Károli Gáspár Református Egyetem - Felvételi 

Módosult: 2022.06.01.

Spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzés

 

A képzés célja, hogy a hallgatónak kifejezetten a Krisztus-hit megélésében és elmélyülésében, illetve mások lelki útjának kísérésében nyújtson segítséget, a Szentírás útmutatásait a protestáns kegyesség lelki örökségének fényében véve alapul.

 

A felvétel feltételei

- hitéleti képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél

- protestáns egyháztagság és a tényleges gyülekezeti szolgálatban állást, vagy ilyen jellegű kapcsolatot igazoló püspöki vagy esperesi ajánlás

- valamint a jelentkezés benyújtásával egyúttal a protestáns keresztyén egyházban történő szolgálat vállalása

- legalább két év egyházi munkatapasztalat

 

A jelentkezőket felvételi elbeszélgetésre várjuk, melynek várható időpontja: 2022. június 17.

 

Képzési idő

4 félév

 

Munkarend

Levelező

 

Finanszírozás forma

A képzés önköltséges (az önköltség összege 120 000 Ft/félév).

 

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 10.A képzésről további információk a Kar honlapján érhetőek el, melyet folyamatosan frissítünk:
https://htk.kre.hu/index.php/spiritualitas-es-misszio-az-egyhazban.html