Curriculum code: BGNL2014MAMIN                
Cursuslijst (germanistiek) neerlandistiek bachelor (BA) opleiding              
(6 semesters, 180 kredietpunten (ECTS): 120 germanistiek + 50 specialisatie/minor + 10 keuzevakken, dagopleiding)              
Type (V/VK/K) Vak Code   Semesters              
Aantal uren / kredietpunten              
1 2 3 4 5 6              
BASISKENNIS LETTERENSTUDIES (12 KREDIETPUNTEN)                                                    
V Filosofiegeschiedenis BAA 0010 - 30 e 2                                            
V Kerkgeschiedenis BAA 0020 - 30 e 2                                            
V Inleiding tot de literatuurwetenschap BAA 0110 - 15 e 2                                            
V Inleiding tot de taalkunde BAA 0120   15 e 2                                            
V Bibliotheekkunde BAA 0040   15 e 2                                            
V Basiskennis communicatie BAA 1010 - 15 e 2                                            
  Totaal:     120   12                                            
BASISKENNIS NEERLANDISTIEK (24 KREDIETPUNTEN)                                                    
V Germaanse talen en culturen I BHL 0210 - 15 e 2                                            
V Basiskennis wetenschappelijke teksten BHL 1001   15 e 2                                            
V Nederlands I BHL 1011   30 s 2                                            
V Nederlands II BHL 1012   30 s 2                                            
V Nederlands III BHL 1013   30 s 2                                            
V Nederlandse grammatica BHL 1114   15 s 2                                            
V Nederlandse/Vlaamse cultuur I BHL 1412   30 e 2                                            
V  Visuele cultuur I BHL 1610   30 e 2                                            
V Nederlands IV BHL 1021 BHL 1011
BHL 1012
BHL 1013
BHL 1114
      30 s 2                                      
V Nederlands V BHL 1022 BHL 1011
BHL 1012
BHL 1013
BHL 1114
      30 s 2                                      
V Nederlands VI BHL 1023 BHL 1011
BHL 1012
BHL 1013
BHL 1114
      30 s 2                                      
V Taalexamen Nederlands BHL 1099 -       0 e 2                                      
  Totaal:   - 195   16 90   8                                      
KENNIS VAN NEERLANDISTIEK (80 KREDIETPUNTEN)                                                      
V Germaanse talen en culturen II BHL 0220       15 e 2                                      
V Nederlandse/Vlaamse cultuur II BHL 1422       30 e 2                                      
V Morfologie (hoorcollege) BHL 2132       15 e 3                                      
V Morfologie (werkcollege) BHL 2133         30 s 2                                      
V Nederlandse literatuur in het Hongaars  (hoorcollege) BHL 2232       15 e 3                                      
V Nederlandse literatuur in het Hongaars (werkcollege) BHL 2233       30 s 2                                      
V Visuele cultuur II. BHL 2610       30 e 3                                      
V Taalverwerving I BHL 2031 BHL 1099             30 s 2                                
V Taalverwerving II BHL 2032 BHL 1099             30 s 2                                
V Syntaxis (hoorcollege) BHL 2142 --             15 e 3                                
V Syntaxis (werkcollege) BHL 2143               30 s 2                                
V Moderne literatuur I (in het Nl en Hong.)  (hoorcollege) BHL 2242               15 e 3                                
V Moderne literatuur I (in het Nl en Hong.) (werkcollege) BHL 2243               30 s 2                                
V Nederlandse/Vlaamse cultuur III. BHL 2412               30 e 3                                
V Taalverwerving III BHL 2041 BHL 2031,2032                   30 s 2                          
V Taalverwerving IV BHL 2042 BHL 2031,2032                   30 s 2                          
V  Sociolinguïstiek (hoorcollege) BHL 2150                     15 e 2                          
V  Sociolinguïstiek (werkcollege) BHL 2151                     30 s 2                          
V Oude literatuur  (hoorcollege) BHL 2252                     30 e 3                          
V Oude literatuur (werkcollege) BHL 2253                     15 s 2                          
V Nederlandse/Vlaamse Cultuur IV BHL 2422                     30 e 2                          
V Narratologie, tekstanalyse BHL 2271                     30 s 2                          
VK Europese cultuur en Nederland BHL 3431                     [30] e [3]                          
VK Lezen van essays BHL 3222                     30 s 3                          
e Geschiedenis van de diplomatie BHL 2820                           [30] e [3]                    
VK Egodocumenten BHL 3210               30 s 3                                
VK Schilderkunst in de 17e-18e eeuw BHL 3610               [30] s [3]                                
V Taalverwerving V BHL 2051 BHL 2041
BHL 2042
                        30 s 2                    
V Taalverwerving VI BHL 2052 BHL 2041
BHL 2042
                        30 s 2                    
V Semantiek en lexicologie (hoorcollege) BHL 2162                           15 e 2                    
V Semantiek en lexicologie (werkcollege) BHL 2163                           30 s 2                    
V Narratologie, tekstanalyse BHL 2270                           30 e 3                    
V Scriptie schrijven BHL 5997                           15 s 2                    
V Taalverwerving VII BHL 2061 BHL 2051
BHL 2052
                              30 s 2              
V Taalverwerving VIII BHL 2062 BHL 2051
BHL 2052
                              30 s 2              
V Voorbereiding taalexamen BHL 4051                                 30 s 2              
VK Nieuwe media voor  taalverwerving BHL 3511                                 [30] s [2]              
VK Literair vertalen BHL 3711                                 30 s 2              
VK Poetica, poezieanalyse BHL 3232                                 30 s 2              
V Afsluitend taalexamen Nederlands BHL 2099 BHL 2062                               0 e 0              
  Totaal:     0   0 165   17 210   20 240   20 150   13 150   10              
Specialisatie Vertalen (50 KREDIETPUNTEN)     **                                                
K Inleiding vertaalwetenschap BFS 4010               15 e 2                                
K Basiskennis rechten (taal) BFS 4030                           30 e 3                    
K  Vertaaloefeiningen Nederlands-Hongaars BHL 4108 BHL 1099*             30 s 3                                
K Journalistieke teksten BHL 4114 BHL 1099*             30 s 3                                
K Basiskennis economie (taal) BFS 4020         30 e 3                                      
K Taalnormen van Hongaarse teksten BFS 4050         15 s 2                                      
K Presentatietechnieken BHL 4113                     30 s 3                          
K Vertaaloefeningen I BHL 4201 BHL 1099*                   30 s 3                          
K Internationale instituties en relaties BFS 4040                           30 e 3                    
K Interculturele communicatie BFS 4060 BHL 1099*                   30 e 3                          
K Vaktaal economie I BHL 4109 BHL 1099*                         30 s 3                    
K Vertaaloefeningen II BHL 4202                           30 s 3                    
K  EU-terminologie BHL 4203 BHL 1099*                         30 s 3                    
K Vertaaloefeningen III BHL 4116 BHL 1099*                               30 s 3              
K  Vaktaal economie II BHL 4110 BHL 1099*                               30 s 3              
K Vaktaal rechten BHL 4204 BHL 1099*                               30 s 3              
K Tolken BHL 4205 BHL 1099*                               30 s 4              
  Totaal:           45   5 75   8 90   9 150   15 120   13              
AFSLUITING VAK NEDERLANDS                                                       
V Scriptie BHL 5998                                 0   4              
V Eindexamen BA BHL 5999 BHL 5998                               0 e 0              
  Totaal                                       4              
  Totaal kredietpunten etc. 1800 170 315   28 300   30 285   28 330   29 300   28 270   27
Één sterretje (*) geeft aan dat het vak pas opgenomen kan worden als men het voorwaardevak, gemarkeerd met het sterretje al gehaald heeft.
AFKORTINGEN: S = CIJFER GEHAALD TIJDENS DE STUDIEPERIODE (WERKCOLLEGE), e = EXAMEN(CIJFER); V = VERPLICHT; VK = VERPLICHT KEUZEVAK (UIT EEN BEPERKTE KEUZE); K = KEUZEVAK