Spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzési szak

A szakindítási eljárás folyamatban van.
A képzés tervezetten keresztfélévben, 2019. februárjában indul.

A képzés célja, hogy a hallgatónak kifejezetten a Krisztus-hit megélésében és elmélyülésében, illetve mások lelki útjának kísérésében nyújtson segítséget, a Szentírás útmutatásait a protestáns kegyesség lelki örökségének fényében véve alapul.

A spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Az oktatás négy szemeszteren át 6-6 hétvégét vesz majd igénybe (péntek 10.00-tól 17.30-ig, és szombat 9.00-től 16.30-ig) a teológia Ráday utcai épületében.

KRE-HTK Spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzési szak tervezett mintatanterve

KRE-HTK Spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzési szak tantárgyi tematikái

A képzés konferenciával egybekötött nyílt napja november 16-án lesz.
További információ itt olvasható.

A felvételi jelentkezés határideje: 2018. december 10. a KRE Hittudományi Kar tanulmányi osztályán.

A jelentkezés feltételei:
- protestáns egyháztagság,
- alapszintű hitéleti képzés,
- legalább két év egyházi szolgálat,
- a jelenben is aktív egyházi szolgálat,
- egyházvezetői ajánlás (reformátusoknak az esperestől),
- önéletrajz,
- motivációs levél (Szempontok az önéletrajzhoz és a motivációs levélhez),
- felvételi beszélgetés.

A képzés díja: 120.000 Ft tandíj/félév.

A felvételi beszélgetés időpontja és feltételei:
- 2019. január 11. (péntek) 10 órától
- A képzést legalább 10 fő jelentkezése esetén indítjuk, és legfeljebb 15 főt veszünk fel.

2019. tavaszi képzési hétvégék időpontjai:
- február 15-16,
- március 8-9,
- március 29-30,
- április 12-13,
- május 3-4,
- május 31-június 1.

Következő események


Sport a Károlin

Sport a Károlin

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Youtube