Kövi Zsuzsanna

Cím:
Nem: nő
Születési év: 1979
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36 1 430 23 49

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve:
Tudományág: személyiség- és egészségpszichológia
Disszertáció címe: Személy-orientált megközelítések a személyiség és egészségpszichológiában
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2004
Tudományág(ak): pszichológia
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Intézet: Pszichológiai Intézet
Tanszék: Általános Lélektani és Módszertani Tanszék
Beosztás: egyetemi adjunktus

Korábbi munkaadó: ELTE
Beosztás: egyetemi tanársegéd

Egyéb korábbi munkaadó:
Beosztás:


Kutatási és oktatási szakterületek
Kultúrközi összehasonlító vizsgálatok személyiség- és általános lélektan területén

Spirituális jóllét kutatások

Új mérőeszközök kialakítása személyiség- és általános lélektan területén

Élmény- és művészetterápia, a természet gyógyító ereje

Tehetségkutatás, tehetséggondozás


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Dr. Grezsa Ferenc által vezetett drog prevenciós TÁMOP kutatásában való részvétel

Dr. Vass Zoltán által vezetett kutatócsoport tagja, új elemzési módszerek, megközelítés kialakítása személyiséglélektan területén.

Dr. Marton Klára által vezetett kognitív profilvizsgálatok TÁMOP kutatásában való részvétel


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
   
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol felsőfok, C
német középfok, C
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Köztársasági Ösztöndíj   2002
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Pszichológiai Társaság  
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2011 November National Taiwan University,
Taiwan
Szelf-kultivációs kultúrközi kutatási projekt-megbeszélések
2012 January
2011 January
City University of New York Új kognitív mérőeszközök kialakításában való részvétel
2012 April Mahidol University, Thailand Asemundus szeminárium, helyi Thai falukban terepkutatás
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

 

Könyvek, könyvfejezetek

 

Vass, Z., Mirnics, Zs., Kövi. Zs. (2015). Vallási fogalmak reprezentációja a képi kifejezéspszichológia eszközeivel, In: Hit és Tudás. Studia Caroliensia. A Károli Gáspár Református Egyetem 2014-es Évkönyve, szerk. Sepsi Enikő - Deres Kornélia, KRE-L’Harmattan Kiadó, 2015, 99-109.

Kövi, Zs., Mersdorf, A. (2015). Spirituális és lelki jóllét, In: Hit és Tudás. Studia Caroliensia. A Károli Gáspár Református Egyetem 2014-es Évkönyve, szerk. Sepsi Enikő - Deres Kornélia, KRE-L’Harmattan Kiadó, 2015, 127-141.

Mirnics, Zs., Kövi, Zs., Bagdy, E. (2015). Mental Health Promotion and Prevention Among Gifted Adolescents. In: Z. Bekirogullari & M. Y. Minas (Eds). C-crcs Volume III BOOK, Pages 107-120.

Grezsa, F., Surányi, Zs. (2014). Fiatalok szerhasználata. Kiadvány Szülőknek és Pedagógusoknak. Nemzeti Család és Szociálpoliikai Intézet, Budapest. 1-91.

Bagdy, E., Mirnics, Zs., Kövi, Zs. (2014). Fény és árnyék. A tehetségerők felszabadítása. Matehetsz, Budapest.

Bagdy, E., Kövi, Zs., Mirnics, Zs. (2014). A tehetség kibontakozása. Helikon Kiadó, Budapest

Kövi, Zs. (2014). Inuit Mental Health and Indigenous Psychology., In: E. Sepsi, J. Nagy, M. Vassányi, J. Kenyeres (Eds.) Indigenous Perspectives of North America, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars

Mirnics, Zs., Vass, Z., & Surányi, Zs. (2014). Bensőséges kapcsolatok és istenkép. In: Vassányi, M., Sepsi, E., & Voigt, V. (Eds.). A spirituális közvetítő. Károli Könyvek sorozat (Sorozatszerkesztő: Sepsi E.). Budapest: L'Harmattan Kiadó, 355–367.

Zsirosné Seres, J., Vass, Z., Mirnics, Zs., & Surányi, Zs. (2014). Spirituális közvetítő személyek és terek. In: Vassányi, M., Sepsi, E., & Voigt, V. (Eds.). A spirituális közvetítő. Károli Könyvek sorozat (Sorozatszerkesztő: Sepsi E.). Budapest: L'Harmattan Kiadó, 346–355.

Keresztesi, D., Mersdorf, A., Surányi, Zs. (2014). A személyiségfejlődés útjai a kalandterápiákban - A pszichés, kapcsolati és spirituális növekedés lehetőségei sziklamászás és barlangászás során. In: Fülöp, J., Mirnics, Zs., Vassányi, M. (szerk.) Kapcsolatban Istennel és emberrel.

Csépe, V., Honbolygó F., Surányi, Zs. (2006) Tapasztalatok a NEPSY magyar nyelvű változatával In: Racsmány M. (szerk) A fejlődés zavarai és diagnosztikai módszerei. Akadémiai Kiadó.


Cikkek tudományos folyóiratokban

Kövi, Zs., Hevesi, K., Rózsa, S., Jaksic, N., Kása, D., Mirnics, Zs., Mersdorf, A., Vass, Z. (2014). Indicators of Pathological Narcissism in the Sixty Second Drawing Test. Confinia Psychopathologica, 2(2), 45-79.

Mirnics, Zs. Kövi, Zs., Szili, I., Heincz, O., Vass, Z., Reinhardt, M. (2014). Art therapy, a self-experience method supporting mental health, Confinia Psychopathologica, 2(2), 97-117.

Farkas, L. Kő , N. Surányi, Zs., Rózsa, S. (2014). A „Vallásosság és Spirituális Multidimenzionális Vizsgálata” kérdőív rövid formájának magyar adaptációja, 34 (2), Pszichológia, 175-205.

Marton, K., Surányi, Zs., Farkas, L., Egri, T. (2014). Everyday functions and needs of individuals with disability: A reliability and validity study based on the principles of the ICF (Fogyatékos emberek mindennapi funkciói és szükségletei: Egy reliablitás és validitás vizsgálat az FNO alapelvei szerint). Psychiatria Hungarica.

Surányi, Zs., Aluja, A. (2014). A cross-cultural comparison with the Alternative Five Factor Model (AFFM) of personality: Catalan versus Hungarian cultures. Spanish Journal of Psychology.

Surányi, Zs., Hitchcock, D. B., Hittner, J. B., Vargha, A., Urbán, R. (2013). Different types of sensation seeking: A new person-oriented approach in sensation seeking research. International Journal of Behavioral Development. 37(3), 74-285.

Jakšić, N., Ivezić, E., Jokić-Begić, N., Surányi, Zs. Stojanović-Špehar, S. (2013). Factorial and Diagnostic Validity of The Beck Depression Inventory-II (BDI-II) in Croatian Primary Health Care. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings. Sep2013, Vol. 20 Issue 3, p311

Marčinko, D., Jakšić, N., Ivezić, E., Skočić, M., Surányi, Zs., Lončar, M., Franić, T., Jakovljević, M. (2013). Pathological Narcissism and Depressive Symptoms in Psychiatric Outpatients: Mediating Role of Dysfunctional Attitudes. Journal of Clinical Psychology.

Mirnics, Zs., Heincz, O., Bagdy, Gy., Surányi, Zs., Gonda, X., Benko, A., Molnar, E., Jakšić, N., Lazary, J. & Juhasz, G. (2013). The relationship between the big five personality dimensions and acute psychopathology: mediating and moderating effects of coping strategies, Psychiatria Danubina. Vol. 25, No. 4, pp 379-388

John, B., Mirnics, Zs., Bagdy, Gy., Gonda, X., Benkő, A., Molnár, E., Lázáry, E., Surányi, Zs. (2013). Klaszteralapú Big Five-személyiségprototípusok kapcsolata patológiás mutatókkal. Psychologia Hungarica Caroliensia, 1, 1.

Surányi, Zs., Babocsay, Á., Vargha, A. (2011). Új klasszifikációs módszerek a
személyiségpszichológiában (New classification methods in personality psychology). Pszichológia.31(4). 317-340.

Ise, E., Blomert, L., Bertrand, D., Puolakanaho, A., Saine, N., Surányi, Zs., Vaessen, A., Csépe, V., Lyytinen, H., Reis, A., Ziegler, J., & Schulte-Körne, G. (2010). Profiling poor reader support systems- empirical data from six EU-member states. Journal of Learning
Disabilities.

Surányi, Zs., Csépe, V., Richardson, U., Thomson, J. M., Honbolygó, F., Goswami, U. (2009). Sensitivity to Rhythmic Parameters in Dyslexic Children: A Comparison of Hungarian and English. Reading and Writing, Special Issue.

Nyilvános megjelenések

 

Mirnics, Zs., Bagdy, E., Surányi, Zs. (2014). Mental health promotion and prevention among gifted adolescents. CPSYC 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON CLINICAL & COUNSELLING PSYCHOLOGY (CPSYC), e-ISSN: 2301-2226, Antalya, 1-4 Dec. 2014, Abstract book: page 12.

Mirnics, Zs., Kövi, Zs., Bagdy, E. Examining Impacts of Psychological Trainings with Gifted Adolescents, 14th International ECHA Conference: Rethinking giftedness Conference, 17-2o Sept. 2o14., Ljubljana

Mirnics, Zs., Bagdy, E., Surányi, Zs. (2014). Mental health promotion and prevention among gifted adolescents. CPSYC 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON CLINICAL & COUNSELLING PSYCHOLOGY (CPSYC), e-ISSN: 2301-2226, Antalya, 1-4 Dec. 2014, Abstract book: page 12.

Mirnics, Zs., Kövi, Zs., Bagdy, E. Examining Impacts of Psychological Trainings with Gifted Adolescents, 14th International ECHA Conference: Rethinking giftedness Conference, 17-2o Sept. 2o14., Ljubljana

Bagdy, E., Surányi, Zs., Mirnics, Zs. (2014). Tehetséges serdülők mentálhigiénéje, pszichológiai intervenciók hatékonyságmérése. A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa. Budapest, 2014. január 22-25.

Hevesi, K., Surányi, Zs., Takács, M., Vass, Z. (2014). Szexuális funkciózavarok és patológiás nárcizmus jelei egy rajztesztben. A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa. Budapest, 2014. január 22-25.

Hevesi, K., Meleg, Cs., Surányi, Zs. (2014). A patológiás nárcizmus és a szexuális funkciók kapcsolatvizsgálata. MPT XXIII. Nagygyűlése, Marosvásárhely.

Surányi, Zs., Hevesi, K., Meleg, Cs., Takács, M. (2014). Patológiás nárcizmus és szexuális funkciók mintázatfeltáró vizsgálatai. MPT XXIII. Nagygyűlése, Marosvásárhely.

Mirnics, Zs., Kövi, Zs., Bagdy, E. (2014). Examining impacts of psychological trainings with gifted adolescents, ECHA Conference, Slovenia, Ljubljana. 2014. szeptember 17-20.

Yoon, J., Marton, Surányi, Zs., Goral, M. King-Garcia, & A., Obler, L. K. (2013). Interference control in young adults. The 9th International Symposium on Bilingualism, Singapore.

Surányi, Zs., Rózsa, S., Kasek, R., Aluja, A. (2013). Person-oriented analyses in the Catalan-Hungarian comparison of the Zuckerman-Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire (ZKA-PQ) (ISSID Conference, Barcelona, July 22 - 25, 2013 In: Conference special issue – ISSID 2013, Barcelona, Personality and Individual Differences, In Press, Corrected Proof, Available online 4 February 2014, D. Gallardo-Pujol, M. I. Ibáñez, D. H. Saklofske

Rózsa, S., Major, G., Bella, D., Surányi, Zs. (2013). Gyermekkori spiritualitás és jól-lét. MPT XXII. Nagygyűlése 2013.

Mersdorf, A., Surányi, Zs., Lipics, B., Mirnics, Zs., Rózsa, S. (2013). Természeti környezet, kaland-tapasztalások és spiritualitás. XXII. Nagygyűlése 2013.

Farkas, L., Surányi, Zs., Rózsa, S. (2013). A Vallásosság és Spiritualitás Rövid Multidimenzionális Kérdőívvel (MMRS) szerzett hazai tapasztalatok. XXII. Nagygyűlése 2013.

Hevesi, K., Nyitrai, E., Surányi, Zs. (2013). A testi érintések lélektanának szexuálpszichológiai megközelítése. XXII. Nagygyűlése 2013.

Meleg, Cs., Hevesi, K., Nyitrai, E., Surányi, Zs. (2013). Az érintés szerepe a párkapcsolatokban. XXII. Nagygyűlése 2013.

Csonka, B., Surányi, Zs., Hevesi, K.. (2013). A szexuális szenzoros élménykeresés és a szexuális kényszeresség külső összefüggéseinek vizsgálata. XXII. Nagygyűlése 2013.

Surányi, Zs., Marton, K., Farkas, L. (2013). Új vizsgálati módszer fogyatékos személyek szomatikus-szociális-kognitív funkcióképességének mérésére. XXII. Nagygyűlése 2013.

Surányi, Zs., Hevesi, K., Vass, Z. (2013). Kapcsolati minták személy- és változóorientált megközelítésben. XXII. Nagygyűlése 2013.

Surányi, Zs., Wágner, A., Vass, Z. (2013). A Hatvan Másodperces Rajzteszt személy-orientált statisztikai elemzései. Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyûlése - Gyõr, 2013. január 23-26. Absztraktkötet 101. o.

Fehér, T., Surányi, Zs., Vass, Z. (2013). A Hatvan Másodperces Rajzteszt mintázatai. MPT XXII. Nagygyűlése 2013.

Kovács, E., Vass, Z., Surányi, Zs., Fehér, T., Simon, L. (2013). A Hatvan Másodperces Rajzteszt (SSDT) alkalmazása pszichiátriai betegcsoportokban. MPT XXII. Nagygyűlése 2013.

Mirnics, Zs., Vass, Z., Surányi, Zs. (2013). Bensőséges kapcsolatok és istenkép. Spirituális közvetítő konferencia, KRE, Budapest, 2013. jún. 21-22.

Surányi, Zs. (2012). Developing a bridge between Asian Traditional and Western Scientific Approach in field of psychology. Erasmus Mundus Networking Seminar, April 2-3, 2012, Bangkok

Surányi, Zs. (2012) Inuit Mental Health and Illness. Indigenous Perspectives of North American International Conference, Károli Gáspár University of the Reformed Church. 8-9th March, 2012., Budapest

Surányi, Zs., Hevesi, K., Csonka, B. (2012) New Methods in examining sexual well-being and sexual problems. Journal of Behavioral Addictions 2: (Suppl. 1) p. 32.

Marton, K., Egri, T., Surányi, Zs., Büdi, B. (2012). Kognitív teljesítmény-mintázatok összehasonlító vizsgálata magyar és angol anyanyelvű nyelvi zavart mutató és kontroll csoportoknál (Cognitive . MPT XXI. Nagygyűlése 2012. május 30- június 1. Szombathely.

Egri, T., Farkas, L., Marton, K., Surányi, Zs. (2012). Kognitív profilok összehasonlító vizsgálata eltérő nyelvi teljesítményt nyújtó gyermekek körében. MPT XXI. Nagygyűlése 2012. május 30- június 1. Szombathely.

Pavlovits, T., Gergaly, K., Erdős, A., Surányi, Zs., Marton, K. (2012). Hiperaktivitás és érzelmi ingerek feldolgozása. MPT XXI. Nagygyűlése 2012. május 30- június 1. Szombathely.

Surányi, Zs., Vass, Z. (2012). Változó- és személyorientált megközelítések a körteszt validálásában. MPT XXI. Nagygyűlése 2012. május 30- június 1. Szombathely.

Surányi, Zs., Vargha, A. (2012). Változó- es személyorientált megközelítések a Zuckerman-Kuhlman-Aluja személyiségteszt kultúrközi vizsgálataiban. MPT XXI. Nagygyűlése 2012. május 30- június 1. Szombathely.

Hevesi K., Surányi, Zs., Szondy, M. (2012). A szexuális egészség jelentősége az élettel való elégedettségben: a tudatos jelenlét és a koherencia érzés szerepe. MPT XXI. Nagygyűlése 2012. május 30- június 1. Szombathely.

Mirnics, Zs., Surányi, Zs., Szondy, M., Albu. M., Vargha, A. (2012). Spiritualitás, koherenciaérzés, tudatos jelenlét (mindfulness) és lelki egészség vizsgálata személy- és változóorientált megközelitéssel. MPT XXI. Nagygyűlése 2012. május 30- június 1. Szombathely.

Albu, M., Surányi, Zs., Szondy, M. (2012). Tudatos jelenlét hatása az exekutív folyamatokra. MPT XXI. Nagygyűlése 2012. május 30- június 1. Szombathely.

Szondy, M., Surányi, Zs., Hevesi, K., Albu, M. (2012). Tudatos jelenlét és mentális egészség: a tudatos jelenlét kapcsolata az érzelmi állapottal, élettel való elégedettséggel, depresszióval, szorongással és koherenciaérzéssel. MPT XXI. Nagygyűlése 2012. május 30- június 1. Szombathely.

Surányi, Zs., Vargha, A. (2011). Új klasszifikációs módszerek a személyiségpszichológiában (New classification methods in personality psychology). MPT - Jubileumi XX. Országos Tudományos Nagygyűlés, 2011. május 25-27., Budapest

Surányi, Zs., Ujlaky, J. (2011). Önkontroll és feladatorientáció az élménykereső sportokban (Self control and task-orientation in sensation seeking sports). MPT - Jubileumi XX. Országos Tudományos Nagygyűlés, 2011. május 25. és 27.

Surányi, Zs., Vargha, A. (2010). Új vizualizációs módszerek a többváltozós statisztikai elemzésekben (New visualization methods in multivariate statistical analyses). (2010). MPT XIX. Országos Tudományos Nagygyűlés, 2010. május 27-29., Pécs

 

Poszterelőadások

Kása, D., Lovas, É., Surányi, Zs., Mirnics, Zs., Bagdy, E. (2014). A perfekcionizmus problémamintázatának kvantitatív vizsgálata. Poszter MPT XXIII. Nagygyűlése, Marosvásárhely.

Komádi, J., Jámbor, Sz., Surányi, Zs., Bagdy, E. (2014). A perfekcionizmus problémamintázatának kvalitatív vizsgálata. Poszter MPT XXIII. Nagygyűlése, Marosvásárhely.

Aluja, A., Blanch, A., Barr, O., Hansenne, M., Carvalho, A., Valdivia, M., Wang, W., Desrichard, O., Hyphantis, T., Surányi, Zs., Glicksohn, J., de Pascalis, V., León-Mayer, E., Araújo, A. and Piskunov, A. (2013). The Zuckerman-Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire (ZKA-PQ) across 15 cultures and 11 language, ISSID Conference, Barcelona, July 22 - 25, 2013, In: Conference special issue – ISSID 2013, Barcelona, Personality and Individual Differences, In Press, Corrected Proof, Available online 4 February 2014, D. Gallardo-Pujol, M. I. Ibáñez, D. H. Saklofske

Ivezic, E., Jaksic, N., Jokic-Begic, N., Surányi, Zs. (2012) Validation of Croatian adaptation of the Depression Anxiety and Stress Scales (DAAS-21) in a clinical sample. XVIII. Psychology Days in Zadar May 24th to 26th, 2012.

Surányi, Zs., Vargha, A., Aluja, A.(2012) Cross cultural validation of new measurement tool (ZKA-PQ) for Alternative Five Factor psychobiological model of personality. 12th International Congress of Behavioural Medicine, 29th August-1st September 2012., Budapest.

Surányi, Zs., Szondy, M., Vargha, A (2012) Person and variable oriented approach in examining the contribution of religiosity to mental health. 12th International Congress of Behavioural Medicine, 29th August-1st September, Budapest.Zsuzsanna Kövi

Title: Ms
Gender: F
Year of Birth: 1979
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +3614302349

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc):
Discipline: Personality and Health Psychology
Title of Thesis: Person-oriented analyses in personality and health psychology
Issuing Institution: ELTE

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2004
Discipline(s): Psychology
Issuing Institution: ELTE

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Psychology
Department: General Psychology
Current Position(s): Assistant Professor

Previous Employer: ELTE
Previous Position Held: Assistant Professor

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Cross cultural researches in general and personality psychology

Spiritual well-being researches

Development of new measurement tools in general and personality psychology

Adventure and art therapy, the healing power of nature

Membership in Research Groups and Projects

Drug prevention research led by Dr. Ferenc Grezsa

Development of new neural-network based analytic approach in personality measurements led by Dr. Zoltán Vass

Development of new computer-based cognitive assessment tools led by Dr. Klara Marton

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English Proficient level, C
German Intermediate level, C
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Scholarship From President of Republic of Hungary 2002
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Psychological Association  
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2011 November National Taiwan University, Taiwan Cross-cultural research meetings in self-cultivation research
2012 January
2011 January
City University of New York Development of new cognitive measurement tools
2012 April Mahidol University, Thailand Asemundus Seminar and research field work among rural Thai village people
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Chapters in Books

 

Vass, Z., Mirnics, Zs., Kövi. Zs. (2015). Vallási fogalmak reprezentációja a képi kifejezéspszichológia eszközeivel, In: Hit és Tudás. Studia Caroliensia. A Károli Gáspár Református Egyetem 2014-es Évkönyve, szerk. Sepsi Enikő - Deres Kornélia, KRE-L’Harmattan Kiadó, 2015, 99-109.

Kövi, Zs., Mersdorf, A. (2015). Spirituális és lelki jóllét, In: Hit és Tudás. Studia Caroliensia. A Károli Gáspár Református Egyetem 2014-es Évkönyve, szerk. Sepsi Enikő - Deres Kornélia, KRE-L’Harmattan Kiadó, 2015, 127-141.

Mirnics, Zs., Kövi, Zs., Bagdy, E. (2015). Mental Health Promotion and Prevention Among Gifted Adolescents. In: Z. Bekirogullari & M. Y. Minas (Eds). C-crcs Volume III BOOK, Pages 107-120.

Grezsa, F., Surányi, Zs. (2014). Fiatalok szerhasználata. Kiadvány Szülőknek és Pedagógusoknak. Nemzeti Család és Szociálpoliikai Intézet, Budapest. 1-91.

Bagdy, E., Mirnics, Zs., Kövi, Zs. (2014). Fény és árnyék. A tehetségerők felszabadítása. Matehetsz, Budapest.

Bagdy, E., Kövi, Zs., Mirnics, Zs. (2014). A tehetség kibontakozása. Helikon Kiadó, Budapest.

Kövi, Zs. (2014). Inuit Mental Health and Indigenous Psychology. Vassányi, M. et al. (Eds.) Indigenous perspectives, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Keresztesi, D., Mersdorf, A., Surányi, Zs. (2014). A személyiségfejlődés útjai a kalandterápiákban - A pszichés, kapcsolati és spirituális növekedés lehetőségei sziklamászás és barlangászás során. In: Fülöp, J., Mirnics, Zs., Vassányi, M. (szerk.) Kapcsolatban Istennel és emberrel

Mirnics, Zs., Vass, Z., & Surányi, Zs. (2014). Bensőséges kapcsolatok és istenkép. In: Vassányi, M., Sepsi, E., & Voigt, V. (Eds.). A spirituális közvetítő. Károli Könyvek sorozat (Sorozatszerkesztő: Sepsi E.). Budapest: L'Harmattan Kiadó, 355–367.

 

Zsirosné Seres, J., Vass, Z., Mirnics, Zs., & Surányi, Zs. (2014). Spirituális közvetítő személyek és terek. In: Vassányi, M., Sepsi, E., & Voigt, V. (Eds.). A spirituális közvetítő. Károli Könyvek sorozat (Sorozatszerkesztő: Sepsi E.). Budapest: L'Harmattan Kiadó, 346–355.

Csépe, V., Honbolygó F., Surányi, Zs. (2006) Tapasztalatok a NEPSY magyar nyelvű változatával In: Racsmány M. (szerk) A fejlődés zavarai és diagnosztikai módszerei. Akadémiai Kiadó.


 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Surányi, Zs.,Aluja, A. (2014). A cross-cultural comparison with the Alternative Five Factor Model (AFFM) of personality: Catalan versus Hungarian cultures. Spanish Journal of Psychology.

Marton, K., Surányi, Zs., Farkas, L., Egri, T. (2014). Everyday functions and needs of individuals with disability: A reliability and validity study based on the principles of the ICF (Fogyatékos emberek mindennapi funkciói és szükségletei: Egy reliablitás és validitás vizsgálat az FNO alapelvei szerint). Psychiatria Hungarica.

Kövi, Zs., Hevesi, K., Rózsa, S., Jaksic, N., Kása, D., Mirnics, Zs., Mersdorf, A., Vass, Z. (2014). Indicators of Pathological Narcissism in the Sixty Second Drawing Test. Confinia Psychopathologica, 2(2), 45-79.

Mirnics, Zs. Kövi, Zs. Szili, I., Heincz, O., Vass, Z., Reinhardt, M. (2014). Art therapy, a self-experience method supporting mental health, Confinia Psychopathologica, 2(2), 97-117.

Farkas, L. Kő , N. Surányi, Zs., Rózsa, S. (2014). A „Vallásosság és Spirituális Multidimenzionális Vizsgálata” kérdőív rövid formájának magyar adaptációja, 34 (2), Pszichológia, 175-205.

Surányi, Zs., Hitchcock, D. B., Hittner, J. B., Vargha, A., Urbán, R. (2013). Different types of sensation seeking: A new person-oriented approach in sensation seeking research. International Journal of Behavioral Development. 37(3), 74-285.

Jakšić, N., Ivezić, E., Jokić-Begić, N., Surányi, Zs. Stojanović-Špehar, S. (2013). Factorial and Diagnostic Validity of The Beck Depression Inventory-II (BDI-II) in Croatian Primary Health Care. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings. Sep2013, Vol. 20 Issue 3, p311

Marčinko, D., Jakšić, N., Ivezić, E., Skočić, M., Surányi, Zs., Lončar, M., Franić, T., Jakovljević, M. (2013). Pathological Narcissism and Depressive Symptoms in Psychiatric Outpatients: Mediating Role of Dysfunctional Attitudes. Journal of Clinical Psychology.

Mirnics, Zs., Heincz, O., Bagdy, Gy., Surányi, Zs., Gonda, X., Benko, A., Molnar, E., Jakšić, N., Lazary, J. & Juhasz, G. (2013). The relationship between the big five personality dimensions and acute psychopathology: mediating and moderating effects of coping strategies, Psychiatria Danubina. Vol. 25, No. 4, pp 379-388

John, B., Mirnics, Zs., Bagdy, Gy., Gonda, X., Benkő, A., Molnár, E., Lázáry, E., Surányi, Zs. (2013). Klaszteralapú Big Five-személyiségprototípusok kapcsolata patológiás mutatókkal. Psychologia Hungarica Caroliensia, 1, 1.

Surányi, Zs., Babocsay, Á., Vargha, A. (2011). Új klasszifikációs módszerek a
személyiségpszichológiában (New classification methods in personality psychology). Pszichológia.31(4). 317-340.

Ise, E., Blomert, L., Bertrand, D., Puolakanaho, A., Saine, N., Surányi, Zs., Vaessen, A., Csépe, V., Lyytinen, H., Reis, A., Ziegler, J., & Schulte-Körne, G. (2010). Profiling poor reader support systems- empirical data from six EU-member states. Journal of Learning
Disabilities.

Surányi, Zs., Csépe, V., Richardson, U., Thomson, J. M., Honbolygó, F., Goswami, U. (2009). Sensitivity to Rhythmic Parameters in Dyslexic Children: A Comparison of Hungarian and English. Reading and Writing, Special Issue.

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Mirnics, Zs., Bagdy, E., Surányi, Zs. (2014). Mental health promotion and prevention among gifted adolescents. CPSYC 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON CLINICAL & COUNSELLING PSYCHOLOGY (CPSYC), e-ISSN: 2301-2226, Antalya, 1-4 Dec. 2014, Abstract book: page 12.

Mirnics, Zs., Kövi, Zs., Bagdy, E. Examining Impacts of Psychological Trainings with Gifted Adolescents, 14th International ECHA Conference: Rethinking giftedness Conference, 17-2o Sept. 2o14., Ljubljana

Mirnics, Zs., Bagdy, E., Surányi, Zs. (2014). Mental health promotion and prevention among gifted adolescents. CPSYC 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON CLINICAL & COUNSELLING PSYCHOLOGY (CPSYC), e-ISSN: 2301-2226, Antalya, 1-4 Dec. 2014, Abstract book: page 12.

Mirnics, Zs., Kövi, Zs., Bagdy, E. Examining Impacts of Psychological Trainings with Gifted Adolescents, 14th International ECHA Conference: Rethinking giftedness Conference, 17-2o Sept. 2o14., Ljubljana

Hevesi, K., Surányi, Zs., Takács, M., Vass, Z. (2014). Szexuális funkciózavarok és patológiás nárcizmus jelei egy rajztesztben. A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa. Budapest, 2014. január 22-25..

Hevesi, K., Meleg, Cs., Surányi, Zs. (2014). A patológiás nárcizmus és a szexuális funkciók kapcsolatvizsgálata. MPT XXIII. Nagygyűlése, Marosvásárhely.

Surányi, Zs., Hevesi, K., Meleg, Cs., Takács, M. (2014). Patológiás nárcizmus és szexuális funkciók mintázatfeltáró vizsgálatai. MPT XXIII. Nagygyűlése, Marosvásárhely.

Bagdy, E., Surányi, Zs., Mirnics, Zs. (2014). Tehetséges serdülők mentálhigiénéje, pszichológiai intervenciók hatékonyságmérése

Mirnics, Zs., Kövi, Zs., Bagdy, E. (2014). Examining impacts of psychological trainings with gifted adolescents, ECHA Conference, Slovenia, Ljubljana. 2014. szeptember 17-20.

Yoon, J., Marton, Surányi, Zs., Goral, M. King-Garcia, & A., Obler, L. K. (2013). Interference control in young adults. The 9th International Symposium on Bilingualism, Singapore.

Surányi, Zs., Rózsa, S., Kasek, R., Aluja, A. (2013). Person-oriented analyses in the Catalan-Hungarian comparison of the Zuckerman-Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire (ZKA-PQ) (ISSID Conference, Barcelona, July 22 - 25, 2013 In: Conference special issue – ISSID 2013, Barcelona, Personality and Individual Differences, In Press, Corrected Proof, Available online 4 February 2014, D. Gallardo-Pujol, M. I. Ibáñez, D. H. Saklofske

Rózsa, S., Major, G., Bella, D., Surányi, Zs. (2013). Gyermekkori spiritualitás és jól-lét. MPT XXII. Nagygyűlése 2013.

Mersdorf, A., Surányi, Zs., Lipics, B., Mirnics, Zs., Rózsa, S. (2013). Természeti környezet, kaland-tapasztalások és spiritualitás. XXII. Nagygyűlése 2013.

Farkas, L., Surányi, Zs., Rózsa, S. (2013). A Vallásosság és Spiritualitás Rövid Multidimenzionális Kérdőívvel (MMRS) szerzett hazai tapasztalatok. XXII. Nagygyűlése 2013.

Hevesi, K., Nyitrai, E., Surányi, Zs. (2013). A testi érintések lélektanának szexuálpszichológiai megközelítése. XXII. Nagygyűlése 2013.

Meleg, Cs., Hevesi, K., Nyitrai, E., Surányi, Zs. (2013). Az érintés szerepe a párkapcsolatokban. XXII. Nagygyűlése 2013.

Csonka, B., Surányi, Zs., Hevesi, K.. (2013). A szexuális szenzoros élménykeresés és a szexuális kényszeresség külső összefüggéseinek vizsgálata. XXII. Nagygyűlése 2013.

Surányi, Zs., Marton, K., Farkas, L. (2013). Új vizsgálati módszer fogyatékos személyek szomatikus-szociális-kognitív funkcióképességének mérésére. XXII. Nagygyűlése 2013.

Surányi, Zs., Hevesi, K., Vass, Z. (2013). Kapcsolati minták személy- és változóorientált megközelítésben. XXII. Nagygyűlése 2013.

Surányi, Zs., Wágner, A., Vass, Z. (2013). A Hatvan Másodperces Rajzteszt személy-orientált statisztikai elemzései. Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyûlése - Gyõr, 2013. január 23-26. Absztraktkötet 101. o.

Fehér, T., Surányi, Zs., Vass, Z. (2013). A Hatvan Másodperces Rajzteszt mintázatai. MPT XXII. Nagygyűlése 2013.

Kovács, E., Vass, Z., Surányi, Zs., Fehér, T., Simon, L. (2013). A Hatvan Másodperces Rajzteszt (SSDT) alkalmazása pszichiátriai betegcsoportokban. MPT XXII. Nagygyűlése 2013.

Mirnics, Zs., Vass, Z., Surányi, Zs. (2013). Bensőséges kapcsolatok és istenkép. Spirituális közvetítő konferencia, KRE, Budapest, 2013. jún. 21-22.

Surányi, Zs. (2012). Developing a bridge between Asian Traditional and Western Scientific Approach in field of psychology. Erasmus Mundus Networking Seminar, April 2-3, 2012, Bangkok

Surányi, Zs. (2012) Inuit Mental Health and Illness. Indigenous Perspectives of North American International Conference, Károli Gáspár University of the Reformed Church. 8-9th March, 2012., Budapest

Surányi, Zs., Hevesi, K., Csonka, B. (2012) New Methods in examining sexual well-being and sexual problems. Journal of Behavioral Addictions 2: (Suppl. 1) p. 32.

Marton, K., Egri, T., Surányi, Zs., Büdi, B. (2012). Kognitív teljesítmény-mintázatok összehasonlító vizsgálata magyar és angol anyanyelvű nyelvi zavart mutató és kontroll csoportoknál (Cognitive . MPT XXI. Nagygyűlése 2012. május 30- június 1. Szombathely.

Egri, T., Farkas, L., Marton, K., Surányi, Zs. (2012). Kognitív profilok összehasonlító vizsgálata eltérő nyelvi teljesítményt nyújtó gyermekek körében. MPT XXI. Nagygyűlése 2012. május 30- június 1. Szombathely.

Pavlovits, T., Gergaly, K., Erdős, A., Surányi, Zs., Marton, K. (2012). Hiperaktivitás és érzelmi ingerek feldolgozása. MPT XXI. Nagygyűlése 2012. május 30- június 1. Szombathely.

Surányi, Zs., Vass, Z. (2012). Változó- és személyorientált megközelítések a körteszt validálásában. MPT XXI. Nagygyűlése 2012. május 30- június 1. Szombathely.

Surányi, Zs., Vargha, A. (2012). Változó- es személyorientált megközelítések a Zuckerman-Kuhlman-Aluja személyiségteszt kultúrközi vizsgálataiban. MPT XXI. Nagygyűlése 2012. május 30- június 1. Szombathely.

Hevesi K., Surányi, Zs., Szondy, M. (2012). A szexuális egészség jelentősége az élettel való elégedettségben: a tudatos jelenlét és a koherencia érzés szerepe. MPT XXI. Nagygyűlése 2012. május 30- június 1. Szombathely.

Mirnics, Zs., Surányi, Zs., Szondy, M., Albu. M., Vargha, A. (2012). Spiritualitás, koherenciaérzés, tudatos jelenlét (mindfulness) és lelki egészség vizsgálata személy- és változóorientált megközelitéssel. MPT XXI. Nagygyűlése 2012. május 30- június 1. Szombathely.

Albu, M., Surányi, Zs., Szondy, M. (2012). Tudatos jelenlét hatása az exekutív folyamatokra. MPT XXI. Nagygyűlése 2012. május 30- június 1. Szombathely.

Szondy, M., Surányi, Zs., Hevesi, K., Albu, M. (2012). Tudatos jelenlét és mentális egészség: a tudatos jelenlét kapcsolata az érzelmi állapottal, élettel való elégedettséggel, depresszióval, szorongással és koherenciaérzéssel. MPT XXI. Nagygyűlése 2012. május 30- június 1. Szombathely.

Surányi, Zs., Vargha, A. (2011). Új klasszifikációs módszerek a személyiségpszichológiában (New classification methods in personality psychology). MPT - Jubileumi XX. Országos Tudományos Nagygyűlés, 2011. május 25-27., Budapest

Surányi, Zs., Ujlaky, J. (2011). Önkontroll és feladatorientáció az élménykereső sportokban (Self control and task-orientation in sensation seeking sports). MPT - Jubileumi XX. Országos Tudományos Nagygyűlés, 2011. május 25. és 27.

Surányi, Zs., Vargha, A. (2010). Új vizualizációs módszerek a többváltozós statisztikai elemzésekben (New visualization methods in multivariate statistical analyses). (2010). MPT XIX. Országos Tudományos Nagygyűlés, 2010. május 27-29., Pécs

 

Posters

Kása, D., Lovas, É., Surányi, Zs., Mirnics, Zs., Bagdy, E. (2014). A perfekcionizmus problémamintázatának kvantitatív vizsgálata. Poszter MPT XXIII. Nagygyűlése, Marosvásárhely.

Komádi, J., Jámbor, Sz., Surányi, Zs., Bagdy, E. (2014). A perfekcionizmus problémamintázatának kvalitatív vizsgálata. Poszter MPT XXIII. Nagygyűlése, Marosvásárhely.

Aluja, A., Blanch, A., Barr, O., Hansenne, M., Carvalho, A., Valdivia, M., Wang, W., Desrichard, O., Hyphantis, T., Surányi, Zs., Glicksohn, J., de Pascalis, V., León-Mayer, E., Araújo, A. and Piskunov, A. (2013). The Zuckerman-Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire (ZKA-PQ) across 15 cultures and 11 language, ISSID Conference, Barcelona, July 22 - 25, 2013, In: Conference special issue – ISSID 2013, Barcelona, Personality and Individual Differences, In Press, Corrected Proof, Available online 4 February 2014, D. Gallardo-Pujol, M. I. Ibáñez, D. H. Saklofske

Ivezic, E., Jaksic, N., Jokic-Begic, N., Surányi, Zs. (2012) Validation of Croatian adaptation of the Depression Anxiety and Stress Scales (DAAS-21) in a clinical sample. XVIII. Psychology Days in Zadar May 24th to 26th, 2012.

Surányi, Zs., Vargha, A., Aluja, A.(2012) Cross cultural validation of new measurement tool (ZKA-PQ) for Alternative Five Factor psychobiological model of personality. 12th International Congress of Behavioural Medicine, 29th August-1st September 2012., Budapest.

Surányi, Zs., Szondy, M., Vargha, A (2012) Person and variable oriented approach in examining the contribution of religiosity to mental health. 12th International Congress of Behavioural Medicine, 29th August-1st September, Budapest.