M. Pintér Tibor

Cím: PhD
Nem: férfi
Születési év: 1979
Születési hely: Szlovákia
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36 1 872 1708

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2009
Tudományág: nyelvtudományok
Disszertáció címe: Dunaszerdahely nyelvi helyzete
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2002
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom – szlovák nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: Comenius Egyetem, Pozsony

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ akkreditációs szakértő 2007 
ECL nyelvvizsga-rendszer  tesztszakértő 2007 

 

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi adjuntus

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar
Beosztás: tudományos munkatárs

Korábbi munkaadó: MTA Nyelvtudományi Intézet
Beosztás: tudományos munkatárs

Kutatási és oktatási szakterületek
korpusznyelvészet
szociolingvisztika
kétnyelvűség
fordítástudomány
nyelvpedagógia - nyelvi mérések

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Termini Kutatóhálózat
Oktatásinformatika a felsőoktatásban (2019–)
DSinGIS: Doctoral Studies in Geoinformation Sciences (2017–2018)
Teaching of National Languages in V4 Countries (2015–2016)
Hungarobox-projekt (2013–2015)


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
 2018-  KRE BTK, Kari Minőségbiztosítási Bizottság
 2013- órarend-készítés

 

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
szlovák C1
angol C1
cseh  B2 
német B1

 

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Dékáni elismerés  ELTE TÓK 2018

 

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MTA köztestületi tag
Termini Egyesület tag
Tipikus és Atipikus Gyermeknyelv-fejlődési Kutatócsoport  tag

 

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2012 Central European Studies, Comenius Egyetem vendégoktató
2016 Bécsi Egyetem, Aspects of Bilingualism- from the Perspective of Language Technology  vendégoktató 
2018 Bécsi Egyetem, Language Landscape of Minorities in the Bilingual Europe vendégoktató 

 

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Milan Samko, Károly Egyetem Dialectological and socilinguistic aspects. Language subdialects in the town Jelsava 2011

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

2009. Nyelvi találkozások Dunaszerdahelyen. Kisebbségi nyelvhasználat egy szlovákiai magyar városban. Budapest: Lexica

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

2018. Gyermeknevelés. "A gyermeknyelv aspektusai" Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának On-line Tudományos Folyóirata, 2018/3. szám. (technikai és tudományos szerkesztés, a szám vendégszerkesztője)

2018. Modern Nyelvoktatás, 2018/4

2018. Modern Nyelvoktatás, 2018/2–3

2018. Gyermeknevelés. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának On-line Tudományos Folyóirata, 2018/2. szám. (technikai és tudományos szerkesztés)

2018. Modern Nyelvoktatás, 2018/1

2018. Gyermeknevelés. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának On-line Tudományos Folyóirata, 2018/1. szám. (technikai és tudományos szerkesztés)

2017. Gyermeknevelés. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának On-line Tudományos Folyóirata, 2017/3. szám. (technikai és tudományos szerkesztés)

2017. Gyermeknevelés. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának On-line Tudományos Folyóirata, 2017/2. szám. (technikai és tudományos szerkesztés)

2017. Márkus Éva – M. Pintér Tibor – Trentinné Benkő Éva (szerk.) Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben. Oktatás, kutatás, innováció. Budapest: ELTE TÓK

2017. Gyermeknevelés. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának On-line Tudományos Folyóirata, 2017/1. szám. (technikai és tudományos szerkesztés)

2016. Gyermeknevelés. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának On-line Tudományos Folyóirata, 2016/3. szám. (technikai és tudományos szerkesztés)

2016. Kolosai Nedda – M. Pintér Tibor. A gyermekkultúra jelen(tőség)e. Budapest: ELTE TÓK.

2016. Vitályos Gábor Áron – M. Pintér Tibor. Mester és tanítvány II. Budapest: ELTE TÓK.

2016. Gyermeknevelés. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának On-line Tudományos Folyóirata, 2016/2. szám. (technikai és tudományos szerkesztés)

2016. Gyermeknevelés. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának On-line Tudományos Folyóirata, 2016/1. szám. (technikai és tudományos szerkesztés)

2015. Gyermeknevelés. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának On-line Tudományos Folyóirata, 2015/2. szám. (technikai és tudományos szerkesztés)

2015. Gyermeknevelés. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának On-line Tudományos Folyóirata, 2015/1. szám. (technikai és tudományos szerkesztés)

2014. Gyermeknevelés. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának On-line Tudományos Folyóirata, 2014/2. szám. (technikai és tudományos szerkesztés)

2014. Gyermeknevelés. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának On-line Tudományos Folyóirata, 2014/1.szám. (technikai és tudományos szerkesztés)

2013. Gyermeknevelés. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának On-line Tudományos Folyóirata, 2013/2.szám. (technikai és tudományos szerkesztés)

2012. Pintér Tibor – Pődör Dóra – P. Márkus Katalin (szerk.) Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére. Szeged: Grimm Kiadó.

2007. 11th International Conference on Minority Languages. Conference abstracts. July 5–6 2007, Pécs: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences–Research Institute for Ethnic and National Minority Studies, Hungarian Academy of Sciences–Faculty of Political and Legal Sciences, University of Pécs. (Csipes Zoltánnal – szöveggondozás)

Bartha Csilla (szerk.) 2007. Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. (Szalai Andreával – szöveggondozás)

Bodor Béla (szerk.) 2007. Újraolvasott negyedszázad. Szépírók szimpóziuma a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 2006. szeptember. 14., Budapest: Szépírók Társasága. (nyelvi lektor)

 

Könyvfejezetek, tanulmányok

megj.alatt: Gondolatok az identitás nyelvi megnyilvánulásairól kisebbségi környezetben (tanulmány), KRE

megj. alatt: A bibliafordítás sajátosságai a fordítástudomány tükrében (tanulmány), KRE

megj.alatt (P. Márkus Katalinnal): Használd a szótárad! Segédlet a kétnyelvű szótárhasználathoz (különös tekintettel az angol–magyar tanulószótárra) (könyvfejezet), Maxim Kiadó

megj.alatt (Wéber Katalinnal): Mérés és értékelés a MID oktatásában (tankönyv) , KRE

 

2018. A gyermeknyelvkutatás aspektusai Magyarországon. Előszó A gyermeknyelv aspektusai szám elé. Gyermeknevelés, 6. 3. sz., 19–25. https://doi.org/10.31074/201831925

2018. Tibor M. Pinter – Abdullaev Ilkhomjon. The glossary of Geospatial terms for the benefit of Uzbek GIS-community. Journal of Geographical Society of Uzbekistan, Special Volume, Tashkent, 72–79.

2018. A hangtan szerepe az idegennyelv-oktatásban. In: Gyöngyösi Lívia, Kampó Ildikó és M. Pintér Tibor A magyar kiejtés tanításának elmélete és gyakorlata, KRE – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 9–18.

2017. Számszerűsített kétnyelvűség. Adatbányászati technikák haszna a nyelvészetben. In: Misad Katalin (szerk.): Kétnyelvűség térben és időben. Szenczi Molnár Albert Egyesület, Pozsony, 125–157.

2017. Biztos kezdet és jó gyakorlatok a bölcsődei nevelésben. Lektori utószó. In: Bajzáth Angéla – Bereczkiné Záluszki Anna (szerk.) Paragon – Újítások a nevelés-gondozás bölcsőjében, Józsefvárosban. Budapest: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék – ELTE TÓK, 88–92.

2017. Adatbányászat a kétnyelvűség mögött. In: Benő Attila – Gúti Erika – Juhász Dezső – Szoták Szilvia – Terbe Erika – Trócsányi András (szerk.) Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi dimenziók tükrében. A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Pécs, 2016) három szimpóziumának előadásai. Budapest: Termini Egyesület, 158–167.

2017. Új köntösbe bújtatott múlt. Tankó Ladislav & kolektív: Slovensko–maďarský slovník. In: Fábián Zsuzsanna (szerk.) Szótárírás a Kárpát-medencében. A magyar és a szomszédos országok többségi nyelveinek kétnyelvű szótárai. Budapest: Tinta Kiadó, 32–42.

2017. Infokommunikációs lehetőségek a kisgyermekkori idegennyelv-fejlesztésben In: Márkus Éva ¬– M. Pintér Tibor – Trentinné Benkő Éva (szerk.) Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben. Oktatás, kutatás, innováció. Budapest: ELTE TÓK, 178–196.

2016. A szerkesztő előszava. In: G. Gődény Andrea Olvasáspedagógiai tanulmányok. Budapest: ELTE TÓK, 6–8.

2016. Réka Sólyom – János Imre Heltai – M. Pintér Tibor Teaching Hungarian language and literature in Hngary. In: Marek Pieniążek & Stanislav Štĕpánik (szerk.) Teaching of National Languages in the V4 Countries. Prague: Charles University in Prague, 65–103.

2016. Infokommunikáció használata a tanulásban. Elméleti megközelítés az oktatásinformatikai készségek fejlesztéséhez. Gyermeknevelés, 4. 2. sz. 11–23.

2014. P. Márkus Katalin – M. Pintér Tibor Szótárak és használóik. Az angol-magyar, magyar-angol lexikográfia módszertani alapjai. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2014/4, 125–161.

2014. Ludányi Zsófia, Miháltz Márton, M. Pintér Tibor, Takács Dávid Helyesiras.mta.hu – az intelligens helyesíró portál. In: Ladányi Mária-Vladár Zsuzsa-Hrenek Éva (szerk.) NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA. Interkulturális és multikulturális perspektívák II. Budapest: MANYE – Tinta Könyvkiadó, 800–807.

2013. Viacjazykovosť cez jazykovú technológiu. Výskumy jazykovej technológie v Jazykovednom ústave Maďarskej Akadémie Vied. In: Slavomír Ondrejovič–Júlia Vrábľová–Anežka Krausová (szerk.) Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte spisovnej slovenciny. Sociolinguistica Slovaca 7. Bratislava: Veda, 284–290.

2013. Nyelvtechnológiai segédletek a magyarnyelv-oktatásban. In: Dringó-Horváth Ida (szerk.) Digitális tananyagok – oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben. 88–99.

2013. Nyelvtechnológiai javak a magyar nyelvhasználatért. In: Fedinec Csilla–Ilyés Zoltán–Simon Attila–Vizi Balázs (szerk.) A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Pozsony: Kalligram Kiadó, 577–591.

2012. Miháltz Márton, Hussami Péter, Ludányi Zsófia, Mittelholcz Iván, Nagy Ágoston, Oravecz Csaba, Pintér Tibor, Takács Dávid Helyesírás.hu – Nyelvtechnológiai megoldások automatikus helyesírási tanácsadó rendszerben. In: Takács Attila–Vincze Veronika (szerk.) MSZNY2013. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: JATEPress, 135–148.

2012. Maciej Ogrodniczuk, Radovan Garabík, Svetla Koeva, Cvetana Krstev, Piotr Pęzik, Tibor Pintér, Adam Przepiórkowski, György Szaszák, Marko Tadić, Tamás Váradi, Duško Vitas. Central and South-European language resources in META-SHARE In: Infotheca, 12(1)

2011. Nyelvek és lehetőségeik Dunaszerdahelyen. In: Kozmács István–Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.) A csitári hegyek alatt. Írások Sándor Anna tiszteletére. Nyitra: Arany A. László Társulás–Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, 171–179.

2011. Diglosia alebo funkčný bilingvizmus v jazykovom úze Rómov na Slovensku a v Maďarsku. Jazykovedný časopis 2011/1 (r. 62), 3–19.

2011. A magyar nyelv szlovákiai változatainak adatbázisai. In: Szabómihály Gizella–Lanstyák István (szerk.) Magyarok Szlovákiában VII. kötet. Nyelv. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 161–178.

2011. A magyar nyelv főbb lexikonjai és határon túli vonatkozásuk. In: Szoták Szilvia (szerk.) Magyar nyelv és kultúra a Kárpát-medencében. Gramma Nyelvi Iroda–UMIZ–Imre Samu Nyelvi Intézet: Dunaszerdahely–Alsóőr, 33–42.

2011. A Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bővítéséről. A magyar nyelv „határtalanításának” egyik újabb eredménye. In: Benő Attila–Péntek János (szerk.) TERMINI. Magyar nyelvi kutatóhálózat tíz éve. Tanulmányok, beszámolók, kutatási programok Gramma Nyelvi Iroda–Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Dunaszerdahely–Kolozsvár, 277–299. (A Magyar Nyelvben, 2008-ban megjelent tanulmány újraközlése)

2010. Nyelvhasználati sajátosságok a dunaszerdahelyi romani közösségben. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2010/1, 60–84.

2010. Diglosia v používaní jazyka Rómov na Slovensku a v Maďarsku. Studie z aplikované lingvistiky 2010/1, 45–68.

2010. (Váradi Tamással, Mittelholcz Ivánnal, Peredy Mártával) Bibliográfiai hivatkozások automatikus kinyerése. In: Tanács Attila–Vincze Veronika (szerk.) MSZNY 2010. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 56–65.

2009. Észrevételek a cigányok diglossziájáról. In: Borbély Anna–Vančoné Kremmer Ildikó–Hattyár Helga (szerk.) Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. A 15. Élőnyelvi Konferencia tanulmánykötete. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 393–401.

2009. A magyarországi és szlovákiai cigányok diglossziája: pro és kontra. In: Lanstyák István–Menyhárt József–Szabómihály Gizella (szerk.) Tanulmányok a kétnyelvűségről IV. Dunaszerdahely: Gramma, (ISBN 978-80-969556-1-9), 145–172.

2009. (Mártonfi Attilával és Oravecz Csabával) Online helyesírási szótár és megvalósítási nehézségei. In: Tanács Attila–Szauter Dóra–Vincze Veronika (szerk.) MSZNY 2009. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: JATEPress, 172–182.

2008. Gondolatok a Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bővítéséről. A magyar nyelv „határtalanításának” egyik újabb eredménye I.. Magyar Nyelv CIV/1, 81–89.

2008. Gondolatok a Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bővítéséről. A magyar nyelv „határtalanításának” egyik újabb eredménye II.. Magyar Nyelv CIV/2, 211–218.

2007. Egy „Humoros” korpuszról. In: Benő Attila–Fazakas Emese–Szilágyi N. Sándor (szerk.) Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. (Második kötet), Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó, 187–194.

2007. (Menyhárt Józseffel) Nyelvek és lehetőségeik Malomhelyen. In: Bartha Csilla (szerk.) Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 293–307.

2007. „Határtalan” magyar nyelv – az első, határon túli magyar nyelvváltozatokat tartalmazó strukturált magyar nyelvi korpuszról. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2007/1, 165–182.

2006. (Novák Attilával) Milyen a még jobb Humor? In: Alexin Zoltán–Csendes Dóra (szerk.) Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2006), Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 60–69.

2005. (Menyhárt Józseffel) Bilingvizmus v Malom Háji, alebo jazyková situácia v rómskej komunite na južnom Slovensku, In: Jozef Štefánik (red.) Individuálny a spoločenský bilingvizmus. Bratislava: FF UK, 77–82.

2004. Nyelvelsajátítás, nyelvmegtartás, nyelvcsere Dunaszerdahelyen. In: P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit (szerk.) Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere, A XII. Élőnyelvi Konferencia kötete, Budapest: Tinta Könyvkiadó, 63–71.

2004. Kisebbség és nyelvhasználat, In: Lanstyák István–Menyhárt József (szerk.) Tanulmányok a kétnyelvűségről II. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 52–93.

2003. Korpuszok – a múltban és napjainkban. Katedra X/9., 24–25.

2003. Amit a modern nemzeti korpuszokról tudni kell. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2003/3, 71–85.

2002. A bekezdéstől a befejezésig. Iskolai fogalmazások néhány szövegnyelvészeti sajátosságáról. Katedra X/1., 24–26.

Recenziók, ismertetések

2018. Ismertető: Kovács László – Márka és márkanév. Márkakutatás és nyelvészet – metszéspontok, lehetőségek, kihívások. Modern Nyelvoktatás, 2–3, 123–129.

2017. A Termini magyar–magyar szótár mint a határon túli magyar nyelvváltozatok lexikai adatbázisa. Gyermeknevelés, 5. évf. 3. szám, 123–130.

2017. Zmeny po zmene, alebo sociolingvistická situácia štátov východného bloku. Sloboda, Marián — Laihonen, Petteri — Zabrodskaja, Anastassia (eds.) (2016): Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change. Frankfurt am Main: Peter Lang, 494 s. Studies in Applied Linguistics 8/1., 128–137.

2010. Máša Bořkovcová: Romský etnolekt češtiny (případová studie). Slovo a slovesnost LXXI/3, 232–236.

2008. Domonkosi Ágnes–Lanstyák István–Posgay Ildikó szerk.: Műhelytanulmányok a nyelvművelésről. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 71., Édes Anyanyelvünk 2008/4, 14. o.

2007. Minya Károly: Új szavak I. Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal. Modern Nyelvoktatás XIII/4, 79–81.

2005. Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás, In: Lanstyák István–Menyhárt József (szerk.) Tanulmányok a kétnyelvűségről III. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 271–276.

2005. Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai, In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2005/2, 191–195.

2002. Lanstyák István–Simon Szabolcs (szerk.): Tanulmányok a kétnyelvűségről, Fórum Társadalomtudományi Szemle 2002/3, 191–196.

Fordítások

2006. Peter Zajac: Közép-európai himnuszok, Fórum Társadalomtudományi Szemle 2006/1, 135–142.

Lektorált kiadványok

Bajzáth Angéla – Bereczkiné Záluszki Anna (2017. szerk.) Paragon – Újítások a nevelés-gondozás bölcsőjében, Józsefvárosban. Budapest: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék – ELTE TÓK

Márkus Éva – M. Pintér Tibor – Trentinné Benkő Éva (2017. szerk.) Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben. Oktatás, kutatás, innováció. Budapest: ELTE TÓK – szakmai lektor

Daróczi Gabriella 2017. Segédanyag az óvodai „Mesélés, verselés” foglalkozások tervezeteinek elkészítéséhez. Budapest: ELTE TÓK.
2016. Gyermeknevelés (Idegennyelvi és kétnyelvű fejlesztés gyermekkorban – tematikus szám) 2016/1

Misad Katalin–Csehy Zoltán (szerk.) 2013. Nova Posoniensia III. Pozsony: Kalligram Kiadó.

Kozmács István–Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.) 2011. A csitári hegyek alatt. Írások Sándor Anna tiszteletére. Nyitra: Arany A. László Társulás–Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara.

Karmacsi Zoltán–Márku Anita (szerk.) 2009. Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XX. században. Ungvár: PoliPrint Kft.

Menyhárt József, Presinszky Károly (szerk.) 2009. Fordítás – kétnyelvűség: Tanulmányok a fordítás elméletéről és gyakorlatáról, valamint a magyar–szlovák kétnyelvűségről. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem.

Borbély Anna–Vančoné Kremmer Ildikó–Hattyár Helga (szerk.) 2009. Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. A 15. Élőnyelvi Konferencia tanulmánykötete. Budapest: Tinta Könyvkiadó.Tibor M. Pintér

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1979
Place of Birth (Country): Slovakia
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36 1 483 2868

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2009
Discipline: Hungarian Linguistics
Title of Thesis: Language situation in Dunajsá Streda
Issuing Institution: ELTE

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2002
Discipline(s): Hungarian language and literature – Slovak language and literature
Issuing Institution: Comenius University, Bratislava

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Hungarian Linguistics
Current Position(s): senior lecturer

Previous Employer: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences
Previous Position Held: research fellow

Areas of Research and Teaching
language technology
corpus linuistics
sociolinguistics
bilingualism


Membership in Research Groups and Projects
Termini Research Group


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Slovak C1
English C1
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Academy of Sciences member
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2012 Central European Studies, Comenius University, Bratislava – Slovakia guest lecturer
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Milan Samko, Charles University Dialectological and socilinguistic aspects. Language subdialects in the town Jelsava 2011
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

2009. Nyelvi találkozások Dunaszerdahelyen. Kisebbségi nyelvhasználat egy szlovákiai magyar városban. Budapest: Lexica

Edited Books and Journals

2014. Gyermeknevelés. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának On-line Tudományos Folyóirata, 2014/1.szám. (technikai és tudományos szerkesztés)

2013. Gyermeknevelés. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának On-line Tudományos Folyóirata, 2013/2.szám. (technikai és tudományos szerkesztés)

2012. Pintér Tibor – Pődör Dóra – P. Márkus Katalin (szerk.) Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére. Szeged: Grimm Kiadó.

2007. 11th International Conference on Minority Languages. Conference abstracts. July 5–6 2007, Pécs: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences–Research Institute for Ethnic and National Minority Studies, Hungarian Academy of Sciences–Faculty of Political and Legal Sciences, University of Pécs. (Csipes Zoltánnal – szöveggondozás)

Bartha Csilla (szerk.) 2007. Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. (Szalai Andreával – szöveggondozás)

Bodor Béla (szerk.) 2007. Újraolvasott negyedszázad. Szépírók szimpóziuma a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 2006. szeptember. 14., Budapest: Szépírók Társasága. (nyelvi lektor)

Chapters in Books

2014. Ludányi Zsófia, Miháltz Márton, M. Pintér Tibor, Takács Dávid Helyesiras.mta.hu – az intelligens helyesíró portál. In: Ladányi Mária-Vladár Zsuzsa-Hrenek Éva (szerk.) NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA. Interkulturális és multikulturális perspektívák II. Budapest: MANYE – Tinta Könyvkiadó, 800–807.

2013. Viacjazykovosť cez jazykovú technológiu. Výskumy jazykovej technológie v Jazykovednom ústave Maďarskej Akadémie Vied. In: Slavomír Ondrejovič–Júlia Vrábľová–Anežka Krausová (szerk.) Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte spisovnej slovenciny. Sociolinguistica Slovaca 7. Bratislava: Veda, 284–290.

2013. Nyelvtechnológiai segédletek a magyarnyelv-oktatásban. In: Dringó-Horváth Ida (szerk.) Digitális tananyagok – oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben. 88–99.

2013. Nyelvtechnológiai javak a magyar nyelvhasználatért. In: Fedinec Csilla–Ilyés Zoltán–Simon Attila–Vizi Balázs (szerk.) A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Pozsony: Kalligram Kiadó, 577–591.

2012. Miháltz Márton, Hussami Péter, Ludányi Zsófia, Mittelholcz Iván, Nagy Ágoston, Oravecz Csaba, Pintér Tibor, Takács Dávid Helyesírás.hu – Nyelvtechnológiai megoldások automatikus helyesírási tanácsadó rendszerben. In: Takács Attila–Vincze Veronika (szerk.) MSZNY2013. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: JATEPress, 135–148.

2012. Maciej Ogrodniczuk, Radovan Garabík, Svetla Koeva, Cvetana Krstev, Piotr Pęzik, Tibor Pintér, Adam Przepiórkowski, György Szaszák, Marko Tadić, Tamás Váradi, Duško Vitas. Central and South-European language resources in META-SHARE In: Infotheca, 12(1)

2011. Nyelvek és lehetőségeik Dunaszerdahelyen. In: Kozmács István–Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.) A csitári hegyek alatt. Írások Sándor Anna tiszteletére. Nyitra: Arany A. László Társulás–Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, 171–179.

2011. Diglosia alebo funkčný bilingvizmus v jazykovom úze Rómov na Slovensku a v Maďarsku. Jazykovedný časopis 2011/1 (r. 62), 3–19.

2011. A magyar nyelv szlovákiai változatainak adatbázisai. In: Szabómihály Gizella–Lanstyák István (szerk.) Magyarok Szlovákiában VII. kötet. Nyelv. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 161–178.

2011. A magyar nyelv főbb lexikonjai és határon túli vonatkozásuk. In: Szoták Szilvia (szerk.) Magyar nyelv és kultúra a Kárpát-medencében. Gramma Nyelvi Iroda–UMIZ–Imre Samu Nyelvi Intézet: Dunaszerdahely–Alsóőr, 33–42.

2011. A Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bővítéséről. A magyar nyelv „határtalanításának” egyik újabb eredménye. In: Benő Attila–Péntek János (szerk.) TERMINI. Magyar nyelvi kutatóhálózat tíz éve. Tanulmányok, beszámolók, kutatási programok Gramma Nyelvi Iroda–Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Dunaszerdahely–Kolozsvár, 277–299. (A Magyar Nyelvben, 2008-ban megjelent tanulmány újraközlése)

2010. Nyelvhasználati sajátosságok a dunaszerdahelyi romani közösségben. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2010/1, 60–84.

2010. Diglosia v používaní jazyka Rómov na Slovensku a v Maďarsku. Studie z aplikované lingvistiky 2010/1, 45–68.

2010. (Váradi Tamással, Mittelholcz Ivánnal, Peredy Mártával) Bibliográfiai hivatkozások automatikus kinyerése. In: Tanács Attila–Vincze Veronika (szerk.) MSZNY 2010. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 56–65.

2009. Észrevételek a cigányok diglossziájáról. In: Borbély Anna–Vančoné Kremmer Ildikó–Hattyár Helga (szerk.) Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. A 15. Élőnyelvi Konferencia tanulmánykötete. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 393–401.

2009. A magyarországi és szlovákiai cigányok diglossziája: pro és kontra. In: Lanstyák István–Menyhárt József–Szabómihály Gizella (szerk.) Tanulmányok a kétnyelvűségről IV. Dunaszerdahely: Gramma, (ISBN 978-80-969556-1-9), 145–172.

2009. (Mártonfi Attilával és Oravecz Csabával) Online helyesírási szótár és megvalósítási nehézségei. In: Tanács Attila–Szauter Dóra–Vincze Veronika (szerk.) MSZNY 2009. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: JATEPress, 172–182.

2008. Gondolatok a Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bővítéséről. A magyar nyelv „határtalanításának” egyik újabb eredménye I.. Magyar Nyelv CIV/1, 81–89.

2008. Gondolatok a Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bővítéséről. A magyar nyelv „határtalanításának” egyik újabb eredménye II.. Magyar Nyelv CIV/2, 211–218.

2007. Egy „Humoros” korpuszról. In: Benő Attila–Fazakas Emese–Szilágyi N. Sándor (szerk.) Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. (Második kötet), Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó, 187–194.

2007. (Menyhárt Józseffel) Nyelvek és lehetőségeik Malomhelyen. In: Bartha Csilla (szerk.) Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 293–307.

2007. „Határtalan” magyar nyelv – az első, határon túli magyar nyelvváltozatokat tartalmazó strukturált magyar nyelvi korpuszról. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2007/1, 165–182.

2006. (Novák Attilával) Milyen a még jobb Humor? In: Alexin Zoltán–Csendes Dóra (szerk.) Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2006), Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 60–69.

2005. (Menyhárt Józseffel) Bilingvizmus v Malom Háji, alebo jazyková situácia v rómskej komunite na južnom Slovensku, In: Jozef Štefánik (red.) Individuálny a spoločenský bilingvizmus. Bratislava: FF UK, 77–82.

2004. Nyelvelsajátítás, nyelvmegtartás, nyelvcsere Dunaszerdahelyen. In: P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit (szerk.) Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere, A XII. Élőnyelvi Konferencia kötete, Budapest: Tinta Könyvkiadó, 63–71.

2004. Kisebbség és nyelvhasználat, In: Lanstyák István–Menyhárt József (szerk.) Tanulmányok a kétnyelvűségről II. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 52–93.

2003. Korpuszok – a múltban és napjainkban. Katedra X/9., 24–25.

2003. Amit a modern nemzeti korpuszokról tudni kell. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2003/3, 71–85.

2002. A bekezdéstől a befejezésig. Iskolai fogalmazások néhány szövegnyelvészeti sajátosságáról. Katedra X/1., 24–26.

Book Reviews

2010. Máša Bořkovcová: Romský etnolekt češtiny (případová studie). Slovo a slovesnost LXXI/3, 232–236.

2008. Domonkosi Ágnes–Lanstyák István–Posgay Ildikó szerk.: Műhelytanulmányok a nyelvművelésről. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 71., Édes Anyanyelvünk 2008/4, 14. o.

2007. Minya Károly: Új szavak I. Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal. Modern Nyelvoktatás XIII/4, 79–81.

2005. Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás, In: Lanstyák István–Menyhárt József (szerk.) Tanulmányok a kétnyelvűségről III. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 271–276.

2005. Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai, In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2005/2, 191–195.

2002. Lanstyák István–Simon Szabolcs (szerk.): Tanulmányok a kétnyelvűségről, Fórum Társadalomtudományi Szemle 2002/3, 191–196.

Translations

2006. Peter Zajac: Közép-európai himnuszok, Fórum Társadalomtudományi Szemle 2006/1, 135–142.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube