Pszichológiai Intézet

A magyar lelkiállapottal kapcsolatos kutatások azt mutatják, hogy az utóbbi évtizedekben ugrásszerűen megnőtt a szorongásos kórképek gyakorisága, amelynek következtében egyre több ember kerül rossz mentális állapotba. Hétköznapi tapasztalatunk is, hogy a lelki betegségek, alkalmazkodási és személyiségzavarok, kapcsolati elakadások egyre több embert érintenek. A szorongás és a stressz hovatovább általános jellemzővé vált. Szinte nincs ember, akit ne érintene a probléma. A gyengén működő, alkalmatlan, maladaptív megküzdési módok számos területen befolyásolják életünket, aláássák lelki erőforrásainkat, hátráltatják a gyógyulást, illetve a regenerálódást, és sajnos azokra a rendszerekre hatnak vissza, amelyek egyfajta lelki erőforrást jelentenének és a gyógyulás irányába hatnának.

E körülmények miatt társadalmunknak égető szüksége van szakképzett pszichológusokra. Ma már nem nélkülözhetik őket az óvodákban, iskolákban, nagyobb létszámú munkahelyeken (pl. állami vállalatoknál, multinacionális cégeknél), kórházakban, pályaválasztási tanácsadókban, alkalmasságvizsgáló laborokban, börtönökben, a rendfenntartó erőknél és az élet sok más területén. A Károli Egyetem Pszichológiai Intézete érzékeny e társadalmi kihívásokra, és képzéseiben a szakma tudományos alapjainak lerakása mellett gyakorlatorientált szemléletet közvetít a hallgatók számára, hogy azok a szakma szeretete mellett társadalmi felelősségüket is átérezzék.

Egészségpszichológia szakirányunk is van, mivel érzékenyen reagálunk azokra az igényekre, amelyek az egészséges lelki élet megteremtésében segítenek. Reagálunk az önismereti igényre, az életüket jobbá tenni kívánók keresésére, amely szintén jellemzi napjainkat. Számos kurzus keretében oktatjuk, kutatjuk a pozitív érzelmeket (öröm, elragadtatás, extázis, melegség, nyugalom, kellemes élet, elmélyülés/flow) és azt, hogy miként juthatunk ilyen állapotokba, valamint az elmélyült, értelmes élet (valahova tartozás, önmagunkon túlmutató cél követése stb.) köré szerveződő ismereteket.

Intézetünk a III. kerület (1037 Budapest), Bécsi út 324. szám alatt, kertes környezetben található, az Óbudai Egyetemi Központ területén, amely tömegközlekedéssel és személygépkocsival egyaránt könnyen megközelíthető. A kampusz jellegű épületegyüttes 17 oktatóteremmel, tanszéki szobákkal, általános lélektani laboratóriummal, egyre gyarapodó saját könyvtárral, egy kéthelyiséges kutató- és demonstrációs laboratóriummal, egy számítógéppel jól felszerelt informatikai laboratóriummal,  jelentős számú számítógéppel és projektorral, modern demonstrációs eszközökkel (pl. agymakett) és kiterjedt tesztszoftver készlettel rendelkezik. Az informatikai infrastruktúra jó, a saját intézeti könyvtár viszont csak a helyi szakmai követelményeket elégíti ki, a gazdag központi könyvtár a Kar központjában van.

Egyetemünkön a pszichológusképzés 2000 szeptemberében indult be. Jelenleg hét képzési formában összesen közel 900 hallgatót tanítunk. Ezekért a képzésekért Pszichológiai Intézetünk felelős. Az Intézetet szervezetileg a graduális képzésekért felelős négy tanszék, valamint a diplomás szakirányú továbbképzésekért felelős Továbbképző Központ együttese alkotja. Intézetünket évek óta a legjobb hazai pszichológus képzőhelyek közé sorolják Ez az eredmény gyakorlatorientált szemléletünknek, szakmailag képzett és jól felkészült oktatóinknak, a kiváló kollegiális kapcsolatoknak és a hallgatóbarát légkörnek köszönhető.

Kurrens képzéseink:

- Pszichológia alapszak (BA) nappali és levelező tagozaton
Pszichológia mesterszak (MA) nappali tagozaton

Diploma minősítésről tájékoztató 2012-es évfolyamtól Pszichológia szak
Mintatantervek
Tematikák

- Mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzés
- Szupervizor szakirányú továbbképzés
- Képi kifejezéspszichológiai szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

Mintatantervek
Tematikák


Intézetvezető
Prof. Dr. Vass Zoltán
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: +36 (1) 430 2348

Intézetvezető-helyettes

Prof. Dr. Vargha András
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Intézeti ügyintézők:
Gál Éva
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: +36 (1) 430 2348

Vasvári Nóra
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: +36 (1) 430 2349

Szakirányú továbbképzések ügyintézése
Szekeresné Hideg Adrienn
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: +36 (1) 430 2342


Pszichológiai Intézet Könyvtára: / Bécsi út /
Könyvtáros: Pozmanné Bálint Nagy Tünde; Halász Katalin
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: +36 (1) 430 2344

Hétfő: 10.00-16.45
Kedd: 10.00-16.45
Szerda: 10.00-16.45
Csütörtök: 10.00-14.00
Péntek: 10.00-12.00


Általános Lélektani és Módszertani Tanszék oktatói

Prof. Dr. Vass Zoltán

tanszékvezető, egyetemi tanár

Prof. Dr. Vargha András

egyetemi tanár

Dr. Albu Mónika

egyetemi adjunktus

Dr. Császár-Nagy Noémi

egyetemi docens

Dr. Czigler Balázs

egyetemi adjunktus

Dr. Kövi Zsuzsanna

egyetemi adjunktus

Dr. Kovács Dóra

egyetemi adjunktus

Dr. Nagybányai-Nagy
Olivér

egyetemi adjunktus

Dr. Takács Szabolcs

egyetemi adjunktus

 
Fejlődéslélektani Tanszék oktatói

Fodorné Dr. Földi Rita

tanszékvezető, egyetemi docens

Dr. Gőbel Orsolya

egyetemi docens

Dr. Hadházi Éva

egyetemi docens

Dr. Páli Judit Éva

egyetemi docens

   
   

Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék oktatói

Dr. Mirnics Zsuzsanna

tanszékvezető, egyetemi docens

Prof. Dr. Bagdy Emőke

professor emeritus, egyetemi tanár

Kosztyuné Dr. Nyitrai Erika

egyetemi docens

Dr. Mailáth Nóra

egyetemi adjunktus

Dr. Szondy Máté

egyetemi adjunktus

Dr. Ferenczi Andrea

egyetemi adjunktus

Dr. Kántor Sándor

egyetemi adjunktus 

Dr. Szili Ilona

egyetemi docens 

Dr. Bátki Anna

egyetemi adjunktus  

Dr. Szabó-Bartha Anett

egyetemi adjunktus  

Dr. Reinhardt Melinda

egyetemi adjunktus

Heincz Orsolya

egyetemi tanársegéd

Dr. Biró Gyula

egyetemi tanársegéd

   

 

 

Szociálpszichológiai és Interkulturális Pszichológiai Tanszék oktatói

Dr. habil. Szummer Csaba

tanszékvezető, egyetemi docens

Prof. Dr. Erdélyi Ildikó

professor emeritus, egyetemi tanár

Dr. Kiss Paszkál

egyetemi docens

Dr. Pólya Tibor

egyetemi adjunktus

Dr. Kovai Melinda

egyetemi adjunktus

   
   

Pszichológiai Továbbképző Központ oktatói

dr. Grezsa Ferenc

egyetemi adjunktus, központvezető

Simon Gabriella

egyetemi tanársegéd, mentálhigiéné képzés

Szombathyné dr. Nemes Éva

egyetemi tanársegéd, szupervizor képzés

Farkas Magdolna

egyetemi tanársegéd, mentálhigiéné képzés

Takács Péter

egyetemi tanársegéd, mentálhigiéné képzés

Nemzetközi kapcsolatok

Partneriskolák