Hermann Róbert

Cím: DSc
Nem: férfi
Születési év: 1963
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36-30-7775308

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1997
Tudományág: Történettudomány
Disszertáció címe: Hatvani Imre szabadcsapatvezér és az abrudbányai katasztrófa. A magyar-román megbékélés meghiúsulása 1849-ben
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE Bölcsészettudományi Kar

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve:
Tudományág(ak):
Oklevelet kiállító intézmény:

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék
Beosztás: intézetvezető

Jelenlegi munkaadó: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Beosztás: a parancsnok tudományos helyettese


Kutatási és oktatási szakterületek
A magyar polgári átalakulás korszaka, 1830-1867
Görgei Artúr élete és kora 1818-1916
A XIX. századi magyar emlékirat- és naplóirodalom

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
1997-1998 Részvétel a történelem érettségi követelményeket kidolgozó bizottságban
2010-2013 Részvétel a NAT Történelem munkacsoportjában
2014- Részvétel a Tankönyvtanácsban
2009- Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Történelem Bizottságának elnöke
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol középfok
német középfok
francia olvasási szint
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Zrínyi Díj Honvédelmi Minisztérium 2000
Magyar Érdemrend Középkeresztje Magyarország köztársasági elnöke 2012
Budapestért Díj Budapest Főváros Főpolgármestere 2011
Az Év Ifjú Hadtörténésze Alapítvány a Magyar Hadi Történetírás Fejlesztésére 2000

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
   
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1997-2001 Collegium Hungaricum, Bécs ösztöndíj
2003-2008 Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv Az Osztrák Hadilevéltár Mellett Működő Állandó Magyar Levéltári Kirendeltség vezetője
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Zachar Péter Krisztián,
ELTE BTK
Bécs versus Buda-Pest. Az 1848. őszi nyílt dinasztikus ellenforradalmi fordulat politikai-katonai háttere (október 4.–december 16.) 2006
Solymosi József,
ELTE BTK
Forradalom és szabadságharc Északkelet-Magyarországon 1848-1849 2009
Dér Dezső,
ELTE BTK
Az I. magyar hadtest korai története – a hadszervezés és az önálló működés időszaka 2010
Süli Attila,
ELTE BTK
A nemzetőrség, honvédség, és a Kossuth-szabadcsapat szervezése Erdélyben 1848 őszén 2011
Varga Lajos,
KGRE BTK
Hodosy Miklós kormánybiztosi tevékenysége 1848-1849-ben  
Ifj. Lator László, KRE BTK A magyarok és a nemzetiségek viszonya 1848-49.ben, a korszak politikai sajtójának tükrében  
Hernády Zsolt Béla,
PPKE BTK
Schweidel József honvédtábornok élete és működése  
Pelyach István,
SZTE BTK
Damjanich János a magyar szabadságharcban  
Keserű Norbert, KRE BTK Az Egressy-család (Egressy Gábor, Egressy Béni, Egressy Ákos) szerepe az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban  
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Zakar Péter,
JPTE BTK
A magyar hadsereg tábori lelkészei 1848-49-ben 1998
Pete László,
DTE BTK
Monti ezredes és az olasz légió a magyar szabadságharcban 2001
Farkas Gyöngyi,
ELTE BTK
A katonai igazságszolgáltatás szervezete és eljárásjoga a dualizmus időszakában 2003
Csikány Tamás,
MTA
Katonai vezetés az 1848-49-es magyar szabadságharcban 2008
Krisch András,
ELTE BTK
Francia megszállás Magyarország szabad királyi városaiban 1809 2009
Szarka Lajos,
ELTE BTK
Gyulai Gaál Miklós honvédtábornok életrajza  
    2011
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

Klapka György honvédtábornok. MH Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ. 1991. 56 o.

„Ez volt az év! Csudáknak éve!” 1848-49-es dokumentumok kiállítása az Eötvös József Gimnáziumban. Bevezető tanulmány, katalógus, okmánytár. Bp., 1994. 73 o.

A rendőrminiszter és a Zichy-gyémántok. História Klub Füzetek - Fejér Megyei Levéltár Kiadványai. Székesfehérvár, 1994. 95 o.

Perczel Mór első honmentő hadjárata. Zalai Gyűjtemény 36/II. Zalaegerszeg, 1995. 148 o.

Magyar hősök arcképcsarnoka. Életrajzok Somogyi Győző festménysorozatához. Bp., 1996. 34 o. (Két kiadás)

1848-as levelek egy magángyűjteményből. Kiállítási katalógus. Magyar Nemzeti Múzeum, Bp., 1997. 56 o.

Mindig az elsők között. Poeltenberg Ernő honvédtábornok élete. Alapítvány a Magyar Hadi Történetírás Támogatására. Bp., 1997. 158 l.

A magyar hadügyminisztérium 1848-1849. Magyar Honvédség Tájékoztatási és Médiaközpont. Bp., 1998. 32 o.

A nemzetőrség és a honvédség 1848-1849. Magyar Honvédség Tájékoztatási és Médiaközpont. Bp., 1998. 32 o

Csány László kormánybiztosi iratai 1848-1849. Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, 1998. I-II. k. 432 + 399 o.

Győr város és megye a hadtörténete 1848-49-ben. Győr-Sopron-Moson Megye Győr Megyei Levéltára. Győr, 1998. 430 o.

Óh, szabadság, hadd nézzünk szemedbe! A rendi Magyarországtól a polgári Magyarországig. A reformkor, a forradalom, az emigráció és a kiegyezés korának dokumentumai és képei, 1825-1894. Bp., 1998. 72 o.

Szemere Bertalan. Bevezető, válogatás Szemere munkáiból és a Szemeréről szóló kortársi és későbbi írásokból. Új Mandátum Könyvkiadó. Bp., 1998. 252 o.

Az abrudbányai tragédia 1849. Hatvani Imre szabadcsapatvezér és a magyar-román megbékélés meghiúsulása 1849-ben. Heradika Kiadó. Bp., 1999. 330 o.

A csornai ütközet története és okmánytára. 1849. június 13. Győr–Sopron–Moson Megyei Soproni Levéltára. Sopron, 1999. 308 o.

Az ihászi ütközet emlékezete 1849-1999. Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa, 1999. 220 o.

Megtorlás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után. Változó Világ 27. Bp., 1999. 128 o.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúi – október 6. Iskolai Emléknapok. Bp., 2000. 86 o.

Szószék és csatatér. Politikusi visszaemlékezések és naplók 1848-49-ből. Balassi Kiadó. Bp., 2000. 568 o.

1848-1849. A szabadságharc hadtörténete. Korona Kiadó, Bp., 2001. 428 o.

Kossuth Lajos és Görgei Artúr levelezése, 1848-1849. Osiris Kiadó. Millenniumi Magyar Történelem. Bp., 2001. 582 o.

1848-1849. Szabadságharc a Tápióvidéken. – A tápióbicskei ütközet. (Kucza Péterrel közösen) Nagykáta, 2002. 404 o.

Kossuth Lajos élete és kora. Pannonica Kiadó. Bp., 2002. 128 o.

Kossuth és kortársai. Hermann Róbert és Dobák Géza kiállítása. (Kiállítási katalógus). Katona József Múzeum. Kecskemét, 2002. 96 o.

Russzkije vojszka v Vengriji v 1849-om gadu. Bp., 2002. 21 o.

Lajos Kossuth ve 1848-49 yillarinda Macar özgürlük savaşi. Akadémiai Kiadó – Magyar-Török Baráti társaság. Bp., 2003. 144 + 16 o.

Az 1848-1849-es szabadságharc nagy csatái. Nagy Csaták. Zrínyi Kiadó. Bp., 2004. 408 o.

Gáspár András honvédtábornok. Kecskemétiek a szabadságharcban IV. Kecskemét, 2005. 240 o.

Lajos Kossuth. Zsizny i gyelo. Bulgaro – Hungarica 1. Szófia, 2006. 204 l.

Reform – Revolution – Emigration. Leben und Werk des ungarischen Staatsmannes Lajos Kossuth. Aus dem Ungarischen von Tibor Schäfer. Studien zur Geschichte Ungarns Bd. 10. Gabriele Schäfer Verlag, Herne, 2006. 196+20 o.

Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára. Argumentum Kiadó, Budapest, 2007. 434 o.

A Drávától a Lajtáig. Tanulmányok az 1848. nyári és őszi dunántúli hadi események történetéhez. Balassi Kiadó, Bp., 2008. 296 o.

I. Ferenc József és a megtorlás. Habsburg Történeti Monográfiák 6. Bp., 2009. 180 o.

Forradalom és szabadságharc 1848-1849. Magyarország története 14. Kossuth Kiadó. Bp., 2009. 112 o.

Negyvennyolcas történetünk mai állása. Magyar Napló – Fókusz Egyesület, Bp., 2011. 298 o.

Ezeregyszáz év a Kárpát-medencében. Tények Magyarországról. Magyarország Külügyminisztériuma. Bp., 2012. 36 o.

Tiszjacs szto ljet v Karpatszkom basszejne. Fakti o Vengriji. Minyisztersztvo inosztrannih gyel Vengriji. Bp., 2012. 36. o.

Mille cent ans dan le bassin des Carpates. Faits sur la Hongrie. Ministère des Affaire étrangères de la Hongrie. Bp., 2012. 36 o.

1100 Years int he Carpathian Basin. Fact Sheets on Hungary. Minisry of Foreign Affairs of Hungary. Bp.,2012. 36 o.

A magyar önvédelmi háború 1848-1849. Nagy csaták 15. kötet. Magyar történelem. Duna Könyvklub. Bp, 2013. 88. o.

A magyar függetlenségi háború 1849-ben. Nagy csaták 16. kötet. Magyar történelem. Duna Könyvklub. Bp, 2013. 88. o.

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok. - Okmánytár. (Pelyach Istvánnal közösen); az előszó fele, Görgei Artúr jellemrajza, az Okmánytár, a hozzájuk kapcsolódó jegyzetek és a névmutató). Szépirodalmi Kiadó. Bp., 1990. 736 o.

Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc története. Szerkesztés, előszó, kronológia és 50 fejezet. Társszerzők: Bona Gábor, Csikány Tamás, Dobszay Tamás, Estók János, Fónagy Zoltán, Kedves Gyula, Pelyach István, Urbán Aladár, Zakar Péter. Bp., 1996. 463 o.

Nagykanizsa és környéke 1848-1849-ben. Okmánytár. (Molnár Andrással közösen.) Nagykanizsa, 2000. I-II. k. (330+296 o.)

Aggházy Kamill: Budavár bevétele 1849-ben. I-II. k. Budapest Főváros Levéltára. Budapest Történetének Forrásai. Sajtó alá rendezés, előszó, jegyzetek. Bp., 2001. 504 + 448 o.

Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. Szerk. Erdődy Gábor és Hermann Róbert. Bp., 2002.

Fegyvert s vitézt… A magyar hadtörténet nagy csatái. Szerk. Hermann Róbert. Bp., 2003.

Az 1848-49-es I. magyar hadtest iratai II. (A januári újjászervezés és az első sikerek). A bevezető tanulmányt írta, az iratokat válogatta és sajtó alá rendezte Dér Dezső, Hajagos József és Hermann Róbert. A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 10. Eger, 2004. 362 o.

Von der Revolution zur Reaktion. Quellen zur Militärgeschichte der ungarischen Revolution 1848-49. Bearbeitet von Róbert Hermann, Thomas Kletečka, Elisabeth Gmoser und Ferenc Lenkefi. Herausgegeben von Christoph Tepperberg und Jolán Szijj. Wien – Budapest, 2005. [Bevezető, Thomas Kletečkával közösen; forrásválogatás, bibliográfia, jegyzetek.] CVIII + 878 l.

Kossuth Lajos, „a magyarok Mózese”. Osiris, Bp., 2006. (Szerkesztés.)

A források bűvöletében. Ünnepi tanulmányok Katona Tamás 75. születésnapjára Szerk. Hermann Róbert és Zakar Péter. Belvedere. Szeged, 2007.

Vértanúk könyve. A magyar forradalom és szabadságharc mártírjai 1848-1854. Rubicon. Bp., 2007. Szerk., előszó, 39,5 fejezet. 352 o.

1848-1849. A forradalom és szabadságharc képes története. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. Hely és év nélkül [Debrecen, 2009.]. 488 o. (Szerkesztés, bevezető, kronológia és 50 fejezet. Társszerzők: Bona Gábor, Csikány Tamás, Dobszay Tamás, Estók János, Fónagy Zoltán, Kedves Gyula, Pelyach István, Urbán Aladár, Zakar Péter.)

Aradi Ereklyemúzeum. Okmánytár. Válogatott iratok és dokumentumok. Okmánytár az Aradi Ereklyemúzeum anyagából (1836-1892). A reformkor, a forradom, a szabadságharc, a megtorlás, az emigráció és a kiegyezés korának dokumentumai. Szerkesztette Hermann Róbert. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket készítette Hermann Róbert, Pelyach István, Szoleczky Emese és Tóth Orsolya. A magyar fordításokat készítette Hermann Róbert és Pelyach István. A bevezető tanulmányt írta Hermann Róbert. A bevezető tanulmányt németre fordította Pingiczer Klára. H. és é. n. [Szeged, 2012.]

Kis magyar hadtörténet. Zrínyi Kiadó, Bp., 2013. A kötet szerkesztése, ill. a mutatók készítése.

Könyvfejezetek

Katona Tamás szerk.: Budavár bevételének emlékezete 1849. Európa Könyvkiadó, 1989. Az okmánytár iratainak összegyűjtése és sajtó alá rendezése 415-556. o.

A XIX. század hadtörténete (1792-1849). (In:) Hadtörténelem. Tansegédlet a katonai főiskolák hallgatói számára. Bp., 1989. 85-94. o.

Csány László, mint a feldunai hadtest kormánybiztosa. (1848. szeptember 29. - 1849. január 18.) (In:) Molnár András szerk.: Kossuth kormánybiztosa, Csány László 1790-1849. Zalai Gyűjtemény, 30. k. Zalaegerszeg. 133-220. o.

Jelentés a Magyar Tudományos Akadémia Petőfi Bizottságának munkájáról. A Bizottság állásfoglalása a Morvai Ferenc által benyújtott újabb „bizonyítékokról”. (In:) Kovács László szerk.: Nem Petőfi! Akadémiai Kiadó, Bp., 1992. 245-261. o.

Körmend a hadtörténelemben 1848-1849. (In:) Veszprémy László - Kelenik József - Hermann Róbert - Bencze László: Körmend a hadtörténelemben. Körmend, 1992. 195-242. o.

A 47. honvédzászlóalj története. (In:) Molnár András szerk.: A szabadságharc zalai honvédei 1848-1849. Zalai Gyűjtemény, 26. k. Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, 1992. 115-192. o.

Az 56. honvédzászlóalj története. (In:) Molnár András szerk.: A szabadságharc zalai honvédei 1848-1849. Zalai Gyűjtemény, 26. k. Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, 1992. 195-259. o.

A magyarság története. 1815-1914. (In:) Pannon Enciklopédia. Bp., 1993. Hat fejezet. A reformkor. A forradalom és szabadságharc. Az önkényuralom és a kiegyezés. A kiegyezés politikai rendszere. Gazdasági sikerek. Boldog békeidők. 161-178. o.

Wysocky, Józef: Együtt a szabadságért 1848-1849. - - tábornok emlékiratai. Fordította, sajtó alá rendezte stb. Kovács István. Bp., 1993. Az okmánytár iratanyagának összegyűjtése Kovács Istvánnal közösen. 161-212. o.

A „rendőrminiszter” és a Zichy-gyémántok. (In:) Gerő András szerk.: Skandalum. Magyar közéleti botrányok, 1843-1991. T-Twins Kiadó, 1993. 27-54. o.

Halmos Ferenc - Katona Imre József szerk.: Száz rejtély a magyar történelemből. 10 fejezet. Bp., 1994. 122-123., 126-141., 150-151. o

Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc története. (In:) Pannon Enciklopédia. A magyarság története. Szerk. Kuczka Péter. Bp., 1994. 236-249. o.

Kossuth Lajos. Életrajzi vázlat. (In:) Körmöczi Katalin szerk.: Kossuth Lajos hagyatéka. Bp., 1994. 6-186. o.

Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc krónikája. (In) Glatz Ferenc főszerk.: A magyarok krónikája. Officina Nova. Bp., 1995. 397-413. o.

Száz rejtély a magyar irodalomból. Főszerk. Halmos Ferenc. Szerk.: Katona Imre József és Sipos Lajos. Bp., 1996. Öt fejezet. 44-45., 96-97., 108-109., 114-115., 118-119. o.

Nemzet születik. A Magyar Könyvklub „Új Képes Történelem” c. sorozatának hatodik kötete. A reformkorról szóló fejezeteket Závodszy Géza, az 1848-49-et tárgyalókat Hermann Róbert írta. Bp., 1997. 70-102. o.

Az áprilisi törvények hadügyi rendelkezései, a hadügyminisztérium és a katonai közigazgatás a szabadságharc idején. (In:) A szabadságharc katonai története. Pákozdtól Világosig. Szerk. Bona Gábor. Bp., 1998. 34-54. o.

Az 1848. őszi hadi események a Dunántúlon és a Felvidéken (1848. szeptember – november). A nyári hadjárat (1849. június – augusztus). (In:) A szabadságharc katonai története. Pákozdtól Világosig. Szerk. Bona Gábor. Bp., 1998. 131-158. o.

A nyári hadjárat (1849. június – augusztus). (In:) A szabadságharc katonai története. Pákozdtól Világosig. Szerk. Bona Gábor. Bp., 1998. 231-271. o.

Deák Ferenc tevékenysége 1848. októberétől a szabadságharc végéig. (In:) Molnár András szerk.: A Batthyány-kormány igazságügyi minisztere. Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, 1998. 185-222. o.

Nagy Iván naplója. (Visszaemlékezések). Szerk. Tyekvicska Árpád. Társszerk. Andor Csaba. Nagy Iván Könyvek I. Balassagyarmat, 1998. Az 1848-49-es napló jegyzetelése. 61-120. és 247-258. o.

A 10. honvédzászlóalj története. (In:) Bene János szerk.: Szabolcsi honvédek a szabadságharcban (1848-1849). Nyíregyháza, 1998. 31-72. o.

A magyar forradalom és szabadságharc cseh tükörben. Bevezető Jakub Arbes és Richard Prazák Kossuthról és 1848-49-ről szóló írásait tartalmazó kötethez, Ister Kiadó, 1998. 5-11. o.

Görgei Artúr. (In:) Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk. Rácz Árpád. Bp., 1999. 210-215. o.

Máriássy János olmützi visszaemlékezései az 1849 nyári harcokra. Bevezető és jegyzetek. (In:) Máriássy János: Visszaemlékezések az 1848-49. évi szabadságharc alatt végzett szolgálataimra. S. a. r. Sugár István. Bp., 1999. 225-238. o.

A Batthyány-kormány hadügyi politikája (In:) A Batthyány-kormány emlékalbuma. Kossuth Kiadó, Bp., 1999. 51-132. o.

Bertalan Szemere. (In:) Die ungarische Liberalen. Red. András Gerő. Bp., 1999. 224-244. o.

Bertalan Szemere. (In:) Hungarian Liberals. Edited by András Gerő. Bp., 1999. 187-203. o.

Hungary’s Supreme War Leadership: Organization, Operations, and Personalities. (In:) The Hungarian Revolution and War of Independence, 1848-1849. A Military History. Ed. Gábor Bona. Columbia University Press, New York, 1999. 41-72. o.

Government Commissariat. (In:) The Hungarian Revolution and War of Independence, 1848-1849. A Military History. Ed. Gábor Bona. Columbia University Press, New York, 1999. 145-174. o.

Military Events in Transdanubia and Northern Hungary: September-November 1848. (In:) The Hungarian Revolution and War of Independence, 1848-1849. A Military History. Ed. Gábor Bona. Columbia University Press, New York, 1999. 233-274. o.

The Summer Campaign. (In:) The Hungarian Revolution and War of Independence, 1848-1849. A Military History. Ed. Gábor Bona. Columbia University Press, New York, 1999. 377-430. o.

Ágoston Gábor – Hermann Róbert: Magyarország története 100 + 1 tételben. Képes kalauz a magyar történelemhez. Bp., 2000. 25-51. és 158-256. o.

Forradalom és szabadságharc (In:) Rácz Árpád szerk.: Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp., 2000. 273-315. o.

Klapka György tevékenysége 1848 márciusától decemberéig. (In) Hermann Róbert – Urbán Aladár – Borsi-Kálmán Béla: A kompromisszumok embere. Tanulmányok Klapka György tábornok (1820-1892) életéről. Az előszót írta Csetri Elek. Gordiusz. Bukarest – Kolozsvár, 2000. 17-58. o.

Magyar Kódex. Reformkor és kiegyezés. Magyarország művelődéstörténete 1790-1867. Főszerk. Szentpétery József. Szerk. Stemler Gyula. Bp., 2000. (A „Polgári forradalom és szabadságharc 1848-1849” c. fejezet, valamint a kötet hadtörténeti és a Kossuth-emigrációról szóló részei.) 40-71. o.

Nagy Iván, mint katona. (In:) Nagy Iván emlékezete. Szerk.: Tyekvicska Árpád. Nagy Iván Könyvek 6. Balassagyarmat, 2000. 82-101. o.

Vasvári Pál 1826-1849. (In:) A márciusi ifjak nemzedéke. „Nem küzdénk mi sem dicsőség-, sem díjért”. Szerk.: Körmöczi Katalin. Magyar Nemzeti Múzeum, Bp., 2000. 27-66. o.

Forradalom és szabadságharc (1848-1849). (In:) Millenniumi magyar történet. Magyarország története a honfoglalástól napjainkig. Szerk. Tóth István György. Osiris Kiadó, Bp., 2001. 377-402. o.

1848-49 Heves mezővárosban. (In:) Tanulmányok Hevesről. Szerk. Petercsák Tivadar és Szabó J. József. Heves, 2001. 189-206. o.

Bécs és Pest – két főváros forradalma. (In:) Császár és király 1526-1918. Katalógus. Szerk. Fazekas István és Ujváry Gábor. Bécs, 2001. 73-76. o.

Hadműveletek Zalában. Zalaiak a szabadságharcban. (In:) Zala megye ezer éve. Tanulmánykötet a magyar államalapítás millenniumának tiszteletére. Főszerk. Vándor László. Szerk. Kostyál László. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága. H. és d. n. [Nagykanizsa, 2001.] 151-158. o.

A politikai és katonai vezetés viszonyának jogi aspektusai 1848-1849-ben. (In:) Vörös Imre szerk.: A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma. Jogtörténészek 1848-ról. Bibiliotheca Iuridica Miscellanea 2. H. és d. n. [Bp., 2001.] 231-246. o.

Wien und Budapest 1848-49. (In:) Kaiser und König 1526-1918. Red. István Fazekas und Gábor Ujváry. Wien, 2001. 73-76. o.

Az 1848-1849. évi első népképviseleti viseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. (Andrássy Gyula, Batthyány Kázmér, Csány László, Gál Sándor, Görgei Artúr, Gyika Jenő, Horváth Mihály Klapka György, Kossuth Lajos, Madarász László, Ludvigh János, Luzsénszky Pál, Mészáros Lázár, Noszlopy Gáspár, Nyáry Pál, ifj. és id. Pázmándy Dénes, Perczel Miklós, Perczel Mór, Podmaniczky Frigyes, Pompéry János, Puky Miklós, Pulszky Ferenc, Sárközy József, Szemere Bertalan, Szirmay Pál, Thaly Zsigmond életrajza, illetve annak kiegészítése.) Bp., 2002.

Az orosz csapatok Magyarországon 1849-ben.; Russzkije vojszka v Vengriji v 1849-om gadu. (In:) Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc orosz levéltári források tükrében. Kiállítási katalógus. – Vengerszkaja revoljucija i aszvabagyitelnaja barba 1848-49. gg. v. rosszijszkih dokumentah. Katalog k visztavke. Szerk. Gecsényi Lajos és Vlagyimir Petrovics Kozlov. Bp. - Moszkva, 2002. 15-24. ill. 25-34. o.

Szemere Bertalan. (In:) Erdődy Gábor – Hermann Róbert: Batthyány – Szemere. Pannonica Kiadó. Bp., 2002. 167-327. o.

„Barátja, Kossuth”. Forráskiadvány Kossuth Lajos Hadtörténelmi Levéltárban és Hadtörténeti Múzeumban őrzött irataiból. Szerk. Solymosi József. Bp., 2003. (Az okmányok egy részének sajtó alá rendezése, illetve fordítása.)

La révolution et la guerre d’indépendance – (1848-1849.) (In:) István György Tóth (édité): Mil ans d’histoire hongroise. Histoire de la Hongrie de la Conquête jusq’à nos jours. Corvina – Osiris. [Bp., 2003.] 423-444. o.

Buda bevétele (1849. május 21.) (In:) Fegyvert s vitézt… A magyar hadtörténet nagy csatái. Szerk. Hermann Róbert. Bp., 2003. 191-210. o.

A piski ütközet (1849. február 9.). (In:) Fegyvert s vitézt… A magyar hadtörténet nagy csatái. Szerk. Hermann Róbert. Bp., 2003. 170-190. o.

Zala követe, Szentgrót képviselője. Deák Ferenc az 1848. évi rendi és az 1848. évi népképviseleti országgyűlésen. (In:) Zala követe, Pest képviselője. Deák Ferenc országgyűlési tevékenysége 1833-1873. Szerk. Molnár András. Zalai Gyűjtemény 59. Zalaegerszeg, 2004. 91-185. o.

Revolution and War of Independence. (In:) A Concise History of Hungary. The History of Hungary from the Early Middle Ages to the Present. Ed. by István György Tóth. Bp., 2005. 381-402. o.

Revolution und Freiheitskampf 1848-49. (In:) Geschichte Ungarns. Hrsg. István György Tóth. Bp., 2005. 485-515. o.

Görgei Artúr, a katona és politikus. (In:) A magyar történelem vitatott személyiségei 4. Szerk. Nagy Mézes Rita. Kossuth Könyvkiadó. Bp., 2005. 7-84.

Nagykanizsa története 1848-1849-ben. (In:) Nagykanizsa. Városi monográfia. II. Szerk. Lendvay Anna és Rózsa Miklós. Nagykanizsa, 2006. 455-526. o.

Hadmozdulatok a Lendva-vidéken 1848-1849-ben. (In:) Molnár András: Nemzetőrök, honvédek, hadmozdulatok. Lendva-vidék a szabadságharcban 1848-1849. – Narodne straže, vojska, vojaški premiki. Območje Lendave v času revolucije in boja za svobodo 1848-1849. Lendva – Lendava, 2006. 59-94. o. (Molnár Andrással közösen.)

Kossuth és a magyar hadügy 1848-49-ben. (In:) Kossuth Lajos, „a magyarok Mózese”. Bp., 2006. 138-176. o.

Az 1992-2006 között megjelent Kossuth-irodalom. (In:) Kossuth Lajos, „a magyarok Mózese”. Bp., 2006. 252-294. o.

Saját utamat jártam. Batthyány Lajos miniszterelnök 1807-1849. (Molnár Andrással közösen). Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, 2007. 176 o. 11 fejezet.

Vértanúk könyve. A magyar forradalom és szabadságharc mártírjai 1848-1854. Rubicon. Bp., 2007. Előszó, 39,5 fejezet. 352 o.

Az 1848-1849. évi szabadságharc hadműveletei. (In:) Hazánk dicsőségére. 160 éves a Magyar Honvédség. Szerk. Holló József Ferenc, Lugosi József, Markó György, Ravasz István Dezső. Zrínyi Kiadó. Bp., 2008. 25-35.

Forradalom és szabadságharc (In:) Rácz Árpád szerk.: Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Rubicon Kiadó. 2. kiadás. Bp., 2008. 273-315. o.

Görgei Artúr, a katona és politikus. (In:) A magyar történelem vitatott személyiségei Szerk. Nagy Mézes Rita. Kossuth Könyvkiadó. Bp., 2008. 117-179.

Petőfi István főhadnagy és a szolnoki ütközet. (In:) Új Magyar Athenas. Válogatás az Alexandra Antikvárium kincseiből. Szerk. Gréczi Emőke és Kiss Ferenc. Alexandra Antikvárium. Bp., 2008. 282. o. (CD-Romon is.)

A magyar polgárosodás kora – a kéziratok és nyomtatványok tükrében. (In:) Új Magyar Athenas. Válogatás az Alexandra Antikvárium kincseiből. Szerk. Gréczi Emőke és Kiss Ferenc. Alexandra Antikvárium. Bp., 2008. 209-230. (CD-Romon is.)

A Bem – Petőfi körkép (Erdélyi körkép). „Ilyen tavasz csak egy volt életemben”. A dicsőséges tavaszi hadjárat, 1849. Kiállítási katalógus. Budapesti Történeti Múzeum – Magyar Nemzeti Múzeum. Szerk. Basics Beatrix és Csákváry Ferenc. Bp., 2009. 40-54. o.

Dobák Géza gyűjteménye. [Iratleírások]. (In:) „Ilyen tavasz csak egy volt életemben”. A dicsőséges tavaszi hadjárat, 1849. Kiállítási katalógus Budapesti Történeti Múzeum – Magyar Nemzeti Múzeum. Szerk. Basics Beatrix és Csákváry Ferenc. Bp., 2009. 98-104. és 120-124. o.

A Hermann- és Kucza-gyűjtemények grafikái. [Tárgyleírások]. (In:) „Ilyen tavasz csak egy volt életemben”. A dicsőséges tavaszi hadjárat, 1849. Kiállítási katalógus Budapesti Történeti Múzeum – Magyar Nemzeti Múzeum. Szerk. Basics Beatrix és Csákváry Ferenc. Bp., 2009. 92-98. o.

Hermann Róbert gyűjteménye. [Tárgyleírások]. (In:) „Ilyen tavasz csak egy volt életemben”. A dicsőséges tavaszi hadjárat, 1849. Kiállítási katalógus Budapesti Történeti Múzeum – Magyar Nemzeti Múzeum. Szerk. Basics Beatrix és Csákváry Ferenc. Bp., 2009. 125-126. o.

A kinevezett és a tényleges fővezér – Mészáros Lázár és Perczel Mór, avagy a fővezéri kérdés és a tiszai hadsereg. (In:) „Verekedni az utolsó emberig”. A turai lovasütközet 1849. július 20. Tanulmányok. Szerk. Rosonczy Ildikó. Magyar Napló, Budapest, 2009. 9-76. o.

Okmánytár. (In:) „Verekedni az utolsó emberig”. A turai lovasütközet 1849. július 20. Tanulmányok. Szerk. Rosonczy Ildikó. Magyar Napló, Budapest, 2009. 193-252. o.

A tavaszi hadjárat. (In:) „Ilyen tavasz csak egy volt életemben”. A dicsőséges tavaszi hadjárat, 1849. Kiállítási katalógus Budapesti Történeti Múzeum – Magyar Nemzeti Múzeum. Szerk. Basics Beatrix és Csákváry Ferenc. Bp., 2009. 6-20. o.

Város a hadak útján. Szolnok 1848-1849-ben. (In:) „Ilyen tavasz csak egy volt életemben…” A dicsőség napjai. Kiállítássorozat a dicsőséges tavaszi hadjárat 160. évfordulójára. Szerk. Gulyás Katalin és Szathmáry István. Szolnok – Kiskunfélegyháza – Székesfehérvár, 2009. 7-21. o.

A 19. századi menekültek. Kossuth-emigráció. In: Hermann Róbert – Jó András – Mészáros Kálmán – Seres István: Török menedékjogot kapott magyar emigránsok rövid életrajzi összefoglalója. – Türkiye’de kendlerine sıģınma hakkı tanınan Macar mültecileriin özyaşamlarından özetler. Magyar – Török Baráti Társaság, Budapest – Rodostói Magyar Baráti Társaság. Budapest, 2010. 30-77. o.

Az 1848. őszi dunántúli hadjárat és a pákozdi csata. – A pákozdi csatáról szóló hadijelentések. In: Főhajtás. Katonai Emlékpark Pákozd. Szerk. Vermes Judit. Zrínyi Kiadó. Bp., 2010. 5-72. o.

Hermann Róbert – M. Kiss Sándor – Soltész István – Sisa József – Wachsler Tamás: A magyar Országgyűlés. Magyar Országgyűlés Hivatala. Bp., 2011. 9-26. o.

Róbert Hermann – Sándor M. Kiss – István Soltész – József Sisa – Tamás Wachsler: The Hungarian National Assembly. Magyar Országgyűlés Hivatala. Bp., 2011. 9-26. o.

Somogyi Győző – Hermann Róbert – Baczoni Tamás: A szabadságharc katonái (1848-1849). Cser Kiadó – HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Bp., 2011. 6., 9-10., 17., 20-21., 66-67., 76-77., 91., 96-97., 114-115., 123., 126., 138-139., 150. o.

Hermann Róbert – Makai Ágnes – Pelyach István – Szoleczky Emese – Tóth Orsolya – Zakar Péter: Kéziratok. In: Aradi Ereklyemúzeum. Gyűjteményi katalógus. II. kötet. Grafikák, fényképek, dokumentumok. Szerkesztette: Kedves Gyula. Társszerkesztő: Szoleczky Emese és Závodi Szilvia. Szeged, 2012. 109-226.

Hermann Róbert – Kemény Krisztián – Pelyach István – Szoleczky Emese – Tóth Orsolya – Zakar Péter: Nyomtatványok. In: Aradi Ereklyemúzeum. Gyűjteményi katalógus. II. kötet. Grafikák, fényképek, dokumentumok. Szerkesztette: Kedves Gyula. Társszerkesztő: Szoleczky Emese és Závodi Szilvia. Szeged, 2012. 227-321.

Róbert Hermann – Ágnes Makai – István Pelyach – Emese Szoleczky – Orsolya Tóth – Péter Zakar: Manuscripts. In: Relics Museum Arad. Collection Calogue. Volume II Graphics, photographs, documents. Editor: Gyula Kedves. Co-editors: Emese Szoleczky and Szilvia Závodi. Szeged, 2012. 109-226.

Róbert Hermann – Krisztián Kemény – István Pelyach – Emese Szoleczky – Orsolya Tóth – Péter Zakar: Prints. In: Relics Museum Arad. Collection Calogue. Volume II Graphics, photographs, documents. Editor: Gyula Kedves. Co-editors: Emese Szoleczky and Szilvia Závodi. Szeged, 2012. 227-321.

Két honvédtábornok, akikből török pasa lett – kétszáz éve született Guyon Richrd és Kmety György. – Türk Paşalığına Yükselen İki Honvéd Generali – Richard Guyon ve György Kmety 200 Yıl Önce Doğdu. In: Arbanász Ildikó – Ayan Dursun – Csorba György – Hermann Róbert – Hóvári János: Magyar honvédtábornokok oszmán szolgálatban. Guyon Richárd és Kmety György – Hursid pasa és Iszmail pasa. – Macar Generalleri Osmanlı Hizmetinde. Richard Guyon ve György Kmety – Hurşid Paşa ve Ismail Paşa. Magyar-Török Baráti Társaság – Macar – Türk Dostluk Derneği, Budapeşte, 2013. 30-67. o.

Magyarország hadtörténete a francia forradalomtól a kiegyezésig 1789-1867. In: Kis magyar hadtörténet. Zrínyi Kiadó, Bp., 2013. 121-152.

Cikkek tudományos folyóiratokban

Gondolatok egy katona életrajzáról. Pusztaszeri László: Görgey Artúr a szabadságharcban. Hadtörténelmi Közlemények, 1986/2. 332-338. o.

Kossuth és Perczel nézeteltérése 1849 januárjában. Hadtörténelmi Közlemények, 1986/2. 313-326. o.

1848-1849-es dokumentumok a Magyar Nemzeti Múzeum Újkori Dokumentumgyűjteményében. Folia Historica 13. 123-167. o.

Görgei váci nyilatkozatának historiográfiája. Századok, 121. (1987) 5. sz. 849-902. o.

Görgei Artúr váci nyilatkozata. Hadtörténelmi Közlemények, 1988/2. 247-294. o.

Kiadatlan Kossuth- és OHB-iratok 1848-ból. Hadtörténelmi Közlemények, 1989/2. 223-239. o.

Frideczky Lajos emlékiratairól. Hadtörténelmi Közlemények, 1990/2. 129-137. o.

„A szép akasztott”. Andrássy Gyula 1848-1849-es szerepéről. Hadtörténelmi Közlemények 1990/4. 3-53. o.

Bethlen Ferenc haditerve, 1848. Magyar Múzeum, 1991/1-4. 213-7. o.

Görgei és a felvidéki kormánybiztosok 1849. január 5. - február 10. Hadtörténelmi Közlemények, 1991/3. 123-143. o.

Hadseregellátás és gazdasági tevékenység a feldunai hadtestnél az 1848-1849-es téli hadjárat időszakában. (In:) E. Kovács Péter - Kalmár János - V. Molnár László szerk.: Unger Mátyás Emlékkönyv. Bp., 1991. 241-256. o.

Kormánybiztosok Görgei táborában I-II. (Luzsénszky Pál és Ragályi Ferdinánd kormánybiztosi tevékenysége 1849. január 31. - március 1.). Tanulmány és okmánytár. Folia Historica 15-16. 25-53., 93-124. o.

Görgei Artúr a Lajtánál, 1848 október 7. - november 1. Történelmi Szemle, 1992/3-4. 285-308. o.

Hatvani Imre és szabadcsapatának szervezése. Hadtörténelmi Közlemények, 1992/1. 3-60. o.

Hatvani Imre szabadcsapatvezér és az abrudbányai katasztrófa. AETAS 1992/1-2. 5-78. o.

Kormánybiztosi iratok Buda visszafoglalásának történetéhez. Hadtörténelmi Közlemények, 1992/4. 112-143. o.

Kossuth Lajos, az Országos Honvédelmi Bizottmány és a Kormányzóelnöki Iroda kiadatlan iratai 1849-ből. Hadtörténelmi Közlemények, 1992/3. 137-162. o.

Az átléphetetlen határ. Új Honvédségi Szemle, 1993/10. 12-21. o.

„Felszedek utamban minden fegyveres népet”. Kossuth Lajos harmadik toborzóútja, 1848. október 17-27. Limes, 1993/1. 21-38. o.

Görgei Artúr, a hadvezér. Új Honvédségi Szemle, 1993/1. 100-108. o.

A Hatvani-szabadcsapat névsora. Hadtörténelmi Közlemények, 1993/4.

Mészáros Lázár levelei Csány Lászlóhoz. Levéltári Szemle, 1993/1. 63-76. o.

Molnár Ferdinánd alezredes memorandumai. (Adalékok az 1849. április 14-i trónfosztás fogadtatásának történetéhez). Magyar Tudomány, 1993/11. 1403-1411. o.

Niczky Sándor kormánybiztosi jelentései 1848. szeptember 24. - november 17. (In:) Házi Jenő emlékkönyv. Sopron, 1993. 349-379. o.

Görgei Artúr és Kossuth Lajos levelezésének kiadatlan darabjai. Századok, 1994/5. 922-999. o.

Huszárhősök és hőstettek 1848 őszén és telén a Nyugat-Dunántúlon és a Felvidéken. Életünk, 1994/10-11. 945-953. o.

Műfajok és tendenciák az 1848-49. évi polgári és politikusi emlékiratirodalomban. Századok, 1994/1. 113-134. o.

Az olasz légió a magyar szabadságharcban. (In:) Orosz István - Pölöskei Ferenc -Dobszay Tamás szerk.: Nemzeti és társadalmi átalakulás a XIX. században Magyarországon. Tanulmányok Szabad György 70. születésnapjára. Bp., 1995. 341-354. o. [a köteten 1994 szerepel]

Párhuzamok és különbségek - Nagymajtény, Világos. Kortárs, 1995/3. 89-93.

Merénylet a fővezér ellen? – Görgei sebesülése. Hadtörténelmi Közlemények, 1995/1. 88-100. o.

A drávai hadtest hadműveleti naplója.. (In:) Molnár András szerk.: Hadtörténelmi tanulmányok. Zalai Gyűjtemény 36/I. Zalaegerszeg, 1995. 165-210. o.

Megtorlás Heves és Külső-Szolnok vármegyében, 1849-1851. (In:) Horváth László szerk.: Mátrai Tanulmányok II. Gyöngyös, 1995. 121-160. o.

A Görgey-kérdés mai állásáról. Gondolatok és megjegyzések Kosáry Domokos „A Görgey-kérdés és története” című kötete kapcsán. Hadtörténelmi Közlemények, 1995/4. 116-134. o.

Temesvár ostroma – kívülről és belülről, akkor és utólag. Fons. 1995/3. 351-373. o.

Vidos József kormánybiztosi jelentései. Savaria Múzeum Évkönyve, Szombathely, 1995. 22/1. kötet. 47-93. o.

A Szemere-kormány külpolitikája. Iskolakultúra, 1996/8.122-125. o.

Az eltűnt nyomtatvány nyomában. Jókai Mór komáromi menlevele. Holmi, 1996/12. 1713-1719. o.

Görgei és az önkéntes mozgó nemzetőrség szolnoki tábora 1848 szeptemberében. Zounuk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. Szolnok, 1996. 103-146. o.

Görgei emlékiratai és a Kossuth-emigráció AETAS, 1996/2-3. 40-65. o.

Hogyan került Mészáros Lázár a Batthyány-kormányba? Hadtörténelmi Közlemények, 1996/2. 114-117. o.

Kossuth Sándor visszaemlékezése a győri csatára. Győri Tanulmányok. 1996. 17. k. 76-107. o.

Kossuth-emlékév, Kossuth-kiadványok, 1989-1994. Századok, 1996/1. 152-162

A feldunai hadtest kapcsolata a politikai és katonai vezetéssel az 1849. évi téli hadjárat időszakában. Századok, 1997/5. 1101-1156, o.

A köpködős főhadnagy, a lázadó százados, az önkényeskedő nemzetőr főhadnagy és a többiek. Hadbírósági és fegyelmi ügyek a VII. hadtestnél, 1849 február - április. FONS, 1997/3. 325-356. o.

A magyar szabadságharc katonai esélyei. LIMES, 1997/3. 7-28. o.

A tábornok úr kézipénztára. AETAS, 1997/2. 97-123. o.

Duka Tivadar visszaemlékezései a feldunai hadtest történetére. FONS, 1997/2. 149-178. o.

Görgei Artúr szolnoki iratai 1848 aug. 27 - szept. 25. (okt. 4.) Hadtörténelmi Közlemények, 1997/1. 114-175. o.

Gyapay Pál téti közbirtokos 1848-49-es naplója. Arrabona. Múzeumi Közlemények 1996. 35/1-2. Győr, 1997. 249-260. o.

Katonai hírszerzés 1848-49-ben – képzelet és valóság. Vitacikk. Új Honvédségi Szemle, 1997/11. 132-136. o.

Zathureczky István székely huszárszázados emlékirata (1849-1856). ACTA. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve. 1996. 323-342. o.

1848. március 15. – a túloldalról. Kortárs, 1998/3. 124-128. o.

Az 1848-49-es szabadságharc és katonai vezetői. Új Forrás, 1998/9. 66-86. o.

Buda ostroma – egy historiográfiai vita tényei. (Csikány Tamással közösen). Életünk, 1998. 1848-49-es különszám. 597-609. o.

A Drávától Schwechatig. Az 1848 őszi hadiesemények a Dunántúlon és a Felvidéken: 1848 szeptember – november. Jellačić horvátországi csapatainak támadásától Simunich kiszorításáig. Századok, 1998/1. 327-370. o.

A dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 1848-as „parancsolatkönyve”. (Csapó Zoltánnal és Jánosi Andrással közösen) Hadtörténelmi Közlemények, 1998/1. 216-281. o.

Bem József iratai. Europa Balcanica–Danubiana–Carpathica. 3. Annales. Cultura – Historica – Philologica. Főszerk. Miskolczy Ambrus. ELTE Román Filológiai Tanszék évkönyve. Bp., 1998. 174-183. o.

Életük legszomorúbb napjai. Költők, írók a szabadságharc végnapjaiban. Kortárs, 1998/6. 5-20. o.

Eredmények és feladatok 1848-49. hadtörténetének kutatásában. Történelmi Szemle, 1998/3-4. 203-214. o.

Fáklyaláng, füst, korom. Illyés Gyula „Fáklyaláng”-járól történész szemmel. Magyar Napló, 1998/6.

Gondolatok a XIX. század közepi források kiadási módjáról. FONS, 1998/1. 153-155. o.

Görgei Artúr és Csány László levelezése, 1848 október - 1849 május. FONS, 1998/1. 107-152. o., 1998/2. 159-205. o.

Görgei és Dembiński – egy ellentét dokumentumai. Levéltári Közlemények, 1998/1-2. 33-83. o.

Gyulafehérvár ostroma 1849-ben. Életünk, 1998. 1848-49-es különszám. 562-572. o.

A kormánybiztosi intézmény 1848-1849-ben. Hadtörténelmi Közlemények, 1998/1. 28-74. o.

A kormánybiztosi intézmény és a hadsereg 1848-49-ben. Új Forrás, 1998/6. 102-112. o.

A Kossuth-kultusz. Szépliteratúrai Ajándék. 1998/1. 3-11. o.

Kossuth és Görgei. Iskolakultúra, 1998/3. 77-94. o.

Magyar haditervek és hadászati elképzelések 1848-1849-ben. Valóság, 1998/5. 47-67. o.

Pákozdi kérdőjelek. Árgus, 1998/5. 44-53. o.

Perczel Mór fegyverszüneti tárgyalásai 1848 október végén. AETAS, 1998/2-3. 74-106. o.

Perczel Mór muraközi hadjárata. (Hadijelentések 1848. október 11 – november 9-10.) Pannon Tükör, 1998/2. 44-52. o.

A politikai és katonai vezetés viszonyának jogi aspektusai 1848-1849-ben. Jogtudományi Szemle, 1998/11. 391-399. o.

A Sréter-különítmény, a honvédsereg soproni különítménye. Soproni Szemle, 52. (1998) 4. 329-342. o.

A szabadságharc hadserege és hadműveletei. Új Honvédségi Szemle, 1998/5. Különfüzet, 1-23. o.

A szabadságharc hadtörténészei. R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv. Szerk. Tusor Péter. Bp., 1998. 536-557. o.

„...tán a tavasz a durva tél után kellemetes leend” Vidos József levelei és jelentései 1848 február – szeptember. Vasi Szemle, 1998/2. 141-160. o.

Várharcok az 1848-1849-es szabadságharc idején. Életünk, 1998. 1848-49-es különszám. 499-503. o.


Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar történetírásban. AETAS, 1999/1-2. 62-85. o.
Egy „végzetes” döntés születése. Magyar haditervek Gödöllőtől Komáromig 1849. április 7-29. Századok, 1999/2. 253-312. o.

Görgei Artúr, mint hadvezér. Hadtörténelmi Közlemények, 1999/1. 3-19. o.

Haynau táborszernagy. Múlt és Jövő, 1999/2. 89-107. o.

A politikai és katonai vezetés viszonya 1848-49-ben. Kisebbségkutatás, 1999/3. 355-377. o.

Szekfű Gyula és Gyalókay Jenő a Görgei-kérdésről. Folia Historica, 1996-1997. XX. k. Bp., 1999. 39-48. o.

„Tenni kevés, de halni volt esély”. Az 1849. évi nyári hadjárat. Hadtörténelmi Közlemények, 1999/2. 223-274. o.

A Todorović-hadoszlop átvonulása Sopron és Vas megyén 1848 októberében. Soproni Szemle, 53. (1999) 3. 241-272. o.

Zathureczky István székely huszárszázados emlékirata (1849-1856). A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyvében. (ACTA 1996.) megjelent szöveg újraközlése. (In.:) Demeter László szerk.: Adalékok Barót történetéhez. Barót, 1999. 107-137. o.

Az 1849-1850. évi kivégzések. AETAS, 2000/1-2. 82-131. o.

Bem és Görgei. Új Honvédségi Szemle, 2000/5. 103-116. o.

Buda bevétele, 1849. május 21. Budapesti Negyed. 2000/3-4. 93-143. o.

Esztergom és Komárom megye 1848-49-ben – párhuzamok és különbségek. (In:) Olvasókönyv. Esztergom és Komárom megye az 1848/49-es forradalom alatt. Válogatta és szerkesztette Bencze Cs. Attila. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára. Esztergom, 2000. 5-23. o.

Görgei, a magyar Bonaparte. (In:) A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. Főszerk. Gergely Jenő. Szerk. Csapó Csaba, Dobszay Tamás és Zeidler Miklós. Bp., 2000. 207-214. o.

Görgei és Győr. I. 1848. II. 1849. Győri Tanulmányok. 2000. 155-241. o.

Görgei és Kossuth levelezésének kiadatlan darabjai. Hadtörténelmi Közlemények, 2000/3. 631-658. o.

Kossuth Lajos két levele Zarka János királyi személynökhöz 1848 februárjából. A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 3. Acta Musei Militaris in Hungaria. Szerk. Kincses Katalin Mária és Szoleczky Emese. Bp., 2000. 41-48. o.

Bem apó. Magyar Tudomány, 2001/3. 290-296. o.

Egy elszalasztott lehetőség. Vadász Sándor és Józsa Antal könyvéről. Hadtörténelmi Közlemények, 2001/2-3. 455-468.

Perczel Mór dunántúli hadjárata és a móri ütközet. Aetas, 2001/2. 80-103. o.

1848-49 üzenetei. (In:) Globalizáció, biztonság, honvédelem. A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára 29. Bp., 2002. 25-44.

Egy szerep és az árnyéka. Görgei és Kossuth kapcsolata levelezésük tükrében. Napút, 2002/7. 11-24. o.

Gáspár András honvédtábornok. (In:) Kecskemét is kiállítja… Kecskemétiek a szabadságharcban II. Szerk. Székelyné Kőrösi Ilona. Kecskemét, 2002. 9-78. o.

Kossuth-problémák. Kisebbségkutatás, 2002/4. 957-969. o.

Kossuth, a parlamenti diktátor. Pannon Tükör, 2002/2. 3-18. o.

Kossuth és Görgei. Korunk, 2002/9. 82-90. o.

Kossuth és Veszprém megye. Új Horizont, 2002/6. 104-108. o.

Kossuth és a fővezéri kérdés 1848-1849-ben. Hadtörténelmi Közlemények, 2002/3. 571-655. o.

Kossuth Lajos fővezérsége. Századok, 2002. (136.) 4. sz. 823-862. o.

Kossuth Lajos és Országos Honvédelmi Bizottmány kiadatlan iratai 1847-1848. Századok, 2002. (136.) 6. sz. 1347-1383. o.

Schweidel József aradi vértanú élete és utolsó írásai. (In:) A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 5. Acta Musei Militaris in Hungaria. Szerk. Hausner Gábor, Kincses Katalin Mária és Kreutzer Andrea. Bp., 2002. 11-38. o.

Szemere Bertalan az Országos Honvédelmi Bizottmányban. (In:) Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. Szerk. Erdődy Gábor és Hermann Róbert. Bp., 2002. 262-278. o.

Deák és Görgei. Századok, (137.) 2003/5. 1081-1101. o.

Egy kis igazítás, avagy hogyan ne viselkedjünk hölgytársaságban? Hadtörténelmi Közlemények, 2003/1. 22-31. o.

Esztergom és Komárom megye 1848-49-ben – párhuzamok és különbségek. (In:) „Felszedek utamban minden fegyveres népet”. (Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc Komárom és Esztergom vármegyékben.) Szerk. L. Balogh Béni. Castrum Könyvek 10. Tatabánya, 2003. 7-27. o.

„Felszedek utamban minden fegyveres népet”. (Kossuth Lajos harmadik toborzóútja, 1848. október 17-27.) (In:) „Felszedek utamban minden fegyveres népet”. (Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc Komárom és Esztergom vármegyékben.) Szerk. L. Balogh Béni. Castrum Könyvek 10. Tatabánya, 2003. 79-149. o.

Görgei és a Békepárt. (Görgei 1850. március 2-i vallomása a klagenfurti helyőrségi hadbíróság előtt). Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára. Szerk. Ormos Mária. Bp., 2003. 150-169. o.

Hadsereg és politika 1848-1849-ben. (In:) Király Béla – Veszprémy László (szerk.:) A magyar hadtörténelem évszázadai. Bp., 2003. 159-182. o.

Komáromi kormánybiztosok 1848-ban. (In:) „Felszedek utamban minden fegyveres népet”. (Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc Komárom és Esztergom vármegyékben.) Szerk. L. Balogh Béni. Castrum Könyvek 10. Tatabánya, 2003. 223-251. o.

1848-1849 magyar háborúja. Múltunk. 2004. (XLIX.) 4. szám. 108-145. o.

Bem és Görgei. Két hadvezér ellentétes mítosza. (In:) Mítoszok nyomában. Mítoszképzés és történetírás a Duna-tájon. Tanulmányok. Főszerk. Miskolczy Ambrus. Szerk. Hausner Gábor és Kincses Katalin Mária. Transylvanica Varietas. Bp., 2004. 239-259.

Egy szerencsés város a hadak útján – Nagykanizsa 1849-ben. Hadtörténelmi Közlemények, 2005/1-2. 3-36. o.

Két(-három) Petőfi-kézirat 1849-ből. (In:) Szövegkönyv. Tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára. Szerk. Szilágyi Márton és Völgyesi Orsolya. Bp., 2005. 305-324. o.

A nagykanizsai képviselőválasztás 1848 júniusában. Századok, 2005/3. 629-658. o.

Történetíróból katona – Vasvári Pál utolsó éve. (In:) Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Szerk. Hausner Gábor. Bp., 2005. 269-289. o.

Kossuth és Görgei között – Ludvigh János kormánybiztosi jelentései1849-ből. Századok, 2006/3. 671-750. o.

Puky Miklós kormánybiztos iratai (1849. február 14. – június 22.) (In:) Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények. 2006. Budapest, 2006. 171-204. o.

Ein gesetzestreuer Hochverräter. Graf Lajos Batthyány (1807-1849) Red. Zoltán Fónagy und Magdolna Kocziha. Österreichisches Staatsarchiv – Ungarisches Nationalmuseum – Ungarisches Kulturinstitut Collegium Hungaricum. Wien, 2007. [Katalógusszövegek]

Batthyány Lajos (1807-1849). Magyar Tudomány (168.) 2007/6. 795-808. o.

Batthyány Lajos és a honvédsereg megteremtése. Pannon Tükör, 2007/6. 57-59.

A császár felelőssége – I. Ferenc József és a megtorlás. Kisebbségkutatás (16.) 2007/3. 509-524. o.

Dezertőrökből szabadságharcosok. A közkatonák lázadása. Lenkey János százada. A 200 éve született Lenkey János emlékére. Magyar Tudomány, 2007/12. 1607-1619. o.

I. Ferenc József és a megtorlás. I. rész. Századok (141.), 2007/3. 635-682. o. II. rész. uo. 2007/5. 1259-1299. o.

Gruber Fülöp honvédszázados, a szabadságharc vértanúja. Hadtörténelmi Közlemények (120.) 2007/3. 897-921. o.

Mészáros Lázár levelei Kossuth Lajoshoz és az Országos Honvédelmi Bizottmányhoz (1848. június 10. – 1849. július 8.) (In:) „A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak”. Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. Szerk. Prof. Szabó János és Hausner Gábor. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – PolgART Kiadó, Budapest, 2007. 73-118. o.

Megírható-e az 1848-49-es csaták története, avagy az 1848-49-es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények (120.) 2007/6. 649-686. o.

Mozgástér a kényszerpályán. 1848-49 Magyarországának nemzetközi és katonai esélyei. Korunk (XVIII.) 2007/7. 41-47. o.

Perbe fogva felségárulásért. Napút (IX.), 2007. október. (No. 8.) 41-47. o.

Répásy Mihály honvéd vezérőrnagy első temetése. Ad acta. A Hadtörténelmi Levéltár Évkönyve 2006. Szerk. Lenkefi Ferenc. Hadtörténelmi Levéltár, Budapest, 2007. 36-44. o.

A tizenhatodik aradi vértanú – Ludwig Hauk. (In:) A források bűvöletében. Ünnepi tanulmányok Katona Tamás 75. születésnapjára Szerk. Hermann Róbert és Zakar Péter. Belvedere. Szeged, 2007. 169-198.

Ausztria-kép Magyarországon 1848-1849-ben, a forradalom időszakában. Létünk. Társadalom, Tudomány, Kultúra. 2008/1. (XXXVIII.) 30-38.

Bevezetés a történeti delfinológiába – avagy Mészáros Lázár emlékiratainak kiadása. Hadtörténelmi Közlemények, 2008/3-4. 537-569.

Deserters or Freedom Fighters? A Hungarian Hussar Squadron in 1848. (In:) Resistance, Rebellion and Revolution in Hungary and Central Europe: Commemorating 1956. Ed. By László Péter and Martyn Rady. Studies in Russia and Eastern Europe No. 3. (formerly SSEES Occasional Papers). Hungarian Cultural Centre London, UCL 2008. 107-112.

Eötvös József öt levele 1849-ből és 1864-ből. Századok 142. (2008) 1. sz. 205-219. o.

A magyar zsidóság szerepe a honvédelemben 1848-49-ben. Létünk. Társadalom, Tudomány, Kultúra. 2008/1. (XXXVIII.) 43-50.

Az önbáj hiánya és a reflexíj homorúsága. Hadtörténelmi Közlemények, (121.) 2008/1. sz. 153-159. o.

Szemere Bertalan a reformkorban. Századok, (142.) 2008/3. sz. 535-591. o.

Andrássy Gyula 1848-1849-es tevékenysége. – The Activities of Gyula Andrássy in 1848-1849 (In:) Gróf Andrássy Gyula – a lángoló zseni. Titánia lovagjai II. Időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastély Múzeumban 2009. június 5. - szeptember 27. Kiállítási katalógus. Szerk. F. Dózsa Katalin. Fordította Fekete Gábor. Gödöllő, 2009. 26-31. o.

Batthyány Lajos(né) és Szemere Bertalan. Adatok Batthyány Lajos utóéletének történetéhez. (In) Háda Béla – Majoros István – Maruzsa Zoltán – Petneházi Margit szerk.: Két világ kutatója. Urbán Aladár 80 éves. ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. Bp., 2009. 205-220. o.

Fejezetek Teleki László gróf párizsi diplomáciai működésének történetéből. Századok, 2009. (143.) No. 3. 669-702. o.

A kormánybiztosi rendszer 1848-1849-ben. Korunk, 2009. március. (III.) No. 3. 43-53. o.

A miniszterelnök és a honvéd őrnagy – Batthyány és Görgei. AETAS, 2009. (24.) 1. 20-50. o.

Andrássy Gyula zászlóalja (Újabb adatok a zempléni önkéntes mozgó nemzetőrzászlóalj történetéhez). In: Háda Béla – Ligeti Dávid – Majoros István – Maruzs Zoltán – Merényi Krisztina (szerk.:) Nemzetek és birodalmak. Diószegi István 80 éves. ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. Bp., 2010. 279-295.

A Bem-Petőfi körkép (Erdélyi körkép). Barangolás a had- és művészettörténet határán. Hadtörténelmi Közlemények 123. (2010) 3. 562-602. o.

Az „Ellenőr” – egy ellenzéki zsebkönyv születése. Századok, 144. (2010.) 3. 505-530.

Kővári László kiadatlan haditudósítói jelentései 1849-ből. In: Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolvanadik évfordulójára. Szerk. Pál Judit és Sipos Gábor. Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvár, 2010. 135-142.

A magyar hadsereg az 1849. április 26-i komáromi csatában. Hadtörténelmi Közlemények 123. (2010) 4. 985-1004.

Perczel Mór második honmentő hadjárata és az első szolnoki ütközet (1849. január 2. – január 26.) In: Zounuk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. 25. Szerk. Fülöp Tamás. Szolnok, 2010. 159-203.

Programvita és obszcenitás. (Andrássy Gyula gróf és Dessewffy Emil gróf politiko-pornografikus verses üzenetváltása 1848 elején [avagy, mindig lehet lejjebb]). AETAS, 25. (2010) 2. szám. 155-166.

Szabó Samu honvédszázados emlékirata a 47. honvédzászlóalj történetéről. (In:) Molnár András szerk.: Egerszegi történeti tanulmányok 2010. Zalaegerszegi Füzetek 11. Zalaegerszeg, 2010. 131-173. o.

Széchenyi István leveleiből (1836-1857). Századok, 144. (2010.) 3. 673-688.

Átállni, félreállni vagy ellenállni? A fővezéri kérdés a Dunántúlon 1848 nyarán és őszén Franz Ottingertől Teleki Ádámig. Hadtörténelmi Közlemények 124. (2011) 2. szám, 297-331.

A Bach-huszár és a huszárkapitány. Jakab Elek ismeretlen (fél)munkája. Korunk, V. évf. (2011) 5. szám (május) 49-59. o.

Glacz százados feje. Egy epizód a kápolnai csata történetéből. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Gecsényi Lajos és Izsák Lajos. ELTE Eötvös Kiadó – MTA Társadalomkutató Központ. Bp., 2011. 333-343.

Lázadó csordák – oktrojált alkotmány. Egy legenda története. Századok 145. évf. (2011) 5. szám. 1117-1145. o.

A magyar hadsereg a schwechati csatában – egy harcrend tanulságai. (A hadrendek és harcrendek történeti forrásértékéről). Aetas 26. évf. (2011) 1. szám, 160-190. o.

Merénylet a fővezér ellen? – Görgei sebesülése. In: A sebesült Görgei. Kiállítási katalógus. Szerk. Nagy Anita, Romhányi Ágnes és Varga Benedek. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár. Bp., 2011. 15-24.

Perczel Mór levelei Csány László kormánybiztoshoz. Századok 145. évf. (2011) 3. szám. 655-687.

Perczel Mór második honmentő hadjárata és az első szolnoki ütközet (1849. január 2. – január 26.) II. rész. In: Zounuk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. 26. Szerk. Fülöp Tamás. Szolnok, 2011. 199-251. o.

Szemere Bertalan 1845-ös követjelentési beszéde (Egy kiadástörténeti rejtély nyomában.) In: História mezején. A 19. század emlékezete. Tanulmányok Pajkossy Gábor tiszteletére. Szerk. Deák Ágnes és Völgyesi Orsolya. Csongrád Megyei Levéltár. Szeged, 2011. 209-220. o.

Adalékok egy mítosz születéséhez. Görgeit átkozó népdalok és versek a szabadságharc utáni évekből. In: Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára. Szerkesztette Czövek Judit – Dyekiss Virág – Szilágyi Zsolt. Magyar Vallástudományi Társaság, Bp., 2012. 256-268. p.

A fehéregyházi (segesvári) ütközet és Petőfi halála – a kutatás kérdőjelei. Hadtörténelmi Közlemények, 125. évf. (2012) 2. sz. 437-460. o.

Így látta az ellenség – az 1848-1849. évi osztrák Armee-Bulletin sorozat. (Kincses Katalin Máriával közösen). In:A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 13. Acta Musei Militaris in Hungaria. Szerk. Závodi Szilvia. Bp., 2012. 185-244.

A Katonai Határőrvidék 1848-1849-ben. Limes, XXV. évf. (2012) 4. szám. I. kötet. Történetírás – kisebbségtörténet. 67-84.

Kísérlet az önálló magyar hadtudomány megteremtésére 1790-1867. In: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Szerkesztették Baráth Magdolna és Molnár Antal. Budapest – Győr, 2012. 363-374.

Ott volt-e Teleki Sándor a segesvár-fehéregyházi ütközetben? Korunk, III. folyam 23. évf. (2012) július. 83-86. o.

A „polgári” hírszerzés 1848-49-ben. In: Szakszolgálat Magyarországon, avagy tanulmányok a hírszerzés és titkos adatgyűjtés világából (1785-2011). Szerkesztette Csóka Ferenc (főszerkesztő), Csóka Györgyi, Fülöp Tibor, Horváth Orsolya, Lakatos Roland, Schmidt Csaba. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. Bp., 2012. 43-70. o.

Politikusból történetíró – Szalay László diplomáciai tevékenysége 1849-ben. In: Milyen nemzetet, kinek és hogyan? Tanulmányok Magyarország történelméből 1780-1948. Szerk. Dobszay Tamás . Erdődy Gábor – Manhercz Orsolya. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Bp., 2012. 105-114. p.

Szemere Bertalan. Magyar Tudomány, 173. (2012.) 10. szám, 1224-1237. o.

A Szemere-kormány külpolitikája. Századok, 146. évf. (2012) 3. sz. 543-562. o.

Újabb adatok Szalay László frankfurti követségének történetéhez. In: Németföldről Németországba. Magyar kutató tanulmányai a német történelemről. Szerkesztette Frank Tibor. Magyar kutatók az egyetemes történelemről 3. kötet. Gondolat Kiadó, Bp., 2012. 93-122.

Két honvédtábornok, akikből török pasa lett – kétszáz éve született Guyon Richrd és Kmety György. Magyar Tudomány, 174. évf. (2013) 9. sz 1056-1070.

Perczel Mór második honmentő hadjárata és az első szolnoki ütközet (1849. január 2. – január 26.) III. rész. In: Zounuk. A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. 27. Szerk. Fülöp Tamás. Szolnok, 2013. 83-146.

 

Konferenciaközlemények

Ismeretlen adatok Széchenyi István 1848-as megítéléséről. (In:) Gát Eszter - Körmöczi Katalin szerk.: Széchenyi. Magyar Nemzeti Múzeum Konferenciafüzetek I. Sopron, 1991. 67-80. o.

Szemere Bertalan mint a honvédelem szervezője 1849ben. (In:) Ruszoly József szerk.: Szemere Bertalan és kora I. k. Miskolc, 1991. 275-314. o.

Görgei Artúr váci nyilatkozata. (In:) Gyarmati György - Németh Péter Mikola szerk.: Madách Kör Tár I. A metropolis árnyékában. Vác, 1992. 75-81. o.

Mészáros Lázár altábornagy fővezérsége (1849. július 1. - 1849. július 30.). (In:) Kőhegyi Mihály – Merk Zsuzsa: Mészáros Lázár emlékezete. Baja, 1993. 52-72. o.

Görgei Artúr hadügyi gondolatai. (In:) Ács Tibor szerk.: A katonai gondolkodásunk története az újabb kutatások tükrében. A Hadtudomány c. folyóirat melléklete. Bp., 1994. 33-39. o.

Klapka György tevékenysége 1848 márciusától decemberéig. (In:) Kiss Vendel szerk.: Komárom és Klapka György 1848/49-ben. Komárom, 1994. 39-64. o.

Komáromi kormánybiztosok 1848-ban. Limes, 1995/4. 59-74. o.

Kossuth és tábornokai. (In:) Kossuth Lajos halálának századik évfordulója. Emlékülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi tanszékén (1994. március 28.) Szerk. Jancsák Csaba, Nagy Tamás, Zakar Péter. Belvedere Meridionale Kiskönyvtár 8. Szeged, 1995. 17-36. o.

A fővezéri kérdés 1849 telén és tavaszán. (In:) Horváth László szerk.: A tavaszi hadjárat. (Az 1996. március 14-i tudományos konferencia anyaga). Hatvany Lajos Múzeum Füzetek 13. Hatvan, 1996. 9-32. o.

Az 1849. június 24-i, 26-i és 29-i minisztertanácsok. Komárom vagy Szeged? (In:) „Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc utóélete” című tudományos ülésszak. Vaja, 1996. 3-28. o.

Die unüberschreitbare Grenze. (In:) Gerald Schlag - Lieselotte-Weghofer-Mikats szerk.: Die Revolution von 1848/49 im österreichisch-ungarischen Grenzraum. Eisenstadt, 1996. 31-44. o.

Okmánytár a hatvani ütközet történetéhez. (In:) Horváth László szerk.: A tavaszi hadjárat. (Az 1996. március 14-i tudományos konferencia anyaga). Hatvany Lajos Múzeum Füzetek 13. Hatvan, 1996. 145-164. o. (Csikány Tamással közösen)

Nagykanizsa felszabadítása 1848 októberében. Zalai Múzeum 7. Nagykanizsa, 1997. 129-140. o.

Poeltenberg Ernő. (In:) Egy küzdelmes év katonái. Szerk. Horváth László. Gyöngyös, 1998. 83-124. o.

A kormánybiztosi rendszer 1848-49-ben. Történelmi tanulmányok. Studia Miskolciensia 3. Miskolc, 1999. 181-193. o.

A Kossuth-kultusz. (In:) ’48 kultusza. Tanulmányok. Szerk. G. Merva Mária. Gödöllői Múzeumi Füzetek 4. Gödöllő, 1999. 11-20. o.

Adatok a drávai védvonal történetéhez 1848 június – szeptember. Baranya. Emlékszám az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. Szerk. Ódor Imre és Lengvári István. 1998-1999. XI-XII. évfolyam. Pécs, 1999. 91-126. o.

Armijata ha borbata za nyezaviszimoszt ot 1848-1849. (In:) 1848-1850. Sztudii za ungarszkata vojna za nyezaviszimoszt i nyejnyija blgarszki kontekszt. Red. György Arató. Ungarszki kulturen insztitut. Szofija, 1999. 119-138. o.

Bem i Görgei. (In:) Węgierska Wiosna Ludów a walki narodowowyzoleńcze w XIX-wiecznej Europie. Konferencja Historyczna. Szerk. Jerzy Snopek. Węgierski Instytut Kultury. Warszawa, 1999. 29-38. o.

Eredmények és feladatok 1848-49. hadtörténetének kutatásában. A Történelmi Szemle, 1998/3-4. számában megjelent írás újraközlése. (In:) Glatz Ferenc szerk.: Közgyűlési előadások 1998. I. Bp., 1999. 97-111. o.

Pákozdi kérdőjelek. (In:) Közlemények Székesfehérvár történetéből I. „Akit szolgáltatok egy árva hon volt…” Az 1998. május 13-án, szeptember 29-én és november 12-én rendezett tudományos tanácskozás előadásai. Szerkesztette Csurgai Horváth József és Demeter Zsófia. Székesfehérvár, 2000. 123-154. o.

A tiszafüredi fővezérváltás. (In:) Tiszafüredi tanulmányok 4. Fejezetek az 1848-49-es szabadságharc tiszafüredi eseményeiből. Szerk. Füvessy Anikó. Szolnok, 2000. 31-104. o.

Újabb adatok a Batthyány Lajos elleni felségárulási perhez. (In:) Csorba László – Erdődy Gábor – Gerő András – Hermann Róbert – Molnár András – Urbán Aladár – Varga János: Batthyány Lajos emlékezete. Szombathely, 2000. 99-122. o.

Újabb adatok és szempontok Kőszeg „kapitulációjának” kérdéséhez (A Todorović-hadoszlop átvonulása Moson, Sopron és Vas megyén 1848 októberében). Kőszeg 2000. Egy szabad királyi város jubileumára. Szerk. Bariska István és Söptei Imre. Kőszeg, 2000. 193-236. o.

A 44. és 45. honvédzászlóaljak története. Vas Megyei Levéltári Füzetek. 9. Előadások Vas megye történetéről. III. Szombathely, 2000. 377-412. o.

Az 1848-49-es források kiadása. Fons, 2000/1. 151-170. o.

Der König von Ungarn im Kampf gegen den Kaiser von Österreich 1848-1849. Az 1992. évi Österreichische Historikertag-on elhangzott előadás jegyzetekkel ellátott szövege. Ungarn Jahrbücher, 1998-1999. München, 2000. 69-86. o.

Az eldöntő döntetlen – a schwechati csata 1848. október 30-án. (In:) Molnár Sándor szerk.: A magyar történelem eseményei a Vay Ádám Múzeum metszetgyűjteményének tükrében. Vaja, 2000. 5-43. o.

Hajnik Pál. (In:) Népek, hősök, emberek. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójának tiszteletére rendezett konferencia előadásai. Szerk. Horváth M. Ferenc, Mándli Gyula és Zomborka Márta. Váci Füzetek 4. Vác, 2000. 91-115. o.

Huszárhősök, hőstettek 1848 őszén és telén Nyugat-Magyarországon. (In:) „Huszárok a történelem forgószínpadán”. Tudományos konferencia: Sárvár, 2000. szeptember 14-15. Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár, 2000. 109-123. o.

A megtorlás 1849-1859. (In:) V. és VI. Honvéd Emléknap Makón. A szabadságharc 150. évfordulója 1998-1999. Szerk. Halmágyi Pál. A Makói Múzeum Füzetei 95. Makó, 2000. 46-67. o.

Kossuth és tábornokai. (In:) Döbör András – Jancsák Csaba – Kiss Gábor Ferenc – Nagy Tamás szerk.: Professoribus salutem. Találkozások neves történészekkel. Szeged, 2001. 181-208. o.

Neodumice oko Pákozda. (In:) Hrvatska 1848. i 1849. Zbornik radova. Szerk. Mirko Valentić. Zagreb, 2001. 149-166. o.

Thóbiás Dani hadnagy és segédtiszt naplótöredéke. (In:) Takács Péter szerk.: „de víg élet, s mily gyöngy élet…a honvédélet”. Mihálka Endre, Borcsik Salamon, Thóbiás Dani emlékiratai 1848/49-ből. Periférián Alapítvány. Nyíregyháza, 2002. 201-208. o.

Felső-magyarországi polgárok az 1848-1849. évi szabadságharcban. (In:) Armáda, mesto spoločnosť od 15. storočia do roku 1918. – Hadsereg, város, társadalom a 15. századtól 1918-ig. Főszerk. Vojtech dangl és Varga J. János. Szerk. Mária Stanová. Bratislava, 2002. 205-221. o.

Kossuth és a magyar hadsereg. (In:) A magyar függetlenség jelképe. Békés megye 2002. évi ünnepi Kossuth-konferenciájának előadásai. Szerk. Erdész Ádám. Gyula, 2002. 65-86. o.

Politics and the Army in 1848-1849. (In:) László Veszprémy – Béla K. Király (ed.:) A Millennium of Hungarian Military History. War and Society in East Central Europe. Vol. XXVII. Columbia University Press, New York, 2002. 263-295. o.

Kossuth, Parliamentary Dictator. (In:) László Péter – Martyn Rady – Peter Sherwood (ed.:) Lajos Kossuth Sent Word… Papers delivered on the occasion of the bicentenary of Kossuth’s birth. Hungarian Cultural Centre London – School of Slavonic and East European Studies – University College London. London, 2003. 41-69. o.

Kossuth, Perczel és a szerb kérdés, 1849. március – június. (In:) A nemzetiségi kérdés Kossuth és kortársai szemében. Szerk. Kiss Gábor Ferenc és Zakar Péter. Belvedere Kiskönyvtár 15. Belvedere Meridionale. Szeged, 2003. 9-49. o.

Kossuth, az első magyar populista politikus. Honismeret, 2003/1. 33-41. o.

1848-49 és 1956 nemzetőrsége. (In:) „Tizenhárom nap, amely…” tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéből. Szerk. Horváth Miklós. Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Bp., 2003. 165-183. o.

Az eltűnt nyomtatvány nyomában. – Jókai komáromi menlevele. (In:) Magyarország legerősebb bástyája Komárom. Válogatás a Komáromi Napok történészkonferenciáinak előadásaiból 1993-2001. Szerk. Kiss Vendel. Komárom, 2003. 43-51. o.

A miniszterelnök és a kormánybiztos: Batthyány Lajos és Csány László. (In:) Pártvezér, miniszterelnök, vértanú. Tudományos emlékülés a 200 éve született Batthyány Lajos miniszterelnök tiszteletére. Zalaegerszeg, 2007. szeptember 12. Szerk. Molnár András. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó – Zala Megyei Levéltár. Budapest – Zalaegerszeg, 2008. 111-185.

1848-49. nemzetőrsége. (In:) „A néppel tűzön-vízen át!” Nemzetőrjelvény. – Tudományos konferencia a nemzetőrségről, 2009. Szerk. Bokodi-Oláh Gergely. Az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa. Bp., 2009. 17-39. o.

A Mednyánszky-szabadcsapat és a pápai vértanúk. In: Veszprém megyeiek az 1848-1849-es szabadságharcban. Acta Musei Papensis – Pápai Múzeumi Értesítő 13. Szerk. Nagy-L. István. Pápa, 2010. 255-291. o.

A veszprémi önkéntes mozgó nemzetőrzászlóalj, és a 70. honvédzászlóalj története. In: Veszprém megyeiek az 1848-1849-es szabadságharcban. Acta Musei Papensis – Pápai Múzeumi Értesítő 13. Szerk. Nagy-L. István. Pápa, 2010. 93-180.

Zalaiak a cs. kir. hadbíróság előtt. Az 1849-1850. évi megtorlás Zala megyében. In: Degré Alajos emlékezete. Tudományos emlékülés. Zalaegerszeg, 2009. május 14. Szerkesztette Molnár András. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó – Zala Megyei Levéltár. Budapest – Zalaegerszeg, 2010. 149-232.

Az Aradi Ereklyemúzeum iratanyaga. In: Az Aradi Ereklyemúzeum anyaga az aradi Complexul Muzeal-ban. Szerk. Zombori István. Móra Ferenc Múzeum. Szeged, 2011. 29-40.

Lajos Batthyány und die Aufstellung der Honvédarmee. In: Széchenyi, Kossuth, Batthyány, Deák. Studien zu den ungarischen Reformpolitikern des 19 Jahrhunderts und ihren Beziehungen zu Österreich. Herausegeben von István Fazekas, Stefan Malfèr, Péter Tusor. – Széchenyi, Kossuth, Batthyány, Deák. Tanulmányok reformkori magyar politikusokról és kapcsolatukról Ausztriához. Szerk. Fazekas István, Stefan Malfèr, Tusor Péter. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Bd. III. Wien – Bécs, 2011. 169-180.

Rendszerváltás 1848-ban, számonkérés 1849-ben. In: Identitásaink és (el)hallgatásaink. A XXI. Század Intézet évkönyve. A kötetet összeállította és szerkesztette Fricz Tamás és Lánczi András. XXI. Század Intézet, Bp., 2011. 11-26.

Tentative de créer la science militaire hongroise indépendante 1790-1867. In : La pensée militaire hongroise à travers les siècles. Sous la direction de Hervé Coutau-Bégarie et Ferenc Tóth. Institut de Stratégie Comparée – Economica, Paris, 2011. 133-145.

Asbóth Sándor és Julius Haynau afférja 1848 májusban. In: Zalai Múzeum 20. Szerk. Béres Katalin és Megyeri Anna. Zalaegerszeg, 2012. 23-32.

Recenziók

Kecskés László: Komárom, az erődök városa. Hadtörténelmi Közlemények, 1986/2. 351-354. o.

Szénássy Zoltán: Komáromi Olympos. Hadtörténelmi Közlemények, 1986/3. 610-612. o.

Klapka György: Emlékeimből. S. a. r. Katona Tamás. Hadtörténelmi Közlemények, 1987/1. 77-82. o.

Tóth Gyula: Hadak, hitek, históriák. Hadtörténelmi Közlemények, 1987/1. 148-152. o.

Hungaro-polonica. Tanulmányok a magyar-lengyel történelmi és irodalmi kapcsolatok köréből. Forrás, 1988/12. 80-83. o.

F. Kiss Erzsébet: Az 1848-1849-es magyar minisztériumok. Hadtörténelmi Közlemények, 1988/4. 793-799. o.

Féja Géza: Kossuth Lajos. Új Auróra. 1988/3. 131-3. o.

Gergely András: Egy nemzetet az emberiségnek. Hadtörténelmi Közlemények, 1988/1. 157-160. o.

Herczegh Géza: Magyarország külpolitikája, 896-1919. Hadtörténelmi Közlemények, 1988/2. 402-409. o.

Kosáry Domokos: A történelem veszedelmei. Hadtörténelmi Közlemények, 1988/3. 566-571. o.

Kossuth Lajos: Írások és beszédek 1848-1849-ből. S. a. r. Katona Tamás. Hadtörténelmi Közlemények, 1988/3. 526-539. o.

Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. S. a. r. Katona Tamás. Életünk, 1989/3. 220-224. o.

A magyarországi hadjárat 1849. Orosz szemtanúk a magyar szabadságharcról. Hadtörténelmi Közlemények, 1989/1. 120-123. o.

Albert Gábor: Zsákutcák hősei. Magyar Napló, 1990/1.

Gergely András: Áruló vagy áldozat? Magyar Napló, 1990/

Görgey contra Kossuth. S. a. r. Pusztaszeri László. BUKSZ, 1990/3. 374-5. o.

Hunfalvy Pál: Napló 1848-1849. S. a. r. Urbán Aladár. Századok, 1990/1. 153-161. o.

Kovács István: A légió. Forrás, 1990/5. 92-5. o.

Mátray Gábor: Töredék jegyezmények Magyarország történetéből 1848/49. S. a. r. Fülep Katalin. 155-161. o.

Spira György: Kossuth és alkotmányterve. Forrás, 1990/7. 95-6. o.

Varsányi Péter István: Szerbek és magyarok között a Duna mentén (Csernovits Péter politikai pályája). Életünk, 1990/3. 279-281. o.

Barsi József: Utazás ismeretlen állomás felé 1849-1856. Berzsenyi Lénárd rajzai. Az olmützi foglyok arcképsorozata. Hadtörténelmi Közlemények, 1991/4. 100-105. o.

Spira György: Jottányit se a negyvennyolcból! Századok, 1991/3-4. 381-387. o.

Veress D. Csaba - Siklósi Gyula: Székesfehérvár, a királyok városa. Árgus, 1991/1. 107-108. o.

Erdős Ferenc: Székesfehérvár a forradalom és szabadságharc idején 1848-49. Árgus, 1992/2. 81-82. o.

Ezernyolczszáznegyvennyolcz. Az 1848/!9-iki magyar szabadságharcz története képekben. (Reprint kiadás). BUKSZ, 1992/3.385-386. o.

Füzes Miklós: Batthyány Kázmér. Hadtörténelmi Közlemények, 1992/4. 174-176. o.

Magyarhon angol barátja. Kabdebó Tamás: Blackwell küldetése. A Magyar Tudomnyos Akadémia Könyvtárának Közleményei. Új sorozat. 26. (101.) Bp., 1990. AETAS 1992/1-2. 251-258. o.

Julier Ferenc: Magyar hadvezérek. Reprint. Hadtörténelmi Közlemények, 1993/2.

Karsa Ferenc: Szabadságharcos napló. „A körültem és velem 1848. és 1849. évben történt események.” Hadtörténelmi Közlemények, 1993/3. 142-146. o.

Kedves Gyula: A szabadságharc hadserege I. A lovasság. Hadtörténelmi Közlemények, 1993/2.

György Kurucz: Guide to Documents and Manuscripts (In:) Great Britain Relating to the Kingdom of Hungary from the Earliest Times to 1800. Hadtörténelmi Közlemények, 1993/3. 138-142.

Széchenyi István válogatott művei I-III. k. Levéltári Közlemények, 1993.

Plohn József: Honvédportrék. Hadtörténelmi Közlemények, 1994/1.

Szénássy Zoltán: Klapka György. Hadtörténelmi Közlemények. 1994/1.

A Görgei-kérdés történetéről. Új Honvédségi Szemle, 1995/7. 93-95. o.

Tetszésdíjas könyv. (Bírálat Závodszky Géza III. osztályos gimnáziumi történelem tankönyvéről). Iskolakultúra, 1995/2.

Bagu Balázs - Szakáll Mihály: A szabadságharc nemzetőrei. Ungvár - Budapest, 1994. Hadtörténelmi Közlemények, 1995/4.

H. Szabó Lajos: Pápa és környéke 1848-1849. Pápa, 1994. Hadtörténelmi Közlemények, 1996/1.

Spira György: Az újjáéledő Széchenyi, avagy a legnagyobb magyar szatirikus. Századok 1996/5. 1325-1326. o.

Ács Tibor: Mészáros Lázár. Az első magyar honvédelmi miniszter élete és munkássága. H. n. 1995. Hadtörténelmi Közlemények 1996/4.

Csatáry György: Múltunk írott ereklyéi. Ungvár - Budapest, 1995. Hadtörténelmi Közlemények 1996/4.

Egy tudós pap az emigrációban (avagy hogyan nem szabad forrást kiadni). Rónay Jácint: Napló (Válogatás). Sajtó alá rendezte és az utószót írta Hölvényi György. Az előszót írta Katona Tamás. A kötetet szerkesztette Zombori István. Budapest - Pannonhalma, 1996. AETAS 1996/2-3. 284-289. o.

Előtanulmány egy monográfiához? Varga János: Románok és magyarok 1848-1849-ben. Budapest, 1995. AETAS 1996/2-3. 290-294. o.

H. Szabó Lajos: A szabadságharc és az emigráció pénzei, kitüntetései 1848-1866. Pápa, 1995. Hadtörténelmi Közlemények 1997/1. 179-182. o.

Jároli József (szerk.:) Dokumentumok az 1848-49-i forradalom és szabadságharc Békés megyei történetéhez. Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 16. Gyula, 1995. Századok, 1997/5.

Magyarságról, polgárságról. Példás kötet a fehérvári Tóparti Gimnázium tanárai, diákjai tanulmányaiból. Fejér Megyei Hírlap, 1997. aug. 19.

Máriássy János: A pétervásárai csata. 1849. február 24. Első közlésben közreadja és a bevezetőt írta Sugár István. A füzetet gondozta és az utószót írta Czenthe Huba. Az előszót írta Eged János. Péterkei füzetek 1. Pétervására, 1996. Hadtörténelmi Közlemények, 1997/3.

Molnár András: Batthyány Lajos a reformkorban. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 1996. 222 o. Hadtörténelmi Közlemények, 1997/3.

Örmények a szabadságharcban. Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc örmény hősei. (Országos Örmény Önkormányzat, Budapest, 1995. – Kedves Gyula: Czetz János, A szabadságharc legifjabb tábornoka. Országos Örmény Önkormányzat, Budapest, 1996. Hadtörténelmi Közlemények, 1997/2.

Az első hadügyér. (Ács Tibor: Mészáros Lázár. Bp., 1987.) Iskolakultúra, 1998/3. 99-101. o.

Szarka Lajos: A tábornok bére. Pannon Tükör, 1998/2. 100. o.

Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetőri iratai. S. a. r. Urbán Aladár. I-II. k. Hadtörténelmi Közlemények. 2000/2.

Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetőri iratai. S. a. r. Urbán Aladár. I-II. k. BUKSZ, 2000/3. 264-268. o.

Perjés Géza: Seregszemle. Magyar Tudomány. 2000/1. 118-121. o.f

Kitüntetések könyvei. Hű vitézségért. Makai Ágnes „Hű vitézségért” és Illésfalvi Péter, Kovács Vilmos és Maruzs Roland „Vitézségért” c. kötetéről. Millenniumi Országjáró, 2001/VI. 17. o.

Bús János – Szabó Péter: Béke poraikra. A második világháború halottainak emlékezete. Millenniumi Országjáró. 2002/II. 19. o.

Csikány Tamás – Demeter Lajos – Egyed Ákos – Kedves Gyula – Urbán Aladár: „…siessünk kedves magyar hazánkot megoltalmazni.” Székely határőrök a magyarországi hadszíntereken 1848-ban. Szerk. Csikány Tamás. Timp – Militaria VIII. kötet. Timp Kiadó, Bp., 2008. Korall, 2008. (9.) november. No. 33. 143-152. o.

Fordítások

Német nyelvű iratok fordítása a következő munkákban

1848-as levelek egy magángyűjteményből. Kiállítási katalógus. Magyar Nemzeti Múzeum, Bp., 1997. 56 o.

Csány László kormánybiztosi iratai 1848-1849. Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, 1998. I-II. k. 432 + 399 o.

Győr város és megye a hadtörténete 1848-49-ben. Győr-Sopron-Moson Megye Győr Megyei Levéltára. Győr, 1998. 430 o.

Óh, szabadság, hadd nézzünk szemedbe! A rendi Magyarországtól a polgári Magyarországig. A reformkor, a forradalom, az emigráció és a kiegyezés korának dokumentumai és képei, 1825-1894. Bp., 1998. 72 o.

A csornai ütközet története és okmánytára. 1849. június 13. Győr–Sopron–Moson Megyei Soproni Levéltára. Sopron, 1999. 308 o.

Az ihászi ütközet emlékezete 1849-1999. Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa, 1999. 220 o.

Nagykanizsa és környéke 1848-1849-ben. Okmánytár. (Molnár Andrással közösen.) Nagykanizsa, 2000. I-II. k. (330+296 o.)

Kossuth Lajos és Görgei Artúr levelezése, 1848-1849. Osiris Kiadó. Millenniumi Magyar Történelem. Bp., 2001. 582 o.

1848-1849. Szabadságharc a Tápióvidéken. – A tápióbicskei ütközet. (Kucza Péterrel közösen) Nagykáta, 2002. 404 o.

Molnár András: „Viam meam persequor.” Batthyány Lajos gróf útja a miniszterelnökségig (1807-1848). Osiris, Bp., 2007.

Okmánytár. (In:) „Verekedni az utolsó emberig”. A turai lovasütközet 1849. július 20. Tanulmányok. Szerk. Rosonczy Ildikó. Magyar Napló, Budapest, 2009. 193-252. o.

Csány László reformkori iratai 1817-1848. S. a. r. Molnár András. Zalai Gyűjtemény 66. Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, 2009.

Az 1848. őszi dunántúli hadjárat és a pákozdi csata. – A pákozdi csatáról szóló hadijelentések. In: Főhajtás. Katonai Emlékpark Pákozd. Szerk. Vermes Judit. Zrínyi Kiadó. Bp., 2010. 5-72. o.

Aradi Ereklyemúzeum. Okmánytár. Válogatott iratok és dokumentumok. Okmánytár az Aradi Ereklyemúzeum anyagából (1836-1892). A reformkor, a forradom, a szabadságharc, a megtorlás, az emigráció és a kiegyezés korának dokumentumai. Szerkesztette Hermann Róbert. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket készítette Hermann Róbert, Pelyach István, Szoleczky Emese és Tóth Orsolya. A magyar fordításokat készítette Hermann Róbert és Pelyach István. A bevezető tanulmányt írta Hermann Róbert. A bevezető tanulmányt németre fordította Pingiczer Klára. H. és é. n. [Szeged, 2012.]


Diszkográfia

Csudáknak éve. CD-Rom az 1848-49-es szabadságharc történetéről. Szerkesztés, szöveg, képválogatás. Kb. 6 ív. Média 21. Kft., Bp., 1998.

Haza és haladás. A reformkortól a kiegyezésig (1790-1867). CD-Rom. Encyclopaedia Hungarica. Bp., 2000. (A hadtörténeti címszavak, a forradalom és szabadságharc, illetve a Kossuth-emigráció).

Vitam et sanguinem sed avenam non. (Magyar – osztrák történeti kapcsolatok. – Ungarisch-österreichische historische Beziehungen.) Főszerk. Ujváry Gábor. Írták: Fazekas István, Hermann Róbert, E. Kovács Péter, Ujváry Gábor. Ford. Balla Eszter, Bolla Eszter, Kékesi Katalin, Kőszegi Heike. CD-ROM. Wien, 2002. (A XIX. századi címszavak.)

Konferenciaszervezés

1993. Konferencia Görgei Artúr születésének 175. évfordulója alkalmából. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum.

1994. Konferencia Buda visszavételének 145. évfordulója alkalmából. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

1996. Mészáros Lázár élete és kora. HM Hadtörténelmi Intézet és Múzeum

2001. A magyar hadtörténetírás problémái és vitás kérdései. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum.

2002. Kossuth és a magyar hadügy. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2002. Erkölcs és erkölcstelenség a háborúban. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2007. Batthyány Lajos és a magyar hadügy. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2008. Konferencia Mészáros Lázár halálának 150. évfordulója alkalmából. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2009. Konferencia a tavaszi hadjárat 160. évfordulója alkalmából. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2010. Széchenyi István és a magyar hadügy. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2011. Hadik András és a Hadik-család katonai szerepe. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2011. Konferencia Horthy István emlékére. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2012. Konferencia az újvidéki vérengzés 60. évfordulója alkalmából. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Holokauszt Emlékközpont.

2012. Konferencia Tóth Ágoston ezredes születésének 200. évfordulója alkalmából. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2013. Konferencia a doni áttörés 60. évfordulója alkalmából. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – MTA Történettudományi Intézete.

2013. Az új magyar hadtörténeti szintézis problémái. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Megjelenés a médiában

Dékány István – Böjthe József: Honvédcsaták c dokumentumfilm-sorozatában, 1998-1999-ben.

Az MTV és a Duna TV március 15-i és október 6-i műsoraiban, kb. 1994 óta folyamatosan.

Az Echo TV Időrosta című műsorában 2010-2012 közöttRóbert Hermann

Title: DSc
Gender: M
Year of Birth: 1963
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36-30-7775308

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1997
Discipline: History
Title of Thesis: Freecorpsleadar Imre Hatvani and the Debacle of the Hungarian-Roumanian Reconciliation in 1849
Issuing Institution: ELTE BTK

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree:
Discipline(s):
Issuing Institution:

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Philosophical
Institute: History
Department: Chair of Modern History of Hungary
Current Position(s): Leader of te Institute

Previous Employer:
Previous Position Held:

Other Current Employer: MoD Institute and Museum of Military History
Other Current Positions Held: Scientific Former of the Commander


Areas of Research and Teaching

The Age of the Hungarian Bourgeois Civilization
The Age and Life of Artúr Görgei
The Hungarian Literature of Memoirs in 19th Century

Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
1997-1998 Membership in the committee for requirements of maturity in history
2010-2013 Membership in the committee for requirements of the National Basic Programm of Course in history
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
english Middle
german Middle
french For reading
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Zrínyi Award Ministry of Defence 2000
Middle-Cross of the Hungarian Order The President of the Republic of Hungary 2012
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign Institutions

Period Institution Activities
1997-2001 Collegium Hungaricum, Bécs Scolarship
2003-2008 Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv Leader of the Hungarian Delegation by the Austrian Archive of Military History
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Zachar Péter Krisztián,
ELTE BTK
Bécs versus Buda-Pest. The Political-Military Background of the Dynastic Counter-Revolutionary Turn in the Autumn of 1848. (4 october – 16 december) 2006
Solymosi József,
ELTE BTK
Revolution and War of Independence in Northern-East Hungary in 1848-1849 2009
Dér Dezső,
ELTE BTK
The early history of the I. Hungarian Army-Corps – the Period of the Organization and the Independent Operation 2010
Süli Attila,
ELTE BTK
The Organization of the National Guard, of the Honvéds and the Kossuth-Freecorps in Transyvania in the Autumn of 1848 2011
Rosonczy Ildikó,
KGRE BTK
The History of the Russian Panyutyin-Division in 1849  
Varga Lajos,
KGRE BTK
The Activity of Governement-Commissioner Miklós Hodosy in 1848-1849  
Valló Gábor,
KGRE BTK
Ludwig Welden as Commander-in-Chief of the Austrian Army in April-May 1849  
Barcza Gerda,
KGRE BTK
Női sorsok és konfliktusok a magyar polgári átalakulás korában  
Hernády Zsolt Béla,
PPKE BTK
The Life and Activity of Honvéd General József Schweidel  
Pelyach István,
SZTE BTK
János Damjanich in the Hungarian War of Independence in 1848-49  
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Zakar Péter,
JPTE BTK
The Military Chaplains of the Hungarian Army in 1848-49 1998
Pete László,
DTE BTK
Colonel Monti and the Italian Legion int he Hungarian Wat of Independence 2001
Farkas Gyöngyi,
ELTE BTK
The Structure and Right of Procedure of the Military Justice int he Age of Dualism 2003
Csikány Tamás (DSc),
MTA
Military Leadership in the Hungarian War of Independence in 1848-49 2008
Krisch András,
ELTE BTK
French Occupation int he free royal Towns of Hungy in 1809 2009
Szarka Lajos,
ELTE BTK
The Biography of Honvéd General Miklós Gyulai Gaál 2011
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

Klapka György honvédtábornok. MH Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ. 1991. 56 o.

„Ez volt az év! Csudáknak éve!” 1848-49-es dokumentumok kiállítása az Eötvös József Gimnáziumban. Bevezető tanulmány, katalógus, okmánytár. Bp., 1994. 73 o.

A rendőrminiszter és a Zichy-gyémántok. História Klub Füzetek - Fejér Megyei Levéltár Kiadványai. Székesfehérvár, 1994. 95 o.

Perczel Mór első honmentő hadjárata. Zalai Gyűjtemény 36/II. Zalaegerszeg, 1995. 148 o.

Magyar hősök arcképcsarnoka. Életrajzok Somogyi Győző festménysorozatához. Bp., 1996. 34 o. (Két kiadás)

1848-as levelek egy magángyűjteményből. Kiállítási katalógus. Magyar Nemzeti Múzeum, Bp., 1997. 56 o.

Mindig az elsők között. Poeltenberg Ernő honvédtábornok élete. Alapítvány a Magyar Hadi Történetírás Támogatására. Bp., 1997. 158 l.

A magyar hadügyminisztérium 1848-1849. Magyar Honvédség Tájékoztatási és Médiaközpont. Bp., 1998. 32 o.

A nemzetőrség és a honvédség 1848-1849. Magyar Honvédség Tájékoztatási és Médiaközpont. Bp., 1998. 32 o

Csány László kormánybiztosi iratai 1848-1849. Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, 1998. I-II. k. 432 + 399 o.

Győr város és megye a hadtörténete 1848-49-ben. Győr-Sopron-Moson Megye Győr Megyei Levéltára. Győr, 1998. 430 o.

Óh, szabadság, hadd nézzünk szemedbe! A rendi Magyarországtól a polgári Magyarországig. A reformkor, a forradalom, az emigráció és a kiegyezés korának dokumentumai és képei, 1825-1894. Bp., 1998. 72 o.

Szemere Bertalan. Bevezető, válogatás Szemere munkáiból és a Szemeréről szóló kortársi és későbbi írásokból. Új Mandátum Könyvkiadó. Bp., 1998. 252 o.

Az abrudbányai tragédia 1849. Hatvani Imre szabadcsapatvezér és a magyar-román megbékélés meghiúsulása 1849-ben. Heradika Kiadó. Bp., 1999. 330 o.

A csornai ütközet története és okmánytára. 1849. június 13. Győr–Sopron–Moson Megyei Soproni Levéltára. Sopron, 1999. 308 o.

Az ihászi ütközet emlékezete 1849-1999. Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa, 1999. 220 o.

Megtorlás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után. Változó Világ 27. Bp., 1999. 128 o.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúi – október 6. Iskolai Emléknapok. Bp., 2000. 86 o.

Szószék és csatatér. Politikusi visszaemlékezések és naplók 1848-49-ből. Balassi Kiadó. Bp., 2000. 568 o.

1848-1849. A szabadságharc hadtörténete. Korona Kiadó, Bp., 2001. 428 o.

Kossuth Lajos és Görgei Artúr levelezése, 1848-1849. Osiris Kiadó. Millenniumi Magyar Történelem. Bp., 2001. 582 o.

1848-1849. Szabadságharc a Tápióvidéken. – A tápióbicskei ütközet. (Kucza Péterrel közösen) Nagykáta, 2002. 404 o.

Kossuth Lajos élete és kora. Pannonica Kiadó. Bp., 2002. 128 o.

Kossuth és kortársai. Hermann Róbert és Dobák Géza kiállítása. (Kiállítási katalógus). Katona József Múzeum. Kecskemét, 2002. 96 o.

Russzkije vojszka v Vengriji v 1849-om gadu. Bp., 2002. 21 o.

Lajos Kossuth ve 1848-49 yillarinda Macar özgürlük savaşi. Akadémiai Kiadó – Magyar-Török Baráti társaság. Bp., 2003. 144 + 16 o.

Az 1848-1849-es szabadságharc nagy csatái. Nagy Csaták. Zrínyi Kiadó. Bp., 2004. 408 o.

Gáspár András honvédtábornok. Kecskemétiek a szabadságharcban IV. Kecskemét, 2005. 240 o.

Lajos Kossuth. Zsizny i gyelo. Bulgaro – Hungarica 1. Szófia, 2006. 204 l.

Reform – Revolution – Emigration. Leben und Werk des ungarischen Staatsmannes Lajos Kossuth. Aus dem Ungarischen von Tibor Schäfer. Studien zur Geschichte Ungarns Bd. 10. Gabriele Schäfer Verlag, Herne, 2006. 196+20 o.

Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára. Argumentum Kiadó, Budapest, 2007. 434 o.

A Drávától a Lajtáig. Tanulmányok az 1848. nyári és őszi dunántúli hadi események történetéhez. Balassi Kiadó, Bp., 2008. 296 o.

I. Ferenc József és a megtorlás. Habsburg Történeti Monográfiák 6. Bp., 2009. 180 o.

Forradalom és szabadságharc 1848-1849. Magyarország története 14. Kossuth Kiadó. Bp., 2009. 112 o.

Negyvennyolcas történetünk mai állása. Magyar Napló – Fókusz Egyesület, Bp., 2011. 298 o.

Ezeregyszáz év a Kárpát-medencében. Tények Magyarországról. Magyarország Külügyminisztériuma. Bp., 2012. 36 o.

Tiszjacs szto ljet v Karpatszkom basszejne. Fakti o Vengriji. Minyisztersztvo inosztrannih gyel Vengriji. Bp., 2012. 36. o.

Mille cent ans dan le bassin des Carpates. Faits sur la Hongrie. Ministère des Affaire étrangères de la Hongrie. Bp., 2012. 36 o.

1100 Years int he Carpathian Basin. Fact Sheets on Hungary. Minisry of Foreign Affairs of Hungary. Bp.,2012. 36 o.

A magyar önvédelmi háború 1848-1849. Nagy csaták 15. kötet. Magyar történelem. Duna Könyvklub. Bp, 2013. 88. o.

A magyar függetlenségi háború 1849-ben. Nagy csaták 16. kötet. Magyar történelem. Duna Könyvklub. Bp, 2013. 88. o.

Edited Books

Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok. - Okmánytár. (Pelyach Istvánnal közösen); az előszó fele, Görgei Artúr jellemrajza, az Okmánytár, a hozzájuk kapcsolódó jegyzetek és a névmutató). Szépirodalmi Kiadó. Bp., 1990. 736 o.

Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc története. Szerkesztés, előszó, kronológia és 50 fejezet. Társszerzők: Bona Gábor, Csikány Tamás, Dobszay Tamás, Estók János, Fónagy Zoltán, Kedves Gyula, Pelyach István, Urbán Aladár, Zakar Péter. Bp., 1996. 463 o.

Nagykanizsa és környéke 1848-1849-ben. Okmánytár. (Molnár Andrással közösen.) Nagykanizsa, 2000. I-II. k. (330+296 o.)

Aggházy Kamill: Budavár bevétele 1849-ben. I-II. k. Budapest Főváros Levéltára. Budapest Történetének Forrásai. Sajtó alá rendezés, előszó, jegyzetek. Bp., 2001. 504 + 448 o.

Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. Szerk. Erdődy Gábor és Hermann Róbert. Bp., 2002.

Fegyvert s vitézt… A magyar hadtörténet nagy csatái. Szerk. Hermann Róbert. Bp., 2003.

Az 1848-49-es I. magyar hadtest iratai II. (A januári újjászervezés és az első sikerek). A bevezető tanulmányt írta, az iratokat válogatta és sajtó alá rendezte Dér Dezső, Hajagos József és Hermann Róbert. A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 10. Eger, 2004. 362 o.

Von der Revolution zur Reaktion. Quellen zur Militärgeschichte der ungarischen Revolution 1848-49. Bearbeitet von Róbert Hermann, Thomas Kletečka, Elisabeth Gmoser und Ferenc Lenkefi. Herausgegeben von Christoph Tepperberg und Jolán Szijj. Wien – Budapest, 2005. [Bevezető, Thomas Kletečkával közösen; forrásválogatás, bibliográfia, jegyzetek.] CVIII + 878 l.

Kossuth Lajos, „a magyarok Mózese”. Osiris, Bp., 2006. (Szerkesztés.)

A források bűvöletében. Ünnepi tanulmányok Katona Tamás 75. születésnapjára Szerk. Hermann Róbert és Zakar Péter. Belvedere. Szeged, 2007.

Vértanúk könyve. A magyar forradalom és szabadságharc mártírjai 1848-1854. Rubicon. Bp., 2007. Szerk., előszó, 39,5 fejezet. 352 o.

1848-1849. A forradalom és szabadságharc képes története. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. Hely és év nélkül [Debrecen, 2009.]. 488 o. (Szerkesztés, bevezető, kronológia és 50 fejezet. Társszerzők: Bona Gábor, Csikány Tamás, Dobszay Tamás, Estók János, Fónagy Zoltán, Kedves Gyula, Pelyach István, Urbán Aladár, Zakar Péter.)

Aradi Ereklyemúzeum. Okmánytár. Válogatott iratok és dokumentumok. Okmánytár az Aradi Ereklyemúzeum anyagából (1836-1892). A reformkor, a forradom, a szabadságharc, a megtorlás, az emigráció és a kiegyezés korának dokumentumai. Szerkesztette Hermann Róbert. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket készítette Hermann Róbert, Pelyach István, Szoleczky Emese és Tóth Orsolya. A magyar fordításokat készítette Hermann Róbert és Pelyach István. A bevezető tanulmányt írta Hermann Róbert. A bevezető tanulmányt németre fordította Pingiczer Klára. H. és é. n. [Szeged, 2012.]

Kis magyar hadtörténet. Zrínyi Kiadó, Bp., 2013. A kötet szerkesztése, ill. a mutatók készítése.

Chapters in Books

Katona Tamás szerk.: Budavár bevételének emlékezete 1849. Európa Könyvkiadó, 1989. Az okmánytár iratainak összegyűjtése és sajtó alá rendezése 415-556. o.

A XIX. század hadtörténete (1792-1849). (In:) Hadtörténelem. Tansegédlet a katonai főiskolák hallgatói számára. Bp., 1989. 85-94. o.

Csány László, mint a feldunai hadtest kormánybiztosa. (1848. szeptember 29. - 1849. január 18.) (In:) Molnár András szerk.: Kossuth kormánybiztosa, Csány László 1790-1849. Zalai Gyűjtemény, 30. k. Zalaegerszeg. 133-220. o.

Jelentés a Magyar Tudományos Akadémia Petőfi Bizottságának munkájáról. A Bizottság állásfoglalása a Morvai Ferenc által benyújtott újabb „bizonyítékokról”. (In:) Kovács László szerk.: Nem Petőfi! Akadémiai Kiadó, Bp., 1992. 245-261. o.

Körmend a hadtörténelemben 1848-1849. (In:) Veszprémy László - Kelenik József - Hermann Róbert - Bencze László: Körmend a hadtörténelemben. Körmend, 1992. 195-242. o.

A 47. honvédzászlóalj története. (In:) Molnár András szerk.: A szabadságharc zalai honvédei 1848-1849. Zalai Gyűjtemény, 26. k. Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, 1992. 115-192. o.

Az 56. honvédzászlóalj története. (In:) Molnár András szerk.: A szabadságharc zalai honvédei 1848-1849. Zalai Gyűjtemény, 26. k. Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, 1992. 195-259. o.

A magyarság története. 1815-1914. (In:) Pannon Enciklopédia. Bp., 1993. Hat fejezet. A reformkor. A forradalom és szabadságharc. Az önkényuralom és a kiegyezés. A kiegyezés politikai rendszere. Gazdasági sikerek. Boldog békeidők. 161-178. o.

Wysocky, Józef: Együtt a szabadságért 1848-1849. - - tábornok emlékiratai. Fordította, sajtó alá rendezte stb. Kovács István. Bp., 1993. Az okmánytár iratanyagának összegyűjtése Kovács Istvánnal közösen. 161-212. o.

A „rendőrminiszter” és a Zichy-gyémántok. (In:) Gerő András szerk.: Skandalum. Magyar közéleti botrányok, 1843-1991. T-Twins Kiadó, 1993. 27-54. o.

Halmos Ferenc - Katona Imre József szerk.: Száz rejtély a magyar történelemből. 10 fejezet. Bp., 1994. 122-123., 126-141., 150-151. o

Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc története. (In:) Pannon Enciklopédia. A magyarság története. Szerk. Kuczka Péter. Bp., 1994. 236-249. o.

Kossuth Lajos. Életrajzi vázlat. (In:) Körmöczi Katalin szerk.: Kossuth Lajos hagyatéka. Bp., 1994. 6-186. o.

Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc krónikája. (In) Glatz Ferenc főszerk.: A magyarok krónikája. Officina Nova. Bp., 1995. 397-413. o.

Száz rejtély a magyar irodalomból. Főszerk. Halmos Ferenc. Szerk.: Katona Imre József és Sipos Lajos. Bp., 1996. Öt fejezet. 44-45., 96-97., 108-109., 114-115., 118-119. o.

Nemzet születik. A Magyar Könyvklub „Új Képes Történelem” c. sorozatának hatodik kötete. A reformkorról szóló fejezeteket Závodszy Géza, az 1848-49-et tárgyalókat Hermann Róbert írta. Bp., 1997. 70-102. o.

Az áprilisi törvények hadügyi rendelkezései, a hadügyminisztérium és a katonai közigazgatás a szabadságharc idején. (In:) A szabadságharc katonai története. Pákozdtól Világosig. Szerk. Bona Gábor. Bp., 1998. 34-54. o.

Az 1848. őszi hadi események a Dunántúlon és a Felvidéken (1848. szeptember – november). A nyári hadjárat (1849. június – augusztus). (In:) A szabadságharc katonai története. Pákozdtól Világosig. Szerk. Bona Gábor. Bp., 1998. 131-158. o.

A nyári hadjárat (1849. június – augusztus). (In:) A szabadságharc katonai története. Pákozdtól Világosig. Szerk. Bona Gábor. Bp., 1998. 231-271. o.

Deák Ferenc tevékenysége 1848. októberétől a szabadságharc végéig. (In:) Molnár András szerk.: A Batthyány-kormány igazságügyi minisztere. Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, 1998. 185-222. o.

Nagy Iván naplója. (Visszaemlékezések). Szerk. Tyekvicska Árpád. Társszerk. Andor Csaba. Nagy Iván Könyvek I. Balassagyarmat, 1998. Az 1848-49-es napló jegyzetelése. 61-120. és 247-258. o.

A 10. honvédzászlóalj története. (In:) Bene János szerk.: Szabolcsi honvédek a szabadságharcban (1848-1849). Nyíregyháza, 1998. 31-72. o.

A magyar forradalom és szabadságharc cseh tükörben. Bevezető Jakub Arbes és Richard Prazák Kossuthról és 1848-49-ről szóló írásait tartalmazó kötethez, Ister Kiadó, 1998. 5-11. o.

Görgei Artúr. (In:) Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk. Rácz Árpád. Bp., 1999. 210-215. o.

Máriássy János olmützi visszaemlékezései az 1849 nyári harcokra. Bevezető és jegyzetek. (In:) Máriássy János: Visszaemlékezések az 1848-49. évi szabadságharc alatt végzett szolgálataimra. S. a. r. Sugár István. Bp., 1999. 225-238. o.

A Batthyány-kormány hadügyi politikája (In:) A Batthyány-kormány emlékalbuma. Kossuth Kiadó, Bp., 1999. 51-132. o.

Bertalan Szemere. (In:) Die ungarische Liberalen. Red. András Gerő. Bp., 1999. 224-244. o.

Bertalan Szemere. (In:) Hungarian Liberals. Edited by András Gerő. Bp., 1999. 187-203. o.

Hungary’s Supreme War Leadership: Organization, Operations, and Personalities. (In:) The Hungarian Revolution and War of Independence, 1848-1849. A Military History. Ed. Gábor Bona. Columbia University Press, New York, 1999. 41-72. o.

Government Commissariat. (In:) The Hungarian Revolution and War of Independence, 1848-1849. A Military History. Ed. Gábor Bona. Columbia University Press, New York, 1999. 145-174. o.

Military Events in Transdanubia and Northern Hungary: September-November 1848. (In:) The Hungarian Revolution and War of Independence, 1848-1849. A Military History. Ed. Gábor Bona. Columbia University Press, New York, 1999. 233-274. o.

The Summer Campaign. (In:) The Hungarian Revolution and War of Independence, 1848-1849. A Military History. Ed. Gábor Bona. Columbia University Press, New York, 1999. 377-430. o.

Ágoston Gábor – Hermann Róbert: Magyarország története 100 + 1 tételben. Képes kalauz a magyar történelemhez. Bp., 2000. 25-51. és 158-256. o.

Forradalom és szabadságharc (In:) Rácz Árpád szerk.: Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Bp., 2000. 273-315. o.

Klapka György tevékenysége 1848 márciusától decemberéig. (In) Hermann Róbert – Urbán Aladár – Borsi-Kálmán Béla: A kompromisszumok embere. Tanulmányok Klapka György tábornok (1820-1892) életéről. Az előszót írta Csetri Elek. Gordiusz. Bukarest – Kolozsvár, 2000. 17-58. o.

Magyar Kódex. Reformkor és kiegyezés. Magyarország művelődéstörténete 1790-1867. Főszerk. Szentpétery József. Szerk. Stemler Gyula. Bp., 2000. (A „Polgári forradalom és szabadságharc 1848-1849” c. fejezet, valamint a kötet hadtörténeti és a Kossuth-emigrációról szóló részei.) 40-71. o.

Nagy Iván, mint katona. (In:) Nagy Iván emlékezete. Szerk.: Tyekvicska Árpád. Nagy Iván Könyvek 6. Balassagyarmat, 2000. 82-101. o.

Vasvári Pál 1826-1849. (In:) A márciusi ifjak nemzedéke. „Nem küzdénk mi sem dicsőség-, sem díjért”. Szerk.: Körmöczi Katalin. Magyar Nemzeti Múzeum, Bp., 2000. 27-66. o.

Forradalom és szabadságharc (1848-1849). (In:) Millenniumi magyar történet. Magyarország története a honfoglalástól napjainkig. Szerk. Tóth István György. Osiris Kiadó, Bp., 2001. 377-402. o.

1848-49 Heves mezővárosban. (In:) Tanulmányok Hevesről. Szerk. Petercsák Tivadar és Szabó J. József. Heves, 2001. 189-206. o.

Bécs és Pest – két főváros forradalma. (In:) Császár és király 1526-1918. Katalógus. Szerk. Fazekas István és Ujváry Gábor. Bécs, 2001. 73-76. o.

Hadműveletek Zalában. Zalaiak a szabadságharcban. (In:) Zala megye ezer éve. Tanulmánykötet a magyar államalapítás millenniumának tiszteletére. Főszerk. Vándor László. Szerk. Kostyál László. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága. H. és d. n. [Nagykanizsa, 2001.] 151-158. o.

A politikai és katonai vezetés viszonyának jogi aspektusai 1848-1849-ben. (In:) Vörös Imre szerk.: A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma. Jogtörténészek 1848-ról. Bibiliotheca Iuridica Miscellanea 2. H. és d. n. [Bp., 2001.] 231-246. o.

Wien und Budapest 1848-49. (In:) Kaiser und König 1526-1918. Red. István Fazekas und Gábor Ujváry. Wien, 2001. 73-76. o.

Az 1848-1849. évi első népképviseleti viseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. (Andrássy Gyula, Batthyány Kázmér, Csány László, Gál Sándor, Görgei Artúr, Gyika Jenő, Horváth Mihály Klapka György, Kossuth Lajos, Madarász László, Ludvigh János, Luzsénszky Pál, Mészáros Lázár, Noszlopy Gáspár, Nyáry Pál, ifj. és id. Pázmándy Dénes, Perczel Miklós, Perczel Mór, Podmaniczky Frigyes, Pompéry János, Puky Miklós, Pulszky Ferenc, Sárközy József, Szemere Bertalan, Szirmay Pál, Thaly Zsigmond életrajza, illetve annak kiegészítése.) Bp., 2002.

Az orosz csapatok Magyarországon 1849-ben.; Russzkije vojszka v Vengriji v 1849-om gadu. (In:) Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc orosz levéltári források tükrében. Kiállítási katalógus. – Vengerszkaja revoljucija i aszvabagyitelnaja barba 1848-49. gg. v. rosszijszkih dokumentah. Katalog k visztavke. Szerk. Gecsényi Lajos és Vlagyimir Petrovics Kozlov. Bp. - Moszkva, 2002. 15-24. ill. 25-34. o.

Szemere Bertalan. (In:) Erdődy Gábor – Hermann Róbert: Batthyány – Szemere. Pannonica Kiadó. Bp., 2002. 167-327. o.

„Barátja, Kossuth”. Forráskiadvány Kossuth Lajos Hadtörténelmi Levéltárban és Hadtörténeti Múzeumban őrzött irataiból. Szerk. Solymosi József. Bp., 2003. (Az okmányok egy részének sajtó alá rendezése, illetve fordítása.)

La révolution et la guerre d’indépendance – (1848-1849.) (In:) István György Tóth (édité): Mil ans d’histoire hongroise. Histoire de la Hongrie de la Conquête jusq’à nos jours. Corvina – Osiris. [Bp., 2003.] 423-444. o.

Buda bevétele (1849. május 21.) (In:) Fegyvert s vitézt… A magyar hadtörténet nagy csatái. Szerk. Hermann Róbert. Bp., 2003. 191-210. o.

A piski ütközet (1849. február 9.). (In:) Fegyvert s vitézt… A magyar hadtörténet nagy csatái. Szerk. Hermann Róbert. Bp., 2003. 170-190. o.

Zala követe, Szentgrót képviselője. Deák Ferenc az 1848. évi rendi és az 1848. évi népképviseleti országgyűlésen. (In:) Zala követe, Pest képviselője. Deák Ferenc országgyűlési tevékenysége 1833-1873. Szerk. Molnár András. Zalai Gyűjtemény 59. Zalaegerszeg, 2004. 91-185. o.

Revolution and War of Independence. (In:) A Concise History of Hungary. The History of Hungary from the Early Middle Ages to the Present. Ed. by István György Tóth. Bp., 2005. 381-402. o.

Revolution und Freiheitskampf 1848-49. (In:) Geschichte Ungarns. Hrsg. István György Tóth. Bp., 2005. 485-515. o.

Görgei Artúr, a katona és politikus. (In:) A magyar történelem vitatott személyiségei 4. Szerk. Nagy Mézes Rita. Kossuth Könyvkiadó. Bp., 2005. 7-84.

Nagykanizsa története 1848-1849-ben. (In:) Nagykanizsa. Városi monográfia. II. Szerk. Lendvay Anna és Rózsa Miklós. Nagykanizsa, 2006. 455-526. o.

Hadmozdulatok a Lendva-vidéken 1848-1849-ben. (In:) Molnár András: Nemzetőrök, honvédek, hadmozdulatok. Lendva-vidék a szabadságharcban 1848-1849. – Narodne straže, vojska, vojaški premiki. Območje Lendave v času revolucije in boja za svobodo 1848-1849. Lendva – Lendava, 2006. 59-94. o. (Molnár Andrással közösen.)

Kossuth és a magyar hadügy 1848-49-ben. (In:) Kossuth Lajos, „a magyarok Mózese”. Bp., 2006. 138-176. o.

Az 1992-2006 között megjelent Kossuth-irodalom. (In:) Kossuth Lajos, „a magyarok Mózese”. Bp., 2006. 252-294. o.

Saját utamat jártam. Batthyány Lajos miniszterelnök 1807-1849. (Molnár Andrással közösen). Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, 2007. 176 o. 11 fejezet.

Vértanúk könyve. A magyar forradalom és szabadságharc mártírjai 1848-1854. Rubicon. Bp., 2007. Előszó, 39,5 fejezet. 352 o.

Az 1848-1849. évi szabadságharc hadműveletei. (In:) Hazánk dicsőségére. 160 éves a Magyar Honvédség. Szerk. Holló József Ferenc, Lugosi József, Markó György, Ravasz István Dezső. Zrínyi Kiadó. Bp., 2008. 25-35.

Forradalom és szabadságharc (In:) Rácz Árpád szerk.: Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Rubicon Kiadó. 2. kiadás. Bp., 2008. 273-315. o.

Görgei Artúr, a katona és politikus. (In:) A magyar történelem vitatott személyiségei Szerk. Nagy Mézes Rita. Kossuth Könyvkiadó. Bp., 2008. 117-179.

Petőfi István főhadnagy és a szolnoki ütközet. (In:) Új Magyar Athenas. Válogatás az Alexandra Antikvárium kincseiből. Szerk. Gréczi Emőke és Kiss Ferenc. Alexandra Antikvárium. Bp., 2008. 282. o. (CD-Romon is.)

A magyar polgárosodás kora – a kéziratok és nyomtatványok tükrében. (In:) Új Magyar Athenas. Válogatás az Alexandra Antikvárium kincseiből. Szerk. Gréczi Emőke és Kiss Ferenc. Alexandra Antikvárium. Bp., 2008. 209-230. (CD-Romon is.)

A Bem – Petőfi körkép (Erdélyi körkép). „Ilyen tavasz csak egy volt életemben”. A dicsőséges tavaszi hadjárat, 1849. Kiállítási katalógus. Budapesti Történeti Múzeum – Magyar Nemzeti Múzeum. Szerk. Basics Beatrix és Csákváry Ferenc. Bp., 2009. 40-54. o.

Dobák Géza gyűjteménye. [Iratleírások]. (In:) „Ilyen tavasz csak egy volt életemben”. A dicsőséges tavaszi hadjárat, 1849. Kiállítási katalógus Budapesti Történeti Múzeum – Magyar Nemzeti Múzeum. Szerk. Basics Beatrix és Csákváry Ferenc. Bp., 2009. 98-104. és 120-124. o.

A Hermann- és Kucza-gyűjtemények grafikái. [Tárgyleírások]. (In:) „Ilyen tavasz csak egy volt életemben”. A dicsőséges tavaszi hadjárat, 1849. Kiállítási katalógus Budapesti Történeti Múzeum – Magyar Nemzeti Múzeum. Szerk. Basics Beatrix és Csákváry Ferenc. Bp., 2009. 92-98. o.

Hermann Róbert gyűjteménye. [Tárgyleírások]. (In:) „Ilyen tavasz csak egy volt életemben”. A dicsőséges tavaszi hadjárat, 1849. Kiállítási katalógus Budapesti Történeti Múzeum – Magyar Nemzeti Múzeum. Szerk. Basics Beatrix és Csákváry Ferenc. Bp., 2009. 125-126. o.

A kinevezett és a tényleges fővezér – Mészáros Lázár és Perczel Mór, avagy a fővezéri kérdés és a tiszai hadsereg. (In:) „Verekedni az utolsó emberig”. A turai lovasütközet 1849. július 20. Tanulmányok. Szerk. Rosonczy Ildikó. Magyar Napló, Budapest, 2009. 9-76. o.

Okmánytár. (In:) „Verekedni az utolsó emberig”. A turai lovasütközet 1849. július 20. Tanulmányok. Szerk. Rosonczy Ildikó. Magyar Napló, Budapest, 2009. 193-252. o.

A tavaszi hadjárat. (In:) „Ilyen tavasz csak egy volt életemben”. A dicsőséges tavaszi hadjárat, 1849. Kiállítási katalógus Budapesti Történeti Múzeum – Magyar Nemzeti Múzeum. Szerk. Basics Beatrix és Csákváry Ferenc. Bp., 2009. 6-20. o.

Város a hadak útján. Szolnok 1848-1849-ben. (In:) „Ilyen tavasz csak egy volt életemben…” A dicsőség napjai. Kiállítássorozat a dicsőséges tavaszi hadjárat 160. évfordulójára. Szerk. Gulyás Katalin és Szathmáry István. Szolnok – Kiskunfélegyháza – Székesfehérvár, 2009. 7-21. o.

A 19. századi menekültek. Kossuth-emigráció. In: Hermann Róbert – Jó András – Mészáros Kálmán – Seres István: Török menedékjogot kapott magyar emigránsok rövid életrajzi összefoglalója. – Türkiye’de kendlerine sıģınma hakkı tanınan Macar mültecileriin özyaşamlarından özetler. Magyar – Török Baráti Társaság, Budapest – Rodostói Magyar Baráti Társaság. Budapest, 2010. 30-77. o.

Az 1848. őszi dunántúli hadjárat és a pákozdi csata. – A pákozdi csatáról szóló hadijelentések. In: Főhajtás. Katonai Emlékpark Pákozd. Szerk. Vermes Judit. Zrínyi Kiadó. Bp., 2010. 5-72. o.

Hermann Róbert – M. Kiss Sándor – Soltész István – Sisa József – Wachsler Tamás: A magyar Országgyűlés. Magyar Országgyűlés Hivatala. Bp., 2011. 9-26. o.

Róbert Hermann – Sándor M. Kiss – István Soltész – József Sisa – Tamás Wachsler: The Hungarian National Assembly. Magyar Országgyűlés Hivatala. Bp., 2011. 9-26. o.

Somogyi Győző – Hermann Róbert – Baczoni Tamás: A szabadságharc katonái (1848-1849). Cser Kiadó – HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Bp., 2011. 6., 9-10., 17., 20-21., 66-67., 76-77., 91., 96-97., 114-115., 123., 126., 138-139., 150. o.

Hermann Róbert – Makai Ágnes – Pelyach István – Szoleczky Emese – Tóth Orsolya – Zakar Péter: Kéziratok. In: Aradi Ereklyemúzeum. Gyűjteményi katalógus. II. kötet. Grafikák, fényképek, dokumentumok. Szerkesztette: Kedves Gyula. Társszerkesztő: Szoleczky Emese és Závodi Szilvia. Szeged, 2012. 109-226.

Hermann Róbert – Kemény Krisztián – Pelyach István – Szoleczky Emese – Tóth Orsolya – Zakar Péter: Nyomtatványok. In: Aradi Ereklyemúzeum. Gyűjteményi katalógus. II. kötet. Grafikák, fényképek, dokumentumok. Szerkesztette: Kedves Gyula. Társszerkesztő: Szoleczky Emese és Závodi Szilvia. Szeged, 2012. 227-321.

Róbert Hermann – Ágnes Makai – István Pelyach – Emese Szoleczky – Orsolya Tóth – Péter Zakar: Manuscripts. In: Relics Museum Arad. Collection Calogue. Volume II Graphics, photographs, documents. Editor: Gyula Kedves. Co-editors: Emese Szoleczky and Szilvia Závodi. Szeged, 2012. 109-226.

Róbert Hermann – Krisztián Kemény – István Pelyach – Emese Szoleczky – Orsolya Tóth – Péter Zakar: Prints. In: Relics Museum Arad. Collection Calogue. Volume II Graphics, photographs, documents. Editor: Gyula Kedves. Co-editors: Emese Szoleczky and Szilvia Závodi. Szeged, 2012. 227-321.

Két honvédtábornok, akikből török pasa lett – kétszáz éve született Guyon Richrd és Kmety György. – Türk Paşalığına Yükselen İki Honvéd Generali – Richard Guyon ve György Kmety 200 Yıl Önce Doğdu. In: Arbanász Ildikó – Ayan Dursun – Csorba György – Hermann Róbert – Hóvári János: Magyar honvédtábornokok oszmán szolgálatban. Guyon Richárd és Kmety György – Hursid pasa és Iszmail pasa. – Macar Generalleri Osmanlı Hizmetinde. Richard Guyon ve György Kmety – Hurşid Paşa ve Ismail Paşa. Magyar-Török Baráti Társaság – Macar – Türk Dostluk Derneği, Budapeşte, 2013. 30-67. o.

Magyarország hadtörténete a francia forradalomtól a kiegyezésig 1789-1867. In: Kis magyar hadtörténet. Zrínyi Kiadó, Bp., 2013. 121-152.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Gondolatok egy katona életrajzáról. Pusztaszeri László: Görgey Artúr a szabadságharcban. Hadtörténelmi Közlemények, 1986/2. 332-338. o.

Kossuth és Perczel nézeteltérése 1849 januárjában. Hadtörténelmi Közlemények, 1986/2. 313-326. o.

1848-1849-es dokumentumok a Magyar Nemzeti Múzeum Újkori Dokumentumgyűjteményében. Folia Historica 13. 123-167. o.

Görgei váci nyilatkozatának historiográfiája. Századok, 121. (1987) 5. sz. 849-902. o.

Görgei Artúr váci nyilatkozata. Hadtörténelmi Közlemények, 1988/2. 247-294. o.

Kiadatlan Kossuth- és OHB-iratok 1848-ból. Hadtörténelmi Közlemények, 1989/2. 223-239. o.

Frideczky Lajos emlékiratairól. Hadtörténelmi Közlemények, 1990/2. 129-137. o.

„A szép akasztott”. Andrássy Gyula 1848-1849-es szerepéről. Hadtörténelmi Közlemények 1990/4. 3-53. o.

Bethlen Ferenc haditerve, 1848. Magyar Múzeum, 1991/1-4. 213-7. o.

Görgei és a felvidéki kormánybiztosok 1849. január 5. - február 10. Hadtörténelmi Közlemények, 1991/3. 123-143. o.

Hadseregellátás és gazdasági tevékenység a feldunai hadtestnél az 1848-1849-es téli hadjárat időszakában. (In:) E. Kovács Péter - Kalmár János - V. Molnár László szerk.: Unger Mátyás Emlékkönyv. Bp., 1991. 241-256. o.

Kormánybiztosok Görgei táborában I-II. (Luzsénszky Pál és Ragályi Ferdinánd kormánybiztosi tevékenysége 1849. január 31. - március 1.). Tanulmány és okmánytár. Folia Historica 15-16. 25-53., 93-124. o.

Görgei Artúr a Lajtánál, 1848 október 7. - november 1. Történelmi Szemle, 1992/3-4. 285-308. o.

Hatvani Imre és szabadcsapatának szervezése. Hadtörténelmi Közlemények, 1992/1. 3-60. o.

Hatvani Imre szabadcsapatvezér és az abrudbányai katasztrófa. AETAS 1992/1-2. 5-78. o.

Kormánybiztosi iratok Buda visszafoglalásának történetéhez. Hadtörténelmi Közlemények, 1992/4. 112-143. o.

Kossuth Lajos, az Országos Honvédelmi Bizottmány és a Kormányzóelnöki Iroda kiadatlan iratai 1849-ből. Hadtörténelmi Közlemények, 1992/3. 137-162. o.

Az átléphetetlen határ. Új Honvédségi Szemle, 1993/10. 12-21. o.

„Felszedek utamban minden fegyveres népet”. Kossuth Lajos harmadik toborzóútja, 1848. október 17-27. Limes, 1993/1. 21-38. o.

Görgei Artúr, a hadvezér. Új Honvédségi Szemle, 1993/1. 100-108. o.

A Hatvani-szabadcsapat névsora. Hadtörténelmi Közlemények, 1993/4.

Mészáros Lázár levelei Csány Lászlóhoz. Levéltári Szemle, 1993/1. 63-76. o.

Molnár Ferdinánd alezredes memorandumai. (Adalékok az 1849. április 14-i trónfosztás fogadtatásának történetéhez). Magyar Tudomány, 1993/11. 1403-1411. o.

Niczky Sándor kormánybiztosi jelentései 1848. szeptember 24. - november 17. (In:) Házi Jenő emlékkönyv. Sopron, 1993. 349-379. o.

Görgei Artúr és Kossuth Lajos levelezésének kiadatlan darabjai. Századok, 1994/5. 922-999. o.

Huszárhősök és hőstettek 1848 őszén és telén a Nyugat-Dunántúlon és a Felvidéken. Életünk, 1994/10-11. 945-953. o.

Műfajok és tendenciák az 1848-49. évi polgári és politikusi emlékiratirodalomban. Századok, 1994/1. 113-134. o.

Az olasz légió a magyar szabadságharcban. (In:) Orosz István - Pölöskei Ferenc -Dobszay Tamás szerk.: Nemzeti és társadalmi átalakulás a XIX. században Magyarországon. Tanulmányok Szabad György 70. születésnapjára. Bp., 1995. 341-354. o. [a köteten 1994 szerepel]

Párhuzamok és különbségek - Nagymajtény, Világos. Kortárs, 1995/3. 89-93.

Merénylet a fővezér ellen? – Görgei sebesülése. Hadtörténelmi Közlemények, 1995/1. 88-100. o.

A drávai hadtest hadműveleti naplója.. (In:) Molnár András szerk.: Hadtörténelmi tanulmányok. Zalai Gyűjtemény 36/I. Zalaegerszeg, 1995. 165-210. o.

Megtorlás Heves és Külső-Szolnok vármegyében, 1849-1851. (In:) Horváth László szerk.: Mátrai Tanulmányok II. Gyöngyös, 1995. 121-160. o.

A Görgey-kérdés mai állásáról. Gondolatok és megjegyzések Kosáry Domokos „A Görgey-kérdés és története” című kötete kapcsán. Hadtörténelmi Közlemények, 1995/4. 116-134. o.

Temesvár ostroma – kívülről és belülről, akkor és utólag. Fons. 1995/3. 351-373. o.

Vidos József kormánybiztosi jelentései. Savaria Múzeum Évkönyve, Szombathely, 1995. 22/1. kötet. 47-93. o.

A Szemere-kormány külpolitikája. Iskolakultúra, 1996/8.122-125. o.

Az eltűnt nyomtatvány nyomában. Jókai Mór komáromi menlevele. Holmi, 1996/12. 1713-1719. o.

Görgei és az önkéntes mozgó nemzetőrség szolnoki tábora 1848 szeptemberében. Zounuk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. Szolnok, 1996. 103-146. o.

Görgei emlékiratai és a Kossuth-emigráció AETAS, 1996/2-3. 40-65. o.

Hogyan került Mészáros Lázár a Batthyány-kormányba? Hadtörténelmi Közlemények, 1996/2. 114-117. o.

Kossuth Sándor visszaemlékezése a győri csatára. Győri Tanulmányok. 1996. 17. k. 76-107. o.

Kossuth-emlékév, Kossuth-kiadványok, 1989-1994. Századok, 1996/1. 152-162

A feldunai hadtest kapcsolata a politikai és katonai vezetéssel az 1849. évi téli hadjárat időszakában. Századok, 1997/5. 1101-1156, o.

A köpködős főhadnagy, a lázadó százados, az önkényeskedő nemzetőr főhadnagy és a többiek. Hadbírósági és fegyelmi ügyek a VII. hadtestnél, 1849 február - április. FONS, 1997/3. 325-356. o.

A magyar szabadságharc katonai esélyei. LIMES, 1997/3. 7-28. o.

A tábornok úr kézipénztára. AETAS, 1997/2. 97-123. o.

Duka Tivadar visszaemlékezései a feldunai hadtest történetére. FONS, 1997/2. 149-178. o.

Görgei Artúr szolnoki iratai 1848 aug. 27 - szept. 25. (okt. 4.) Hadtörténelmi Közlemények, 1997/1. 114-175. o.

Gyapay Pál téti közbirtokos 1848-49-es naplója. Arrabona. Múzeumi Közlemények 1996. 35/1-2. Győr, 1997. 249-260. o.

Katonai hírszerzés 1848-49-ben – képzelet és valóság. Vitacikk. Új Honvédségi Szemle, 1997/11. 132-136. o.

Zathureczky István székely huszárszázados emlékirata (1849-1856). ACTA. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve. 1996. 323-342. o.

1848. március 15. – a túloldalról. Kortárs, 1998/3. 124-128. o.

Az 1848-49-es szabadságharc és katonai vezetői. Új Forrás, 1998/9. 66-86. o.

Buda ostroma – egy historiográfiai vita tényei. (Csikány Tamással közösen). Életünk, 1998. 1848-49-es különszám. 597-609. o.

A Drávától Schwechatig. Az 1848 őszi hadiesemények a Dunántúlon és a Felvidéken: 1848 szeptember – november. Jellačić horvátországi csapatainak támadásától Simunich kiszorításáig. Századok, 1998/1. 327-370. o.

A dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 1848-as „parancsolatkönyve”. (Csapó Zoltánnal és Jánosi Andrással közösen) Hadtörténelmi Közlemények, 1998/1. 216-281. o.

Bem József iratai. Europa Balcanica–Danubiana–Carpathica. 3. Annales. Cultura – Historica – Philologica. Főszerk. Miskolczy Ambrus. ELTE Román Filológiai Tanszék évkönyve. Bp., 1998. 174-183. o.

Életük legszomorúbb napjai. Költők, írók a szabadságharc végnapjaiban. Kortárs, 1998/6. 5-20. o.

Eredmények és feladatok 1848-49. hadtörténetének kutatásában. Történelmi Szemle, 1998/3-4. 203-214. o.

Fáklyaláng, füst, korom. Illyés Gyula „Fáklyaláng”-járól történész szemmel. Magyar Napló, 1998/6.

Gondolatok a XIX. század közepi források kiadási módjáról. FONS, 1998/1. 153-155. o.

Görgei Artúr és Csány László levelezése, 1848 október - 1849 május. FONS, 1998/1. 107-152. o., 1998/2. 159-205. o.

Görgei és Dembiński – egy ellentét dokumentumai. Levéltári Közlemények, 1998/1-2. 33-83. o.

Gyulafehérvár ostroma 1849-ben. Életünk, 1998. 1848-49-es különszám. 562-572. o.

A kormánybiztosi intézmény 1848-1849-ben. Hadtörténelmi Közlemények, 1998/1. 28-74. o.

A kormánybiztosi intézmény és a hadsereg 1848-49-ben. Új Forrás, 1998/6. 102-112. o.

A Kossuth-kultusz. Szépliteratúrai Ajándék. 1998/1. 3-11. o.

Kossuth és Görgei. Iskolakultúra, 1998/3. 77-94. o.

Magyar haditervek és hadászati elképzelések 1848-1849-ben. Valóság, 1998/5. 47-67. o.

Pákozdi kérdőjelek. Árgus, 1998/5. 44-53. o.

Perczel Mór fegyverszüneti tárgyalásai 1848 október végén. AETAS, 1998/2-3. 74-106. o.

Perczel Mór muraközi hadjárata. (Hadijelentések 1848. október 11 – november 9-10.) Pannon Tükör, 1998/2. 44-52. o.

A politikai és katonai vezetés viszonyának jogi aspektusai 1848-1849-ben. Jogtudományi Szemle, 1998/11. 391-399. o.

A Sréter-különítmény, a honvédsereg soproni különítménye. Soproni Szemle, 52. (1998) 4. 329-342. o.

A szabadságharc hadserege és hadműveletei. Új Honvédségi Szemle, 1998/5. Különfüzet, 1-23. o.

A szabadságharc hadtörténészei. R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv. Szerk. Tusor Péter. Bp., 1998. 536-557. o.

„...tán a tavasz a durva tél után kellemetes leend” Vidos József levelei és jelentései 1848 február – szeptember. Vasi Szemle, 1998/2. 141-160. o.

Várharcok az 1848-1849-es szabadságharc idején. Életünk, 1998. 1848-49-es különszám. 499-503. o.


Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar történetírásban. AETAS, 1999/1-2. 62-85. o.
Egy „végzetes” döntés születése. Magyar haditervek Gödöllőtől Komáromig 1849. április 7-29. Századok, 1999/2. 253-312. o.

Görgei Artúr, mint hadvezér. Hadtörténelmi Közlemények, 1999/1. 3-19. o.

Haynau táborszernagy. Múlt és Jövő, 1999/2. 89-107. o.

A politikai és katonai vezetés viszonya 1848-49-ben. Kisebbségkutatás, 1999/3. 355-377. o.

Szekfű Gyula és Gyalókay Jenő a Görgei-kérdésről. Folia Historica, 1996-1997. XX. k. Bp., 1999. 39-48. o.

„Tenni kevés, de halni volt esély”. Az 1849. évi nyári hadjárat. Hadtörténelmi Közlemények, 1999/2. 223-274. o.

A Todorović-hadoszlop átvonulása Sopron és Vas megyén 1848 októberében. Soproni Szemle, 53. (1999) 3. 241-272. o.

Zathureczky István székely huszárszázados emlékirata (1849-1856). A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyvében. (ACTA 1996.) megjelent szöveg újraközlése. (In.:) Demeter László szerk.: Adalékok Barót történetéhez. Barót, 1999. 107-137. o.

Az 1849-1850. évi kivégzések. AETAS, 2000/1-2. 82-131. o.

Bem és Görgei. Új Honvédségi Szemle, 2000/5. 103-116. o.

Buda bevétele, 1849. május 21. Budapesti Negyed. 2000/3-4. 93-143. o.

Esztergom és Komárom megye 1848-49-ben – párhuzamok és különbségek. (In:) Olvasókönyv. Esztergom és Komárom megye az 1848/49-es forradalom alatt. Válogatta és szerkesztette Bencze Cs. Attila. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára. Esztergom, 2000. 5-23. o.

Görgei, a magyar Bonaparte. (In:) A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. Főszerk. Gergely Jenő. Szerk. Csapó Csaba, Dobszay Tamás és Zeidler Miklós. Bp., 2000. 207-214. o.

Görgei és Győr. I. 1848. II. 1849. Győri Tanulmányok. 2000. 155-241. o.

Görgei és Kossuth levelezésének kiadatlan darabjai. Hadtörténelmi Közlemények, 2000/3. 631-658. o.

Kossuth Lajos két levele Zarka János királyi személynökhöz 1848 februárjából. A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 3. Acta Musei Militaris in Hungaria. Szerk. Kincses Katalin Mária és Szoleczky Emese. Bp., 2000. 41-48. o.

Bem apó. Magyar Tudomány, 2001/3. 290-296. o.

Egy elszalasztott lehetőség. Vadász Sándor és Józsa Antal könyvéről. Hadtörténelmi Közlemények, 2001/2-3. 455-468.

Perczel Mór dunántúli hadjárata és a móri ütközet. Aetas, 2001/2. 80-103. o.

1848-49 üzenetei. (In:) Globalizáció, biztonság, honvédelem. A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára 29. Bp., 2002. 25-44.

Egy szerep és az árnyéka. Görgei és Kossuth kapcsolata levelezésük tükrében. Napút, 2002/7. 11-24. o.

Gáspár András honvédtábornok. (In:) Kecskemét is kiállítja… Kecskemétiek a szabadságharcban II. Szerk. Székelyné Kőrösi Ilona. Kecskemét, 2002. 9-78. o.

Kossuth-problémák. Kisebbségkutatás, 2002/4. 957-969. o.

Kossuth, a parlamenti diktátor. Pannon Tükör, 2002/2. 3-18. o.

Kossuth és Görgei. Korunk, 2002/9. 82-90. o.

Kossuth és Veszprém megye. Új Horizont, 2002/6. 104-108. o.

Kossuth és a fővezéri kérdés 1848-1849-ben. Hadtörténelmi Közlemények, 2002/3. 571-655. o.

Kossuth Lajos fővezérsége. Századok, 2002. (136.) 4. sz. 823-862. o.

Kossuth Lajos és Országos Honvédelmi Bizottmány kiadatlan iratai 1847-1848. Századok, 2002. (136.) 6. sz. 1347-1383. o.

Schweidel József aradi vértanú élete és utolsó írásai. (In:) A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 5. Acta Musei Militaris in Hungaria. Szerk. Hausner Gábor, Kincses Katalin Mária és Kreutzer Andrea. Bp., 2002. 11-38. o.

Szemere Bertalan az Országos Honvédelmi Bizottmányban. (In:) Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. Szerk. Erdődy Gábor és Hermann Róbert. Bp., 2002. 262-278. o.

Deák és Görgei. Századok, (137.) 2003/5. 1081-1101. o.

Egy kis igazítás, avagy hogyan ne viselkedjünk hölgytársaságban? Hadtörténelmi Közlemények, 2003/1. 22-31. o.

Esztergom és Komárom megye 1848-49-ben – párhuzamok és különbségek. (In:) „Felszedek utamban minden fegyveres népet”. (Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc Komárom és Esztergom vármegyékben.) Szerk. L. Balogh Béni. Castrum Könyvek 10. Tatabánya, 2003. 7-27. o.

„Felszedek utamban minden fegyveres népet”. (Kossuth Lajos harmadik toborzóútja, 1848. október 17-27.) (In:) „Felszedek utamban minden fegyveres népet”. (Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc Komárom és Esztergom vármegyékben.) Szerk. L. Balogh Béni. Castrum Könyvek 10. Tatabánya, 2003. 79-149. o.

Görgei és a Békepárt. (Görgei 1850. március 2-i vallomása a klagenfurti helyőrségi hadbíróság előtt). Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára. Szerk. Ormos Mária. Bp., 2003. 150-169. o.

Hadsereg és politika 1848-1849-ben. (In:) Király Béla – Veszprémy László (szerk.:) A magyar hadtörténelem évszázadai. Bp., 2003. 159-182. o.

Komáromi kormánybiztosok 1848-ban. (In:) „Felszedek utamban minden fegyveres népet”. (Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc Komárom és Esztergom vármegyékben.) Szerk. L. Balogh Béni. Castrum Könyvek 10. Tatabánya, 2003. 223-251. o.

1848-1849 magyar háborúja. Múltunk. 2004. (XLIX.) 4. szám. 108-145. o.

Bem és Görgei. Két hadvezér ellentétes mítosza. (In:) Mítoszok nyomában. Mítoszképzés és történetírás a Duna-tájon. Tanulmányok. Főszerk. Miskolczy Ambrus. Szerk. Hausner Gábor és Kincses Katalin Mária. Transylvanica Varietas. Bp., 2004. 239-259.

Egy szerencsés város a hadak útján – Nagykanizsa 1849-ben. Hadtörténelmi Közlemények, 2005/1-2. 3-36. o.

Két(-három) Petőfi-kézirat 1849-ből. (In:) Szövegkönyv. Tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára. Szerk. Szilágyi Márton és Völgyesi Orsolya. Bp., 2005. 305-324. o.

A nagykanizsai képviselőválasztás 1848 júniusában. Századok, 2005/3. 629-658. o.

Történetíróból katona – Vasvári Pál utolsó éve. (In:) Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Szerk. Hausner Gábor. Bp., 2005. 269-289. o.

Kossuth és Görgei között – Ludvigh János kormánybiztosi jelentései1849-ből. Századok, 2006/3. 671-750. o.

Puky Miklós kormánybiztos iratai (1849. február 14. – június 22.) (In:) Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények. 2006. Budapest, 2006. 171-204. o.

Ein gesetzestreuer Hochverräter. Graf Lajos Batthyány (1807-1849) Red. Zoltán Fónagy und Magdolna Kocziha. Österreichisches Staatsarchiv – Ungarisches Nationalmuseum – Ungarisches Kulturinstitut Collegium Hungaricum. Wien, 2007. [Katalógusszövegek]

Batthyány Lajos (1807-1849). Magyar Tudomány (168.) 2007/6. 795-808. o.

Batthyány Lajos és a honvédsereg megteremtése. Pannon Tükör, 2007/6. 57-59.

A császár felelőssége – I. Ferenc József és a megtorlás. Kisebbségkutatás (16.) 2007/3. 509-524. o.

Dezertőrökből szabadságharcosok. A közkatonák lázadása. Lenkey János százada. A 200 éve született Lenkey János emlékére. Magyar Tudomány, 2007/12. 1607-1619. o.

I. Ferenc József és a megtorlás. I. rész. Századok (141.), 2007/3. 635-682. o. II. rész. uo. 2007/5. 1259-1299. o.

Gruber Fülöp honvédszázados, a szabadságharc vértanúja. Hadtörténelmi Közlemények (120.) 2007/3. 897-921. o.

Mészáros Lázár levelei Kossuth Lajoshoz és az Országos Honvédelmi Bizottmányhoz (1848. június 10. – 1849. július 8.) (In:) „A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak”. Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. Szerk. Prof. Szabó János és Hausner Gábor. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – PolgART Kiadó, Budapest, 2007. 73-118. o.

Megírható-e az 1848-49-es csaták története, avagy az 1848-49-es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények (120.) 2007/6. 649-686. o.

Mozgástér a kényszerpályán. 1848-49 Magyarországának nemzetközi és katonai esélyei. Korunk (XVIII.) 2007/7. 41-47. o.

Perbe fogva felségárulásért. Napút (IX.), 2007. október. (No. 8.) 41-47. o.

Répásy Mihály honvéd vezérőrnagy első temetése. Ad acta. A Hadtörténelmi Levéltár Évkönyve 2006. Szerk. Lenkefi Ferenc. Hadtörténelmi Levéltár, Budapest, 2007. 36-44. o.

A tizenhatodik aradi vértanú – Ludwig Hauk. (In:) A források bűvöletében. Ünnepi tanulmányok Katona Tamás 75. születésnapjára Szerk. Hermann Róbert és Zakar Péter. Belvedere. Szeged, 2007. 169-198.

Ausztria-kép Magyarországon 1848-1849-ben, a forradalom időszakában. Létünk. Társadalom, Tudomány, Kultúra. 2008/1. (XXXVIII.) 30-38.

Bevezetés a történeti delfinológiába – avagy Mészáros Lázár emlékiratainak kiadása. Hadtörténelmi Közlemények, 2008/3-4. 537-569.

Deserters or Freedom Fighters? A Hungarian Hussar Squadron in 1848. (In:) Resistance, Rebellion and Revolution in Hungary and Central Europe: Commemorating 1956. Ed. By László Péter and Martyn Rady. Studies in Russia and Eastern Europe No. 3. (formerly SSEES Occasional Papers). Hungarian Cultural Centre London, UCL 2008. 107-112.

Eötvös József öt levele 1849-ből és 1864-ből. Századok 142. (2008) 1. sz. 205-219. o.

A magyar zsidóság szerepe a honvédelemben 1848-49-ben. Létünk. Társadalom, Tudomány, Kultúra. 2008/1. (XXXVIII.) 43-50.

Az önbáj hiánya és a reflexíj homorúsága. Hadtörténelmi Közlemények, (121.) 2008/1. sz. 153-159. o.

Szemere Bertalan a reformkorban. Századok, (142.) 2008/3. sz. 535-591. o.

Andrássy Gyula 1848-1849-es tevékenysége. – The Activities of Gyula Andrássy in 1848-1849 (In:) Gróf Andrássy Gyula – a lángoló zseni. Titánia lovagjai II. Időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastély Múzeumban 2009. június 5. - szeptember 27. Kiállítási katalógus. Szerk. F. Dózsa Katalin. Fordította Fekete Gábor. Gödöllő, 2009. 26-31. o.

Batthyány Lajos(né) és Szemere Bertalan. Adatok Batthyány Lajos utóéletének történetéhez. (In) Háda Béla – Majoros István – Maruzsa Zoltán – Petneházi Margit szerk.: Két világ kutatója. Urbán Aladár 80 éves. ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. Bp., 2009. 205-220. o.

Fejezetek Teleki László gróf párizsi diplomáciai működésének történetéből. Századok, 2009. (143.) No. 3. 669-702. o.

A kormánybiztosi rendszer 1848-1849-ben. Korunk, 2009. március. (III.) No. 3. 43-53. o.

A miniszterelnök és a honvéd őrnagy – Batthyány és Görgei. AETAS, 2009. (24.) 1. 20-50. o.

Andrássy Gyula zászlóalja (Újabb adatok a zempléni önkéntes mozgó nemzetőrzászlóalj történetéhez). In: Háda Béla – Ligeti Dávid – Majoros István – Maruzs Zoltán – Merényi Krisztina (szerk.:) Nemzetek és birodalmak. Diószegi István 80 éves. ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. Bp., 2010. 279-295.

A Bem-Petőfi körkép (Erdélyi körkép). Barangolás a had- és művészettörténet határán. Hadtörténelmi Közlemények 123. (2010) 3. 562-602. o.

Az „Ellenőr” – egy ellenzéki zsebkönyv születése. Századok, 144. (2010.) 3. 505-530.

Kővári László kiadatlan haditudósítói jelentései 1849-ből. In: Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolvanadik évfordulójára. Szerk. Pál Judit és Sipos Gábor. Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvár, 2010. 135-142.

A magyar hadsereg az 1849. április 26-i komáromi csatában. Hadtörténelmi Közlemények 123. (2010) 4. 985-1004.

Perczel Mór második honmentő hadjárata és az első szolnoki ütközet (1849. január 2. – január 26.) In: Zounuk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. 25. Szerk. Fülöp Tamás. Szolnok, 2010. 159-203.

Programvita és obszcenitás. (Andrássy Gyula gróf és Dessewffy Emil gróf politiko-pornografikus verses üzenetváltása 1848 elején [avagy, mindig lehet lejjebb]). AETAS, 25. (2010) 2. szám. 155-166.

Szabó Samu honvédszázados emlékirata a 47. honvédzászlóalj történetéről. (In:) Molnár András szerk.: Egerszegi történeti tanulmányok 2010. Zalaegerszegi Füzetek 11. Zalaegerszeg, 2010. 131-173. o.

Széchenyi István leveleiből (1836-1857). Századok, 144. (2010.) 3. 673-688.

Átállni, félreállni vagy ellenállni? A fővezéri kérdés a Dunántúlon 1848 nyarán és őszén Franz Ottingertől Teleki Ádámig. Hadtörténelmi Közlemények 124. (2011) 2. szám, 297-331.

A Bach-huszár és a huszárkapitány. Jakab Elek ismeretlen (fél)munkája. Korunk, V. évf. (2011) 5. szám (május) 49-59. o.

Glacz százados feje. Egy epizód a kápolnai csata történetéből. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Gecsényi Lajos és Izsák Lajos. ELTE Eötvös Kiadó – MTA Társadalomkutató Központ. Bp., 2011. 333-343.

Lázadó csordák – oktrojált alkotmány. Egy legenda története. Századok 145. évf. (2011) 5. szám. 1117-1145. o.

A magyar hadsereg a schwechati csatában – egy harcrend tanulságai. (A hadrendek és harcrendek történeti forrásértékéről). Aetas 26. évf. (2011) 1. szám, 160-190. o.

Merénylet a fővezér ellen? – Görgei sebesülése. In: A sebesült Görgei. Kiállítási katalógus. Szerk. Nagy Anita, Romhányi Ágnes és Varga Benedek. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár. Bp., 2011. 15-24.

Perczel Mór levelei Csány László kormánybiztoshoz. Századok 145. évf. (2011) 3. szám. 655-687.

Perczel Mór második honmentő hadjárata és az első szolnoki ütközet (1849. január 2. – január 26.) II. rész. In: Zounuk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. 26. Szerk. Fülöp Tamás. Szolnok, 2011. 199-251. o.

Szemere Bertalan 1845-ös követjelentési beszéde (Egy kiadástörténeti rejtély nyomában.) In: História mezején. A 19. század emlékezete. Tanulmányok Pajkossy Gábor tiszteletére. Szerk. Deák Ágnes és Völgyesi Orsolya. Csongrád Megyei Levéltár. Szeged, 2011. 209-220. o.

Adalékok egy mítosz születéséhez. Görgeit átkozó népdalok és versek a szabadságharc utáni évekből. In: Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára. Szerkesztette Czövek Judit – Dyekiss Virág – Szilágyi Zsolt. Magyar Vallástudományi Társaság, Bp., 2012. 256-268. p.

A fehéregyházi (segesvári) ütközet és Petőfi halála – a kutatás kérdőjelei. Hadtörténelmi Közlemények, 125. évf. (2012) 2. sz. 437-460. o.

Így látta az ellenség – az 1848-1849. évi osztrák Armee-Bulletin sorozat. (Kincses Katalin Máriával közösen). In:A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 13. Acta Musei Militaris in Hungaria. Szerk. Závodi Szilvia. Bp., 2012. 185-244.

A Katonai Határőrvidék 1848-1849-ben. Limes, XXV. évf. (2012) 4. szám. I. kötet. Történetírás – kisebbségtörténet. 67-84.

Kísérlet az önálló magyar hadtudomány megteremtésére 1790-1867. In: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Szerkesztették Baráth Magdolna és Molnár Antal. Budapest – Győr, 2012. 363-374.

Ott volt-e Teleki Sándor a segesvár-fehéregyházi ütközetben? Korunk, III. folyam 23. évf. (2012) július. 83-86. o.

A „polgári” hírszerzés 1848-49-ben. In: Szakszolgálat Magyarországon, avagy tanulmányok a hírszerzés és titkos adatgyűjtés világából (1785-2011). Szerkesztette Csóka Ferenc (főszerkesztő), Csóka Györgyi, Fülöp Tibor, Horváth Orsolya, Lakatos Roland, Schmidt Csaba. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. Bp., 2012. 43-70. o.

Politikusból történetíró – Szalay László diplomáciai tevékenysége 1849-ben. In: Milyen nemzetet, kinek és hogyan? Tanulmányok Magyarország történelméből 1780-1948. Szerk. Dobszay Tamás . Erdődy Gábor – Manhercz Orsolya. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Bp., 2012. 105-114. p.

Szemere Bertalan. Magyar Tudomány, 173. (2012.) 10. szám, 1224-1237. o.

A Szemere-kormány külpolitikája. Századok, 146. évf. (2012) 3. sz. 543-562. o.

Újabb adatok Szalay László frankfurti követségének történetéhez. In: Németföldről Németországba. Magyar kutató tanulmányai a német történelemről. Szerkesztette Frank Tibor. Magyar kutatók az egyetemes történelemről 3. kötet. Gondolat Kiadó, Bp., 2012. 93-122.

Két honvédtábornok, akikből török pasa lett – kétszáz éve született Guyon Richrd és Kmety György. Magyar Tudomány, 174. évf. (2013) 9. sz 1056-1070.

Perczel Mór második honmentő hadjárata és az első szolnoki ütközet (1849. január 2. – január 26.) III. rész. In: Zounuk. A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. 27. Szerk. Fülöp Tamás. Szolnok, 2013. 83-146. o.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Ismeretlen adatok Széchenyi István 1848-as megítéléséről. (In:) Gát Eszter - Körmöczi Katalin szerk.: Széchenyi. Magyar Nemzeti Múzeum Konferenciafüzetek I. Sopron, 1991. 67-80. o.

Szemere Bertalan mint a honvédelem szervezője 1849ben. (In:) Ruszoly József szerk.: Szemere Bertalan és kora I. k. Miskolc, 1991. 275-314. o.

Görgei Artúr váci nyilatkozata. (In:) Gyarmati György - Németh Péter Mikola szerk.: Madách Kör Tár I. A metropolis árnyékában. Vác, 1992. 75-81. o.

Mészáros Lázár altábornagy fővezérsége (1849. július 1. - 1849. július 30.). (In:) Kőhegyi Mihály – Merk Zsuzsa: Mészáros Lázár emlékezete. Baja, 1993. 52-72. o.

Görgei Artúr hadügyi gondolatai. (In:) Ács Tibor szerk.: A katonai gondolkodásunk története az újabb kutatások tükrében. A Hadtudomány c. folyóirat melléklete. Bp., 1994. 33-39. o.

Klapka György tevékenysége 1848 márciusától decemberéig. (In:) Kiss Vendel szerk.: Komárom és Klapka György 1848/49-ben. Komárom, 1994. 39-64. o.

Komáromi kormánybiztosok 1848-ban. Limes, 1995/4. 59-74. o.

Kossuth és tábornokai. (In:) Kossuth Lajos halálának századik évfordulója. Emlékülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi tanszékén (1994. március 28.) Szerk. Jancsák Csaba, Nagy Tamás, Zakar Péter. Belvedere Meridionale Kiskönyvtár 8. Szeged, 1995. 17-36. o.

A fővezéri kérdés 1849 telén és tavaszán. (In:) Horváth László szerk.: A tavaszi hadjárat. (Az 1996. március 14-i tudományos konferencia anyaga). Hatvany Lajos Múzeum Füzetek 13. Hatvan, 1996. 9-32. o.

Az 1849. június 24-i, 26-i és 29-i minisztertanácsok. Komárom vagy Szeged? (In:) „Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc utóélete” című tudományos ülésszak. Vaja, 1996. 3-28. o.

Die unüberschreitbare Grenze. (In:) Gerald Schlag - Lieselotte-Weghofer-Mikats szerk.: Die Revolution von 1848/49 im österreichisch-ungarischen Grenzraum. Eisenstadt, 1996. 31-44. o.

Okmánytár a hatvani ütközet történetéhez. (In:) Horváth László szerk.: A tavaszi hadjárat. (Az 1996. március 14-i tudományos konferencia anyaga). Hatvany Lajos Múzeum Füzetek 13. Hatvan, 1996. 145-164. o. (Csikány Tamással közösen)

Nagykanizsa felszabadítása 1848 októberében. Zalai Múzeum 7. Nagykanizsa, 1997. 129-140. o.

Poeltenberg Ernő. (In:) Egy küzdelmes év katonái. Szerk. Horváth László. Gyöngyös, 1998. 83-124. o.

A kormánybiztosi rendszer 1848-49-ben. Történelmi tanulmányok. Studia Miskolciensia 3. Miskolc, 1999. 181-193. o.

A Kossuth-kultusz. (In:) ’48 kultusza. Tanulmányok. Szerk. G. Merva Mária. Gödöllői Múzeumi Füzetek 4. Gödöllő, 1999. 11-20. o.

Adatok a drávai védvonal történetéhez 1848 június – szeptember. Baranya. Emlékszám az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. Szerk. Ódor Imre és Lengvári István. 1998-1999. XI-XII. évfolyam. Pécs, 1999. 91-126. o.

Armijata ha borbata za nyezaviszimoszt ot 1848-1849. (In:) 1848-1850. Sztudii za ungarszkata vojna za nyezaviszimoszt i nyejnyija blgarszki kontekszt. Red. György Arató. Ungarszki kulturen insztitut. Szofija, 1999. 119-138. o.

Bem i Görgei. (In:) Węgierska Wiosna Ludów a walki narodowowyzoleńcze w XIX-wiecznej Europie. Konferencja Historyczna. Szerk. Jerzy Snopek. Węgierski Instytut Kultury. Warszawa, 1999. 29-38. o.

Eredmények és feladatok 1848-49. hadtörténetének kutatásában. A Történelmi Szemle, 1998/3-4. számában megjelent írás újraközlése. (In:) Glatz Ferenc szerk.: Közgyűlési előadások 1998. I. Bp., 1999. 97-111. o.

Pákozdi kérdőjelek. (In:) Közlemények Székesfehérvár történetéből I. „Akit szolgáltatok egy árva hon volt…” Az 1998. május 13-án, szeptember 29-én és november 12-én rendezett tudományos tanácskozás előadásai. Szerkesztette Csurgai Horváth József és Demeter Zsófia. Székesfehérvár, 2000. 123-154. o.

A tiszafüredi fővezérváltás. (In:) Tiszafüredi tanulmányok 4. Fejezetek az 1848-49-es szabadságharc tiszafüredi eseményeiből. Szerk. Füvessy Anikó. Szolnok, 2000. 31-104. o.

Újabb adatok a Batthyány Lajos elleni felségárulási perhez. (In:) Csorba László – Erdődy Gábor – Gerő András – Hermann Róbert – Molnár András – Urbán Aladár – Varga János: Batthyány Lajos emlékezete. Szombathely, 2000. 99-122. o.

Újabb adatok és szempontok Kőszeg „kapitulációjának” kérdéséhez (A Todorović-hadoszlop átvonulása Moson, Sopron és Vas megyén 1848 októberében). Kőszeg 2000. Egy szabad királyi város jubileumára. Szerk. Bariska István és Söptei Imre. Kőszeg, 2000. 193-236. o.

A 44. és 45. honvédzászlóaljak története. Vas Megyei Levéltári Füzetek. 9. Előadások Vas megye történetéről. III. Szombathely, 2000. 377-412. o.

Az 1848-49-es források kiadása. Fons, 2000/1. 151-170. o.

Der König von Ungarn im Kampf gegen den Kaiser von Österreich 1848-1849. Az 1992. évi Österreichische Historikertag-on elhangzott előadás jegyzetekkel ellátott szövege. Ungarn Jahrbücher, 1998-1999. München, 2000. 69-86. o.

Az eldöntő döntetlen – a schwechati csata 1848. október 30-án. (In:) Molnár Sándor szerk.: A magyar történelem eseményei a Vay Ádám Múzeum metszetgyűjteményének tükrében. Vaja, 2000. 5-43. o.

Hajnik Pál. (In:) Népek, hősök, emberek. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójának tiszteletére rendezett konferencia előadásai. Szerk. Horváth M. Ferenc, Mándli Gyula és Zomborka Márta. Váci Füzetek 4. Vác, 2000. 91-115. o.

Huszárhősök, hőstettek 1848 őszén és telén Nyugat-Magyarországon. (In:) „Huszárok a történelem forgószínpadán”. Tudományos konferencia: Sárvár, 2000. szeptember 14-15. Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár, 2000. 109-123. o.

A megtorlás 1849-1859. (In:) V. és VI. Honvéd Emléknap Makón. A szabadságharc 150. évfordulója 1998-1999. Szerk. Halmágyi Pál. A Makói Múzeum Füzetei 95. Makó, 2000. 46-67. o.

Kossuth és tábornokai. (In:) Döbör András – Jancsák Csaba – Kiss Gábor Ferenc – Nagy Tamás szerk.: Professoribus salutem. Találkozások neves történészekkel. Szeged, 2001. 181-208. o.

Neodumice oko Pákozda. (In:) Hrvatska 1848. i 1849. Zbornik radova. Szerk. Mirko Valentić. Zagreb, 2001. 149-166. o.

Thóbiás Dani hadnagy és segédtiszt naplótöredéke. (In:) Takács Péter szerk.: „de víg élet, s mily gyöngy élet…a honvédélet”. Mihálka Endre, Borcsik Salamon, Thóbiás Dani emlékiratai 1848/49-ből. Periférián Alapítvány. Nyíregyháza, 2002. 201-208. o.

Felső-magyarországi polgárok az 1848-1849. évi szabadságharcban. (In:) Armáda, mesto spoločnosť od 15. storočia do roku 1918. – Hadsereg, város, társadalom a 15. századtól 1918-ig. Főszerk. Vojtech dangl és Varga J. János. Szerk. Mária Stanová. Bratislava, 2002. 205-221. o.

Kossuth és a magyar hadsereg. (In:) A magyar függetlenség jelképe. Békés megye 2002. évi ünnepi Kossuth-konferenciájának előadásai. Szerk. Erdész Ádám. Gyula, 2002. 65-86. o.

Politics and the Army in 1848-1849. (In:) László Veszprémy – Béla K. Király (ed.:) A Millennium of Hungarian Military History. War and Society in East Central Europe. Vol. XXVII. Columbia University Press, New York, 2002. 263-295. o.

Kossuth, Parliamentary Dictator. (In:) László Péter – Martyn Rady – Peter Sherwood (ed.:) Lajos Kossuth Sent Word… Papers delivered on the occasion of the bicentenary of Kossuth’s birth. Hungarian Cultural Centre London – School of Slavonic and East European Studies – University College London. London, 2003. 41-69. o.

Kossuth, Perczel és a szerb kérdés, 1849. március – június. (In:) A nemzetiségi kérdés Kossuth és kortársai szemében. Szerk. Kiss Gábor Ferenc és Zakar Péter. Belvedere Kiskönyvtár 15. Belvedere Meridionale. Szeged, 2003. 9-49. o.

Kossuth, az első magyar populista politikus. Honismeret, 2003/1. 33-41. o.

1848-49 és 1956 nemzetőrsége. (In:) „Tizenhárom nap, amely…” tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéből. Szerk. Horváth Miklós. Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Bp., 2003. 165-183. o.

Az eltűnt nyomtatvány nyomában. – Jókai komáromi menlevele. (In:) Magyarország legerősebb bástyája Komárom. Válogatás a Komáromi Napok történészkonferenciáinak előadásaiból 1993-2001. Szerk. Kiss Vendel. Komárom, 2003. 43-51. o.

A miniszterelnök és a kormánybiztos: Batthyány Lajos és Csány László. (In:) Pártvezér, miniszterelnök, vértanú. Tudományos emlékülés a 200 éve született Batthyány Lajos miniszterelnök tiszteletére. Zalaegerszeg, 2007. szeptember 12. Szerk. Molnár András. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó – Zala Megyei Levéltár. Budapest – Zalaegerszeg, 2008. 111-185.

1848-49. nemzetőrsége. (In:) „A néppel tűzön-vízen át!” Nemzetőrjelvény. – Tudományos konferencia a nemzetőrségről, 2009. Szerk. Bokodi-Oláh Gergely. Az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa. Bp., 2009. 17-39. o.

A Mednyánszky-szabadcsapat és a pápai vértanúk. In: Veszprém megyeiek az 1848-1849-es szabadságharcban. Acta Musei Papensis – Pápai Múzeumi Értesítő 13. Szerk. Nagy-L. István. Pápa, 2010. 255-291. o.

A veszprémi önkéntes mozgó nemzetőrzászlóalj, és a 70. honvédzászlóalj története. In: Veszprém megyeiek az 1848-1849-es szabadságharcban. Acta Musei Papensis – Pápai Múzeumi Értesítő 13. Szerk. Nagy-L. István. Pápa, 2010. 93-180.

Zalaiak a cs. kir. hadbíróság előtt. Az 1849-1850. évi megtorlás Zala megyében. In: Degré Alajos emlékezete. Tudományos emlékülés. Zalaegerszeg, 2009. május 14. Szerkesztette Molnár András. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó – Zala Megyei Levéltár. Budapest – Zalaegerszeg, 2010. 149-232.

Az Aradi Ereklyemúzeum iratanyaga. In: Az Aradi Ereklyemúzeum anyaga az aradi Complexul Muzeal-ban. Szerk. Zombori István. Móra Ferenc Múzeum. Szeged, 2011. 29-40.

Lajos Batthyány und die Aufstellung der Honvédarmee. In: Széchenyi, Kossuth, Batthyány, Deák. Studien zu den ungarischen Reformpolitikern des 19 Jahrhunderts und ihren Beziehungen zu Österreich. Herausegeben von István Fazekas, Stefan Malfèr, Péter Tusor. – Széchenyi, Kossuth, Batthyány, Deák. Tanulmányok reformkori magyar politikusokról és kapcsolatukról Ausztriához. Szerk. Fazekas István, Stefan Malfèr, Tusor Péter. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Bd. III. Wien – Bécs, 2011. 169-180.

Rendszerváltás 1848-ban, számonkérés 1849-ben. In: Identitásaink és (el)hallgatásaink. A XXI. Század Intézet évkönyve. A kötetet összeállította és szerkesztette Fricz Tamás és Lánczi András. XXI. Század Intézet, Bp., 2011. 11-26.

Tentative de créer la science militaire hongroise indépendante 1790-1867. In : La pensée militaire hongroise à travers les siècles. Sous la direction de Hervé Coutau-Bégarie et Ferenc Tóth. Institut de Stratégie Comparée – Economica, Paris, 2011. 133-145.

Asbóth Sándor és Julius Haynau afférja 1848 májusban. In: Zalai Múzeum 20. Szerk. Béres Katalin és Megyeri Anna. Zalaegerszeg, 2012. 23-32.

Book Reviews

Kecskés László: Komárom, az erődök városa. Hadtörténelmi Közlemények, 1986/2. 351-354. o.

Szénássy Zoltán: Komáromi Olympos. Hadtörténelmi Közlemények, 1986/3. 610-612. o.

Klapka György: Emlékeimből. S. a. r. Katona Tamás. Hadtörténelmi Közlemények, 1987/1. 77-82. o.

Tóth Gyula: Hadak, hitek, históriák. Hadtörténelmi Közlemények, 1987/1. 148-152. o.

Hungaro-polonica. Tanulmányok a magyar-lengyel történelmi és irodalmi kapcsolatok köréből. Forrás, 1988/12. 80-83. o.

F. Kiss Erzsébet: Az 1848-1849-es magyar minisztériumok. Hadtörténelmi Közlemények, 1988/4. 793-799. o.

Féja Géza: Kossuth Lajos. Új Auróra. 1988/3. 131-3. o.

Gergely András: Egy nemzetet az emberiségnek. Hadtörténelmi Közlemények, 1988/1. 157-160. o.

Herczegh Géza: Magyarország külpolitikája, 896-1919. Hadtörténelmi Közlemények, 1988/2. 402-409. o.

Kosáry Domokos: A történelem veszedelmei. Hadtörténelmi Közlemények, 1988/3. 566-571. o.

Kossuth Lajos: Írások és beszédek 1848-1849-ből. S. a. r. Katona Tamás. Hadtörténelmi Közlemények, 1988/3. 526-539. o.

Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. S. a. r. Katona Tamás. Életünk, 1989/3. 220-224. o.

A magyarországi hadjárat 1849. Orosz szemtanúk a magyar szabadságharcról. Hadtörténelmi Közlemények, 1989/1. 120-123. o.

Albert Gábor: Zsákutcák hősei. Magyar Napló, 1990/1.

Gergely András: Áruló vagy áldozat? Magyar Napló, 1990/

Görgey contra Kossuth. S. a. r. Pusztaszeri László. BUKSZ, 1990/3. 374-5. o.

Hunfalvy Pál: Napló 1848-1849. S. a. r. Urbán Aladár. Századok, 1990/1. 153-161. o.

Kovács István: A légió. Forrás, 1990/5. 92-5. o.

Mátray Gábor: Töredék jegyezmények Magyarország történetéből 1848/49. S. a. r. Fülep Katalin. 155-161. o.

Spira György: Kossuth és alkotmányterve. Forrás, 1990/7. 95-6. o.

Varsányi Péter István: Szerbek és magyarok között a Duna mentén (Csernovits Péter politikai pályája). Életünk, 1990/3. 279-281. o.

Barsi József: Utazás ismeretlen állomás felé 1849-1856. Berzsenyi Lénárd rajzai. Az olmützi foglyok arcképsorozata. Hadtörténelmi Közlemények, 1991/4. 100-105. o.

Spira György: Jottányit se a negyvennyolcból! Századok, 1991/3-4. 381-387. o.

Veress D. Csaba - Siklósi Gyula: Székesfehérvár, a királyok városa. Árgus, 1991/1. 107-108. o.

Erdős Ferenc: Székesfehérvár a forradalom és szabadságharc idején 1848-49. Árgus, 1992/2. 81-82. o.

Ezernyolczszáznegyvennyolcz. Az 1848/!9-iki magyar szabadságharcz története képekben. (Reprint kiadás). BUKSZ, 1992/3.385-386. o.

Füzes Miklós: Batthyány Kázmér. Hadtörténelmi Közlemények, 1992/4. 174-176. o.

Magyarhon angol barátja. Kabdebó Tamás: Blackwell küldetése. A Magyar Tudomnyos Akadémia Könyvtárának Közleményei. Új sorozat. 26. (101.) Bp., 1990. AETAS 1992/1-2. 251-258. o.

Julier Ferenc: Magyar hadvezérek. Reprint. Hadtörténelmi Közlemények, 1993/2.

Karsa Ferenc: Szabadságharcos napló. „A körültem és velem 1848. és 1849. évben történt események.” Hadtörténelmi Közlemények, 1993/3. 142-146. o.

Kedves Gyula: A szabadságharc hadserege I. A lovasság. Hadtörténelmi Közlemények, 1993/2.

György Kurucz: Guide to Documents and Manuscripts (In:) Great Britain Relating to the Kingdom of Hungary from the Earliest Times to 1800. Hadtörténelmi Közlemények, 1993/3. 138-142.

Széchenyi István válogatott művei I-III. k. Levéltári Közlemények, 1993.

Plohn József: Honvédportrék. Hadtörténelmi Közlemények, 1994/1.

Szénássy Zoltán: Klapka György. Hadtörténelmi Közlemények. 1994/1.

A Görgei-kérdés történetéről. Új Honvédségi Szemle, 1995/7. 93-95. o.

Tetszésdíjas könyv. (Bírálat Závodszky Géza III. osztályos gimnáziumi történelem tankönyvéről). Iskolakultúra, 1995/2.

Bagu Balázs - Szakáll Mihály: A szabadságharc nemzetőrei. Ungvár - Budapest, 1994. Hadtörténelmi Közlemények, 1995/4.

H. Szabó Lajos: Pápa és környéke 1848-1849. Pápa, 1994. Hadtörténelmi Közlemények, 1996/1.

Spira György: Az újjáéledő Széchenyi, avagy a legnagyobb magyar szatirikus. Századok 1996/5. 1325-1326. o.

Ács Tibor: Mészáros Lázár. Az első magyar honvédelmi miniszter élete és munkássága. H. n. 1995. Hadtörténelmi Közlemények 1996/4.

Csatáry György: Múltunk írott ereklyéi. Ungvár - Budapest, 1995. Hadtörténelmi Közlemények 1996/4.

Egy tudós pap az emigrációban (avagy hogyan nem szabad forrást kiadni). Rónay Jácint: Napló (Válogatás). Sajtó alá rendezte és az utószót írta Hölvényi György. Az előszót írta Katona Tamás. A kötetet szerkesztette Zombori István. Budapest - Pannonhalma, 1996. AETAS 1996/2-3. 284-289. o.

Előtanulmány egy monográfiához? Varga János: Románok és magyarok 1848-1849-ben. Budapest, 1995. AETAS 1996/2-3. 290-294. o.

H. Szabó Lajos: A szabadságharc és az emigráció pénzei, kitüntetései 1848-1866. Pápa, 1995. Hadtörténelmi Közlemények 1997/1. 179-182. o.

Jároli József (szerk.:) Dokumentumok az 1848-49-i forradalom és szabadságharc Békés megyei történetéhez. Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 16. Gyula, 1995. Századok, 1997/5.

Magyarságról, polgárságról. Példás kötet a fehérvári Tóparti Gimnázium tanárai, diákjai tanulmányaiból. Fejér Megyei Hírlap, 1997. aug. 19.

Máriássy János: A pétervásárai csata. 1849. február 24. Első közlésben közreadja és a bevezetőt írta Sugár István. A füzetet gondozta és az utószót írta Czenthe Huba. Az előszót írta Eged János. Péterkei füzetek 1. Pétervására, 1996. Hadtörténelmi Közlemények, 1997/3.

Molnár András: Batthyány Lajos a reformkorban. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 1996. 222 o. Hadtörténelmi Közlemények, 1997/3.

Örmények a szabadságharcban. Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc örmény hősei. (Országos Örmény Önkormányzat, Budapest, 1995. – Kedves Gyula: Czetz János, A szabadságharc legifjabb tábornoka. Országos Örmény Önkormányzat, Budapest, 1996. Hadtörténelmi Közlemények, 1997/2.

Az első hadügyér. (Ács Tibor: Mészáros Lázár. Bp., 1987.) Iskolakultúra, 1998/3. 99-101. o.

Szarka Lajos: A tábornok bére. Pannon Tükör, 1998/2. 100. o.

Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetőri iratai. S. a. r. Urbán Aladár. I-II. k. Hadtörténelmi Közlemények. 2000/2.

Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetőri iratai. S. a. r. Urbán Aladár. I-II. k. BUKSZ, 2000/3. 264-268. o.

Perjés Géza: Seregszemle. Magyar Tudomány. 2000/1. 118-121. o.f

Kitüntetések könyvei. Hű vitézségért. Makai Ágnes „Hű vitézségért” és Illésfalvi Péter, Kovács Vilmos és Maruzs Roland „Vitézségért” c. kötetéről. Millenniumi Országjáró, 2001/VI. 17. o.

Bús János – Szabó Péter: Béke poraikra. A második világháború halottainak emlékezete. Millenniumi Országjáró. 2002/II. 19. o.

Csikány Tamás – Demeter Lajos – Egyed Ákos – Kedves Gyula – Urbán Aladár: „…siessünk kedves magyar hazánkot megoltalmazni.” Székely határőrök a magyarországi hadszíntereken 1848-ban. Szerk. Csikány Tamás. Timp – Militaria VIII. kötet. Timp Kiadó, Bp., 2008. Korall, 2008. (9.) november. No. 33. 143-152. o.

Translations

Német nyelvű iratok fordítása a következő munkákban

1848-as levelek egy magángyűjteményből. Kiállítási katalógus. Magyar Nemzeti Múzeum, Bp., 1997. 56 o.

Csány László kormánybiztosi iratai 1848-1849. Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, 1998. I-II. k. 432 + 399 o.

Győr város és megye a hadtörténete 1848-49-ben. Győr-Sopron-Moson Megye Győr Megyei Levéltára. Győr, 1998. 430 o.

Óh, szabadság, hadd nézzünk szemedbe! A rendi Magyarországtól a polgári Magyarországig. A reformkor, a forradalom, az emigráció és a kiegyezés korának dokumentumai és képei, 1825-1894. Bp., 1998. 72 o.

A csornai ütközet története és okmánytára. 1849. június 13. Győr–Sopron–Moson Megyei Soproni Levéltára. Sopron, 1999. 308 o.

Az ihászi ütközet emlékezete 1849-1999. Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa, 1999. 220 o.

Nagykanizsa és környéke 1848-1849-ben. Okmánytár. (Molnár Andrással közösen.) Nagykanizsa, 2000. I-II. k. (330+296 o.)

Kossuth Lajos és Görgei Artúr levelezése, 1848-1849. Osiris Kiadó. Millenniumi Magyar Történelem. Bp., 2001. 582 o.

1848-1849. Szabadságharc a Tápióvidéken. – A tápióbicskei ütközet. (Kucza Péterrel közösen) Nagykáta, 2002. 404 o.

Molnár András: „Viam meam persequor.” Batthyány Lajos gróf útja a miniszterelnökségig (1807-1848). Osiris, Bp., 2007.

Okmánytár. (In:) „Verekedni az utolsó emberig”. A turai lovasütközet 1849. július 20. Tanulmányok. Szerk. Rosonczy Ildikó. Magyar Napló, Budapest, 2009. 193-252. o.

Csány László reformkori iratai 1817-1848. S. a. r. Molnár András. Zalai Gyűjtemény 66. Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, 2009.

Az 1848. őszi dunántúli hadjárat és a pákozdi csata. – A pákozdi csatáról szóló hadijelentések. In: Főhajtás. Katonai Emlékpark Pákozd. Szerk. Vermes Judit. Zrínyi Kiadó. Bp., 2010. 5-72. o.

Aradi Ereklyemúzeum. Okmánytár. Válogatott iratok és dokumentumok. Okmánytár az Aradi Ereklyemúzeum anyagából (1836-1892). A reformkor, a forradom, a szabadságharc, a megtorlás, az emigráció és a kiegyezés korának dokumentumai. Szerkesztette Hermann Róbert. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket készítette Hermann Róbert, Pelyach István, Szoleczky Emese és Tóth Orsolya. A magyar fordításokat készítette Hermann Róbert és Pelyach István. A bevezető tanulmányt írta Hermann Róbert. A bevezető tanulmányt németre fordította Pingiczer Klára. H. és é. n. [Szeged, 2012.]

Discography

Csudáknak éve. CD-Rom az 1848-49-es szabadságharc történetéről. Szerkesztés, szöveg, képválogatás. Kb. 6 ív. Média 21. Kft., Bp., 1998.

Haza és haladás. A reformkortól a kiegyezésig (1790-1867). CD-Rom. Encyclopaedia Hungarica. Bp., 2000. (A hadtörténeti címszavak, a forradalom és szabadságharc, illetve a Kossuth-emigráció).

Vitam et sanguinem sed avenam non. (Magyar – osztrák történeti kapcsolatok. – Ungarisch-österreichische historische Beziehungen.) Főszerk. Ujváry Gábor. Írták: Fazekas István, Hermann Róbert, E. Kovács Péter, Ujváry Gábor. Ford. Balla Eszter, Bolla Eszter, Kékesi Katalin, Kőszegi Heike. CD-ROM. Wien, 2002. (A XIX. századi címszavak.)

Organization of Conferences

1993. Konferencia Görgei Artúr születésének 175. évfordulója alkalmából. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum.

1994. Konferencia Buda visszavételének 145. évfordulója alkalmából. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

1996. Mészáros Lázár élete és kora. HM Hadtörténelmi Intézet és Múzeum

2001. A magyar hadtörténetírás problémái és vitás kérdései. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum.

2002. Kossuth és a magyar hadügy. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2002. Erkölcs és erkölcstelenség a háborúban. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2007. Batthyány Lajos és a magyar hadügy. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2008. Konferencia Mészáros Lázár halálának 150. évfordulója alkalmából. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2009. Konferencia a tavaszi hadjárat 160. évfordulója alkalmából. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2010. Széchenyi István és a magyar hadügy. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2011. Hadik András és a Hadik-család katonai szerepe. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2011. Konferencia Horthy István emlékére. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2012. Konferencia az újvidéki vérengzés 60. évfordulója alkalmából. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Holokauszt Emlékközpont.

2012. Konferencia Tóth Ágoston ezredes születésének 200. évfordulója alkalmából. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2013. Konferencia a doni áttörés 60. évfordulója alkalmából. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – MTA Történettudományi Intézete.

2013. Az új magyar hadtörténeti szintézis problémái. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Academic and Public Appearances (Live and Electronic)

Dékány István – Böjthe József: Honvédcsaták c dokumentumfilm-sorozatában, 1998-1999-ben.

Az MTV és a Duna TV március 15-i és október 6-i műsoraiban, kb. 1994 óta folyamatosan.

Az Echo TV Időrosta című műsorában 2010-2012 között

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube