logo

GAZDASÁG ÉS LÉLEK

MI IRÁNYÍTJA AZ ÜZLETI GONDOLKODÁST?

K o n f e r e n c i a

2018. június 20.

Helyszín: KRE BTK, Budapest Reviczky utca 4.

kep

Etika, közösség, hit és személyiség szerepe a gazdaságban

A Károli Gáspár Református Egyetem konferenciája a gazdasági siker és felelősség pszichológiai, vezetéstudományi, etikai, jogi aspektusait elemzi. A KRE korábbi, 2015-ös konferenciája az „Etikus közgazdasági gondolkodás és versenyképesség” témája köré szerveződött. Ezt a tematikai irányvonalat követi és tágítja az idei konferencia, részben új pszichológiai, szociológiai, etikai, teológiai területekre is fókuszálva.

Program:

Plenáris előadások

A délelőtti előadásokban a témájuk jeles szakértői vizsgálják interdiszciplináris megközelítésben a gazdasági sikert alakító tényezőket a szabályozás, a szervezeti folyamatok, vezetés, és a személyiség, társas interakciók, közösségi értékek felől.

Tematikus szekciók

Délután párhuzamos szekciók két nézőpontból kínálnak további rövid előadásokat és a megvitatás lehetőségét:
- személyiség, életcélok, értékek a gazdasági viselkedésben
- szervezeti etika, etikus vezetés

Üzleti kerekasztal

A konferenciát záró kerekasztal-beszélgetésre a társadalmi felelősségvállalás, a humán tényezők és a társadalmi értékrend szerepét a gyakorlatban is mérlegelő gazdasági vezetőket hívunk meg.

Részletes program:

10:00-12:00

Konferencia megnyitó: Sepsi Enikő KRE BTK dékánjának köszöntője

Plenáris előadások (Díszterem, 100.):
- Tomka János: Etikai üzemzavar a vezetésben
- Kiss Paszkál: Mire inspirálja a protestáns munkaetika fogalma a pszichológiai elemzést az élménytársadalom és automatizált termelés térhódításával?
- Kun Attila: Az etikus vállalati működés intézményesítését és számon kérhetőségét ambicionáló globális szabályozási kezdeményezések kihívásai.
- Kodácsy Tamás: A megváltott ember munkája a teremtett világban. Hogyan értelmezhető a munka ontológiai aspektusa a teológiában?

12:00-13:00 Szendvicsebéd

13:00-14:30 Tematikus szekciók:
I. Személyiség, életcélok, értékek a gazdasági viselkedésben (elnök: Kiss Paszkál; 206. terem)
- Török Emőke: A kötelességetika szerepe a munkaértékek és munkaattitűdök szociológiai kutatásában.
- Nagybányai Nagy Olivér: Mi a magyar? – Személyiségspecifikumok (nem csak) az üzleti életben.
- Pongor Juhász Anna Orsolya: Vállalkozók és menedzserek személyiségkülönbségei.
- Koltói Lilla: Pozitív szervezeti viselkedés – A munkavállalók sikerességének tényezői.
II. Szervezeti etika, etikus vezetés (elnök: Szummer Csaba; 207. terem)
- Németh Gergely: People Analytics – A tény alapú menedzsmenthez tények kellenek!
- Hadnagy Eszter: Explicit, implicit viszonyok és a vezető percepciója a szervezetben.
- Kasek Roland: Ember. Számít?
- Pásztor Adrienn: A munka és a magánélet egyensúlya vezető beosztású férfiak körében.

14:30-15:00 Kávészünet

15:00-16:30 Üzleti kerekasztala (Díszterem, 100.)
- Bábel Gabriella, Microsoft Magyarország, Nagyvállalati igazgató
- Nagy Zoltán Péter, OTP Bank, Marketingvezető
- Torma Kálmán, TMT Consulting, Szakmai vezető

A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött (lásd alábbi űrlapot)!

Kapcsolat, egyéb információ: gazdasag.lelek@kre.hu

REGISZTRÁCIÓ
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT*

Hozzájárulok, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem az adataimat kezelje. Az intézmény a megadott adatokat más személyeknek, szervezeteknek nem adja át, azokat kizárólag a tárgyi regisztráció céljából használja fel.