Károli Gáspár Református Egyetem - Felvételi 

Módosult: 2021.11.30.

Hitéleti képzések

 

Egyetemünk három Kara kínál hitéleti képzéseket: a Hittudományi Kar Budapesten, valamint a Pedagógiai Kar és a Szociális és Egészségtudományi Kar Nagykőrösön. Hitéleti képzéseink között megtalálható a teológia, teológia – lelkész szakiránnyal, diakónia (keresztyén szociális munka), kántor, valamint református hittanoktató alapképzések; hittanár-nevelőtanár mesterképzés; illetve a szaklelkigondozó és lelkigondozói asszisztens, valamint a spiritualitás és misszió az egyházban szakirányú továbbképzések.

 

A hitéleti képzésekre jelentkezők az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény saját felvételi eljárásában vesznek részt, a választott képzést indító Kar saját jelentkezés lapján tudnak jelentkezni.

 

Felvételi a Hittudományi Karon

 

Felvételi a Pedagógiai Karon

 

Felvételi a Szociális és Egészségtudományi Karon