Felvételi a Hittudományi Karon

Tisztelt Felvételiző!

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara a 2017. évi felvételi eljárásban az alábbi szakokat hirdeti meg:

Osztatlan képzések (mesterfokozatot ad - „MA”):

  • teológia - lelkész szakiránnyal osztatlan képzés (nappali munkarend): állami ösztöndíjas - önköltséges
  • teológia osztatlan képzés (nappali munkarend): állami ösztöndíjas - önköltséges
  • hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárképzés (nappali munkarend): állami ösztöndíjas - önköltséges

Mesterképzések (felsőfokú oklevél után mesterfokozatot ad - „MA”)

  • hittanár-nevelőtanár mesterképzési szak (levelező munkarend): önköltséges


Jelentkezési határidő 2017. február 15.
Jelentkezni a Kar saját jelentkezési lapján lehet, ami a www.kre.hu/htkfelveteli linken érhető el. A kitöltött jelentkezési lapot kinyomtatva, aláírva és a megadott mellékletekkel együtt kell eljuttatni a Dékáni Hivatalba személyesen vagy postai úton.
Cím: 1092 Budapest, Ráday utca 28. Dékáni Hivatal
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – bővebb tájékoztatás, információ (http://www.kre.hu/htk/)

Mellékletek:
     -    születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya
          másolata
     -    érettségi bizonyítvány másolata
     -    középiskolai bizonyítvány másolata (11.,12. évfolyam év végi)
     -    nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van)
     -    lelkipásztori vélemény a gyülekezet parókus lelkészétől és esperestől ahol a jelentkező
          választó jogú egyháztag (csak teológia lelkipásztor szakirány, hittanár-nevelőtanár nappali
          és református hittanoktató szakra jelentkezőknek)
     -    vallástanári ajánlás
     -    2 évnél régebbi konfirmációi igazolás
     -    hatósági erkölcsi bizonyítvány, ha nem közvetlenül érettségi után jelentkezik
     -    kézzel írott, részletes önéletrajz
     -    az eljárási díjat az OTP 11705008-20471736 számú számlára kérjük utalni és az igazolást
          a felvételi jelentkezési laphoz szíveskedjék csatolni. Kérjük a megjegyzés rovatban
          feltűntetni:  „NÉV, HTK felvételi díj”
     -    református teológia osztatlan mesterképzés szak: 8000 Ft
     -    hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzés szak: 4000 Ft
     -    hittanár-nevelőtanár levelező szak: 4000 Ft  

Az elektronikusan visszakapott jelentkezési lapot aláírva, a mellékletekkel együtt kell visszaküldeni a Kar Dékáni Hivatalába. 1092 Budapest Ráday utca 28. II. em.

Alkalmassági vizsgák időpontja: 2017 április 10-12.

Ajánlott olvasmányok és énekek az alkalmassági vizsgához