JELENTKEZÉSI LAP
a Károli Gáspár Református Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

Gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember szakirányú továbbképzési szakjára
(levelező) (Budapest)

1. Jelentkező személyi adatai:

Neme: *
Előtag (pl. dr., id., ifj. stb.)
Vezetéknév (Családi név) *
Keresztnév1. (Utónév1) *
Keresztnév2. (Utónév2)
Születési név (Ha eltér a jelenleg használt nevétől):
Születési hely: *
Születési idő: *
Születési ország: *
Születési megye1 (csak ha Magyarországon született):
Állampolgárság1: *
Állampolgárság2 (ha van):
Nemzetiség (ha az állampolgárság 1 nem magyar):
Anyja születési neve: *
Adóazonosító jel: *
TAJ szám: *
Munkahelye:
Munkahelye címe:
Munkahelyi beosztása:
Tanulói, hallgatói azonosító:
Állandó lakcíme:
Ország:     Megye2:     Helyiség:
Ir.sz.:     út, utca, tér, stb.:    hsz.:
tel.:     mobil:   e-mail.:*
Értesítési cím:(csak akkor kell kitölteni, ha más mint az állandó lakcím)
Ország:     Megye3:     Helyiség:
Ir.sz.:     út, utca, tér, stb.:    hsz.:
tel.:     mobil:   e-mail.:

* Kitöltése kötelező
1 Csak magyarországi cím esetén kell megadni.
2 Csak magyarországi cím esetén kell megadni.
3 Csak magyarországi lakcím esetén kell kitölteni.

2. Nyilatkozat felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokról:

szint szak, szakpár intézmény, kar
betűkódja
képzés kezdete
tanév, félév
igénybe
vett
áll.tám./
állami ösztöndíjas
félévek
száma
igénybe
vett
ktg.tér./
önköltséges
félévek
száma
végbizonyítvány
(abszolutórium)
szerzés ideje
(év, hó, nap)
záróvizsga időpontja
(év, hó, nap)
oklevél száma oklevél kiállításának
ideje
(év, hó, nap)

3. Nyelvtudást igazoló dokumentumok (amennyiben van):

A felvételnek nem feltétele a nyelvvizsga megléte.

nyelv:    szint (A1, B2 ,C1)     típus (komplex (C), szóbeli (A), írásbeli (B)):
nyelv:    szint (A1, B2 ,C1)     típus (komplex (C), szóbeli (A), írásbeli (B)):
nyelv:    szint (A1, B2 ,C1)     típus (komplex (C), szóbeli (A), írásbeli (B)):
nyelv:    szint (A1, B2 ,C1)     típus (komplex (C), szóbeli (A), írásbeli (B)):

4. Milyen szakmai területen szeretné kamatoztatni a megszerzendő végzettséget:

5. Nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a fenti szakirányú továbbképzés önköltséges
képzési formában és levelező munkarendben indul (elegendő jelentkező esetén).


Postázandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint motivációs levél.
Postacím: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztály 1088 Budapest, Reviczky u. 4.