Somodi JúliaCím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1975
Születési hely: Románia
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36-1-483-2865

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2015
Tudományág: fordítástudomány
Disszertáció címe: Megszólítások pragmatikája japán-magyar összevetésben – A japán apellatív megszólítások fordításának vizsgálata magyar filmszövegekben –
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2001, 2002
Tudományág(ak): japán, angol
Oklevelet kiállító intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések
Intézmény Képesítés Év
Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Intézet: Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete
Tanszék: Japanológia Tanszék
Beosztás: egyetemi adjunktus

Korábbi munkaadó: Japán Nagykövetség, Japán Alapítvány Budapest Iroda
Beosztás:


Kutatási és oktatási szakterületek
Kutatási szakterületek: fordítástudomány, pragmatika, megszólító nyelvi elemek a japán nyelvben
Oktatási szakterületek: fordítási gyakorlatok, fordításelmélet, japán nyelvtan, szövegolvasás

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
つっかえタイプの非流ちょう性に関する通言語的調査研究 - Disfluency in Comparison. Joint International Project. Japan, Kyoto University./Megakadásjelenségek komparatív vizsgálata. Közös nemzetközi projekt. Japán, Kiotó Egyetem. (2016-  )

Filmfelirat készítése órai eretek között a hirosimai atomtámadás áldozatainak visszaemlékezéseihez. Együttműködés fordítóként és koordinátorként a Hirosima Atombomba Áldozatainak Nemzeti Béke Emlékcsarnokával. (2018- )

https://www.global-peace.go.jp/OTHER/ot_hungarian_pic_syousai.php?gbID=1240&dt=190211131158


Oktatásszervezés, tudományszervezés
Időszak Funkció vagy tevékenység
2006 Online tankönyv szerkesztése: Minna no nihongo, nyelvtani magyarázatok
2009-2010 Japán közép és emelt szintű érettségi feladatgyűjtemény
Nyelvtudás
Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
román felsőfokú C típusú nyelvvizsga (ITK)
japán felsőfokú (Nemzetközi Japán Nyelvvizsga N1)
angol felsőfokú képesítés (egyetemi diploma)
német alapfok


Díjak és kitüntetések
Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Tagság tudományos társaságokban
Szervezet neve Betöltött funkció
Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága vezetőségi tag (2006-2007)
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete tag
EAJS tag


Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben
Időszak Intézmény Tevékenység
2013-2014 Japán, Bunkyo Gakuin University vendégkutató

Doktori témavezetések
Doktori hallgató neve,
intézmény Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve

Opponencia doktori védéseken
Doktori hallgató neve,
intézmény Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve


Publikációs lista

(MTMT)
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10031640


Könyvfejezetek2009. Kultúrák fordítása. Néhány szóban a japán-magyar fordításról. (Translating Cultures. In a few words on Japanese-Hungarian Translation) In: Farkas I. (ed.) Ismerjük meg Japánt! Bevezetés a japanisztika alapjaiba.(Let’s know Japan! Introduction to the basis of Japanology). Budapest: Eötvös Kiadó. 203–219.

Cikkek tudományos folyóiratokban

2009. Fordítási univerzálék a japán megszólítási rendszer magyar fordításaiban. (Presence of Translation Universals in The Hungarian Translation of Japanese Address Terms). Fordítástudomány (Translation Studies) 11/2 70–82.

2013. Fordítói jelenlét a japán filmek magyar fordításában. (The Translator’s Visibility in The Hungarian Translation of Japanese Films). Fordítástudomány. (Translation Studies) 15/1. 75–92.

2014. Nézői elvárások - Felmérés a japán filmek magyar fordításáról alkotott nézői véleményekről. (Expectations of The Audience – Online Survey On The Audiences’ Opininion Regarding The Hungarian Translation of Japanese Films) Filmszem. IV. évf. 2. szám. Globális Ázsia. http://filmszem.net/aktualis/

 

2017. Apellatív megszólítások kezdő japán nyelvkönyvekben. In: Farkas I. és Sági A. (szerk.) Kortárs Japanológia II. Budapest: KRE, L’Harmattan Kiadó. 205-217.

 

2018. Sadanobu, T. Somodi J. Hidasi J. (et. al). 2018. Gengo ruikei kara mita hirjú csószei. Kócsakugo to ensingata zokkó hósiki. (Disfluency from a Typological Perspective. With Special Reference to “Prolongation+Continuation” In: The Japanese Journal of Language in Society. Vol. 21. No. 1. 113-128. (japán nyelven)

 
Konferenciaközlemények

Somodi J., Wakai S., Uryu A. 2007. A tolmácsolás nehézségei a magyarországi japán vállalatoknál. (How Can We Make Use of the „Difficulties Interpreters Encountered at Work” to Improve Japanese Language Classes?). In: Dr. Farkas I., Molnár P. (ed.) Japanisztika konferenciák a Károli Gáspár Református Egyetemen (Conferences on Japanology at Károli Gáspár University of The Reformed Church). 2006-2007. Budapest: KRE. BTK. Japanológia Tanszék. 161-185.

2009. Szöveghű fordítás vagy pragmatikai adaptáció? Japán nyelvű vállalati szövegek magyar fordításainak vizsgálata. (Overt Translation or Pragmatic Adaptation? Examining the Hungarian Translation of Japanese Company Homepages). In: Dr. Farkas I., Molnár P. (ed.) Japanisztika konferenciák a Károli Gáspár Református Egyetemen 2007-2008. (Conferences on Japanology at Károli Gáspár University of The Reformed Church). Budapest: KRE BTK Japán Tanszék. 17-30.

2009. A japán megszólítási rendszer egy japán regény fordításának tükrében. (The System of Japanese Address Terms Reflected in the Translation of a Japanese Novel). In: Nádor O. (ed.) A magyar, mint európai és világnyelv (Hungarian as European Language and as Lingua Franca . 18th HAALLT Congress). MANYE Vol. 5/2. 641-647.

2012. A megszólító nyelvi elemek pragmatikai funkcióinak vizsgálata fordított szövegben. (The Pragmatic Function of Address Terms in Tanslation.) In:(Horváthné Molnár K. és Sciacovelli A. ed.) Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. A XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. (Regional and Global Role of Applied Linguistics. 21th HAALLT Congress). Szombathely: NymE SEK BTK. 2011. augusztus 29-31. MANYE Vol. 8. No.2. (CD). 319–327.

2013. Pragmatics of Address Terms in Japanese-Hungarian Translation. Ph.D. Workshop in Japanese Studies East and Central Europe 2013. Japan Foundation.101-114. Budapest, Febr. 18-19, 2013. (angol nyelven)


2015. Az interperszonális viszonyok alakulása a filmfordításokban az apellatív megszólítások fordításának tükrében. 131-149. In: Farkas I. és Sági A. (szerk.): Kortárs Japanológia I. Budapest: KRE・L'Harmattan Kiadó.

2016. Interpersonal Relations in Source Text and Target Text in the Light of the Translation of Appellatives. In: Ciubăncan, M and Drăgan, A. et al (eds.) Annals of Dimitrie Cantemir Christian University. Linguistics, Literature and Methodology of Teaching. Vol. XV. No. 1. DC Christian University Faculty of Foreign Languages and Literatures: Pro Universitaria. 95-111.
Recenziók

2008. (book review) Cseresnyési L. Nyelvek és stratégiák. Avagy a nyelv antropológiája (Languages and Strategies or The Anthropology of Language). Fordítástudomány (Translation Studies)10/1. 131-134.


Nyilvános megjelenések

2006. Somodi J., Wakai S., Uryu A.  A tolmácsolás nehézségei a magyarországi japán vállalatoknál. (How Can We Make Use of the „Difficulties Interpreters Encountered at Work” to Improve Japanese Language Classes?). In: Japanology among Liberal Arts Conference. Budapest: KRE. 2006.

2007. Szöveghű fordítás vagy pragmatikai adaptáció? Japán nyelvű vállalati szövegek magyar fordításainak vizsgálata. (Overt Translation or Pragmatic Adaptation? Examining the Hungarian Translation of Japanese Company Homepages). Japanológiai konferencia (Confrence on Japanology). Budapest: KRE. 26th Nov., 2007.

2008. A japán megszólítási rendszer egy japán regény fordításának tükrében. (The System of Japanese Address Terms Reflected in the Translation of a Japanese Novel). MANYE Kongresszus XVIII (18th HAALLT Congress). Budapest: BBI. 3-5th April 2008.

2009. A japán megszólítások fordításának vizsgálata a pragmatika szemszögéből. (Translation of Japanese Address Terms from the Point of View of Pragmatics). MANYE XIX Kongresszus (19th HAALLT Congress). Eger: EKF. 16-18th April, 2009.

2010. Kultúrák fordítása. Néhány szóban a japán-magyar fordításról. (Translating Cultures. In a few words on Translation from Japanese into Hungarian) Elhangzott: Veszprémi Japán Napok. Japanisztika konferencia. (Days of Japan in Veszprém. Conference on Japanology). Veszprém. Pannon Egyetem. 9-10th October, 2010.

2011. Nihongo ni okeru taisósi. Gojórontekina siten kara. International Symposium on Japanese Studies. (presentation in Japanese) „Lingustic and Cultural Identity in Japan.” University of Bucharest. Center of Japanese Studies. 4-6 th March, 2011.

 2011. Somodi J. - Wakai S. A Károli Gáspár Református Egyetem Japanológia Tanszékén folyó japánnyelv-oktatásról a nyelvi sokszínűség tükrében (poszterelőadás).(Japanese Language Teaching at The Károli Gáspár Univ. of The Reformed Church in Hungary from The Perspectives of Multilinguism). Elhangzott: Többnyelvűség Európában: távlatok és gyakorlatok Kelet-Közép-Európában Konferencia. (Multilingualism in Europe. Prospects and Practices in East-Central Europe). MTA, Többnyelvűségi Kutatóközpont (Research Centre for Multilingualism of the Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences). Budapest: Hotel Benczúr. 25-26th March, 2011.

2011. A megszólító nyelvi elemek pragmatikai funkcióinak vizsgálata fordított szövegben (The Pragmatic Function of Address Terms in Tanslation.). Alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. MANYE Kongresszus XXI. (Regional and Global Role of Applied Linguistics). 21th HAALLT Congress). Szombathely: NymE SEK BTK. 29–31 August, 2011.

2012. Megszólítások pragmatikai funkcióinak vizsgálata filmfeliratokban (Pragmatic Function of Address Terms in Subtitling). Elhangzott: VII. Japanológia Konferencia. (7th Conference on Japanology.) Budapest: KRE BTK. Japanológia Tanszék. 23rd April, 2012.

2013. Pragmatics of Address Terms in Japanese-Hungarian Translation. Ph.D. Workshop in Japanese Studies East and Central Europe 2013. Japan Foundation.101-114. Budapest, Febr. 18-19, 2013. (angol nyelven)

2014. Az interperszonális viszonyok alakulása a filmfordításokban az apellatív megszólítások fordítási stratégiájának tükrében. Elhangzott: A Károli Japán Szak 20 éve. Jubileumi Konferencia. KRE BTK. Japanológia Tanszék. 2014. október. 15.

2015. Somodi J. Interpersonal Relations in Source Text and Target Text in the Light of the Translation of Appellatives. Elhangzott: “Japan: Pre-modern, Modern and Contemporary—A Return Trip from the East to the West. Learning in, about and from Japan”. Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest. 2015. szeptember. 7-9. (angol nyelven)


2016. Hidasi J. , Eschbach-Szabó V. Somodi J. 日本語で世界をつながる。ハンガリーの場。(Connecting with the World by Using Japanese Language. With Special Reference to Sinhalese/Tamil/Korean/Turkish/Hungarian Speakers). Sri Lanka. Kelaniya University. 国際学術シンポジウム 「日本語で世界をつながる」(International Academic Symposium. Panel Discussion.) 「日本語で世界をつながる様々な場合」(Connecting with the World by Using Japanese Language. Several Cases). 2016. február.20.

2016. Somodi J. A Humor fordíthatósága. Fordítás, nem ferdítés. Budapest. Elhangzott: KRE. BTK. 2016. március. 18.

2016. Somodi J. Translation of Japanese Food-Related Expressions in Literary Texts. Elhangzott: “Japan: Premodern, Modern, and Contemporary—A Return Trip from the East to the West. Learning in, about and from Japan” Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest. 2016. szeptember. 1-3. (angol nyelven)


2016. Sadanobu, T.,Rathnayake, D., Thilanka, D.,Arai, J.,Sagayaraj, A., Susairaj, A., Kang, Y. H.,Tekmen, A.,Avdan, N.,Hidasi, J.,Eschbach-Szabó, V.,Somodi, J. 「発話の(非)流ちょう性を言語類型ごとに日本語教育に活かす可能性」 Elhangzott: (The impact of speech disfluency of typologically arranged languages on Japanese language education). Elhangzott: ICJLE Indonézia. Bali Nusa Dua Convencion Centre. 2016. szeptember.10.

 

 2017. Miért is a gyermekek takarítanak a japán iskolákban? Elhangzott: Gyermekkép és oktatás Japánban konferencia. ELTE TÓK. 2017. október. 13.

 

Júlia Somodi

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1975
Place of Birth (Country): Romania
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36-1-483-2865

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence PhD: 2015
Discipline: Translation Studies
Title of Thesis: Translation Studies, Pragmatics of Address Terms in Japanese-Hungarian Translation
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2001, 2002
Discipline(s): M.A. in Japanese Studies and Japanese Language Teching,
M.A. in English Studies and English Language Teaching
Issuing Institution: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary

Further Studies and Qualifications
Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Oriental Languages and Cultures
Department:
Current Position(s): Assistant professor

Previous Employer: Embassy of Japan
The Japan Foundation Budapest Office
Previous Position Held:


Areas of Research and Teaching
Areas of research: Translation Studies, Japanese address terms, Pragmatics
Areas of teaching: Translation practice, Theory of translation, Japanese grammar, Reading comprehension

Membership in Research Groups and Projects
つっかえタイプの非流ちょう性に関する通言語的調査研究 - Disfluency in Comparison. Joint International Project. Japan, Kyoto University. (2016- )

Creating Hungarian subtitles to the testimonial videos of atomic bomb survivors. Collaboration as translator and student-coordinator with The National Peace Memorial Halls for the Atomic Bomb Victims in Hiroshima and Nagasaki. (2018-)

https://www.global-peace.go.jp/en/picture/en_pic_syousai.php?gbID=143&dt=190211131544

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities
Period Function or Activity
2006 Prep. of online teaching material
Minna no nihongo, grammar explanations
2009-2010 Preparatory textbook for Japanese matriculation exam
Language Skills
Language Level and Kind of Proficiency
Romanian upper (ITK, 1996)
Japanese upper (Japanese Language Proficiency Test (N1))
English upper (major in English)
German beginner


Honours, Distinctions, and Prizes
Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Membership in Academic Societies
Name of Organization Function (if any)
Hungarian Association of Japanese Language Techers
Hungarian Association of Applied Linguists and Language Teachers
EAJS


Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions
Period Institution Activities
2013-2014 Japan, Bunkyo Gakuin University. research fellow

Promotorship in Doctoral Studies
Name of
Doctoral Student,
Institution Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)

Opponentship in Doctoral Defences
Name of
Doctoral Student,
Institution Title of Dissertation Year of Defence


List of Publications

(MTMT)


Chapters in Books

2009. Kultúrák fordítása. Néhány szóban a japán-magyar fordításról. (Translating Cultures. In a few words on Japanese-Hungarian Translation) In: Farkas I. (ed.) Ismerjük meg Japánt! Bevezetés a japanisztika alapjaiba.(Let’s know Japan! Introduction to the basis of Japanology). Budapest: Eötvös Kiadó. 203–219.


Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

2009. Fordítási univerzálék a japán megszólítási rendszer magyar fordításaiban. (Presence of Translation Universals in The Hungarian Translation of Japanese Address Terms). Fordítástudomány (Translation Studies) 11/2 70–82.

2013. Fordítói jelenlét a japán filmek magyar fordításában. (The Translator’s Visibility in The Hungarian Translation of Japanese Films). Fordítástudomány. (Translation Studies). 15/1. 75–92.

2017. Apellatív megszólítások kezdő japán nyelvkönyvekben. In: Farkas I. és Sági A. (szerk.) Kortárs Japanológia II. Budapest: KRE, L’Harmattan Kiadó. 205-217.

 

2018. Sadanobu, T. Somodi J. Hidasi J. (et. al). 2018. Gengo ruikei kara mita hirjú csószei. Kócsakugo to ensingata zokkó hósiki. (Disfluency from a Typological Perspective. With Special Reference to “Prolongation+Continuation” In: The Japanese Journal of Language in Society. Vol. 21. No. 1. 113-128. (japán nyelven)

 Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Somodi J., Wakai S., Uryu A. 2007. A tolmácsolás nehézségei a magyarországi japán vállalatoknál. (How Can We Make Use of the „Difficulties Interpreters Encountered at Work” to Improve Japanese Language Classes?). In: Dr. Farkas I., Molnár P. (ed.) Japanisztika konferenciák a Károli Gáspár Református Egyetemen (Conferences on Japanology at Károli Gáspár University of The Reformed Church). 2006-2007. Budapest: KRE. BTK. Japanológia Tanszék. 161-185.

2009. Szöveghű fordítás vagy pragmatikai adaptáció? Japán nyelvű vállalati szövegek magyar fordításainak vizsgálata. (Overt Translation or Pragmatic Adaptation? Examining the Hungarian Translation of Japanese Company Homepages). In: Dr. Farkas I., Molnár P. (ed.) Japanisztika konferenciák a Károli Gáspár Református Egyetemen 2007-2008. (Conferences on Japanology at Károli Gáspár University of The Reformed Church). Budapest: KRE BTK Japán Tanszék. 17-30.

2009. A japán megszólítási rendszer egy japán regény fordításának tükrében. (The System of Japanese Address Terms Reflected in the Translation of a Japanese Novel). In: Nádor O. (ed.) A magyar, mint európai és világnyelv (Hungarian as European Language and as Lingua Franca . 18th HAALLT Congress). MANYE Vol. 5/2. 641-647.

2012. A megszólító nyelvi elemek pragmatikai funkcióinak vizsgálata fordított szövegben. (The Pragmatic Function of Address Terms in Tanslation.) In:(Horváthné Molnár K. és Sciacovelli A. ed.) Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. A XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. (Regional and Global Role of Applied Linguistics. 21th HAALLT Congress). Szombathely: NymE SEK BTK. 2011. augusztus 29-31. MANYE Vol. 8. No.2. (CD). 319–327.

2013. Pragmatics of Address Terms in Japanese-Hungarian Translation. Ph.D. Workshop in Japanese Studies East and Central Europe 2013. Japan Foundation.101-114. Budapest, Febr. 18-19, 2013.

2015. Az interperszonális viszonyok alakulása a filmfordításokban az apellatív megszólítások fordításának tükrében. 131-149. In: Farkas I. és Sági A. (szerk.): Kortárs Japanológia I. Budapest: KRE・L'Harmattan Kiadó.

 

2016. Somodi J. Interpersonal Relations in Source Text and Target Text in the Light of the Translation of Appellatives. In: Ciubăncan, M and Drăgan, A. et al (eds.) Annals of Dimitrie Cantemir Christian University. Linguistics, Literature and Methodology of Teaching. Vol. XV. No. 1. DC Christian University Faculty of Foreign Languages and Literatures: Pro Universitaria. 95-111.Articles in Online Journals

2014. Nézői elvárások - Felmérés a japán filmek magyar fordításáról alkotott nézői véleményekről. (Expectations of The Audience – Online Survey On The Audiences’ Opininion Regarding The Hungarian Translation of Japanese Films) Filmszem. IV/2. Globális Ázsia. http://filmszem.net/aktualis/


Book Reviews

2008. (book review) Cseresnyési L. Nyelvek és stratégiák. Avagy a nyelv antropológiája (Languages and Strategies or The Anthropology of Language). Fordítástudomány (Translation Studies)10/1. 131-134.


Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Somodi J., Wakai S., Uryu A. 2006. A tolmácsolás nehézségei a magyarországi japán vállalatoknál. (How Can We Make Use of the „Difficulties Interpreters Encountered at Work” to Improve Japanese Language Classes?). In: Japanology among Liberal Arts Conference. Budapest: KRE. 2006.

2007. Szöveghű fordítás vagy pragmatikai adaptáció? Japán nyelvű vállalati szövegek magyar fordításainak vizsgálata. (Overt Translation or Pragmatic Adaptation? Examining the Hungarian Translation of Japanese Company Homepages). Japanológiai konferencia (Confrence on Japanology). Budapest: KRE. 26th Nov., 2007.

2008. A japán megszólítási rendszer egy japán regény fordításának tükrében. (The System of Japanese Address Terms Reflected in the Translation of a Japanese Novel). MANYE Kongresszus XVIII (18th HAALLT Congress). Budapest: BBI. 3-5th April 2008.

2009. A japán megszólítások fordításának vizsgálata a pragmatika szemszögéből. (Translation of Japanese Address Terms from the Point of View of Pragmatics). MANYE XIX Kongresszus (19th HAALLT Congress). Eger: EKF. 16-18th April, 2009.

2010. Kultúrák fordítása. Néhány szóban a japán-magyar fordításról. (Translating Cultures. In a few words on Translation from Japanese into Hungarian) Elhangzott: Veszprémi Japán Napok. Japanisztika konferencia. (Days of Japan in Veszprém. Conference on Japanology). Veszprém. Pannon Egyetem. 9-10th October, 2010.

2011. Nihongo ni okeru taisósi. Gojórontekina siten kara. International Symposium on Japanese Studies. (presentation in Japanese) „Lingustic and Cultural Identity in Japan.” University of Bucharest. Center of Japanese Studies. 4-6 th March, 2011.

Somodi J. - Wakai S. 2011. A Károli Gáspár Református Egyetem Japanológia Tanszékén folyó japánnyelv-oktatásról a nyelvi sokszínűség tükrében (poszterelőadás).(Japanese Language Teaching at The Károli Gáspár Univ. of The Reformed Church in Hungary from The Perspectives of Multilinguism). Elhangzott: Többnyelvűség Európában: távlatok és gyakorlatok Kelet-Közép-Európában Konferencia. (Multilingualism in Europe. Prospects and Practices in East-Central Europe). MTA, Többnyelvűségi Kutatóközpont (Research Centre for Multilingualism of the Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences). Budapest: Hotel Benczúr. 25-26th March, 2011.

2011. A megszólító nyelvi elemek pragmatikai funkcióinak vizsgálata fordított szövegben (The Pragmatic Function of Address Terms in Tanslation.). Alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. MANYE Kongresszus XXI. (Regional and Global Role of Applied Linguistics). 21th HAALLT Congress). Szombathely: NymE SEK BTK. 29–31 August, 2011.

2012. Megszólítások pragmatikai funkcióinak vizsgálata filmfeliratokban (Pragmatic Function of Address Terms in Subtitling). Elhangzott: VII. Japanológia Konferencia. (7th Conference on Japanology.) Budapest: KRE BTK. Japanológia Tanszék. 23rd April, 2012.

2013. Pragmatics of Address Terms in Japanese-Hungarian Translation. Ph.D. Workshop in Japanese Studies East and Central Europe 2013. Japan Foundation.101-114. Budapest, Febr. 18-19, 2013.

2014. Az interperszonális viszonyok alakulása a filmfordításokban az apellatív megszólítások fordítási stratégiájának tükrében/The Development of Interpersonal Relations in the Light of Translating Appellative Forms of Address/ Held in: 20th Anniversary of the Department of Japanese Studies at the Károli Gáspár University of the Reformed Church. Conference held on the occasion of the jubilee Budapest: KRE. Faculty of Humanities. 15 October, 2014.

2015. Interpersonal Relations in Source Text and Target Text in the Light of the Translation of Appellatives. Elhangzott: “Japan: Pre-modern, Modern and Contemporary—A Return Trip from the East to the West. Learning in, about and from Japan”. Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest. 7-9th, September, 2015.

2016. Hidasi J. , Eschbach-Szabó V. Somodi J. 日本語で世界をつながる。ハンガリーの場合。(Connecting with the World by Using Japanese Language. With Special Reference to Sinhalese/Tamil/Korean/Turkish/Hungarian Speakers). Sri Lanka. Kelaniya University. 国際学術シンポジウム 「日本語で世界をつながる」(International Academic Symposium. Panel Discussion.) 「日本語で世界をつながる様々な場合」(Connecting with the World by Using Japanese Language.  Several Cases). 20th Febr., 2016.

2016. Somodi J. A Humor fordíthatósága (Translatability of Humor). Fordítás, nem ferdítés. Budapest. KRE. Faculty of Humanities. 18th March, 2016.

2016. Somodi J. Translation of japanese food-related expressions in literary texts. Elhangzott: “Japan: Premodern, Modern, and Contemporary—A Return Trip from the East to the West. Learning in, about and from Japan” Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest. 1-3rd September, 2016.

2016. Sadanobu, T.,Rathnayake, D., Thilanka, D.,Arai, J.,Sagayaraj, A., Susairaj, A., Kang, Y. H.,Tekmen, A.,Avdan, N.,Hidasi, J.,Eschbach-Szabó, V.,Somodi, J. 「発話の(非)流ちょう性を言語類型ごとに日本語教育に活かす可能性」(The impact of speech disfluency of typologically arranged languages on Japanese language education). ICJLE. 10th September, 2016. Bali Nusa Dua Convencion Centre.

Somodi J. 2017. Miért is a gyermekek takarítanak a japán iskolákban? Elhangzott: Gyermekkép és oktatás Japánban konferencia. ELTE TÓK. 2017. október. 13.

 

 

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube