Horváth Csaba

Cím: PhD
Nem: férfi
Születési év: 1967
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 483-2852

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2002
Tudományág: esztétika/filozófia
Disszertáció címe: Nevelődés és narráció az európai regényben
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1993
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris Diplome d’ études approfondies 1994
     
   

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Intézet: Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Modern Magyar Irodalmi, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Beosztás: tudományos főmunkatárs

Egyéb korábbi munkaadó: Óbudai Gimnázium
Beosztás: középiskolai tanár

 

Kutatási és oktatási szakterületek
kortárs magyar irodalom, XX. századi magyar irodalom, esztétika, irodalomelmélet

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Kortárs közép – európai regény kutatócsoport (a kutatócsoport vezetője)
Gyermek – és ifjúsági irodalom kutatócsoport (tag)


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2010 a minőségbiztosítási bizottság tagja
   
   
   
 


Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
francia felső
angol felső
   
   
 


Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
   


Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MTA köztestület tag
Magyar Irodalomtudományi Társaság Budapesti Tagozata alelnök
   
 

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2006 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris kutatóprofesszor
2012 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris kutatóprofesszor
     
     
   

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

Háy János, Kalligram, 2014.

Nevelődés és narráció - a nevelődési regénytől a kamaszregényig – műfajmonográfia, KRE – L’Harmattan; a kézirat leadva.

 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Mozgó Világ Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére, Ráció Kiadó 2003., 331 old. ISBN 963–86272–3-9, Hansági Ágnes, Horváth Csaba, Hermann Zoltán, Szitár Katalin

„ egy csonk maradhat” Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról. Ráció Kiadó, 2004, isbn: 963–86272-1 Hansági Ágnes, Horváth Csaba, Hermann Zoltán, Szitár Katalin és Török Lajos

Jelenidőben Ágh István, Bereményi Géza, Egressy Zoltán, Grecsó Krisztián, Háy János, Kemény István, Kukorelly Endre, Lackfi János, Parti Nagy Lajos, Szabó T. Anna, Tolnai Ottó és Závada Pál esszéi; szerk: Gulyás Gabriella, Horváth Csaba isbn: Petőfi Irodalmi Múzeum 978-963-9401-69-3, 247, 2010

Próza az, amit kinyomtatnak. Tanulmányok Ottlik Gézáról. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 2013. Szerk: Bednanics Gábor, Hansági Ágnes, Horváth Csaba, Palkó Gábor, Wernitzer Júlia

 

Cikkek tudományos folyóiratokban

Egy túlélő válaszai in: Mozgó Világ Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére, Ráció Kiadó 2003., 146–156.

A vállalt, az elutasított és a teremtett hagyomány: Szabó Dezső: Az elsodort falu in: „ egy csonk maradhat” Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról. Ráció Kiadó, 2004,159-169.

Le roman d’adolescent , l’adolescence du roman, in: Etudes romanes de Brno, 2003, Masarykova Univerzita v Brne, szerk: Petr Kylousek, 54-60.

„La vraie vie est ailleurs”, in: Corespondances – Kapcsolatok – Hommage a Martonyi Éva születésnapjára, 2006 PPKE Kiadó isbn: 963 9206 17 2, 214-229, szerk: Ádám Anikó, Bors Edit, Szávai Dorottya

A dilettantizmus dicsérete (Parti Nagy Lajos egy költői szerepéről) in: Vers- ritmus- szubjektum műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből Kijárat Kiadó 2006, szerk: Horváth Kornélia, Szitár Katalin, isbn: 963 9529 389, p. 552-565.

A kamaszkor regénye, a regény kamaszkora in: A regény nyelvei Tanulmányok – Az első veszprémi regénykollokvium, Budapest, 2005, 57-67, szerk: Kovács Árpád, isbn: 63 446 339.

A konstruktív iróniától a dekonstruktív tragikumig – Esterházy Péter prózafordulatai in: Prózafordulat, 170–182., Kijárat Kiadó, 2007, Szerk: Győrffy Miklós, Kelemen Pál, Palkó Gábor, isbn 978-963-9529-62

Apakönyv in: A regény és a trópusok Tanulmányok – A második veszprémi regénykollokvium Szerk.: Kovács Árpád, Argumentum, 2007, isbn: 978-963-446-429-7, 249-266.

ÉN/REGÉNY - Az írói szubjektum és és a szerzői referencialitás a kortárs magyar regényben in: Írott és olvasott identitás, L’Harmattan, - Pécsi Tudományegyetem, Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, 2008, szerk: Mekis D. János és Varga Zoltán, p. 267- 276., 978 963 236 117 8

Parents sur papier (sur les romans de Annie Ernaux et Péter Esterházy) in:Problématique du roman européen 1960-2007, L’Harmattan, Szerk: Catherine Mayaux, Janos Szavai, 83-92, isbn: 978-2-296-09634-9, 2009.

A prózailag rendezett valóság történetei (Kertész Imre: Sorstalanság, Závada Pál: A fényképész utókora) in: Regények, médiumok, kultúrák, Argumentum, Budapest, 978-963-446-571-3, 2010, szerk: Kovács Árpád, 443–450.

Gesztus és teremtés között, Háy János költői nyelvéről, in: Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában, szerk.:Boros Oszkár - Érfalvy Lívia - Horváth Kornélia.

Saját nevét, óh Uram, add meg mindenkinek! - Név, névadás és identifikáció Háy János műveiben - Studia Caroliensia 2009. 4, 257.

A szív gyönyörűségétől Sziszifosz boldogságáig - Háy János regényei Dzsigerdilentől A gyerekig, in: REGÉNYMŰVÉSZET ÉS ÍRÁSKULTÚRA, 2012, szerk.: Szitár Katalin-Kovács Árpád

Igazi hősök voltak, bár nem voltak úgy öltözve, mint a görög tragédiákban, meg a faterjuk se volt király meg herceg (Háy János drámáiról) Kalligram 2013 február

A melankólia heroizmusa (Kemény István: A királynál) Kritika, 2013. augusztus

L’impossible intégrité de l’individu. Sur la trilogie d’Agota Kristof, ÉTUDES ROMANES DE BRNO, 33, 2012, 1, 2012, MASARYKOVA

Az egység kétsége - A személyiség lehetetlensége Agota Kristof Trilógiájában, Kalligram 2012, április

Fejezetek egy közös történetből: Történelem és narráció Semprun, Konrád és Kis egy-egy művében. Kritika, 2012, április,

Van- e élet a posztmodern után? Háy János és nemzedéke, Alföld, 2012, május

Családias Atlantisz - Európa mint emlékezet és nosztalgia, Kritika, 2012, szeptember

Egy nevelődési regény vége. A személyiségfejlődés paradigmájának visszavonása az Iskola a határonban in Próza az, amit kinyomtatnak. Tanulmányok Ottlik Gézáról. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 2013. Szerk: Bednanics Gábor, Hansági Ágnes, Horváth Csaba, Palkó Gábor, Wernitzer Júlia

Kettős tükrök: tükörszerkezetek és biblikus olvasatok a kortárs magyar irodalomban (Esterházy Péter: Harmonia Caelestis, Javított kiadás; Bodor Ádám: Sinistra körzet, Verhovina madarai)in: Northrop Frye 100: A Danubian Perspective Károli könyvek – L’Harmattan, 2014, szerk. :Sára Tóth, Tibor Fabiny, János Kenyeres, Péter Pásztor

 

Recenziók

Darvasi László: Apokrif képregény, Magyar Szemle, 1996, október 1029-1030

Kosztolányi Dezső: Naplók, levelek, Magyar Szemle 1997, szeptember 205-207

Tar Sándor: A mi utcánk, Magyar Szemle 1996 május, 663-664.

Grendel Lajos: Thézeusz és a fekete özvegy, Kritika, 2000. Október 38-39

Kertész Ákos: A tisztesség ára, Kritika, 2001. november 32-33.

Kukorelly Endre: Három 1oo darab, Kritika, 2002. október 32-33

Poharazgatás megfeszítéssel, (Bogdán László kötetéről) Kortárs, 45. évf. 2001, május, 108-111.

Szénporos pegazus- szárnyas bányaló, (Rott József kötetéről) Kortárs, 46. évf. 2002, március, 164-167.

Júdás – passió (Esterházy : Javított kiadás) Kortárs, 46. évf. 2002, dec. 91-96.

Nádasdy Ádám: A rend, amit csinálok, Kritika, 2003. május 31. old.

Acsay Roland: Természetes ellenség, Kritika, XXXIII. évf. 2004. június, 33-34.

Bánki Éva: Aranyhímzés, Kritika, 2006

Hasított fából labirintus – Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk in: Kritika 2007 17-19.

Utazás a tizenhatos mélyére in :Kritika, 2007, július augusztus, 45-46.

Térey János: A Niebelung – lakópark Kritika, 2006, január 31.

Emberek tragédiái (Egressy Zoltán: Nyolc dráma) Kortárs, 51. évfolyam, 2007. 9. szám 109-114.

Egy újraírt regény - Spiró György: Messiások Kritika, 2008. február 23-24

Csak elmúlik az idő - Háy János: A gyerek, Kritika, 2008, június 24-26.

Csak a halál meg a Champions league, Esterházy Péter: Semmi művészet, Kritika, 2009. január, 2-4.

A létezés nehézipara - Krasznahorkai László: Seibo járt idelent, Kritika 2009. november p. 9-10

Lehet– e ma nemzedéki regényt írni? Kemény István: Kedves Ismeretlen, Kritika, 2010, december.

Esti Péter, Esterházy Kornél, igen, igen, nem, nem, Kritika, 2011, január – február

Az ártatlanság és a tapasztalás dalai; Háy János: Egy szerelmes vers története (Kortárs, 2011/5 )

Szódalovaglás, pónihalál... Parti Nagy Lajosról, Kritika, 2012, május

Nem megoldás, hanem irgalom (Bodor-apokrif )Polisz, 2012 szeptember

A múltat végképp elviselni- Grendel Lajos: Négy hét az élet, Kortárs 2012. december

Bereményi Géza : E hangok itt a múlt hieroglifái (Vadnai Bébi) in Kortárs, 2014 június

Egy kis univerzum ez a mélygarázs Háy János: Mélygarázs, Kortárs, 2014 /5

 

Fordítások

Jean Paul Sartre: A kép intencionális szerkezete, in: Kép, fenomén, valóság, Kijárat, Szerk.: Bacsó Béla, 1997.

 

Szépirodalmi alkotások

Az utolsó kapus - in memoriam Mándy Iván, Új Holnap 1996, július 66-67.

A vakokról és a fényről, Törökfürdő, 1995/1, 54-56.

A véletlenről és a szükségszerűről, avagy találkozás és vendégség Mozart Don Giovannijában, Pannonhalmi Szemle, 1996 IV/4.

Az együtt utóirata – Cseh Tamásról, Kritika, 2009. szeptember.

Jób könyvei – Tar Sándor halálára, in: Kritika, XXXIV. évf. 2005, március 10-11.

Erkölcs és makacsság között, Kalligram, 2009. július-augusztus, Raymond Chandler írói világának és Tar Sándor Szürke galamb című regényének párhuzamai, 128-131.

 Csaba Horváth

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1967
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: 3614832852

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2002
Discipline: philosophy/ esthaetics
Title of Thesis: Bildung and Narration in the European Roman
Issuing Institution: ELTE

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1993
Discipline(s): Hungarian Linguistics and Literature
Issuing Institution: ELTE

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris Diplome d’ études approfondies 1994
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Modern Hungarian Literature, Comparative Literature and Literary Theory
Current Position(s): Head of Departement

Previous Employer: Museum of Hungarian Litterature
Previous Position Held: Scientific senior consultant

Other Previous Employers: Óbudai Gimnázium (Grammar School)
Other Previous Positions Held: Teacher of Hungarian Linguistics and Literature


Areas of Research and Teaching
contemporary hungarian literarture, theory of literature, theory of novel, philosophy of art

Membership in Research Groups and Projects
Research Group on Contemporary Central-European Novel (Organiser)
Research Group on Children and Youth Litterature (member)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2010- member of the quality assurance cometee
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
French  
English  
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Public Body of the Hungarian Academy of Science  
Hungarian Literature History Society vice – president
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2006 autamn EHESS, Paris, France invited professor
2012 june EHESS, Paris, France invited professor
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

Háy János – monográfia a Kalligram Tegnap és Ma sorozatában, a kézirat leadva 2013.

Nevelődés és narráció - a nevelődési regénytől a kamaszregényig – műfajmonográfia, KRE – L’Harmattan; a kézirat leadva.

Posztmodern és referencialitás a kortárs regényben, a kiadói szándéknyilatkozat mellékelve, Palatinus, 2014.

Edited Books and Journals

Mozgó Világ Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére, Ráció Kiadó 2003., 331 old. ISBN 963–86272–3-9, Hansági Ágnes, Horváth Csaba, Hermann Zoltán, Szitár Katalin

„ egy csonk maradhat” Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról. Ráció Kiadó, 2004, isbn: 963–86272-1 Hansági Ágnes, Horváth Csaba, Hermann Zoltán, Szitár Katalin és Török Lajos

Jelenidőben Ágh István, Bereményi Géza, Egressy Zoltán, Grecsó Krisztián, Háy János, Kemény István, Kukorelly Endre, Lackfi János, Parti Nagy Lajos, Szabó T. Anna, Tolnai Ottó és Závada Pál esszéi; szerk: Gulyás Gabriella, Horváth Csaba isbn: Petőfi Irodalmi Múzeum 978-963-9401-69-3, 247, 2010.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Egy túlélő válaszai in: Mozgó Világ Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére, Ráció Kiadó 2003., 146–156.

A vállalt, az elutasított és a teremtett hagyomány: Szabó Dezső: Az elsodort falu in: „ egy csonk maradhat” Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról. Ráció Kiadó, 2004,159-169.

Le roman d’adolescent , l’adolescence du roman, in: Etudes romanes de Brno, 2003, Masarykova Univerzita v Brne, szerk: Petr Kylousek, 54-60.

„La vraie vie est ailleurs”, in: Corespondances – Kapcsolatok – Hommage a Martonyi Éva születésnapjára, 2006 PPKE Kiadó isbn: 963 9206 17 2, 214-229, szerk: Ádám Anikó, Bors Edit, Szávai Dorottya

A dilettantizmus dicsérete (Parti Nagy Lajos egy költői szerepéről) in: Vers- ritmus- szubjektum műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből Kijárat Kiadó 2006, szerk: Horváth Kornélia, Szitár Katalin, isbn: 963 9529 389, p. 552-565.

A kamaszkor regénye, a regény kamaszkora in: A regény nyelvei Tanulmányok – Az első veszprémi regénykollokvium, Budapest, 2005, 57-67, szerk: Kovács Árpád, isbn: 63 446 339.

A konstruktív iróniától a dekonstruktív tragikumig – Esterházy Péter prózafordulatai in: Prózafordulat, 170–182., Kijárat Kiadó, 2007, Szerk: Győrffy Miklós, Kelemen Pál, Palkó Gábor, isbn 978-963-9529-62

Apakönyv in: A regény és a trópusok Tanulmányok – A második veszprémi regénykollokvium Szerk.: Kovács Árpád, Argumentum, 2007, isbn: 978-963-446-429-7, 249-266.

ÉN/REGÉNY - Az írói szubjektum és és a szerzői referencialitás a kortárs magyar regényben in: Írott és olvasott identitás, L’Harmattan, - Pécsi Tudományegyetem, Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, 2008, szerk: Mekis D. János és Varga Zoltán, p. 267- 276., 978 963 236 117 8

Parents sur papier (sur les romans de Annie Ernaux et Péter Esterházy) in:Problématique du roman européen 1960-2007, L’Harmattan, Szerk: Catherine Mayaux, Janos Szavai, 83-92, isbn: 978-2-296-09634-9, 2009.

A prózailag rendezett valóság történetei (Kertész Imre: Sorstalanság, Závada Pál: A fényképész utókora) in: Regények, médiumok, kultúrák, Argumentum, Budapest, 978-963-446-571-3, 2010, szerk: Kovács Árpád, 443–450.

Gesztus és teremtés között, Háy János költői nyelvéről, in: Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában, szerk.:Boros Oszkár - Érfalvy Lívia - Horváth Kornélia.

Saját nevét, óh Uram, add meg mindenkinek! - Név, névadás és identifikáció Háy János műveiben - Studia Caroliensia 2009. 4, 257.

A szív gyönyörűségétől Sziszifosz boldogságáig - Háy János regényei Dzsigerdilentől A gyerekig, in: REGÉNYMŰVÉSZET ÉS ÍRÁSKULTÚRA, 2012, szerk.: Szitár Katalin-Kovács Árpád

Book Reviews

Darvasi László: Apokrif képregény, Magyar Szemle, 1996, október 1029-1030

Kosztolányi Dezső: Naplók, levelek, Magyar Szemle 1997, szeptember 205-207

Tar Sándor: A mi utcánk, Magyar Szemle 1996 május, 663-664.

Grendel Lajos: Thézeusz és a fekete özvegy, Kritika, 2000. Október 38-39

Kertész Ákos: A tisztesség ára, Kritika, 2001. november 32-33.

Kukorelly Endre: Három 1oo darab, Kritika, 2002. október 32-33

Poharazgatás megfeszítéssel, (Bogdán László kötetéről) Kortárs, 45. évf. 2001, május, 108-111.

Szénporos pegazus- szárnyas bányaló, (Rott József kötetéről) Kortárs, 46. évf. 2002, március, 164-167.

Júdás – passió (Esterházy : Javított kiadás) Kortárs, 46. évf. 2002, dec. 91-96.

Nádasdy Ádám: A rend, amit csinálok, Kritika, 2003. május 31. old.

Acsay Roland: Természetes ellenség, Kritika, XXXIII. évf. 2004. június, 33-34.

Bánki Éva: Aranyhímzés, Kritika, 2006

Hasított fából labirintus – Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk in: Kritika 2007 17-19.

Utazás a tizenhatos mélyére in :Kritika, 2007, július augusztus, 45-46.

Térey János: A Niebelung – lakópark Kritika, 2006, január 31.

Emberek tragédiái (Egressy Zoltán: Nyolc dráma) Kortárs, 51. évfolyam, 2007. 9. szám 109-114.

Egy újraírt regény - Spiró György: Messiások Kritika, 2008. február 23-24.

Csak elmúlik az idő - Háy János: A gyerek, Kritika, 2008, június 24-26.

Csak a halál meg a Champions league, Esterházy Péter: Semmi művészet, Kritika, 2009. január, 2-4.

A létezés nehézipara - Krasznahorkai László: Seibo járt idelent, Kritika 2009. november p. 9-10

Lehet– e ma nemzedéki regényt írni? Kemény István: Kedves Ismeretlen, Kritika, 2010, december.

Esti Péter, Esterházy Kornél, igen, igen, nem, nem, Kritika, 2011, január – február

Az ártatlanság és a tapasztalás dalai; Háy János: Egy szerelmes vers története (Kortárs, 2011/5 )

Szódalovaglás, pónihalál... Parti Nagy Lajosról, Kritika, 2012, május

A múltat végképp elviselni- Grendel Lajos: Négy hét az élet, Kortárs 2012. december

Translations

Jean Paul Sartre: A kép intencionális szerkezete, in: Kép, fenomén, valóság, Kijárat, Szerk.: Bacsó Béla, 1997.

Creative Writing

Az utolsó kapus - in memoriam Mándy Iván, Új Holnap 1996, július 66-67.

A vakokról és a fényről, Törökfürdő, 1995/1, 54-56.

A véletlenről és a szükségszerűről, avagy találkozás és vendégség Mozart Don Giovannijában, Pannonhalmi Szemle, 1996 IV/4.

Az együtt utóirata – Cseh Tamásról, Kritika, 2009. szeptember.

Jób könyvei – Tar Sándor halálára, in: Kritika, XXXIV. évf. 2005, március 10-11.

Erkölcs és makacsság között, Kalligram, 2009. július-augusztus, Raymond Chandler írói világának és Tar Sándor Szürke galamb című regényének párhuzamai, 128-131.

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube