A Doktori Iskola története

Az 1855-ben alapított Budapesti Református Teológiai Akadémia 1993 óta a KRE Hittudományi Karaként működik. Az Akadémia a második világháború óta ad ki teológiai doktori diplomákat. Az állami elismertetés után 1992-ben alakult meg a MAB által is jóváhagyott hittudományi doktori iskola és doktori tanács. Mint az egyetem sokáig egyetlen doktori iskolája méltó módon képviselte a KRE tudományosságát mind a képzés, mind a fokozatadás terén. A kiadott munkadoktori címeken kívül neves hazai és külföldi tudományos és közéleti személyiségeknek adott a Doktori Tanács doctor honoris causa címet.

Az egyetem két újabb doktori iskolájának megalakulása után a hittudományi doktori iskola részévé lett az egyetem doktori képzésének. Az újabb rendelkezések nyomán egységesült a működési és minőségbiztosítási szabályzat.

A hittudományi doktori iskola az elmúlt 22 évben 118 hallgatót vett fel doktori képzésére. Ezek közül 71 abszolvált, 25 sikeres védés, 12 habilitáció.

A felvett, de nem abszolvált hallgatók kivétel nélkül nem nappali tagozatos formában végezték doktori tanulmányaikat. Az abszolvált hallgatók 20%-a szerzettek fokozatot, ez nem túl magas arány.

A témavezetők beszámolója és a leckekönyvek alapján a hallgatók általában odaadással és szorgalmasan végzik az iskola előírt kurrikulumát. Számos tudományos publikáció született a hittudományi doktoranduszok tollából. Ugyanakkor a doktori cselekményre jelentkezettek közül az iskola egy esetben kiszűrt egy a tudományosság szintjét meg nem ütő disszertációt is. Az ennek révén kialakult feszültséget a kari doktori tanács megújításával oldotta meg az iskola.

2006. márciusában a hittudományi doktori tanács átalakult. Az átalakulás egyrészt megerősítette a doktori oktatás színvonalát újabb oktatók és témavezetők bevonásával, és a doktori programokat támogató könyvtárfejlesztés beindításával. Másrészt kilépett a doktori iskola a nagyobb nyilvánosság elé is azzal, hogy elindította Questiones Theologiae sorozatát, melyben a doktori iskolában címet szerzettek disszertációi, illetve habilitációi, valamint a doktori iskola által szervezett konferenciák anyagai jelennek meg.


MAB Határozat

Következő események


Sport a Károlin

Sport a Károlin

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Youtube