Kiss Paszkál

Cím: PhD
Nem: férfi
Születési év: 1970
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek):
Hivatali telefonszám: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2004
Tudományág: Pszichológia
Disszertáció címe: Between East and West: Hungarians Perceiving Other Nations and Europe
Oklevelet kiállító intézmény: European Ph.D. on Social Representation and Comunication

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1996
Tudományág(ak): Pszichológia
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Intézet: Pszichológiai Intézet
Tanszék: Szociálpszichológiai Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Beosztás: egyetemi docens

Egyéb korábbi munkaadó:
Beosztás:


Kutatási és oktatási szakterületek
Társadalmi identitás és társadalmi reprezentáció, implicit és explicit politikai megismerés, pártidentifikáció és függetlenség, nemzeti identitás, nemzetközi mobilitás és nemzetközi viszonyok, munkamotiváció és szervezeti viselkedés.

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
2010-2012: Csoportközi viszonyok, európai és nemzeti identitás (témavezető) “Az élethosszig tartó tanulás társadalmi folyamatainak viselkedési- és idegtudományi háttere” alprojektben, amely az Európai léptekkel a tudásért, ELTE kutatóegyetemi pályázat része (TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003).

2004-2007 A Versengés a szervezeti kultúrában: nemzeti jelleg és nemzetközi találkozás (témavezető) A versenyképesség egyéni, társadalmi és intézmények feltételei c. kutatási program része (projekt vezetője: Fülöp Márta, NKFP-5/049/04).

2001-2004: A EURONAT c. nemzetközi kutatási program (Európa és a nemzet reprezentációja a jelenlegi és a jövőbeni tagállamokban: média, elit és civil társadalom, HPSE-CT2001-00044) (magyar kutatócsoport koordinátora)

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2006 Kiss P., Szabó M., Ujhelyi A., Berkics M: Kutatásmódszertan: szociálpszichológia (elektronikus tananyag). http://mek.oszk.hu/05500/05588/ (2009. március 7.)
2006 A társas élet tudományos vizsgálata. In Oláh Attila (szerk.) Bevezetés a pszichológiába. HEFOP-tankönyv (elektronikus tananyag).
2004 Vélemény, véleményformálás: attitűdök szerepe a nevelésben. N. Kollár K. és Szabó É. (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak. Budapest: Osiris Kiadó. 368-394.
1999 A társas megismerés (távoktatási tananyag). Budapest: BME Távoktatási Központ.
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Angol Középfokú nyelvvizsga szakfordítói gyakorlattal.
Francia DELF A4
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Pro Universitate Emlékérem ELTE 2011
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Pszichológia Társaság szociálpszichológiai szekció elnöke
European Association of Social Psychology  
International Society of Political Psychology  
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2010. július La Sapienza University, Róma ERASMUS oktatói csere (tanítási és kutatási együttműködés)
2013 szeptember Limerick University ERASMUS oktatói csere (tanítási és kutatási együttműködés)
2014 szeptember Limerick University ERASMUS oktatói csere (tanítási és kutatási együttműködés)
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Dombi Annamária,
ELTE
A diplom és a szakmai siker reprezentációja  
Koltói Lilla,
ELTE
Tanítók észlelt kompetenciája és szakmai szocializációja  
Lerner Nikolett,
ELTE
Általános kompetenciák fejlesztése a felsőoktatásban  
Orbók Zita,
ELTE
Vezetés és morális kérdések szervezetben  

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Sándor Mónika,
ELTE
A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolás korban 2010
Kende Judit,
ELTE
Peer impact on the development of intergroup attitudes: a contextualised multi-method analysis 2014
Hadarics Márton,
ELTE
A társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos attitűdök Nyugat- és Kelet-Európában: Motivációs alapok és viselkedéses következmények 2015
     

 

Publikációs lista


Szerkesztett kötetek, folyóiratok

2014, Kiss P. (szerk.) Society as Reflected by Psychological processes. Budapest: ELTE.

2014, Kiss P. (szerk) Introduction to Social Psychology Question Pool. Budapest: ELTE.

2012, Kiss P. (szerk.) Social-Political Contexts for Intergroup Relations and Public Thought. Budapest: ELTE.

2012, Kiss P. (szerk.) Kiválóság a felsőoktatásban: tanulási eredmény, hallgatói bevonódás és a tanítás minőségfejlesztése. Budapest: ELTE.

2010, Kiss P. (szerk.) Kompetenciamérés a felsőoktatásban. Budapest: Educatio.

2006, Kiss P., Szabó M., Ujhelyi A., Berkics M: Kutatásmódszertan: szociálpszichológia (elektronikus tananyag). http://mek.oszk.hu/05500/05588/ (2009. március 7.)

Könyvfejezetek

2014, Social identification and social representations. In. 2014, Kiss P. (szerk.) Society as Reflected by Psychological processes. Budapest: ELTE. 35-48.o.

2013, Pályakezdők munkával való elégedettségének meghatározói. In. Garai O. és Veroszta Zs. (szerk.) Frissdiplomások 2011. Budapest: Educatio. 265-291. o.

2012, Büszkeség, önértékelés és elköteleződés: egy irányba mutatnak a csoportközi viselkedés alapvető erői? In. Fülöp M. és Szabó É. (szerk.) A pszichológia mint társadalomtudomány. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 353-370.

2012, Between East and West: Hungarians Perceiving other Nations and Europe. In. Kiss P. (szerk.) Social-Political Contexts for Intergroup Relations and Public Thought. Budapest: ELTE PPK.

2011, Felsőfokú tanulmányok idői horizontja Bologna előtt: háttér, ütem és kilátások. In. Bauer B. és Szabó A. (szerk.) Arctalan (?) nemzedék. 83-100. o.

2011, Diplomás kompetenciaigény és munkaerő-piaci elégedettség. In Garai O. etal (szerk.) Frissdiplomások 2010. Budapest: Educatio. 105-130.

2010, Nemzetek: megélt valóság és/vagy politikai konstrukció pszichológiája. In Szegedy-Maszák M. (szerk.) Nemzeti művelődés – egységesülő világ. Budapest: Napkút Kiadó 357-392.

2006, Kiss P., Szabó M., Ujhelyi A., Berkics M: Kommentár. In Kutatásmódszertan: szociálpszichológia (elektronikus tananyag). http://mek.oszk.hu/05500/05588/ (2009. március 7.)

2006, A társas élet tudományos vizsgálata. In Oláh Attila (szerk.) Bevezetés a pszichológiába. HEFOP-tankönyv (elektronikus tananyag).

2006, Vélemény, véleményformálás: attitűdök szerepe a személyiségben és a társas viselkedésben. In Oláh Attila (szerk.) Bevezetés a pszichológiába. HEFOP-tankönyv, (elektronikus tananyag).

2006, Csoport: a társas viszonyok tipikus színtere In Oláh Attila (szerk.) Bevezetés a pszichológiába. HEFOP-tankönyv (elektronikus tananyag).

2005, Kiss P és Hunyady Gy: Nation, State and National Identity in Modern Hungary. In Spohn, W. és Ichijo, A. (eds.) Entangled identities: Nations and Europe. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd. 119-136.

2005, Nemzeti identitás és EU-integráció: problémák, kihívások. In Tamás P., Erőss G. és Tibori T. (szerk.) Nemzetfelfogások. Kisebbség-többség. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó. 28-36.

2005, Politikai pszichológia: lehetőségek és kihívások. In Lányi G. és mtsai: Politikai pszichológia – politikai magatartásvizsgálatok. A politikai pszichológia szemléleti sajátosságairól. Vitakötet. Budapest: Jószöveg Kiadó. 163-178.

2004, Vélemény, véleményformálás: attitűdök szerepe a nevelésben. N. Kollár K. és Szabó É. (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak. Budapest: Osiris Kiadó. 368-394.

2002, Laikus gondolkodás és a gazdaság, In Hunyady Gy. és Székely M. (szerk.) Gazdaságpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó. 183-221.

2001, Személy és csoportpercepció nemzetközi kontextusban: a megfigyelő perspektíváját meghatározó laikus elméletek szerepe. In Hunyady Gy. és Nguyen Luu L. A. (szerk.) Sztereotípiakutatás: Hagyományok és irányok. Budapest: Eötvös Kiadó. 417-436.

Cikkek tudományos folyóiratokban

2011, Kompetenciák – a felsőoktatás hírvivői. Felsőoktatási Műhely, 5(4), 11-16.

2011, Koltói L. és Kiss P: Értelmiségi-utánpótlás: politikai jártasság és végzettség összefüggése a fiatal felnőttek között. Felsőoktatási Műhely, 5(4), 81-94.

2010, Hungarian answers to an international crises: Parliamentary debates during the 1999 Kosovar conflict. Empirical Text and Culture Research, 4, 109-118.

2009, Szociális reprezentáció, ahogy a közösség megszelídíti az ismeretlent. Pedagógusképzés, 7 (2-3). 87-102.

2008, Tervek, eredmények és kompromisszumok: bejutás a felsőoktatásba. Felsőoktatási Műhely, 2(3). 83-73.

2008, Falusiak (és nem falusiak) a felsőfokú tanulmányaik kezdetén. Felsőoktatási Műhely, 2(1) 45-58.

2007, Pillanatfelvételek a nemzetközi mobilitásról. Felsőoktatási Műhely, 1(1), 37-42.

2007, Bologna után szabadon? (szerk.) Felsőoktatási Műhely, 1(1) 15-36.

2006, Kiss P. Somogyi M. és Pohl Zs: Europe and the Nation in Lay Discourse in Hungary, Applied Psychology in Hungary (az Alkalmazott Pszichológia angol nyelvű különszáma), 7-8, 22-39.

2006, Kiss P. és Füleki K: Életcélok, boldogság és egészség a fiatalok életében. Új Ifjúsági Szemle, 4(3), 85-100.

2005, Hogyan szeretnének élni a fiatalok: célok, vágyak, remények. Alkalmazott Pszichológia, 7 (1), 104-124.

2005, Hungarians about their Nation, Others, and Europe: identification and representation processes in public. Applied Psychology in Hungary (az Alkalmazott Pszichológia angol nyelvű különszáma), 5-6, 85-102.

2003, Hungarians about their Nation, Others, and Europe: Popular Views in Public. Project Report. http://www.iue.it/RSCAS/Research/EURONAT/Projectsdetail.htm#4. (2006. június 9.)

2003, Between East and West: Hungarians Perceiving Other Nations and Europe, Doktori értekezés, Szociális Reprezentáció és Kommunikáció Európai Doktori Iskola, kézirat.

2002, Social representations of Europe and neighbouring nations in the Carpathian Basin. Applied Psychology in Hungary (az Alkalmazott Pszichológia angol nyelvű különszáma), 3-4, 65-79.
2002, Kiss, P, Kováts I, Tölgyesi J. és Vásárhelyi M: Nation and Europe in answers to international change or crisis: Some components of the political party discourse in Hungary. Project report. http://www.iue.it/RSCAS/Research/EURONAT/Projectsdetail.htm#3 (2006. június 9.).

2002, Hunyady Gy. és Kiss P. „Europeans” – in interlacing national and social categories: Social psychology and historical changes in Eastern Central Europe. Tudomány és Lélek (angol nyelvű különszám), 4, 19-30.

2001, Hunyady, György és Kiss Paszkál: Nation, State, and National Identity in Modern Hungary, Project Report, http://www.iue.it/RSCAS/Research/EURONAT/Projectsdetail.htm#1. (2006. június 9.)

1999, Tömeg, lélektan és történelem (Pataki Ferenc: A tömegek évszázada), Magyar Pszichológiai Szemle, 54 (2), 275-278.

1999, A társas megismerés (távoktatási tananyag). Budapest: BME Távoktatási Központ.

1999, A konzervativizmus pszichológiai és társadalmi kontextusban. Alkalmazott Pszichológia, 1, 75-87.

1998, Szociális vélekedések és attitűdök (távoktatási tananyag). Budapest: BME Távoktatási Központ.

Konferenciaközlemények

2014, Politika, propaganda, manipuláció: külpolitikai döntés kommunikációja, kontrollja. Forum Humanum – XIII. Szegedi Pszichológiai Napok, 2014.11.07.

2014, Identitás-talanság és Jövőkép-telenség. Összebeszélünk – Ifjúságügyi Kongresszus. Budapest, 2014. 10.30.

2014, National identity & perceiving others in an international context. Meghívott előadás, Limerick University, 2014.09.30.

2014, Elvándorlás lélektana. Konfi+ konferencia, Balatonszárszó, 2014.08.26.

2014, Prime minister’s national/international image: role of implicit and explicit processes, Congress of Internatonal Society of Political Psychology, Rome, 2014.07.05.

2014, Pártokhoz közel - pártoktól távol: a pártazonosulás és elhatárolódás személyes háttere In: XX. Politológus Vándorgyűlés: Hatalom, cselekvés, választás. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2014.06.06-2014.06.07.p. 29.

2014, A miniszterelnök imázsa: implicit és explicit folyamatok szerepe. Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Nagygyűlése, Marosvásárhely, 2014.05.15-17.

2014, Implicit és explicit ítélet a politikai-, csoportközi viszonyokban c. szimpózium szervezése. Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Nagygyűlése, Marosvásárhely, 2014.05.15-17.

2014, Felsőoktatás-kutatás: hogyan tekintünk a felsőfokú képzésre? c. szimpózium szervezése. Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Nagygyűlése, Marosvásárhely, 2014.05.15-17.

2013, Mire kíváncsiak a továbbtanulók? Rangsorok az átalakuló felsőoktatási viszonyok között, Budapest, 2013. 12.10.

2013, Vendégelőadás a Limerick-i Egyetemen, 2013.október 8.

2013, Elvándorlás lélektana c. felkért előadás a Soli Deo Gloria szervezésében, Balatonszárszó, 2013. augusztus 10.

2013, Collective Self-Esteem and Image of the Other in International Relations c. előadás a Motivation in Social Context c. konferencián, Krakkó, 2013. július 1.

2013, Minőség a kari tanításban-tanulásban c. felkért előadás az Minőség a kari tanításban-tanulásban c. world café-n, 2013. május 29.

2013, A felsőoktatás (hozzáadott) értéke – a hallgatói vélemények tükrében c. felkért előadás a Hogy tudjuk miről beszélünk! – felsőoktatási alapfogalmak intenzív kurzusa, ELTE ÁJK, Aula Magna, 2013. árpilis 10.

2012, Diplomás kompetencia a hallgatói vélemények és a teljesítmény mérésével c. felkért előadás a Mire jók az egyetemi rangsorok? Konferencia a felsőoktatási teljesítmény méréséről konferencián, Budapest, ELTE PPK-n, 2012. december 5.

2012, A biztonság mint elemi igény c. felkért előadás a Sapientia Hittudományi Főiskola és a Konrad Adenauer Stiftung Béke és biztonság c. konferenciáján, Budapest, 2012. november 29.

2012, Pszichológia: 2in1 c. felkért előadás a Szegedi Egyetem Pszichológiai Intézete által szervezett, Pszichológia TDK Tehetségkonferencián, Szeged, 2012. november 28.

2012, Kiss Paszkál, Lerner Nikolett: Szervezetpolgár az egyetemen c. előadás az MPT Nagygyűlésén, Szombathely, 2012. május 30 – június 1.

2012, Politikai vezetők a nemzetközi viszonyokban c. előadás az MPT Nagygyűlésén, Szombathely, 2012. május 30 – június 1.

2012, Koltói Lilla, Kiss Paszkál: Elősegíti-e a politikai jártasságot az (egyetemi) végzettség? c. előadás az MPT Nagygyűlésén, Szombathely, 2012. május 30 – június 1.

2012, A „Politikai pszichológia I-II” és a „Felsőoktatás – pszichológia” c. szimpóziumok szervezése az MPT Nagygyűlésén, 2012. május 30 – június 1.

2012, Nemzetreprezentáció – elköteleződés, struktúra és tartalom c. előadás, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete által szervezett Kulturális emlékezet c. konferencián, Debrecen, 2012. március 26.

2012, Más nemzetek és az EU percepciója nemzetek közötti viszonyokban / (Supra)national others perceived in international relations c. előadás az ELTE Társadalom és Neveléspszichológiai Tanszékének Csoportközi viszonyok társadalmi-politikai kontextusban / Intergroup relations in social-political context c. workshopjában, Budapest, 2012. május 23.

2012, Csoportközi viszonyok társadalmi-politikai kontextusban / Intergroup relations in social-political context, workshop szervezése, ELTE Társadalom és Neveléspszichológiai Tanszéke, Budapest, 2012. május 23.

2011, A Curriculum development for quality teaching c. szekció vezetése az OECD IMHE Managing Quality Teaching in Higher Education c. konferenciáján Mexicali, Mexico, 2011. december 5-6.

2011, (Supra-)National Others in International Relations c. előadás a CEU Political Psychology Networking Conference for the Post-Communist Region c. konferenciáján, 2011. november 25-27.

2011, Important General Competencies for Graduates and Employers in Hungary c. előadás a The Bologna process and graduate career tracking system c. CEDEFOP study visit keretében, Budapest, 2011. október 17-21.

2011, General competencies for Graduates and Employers in Hungary c. előadás az Employability of Graduates & Higher Education Management Systems konferencián Bécs, 2011. szeptember 22-23.

2011, (Supra-)National Others in International Relations c. előadás az International Society of Political Psychology Annual Meeting, Istanbul, 2011. július 9-12.

2011, International relations: matching political and psychological analyses? c. előadás az Intergroup relations on Social-Political Background c. workshopon, ELTE PPK, Budapest, 2011. május 23-24.

2011, Intergroup relations on Social-Political Background c. workshop szervezése, ELTE PPK, Budapest, 2011. május 23-24.

2011, General competencies in learning-teaching processes at ELTE c. előadás a Developing Competencies through Quality Teaching at ELTE c. workhopon, ELTE PPK, Budapest, 2011. május 27-30.

2011, Diplomás kompetenciaigény és a munkával való elégedettség c. előadás, Frissdiplomások 2010 – Műhelykonferencia, Educatio-ELTE PPK, 2011. február 8.

2010, Kiss P., Veroszta Zs, Kiss L. Employability of Bachelor Graduates in Hungary c. előadás az Employability and Mobility of Bachelor Graduates in Europe, International Conference & Workshop, Berlin, 2010. szeptember 30-október 1.

2010, Az egyetem iránti hallgatói elköteleződés és (kontextuális) teljesítmény összefüggései, MPT XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Pécs, 2010. május 27-29.

2010, Nemzetkép a nemzetközi viszonyokban, MPT XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Pécs, 2010. május 27-29.

2010, Kiss P., Horváth T. és Veres P. Tracking graduates' careers in Hungary, Modernisation of Higher Education Peer Learning Activities, Hága, 2010. febr. 8-10.

2010, Társadalom és pszichológia, TEDxDanubia, Budapest, 2010. január 27.

2009, vendégoktatás: European PhD on Social Representation and Communication, Róma, 2009. augusztus 25-30.

2008, Nemzeti identitás és nemzetközi viszonyok (workshop). BCE, Széchenyi István Szakkollégium. Tata, 2008. november 15.

2008, Identity circles. RECON: Identities in conflict in the enlarged Europe. Budapest, 2008. szeptember 26-27.

2008, Életcélok a teljesítménymotiváció és az elégedettség hátterében. MPT XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Nyíregyháza, 2008. május 22-24.

2008, Nemzetközi viszonyok és nemzetpercepciók. MPT XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Nyíregyháza, 2008. május 22-24.

2007, Nemzeti identitás: megélt valóság és/vagy politikai konstrukció? Nemzet és művelődés – egységesülő világ. Budapest, 2007. november 30 – december 1.

2006, Kutatásmódszertan: szociálpszichológia (e-tananyag bemutatása). HEFOP Bölcsész Tananyagfejlesztési program (http://bolcseszhefop.atw.hu/), Zárókonferencia. 2006. szeptember 28.

2006, Backgrounds for contextual performance in different ways of life. IAREP-SABE konferencia, Párizs.

2006, Nemzetreprezentációk, a Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Nagygyűlése, Budapest.

2006, Kollektív önértékelés és nemzeti önazonosság többségi-kisebbségi helyzetben a Kárpát-medencében, a Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Nagygyűlése. Budapest, 2006. május 25-27.

2006, Két szimpózium szervezése a Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Nagygyűlésén: Modellek, elméletek vitája a szociálpszichológiában és Politikai pszichológia címmel.

2006, Kiss P. és Hunyady György: Enduring nations in the shadow of empires: the case of Hungary. Pszinapszis, Budapest.

2005, Representation of Europe: Commonalities and National Differences. Szociális Reprezentáció és Kommunikáció Európai Doktori Iskola Nyári Egyeteme, Róma.

2004, Nemzet és nemzeti identitás. Népek, nemzetek az egyesülő Európa és a globalizáció szorításában, c. konferencia, Budapest.

2004, Kisebbségi identitás: negatív önértékelés és önkép, mihez képest? A Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése, Debrecen.

2003, Kiss P. és Triandafillidou, A: Representation of the Nation and Europe among People in Different European Countries – A Qualitative Approach. Cultures in interaction – International Association of Cross-Cultural Psychology, 6th European Regional Congress.

2002, Határon túli tervek – Hol élnének, tanulnának, dolgoznának a magyar fiatalok? Mozaik2001 konferencia, Csíkszereda.

2002, Between East and West: Hungarians Perceiving Other Nations and Europe. International Congress for Social Representation, Stirling, 2002. augusztus 27-szeptember 1.

2001, Az emberi jogok reprezentációja (workshop) EFPSA, 15th Konferencia. Budapest, 2001. április 4-8.

2001, Kiss P. és Hunyady Gy: “Europeans” – in interlacing national and social categories: Social psychology and historical changes in Eastern Central Europe. EFPSA, 15th Konferencia. Budapest, 2001. április 4-8.

1999, Személy és csoportpercepció nemzetközi kontextusban: a perspektíva szerepe politikai szereplők és népcsoportok észlelésében, előadás a Sztereotípia funkcionális megközelítései c. MPT Nagygyűlés, Budapest.

1999, A csoportközi viszonyok és társadalom szociális reprezentációja a Kárpát-medencében, előadás, European Congress of Psychology, Róma.

1998, Ideológia és gondolkodás társas-társadalmi kontextusban, hozzászólás a Kollektív emlékezet c. kerekasztal-beszélgetéshez, a Magyar Pszichológiai Társaság XIII. Nagygyűlése, Pécs.

1998, A sztereotipizálás társas-kognitív megközelítése az információfeldolgozási paradigma után, előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIII. Nagygyűlése, Pécs

1997, A társadalmi csoportok "mentális képe": keresztkategorizáció az életkori, foglalkozási és nemzeti sztereotípiák között, előadás a European Congress of Psychology-n, Dublin

1996, Két kognitív megközelítés a sztereotípiakutatásban, hozzászólás a Társadalmi-e a sztereotípia? c. panelbeszélgetéshez, Magyar Pszichológiai Társaság XII. Nagygyűlése, Budapest.

1996, A sztereotipizálás kognitív kétértelműsége, előadás, Magyar Kognitivisták Konferenciája.

1995, Személyes és általános jelentés nemzeti és gazdasági fogalmak esetében, Fiatal Kognitivisták I. Konferenciája.

Recenziók

2004, Nemzet és tudomány – A Mindentudás Egyetemének előadásai alapján. Világosság, 45 (5). 43-67.

2003, Politika és pszichológia találkozása. Alkalmazott Pszichológia, 4, 21-31.Kiss Paszkál

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1970
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2004
Discipline: Psychology
Title of Thesis: Between East and West: Hungarians Perceiving Other Nations and Europe
Issuing Institution: European Ph.D. on Social Representation and Comunication

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1996
Discipline(s): Psychology
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Psychology
Department: Social Psychology
Current Position(s): associate professor

Previous Employer: Eötvös Loránd University
Previous Position Held: associate professor

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Social identity and social representations, implicit and explicit political cognition, party identification and indeprendence, national identity, international mobility, and international relations, work motivations and organizational behavior.

Membership in Research Groups and Projects
2010-2012: Csoportközi viszonyok, európai és nemzeti identitás (témavezető) [Intergroup relations, European and national identity] In. “Az élethosszig tartó tanulás társadalmi folyamatainak viselkedési- és idegtudományi háttere” alprojektben, amely az Európai léptekkel a tudásért, ELTE kutatóegyetemi pályázat része (TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003).

2004-2007 A Versengés a szervezeti kultúrában: nemzeti jelleg és nemzetközi találkozás (témavezető) [Competition in organizational culture: national differences and international encounters] A versenyképesség egyéni, társadalmi és intézmények feltételei c. kutatási program része (projekt vezetője: Fülöp Márta, NKFP-5/049/04).

2001-2004: A EURONAT international research project (Representations of Europe and the nation in present and future member states: media, elite and civic organizations, HPSE-CT2001-00044) (magyar kutatócsoport koordinátora)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2006 Kiss P., Szabó M., Ujhelyi A., Berkics M: Kutatásmódszertan: szociálpszichológia (elektronikus tananyag) [Research Methods in Social Psychology]. http://mek.oszk.hu/05500/05588/
2006 A társas élet tudományos vizsgálata. [Scientific investigation of social life], In Oláh Attila (szerk.) Bevezetés a pszichológiába. [Introduction to Psychology], HEFOP-tankönyv (elektronikus tananyag).
2004 Vélemény, véleményformálás: attitűdök szerepe a nevelésben. [Role of opinions, opinon change, and attitudes in Education] N. Kollár K. és Szabó É. (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak. [Psychology for Teachers]Budapest: Osiris Kiadó. 368-394.
1999 A társas megismerés (távoktatási tananyag) [Social cognition (distance learning material)]. Budapest: BME Távoktatási Központ.
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English Fluent oral and written communication with translation experience to Hungarian.
French Good understanding and reading, fair speaking and writing skills.
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Pro Universitate Prize ELTE 2011
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Psychological Association chair of the Social Psychology Section
European Association of Social Psychology  
International Society of Political Psychology  
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
July 2010 La Sapienza University, Rome ERASMUS staff exchange (teaching, research)
Sept. 2013 Limerick University ERASMUS staff exchange (teaching, research)
Sept. 2014 Limerick University ERASMUS staff exchange (teaching, research)
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Dombi, Annamária,
ELTE
Representation of university degree and professional success  
Koltói, Lilla,
ELTE
Perceived Competences in teacher training  
Lerner, Nikolett,
ELTE
Employability and developing general skills in higher education  
Orbók, Zita,
ELTE
Leadership and questions of moral integrity in organizations  

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Sándor, Mónika,
ELTE
Children’s Concepts of Competition, Winning and Losing 2010
Kende, Judit,
ELTE
Peer impact on the development of intergroup attitudes: a contextualised multi-method analysis 2014
Hadarics, Márton,
ELTE
Attitudes towards social equality in Western and Eastern Europe: Motivational bases and behavioral consequencies 2015
     

 

List of Publications


Edited Books and Journals

2014, Kiss P. (szerk.) Society as Reflected by Psychological processes. Budapest: ELTE.

2014, Kiss P. (szerk) Introduction to Social Psychology Question Pool. Budapest: ELTE.

2012, Kiss P. (szerk.) Social-Political Contexts for Intergroup Relations and Public Thought. Budapest: ELTE.

2012, Kiss P. (szerk.) Kiválóság a felsőoktatásban: tanulási eredmény, hallgatói bevonódás és a tanítás minőségfejlesztése. Budapest: ELTE.

2010, Kiss P. (szerk.) Kompetenciamérés a felsőoktatásban. Budapest: Educatio.

2006, Kiss P., Szabó M., Ujhelyi A., Berkics M: Kutatásmódszertan: szociálpszichológia (elektronikus tananyag). http://mek.oszk.hu/05500/05588/ (2009. március 7.)

Chapters in Books

2014, Social identification and social representations. In. 2014, Kiss P. (szerk.) Society as Reflected by Psychological processes. Budapest: ELTE. 35-48.o.

2013, Pályakezdők munkával való elégedettségének meghatározói. In. Garai O. és Veroszta Zs. (szerk.) Frissdiplomások 2011. Budapest: Educatio. 265-291. o.

2012, Büszkeség, önértékelés és elköteleződés: egy irányba mutatnak a csoportközi viselkedés alapvető erői? In. Fülöp M. és Szabó É. (szerk.) A pszichológia mint társadalomtudomány. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 353-370.

2012, Between East and West: Hungarians Perceiving other Nations and Europe. In. Kiss P. (szerk.) Social-Political Contexts for Intergroup Relations and Public Thought. Budapest: ELTE PPK.

2011, Felsőfokú tanulmányok idői horizontja Bologna előtt: háttér, ütem és kilátások. In. Bauer B. és Szabó A. (szerk.) Arctalan (?) nemzedék. 83-100. o.

2011, Diplomás kompetenciaigény és munkaerő-piaci elégedettség. In Garai O. etal (szerk.) Frissdiplomások 2010. Budapest: Educatio. 105-130.

2010, Nemzetek: megélt valóság és/vagy politikai konstrukció pszichológiája. In Szegedy-Maszák M. (szerk.) Nemzeti művelődés – egységesülő világ. Budapest: Napkút Kiadó 357-392.

2006, Kiss P., Szabó M., Ujhelyi A., Berkics M: Kommentár. In Kutatásmódszertan: szociálpszichológia (elektronikus tananyag). http://mek.oszk.hu/05500/05588/ (2009. március 7.)

2006, A társas élet tudományos vizsgálata. In Oláh Attila (szerk.) Bevezetés a pszichológiába. HEFOP-tankönyv (elektronikus tananyag).

2006, Vélemény, véleményformálás: attitűdök szerepe a személyiségben és a társas viselkedésben. In Oláh Attila (szerk.) Bevezetés a pszichológiába. HEFOP-tankönyv, (elektronikus tananyag).

2006, Csoport: a társas viszonyok tipikus színtere In Oláh Attila (szerk.) Bevezetés a pszichológiába. HEFOP-tankönyv (elektronikus tananyag).

2005, Kiss P és Hunyady Gy: Nation, State and National Identity in Modern Hungary. In Spohn, W. és Ichijo, A. (eds.) Entangled identities: Nations and Europe. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd. 119-136.

2005, Nemzeti identitás és EU-integráció: problémák, kihívások. In Tamás P., Erőss G. és Tibori T. (szerk.) Nemzetfelfogások. Kisebbség-többség. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó. 28-36.

2005, Politikai pszichológia: lehetőségek és kihívások. In Lányi G. és mtsai: Politikai pszichológia – politikai magatartásvizsgálatok. A politikai pszichológia szemléleti sajátosságairól. Vitakötet. Budapest: Jószöveg Kiadó. 163-178.

2004, Vélemény, véleményformálás: attitűdök szerepe a nevelésben. N. Kollár K. és Szabó É. (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak. Budapest: Osiris Kiadó. 368-394.

2002, Laikus gondolkodás és a gazdaság, In Hunyady Gy. és Székely M. (szerk.) Gazdaságpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó. 183-221.

2001, Személy és csoportpercepció nemzetközi kontextusban: a megfigyelő perspektíváját meghatározó laikus elméletek szerepe. In Hunyady Gy. és Nguyen Luu L. A. (szerk.) Sztereotípiakutatás: Hagyományok és irányok. Budapest: Eötvös Kiadó. 417-436.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

2011, Kompetenciák – a felsőoktatás hírvivői. Felsőoktatási Műhely, 5(4), 11-16.

2011, Koltói L. és Kiss P: Értelmiségi-utánpótlás: politikai jártasság és végzettség összefüggése a fiatal felnőttek között. Felsőoktatási Műhely, 5(4), 81-94.

2010, Hungarian answers to an international crises: Parliamentary debates during the 1999 Kosovar conflict. Empirical Text and Culture Research, 4, 109-118.

2009, Szociális reprezentáció, ahogy a közösség megszelídíti az ismeretlent. Pedagógusképzés, 7 (2-3). 87-102.

2008, Tervek, eredmények és kompromisszumok: bejutás a felsőoktatásba. Felsőoktatási Műhely, 2(3). 83-73.

2008, Falusiak (és nem falusiak) a felsőfokú tanulmányaik kezdetén. Felsőoktatási Műhely, 2(1) 45-58.

2007, Pillanatfelvételek a nemzetközi mobilitásról. Felsőoktatási Műhely, 1(1), 37-42.

2007, Bologna után szabadon? (szerk.) Felsőoktatási Műhely, 1(1) 15-36.

2006, Kiss P. Somogyi M. és Pohl Zs: Europe and the Nation in Lay Discourse in Hungary, Applied Psychology in Hungary (az Alkalmazott Pszichológia angol nyelvű különszáma), 7-8, 22-39.

2006, Kiss P. és Füleki K: Életcélok, boldogság és egészség a fiatalok életében. Új Ifjúsági Szemle, 4(3), 85-100.

2005, Hogyan szeretnének élni a fiatalok: célok, vágyak, remények. Alkalmazott Pszichológia, 7 (1), 104-124.

2005, Hungarians about their Nation, Others, and Europe: identification and representation processes in public. Applied Psychology in Hungary (az Alkalmazott Pszichológia angol nyelvű különszáma), 5-6, 85-102.

2003, Hungarians about their Nation, Others, and Europe: Popular Views in Public. Project Report. http://www.iue.it/RSCAS/Research/EURONAT/Projectsdetail.htm#4. (2006. június 9.)

2003, Between East and West: Hungarians Perceiving Other Nations and Europe, Doktori értekezés, Szociális Reprezentáció és Kommunikáció Európai Doktori Iskola, kézirat.

2002, Social representations of Europe and neighbouring nations in the Carpathian Basin. Applied Psychology in Hungary (az Alkalmazott Pszichológia angol nyelvű különszáma), 3-4, 65-79.
2002, Kiss, P, Kováts I, Tölgyesi J. és Vásárhelyi M: Nation and Europe in answers to international change or crisis: Some components of the political party discourse in Hungary. Project report. http://www.iue.it/RSCAS/Research/EURONAT/Projectsdetail.htm#3 (2006. június 9.).

2002, Hunyady Gy. és Kiss P. „Europeans” – in interlacing national and social categories: Social psychology and historical changes in Eastern Central Europe. Tudomány és Lélek (angol nyelvű különszám), 4, 19-30.

2001, Hunyady, György és Kiss Paszkál: Nation, State, and National Identity in Modern Hungary, Project Report, http://www.iue.it/RSCAS/Research/EURONAT/Projectsdetail.htm#1. (2006. június 9.)

1999, Tömeg, lélektan és történelem (Pataki Ferenc: A tömegek évszázada), Magyar Pszichológiai Szemle, 54 (2), 275-278.

1999, A társas megismerés (távoktatási tananyag). Budapest: BME Távoktatási Központ.

1999, A konzervativizmus pszichológiai és társadalmi kontextusban. Alkalmazott Pszichológia, 1, 75-87.

1998, Szociális vélekedések és attitűdök (távoktatási tananyag). Budapest: BME Távoktatási Központ.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

2014, Politika, propaganda, manipuláció: külpolitikai döntés kommunikációja, kontrollja. Forum Humanum – XIII. Szegedi Pszichológiai Napok, 2014.11.07.

2014, Identitás-talanság és Jövőkép-telenség. Összebeszélünk – Ifjúságügyi Kongresszus. Budapest, 2014. 10.30.

2014, National identity & perceiving others in an international context. Meghívott előadás, Limerick University, 2014.09.30.

2014, Elvándorlás lélektana. Konfi+ konferencia, Balatonszárszó, 2014.08.26.

2014, Prime minister’s national/international image: role of implicit and explicit processes, Congress of Internatonal Society of Political Psychology, Rome, 2014.07.05.

2014, Pártokhoz közel - pártoktól távol: a pártazonosulás és elhatárolódás személyes háttere In: XX. Politológus Vándorgyűlés: Hatalom, cselekvés, választás. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2014.06.06-2014.06.07.p. 29.

2014, A miniszterelnök imázsa: implicit és explicit folyamatok szerepe. Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Nagygyűlése, Marosvásárhely, 2014.05.15-17.

2014, Implicit és explicit ítélet a politikai-, csoportközi viszonyokban c. szimpózium szervezése. Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Nagygyűlése, Marosvásárhely, 2014.05.15-17.

2014, Felsőoktatás-kutatás: hogyan tekintünk a felsőfokú képzésre? c. szimpózium szervezése. Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Nagygyűlése, Marosvásárhely, 2014.05.15-17.

2013, Mire kíváncsiak a továbbtanulók? Rangsorok az átalakuló felsőoktatási viszonyok között, Budapest, 2013. 12.10.

2013, Vendégelőadás a Limerick-i Egyetemen, 2013.október 8.

2013, Elvándorlás lélektana c. felkért előadás a Soli Deo Gloria szervezésében, Balatonszárszó, 2013. augusztus 10.

2013, Collective Self-Esteem and Image of the Other in International Relations c. előadás a Motivation in Social Context c. konferencián, Krakkó, 2013. július 1.

2013, Minőség a kari tanításban-tanulásban c. felkért előadás az Minőség a kari tanításban-tanulásban c. world café-n, 2013. május 29.

2013, A felsőoktatás (hozzáadott) értéke – a hallgatói vélemények tükrében c. felkért előadás a Hogy tudjuk miről beszélünk! – felsőoktatási alapfogalmak intenzív kurzusa, ELTE ÁJK, Aula Magna, 2013. árpilis 10.

2012, Diplomás kompetencia a hallgatói vélemények és a teljesítmény mérésével c. felkért előadás a Mire jók az egyetemi rangsorok? Konferencia a felsőoktatási teljesítmény méréséről konferencián, Budapest, ELTE PPK-n, 2012. december 5.

2012, A biztonság mint elemi igény c. felkért előadás a Sapientia Hittudományi Főiskola és a Konrad Adenauer Stiftung Béke és biztonság c. konferenciáján, Budapest, 2012. november 29.

2012, Pszichológia: 2in1 c. felkért előadás a Szegedi Egyetem Pszichológiai Intézete által szervezett, Pszichológia TDK Tehetségkonferencián, Szeged, 2012. november 28.

2012, Kiss Paszkál, Lerner Nikolett: Szervezetpolgár az egyetemen c. előadás az MPT Nagygyűlésén, Szombathely, 2012. május 30 – június 1.

2012, Politikai vezetők a nemzetközi viszonyokban c. előadás az MPT Nagygyűlésén, Szombathely, 2012. május 30 – június 1.

2012, Koltói Lilla, Kiss Paszkál: Elősegíti-e a politikai jártasságot az (egyetemi) végzettség? c. előadás az MPT Nagygyűlésén, Szombathely, 2012. május 30 – június 1.

2012, A „Politikai pszichológia I-II” és a „Felsőoktatás – pszichológia” c. szimpóziumok szervezése az MPT Nagygyűlésén, 2012. május 30 – június 1.

2012, Nemzetreprezentáció – elköteleződés, struktúra és tartalom c. előadás, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete által szervezett Kulturális emlékezet c. konferencián, Debrecen, 2012. március 26.

2012, Más nemzetek és az EU percepciója nemzetek közötti viszonyokban / (Supra)national others perceived in international relations c. előadás az ELTE Társadalom és Neveléspszichológiai Tanszékének Csoportközi viszonyok társadalmi-politikai kontextusban / Intergroup relations in social-political context c. workshopjában, Budapest, 2012. május 23.

2012, Csoportközi viszonyok társadalmi-politikai kontextusban / Intergroup relations in social-political context, workshop szervezése, ELTE Társadalom és Neveléspszichológiai Tanszéke, Budapest, 2012. május 23.

2011, A Curriculum development for quality teaching c. szekció vezetése az OECD IMHE Managing Quality Teaching in Higher Education c. konferenciáján Mexicali, Mexico, 2011. december 5-6.

2011, (Supra-)National Others in International Relations c. előadás a CEU Political Psychology Networking Conference for the Post-Communist Region c. konferenciáján, 2011. november 25-27.

2011, Important General Competencies for Graduates and Employers in Hungary c. előadás a The Bologna process and graduate career tracking system c. CEDEFOP study visit keretében, Budapest, 2011. október 17-21.

2011, General competencies for Graduates and Employers in Hungary c. előadás az Employability of Graduates & Higher Education Management Systems konferencián Bécs, 2011. szeptember 22-23.

2011, (Supra-)National Others in International Relations c. előadás az International Society of Political Psychology Annual Meeting, Istanbul, 2011. július 9-12.

2011, International relations: matching political and psychological analyses? c. előadás az Intergroup relations on Social-Political Background c. workshopon, ELTE PPK, Budapest, 2011. május 23-24.

2011, Intergroup relations on Social-Political Background c. workshop szervezése, ELTE PPK, Budapest, 2011. május 23-24.

2011, General competencies in learning-teaching processes at ELTE c. előadás a Developing Competencies through Quality Teaching at ELTE c. workhopon, ELTE PPK, Budapest, 2011. május 27-30.

2011, Diplomás kompetenciaigény és a munkával való elégedettség c. előadás, Frissdiplomások 2010 – Műhelykonferencia, Educatio-ELTE PPK, 2011. február 8.

2010, Kiss P., Veroszta Zs, Kiss L. Employability of Bachelor Graduates in Hungary c. előadás az Employability and Mobility of Bachelor Graduates in Europe, International Conference & Workshop, Berlin, 2010. szeptember 30-október 1.

2010, Az egyetem iránti hallgatói elköteleződés és (kontextuális) teljesítmény összefüggései, MPT XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Pécs, 2010. május 27-29.

2010, Nemzetkép a nemzetközi viszonyokban, MPT XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Pécs, 2010. május 27-29.

2010, Kiss P., Horváth T. és Veres P. Tracking graduates' careers in Hungary, Modernisation of Higher Education Peer Learning Activities, Hága, 2010. febr. 8-10.

2010, Társadalom és pszichológia, TEDxDanubia, Budapest, 2010. január 27.

2009, vendégoktatás: European PhD on Social Representation and Communication, Róma, 2009. augusztus 25-30.

2008, Nemzeti identitás és nemzetközi viszonyok (workshop). BCE, Széchenyi István Szakkollégium. Tata, 2008. november 15.

2008, Identity circles. RECON: Identities in conflict in the enlarged Europe. Budapest, 2008. szeptember 26-27.

2008, Életcélok a teljesítménymotiváció és az elégedettség hátterében. MPT XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Nyíregyháza, 2008. május 22-24.

2008, Nemzetközi viszonyok és nemzetpercepciók. MPT XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Nyíregyháza, 2008. május 22-24.

2007, Nemzeti identitás: megélt valóság és/vagy politikai konstrukció? Nemzet és művelődés – egységesülő világ. Budapest, 2007. november 30 – december 1.

2006, Kutatásmódszertan: szociálpszichológia (e-tananyag bemutatása). HEFOP Bölcsész Tananyagfejlesztési program (http://bolcseszhefop.atw.hu/), Zárókonferencia. 2006. szeptember 28.

2006, Backgrounds for contextual performance in different ways of life. IAREP-SABE konferencia, Párizs.

2006, Nemzetreprezentációk, a Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Nagygyűlése, Budapest.

2006, Kollektív önértékelés és nemzeti önazonosság többségi-kisebbségi helyzetben a Kárpát-medencében, a Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Nagygyűlése. Budapest, 2006. május 25-27.

2006, Két szimpózium szervezése a Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Nagygyűlésén: Modellek, elméletek vitája a szociálpszichológiában és Politikai pszichológia címmel.

2006, Kiss P. és Hunyady György: Enduring nations in the shadow of empires: the case of Hungary. Pszinapszis, Budapest.

2005, Representation of Europe: Commonalities and National Differences. Szociális Reprezentáció és Kommunikáció Európai Doktori Iskola Nyári Egyeteme, Róma.

2004, Nemzet és nemzeti identitás. Népek, nemzetek az egyesülő Európa és a globalizáció szorításában, c. konferencia, Budapest.

2004, Kisebbségi identitás: negatív önértékelés és önkép, mihez képest? A Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése, Debrecen.

2003, Kiss P. és Triandafillidou, A: Representation of the Nation and Europe among People in Different European Countries – A Qualitative Approach. Cultures in interaction – International Association of Cross-Cultural Psychology, 6th European Regional Congress.

2002, Határon túli tervek – Hol élnének, tanulnának, dolgoznának a magyar fiatalok? Mozaik2001 konferencia, Csíkszereda.

2002, Between East and West: Hungarians Perceiving Other Nations and Europe. International Congress for Social Representation, Stirling, 2002. augusztus 27-szeptember 1.

2001, Az emberi jogok reprezentációja (workshop) EFPSA, 15th Konferencia. Budapest, 2001. április 4-8.

2001, Kiss P. és Hunyady Gy: “Europeans” – in interlacing national and social categories: Social psychology and historical changes in Eastern Central Europe. EFPSA, 15th Konferencia. Budapest, 2001. április 4-8.

1999, Személy és csoportpercepció nemzetközi kontextusban: a perspektíva szerepe politikai szereplők és népcsoportok észlelésében, előadás a Sztereotípia funkcionális megközelítései c. MPT Nagygyűlés, Budapest.

1999, A csoportközi viszonyok és társadalom szociális reprezentációja a Kárpát-medencében, előadás, European Congress of Psychology, Róma.

1998, Ideológia és gondolkodás társas-társadalmi kontextusban, hozzászólás a Kollektív emlékezet c. kerekasztal-beszélgetéshez, a Magyar Pszichológiai Társaság XIII. Nagygyűlése, Pécs.

1998, A sztereotipizálás társas-kognitív megközelítése az információfeldolgozási paradigma után, előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIII. Nagygyűlése, Pécs

1997, A társadalmi csoportok "mentális képe": keresztkategorizáció az életkori, foglalkozási és nemzeti sztereotípiák között, előadás a European Congress of Psychology-n, Dublin

1996, Két kognitív megközelítés a sztereotípiakutatásban, hozzászólás a Társadalmi-e a sztereotípia? c. panelbeszélgetéshez, Magyar Pszichológiai Társaság XII. Nagygyűlése, Budapest.

1996, A sztereotipizálás kognitív kétértelműsége, előadás, Magyar Kognitivisták Konferenciája.

1995, Személyes és általános jelentés nemzeti és gazdasági fogalmak esetében, Fiatal Kognitivisták I. Konferenciája.

Book Reviews

2004, Nemzet és tudomány – A Mindentudás Egyetemének előadásai alapján. Világosság, 45 (5). 43-67.

2003, Politika és pszichológia találkozása. Alkalmazott Pszichológia, 4, 21-31.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube