Konferenciák, rendezvények

Konferencia Ravasz László 100 éve kiadott Homiletika tankönyve tiszteletére

Időpont: 2015. március 25.

Helyszín: Budapest, Ráday u. 28.

1915 óta nagyon sok mindent megváltozott körülöttünk úgy az egyházban, mint a társadalomban. Az 1915-ben kiadott tudományos művek sokaságát már rég meghaladta az idő, legfeljebb mint korukban mérvadó művek szerepelnek bibliográfiai adatbázisokban.

Ám vannak könyvek, melyeken nem fog az idő vasfoga, sőt megelőzik saját korukat, akár több évtizeddel is. Pl. nyolc évtizeddel később az amerikai homiletika szükségesnek nevezte azokat a felismeréseket, amelyeket Ravasz László a maga korában már papírra vetett.

Ravasz László 100 éve, 1915-ben adta ki Homiletika tankönyvét, mely azóta is meghatározza a magyar nyelvű homiletika oktatását. Abszolút jogos kérdés, hogy megtanulhat-e valaki úgy prédikálni, hogy nem fogta kezébe ezt a művet. Ugyanis a könyv ma is tanítható és tanulható tudásanyagot közvetít, lényeglátásában még mindig frissességet áraszt, relevanciája 100 évvel később is megkérdőjelezhetetlen.

Szeretettel hívunk mindenkit erre a konferenciára, amelyen neves homiletikusok és teológusok Ravasz Homiletika tankönyvét állítják a kutatásuk középpontjába és rövid előadásokban számolnak be eredményeikről.

Emlékkonferencia Ballagi Mór születésének 200. évfordulója alkalmából

Időpont: 2015. március 18.

Helyszín: KRE Hittudományi Kar, 1092 Budapest, Ráday u. 28. 111. sz. terem

A konferencia témái közt szerepel többek közt Ballagi Mór Biblia fordítása, Schleiermacher liberalizmusának alapeszméje a teológus megnyilvánulásaiban, valamint a pesti teológiai intézet oktatásának kezdetei. A számos tudományos előadás mellett a programban szerepel Ballagi Mór leszármazottjának családi emlékezése is.

Ballagi konferencia összefoglalás:

2015. március 18-án az egyetemalapító Ballagi Mór születésének 200. évfordulójára egy napos emlékkonferencia megrendezésére került sor a Hittudományi Karon. A konferencia a bibliatudomány (dr. Zsengellér József), a szellemtörténet (dr. Karasszon István), a teológia- és intézettörténet (dr. Kertész Botond, dr. Pap Ferenc, Szetey Szabolcs), valamint a rendszeres teológia (dr. Kovács Ábrahám, dr. Békési Sándor) szempontjából járta körbe Ballagi Mór sokrétű munkásságát. A leszármazott családtagok közül a dédunoka, dr. Ballagi Farkas előadása, illetve a tudós tanár néhány személyes tárgyának és könyveinek kiállítása tette személyessé a megemlékezést.

Hitünk és a Tudomány – Református akadémikusok előadássorozata

Február 12. Ritoók Zsigmond: Szöveg és üzenet
Február 26. Falus András: A modern humángenetika etikai, jogi és világnézeti kihívásai
Március 12. Kósa László: „Tartozni valahová”
Március 26. Szegedy-Maszák Mihály: Keresztény örökség a XIX-XX. századi irodalomban
Április 9. Tolcsvay Nagy Gábor: A mindennapi beszéd és a hit megélése határán: a nyelv az önértésben és Istenértésben. Kognitív nyelvészeti megközelítés
Április 23. Szarka László: Környezeti kulcskérdések – a kutató és a keresztyén ember szemszögéből
Május 7. Nyomárkay István: Fogalmak, világkép, szavak (a hazugság és a bűn nyelvi képe)

Dr. Kósa László: „Tartozni valahová”

Kósa László, az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszékének professzor emeritusa Tartozni valahová címmel megtartott előadásában az egyháztörténetről mint történeti diszciplínáról vallott saját tudományos pályafutásának tapasztalatai alapján. Előadásának első részében személyes indíttatásairól, a történelem iránti vonzalmáról, illetve pályafutása nehézségeiről és arról vallott, hogy csupán a rendszerváltás idején kezdhetett el komolyabban foglalkozni a számára mindig kedves egyháztörténeti témákkal. Az előadás második, hosszabb részében pedig számot adott református egyháztörténeti kutatásairól, annak eredményeiről legfontosabb munkáinak ismertetésén keresztül. A tartalmi bemutatáson túllépve ezen írások hátterére, szélesebb egyházi és szakmai fogadtatására is kitért. A leginkább az újkori magyar egyháztörténettel foglalkozó könyvek tartalmának és keletkezésének ismertetése után az előadás címének alapjául szolgáló kötet, a professzor úr aktuális egyházi kérdéseket, reflexiókat tartalmazó írásainak bemutatásával zárta le az előadást.

Gyökössy Endre és az európai pasztorálpszichológia emlékkonferencia

Időpont: 2013. február 23.

Helyszín: Budapest, Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának díszterme (Bp. Ráday u. 28. II. emelet)

Szervező: Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara

Konferencia honlapja

Teológus doktoranduszok konferenciája

A DOSZ Teológiai Tudományos Osztálya szeretettel vár minden érdeklődőt a Fiatal Kutatók és Doktoranduszok Nemzetközi Teológuskonferenciájára. A konferencián előadhat mindenki, aki a teológiával kapcsolatos témában doktorál, kutat. A rendezvényen az összes, a Kárpát-medencében magyar nyelvű teológiai doktori képzést nyújtó intézmény képviselteti magát.

Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, 1092 Budapest, Ráday u. 28.
Időpont: 2010. október 8-10.
Szállás: Lónyai Utcai Református Gimnázium és Kollégium, 1092. Kinizsi u. 1-7.

Részvételi költség 11900 Ft, szállást nem igénylőknek 6900 Ft, befizetés a helyszínen.
Igény esetén a szervezők útiköltség hozzájárulást tudnak biztosítani.

A konferencián magyar, angol, vagy német nyelven lehet előadni, 25 perces időkeretben. Az előadásokat 20 perces vita követi. Az előadni szándékozókat kérjük, hogy az előadások témamegjelölését rövid, max. 1500 karakteres összefoglalóban küldjék el a csurosandras(kukac)gmail.com elektronikus levélcímre.

Jelentkezési és beküldési határidő: 2010. október 1. péntek

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

DOSZ Teológiai Tudományos Osztály nevében a szervezők:
Csűrös András és Faragó Dávid

Meghívó

Részletes program innen letölthető.
Az előadások témái

Következő események


Sport a Károlin

Sport a Károlin

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Youtube