Tisztelt Felvételiző!

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara a 2017. évi felvételi eljárásban az alábbi szakokat hirdeti meg:

Osztatlan képzések (mesterfokozatot ad - „MA”):

  • teológia - lelkész szakiránnyal osztatlan képzés (nappali munkarend): állami ösztöndíjas - önköltséges
  • teológia osztatlan képzés (nappali munkarend): állami ösztöndíjas - önköltséges
  • hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárképzés (nappali munkarend): állami ösztöndíjas - önköltséges

Mesterképzések (felsőfokú oklevél után mesterfokozatot ad - „MA”)

  • hittanár-nevelőtanár mesterképzési szak (levelező munkarend): önköltséges


Jelentkezési határidő 2017. február 15.
Jelentkezni a Kar saját jelentkezési lapján lehet, ami a www.kre.hu/htkfelveteli linken érhető el. A kitöltött jelentkezési lapot kinyomtatva, aláírva és a megadott mellékletekkel együtt kell eljuttatni a Dékáni Hivatalba személyesen vagy postai úton.
Cím: 1092 Budapest, Ráday utca 28. Dékáni Hivatal
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – bővebb tájékoztatás, információ (http://www.kre.hu/htk/)

Mellékletek:
      - születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya
         másolata
      - érettségi bizonyítvány másolata
      - középiskolai bizonyítvány másolata (11.,12. évfolyam év végi)
      - nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van)
      - lelkipásztori vélemény a gyülekezet parókus lelkészétől és esperestől ahol a jelentkező
         választó jogú egyháztag (csak teológia lelkipásztor szakirány, hittanár-nevelőtanár nappali
         és református hittanoktató szakra jelentkezőknek)
      - vallástanári ajánlás
      - 2 évnél régebbi konfirmációi igazolás
      - hatósági erkölcsi bizonyítvány, ha nem közvetlenül érettségi után jelentkezik
      - kézzel írott, részletes önéletrajz
      - az eljárási díjat az OTP 11705008-20471736 számú számlára kérjük utalni és az igazolást
         a felvételi jelentkezési laphoz szíveskedjék csatolni. Kérjük a megjegyzés rovatban
         feltűntetni: „NÉV, HTK felvételi díj”
      - református teológia osztatlan mesterképzés szak: 8000 Ft
      - hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzés szak: 4000 Ft
      - hittanár-nevelőtanár levelező szak: 4000 Ft

Az elektronikusan visszakapott jelentkezési lapot aláírva, a mellékletekkel együtt kell visszaküldeni a Kar Dékáni Hivatalába. 1092 Budapest Ráday utca 28. II. em.

Alkalmassági vizsgák időpontja: 2017 április 10-12.

Ajánlott olvasmányok és énekek az alkalmassági vizsgához