Heltai János Imre

Cím: PhD
Nem: férfi
Születési év: 1978
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2010
Tudományág: nyelvtudományok
Disszertáció címe: Nyelvcsere és a nyelvi revitalizáció lehetőségei Moldvában
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2002
Tudományág(ak): Magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

MA-fokozat megszerzésének éve: 2001
Tudományág(ak): Német nyelv és irodalom szakos tanár
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi adjunktus

Korábbi munkaadó: Németh László Gimnázium
Beosztás: tanár

Egyéb korábbi munkaadó:
Beosztás:


Kutatási és oktatási szakterületek

Szociolingvisztika

közösségi kétnyelvűség, nyelvcsere, nyelvpolitika, nyelvi tervezés, nyelvi szocializáció a többnyelvűségben, a két- és többnyelvűség oktatási vonatkozásai

nyelvhasználat moldvai magyar-román kétnyelvű (moldvai magyar, moldvai csángó) beszélőközösségekben, nyelvhasználat magyarországi romani-magyar, beás-magyar kétnyelvű és magyar egynyelvű cigány/roma beszélőközösségekben

dialektológia, stilisztika

szociolingvisztika, dialektológia, stilisztika megjelenítése a közoktatásban

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Geolingvisztikai Műhely, alapító tag

„A nyelvi revitalizáció kommodifikációja – Standardizáció és autenticitás a moldvai magyarnyelv-használatban“ (OTKA: K 112447, 2014—2016), konzulens

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
   
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Német C2
Angol B2
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Pedagógus Kutatói Pályadíj MTA 2013
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyarországi Német Nyelvtanárok Egyesülete 2010-2014: elnökségi tag, 2014-: alelnök
Magyar Nyelvtudományi Társaság tag
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete tag
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

Monográfiák

Nyelvcsere és a nyelvi revitalizáció lehetőségei Moldvában. Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest. 2014.Szerkesztett kötetek, folyóiratok

DUfU (Deutschunterricht für Ungarn. (2013.) Vol. 25. (szerk. Katalin Boócz-Barna, Csaba Földes, Anna Reder, János Heltai).

DUfU (Deutschunterricht für Ungarn). (2011). Vol. 24. No. 1-2. (szerk. Katalin Boócz-Barna, Csaba Földes, Anna Reder, János Heltai).Könyvfejezetek

Sprachliche Sozialisation in den Moldauer ungarisch-rumänisch zweisprachigen Sprechergemeinschaften (Nyelvi szocializáció a moldvai magyar-román kétnyelvű beszélőközösségekben). Kötet Kolláth Anna köszöntésére. Szerk. Gróf Annamária. (Közös cikk Bodó Csanáddal). 2014. 45-55.

Language shift in Moldavia. In L. Peti – V. Tánczos (ed.), Language Use, Attitudes, Strategies: linguistic identity and ethnicity in the Moldavian Csángó villages. Cluj-Napoca: The Romanian Institute for Research on National Minorities. 2012. 71-96.

Nyelvi tervezés és magyarnyelv-tanítás Moldvában. In: Benő A. – Szilágyi N. S. (szerk.), Nyelvi közösségek - nyelvi jogok. Kolozsvár: Szabó T. Attila Nyelvi Intézet. 2006. 153-165.

 

Lehetőségek a moldvai kétnyelvű katolikus közösségek nyelvcseréjének elemzésére. In: P. Lakatos I. – T. Károlyi M. (szerk.), Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2004. 118-125.

A magyar-román nyelvcserével kapcsolatos vélekedések moldvai kétnyelvű beszélőközösségekben. In: Kiss J. (szerk.) Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai; 221.). Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság. 2004. 125-135.


Cikkek tudományos folyóiratokban

A szociolingvisztikai szemlélet projektalapú formálása a középiskolában. In: Anyanyelv-pedagógia 2013/1. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/index.php?issue=21 Utolsó megtekintés 2014.04.16.

A magyar nyelvi tervezés lehetőségei az egyházi nyelvhasználat területén Moldvában. In: Néprajzi Látóhatár 2011/4. 39-49.


Konferenciaközlemények

A moldvai magyar nyelvi tervezés legitimitásának kérdései. In: Híres-László K. – Karmacsi Z. – Márku A. (szerk.), Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok közép-európában elméletben és gyakorlatban: A 16. Élőnyelvi Konferencia anyagai. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 130.) Budapest: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 2011. 119-125.

Vélekedések a magyar nyelv területi változatairól Moldvában. In: Guttmann M. – Molnár Z. (szerk.), V. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, 2007. augusztus 22–24.: A Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai VIII. Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola. 2007. 126-132.

Új lehetőségek a moldvai magyar beszélőközösségek nyelvi viselkedésének vizsgálatában. In: Heltai P. (szerk.), Nyelvi modernizáció: Szaknyelv, fordítás, terminológia: A XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Pécs – Gödöllő: MANYE - Szent István Egyetem. 2006. 72-77.

A moldvai magyar–román kétnyelvű beszélőközösségek etnolingvisztikai vitalitása. In: Cs. Jónás E. – Székely G. (szerk.), Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban 1-2. A XIV. MANYE kongresszus előadásai. Nyíregyháza – Pécs: Bessenyei György Tanárképző Főiskola. 2004. 170-176. (Közös cikk Tarsoly Eszterrel).

Nyelvi tervezés Moldvában. In Drescher A. – Herr J. (szerk.), A MANYE XI. (pécsi) és XII.(szegedi) kongresszusa nemzetiségi és nyelvpolitikai tárgyú előadásaiból (Szekszárdi alkalmazott nyelvészeti füzetek; 2.). Szekszárd – Pécs – Budapest: Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete. 2003. 67-72. (Közös cikk Bodó Csanáddal és Tarsoly Eszterrel).

Recenziók
Fordítások
Szépirodalmi alkotásokFilm és multimédia
Diszkográfia
Konferenciaszervezés
Nyilvános megjelenések

2015:

Előadás a "Határtalan tehetségek". A Wáli István Református Cigány Szakkollégium nemzetközi szakmai konferenciája" című rendezvényen. Debrecen, 2015. március 6-7. Előadás címe: A "többnyelvű életvilág" koncepciója az oktatásban és a felzárkózásban.

Moderáció a "Regionale Deutschlehrendentagung des Ungarischen Deutschlehrerverbandes" c. tudományos konferencián. 2015. április 17-19.


Egyéb

A magyarországi cigány lakosság által beszélt nyelvek. http://www.nytud.hu/pp/heltai.htmlJános Imre Heltai

Title: PhD
Gender: M
Year of Birth: 1978
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2010
Discipline: Linguistics
Title of Thesis: Language Shift and Possibilities of Language Revitalization in Moldavia
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2002
Discipline(s): Hungarian language und literature
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Year of Obtaining the MA Degree: 2001
Discipline(s): German language und literature
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Hungarian Linguistics
Current Position(s): senior lecturer

Previous Employer: Németh László Gimnázium (secondary school)
Previous Position Held: Teacher

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Sociolinguistics

Community bilingualism, language shift, language policies, language planning, minority linguistic socialization, multilingualism and education

features of language use of Hungarian-Romanian bilingual speakers in Moldavia in the process of language shift
language use of Hungarian-Romani and Hungarian-Boyash bilingual speakers

dialectology, stylistics

Membership in Research Groups and Projects

The Geolinguistic Laboratory, founding member

„Linguistic Revitalization as a Commodity: Standardization and Authenticity of the Hungarian Language Use in Moldavia” (OTKA: K 112447, 2014—2016), consultant

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German C2
English B2
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Teacher-Researcher Award Hungarian Academy of Sciences 2013
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Association of Teachers of German 2010-2014: member of the board, vice-president
Society of Hungarian Linguistics member
Hungarian Association of Applied Linguists and
Language Teachers (HAALLT)
member
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications


Monographs

Nyelvcsere és a nyelvi revitalizáció lehetőségei Moldvában. Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest. 2014.

Edited Books and Journals

DUfU (Deutschunterricht für Ungarn. (2013.) Vol. 25. (szerk. Katalin Boócz-Barna, Csaba Földes, Anna Reder, János Heltai).

DUfU (Deutschunterricht für Ungarn). (2011). Vol. 24. No. 1-2. (szerk. Katalin Boócz-Barna, Csaba Földes, Anna Reder, János Heltai).


Chapters in Books

Sprachliche Sozialisation in den Moldauer ungarisch-rumänisch zweisprachigen Sprechergemeinschaften (Nyelvi szocializáció a moldvai magyar-román kétnyelvű beszélőközösségekben). Kötet Kolláth Anna köszöntésére. Szerk. Gróf Annamária. (Közös cikk Bodó Csanáddal). 2014. 45-55.

Language shift in Moldavia. In L. Peti – V. Tánczos (ed.), Language Use, Attitudes, Strategies: linguistic identity and ethnicity in the Moldavian Csángó villages. Cluj-Napoca: The Romanian Institute for Research on National Minorities. 2012. 71-96.


Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

A szociolingvisztikai szemlélet projektalapú formálása a középiskolában. In: Anyanyelv-pedagógia 2013/1. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/index.php?issue=21 Utolsó megtekintés 2014.04.16.

A magyar nyelvi tervezés lehetőségei az egyházi nyelvhasználat területén Moldvában. In: Néprajzi Látóhatár 2011/4. 39-49.Conference Proceedings (Printed and Electronic)

A moldvai magyar nyelvi tervezés legitimitásának kérdései. In: Híres-László K. – Karmacsi Z. – Márku A. (szerk.), Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok közép-európában elméletben és gyakorlatban: A 16. Élőnyelvi Konferencia anyagai. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 130.) Budapest: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 2011. 119-125.

Vélekedések a magyar nyelv területi változatairól Moldvában. In: Guttmann M. – Molnár Z. (szerk.), V. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, 2007. augusztus 22–24.: A Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai VIII. Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola. 2007. 126-132.

Új lehetőségek a moldvai magyar beszélőközösségek nyelvi viselkedésének vizsgálatában. In: Heltai P. (szerk.), Nyelvi modernizáció: Szaknyelv, fordítás, terminológia: A XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Pécs – Gödöllő: MANYE - Szent István Egyetem. 2006. 72-77.

A moldvai magyar–román kétnyelvű beszélőközösségek etnolingvisztikai vitalitása. In: Cs. Jónás E. – Székely G. (szerk.), Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban 1-2. A XIV. MANYE kongresszus előadásai. Nyíregyháza – Pécs: Bessenyei György Tanárképző Főiskola. 2004. 170-176. (Közös cikk Tarsoly Eszterrel).

Nyelvi tervezés Moldvában. In Drescher A. – Herr J. (szerk.), A MANYE XI. (pécsi) és XII.(szegedi) kongresszusa nemzetiségi és nyelvpolitikai tárgyú előadásaiból (Szekszárdi alkalmazott nyelvészeti füzetek; 2.). Szekszárd – Pécs – Budapest: Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete. 2003. 67-72. (Közös cikk Bodó Csanáddal és Tarsoly Eszterrel).Book Reviews
Translations
Creative Writing
Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)
Discography
Organisation of Conferences
Academic and public Appearances (Live and Electronic)


2015:

Előadás a "Határtalan tehetségek". A Wáli István Református Cigány Szakkollégium nemzetközi szakmai konferenciája" című rendezvényen. Debrecen, 2015. március 6-7. Előadás címe: A "többnyelvű életvilág" koncepciója az oktatásban és a felzárkózásban.

Moderáció a "Regionale Deutschlehrendentagung des Ungarischen Deutschlehrerverbandes" c. tudományos konferencián. 2015. április 17-19.