Református hittanár-nevelő

Hittanár-nevelő: nappali tagozatos MA képzés

Master képzés, nappali tagozaton 4 vagy 5 félévben. Református hittanoktató főiskolai oklevéllel rendelkezők vagy az előírt szakmai tárgyakból 50 kredit teljesítését igazolni tudók jelentkezhetnek.  

A hittanár-nevelő szak elvégzése megfelelő teológiai, pedagógiai és pszichológiai ismereteket, valamint gyakorlati felkészültséget nyújt ahhoz, hogy a jelöltek mind az iskolákban, mind pedig a gyülekezetekben az 5-12. évfolyamok tanulói körében református keresztyén vallásoktatói és nevelői munkát végezhessenek.

A Hittudományi Karon a szaktárgyakat, a módszertant és a belső gyakorlatokat végzik. Külső, gyakorló iskolai gyakorlatukat különböző református gimnáziumokban végzik, az egyéni pedagógiai gyakorlatot pedig gyülekezeti hitoktatói munka keretében teljesítik.

A 2013-mal újra bevezetett kétszakos képzés keretében csak 2014 szeptemberében indul ez a szak a KRE Bölcsészettudományi Karán más szakokkal kombinálható szakpárként.

 

Hittanár-nevelő: levelező tagozatos MA képzés

Master képzés, levelező tagozaton 4 félévben. Református hittanoktató főiskolai oklevéllel rendelkezők vagy az előírt szakmai tárgyakból 50 kredit teljesítését igazolni tudók, valamint református lelkészi, illetve protestáns teológus oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.

A hittanár-nevelő szak elvégzése megfelelő teológiai, pedagógiai és pszichológiai ismereteket, valamint gyakorlati felkészültséget nyújt ahhoz, hogy a jelöltek mind az iskolákban, mind pedig a gyülekezetekben az 5-12. évfolyamok tanulói körében református keresztyén vallásoktatói és nevelői munkát végezhessenek.

A Hittudományi Karon a szaktárgyakat, a módszertant és a belső gyakorlatokat végzik. Külső, gyakorló iskolai gyakorlatukat különböző református gimnáziumokban végzik, az egyéni pedagógiai gyakorlatot pedig gyülekezeti hitoktatói munka keretében teljesítik.

Következő események


Összes esemény

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Sport a Károlin


Nguyen Anasztázia
Gór-Nagy Miklós
Szilágyi Áron
Szabó Gabriella
Deáki Dóra
Szepesi Bertold
Telegdy Ádám
Beviz Barnabás

Youtube