Spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzés

 

A képzés célja, hogy a hallgatónak kifejezetten a Krisztus-hit megélésében és elmélyülésében, illetve mások lelki útjának kísérésében nyújtson segítséget, a Szentírás útmutatásait a protestáns kegyesség lelki örökségének fényében véve alapul.

 

A felvétel feltételei

- hitéleti képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél

- protestáns egyháztagság és a tényleges gyülekezeti szolgálatban állást, vagy ilyen jellegű kapcsolatot igazoló püspöki vagy esperesi ajánlás

- valamint a jelentkezés benyújtásával egyúttal a protestáns keresztyén egyházban történő szolgálat vállalása

- legalább két év egyházi munkatapasztalat

A jelentkezőket felvételi elbeszélgetésre várjuk, melynek időpontjáról levélben kapnak bővebb tájékoztatást.

 

Képzési idő

4 félév

 

Munkarend

Levelező

 

Finanszírozás forma

A képzés önköltséges (az önköltség összege 120 000 Ft/félév).

 

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 1.Felvételi elbeszélgetések időpontjai és helyszíne:

 

2019. május 31. 13.00 óra
helyszíne: KRE HTK, 1092 Budapest, Ráday utca 28. Kálvin terem

 

2019. augusztus 27. 16.00 óra
helyszíne: KRE HTK, 1092 Budapest, Ráday utca 28. Kálvin terem

 

További információk

A 2019/2020. tanév őszi félévének órarendje

A spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Mintatanterv

Tantárgyi tematika