Református hittanár-nevelő

Hittanár-nevelő: nappali tagozatos MA képzés

Master képzés, nappali tagozaton 4 vagy 5 félévben. Református hittanoktató főiskolai oklevéllel rendelkezők vagy az előírt szakmai tárgyakból 50 kredit teljesítését igazolni tudók jelentkezhetnek.

A hittanár-nevelő szak elvégzése megfelelő teológiai, pedagógiai és pszichológiai ismereteket, valamint gyakorlati felkészültséget nyújt ahhoz, hogy a jelöltek mind az iskolákban, mind pedig a gyülekezetekben az 5-12. évfolyamok tanulói körében református keresztyén vallásoktatói és nevelői munkát végezhessenek.

A Hittudományi Karon a szaktárgyakat, a módszertant és a belső gyakorlatokat végzik. Külső, gyakorló iskolai gyakorlatukat különböző református gimnáziumokban végzik, az egyéni pedagógiai gyakorlatot pedig gyülekezeti hitoktatói munka keretében teljesítik.

A 2013-mal újra bevezetett kétszakos képzés keretében csak 2014 szeptemberében indul ez a szak a KRE Bölcsészettudományi Karán más szakokkal kombinálható szakpárként.

 

Hittanár-nevelő: levelező tagozatos MA képzés

Master képzés, levelező tagozaton 4 félévben. Református hittanoktató főiskolai oklevéllel rendelkezők vagy az előírt szakmai tárgyakból 50 kredit teljesítését igazolni tudók, valamint református lelkészi, illetve protestáns teológus oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.

A hittanár-nevelő szak elvégzése megfelelő teológiai, pedagógiai és pszichológiai ismereteket, valamint gyakorlati felkészültséget nyújt ahhoz, hogy a jelöltek mind az iskolákban, mind pedig a gyülekezetekben az 5-12. évfolyamok tanulói körében református keresztyén vallásoktatói és nevelői munkát végezhessenek.

A Hittudományi Karon a szaktárgyakat, a módszertant és a belső gyakorlatokat végzik. Külső, gyakorló iskolai gyakorlatukat különböző református gimnáziumokban végzik, az egyéni pedagógiai gyakorlatot pedig gyülekezeti hitoktatói munka keretében teljesítik.

Következő események


Sport a Károlin

Sport a Károlin

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont

 

Youtube