Károli Gáspár Református Egyetem - Felvételi 

Módosult: 2022.02.01.

Lelkigondozói asszisztens szakirányú továbbképzés

 

A végzettek alkalmasak olyan gyülekezeti munkakörök ellátására, amelyekben a lelkipásztor felügyelete mellett családlátogató, beteglátogató, kapcsolattartó, egyéneket egy-egy életszakaszban kísérő, nehéz élethelyzetekben levőknek lelki támaszt nyújtó feladatokat látnak el.

 

A felvétel feltételei

Hitéleti képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél VAGY bármely más képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél és teológiai jellegű ismeretkörökből legalább 30 kredit megléte.

A jelentkezőket felvételi elbeszélgetésre várjuk, melynek időpontjáról levélben kapnak bővebb tájékoztatást.

 

Képzési idő

4 félév

 

Munkarend

Levelező

 

Finanszírozás forma

A képzés önköltséges (az önköltség összege 120 000 Ft/félév).

 

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2022. június 01.