Ószövetségi Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Karasszon István egyetemi tanár

Oktató: Dr. Egeresi László Sándor docens

Oktatott tárgyak: héber nyelv, ószövetségi bevezetés, ószövetségi írásmagyarázat