logo

„Tanítván őket…” katechetikai konferencia

JELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ

Időpontja: 2018. május 19. 10.00-14.30
Helyszíne: Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola, 1223 Budapest, Rákóczi út 16.
A konferencia képzési időtartama: 6 óra (270 perc)
Regisztrációs határidő: 2018. május 12.

(* = kötelező mezők)Amennyiben a részvételről tanúsítványt** kér, kérem adja meg születési helyét, -dátumát, anyja nevét és lakcímét is:

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT*

Hozzájárulok, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem rendszerében az adataimat nyilvántartsák. Az intézmény a megadott adatokat más személyeknek, szervezeteknek nem adja át, azokat kizárólag a tárgyi regisztráció céljából használja fel.


 

 

**A képzés a megfelelő jogi feltételek esetén a munkáltató döntése alapján számítható be a pedagógusok kötelező hétévenkénti továbbképzésébe.

5. § (1) A hétévenkénti továbbképzés - egy vagy több továbbképzés keretében - legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. E rendelkezések alkalmazásában a tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt perc.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető az e bekezdésben foglaltak útján együttesen:

[…]

d) harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri,

(6) A (3) bekezdésben felsoroltakon való részvétel esetében a továbbképzés beszámításához az szükséges, hogy a munkáltató a részvételről kiállított okirat vagy a képzési program, illetve a résztvevő írásbeli beszámolója vagy a kutatást vezető intézmény, kutatóhely igazolása, a szaktanácsadó értékelése, elemzése alapján a továbbképzést elfogadja.