Kiírásra került a Károli Kiválósági Ösztöndíj

Ösztöndíjunkkal azokat a nappali munkarendű, Egyetemünket első helyen megjelölt, első éves alapképzésben vagy osztatlan mesterképzésben részt vevő hallgatóinkat jutalmazzuk, akik előkelő helyezést értek el valamely középiskolai versenyen.

Keskeny úton? A protestáns közelmúlt feltárásának dilemmái konferencia

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége, a Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tisztelettel meghívja Önt 2017. szeptember 25-én tartandó, Keskeny úton? A protestáns közelmúlt feltárásának dilemmái című konferenciájára.

Persecution, Passion and Epiphany in Early Jewish Literature

International Conference: Persecution, Passion and Epiphany in Early Jewish Literature

Károli Gáspár Ösztöndíj felhívás 2017/2018. tanév I. (őszi) félév

Kiírásra került a Károli Gáspár Ösztöndíj, amelynek leadási határideje: 2017. szeptember 20. (szerda) 14:00 óra.

Nemzetközi konferenciát rendeznek a Hittudományi Karon

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara és a Magyarországi Református Egyház Zsinata II. Helvét Hitvallás mai üzenetei címmel konferenciát szervez 2016. október 11-én és 12-én a Hittudományi Kar épületében (1092 Budapest, Ráday utca 28.).

Károli Gáspár Ösztöndíj felhívás 2016 / 2017. tanév I. (őszi) félév

Kiírásra került a Károli Gáspár Ösztöndíj.
Az ösztöndíj célja: tehetséges, tanulmányukat kiemelkedően végző önköltséges hallgatók támogatása.
Az Ösztöndíjra a Egyetem azon önköltséges (költségtérítéses) hallgatója pályázhat, aki első helyen jelölte meg egyetemünket a felvételi eljárás során.
A pályázat leadásának határideje és helye: 2016. szeptember 19. (hétfő) 12:00 óra
Dékáni és Tanulmányi Hivatal / Budapest, Ráday u. 28.
Kapcsolattartó: Sógor Éva - Dékáni Hivatal Vezetője
A nyertes pályázók névsorának közzététele: 2016. szeptember 28. szerda.


A PÁLYÁZATI FELHÍVÁST ITT ÉRHETI EL

Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás 2016/2017/1. őszi félév

Rendszeres szociális támogatásra pályázatot csak magyar állami (rész)ösztöndíjas / államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos), felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató adhat be. Pályázni csak kitöltött és a hallgató által aláírt adatlappal, illetve a hallgató szociális helyzetét igazoló dokumentumok, igazolások benyújtásával lehet. Jövedelemigazolást, munkáltatói igazolást, testvér iskolalátogatási igazolását eredeti példányban kell benyújtani, és ezen igazolások nem lehetnek 3 hónapnál régebbiek. A házassági-, születési-, halotti anyakönyvi kivonatok, lakásbérleti szerződések másolata is elegendő. Amennyiben a pályázathoz eredeti dokumentumok kerülnek benyújtásra, azok kiadására nincsen lehetőség.
Alaptámogatást csak azok az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók igényelhetik első bejelentkezésük alkalmával, akikre az adatlapon található kategóriák bármelyike vonatkozik: fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos, árva, hátrányos helyzetű, gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, félárva.

Gyenesei Leila

Gyenes Leila
öttusa

2015 szeptember

 • „A Bibliaolvasás gyakorlata ma”

  Konferencia a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Vallástörténeti és Bibliateológiai Tanszéke; a Bölcsészettudományi Karának Hermeneutikai Kutatóközpontja és a Magyar Bibliatársulat szervezésében 

  Időpont 2015. október 22-23 (csütörtök és péntek)
  Helyszín:KRE HTK, Budapest, Ráday u. 28. I. emelet
  „Tóth Kálmán” terem

  Szervezők: Zsengellér József, Fabiny Tibor, Pecsuk Ottó


  2015. október 22. csütörtök 8.00-tól  2015. október 23. péntek 8.00-ig 

  A Biblia folyamatos olvasása 24 órán át diákok és tanárok részvételével – a KRE HTK Károli Közösségi napok szervezésében 

  2015- október 23. péntek 

  8.30    Megnyitó. Áhitat – Dr- ZsengellérJózsef

  I.    szekció  9.00-10.30. Liturgikus olvasatok
         
  (Elnök: Zsengellér József)

  9.-9.20  A zsidók bibliaolvasási gyakorlata (Dr Bíró Tamás)
  9.20-9.40  Az ortodox lekcionariumok (Parlagi Gáspár)
  9.40-10.00  Római katolikus lekcionáriumok (Káposztássy Béla)

  10-10.30.  Kérdések. Az előadások megbeszélés

  10.30-11.00 Kávészünet

  II.    szekció 11.00-11.50 II. Főelőadás (Elnök: Fabiny Tibor)

  11.00-11.55  Professor Dr. Richard Briggs, Cranmer Hall, St John’s Collge, University of Durham, Nagy Britannia.

  „Bölcs bibliaolvasás a teológiai hermeneutika kontexusában” 
  (angol nyelvű előadás, amely fordításban rendelkezésre áll)

  11.55 – 12.30.  Kérdések. Az előadás megbeszélése.

  12. 30- 13.00. Könyvbemutató. Richard Briggs: Bölcs bibliaolvasás
      
  (Hermeneutikai Füzetek 36). Bemutatja: Fabiny Tibor
      A könyv a helyszínen kedvezményesen megvásárolható.

  13.00-14.00 Ebédszünet

  III.    szekció 14-15.30. A Bibliaolvasás hagyományai
            egyházainkban
   (Elnök: Zsengellér József)

  14.00-14.20. A Lectio Divina a katolikus egyházban  (Sajgó Szabolcs SJ)
  14.20-14.40  A Losung (Útmutató) és evangélikus bibliaolvasási hagyományok (Csepregi Zoltán- Kendeh Péter )
  14.40-15.00  A Bibliaolvasó kalauz és a református bibliaolvasási hagyományok : pl. Karácsony Sándor és a csökmei kör (Pecsuk Ottó, Papp Ferenc)
  15.00-15.30  Az előadások megbeszélése

  15.30-16.00 Kávészünet

  IV.    szekció  16.00-18.00  A Bibliaolvasás gyakorlatai a kis egyházakban és közösségekben (Elnök: Pecsuk Ottó)

  16.00-16.15  A metodista bibliaolvasási hagyományok: pl. Csendes Percek, Kaleb László)
  16.15-16.30. A baptista bibliaolvasási gyakorlatok ( Várady Endre)
  16.30-16.45  Adventista bibliaolvasási gyakorlatok (Horváth Orsolya)
  16.45-17.00  A Mai Ige (Nemes Nándor)
  17.00-17.15  A Szentírás Szövetség (Komlósi Erzsébet)

  17.15 – 17.45 Beszélgetés – kerekasztal 

  17.45-18.00  A konferencia bezárása: Dr. Zsengellér József


 • Meghívó

  Károli Gáspár Református Egyetem Doktori Tanácsa
  és a
  Hittudományi Doktori Iskola
  tisztelettel meghívja Önt
   

  Michna Krisztina
  "A Magyarországi Református Egyház lelkigondozó-
  kórházlelkészi szolgálatának rendszerszemléletű vizsgálata"
  (2015)
  című értekezésének védésére
  hittudományok tudományágban
   
  A védés időpontja: 2015-X-26 13:00
  helye: 1092 Budapest, Ráday u. 28. I/111-es terem
   
  a doktorjelölt publikációs listája az MTMT-ben

   
   
  Zsengellér József                                      Németh Dávid
  iskolavezető                                            témavezető

Prof. Dr. Bagdy Emőke nyílt levele

Az alábbiakban olvasható Dr. Bagdy Emőke professzor asszony nyílt levele az első budapesti református „Makovecz templom” építésének kezdeményezéséről.

 
A nyílt levél itt érhető el.


Következő események


Sport a Károlin

Sport a Károlin

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Youtube