Károli Gáspár Református Egyetem – Felvételi 

Felvételi a Hittudományi Karon

Lelkigondozói asszisztens szakirányú továbbképzés

A végzettek alkalmasak olyan gyülekezeti munkakörök ellátására, amelyekben a lelkipásztor felügyelete mellett családlátogató, beteglátogató, kapcsolattartó, egyéneket egy-egy életszakaszban kísérő, nehéz élethelyzetekben levőknek lelki támaszt nyújtó feladatokat látnak el.

A felvétel feltételei

Hitéleti képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél VAGY bármely más képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél és teológiai jellegű ismeretkörökből legalább 30 kredit megléte.

A jelentkezőket felvételi elbeszélgetésre várjuk, melynek várható időpontja: 2023 júniusa, a pontos időpontról e-mailben tájékoztatjuk a felvételizőket.

Képzési idő

4 félév

Munkarend

Levelező

Finanszírozás forma

A képzés önköltséges (az önköltség összege 120 000 Ft/félév).

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2023. június 1.

Frissítve: 2022.11.15.