Curriculum code: MNL2013MAN
Studieprogramma (germanistiek) neerlandistiek master (MA) opleiding
(4 semesters 120 kredietpunten)                      
Type (V/K) Vakken Code Voorwaarde Semesters                      
aantal lessen / kredietpunten                      
1 2 3 4                      
   BASIS I                                                  
V Richtingen in de taalwetenschap, 20e eeuw MHL 0010 - 15 e 3                                        
V Richtingen in de taalwetenchap MHL 0011 - 30 s 2                                        
V Richtingen in de literatuurwetenschap 20e eeuw MHL 0020 - 15 e 3                                        
V Richtingen in de literatuurwetenschap 20e eeuw MHL 0021 - 30 s 2                                        
  Totaal:     90   10                                        
  BASIS II (32 KREDIETPUNTEN)                                                  
V Vaktaal: lezen en schrijven van wetenschappelijke teksten MHL 1012 - 30 s 2                                        
V Taalverwerving MHL 1014 - 30 s 2                                        
V Taalverwerving MHL 1015   30 s 1                                        
V Onderzoeksmethoden in de taalwetenschap MHL 1111   30 s 2                                        
V Digitale media (voor taalverwerving) MHL 1110         15     3                                  
V Fonetiek en fonologie (hoorcollege) MHL 1120         15 e 2                                  
V Fonetiek en fonologie (werkcollege) MHL 1121         30 s 2                                  
V Literatuurwetenschap I: Toegepaste literatuur (hoorcollege) MHL 1212   15 e 3                                        
V Literatuurwetenschap I: Toegepaste literatuur (werkcollege) MHL 1213   30 s 2                                        
V Literatuurwetenschap II: literatuur-en cultuurwetenschap (hoorcollege) MHL 1222         15 e 2                                  
V Literatuurwetenschap II: Literatuur- en cultuurwetenschap  (werkcollege) MHL 1223         30 s 2                                  
V  Lezen van kerkhistorische teksten MHL 1440   30 e 3                                        
V 20e eeuwse geschiedenis MHL 1410   30 e 2                                        
V Media- en filmcultuur MHL 1420   30 s 2                                        
V Onderzoeksmethoden MHL 5995               30 s 2                            
  Totaal:   - 255   19 105   11 30   2                            
  TAALWETENSCHAP                                                  
V Toegepaste taalwetenschap: contrastieve taalwetenschap en vertalen (hoorcollege) MHL 2112       30 e 3                                  
V Toegepaste taalwetenschap: contrastieve taalwetenschap en vertalen  (werkcollege) MHL 2113       30 s 2                                  
V Historische taalkunde (hoorcollege) MHL 2120       15 e 2                                  
V Historische taalkunde MHL 2121         30 s 2                                  
V Toegepaste taalwetenschap: Projekten voor toegepaste taalkunde MHL 2132       30 e 3                                  
V Toegepaste taalwetenschap MHL 2133       30 s 2                                  
V Politiek en journalistiek taalgebruik MHL 2512       30 e 3                                  
V Theorie en praktijk van vertalen MHL 2513       30 s 2                                  
V  Tekstanalyse (hoorcollege) MHL 2142             15 e 3                            
V Tekstanalyse  (werkcollege) MHL 2143 --             30 s 2                            
V Politiek en journalistiek taalgebruik (hoorcollege) MHL 2150               15 e 2                            
V Politiek en journalistiek taalgebruik MHL 2151               30 s 3                            
V Grammaticale problemen (hoorcollege) MHL 2160               15 e 2                            
V Grammaticale problemen MHL 2161               30 s 2                            
V Vertalen met computer MHL 2180               30 s 2                            
V Fraseologie (hoorcollege) MHL 2172                     30 e 3                      
V Fraseologie  (werkcollege) MHL 2173                     30 s 2                      
  Totaal:           225   19 165   16 60   5                      
  LITERATUURWETENSCHAP                                                  
V Nederlands/Vlaams proza (hoorcollege) MHL 2212         15 e 2                                  
V Nederlands/Vlaams proza  (werkcollege) MHL 2213         30 s 2                                  
V Nederlands/Vlaamse Poëzie 20e eeuw (hoorcollege) MHL 2220         15 e 2                                  
V Nederlands/Vlaamse Poëzie 20e eeuw (werkcollege) MHL 2221         30 s 2                                  
V Oude literatuur in de Lage Landen MHL 2232         15 e 2                                  
V Oude Nederlandse literatuur MHL 2233         30 s 2                                  
V Nederlandse literatuur in de 18e-19e eeuw (hoorcollege) MHL 2297         15 e 2                                  
V Nederlandse literatuur in de 18e-19e eeuw  (werkcollege) MHL 2298         30 s 2                                  
V Literair vertalen I MHL 2292         30 s 2                                  
V Literatuur en film MHL 2250               15 e 3                            
V Literatuur en film MHL 2251               30 s 2                            
V Essay in de Lage Landen (hoorcollege) MHL 2262               15 e 2                            
V Essay in de Lage Landen  (werkcollege) MHL 2263               30 s 3                            
V Mystiek in de Lage Landen (hoorcollege) MHL 2240               15 e 2                            
V Mystiek in de Lage Landen MHL 2241               30 s 2                            
V Literair vertalen II MHL 2293               30 s 2                            
V Muziekgeschiedenis (hoorcollege) MHL 2280                     15 e 2                      
V Muziekgeschiedenis  (werkcollege) MHL 2281                     30 s 2                      
V Literair vertalen III MHL 2295                     30 s 2                      
  Totaal:           210   18 165   16 75   6                      
Keuzevakken (18 KREDIETPUNTEN) **                                              
K Keuzevak 1 MHL 3…               15 e 2                            
K Keuzevak 2 MHL 3…               30 s 2                            
K Keuzevak 3 MHL 3…               15 e 2                            
K Keuzevak 4 MHL 3…               30 s 2                            
K Keuzevak 5 MHL 3…               30 e 2                            
K Keuzevak 6 MHL 3…               30 s 2                            
K Keuzevak 7 MHL 3…               30 e 2                            
K  Keuzevak 8 MHL 3…                     30 s 2                      
K Keuzevak 9 MHL 3…                     30 e 2                      
K Keuzevak 10 MHL 3…                     30 s 2                      
  Totaal:           0   0 180   14 90   6                      
SCRIPTIE/EINDEXAMEN (20 KREDIETPUNTEN)                                                  
V Scriptie MHL 5998                     0   20                      
V Eindexamen MHL 5999                     0 e 0                      
  Totaal:                                                  
  Totaal (aantal lessen/kredietpunten):     345   29 540   37 540   48 165   37                      
Één sterretje (*) geeft aan dat het vak pas opgenomen kan worden als men het voorwaardevak, gemarkeerd met het sterretje al gehaald heeft.
AFKORTINGEN: S = CIJFER GEHAALD TIJDENS DE STUDIEPERIODE (WERKCOLLEGE), e = EXAMEN(CIJFER); V = VERPLICHT; K = KEUZEVAK
** Studenten mogen kiezen tussen taalwetenschap en literatuurwetenschap. Zij moeten alle (40) kredietpunten van dat vak halen, terwijl zij ook de cursussen van het andere vak kunnen opnemen met code MHL 3… als keuzevak.