Legfontosabb évszámok

1855. október 10. - Báthory Gábor a Kálvin téri református templomban ünnepélyesen megnyitja a pesti protestáns teológiai tanintézetet

1865 - a Bányai Evangélikus Egyházkerület kiválik a közös protestáns lelkészképző intézetből  ekkor a Teológiai Akadémia a Dunamelléki Református Egyházkerület irányítása alá kerül 

1905 - félévszázados fennállás megünneplése a Teológiai Akadémia történetének első feldolgozása

1951 - bevezetik az ingyenes lelkészképzést a Teológiai Akadémián 

1951 - 1952 a Teológiai Akadémia a Magyarországi Református Egyház Zsinata irányítása alá kerül

1955 - centenáriumi ünnepségek a Budapesti Teológiai Akadémián a Teológiai Akadémi történetének újabb feldolgozása és megjelentetése 

1956. október 31. - a Református Megújulási Mozgalom alapító gyűlése a Teológiai Akadémia épületében

1964 - a Református Zsinat létrehozza a Doktori Fokozat Adományozására Jogosított Zsinati Bizottságot

1978 -1979 - Ráday Kollégium néven egyesül a Budapesti Református Teológiai Akadémia és a Dunamelléki Református Egyházkerület ingatlanján lévő épület 

1978 - elindul a levelező tagozat a Teológiai Akadémián 

1981 - 1987 - a Ráday Kollégium épületének teljes felújítása, új oktatási szárny megépítése

1990. július 1. - a művelődésügyi miniszter egyetemmé nyilvánítja a Budapesti Református Teológiai Akadémiát 

1990 - 1994 - hitoktatóképzés a Teológiai Akadémián, melyet ezután a nagykőrösi főiskolai kar vesz át

1993. február 24. - A Református Zsinat a Budapesti Református Teológiai Akadémia, mint hittudományi kar bővítésével, vagyis a Nagykőrösi és Dunamelléki Hitoktató és Tanítóképző Főiskola, mint főiskolai kar csatlakoztatásával megalapítja a "Károli Gáspár Református Egyetem"-et, Budapesti székhellyel 

2003 - a Ráday Kollégium szervezeti formájának megszüntetése és újabb nagyszabású felújítások

2004 - a Zsinat megszünteti a levelező tagozatot

2005 - 150 éves jubeliumi ünnepségek a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán

Következő események


Sport a Károlin

Sport a Károlin

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Youtube