Református teológia – lelkész szakirány MA (osztatlan képzés)

 

A református-lelkész szakra a Magyarországi Református Egyházban lelkészi szolgálatra készülők jelentkezését várjuk. A megszerzett oklevél birtokában lehet jelentkezni a Zsinati Lelkészképesítő vizsgára. A hallgatóknak a kollégiumi bentlakás kötelező (felvétel esetén méltányossági alapon felmentés kérhető).

 

Képzési idő

A lelkész szakirányra tekintettel 12 félév

 

Munkarend

Nappali

 

Finanszírozás forma

Állami ösztöndíjas és önköltséges (az önköltség összege 400 000 Ft/félév).

 

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2019. február 15.

 

Alkalmassági vizsga

A kötelező alkalmassági vizsga időpontja: 2019. április 15-17.

Az alkalmassági vizsga három napos, bentlakásos. A vizsgán "megfelelt" vagy "nem felelt meg" minősítés adható. Nem vehető fel az a jelentkező, aki az alkalmassági vizsgán "nem felelt meg" minősítést kap. Az alkalmassági vizsgával kapcsolatos tudnivalókról a jelentkezők levélben kapnak bővebb tájékoztatást.

 

Felvételi pontok számítása

A felvételi pontok számítása a tanulmányi és érettségi pontok alapján, 500 pontos rendszerben (400 pont + 100 többletpont) történik. Az érettségi pontoknál kizárólag az alábbi érettségi vizsgatárgyak vehetők figyelembe: magyar nyelv és irodalom, történelem és hittan érettségi vizsgatárgy.

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket az intézmény a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével is rangsorolhatja:
– kitűnő/jeles minősítésű oklevél: 400 pont,
– jó minősítésű oklevél: 360 pont,
– közepes minősítésű oklevél: 320 pont,
– elégséges minősítésű oklevél: 280 pont.
Az összpontszám megállapításakor ehhez adjuk hozzá az esetleges többletpontokat.