Hitünk és a Tudomány - Református akadémikusok

 • Meghívó

  A KRE HTK Újszövetségi Tanszéke
  szeretettel meghív minden érdeklődőt a
  következő vendégelőadásra:

  Prof. Dr. Jacob Thiessen:

  Die synoptische Frage – A szinoptikus kérdés


  A német nyelvű előadást a helyszínen fordítjuk.

  Az előadásra 2014. április 1-én kedden 
  de. 10 órakor kerül sor a HTK II. emeleti
  Exhortációs termében.
  Jacob Thiessen 
  a bázeli Staatsunabhängige Theologische Hochschule (STH) professzora az újszövetségi tudományok terén –  és e főiskola jelenlegi rektora.
  Prof. Dr. Balla Péter
  tanszékvezető egyetemi tanár


 • Hitünk és a Tudomány - Református akadémikusok előadássorozata a KRE Hittudományi Karán

   

  Február 12. Ritoók Zsigmond: Szöveg és üzenet
  Február 26. Falus András: A modern humángenetika etikai, 
  jogi és világnézeti kihívásai
  Március 12. Kósa László: „Tartozni valahová”
  Március 26. Szegedy-Maszák Mihály: Keresztény örökség
  a XIX-XX. századi irodalomban
  Április 9. Tolcsvay Nagy Gábor: A mindennapi beszéd és a hit
  megélése határán: a nyelv az önértésben és
  Istenértésben. Kognitív nyelvészeti megközelítés
  Április 23. Szarka László: Környezeti kulcskérdések 
  - a kutató és a keresztyén ember szemszögéből
  Május 7. Nyomárkay István: Fogalmak, világkép, szavak
  (a hazugság és a bűn nyelvi képe).
     


  A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán „Hitünk és a Tudomány” címmel zajló református akadémikusok előadássorozatának hetedik alkalmamájus 7-én, szerda este 19.00órakor kezdődik a Ráday u. 28. szám alatt a második emeleti Díszteremben. Az előadást Dr.Nyomárkay István akadémikus tartja Fogalmak, világkép, szavak (a hazugság és a bűn nyelvi képe)." címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


 • „Tartozni valahová” - Dr. Kósa László

  Kósa László, az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszékének professzor emeritusa „Tartozni valahová” címmel megtartott előadásában az egyháztörténetről mint történeti diszciplínáról vallott saját tudományos pályafutásának tapasztalatai alapján. Előadásának első részében személyes indíttatásairól, a történelem iránti vonzalmáról, illetve pályafutása nehézségeiről és arról vallott, hogy csupán a rendszerváltás idején kezdhetett el komolyabban foglalkozni a számára mindig kedves egyháztörténeti témákkal. Az előadás második, hosszabb részében pedig számot adott református egyháztörténeti kutatásairól, annak eredményeiről legfontosabb munkáinak ismertetésén keresztül. A tartalmi bemutatáson túllépve ezen írások hátterére, szélesebb egyházi és szakmai fogadtatására is kitért. A leginkább az újkori magyar egyháztörténettel foglalkozó könyvek tartalmának és keletkezésének ismertetése után az előadás címének alapjául szolgáló kötet, a professzor úr aktuális egyházi kérdéseket, reflexiókat tartalmazó írásainak bemutatásával zárta le az előadást.

  Dr. Kósa László előadása

 •  

Következő események


Összes esemény

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube