Újszövetségi Tanszék

Tanszékvezető:
Dr. Balla Péter
Rektor, egyetemi tanárúj önálló weblapja

Oktatók:
Dr. Pap Ferenc, docens
Pataki András Dávid, doktorandusz
Szabados Ádám, doktorandusz
Nagy József, doktorandusz

Oktatott tárgyak: görög nyelv, újszövetségi bevezetés, újszövetségi írásmagyarázat

Az Újszövetségi Tanszék rövid története

Megbízólevél a rektori teendők ellátására