A színháztudomány mesterképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti és történeti nézőpontból is képesek reflektálni a színházi esemény mibenlétére. Részletes ismeretekkel rendelkeznek az európai és magyar dráma, illetve színházkultúra történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatáról. Tisztában vannak a különböző diszciplínák színháztudományi vonatkozásaival, járatosak a színházi üzem és menedzsment kérdéseiben, illetve megfelelő ismeretekkel rendelkeznek színháztörténeti kutatómunka végzéséhez és tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A szak színháztudomány mesterszakos bölcsész diplomát ad, amely lehetőséget biztosít arra, hogy végzettjeink színházakban (pl. művészeti titkárként, irodalmi munkatársként), könyvtárakban, levéltárakban, művelődési házakban, az oktatásban, a médiában, az írott és elektronikus sajtó, valamint a tágabb kulturális élet különféle intézményeinél vállalhassanak állást. De kellő alapot biztosít a színházcsinálás gyakorlata vagy a tudományos kutatás (PhD-képzés) felé történő továbblépéshez is.

A 2017/2018-as tanévben ismét indul képzésünk.

MIT KÍNÁLUNK?
A NÉGY FÉLÉVES, NAPPALI és LEVELEZŐ TAGOZATOS, mindkettőben ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT és KÖLTSÉGTÉRÍTÉSESformában is indított képzés az Európai Felsőoktatási Térség egészében elfogadott mesterszakos bölcsész diplomát kínál.
Az órákat a KRE MSZI Színháztudományi Tanszékének főállású oktatói és olyan meghívott előadók tartják, akiknek tudományos munkássága, kiterjedt szakmai kapcsolatai garanciát jelentenek a képzés kiemelkedő színvonalára. (Vendégelőadóink között van többek között Bodó Viktor, Csizmadia Tibor, Dr. Dúró Győző, Fuchs Lívia, Dr. Győrei Zsolt, Horváth Csaba, Mádi Zoltán, Dr. P. Müller Péter, Novák Eszter, Radnóti Zsuzsa, Dr. Schuller Gabriella, Schilling Árpád, Tasnádi István, Tímár András, Ungár Juli, Zsótér Sándor.) A levelező képzés péntekenként, 9-17h között zajlik Budapesten, az Egyetem Reviczky utcai épületében, a Szabó Ervin könyvtár főépületével szemben.


MENNYI A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉS DÍJA?
Nappali tagozaton 300 000 Ft/félév, levelezőn 300 000 Ft/félév.

MIT LEHET TANULNI?
A képzés többek között az alábbi kurzusokat foglalja magában:Művészet és értelmezés (esztétikai ismeretek); A technikai médiumok szerepe a kulturális praxisokban; Színházi szakírás és színháztörténet-írás; A színjáték típusai; Az irodalom, a színház és a társművészetek; Magyar és európai dráma- és színháztörténet; Drámaelemzés, dramaturgia; Dráma- és színházpoétika; Dráma- és előadáselemzés; Szcenográfia és színházi látvány; Színházi menedzsment, üzem és jog.

MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR?
Amellett, hogy a hazai színháztudomány leg(el)ismertebb képviselőitől és a színházi szakma művészileg meghatározó alkotóitól tanulhatnak, hallgatóink közös szervezéssel nézhetik meg az évad legfigyelemreméltóbb előadásait, és részt vehetnek (az egyetlen hazai színháztudományi periodikához kötődő) Theatron Műhely egyéb programjain. 

KI JELENTKEZHET?
Aki a bölcsészet-, a társadalomtudomány vagy a művészet területén főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezik, és esztétika, irodalom- vagy művészettörténeti jellegű képzésben részt vett.

(A kreditátszámítás rendje: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar, anglisztika, germanisztika, romanisztika, romológia, szlavisztika, ókori nyelvek és kultúrák, szabad bölcsészet alapképzési szakok. Meghatározott feltétellelvehetők figyelembe: (i) a fent nevezett alapképzési szakok 50 kredites (minor) képzési formái; (ii) a társadalomtudomány, pedagógusképzés, művészet, művészetközvetítés és hittudomány képzési terület alapszakjai, (iii) illetve ezek 50 kredites (minor) képzési formái. A „meghatározott feltétellel” figyelembe vehető szakokon végzett hallgatóknak a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül különbözeti vizsgát kell tenniük, amely három témakörből az önállóan elsajátított ismereteket teszteli.)

MEDDIG ÉS HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?
2017. AUGUSZTUS 7-ig
 e-felvételivel (elektronikus felvételi), tehát interneten keresztül. Minderről részletes felvilágosítás a www.felvi.hu honlapon olvasható.

Továbbá 2017. AUGUSZTUS 18-ig a Károli Gáspár Református Egyetem Színháztudományi Tanszékének címére (1088 Bp., Reviczky u. 4.) kell elküldeni azt a két-három oldalas leírást és esetlegesen csatolandó mellékleteket (pl. önéletrajz), amely a jelentkező előzetes színházi (elméleti, történeti vagy gyakorlati) ismereteit igazolja, és az alábbi témákat érinti:

      •    a felvételiző korábbi tanulmányait a kultúra-, a művészet- és az irodalomtörténet, illetve -elmélet területén,
      •    a felvételiző előtanulmányait a dráma- és színháztörténet, illetve -elmélet területén,
      •    a felvételiző egyéni tapasztalatait a színházcsinálás és színháznézés vonatkozásában,
      •    a felvételiző színházi, művészeti érdeklődésének irányát (szívesen látogatott színházak, kiemelkedőnek tartott alkotók stb.),
      •    a felvételiző elvárásait a szak elvégzésével kapcsolatban, a jelentkezés motivációját,
      •    a felvételiző könyvben, folyóiratban megjelent írásainak listáját (esetleg másolatát), konferencia- és szimpózium-előadásainak címét (esetleg szövegét), egyéb szakmai megnyilatkozásainak dokumentumait, a korábbi tanulmányai közben végzett tudományos diákköri munka eredményeit (a dolgozatokat és azokkal az intézményes és az országos versenyeken elért helyezéseket),
      •    egyéb szakmailag említésre érdemesnek tartott információkat.

VAN-E FELVÉTELI VIZSGA?
Igen, szóbeli vizsga 2017. augusztus 21. A beszélgetés tárgya: a jelentkező előzetes színházi ismeretei(korábbi tanulmányai a kultúra-, a művészet- és az irodalomtörténet, illetve -elmélet területén; előtanulmányai a dráma- és színháztörténet, illetve -elmélet területén; egyéni tapasztalatai a színházcsinálás és színháznézés vonatkozásában; színházi, művészeti érdeklődésének iránya stb.). Továbbá legalább egy olyan szabadon választott könyv és egy kötetben/folyóiratban megjelent tanulmány, amely szorosan kötődik érdeklődési köréhez vagy egyéni kutatásaihoz.

HOL LEHET TOVÁBBI INFORMÁCIÓT KÉRNI?
Dr. habil. Kiss Gabriella tanszékvezető egyetemi docenstől a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, Dr. Visky András szakfelelős egyetemi docenstől a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen vagy Várnagy Andrea tanszéki ügyintézőtől a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube