Általános tudnivalók a szakdolgozat és portfólió leadásáról

A szakdolgozatba be kell köttetni a témabejelentő lapot és a plágiumnyilatkozatot (TVSZ. 5. számú függelék). A szakdolgozat utolsó oldalát (még a mellékletek előtt) alá kell írni. TVSz. 77/A. § (1) szerint a szakdolgozat leadásának feltétele, hogy a hallgató (mint a mű szerzője) hozzájárul a szakdolgozatának nyilvánosságra hozatalához. Kérjük, hogy 1 példányban legyen szíves kitölteni a formanyomtatványt és a szakdolgozattal együtt leadni!

A formanyomtatványt nem kell beköttetni a szakdolgozatba. Formanyomtatvány: Nyilatkozat Szakdolgozat nyilvánosságáról (http://www.kre.hu/btk/images/doc/nyilatkozat_szakdolgozat_leadasahoz_2016_osz.pdf)

A CD/DVD-n leadott szakdolgozatot/portfóliót műanyag tokban kell leadni. A CD/DVD tok fedőlapjának elkészítése a következő linken érhető el: http://www.kre.hu/szakdolgozatborito/. Tájékoztatom, hogy a leadott CD/DVD-t kizárólag a fenti linkről kinyomtatott fedőlappal fogadjuk el!
A lemezre is rá kell írni a szakdolgozat/portfólió készítőjének nevét, szakját, a konzulens (szakdolgozatnál) nevét és a dolgozat benyújtásának évét.
A lemezen található fájlnév tartalmazza a szakdolgozat/portfólió készítőjének nevét, a szakdolgozat címét és a benyújtás évét.
A lemezen szerepelnie kell a nyomtatott formához csatolt összes mellékletnek.
(További információ: Tanulmányi és vizsgaszabályzat 76–86. §)

Pszichológus (alapképzés, mesterképzés) hallgatóknak a Bécsi úton kell leadni a szakdolgozatot, mindenki másnak pedig a Reviczky utcában vagy a Dózsa György úti épületben ügyfélfogadási időben.
A Pszichológiai Továbbképző Központ szakirányú továbbképzésén részt vevő hallgatóknak is a Bécsi úton kell leadni a szakdolgozatot az Oktatásszervezőnél, minden más szakirányos hallgatónak pedig a Reviczky utcában vagy a Dózsa György úti épületben, ügyfélfogadási időben.

Kérjük, az időpontok szigorú betartását, mert az elmúlt évekhez hasonlóan még dékáni méltányosság keretében sem áll módunkban engedélyezni a szakdolgozat, illetve a portfólió fenti határidőn túli leadását.