Pályaalkalmassági vizsgálat osztatlan tanárképzésre jelentkezők számára

A pályaalkalmassági vizsgálat célja: a jelölttel való személyes találkozás során, a tanárképzésre jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, habitusáról, kommunikációs készségéről való tájékozódás.

A pályaalkalmassági vizsgálat elemei:

1.    A jelentkező által előzetesen megküldött motivációs levél alapján beszélgetés a felvételiző pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életút fejlődési terveiről, arról, hogy miért kíván tanár lenni.
2.    Pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése, véleményezése.
3.    A jelölt által szabadon választott, a Tanárképző Központ által meghatározott pedagógiai jellegű olvasmány értelmezése. (Ezen olvasmányok jegyzéke a következő linken érhető el: http://www.kre.hu/btk/images/doc/szakirodalom.pdf)


A pályaalkalmassági vizsgálat eredménye „alkalmas” vagy „nem alkalmas” lehet, amiről a bizottság vizsga után szóban tájékoztatja a jelentkezőt. Aki nem felel meg az alkalmassági vizsgán, nem vehető fel osztatlan tanárképzésre.

A jelentkezőnek az alkalmassági vizsgálat során nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányainak megkezdésében, beleértve a közoktatási intézményben a tanulmányai során folytatandó egyéves szakmai gyakorlatát is.

Felhívom a figyelmét arra, hogy amennyiben a vizsgán nem tud részt venni, úgy újabb vizsgaidőpontot sajnos nem tudunk biztosítani.
   
A vizsgára mobiltelefont, személyhívót vagy egyéb kommunikációs eszközt bevinni tilos!

Felvételi pályaalkalmassági vizsgálat időpontja: 2017. május 22-23-24.
Helyszíne: 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.