Beszámoló HTK gólyatáborról

2017. augusztus 29. és szeptember 1. között tartottuk a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karára újonnan felvett hallgatói számára a gólyatábort Velencén, a Timóteus házban.

A tábor két legfontosabb alapvetése a leendő első évfolyam közösségé kovácsolása valamint információadás a Karról, az egyetemi életről és a lelkészi hivatásról a tanulmányok megkezdése előtt.

A lelki alkalmak alapját Pál Filipiekhez írott levele adta. Minden nap áhítattal kezdtünk, majd kiscsoportos beszélgetések következtek, ahol elmélyítettük az áhítaton hallottakat.

Több meghívott vendégünk is volt, akik segítették a leendő első éveseket az év megkezdésére. Frissen végzett teológus-lelkész szakos hallgatóként az egyetemi életről és a tanulásról Székely Tamás beszélgetett a gólyákkal.

Szabó Ferenc főjegyző úr a lelkészi lét különlegességeibe avatta be a leendő első évfolyamot. Bölcsföldi András, Karunk spirituálisa több napot is eltöltött a táborban. Ezalatt ő is megismerkedett a gólyákkal, és bemutatta, milyen tanórákon kívüli programokon vehetnek majd részt, illetve milyen szolgálati lehetőségei vannak egy teológusnak a szorgalmi időszak alatt. Prof. Dr. Kocsev Miklós, Karunk dékánja is ellátogatott hozzánk: ismertette az elsősökkel az évnyitón elmondandó eskü szövegét és ő is beszámolt arról, hogy milyen kihívások érik az embert a lelkészi hivatás során. Az évfolyam nagy örömére a két évfolyamvezető tanárral is megismerkedhettek: Dr. Papp Anette tanárnő és Dr. Siba Balázs tanár úr már a táborban elkezdték az évfolyam közösségének kialakítását ismerkedős és közösségfejlesztő foglalkozások keretében.

A Hallgatói Önkormányzat Elnöksége és a gólyatábor megszervezésében résztvevő hallgatók is nagy hangsúlyt fektettek a közösségépítő játékokra. Első nap ismerkedős játékokat játszottunk a gólyákkal, második nap kvíz estet szerveztünk, harmadik nap a táborhelyről kicsit kimozdulva a városban kellett egy portya keretében feladatokat végrehajtaniuk a csoportokba osztott elsőéveseknek.

Az új hallgatók tájékoztatására utolsó nap délelőtt egy informatív fórumot tartottunk, ahol a Neptun használatban, a kollégium működésében próbáltunk segíteni nekik. Röviden ismertettük velük az ösztöndíj lehetőségeket és a félév elején megrendezésre kerülő, főleg őket érintő programokat.

Mindezeken felül igyekeztünk nekik csendes pihenőt és szabadidőt is biztosítani, hogy spontán beszélgetések is kialakulhassanak, amikben a táborban jelenlevő felsőbb éves hallgatók is igyekeztek részt venni, lelki és szakmai támaszt nyújtani. Minden felmerülő kérdésre és kérésre a legjobb tudásunk szerint próbáltunk reagálni.

A gólyatábor jó hangulatban és eredményesen telt, Isten őriző tekintete végig érződött. Reméljük mindenkinek egyenként és a közösség kialakulása szempontjából is épülésünkre szolgált.

Írta: Varga Fanni, HÖK Közösségi titkár

 

Tikász Ábel, első évfolyamos hallgató beszámolója a gólyatáborról:
Augusztus végen négy csodálatos napot tölthettünk el a Velencei-tónál, készülve a következő hat év teológiai tanulmányaira. Nem voltunk ismeretlenek egymás számara, hiszen áprilisban az alkalmassági vizsgán már elmeséltük életünk eddigi történetét. Így most már Pál apostol Filippi beliekhez írott levelére koncentrálhattunk, hogy az évkezdés előtt elcsendesedve elgondolkozzunk azon, hogy merre tart az életünk, mennyire vagyunk alázatosak, engedelmesek, feddhetetlenek, s a szeretetben buzgók. A felsőbb évesek tereltek bennünket az áhítatok, csoportbeszélgetések során és példát is adtak saját életükön keresztül; bíztatva minket, hogy Pál apostollal együtt vallhassuk: „Nekünk az élet Krisztus, s a meghalás nyereség!”

 

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Youtube