Kiállítás nyílt „Minden kocka érték” - Etnográfus kamerával címmel

Dr. Keszi Kovács László etnográfus, filmes emlékére „Minden kocka érték” - Etnográfus kamerával címmel nyílt kiállítás 2017. március 3-án, 11 órakor. Az „Én voltam a gyalogfilmes” alcímű kamarakiállítás ízelítőt ad az iskolateremtő néprajzi filmes alkotó, Keszi Kovács László etnográfus által készített fényképekről és filmekről.

A kiállítás időtartama: 2017. március 3. – 2017. szeptember 22.
Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának kiállítóterme (1088 Budapest, Reviczky u. 4.)

Emlékezz ránk! ...azokra, akik "egy kis munkán" voltunk a Szovjetunióban

Makra Mónika és Gárdonyi Adrienn könyvét bemutatja:

Prof. Dr. habil. Szakály Sándor
tanszékvezető egyetemi tanár (KRE), a VERITAS Töténetkutató Intézet igazgatója

Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Buda Béla terem (1. emelet, Díszterem)

Időpont: 2017. március 1. 16:00

A szerzőkről
Makra Mónika a Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakos hallgatója, Gárdonyi Adrienn pedig a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola német-nemzetiségi szakos tanítója. Mindketten feladatuknak érezték szülőfalujuk sorstragédiájának feldolgozását. Szerettek volna emléket állítani a községeikből elhurcolt lakosoknak, több mint 800 főről van szó.

Meghívó a Vallástudományi Szemle 2016/4 és 5. (angol nyelvű) számának bemutatójára

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi és Hittudományi Kara,
a Magyar Vallástudományi Társaság
és a Vallástudományi Szemle szerkesztősége
tisztelettel meghívja Önt a

 Vallástudományi Szemle
legújabb, 2016/4 és 5. (angol nyelvű)

számának bemutatójára

Helye: Biblia Múzeum (a Károli Gáspár Református Egyetem
Hittudományi Karának épületében, Budapest, Ráday u. 28.)
Ideje: 2017. február 22. (szerda), 17.00 óra

A lapszámot bemutatják a szerkesztők és a szerzők.
A bemutatót kötetlen beszélgetés követi a szerzőkkel
és a szerkesztőkkel.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pályázati felhívás szakmai, tudományos ösztöndíjra

Pályázati felhívás – Szakmai, tudományos ösztöndíjra
KRE BTK 2016/2017. tanév tavaszi félév

A KRE SzMSz. III. 2. sz. melléklet – Hallgató támogatásokról és díjakról szóló szabályzat (Htjsz.) 24-28. §§-i alapján a Bölcsészettudományi Kar dékánja


pályázati felhívást

tesz közzé szakmai, tudományos ösztöndíjra.

1.    Kik pályázhatnak
Teljes idejű (nappali)
     -    alapképzésben,
     -    egységes, osztatlan képzésben,
     -    mesterképzésben,
     -    felsőoktatási szakképzésben,
     -    doktori képzésben
részt vevő, a 2016/2017. tanév tavaszi félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas (államilag támogatott) vagy önköltséges (költségtérítéses) hallgató, aki a 2016/2017. tanév őszi félévében a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, művészeti) tevékenységet végzett.

A KRE Szociológia Műhelyének következő rendezvénye

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Károli Gáspár Református Egyetem

Szociológia Műhelyének

Szabadidős tevékenységek és internethasználat középiskolás fiatalok körében

című rendezvényére,
ahol a másodéves szociológus hallgatók mutatják be kutatásuk eredményeit

Időpont:
2017. február 21. kedd, 14:00

Helyszín:
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara,
Budapest VIII. Reviczky u. 4. I. emelet, Buda Béla terem (Díszterem)

"A reformáció első évszázadának kulturális paradigmái" című előadássorozat tizenkettedik előadása

Kezdete: 2017. február 16.
Vége: 2017. május 16.
Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Buda Béla terem (Díszterem). 1088 Budapest, Reviczky u.4.
Részletes program itt olvasható.

Magyarok a számikutatásban - interdiszciplináris konferencia

Száz éve, 1917 februárjában került sor az első nemzetközi számi (lapp) találkozóra, mely nyelvi, kulturális és politikai revitalizációjuk kezdetét jelezte. Az ekkor megalapozott számi irányelvek később az őslakos népek jogaiért folytatott nemzetközi szintű politikai vitákban is központi jelentőségűvé váltak.

A centenárium alkalmából az MTA BTK Néprajztudományi Intézet és a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke konferenciát rendez.

Időpont: 2017. február 24. péntek
Helyszín: 1146 Budapest, Dózsa György út 25., 215-ös terem

Károli Gáspár Ösztöndíj-felhívás, 2016/2017. tanév II. (tavaszi) félév

Kiírásra került a Károli Gáspár Ösztöndíj.
Az ösztöndíj célja: tehetséges, tanulmányukat kiemelkedően végző önköltséges hallgatók támogatása.
Az Ösztöndíjra a Egyetem azon önköltséges (költségtérítéses) hallgatója pályázhat, aki első helyen jelölte meg egyetemünket a felvételi eljárás során.
A pályázat leadásának határideje: 2017. február 27. (hétfő), 12:00
A nyertes pályázók névsorának közzététele: 2017. március 10.

Megjelent a rendszeres szociális támogatás pályázati kiírása

Újra lehet pályázni a rendszeres szociális támogatásra.

A 2016/2017. II. félévben is megpályázható a rendszeres szociális támogatás azoknak a hallgatóknak, akik szociális alapon rászorulnak. Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével és a szociális helyzetet igazoló dokumentumok, igazolások benyújtásával lehet. A pályázatokat a Hallgatói Önkormányzat és az Egyetemi Szociális Bizottság bírálja el, hiánypótlásra nincs lehetőség.

Leadási határidő: 2017. február 21. (kedd), 16:00

A pályázatok a Hallgatói Önkormányzat mindhárom irodájában (D25, Reviczky utca, Bécsi út) leadhatóak, ügyfélfogadási idő alatt, személyesen. (A portán leadott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.)

A magyarországi reformáció és Európa fél évezrede

A KRE BTK Történettudományi Intézet Koraújkor-, Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszékének Református Kultúrtörténeti Kutató Csoportja a Reformáció 500 éves évfordulója emlékének keretében 2017. március 13-án konferenciát rendez A magyarországi reformáció és Európa fél évezrede (Hit, kultúra, hatalom és szolgálat) címmel.

Az egész napos konferencia programjai 9.30-tól kezdődnek a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Buda Béla Dísztermében (1088 Budapest, Reviczky u. 4. I. emelet).

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube