Ballagi emlékkonferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara egész napos emlékkonferenciát szervez Ballagi Mór születésének 200. évfordulója alkalmából 2015. március 18-án.

A konferencia témái közt szerepel többek közt Ballagi Mór Biblia fordítása, Schleiermacher liberalizmusának alapeszméje a teológus megnyilvánulásaiban, valamint a pesti teológiai intézet oktatásának kezdetei. A számos tudományos előadás mellett a programban szerepel Ballagi Mór leszármazottjának családi emlékezése is.

A konferencia időpontja: 2015. március 18. 10:00-17:30
A konferencia helyszíne: KRE Hittudományi Kar, 1092 Budapest, Ráday u. 28. 111. sz. terem

Program:

10:00-10:05 Prof. Dr. Zsengellér József: A konferencia megnyitása
10:05-10:45 Prof. Dr. Karasszon István: Zsidóság és protestantizmus a 19. században: Ballagi és Goldziher példája
10:45-11:25 Dr. Kovács Ábrahám: Az egyházépítő protestáns Ballagi Mór. Dogmatikai határvonalak egy budapesti teológus gondolkodásában
11:40-12:20 Dr. Békési Sándor: Schleiermacher liberalizmusának alapeszméje Ballagi Mór megnyilvánulásaiban
12:20-13:00 Prof. Dr. Zsengellér József: Ballagi Mór bibliafordítása
14:00-14:40 Dr. Pap Ferenc: Hármas főiskola a XIX. század közepén
14:40-15:20 Szetey Szabolcs: „Mi érdemjelt írjak be nekik?”
A pesti teológiai intézet oktatásának kezdetei
15:35-16:15 Dr. Kertész Botond: Ballagi Mór és az evangélikusok
16:15-17:55 Dr. Ballagi Farkas: Családi emlékezés Ballagi Mórra
17:00 Dr. Szabó István: A Ballagi-kiállítás megnyitása

Ballagi konferencia összefoglalás

2015. március 18-án az egyetemalapító Ballagi Mór születésének 200. évfordulójára egy napos emlékkonferencia megrendezésére került sor a Hittudományi Karon. A konferencia a bibliatudomány (dr. Zsengellér József), a szellemtörténet (dr. Karasszon István), a teológia- és intézettörténet (dr. Kertész Botond, dr. Pap Ferenc, Szetey Szabolcs), valamint a rendszeres teológia (dr. Kovács Ábrahám, dr. Békési Sándor) szempontjából járta körbe Ballagi Mór sokrétű munkásságát. A leszármazott családtagok közül a dédunoka, dr. Ballagi Farkas előadása, illetve a tudós tanár néhány személyes tárgyának és könyveinek kiállítása tette személyessé a megemlékezést.

Következő események


Összes esemény

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Youtube