A gyakorlati felvételi vizsga követelményei a Média-, Mozgókép és Kommunikációtanár szakra jelentkezők számára

Felvételi vizsgatárgyak, ill. követelmények:
   •    Pályaalkalmassági vizsga, melynek időpontja: 2017.05.22-23-24.
   •    A szakpár másik felének megfelelő szaktárgy emelt szintű érettségije, illetve egyéb (lásd:
        felvi.hu, illetve a szak kari tájékoztatója)
   •    Gyakorlati vizsga (média), melynek időpontja: 2017.05.23-24.


A gyakorlati vizsga (média) két részről áll:
   1)    Egy előzetesen megírt és beküldött dolgozatból, esszéből.
   2)    A felvételi vizsgabizottság tagjaival folytatott beszélgetésből.

A bizottság képet kíván kapni arról, hogy milyen motiváltsággal és előzetes elképzelésekkel kezdi meg a tanulmányait a jövendő médiatanára.

Ezért kérjük, hogy egy maximum 6.000 leütés terjedelmű témafelvető dolgozat vagy esszé formájában fogalmazza meg a jelölt a modern vizuális technikáknak az oktatásban való alkalmazhatóságáról vallott véleményét, amely a témára vonatkozó saját készítésű álló vagy mozgóképi dokumentumo(ka)t, illusztráció(ka)t is tartalmaz. Nem kész megoldásokat, vagy már kipróbált módszerekkel kapcsolatos szakmai véleményt várunk, hanem olyan ötleteket, „víziókat”, amelyek az oktatás módszereinek a sokrétűségére, ezen belül, hangsúlyosan a vizualitásra és a vizuális technikák szerepére fókuszál. Másként megfogalmazva: miért is olyan fontosak ma a különféle vizuális médiumok, és milyen formában, milyen módon lennének adaptálhatók az oktatásba, és ezzel kapcsolatosan milyen saját készítésű, innovatív jellegű, vizuális (álló- vagy mozgóképi) tartalmú ötlete van?

A dolgozat beküldési határideje: 2017. május 17.
Beküldési cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Terjedelem: maximum 6.000 leütés
Formai követelmények:
   •    formátuma: .doc (Microsoft Word) vagy .pdf (Adobe);
   •    betűméret: 12 pont;
   •    sorköz: 1,15 vagy 1,5;

A dokumentum beillesztett vagy csatolt képeket, illusztrációkat tartalmazzon. A képek maximum 2 GB méretűek legyenek.
Amennyiben a szöveghez rövid, maximum 5 perc hosszúságú mozgóképes mellékletet is küld a jelentkező, annak formátuma .wmf, vagy .flv legyen.
Az álló vagy mozgóképi illusztráció, melléklet kötelező elem!

A szóbeli felvételi beszélgetésen ezen digitális formában beadott írásos és képi tartalmú munkának a megvitatása, diszkussziója zajlik. A beszélgetésen újabb vagy más vizuális anyagok bemutatására már nincs lehetőség!