Károli Gáspár Református Egyetem - Felvételi 

Módosult: 2019.11.13

Hitéleti képzések

 

Egyetemünk három Kara kínál hitéleti képzéseket: a Hittudományi Kar Budapesten, valamint a Tanítóképző Főiskolai Kar és a Szociális és Egészségtudományi Kar Nagykőrösön. Hitéleti képzéseink között megtalálható a teológia, teológia – lelkész szakiránnyal, diakónia (keresztyén szociális munka), kántor, valamint református hittanoktató alapképzések; hittanár-nevelőtanár mesterképzés; illetve a szaklelkigondozó és lelkigondozói asszisztens szakirányú továbbképzések.

 

A hitéleti képzésekre jelentkezők az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény saját felvételi eljárásában vesznek részt, a választott képzést indító Kar saját jelentkezés lapján tudnak jelentkezni.

 

Felvételi a Hittudományi Karon

 

Felvételi a Tanítóképző Főiskolai Karon

 

Felvételi a Szociális és Egészségtudományi Karon