JELENTKEZÉSI LAP
A Károli Gáspár Református Egyetem
Hittudományi Karára

Kérem felvételemet a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar
alább megjelölt képzésére

Általános iskolai és középiskolai hittanár-nevelőtanár MA levelező, önköltséges képzés:
1. Jelentkező személyi adatai:
Neme:*
Előtag (pl. dr., id., ifj. stb.)
Vezetéknév (Családi név)*
Keresztnév1 (Utónév1)*
Keresztnév2 (Utónév2)
Születési név (ha eltér a jelenleg használt nevétől):
Születési hely:*
Születési idő:*
Születési ország:*
Születési megye1 (csak ha Magyarországon született):
Állampolgárság1:*
Állampolgárság2 (ha van):
Nemzetiség (ha az Állampolgárság1 nem magyar):
Anyja születési neve:*
Adóazonosító jel:
TAJ szám:*
Tanulói, hallgatói azonosító:
Állandó lakcíme:
Ország:     Megye2:     Helyiség:
Irányítószám:     út, utca, tér, stb.:    hsz.:
telefonszám:     mobil:   e-mail:*
Értesítési cím: (csak akkor kell kitölteni, ha más mint az állandó lakcím)
Ország:     Megye3:     Helyiség:
Irányítószám:     út, utca, tér, stb.:     hsz.:
telefonszám:     mobil:   e-mail:

                                               * Kitöltése kötelező
                                               1 Csak magyarországi cím esetén kell megadni.
                                               2 Csak magyarországi cím esetén kell megadni.
                                               3 Csak magyarországi lakcím esetén kell kitölteni.

2. Középiskolai tanulmányok:
A középiskola neve:
OM kódja1 (2001-ben vagy azt követően érettségizettek számára):
Címe:
Az érettségi bizonyítvány kiállításának dátuma:
Az érettségi bizonyítvány nyomdai sorszáma:
A középiskolai osztály tagozata:
A középiskolai osztály típusa:

                                               1 Csak magyarországi vagy Magyarországon működő külföldi középiskola esetén kell kitölteni.

3. Nyilatkozat felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokról:

szint
(alapképzés, főiskolai
képzés, mesterképzés,
egyetemi képzés, felsőfokú
szakképzés, felsőoktatási
szakképzés)
szak, szakpár intézmény, kar
betűkódja
képzés kezdete
tanév, félév
igénybe vett
áll.tám./állami ösztöndíjas
félévek száma
igénybe vett
ktg.tér./önköltséges
félévek száma
végbizonyítvány
(abszolutórium)
szerzés ideje
(év, hó, nap)
záróvizsga időpontja
(év, hó, nap)
oklevél száma oklevél kiállításának
ideje (év, hó, nap)

4. Nyelvtudást igazoló dokumentumok:

nyelv:     szint (A1, B2 ,C1)     típus (komplex (C), szóbeli (A), írásbeli (B)):
nyelv:     szint (A1, B2 ,C1)     típus (komplex (C), szóbeli (A), írásbeli (B)):

5. Mellékletek:

            - születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya másolata, erkölcsi bizonyítvány, kézzel írt önéletrajz;
            - oklevél/diploma másolata (amennyiben az oklevélen/diplomán nem szerepel a minősítés, kérjük mellékelni a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolást az oklevél/diploma minősítéséről vagy
            a Supplement fénymásolatát, ennek hiányában a leckekönyv másolatát)
            - nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van)
            - a 4000 Ft eljárási díjat az OTP 11705008-20471736 számú számlára kérjük utalni és az igazolást a felvételi jelentkezési laphoz szíveskedjék csatolni. Kérjük a megjegyzés rovatban feltűntetni: „NÉV, HTK pótfelvételi díj”

Az elektronikusan visszakapott jelentkezési lapot aláírva, a mellékletekkel együtt kell visszaküldeni
a Hittudományi Kar Dékáni Hivatalába: 1092 Budapest Ráday utca 28. II.