Hegedűs Rita Mária

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1954
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 06-1-483-2868

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1995
Tudományág: nyelvtudomány (magyar nyelvészet)
Disszertáció címe:
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1978
Tudományág(ak): Magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom 1978
Magyar mint idegen nyelv 1984
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
MKKE szerkesztő 1979
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Jelenlegi munkaadó: Humboldt Egyetem, Berlin
Kar: Philosophie II.
Intézet: Slawistik
Tanszék: Ungarische Literatur und Kultur
Beosztás: lecturer

Korábbi munkaadó: ELTE BTK
Beosztás: egyetemi adjunktus

Egyéb korábbi munkaadó: Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó
Beosztás: szerkesztő


Kutatási és oktatási szakterületek

Oktatási területek:
Szociolingvisztika,nyelvtipológia, leíró grammatika, funkcionális grammatika, magyar nyelvtudomány-történet, magyar nyelvtörténet, összevető nyelvészet, funkcionális nyelvészet, alkalmazott nyelvészet, hibaanalízis, módszertan, módszertan-történet c. tantárgyak oktatása: előadások és szemináriumok tartása magyar és német nyelven
magyar mint idegen nyelv és német nyelvórák tartása

Kutatási területek:
összevető nyelvészet, nyelvtipológia, funkcionális nyelvészet, nyelvoktatás-történet, a magyar mint idegen nyelv oktatásának története, nyelvi mérés és értékelés

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2014-től CENTRAL - tudományos csereprogram; szervező
1989 Hegedűs Rita –Kálmán Péter- Szili Katalin: Magyar Nyelv I. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Bp.
1990 Magyar nyelv II. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Bp. 1990.
1990 Hegedűs Rita-Lakos Dorka-Mezősi Anna-Tar Kata: Forrás. Magyar nyelvkönyv I. International Language School. Bp.
1992 Magyar nyelv külföldi joghallgatóknak. Haladó fok. Egyetemi jegyzet.
ELTE Jogi kar. Bp. 1992.
1999 Hegedűs Rita – Oszkó Beatrix: Magyar Mozaik III. CD-ROM. Akadémiai kiadó.
2006 Grammatik kurz und bündig. PONS Klett Kiadó. 132.l.
2006 Substantiv-Tabellen Ungarisch. PONS Klett Kiadó.. 112.l.
2006 Verbtabellen Ungarisch. PONS Klett Kiadó. 112.l.
2006 Verb Conjugation Tables Hungarian. PONS Klett Kiadó. 112.l.
2006 Noun Declension Tables Hungarian. PONS Klett Kiadó. 112.l.
2007 PONS Grammar Practical & Easy Hungarian. PONS Klett Kiadó. 132.l
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német felsőfok
angol középfok
orosz alapfok
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Alkalmazott Nyelvészek Egyesülete (MANYE) tag
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság  
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1989-1991 Humboldt Universität zu Berlin vendégoktató
1999 Dánia, Aarhus Állami Egyetem Kutatói csereprogram
2006 Humboldt Universität zu Berlin Erasmus, középtávú oktatói csereprogram
2011 Universität Wien Erasmus, rövidtávú oktatói csereprogram
2013 Universität Wien Erasmus, rövidtávú oktatói csereprogram
2007 > Humboldt Universität zu Berlin vendégoktató
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Marthy Annamária,
Pécs,
Alkalmazott
Nyelvészeti
Doktori Iskola
A funkcionális szemlélet a korai magyar nyelvészetben  
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Pelcz Katalin, Pécs, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola A nyelvmesterek első virágkora 1729-1866: Hagyományok és újítások 2010
Wéber Katalin A kétféle magyar igeragozás elkülönülése. Igeragozásaink elkülönülése a magyar nyelvészeti hagyományban és gyermeknyelvi megnyilatkozások longitudinális vizsgálata alapján. 2012 (konzulens)
Kövérné Nagyházi Bernadett, Pécs, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola Az egyszerű mondat szórendjének egy lehetséges tanítási modellje a magyar mint idegen nyelv oktatásban 2013 (konzulens)
Brandt Györgyi, ELTE A hungarológia intézmény-rendszerének létrehozása. Gragger Róbert a berlini egyetemen 2011
Durst Péter, Pécs, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola A magyar mint idegen nyelv elsajátításának vizsgálata – különös tekintettel a főnévi és igei szótövekre, valamint a határozott tárgyas ragozásra. 2011
Kajdi Alexandra, ELTE Toldalékolási stratégiák a magyarban anyanyelvű és nem anyanyelvű beszélőknél 2017
Vincze Mária, EKE Neveléstudományi Doktori Iskola A magyar mint idegen nyelv pedagógiája, különös tekintettel az olvasás- és írástanításra 2018 (bizottsági tag)
Schmidt Ildikó, Pécs, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola Migráns gyermekek nyelvi integrációja a magyar közoktatásban (Esettanulmány: egy afgán testvérpár egy budapesti iskolában) 2018

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

PONS Grammar Practical & Easy Hungarian. PONS Klett Kiadó. 2007. 132.l

Noun Declension Tables Hungarian. PONS Klett Kiadó. 2006. 112.l.

Verb Conjugation Tables Hungarian. PONS Klett Kiadó. 2006. 112.l.

Verbtabellen Ungarisch. PONS Klett Kiadó. 2006. 112.l.

Substantiv-Tabellen Ungarisch. PONS Klett Kiadó. 2006. 112.l.

Grammatik kurz und bündig. PONS Klett Kiadó. 2006. 132.l.

Hegedűs Rita – Oszkó Beatrix: Magyar Mozaik 4. Munkafüzet. Haladó szint. Akadémiai Kiadó 2005.123.l.

Hegedűs Rita – Oszkó Beatrix: Magyar Mozaik 4. Haladó szint. Akadémiai Kiadó 2005. 250.l.

Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések. Tinta Kiadó. 2004. 350.l.

Hegedűs Rita – Oszkó Beatrix: Magyar Mozaik III. CD-ROM. Akadémiai kiadó. 1999.

Hegedűs Rita-Lakos Dorka-Mezősi Anna-Tar Kata: Forrás. Magyar nyelvkönyv I. International Language School. Bp. 1990.

Magyar nyelv külföldi joghallgatóknak. Haladó fok. Egyetemi jegyzet. ELTE Jogi kar. Bp. 1992.

Magyar nyelv II. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Bp. 1990.

Hegedűs Rita –Kálmán Péter- Szili Katalin: Magyar Nyelv I. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Bp. 1989.

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Nyelvtan a nyelvtanításban – pro és kontra. In: Ladányi Mária-Dér Csilla – Hattyár Helga (szerk.) „…még onnét is eljutni túlra…“ Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. Tinta Kiadó, Bp. 2004. 347-350.

Funktionale Betrachtung der Genera Verbi im Hinblick auf die Vermittlung des Ungarischen als Fremdsprache. Annales Universitatis Scientarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Linguistica XXV. (szerk. Szathmári István) (2002) 65-80.

A mondattan fejlődésének főbb állomásai 18 – 19. századi nyelvkönyvekben. In: Kiss Jenő és Szűts László (szerk.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 1991.264 – 70.

Nyelvtan és kommunikáció egy szombathelyi magyar nyelvkönyvben. In: Kiss Jenő és Szűts László(szerk.) A magyar nyelv rétegződése. Bp., 1988. 420 – 429.

Görbe, Tamás (szerk.); Halász, Hajnalka (szerk.); Hegedűs, Rita (szerk.); Lőrincz, Csongor (szerk.) Übersetzungsereignisse: Kultur, Wissenschaft, Geschichte. 100 Jahre Hungarologie in Berlin. Wien : Praesens. 2018

Small Language, What Now?: The Theory and Practice of Functional Linguistics in Teaching "Minor" Languages. München: Biblion Media GmbH  2016.  290 p.

 

Könyvfejezetek

A magyar nyelv funkcionális megközelítésből. In: Hegedűs Rita –Nádor Orsolya (szerk.), Magyar nyelvmester. Tanulmányok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből. TINTA Kiadó, Budapest 2007. 112 -122.

Hegedűs Rita – Nádor Orsolya – Pelcz Katalin: Tallózás régi magyar nyelvtanainkban. In: Hegedűs Rita –Nádor Orsolya (szerk), Magyar nyelvmester. Tanulmányok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből. TINTA Kiadó, Budapest. 2007. 31-47.

Tradition und Modernität in den Sprachwissenschaftlichen Aufsätzen der Ungarischen Jahrbücher. In: Görbe, Tamás; Halász, Hajnalka; Hegedűs, Rita; Lőrincz, Csongor (szerk.) Übersetzungsereignisse : Kultur, Wissenschaft, Geschichte. 100 Jahre Hungarologie in Berlin. Wien. Praesens. 2018. 155-170.

A kis nyelvek hozadéka a nyelvészeti diszciplínában. In: Koutny, Ilona; Kinga, Piotrowiak-Junkiert; Paweł, Kornatowski; Németh, Szabolcs (szerk.) A hungarológia ma: nyelvészet, kultúra és oktatás. Poznan. Wydawnictwo Rys, 2017. 19-24.

Der Energiebedarf des Infinitivs. In: Rita, Hegedűs; Tamás, Görbe (szerk.) Small Language, What Now? : The Theory and Practice of Functional Linguistics in Teaching "Minor" Languages. München. Biblion Media GmbH. 2016. 137-163

A vicc, amit nem lehet lefordítani. In: Gróf, Annamária; N, Császi Ildikó; Szoták, Szilvia (szerk.) Sokszínű nyelvészet ‒ nyelvi sokszínűség a 21. század elején : Írások Kolláth Anna tiszteletére. Budapest. Tinta Könyvkiadó. 2014. 165-174.

 

Cikkek tudományos folyóiratokban

„ A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni?“ – A függő beszéd. THL2. 2012/1-2. 15-23.

Architektur der Sprache – die Rolle der Veranschaulichung im Sprachunterricht. In: Berliner Beiträge zur Hungarologie. Schriftenreihe des Fachgebiets für Ungarische Literatur und Kultur an der Humboldt-Universität zu Berlin 17. Berlin-Budapest 2012. 289-301. Berlin.de/institut/fachgebiete/ungarlit/publ/BBH/bbh17a/bbh17_hegedus

Wahlverwandtschaften. Beiträge zur Problematik der Valenz im Ungarischen. In: Berliner Beiträge zur Hungarologie. Schriftenreihe des Fachgebiets für Ungarische Literatur und Kultur an der Humboldt-Universität zu Berlin 16. Berlin-Budapest 2011. 204-222.

Berlini éjszaka a tudomány jegyében. THL2. 2011/1-2. 178-185.

A puding próbája… A funkcionális szemlélet egy lehetséges alkalmazása az egyetemi szintű grammatikatanításban. THL2. 2011/1-2. 5-17.

Unscharfe Kategorien im ungarisch-deutschen Vergleich. In: Berliner Beiträge zur Hungarologie. Schriftenreihe des Fachgebiets für Ungarische Literatur und Kultur an der Humboldt-Universität zu Berlin 15. Berlin-Budapest 2010. 210-228.

Életlen kategóriák: elmélet és alkalmazás. In: Nádor Orsolya – Szűcs Tibor (szerk.) Hungarológiai évkönyv. 2010/.11. Pécsi Tudományegyetem. 22-43.

Kéz a kézben… Gondolatok a funkcionális nyelvleírás és a hibaelemzés áldásos kölcsönhatásáról. THL. 2005/ 2. 88-92. http://epa.oszk.hu/01400/01467/00001/pdf/088-092.pdf

Feladat, gyakorlat – nyelvvizsgáztatási tapasztalatok a magyar mint idegen nyelv területén. in: Hungarológiai Évkönyv. IV. évf. 1. sz. (2003). PTE BTK, Pécs. 32-43.

Határozószók, határozók, vonzatok–kategoriális és funkcionális szempontból. in: Hungarológiai Évkönyv. III. évf. 2. sz. (2002) PTE BTK, Pécs, 9-14.

Funkcionális kategóriák a magyarban. In: Hungarológiai évkönyv. 2000/.1 Pécsi Tudományegyetem. 129- 136.

Az igenemekről – funkcionális megközelítésből. In: Intézeti szemle. XXII. (2000) Magyar Nyelvi Intézet. Bp. 15-25.

l. még: Digitális és módszertani könyvtár. BBI. http://www.bbi.hu/index.php?id=79&cid=230

A nominális mondat funkcionális szempontból. in: Hungarológia 2 (2000) 1–2. Nemzetközi Hungarológiai Központ. 215 – 222.

A tudásszint mérésének és mérhetőségének egy lehetőségéről. Hungarológia 1 1999)/1–2. Nemzetközi Hungarológiai Központ 196-203.

A fordítás szerepe a nyelvtanulás különböző szakaszaiban. In: Przeglad Glottodydaktyczny. Warszawa 1996.

Kötő- és módosítóelemek szemantikája és grammatikája. in: Hungarológia 9. Nemzetközi Hungarológiai Központ. Bp. 1995. 161 – 17.

l.még: Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből. Bp. ELTE 1995. 16.

A szórend első akadémiai nyelvtanunkban. in:Hungarológia 7. Nemzetközi Hungarológiai Központ.Bp.1995. 192 – 207.

Problems of Text Construction in Hungarian. Przeglad Glottodydaktyczny. Warszawa 1995. 94-102.

Módszertani tapasztalataim a jegyzetírásban. in: Hungarológia 4. Nemzetközi Hungarológiai Központ. Bp. 1993. 93 –100.

A jegyzet mint segédeszköz a külföldiek magyartanításában. in : Hungarológia 4. Nemzetközi Hungarológiai Központ Bp. 1993. 93-100.

A konjunktívusz fordításának problémái a németben és a magyarban. Hungarológia 2. Nemzetközi Hungarológiai Központ. Bp. 1993.

A magyar igerendszer összefüggései a magyar mint idegen nyelv szempontjából (A deverbális verbumképzők tanításának tapasztalatai alapján) Hungarológia 1. Nemzetközi Hungarológiai Központ. Bp.1993. 77-90.

Anyanyelv kontra idegen nyelv? Néhány észrevétel a felsőtagozatosok magyarnyelv-oktatásáról. A Hungarológia Oktatása. 1990. IV. 7– 8.107–113.

Einige Fragen des Zusammenhanges zwischen den Zeitadverbien und der Aspektualität im Ungarischen (Az időhatározók és az aspektualitás összefüggésének néhány kérdése a magyarban). in:Berliner Beiträge zur Hungarologie. 5. Berlin-Budapest 1990. 157-169.

Éder Zoltán-Hegedűs Rita-Horváth Judit-Szili Katalin: A magyar mint idegen nyelv tanári szak. Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből. 17.sz. Bp. ELTE 1989. 20.

A konjunktívusz problémája a németben és a magyarban. Hungarológiai Ismerettár. Nemzetközi Hungarológiai Központ. Bp. 1990. 63-74.

l. még: in: Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből. 26. sz. Bp. ELTE 1991. 11.

Szórend és nyelvfejlődés. Kísérlet a magyar semleges mondatok szórendjének meghatározására. Folia Hungarica 4. Helsinki 1989. 41-49.

Egy külföldieknek írandó magyar nyelvtan elé. Magyar Nyelvőr 1987. 287-301. l.még: Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből. 13.sz. Bp. ELTE 1987. = 14.

Nyelvtan és nyelvtanítás viszonya Bél Mátyás Sprachmeisterében. Magyar Nyelvőr 1984. 75 – 83. l. még: Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből. 3.sz. Bp. ELTE 1984. = 8.

Tradíció és modernség az Ungarische Jahrbücher nyelvészeti írásaiban: 1. rész. MAGYAR NYELV 114 : 1. 77-86. 2018.

Az infinitívusz lendülete: A főnévi igeneves mondatbeágyazódás elméleti és gyakorlati megközelítésből. THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 2017 : 1-2. 182-192. 2017.

Teaching First And Second Languages Side By Side: Challenges of Education In The 21st Century. LINGUE ANTICHE E MODERNE 1. 73-87. 2012.

 

 

Konferenciaközlemények

Szükséges-e a magyar nyelv a hungarológia oktatásához? In: Gondolatok a hungarológiáról. Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Budapest 2012. 93-110.

Naprakészen. Korszerű módszerek korlátozott feltételek között a magyar mint idegen nyelv tanításában. In: (Eds: Koutny Ilona, Dávid Mária, Németh Szabolcs, Paweł Kornatowski) Magyar–lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás. Kontakty polsko-węgierskie:kontrastywne badania językoznawcze, literackie i kulturalne. I. Adam Mickiewicz Egyetem – UAM, Poznań 2012: 135-146. Társszerző: Oszkó Beatrix

Szükséges-e a magyar nyelv a hungarológia oktatásához? In: Gondolatok a hungarológiáról. Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Budapest 2012. 93-110.

Mi változott a Sprachmeister óta? Tudomány, oktatás Bél Mátyás szellemében. In: Kozmács István – Vanconé Kremmer Ildikó (szerk.): Közös jövőnk a nyelv I. Nyelvtudomány és pedagógia. Nyitra, 2010. 137- 146.

Anyanyelvoktatás – kihagyott lehetőségek. In: Zimányi Árpád (szerk.) A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében. XIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Eger, 2009. épr.16-18. Szerkesztő:. MANYE, Vol.6. 789-800.

Életlen kategóriák – élesben. In: Nádor Orsolya (szerk.), A magyar mint európai és világnyelv. XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Budapest, 2008. április 3-5. MANYE Vol. 5. MANYE-Balassi Intézet, Budapest. 2009.111-116.

Anyanyelvoktatás – kihagyott lehetőségek. In: Zimányi Árpád (szerk.) A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében. XIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Eger, 2009. épr.16-18. Szerkesztő:. MANYE, Vol.6. 789-800.

Hasznos és/vagy haszontalan nyelvtanórák . In: Klaudy Kinga - Dobos Csilla (szerk.) A világ nyelvei és a nyelvek világa. Sokszínűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban. A XV. magyar Alkalmazott nyelvészeti Kongresszus előadásai. Miskolc, 2005. április 7-9. MANYE Vol. 2/2. MANYE - Miskolci Egyetem, Pécs - Miskolc, 2006. 355-360.

Életlen kategóriák – élesben. In: Nádor Orsolya (szerk.), A magyar mint európai és világnyelv. XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Budapest, 2008. április 3-5. MANYE Vol. 5. MANYE-Balassi Intézet, Budapest. 2009.111-116.

Nyelvtan - nyelvhasználat. In: Benő Attila és Szilágyi N. Sándor (szerk.), Nyelvi közösségek – nyelvi jogok. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár. 2006. 193-199.

Más néven: névmás. In: Gecső Tamás (szerk.) Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár - TINTA Könyvkiadó, Budapest. 2006. 153-160.

Hibáról hibára… A magyar mint idegen nyelv mérésének érdekességei és buktatói. In: Cs.Jónás Erzsébet – Székely Gábor (szerk.) Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. MANYE-Bessenyei György Könvkiadó, Pécs – Nyíregyháza. 2005. 272-277.

„No milk today” – variációk a nominális mondatra. In: Gecső Tamás (szerk.)Variabilitás és nyelvhasználat.. Tinta Kiadó, Budapest. 2003. 123-132.

Hilfe oder Hindernis - Welche Rolle spielt die Vermittlung der ungarischen Grammatik im DaF-Unterricht? In: Katona András et al (szerk.), A tanári mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány. Tankönyvkiadó, Budapest. 611-20.

Alany-e az állítmány? In.: Balaskó Mária - Kohn János (szerk.) A nyelv mint a szellemi és gazdasági tőke. A VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása. 1998. április 16-18. Vol I-III. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szombathely. 1999.319–324.

”Én és Napóleon” – a szerző és befogadó viszonya magyar mint idegen nyelvi tankönyvekben. In: Polyák Ildikó (szerk.) 1997. VII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. 1997. április 3-5. Budapest. Külkereskedelmi Főiskola. II. 322 – 327.

Néhány érdekesség az időhatározók köréből. In: Székely Gábor - Cs. Jónás Erzsébet (szerk.) 1996. Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében. VI. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. 1996. április 2-4. Nyíregyháza. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza. 107-113.

Kontrasztív szemlélet a XIX. sz. derekán – a nyelvtipológiai kutatások kezdetei Magyarországon. In: Lengyel Zsolt – Navrasics Judit (szerk.) Ötödik Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Veszprém, 1995. 76 – 79.

Külföldieket tanító magyartanárok továbbképzése az ELTE Nyári Egyetemén. In: Aradi András – Dr. Sturcz Zoltán – Szőllősy-Sebestyén András (szerk) IV. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Többnyelvűség az oktatásban és a kutatásban. Folia practico-Linguistica XXIV. Bp. 1994. I. 282-87.

Szövegtan a magyar mint idegen nyelv oktatásában. In: Klaudy Kinga (szerk.)III. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. 1993. április 2-3. Miskolc. II. 271-77.

100 Jahre Hungarologie in Berlin | 100 éves a berlini hungarológia
Jubiläumstagung
18./19. November 2016
Humboldt-Universität zu Berlin /Collegium Hungaricum
Tradition und/oder Modernismus. Sprachwissenschaft in den Ungarischen Jahrbüchern

VIRSU 20 years: jubilee conference, October 5-6, 2017, Tallinn
LANGUAGE IN LINGUISTICS, LINGUISTICS IN LANGUAGE LEARNING
Tallinn University
KEYNOTE SPEECH : Challenges of small languages in language teaching
Rita Hegedűs (Humboldt-Universität zu Berlin)

Adam Mickiewicz Egyetem Finnugor Tanszéke:
A hungarológia jelene és jövője nemzetközi konferencia a poznańi magyar szak (hungarystyka, később filologia węgierska) megalakulásának 25. évfordulója alkalmából
2017. november 30-a és december 1
HEGEDŰS Rita (Szláv Intézet, Humboldt Egyetem, Berlin) A kis nyelvek hozadéka/jelentősége a nyelvészeti diszciplínában


3rd International Scientific Conference Uralo-Indoermanica
October 19-20, 2018
Rita Hegedűs (Berlin): Diathese auf ungarischer Art


Diagram Konferencia: Nyelvtan, diskurzus, megismerés
ELTE DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely és a Magyar Nyelvtudományi Társaság konferenciája. 2019. március 28–29.
Részem vagy tulajdonom? Az összetartozás/birtoklás rész/egész viszony funkcionális tipológiai vizsgálata

 

 

Recenziók

Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Modern Nyelvoktatás 2009. 15/3.. 67-70.

Bognár József: Guidelines II: Dialóg Campus, Pécs, 2001. 8/4.

Bart István: Ungarn. Land und Leute. Ein kleines Konversationslexikon der ungarischen Alltagskultur. Modern Nyelvoktatás 2000. 7./1. 68-70

Hlavacska Edit - Hoffmann István - Lackó Tibor - Maticsák Sándor: Magyar nyelvkönyv haladóknak. Hungarolingua 3. (Kis kitekintéssel a haladó szintű magyar mint idegen nyelv tankönyvekre) Hungarológia 2 (2000)1–2.325–329.

Szűcs Tibor: Magyar-német kontrasztív nyelvészet a hungarológiában (a magyar mint idegen nyelv és kultúra közvetítésében) in: Hungarológia 1(1999)/1–2. 242 – 245.

Silló Ágnes: Szituációk. Hueber, Ismaning, Modern nyelvoktatás 1995. 2/3 Németh Boglárka: Az aspektus a magyar nyelvben. Különös tekintettel a statikusságra. THL2. 2012/1-2. 126-129.

Fordítások

Gragger Róbert 1921. Munkatervünk. (ford. Hegedűs Rita) In: A hungarológia fogalma. (szerk. Nádor Orsolya) 13–17. http://mek.oszk.hu/02000/02055/02055.pdf

Nyilvános megjelenések

Megjelenés a médiában:
Magyartanítás – idegen anyanyelvűeknél. Köznevelés 1996. 36-43.

 


Rita Mária Hegedűs

Title: Dr. PhD
Gender: F
Year of Birth: 1954
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36-1-483-2868

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1995
Discipline: Hungarian Linguistics
Title of Thesis: The Word Order in Old Hungarian Grammars
Issuing Institution: Eötvös Loránd University Faculty of Humanities

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1978
Discipline(s): Teacher of Hungarian and German Language and Literature
Issuing Institution: Eötvös Loránd University Faculty of Humanities

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Teacher of Hungarian for foreigners 1984
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Hungarian Linguistic, Literature and Cultural Sciences
Department: Hungarian Linguistic Sciences
Current Position(s): associate professor

Previous Employer: Eötvös Loránd University Faculty of Humanities
Previous Position Held: assistant

Other Previous Employers: Humboldt University of Berlin
Other Previous Positions Held: lecturer


Areas of Research and Teaching

Functional grammar, Contrastive grammar, Sociolinguistics

Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2003-2007 Membeship of the Accreditation Board of Language Exams (Hungary)
2014-18 Strategic Partnership of Central European Universities
1989 Hegedűs Rita –Kálmán Péter- Szili Katalin: Magyar Nyelv I. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Bp.
1990 Magyar nyelv II. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Bp. 1990.
1990 Hegedűs Rita-Lakos Dorka-Mezősi Anna-Tar Kata: Forrás. Magyar nyelvkönyv I. International Language School. Bp.
1992 Magyar nyelv külföldi joghallgatóknak. Haladó fok. Egyetemi jegyzet.
ELTE Jogi kar. Bp. 1992.
1999 Hegedűs Rita – Oszkó Beatrix: Magyar Mozaik III. CD-ROM. Akadémiai kiadó.
2006 Grammatik kurz und bündig. PONS Klett Kiadó. 132.l.
2006 Substantiv-Tabellen Ungarisch. PONS Klett Kiadó.. 112.l.
2006 Verbtabellen Ungarisch. PONS Klett Kiadó. 112.l.
2006 Verb Conjugation Tables Hungarian. PONS Klett Kiadó. 112.l.
2006 Noun Declension Tables Hungarian. PONS Klett Kiadó. 112.l.
2007 PONS Grammar Practical & Easy Hungarian. PONS Klett Kiadó. 132.l
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German C1 (all skills)
English B2 (all skills)
Russian A2 (all skills)
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Simonyi Zsigmond scholarship Hungarian Academy of Sciences 1998
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Academy of Sciences  
Hungarian Association of Applied Linguistics and Language Teachers Name of Organization  
FIPLV  
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1989-91 Humboldt University of Berlin lecturer
1998 State University, Aarhus (Denmark) guest professor
2006 Humboldt University of Berlin guest professor
2011 University of Vienna guest professor
2013-14 University of Vienna guest professor
2007> Humboldt University of Berlin lecturer
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
Marthy, Annamária,
PTE
The Oldest History of the Functional Linguistics in Hungary 2016(?)
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of 
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Pelcz Katalin, Pécs, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola A nyelvmesterek első virágkora 1729-1866: Hagyományok és újítások 2010
Wéber Katalin A kétféle magyar igeragozás elkülönülése. Igeragozásaink elkülönülése a magyar nyelvészeti hagyományban és gyermeknyelvi megnyilatkozások longitudinális vizsgálata alapján. 2012 (konzulens)
Kövérné Nagyházi Bernadett, Pécs, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola Az egyszerű mondat szórendjének egy lehetséges tanítási modellje a magyar mint idegen nyelv oktatásban 2013 (konzulens)
Brandt Györgyi, ELTE A hungarológia intézmény-rendszerének létrehozása. Gragger Róbert a berlini egyetemen 2011
Durst Péter, Pécs, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola A magyar mint idegen nyelv elsajátításának vizsgálata – különös tekintettel a főnévi és igei szótövekre, valamint a határozott tárgyas ragozásra. 2011
Kajdi Alexandra, ELTE Toldalékolási stratégiák a magyarban anyanyelvű és nem anyanyelvű beszélőknél 2017
Vincze Mária, EKE Neveléstudományi Doktori Iskola A magyar mint idegen nyelv pedagógiája, különös tekintettel az olvasás- és írástanításra 2018 (bizottsági tag)
Schmidt Ildikó, Pécs, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola Migráns gyermekek nyelvi integrációja a magyar közoktatásban (Esettanulmány: egy afgán testvérpár egy budapesti iskolában) 2018

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monographs

PONS Grammar Practical & Easy Hungarian. PONS Klett Kiadó. 2007. 132.l

Noun Declension Tables Hungarian. PONS Klett Kiadó. 2006. 112.l.

Verb Conjugation Tables Hungarian. PONS Klett Kiadó. 2006. 112.l.

Verbtabellen Ungarisch. PONS Klett Kiadó. 2006. 112.l.

Substantiv-Tabellen Ungarisch. PONS Klett Kiadó. 2006. 112.l.

Grammatik kurz und bündig. PONS Klett Kiadó. 2006. 132.l.

Hegedűs Rita – Oszkó Beatrix: Magyar Mozaik 4. Munkafüzet. Haladó szint. Akadémiai Kiadó 2005.123.l.

Hegedűs Rita – Oszkó Beatrix: Magyar Mozaik 4. Haladó szint. Akadémiai Kiadó 2005. 250.l.

Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések. Tinta Kiadó. 2004. 350.l.

Hegedűs Rita – Oszkó Beatrix: Magyar Mozaik III. CD-ROM. Akadémiai kiadó. 1999.

Hegedűs Rita-Lakos Dorka-Mezősi Anna-Tar Kata: Forrás. Magyar nyelvkönyv I. International Language School. Bp. 1990.

Magyar nyelv külföldi joghallgatóknak. Haladó fok. Egyetemi jegyzet. ELTE Jogi kar. Bp. 1992.

Magyar nyelv II. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Bp. 1990.

Hegedűs Rita –Kálmán Péter- Szili Katalin: Magyar Nyelv I. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Bp. 1989.

Edited Books and Journals

Nyelvtan a nyelvtanításban – pro és kontra. In: Ladányi Mária-Dér Csilla – Hattyár Helga (szerk.) „…még onnét is eljutni túlra…“ Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. Tinta Kiadó, Bp. 2004. 347-350.

Funktionale Betrachtung der Genera Verbi im Hinblick auf die Vermittlung des Ungarischen als Fremdsprache. Annales Universitatis Scientarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Linguistica XXV. (szerk. Szathmári István) (2002) 65-80.

A mondattan fejlődésének főbb állomásai 18 – 19. századi nyelvkönyvekben. In: Kiss Jenő és Szűts László (szerk.) Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 1991.264 – 70.

Nyelvtan és kommunikáció egy szombathelyi magyar nyelvkönyvben. In: Kiss Jenő és Szűts László(szerk.) A magyar nyelv rétegződése. Bp., 1988. 420 – 429.

Görbe, Tamás (szerk.); Halász, Hajnalka (szerk.); Hegedűs, Rita (szerk.); Lőrincz, Csongor (szerk.) Übersetzungsereignisse: Kultur, Wissenschaft, Geschichte. 100 Jahre Hungarologie in Berlin. Wien : Praesens. 2018

Small Language, What Now?: The Theory and Practice of Functional Linguistics in Teaching "Minor" Languages. München: Biblion Media GmbH  2016.  290 p.

 

Chapters in Books

A magyar nyelv funkcionális megközelítésből. In: Hegedűs Rita –Nádor Orsolya (szerk.), Magyar nyelvmester. Tanulmányok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből. TINTA Kiadó, Budapest 2007. 112 -122.

Hegedűs Rita – Nádor Orsolya – Pelcz Katalin: Tallózás régi magyar nyelvtanainkban. In: Hegedűs Rita –Nádor Orsolya (szerk), Magyar nyelvmester. Tanulmányok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből. TINTA Kiadó, Budapest. 2007. 31-47.

Tradition und Modernität in den Sprachwissenschaftlichen Aufsätzen der Ungarischen Jahrbücher. In: Görbe, Tamás; Halász, Hajnalka; Hegedűs, Rita; Lőrincz, Csongor (szerk.) Übersetzungsereignisse : Kultur, Wissenschaft, Geschichte. 100 Jahre Hungarologie in Berlin. Wien. Praesens. 2018. 155-170.

A kis nyelvek hozadéka a nyelvészeti diszciplínában. In: Koutny, Ilona; Kinga, Piotrowiak-Junkiert; Paweł, Kornatowski; Németh, Szabolcs (szerk.) A hungarológia ma: nyelvészet, kultúra és oktatás. Poznan. Wydawnictwo Rys, 2017. 19-24.

Der Energiebedarf des Infinitivs. In: Rita, Hegedűs; Tamás, Görbe (szerk.) Small Language, What Now? : The Theory and Practice of Functional Linguistics in Teaching "Minor" Languages. München. Biblion Media GmbH. 2016. 137-163

A vicc, amit nem lehet lefordítani. In: Gróf, Annamária; N, Császi Ildikó; Szoták, Szilvia (szerk.) Sokszínű nyelvészet ‒ nyelvi sokszínűség a 21. század elején : Írások Kolláth Anna tiszteletére. Budapest. Tinta Könyvkiadó. 2014. 165-174.

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

„ A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni?“ – A függő beszéd. THL2. 2012/1-2. 15-23.

Architektur der Sprache – die Rolle der Veranschaulichung im Sprachunterricht. In: Berliner Beiträge zur Hungarologie. Schriftenreihe des Fachgebiets für Ungarische Literatur und Kultur an der Humboldt-Universität zu Berlin 17. Berlin-Budapest 2012. 289-301. Berlin.de/institut/fachgebiete/ungarlit/publ/BBH/bbh17a/bbh17_hegedus

Wahlverwandtschaften. Beiträge zur Problematik der Valenz im Ungarischen. In: Berliner Beiträge zur Hungarologie. Schriftenreihe des Fachgebiets für Ungarische Literatur und Kultur an der Humboldt-Universität zu Berlin 16. Berlin-Budapest 2011. 204-222.

Berlini éjszaka a tudomány jegyében. THL2. 2011/1-2. 178-185.

A puding próbája… A funkcionális szemlélet egy lehetséges alkalmazása az egyetemi szintű grammatikatanításban. THL2. 2011/1-2. 5-17.

Unscharfe Kategorien im ungarisch-deutschen Vergleich. In: Berliner Beiträge zur Hungarologie. Schriftenreihe des Fachgebiets für Ungarische Literatur und Kultur an der Humboldt-Universität zu Berlin 15. Berlin-Budapest 2010. 210-228.

Életlen kategóriák: elmélet és alkalmazás. In: Nádor Orsolya – Szűcs Tibor (szerk.) Hungarológiai évkönyv. 2010/.11. Pécsi Tudományegyetem. 22-43.

Kéz a kézben… Gondolatok a funkcionális nyelvleírás és a hibaelemzés áldásos kölcsönhatásáról. THL. 2005/ 2. 88-92. http://epa.oszk.hu/01400/01467/00001/pdf/088-092.pdf

Feladat, gyakorlat – nyelvvizsgáztatási tapasztalatok a magyar mint idegen nyelv területén. in: Hungarológiai Évkönyv. IV. évf. 1. sz. (2003). PTE BTK, Pécs. 32-43.

Határozószók, határozók, vonzatok–kategoriális és funkcionális szempontból. in: Hungarológiai Évkönyv. III. évf. 2. sz. (2002) PTE BTK, Pécs, 9-14.

Funkcionális kategóriák a magyarban. In: Hungarológiai évkönyv. 2000/.1 Pécsi Tudományegyetem. 129- 136.

Az igenemekről – funkcionális megközelítésből. In: Intézeti szemle. XXII. (2000) Magyar Nyelvi Intézet. Bp. 15-25.

l. még: Digitális és módszertani könyvtár. BBI. http://www.bbi.hu/index.php?id=79&cid=230

A nominális mondat funkcionális szempontból. in: Hungarológia 2 (2000) 1–2. Nemzetközi Hungarológiai Központ. 215 – 222.

A tudásszint mérésének és mérhetőségének egy lehetőségéről. Hungarológia 1 1999)/1–2. Nemzetközi Hungarológiai Központ 196-203.

A fordítás szerepe a nyelvtanulás különböző szakaszaiban. In: Przeglad Glottodydaktyczny. Warszawa 1996.

Kötő- és módosítóelemek szemantikája és grammatikája. in: Hungarológia 9. Nemzetközi Hungarológiai Központ. Bp. 1995. 161 – 17.

l.még: Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből. Bp. ELTE 1995. 16.

A szórend első akadémiai nyelvtanunkban. in:Hungarológia 7. Nemzetközi Hungarológiai Központ.Bp.1995. 192 – 207.

Problems of Text Construction in Hungarian. Przeglad Glottodydaktyczny. Warszawa 1995. 94-102.

Módszertani tapasztalataim a jegyzetírásban. in: Hungarológia 4. Nemzetközi Hungarológiai Központ. Bp. 1993. 93 –100.

A jegyzet mint segédeszköz a külföldiek magyartanításában. in : Hungarológia 4. Nemzetközi Hungarológiai Központ Bp. 1993. 93-100.

A konjunktívusz fordításának problémái a németben és a magyarban. Hungarológia 2. Nemzetközi Hungarológiai Központ. Bp. 1993.

A magyar igerendszer összefüggései a magyar mint idegen nyelv szempontjából (A deverbális verbumképzők tanításának tapasztalatai alapján) Hungarológia 1. Nemzetközi Hungarológiai Központ. Bp.1993. 77-90.

Anyanyelv kontra idegen nyelv? Néhány észrevétel a felsőtagozatosok magyarnyelv-oktatásáról. A Hungarológia Oktatása. 1990. IV. 7– 8.107–113.

Einige Fragen des Zusammenhanges zwischen den Zeitadverbien und der Aspektualität im Ungarischen (Az időhatározók és az aspektualitás összefüggésének néhány kérdése a magyarban). in:Berliner Beiträge zur Hungarologie. 5. Berlin-Budapest 1990. 157-169.

Éder Zoltán-Hegedűs Rita-Horváth Judit-Szili Katalin: A magyar mint idegen nyelv tanári szak. Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből. 17.sz. Bp. ELTE 1989. 20.

A konjunktívusz problémája a németben és a magyarban. Hungarológiai Ismerettár. Nemzetközi Hungarológiai Központ. Bp. 1990. 63-74.

l. még: in: Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből. 26. sz. Bp. ELTE 1991. 11.

Szórend és nyelvfejlődés. Kísérlet a magyar semleges mondatok szórendjének meghatározására. Folia Hungarica 4. Helsinki 1989. 41-49.

Egy külföldieknek írandó magyar nyelvtan elé. Magyar Nyelvőr 1987. 287-301. l.még: Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből. 13.sz. Bp. ELTE 1987. = 14.

Nyelvtan és nyelvtanítás viszonya Bél Mátyás Sprachmeisterében. Magyar Nyelvőr 1984. 75 – 83. l. még: Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből. 3.sz. Bp. ELTE 1984. = 8.

Tradíció és modernség az Ungarische Jahrbücher nyelvészeti írásaiban: 1. rész. MAGYAR NYELV 114 : 1. 77-86. 2018.

Az infinitívusz lendülete: A főnévi igeneves mondatbeágyazódás elméleti és gyakorlati megközelítésből. THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 2017 : 1-2. 182-192. 2017.

Teaching First And Second Languages Side By Side: Challenges of Education In The 21st Century. LINGUE ANTICHE E MODERNE 1. 73-87. 2012.

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Szükséges-e a magyar nyelv a hungarológia oktatásához? In: Gondolatok a hungarológiáról. Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Budapest 2012. 93-110.

Naprakészen. Korszerű módszerek korlátozott feltételek között a magyar mint idegen nyelv tanításában. In: (Eds: Koutny Ilona, Dávid Mária, Németh Szabolcs, Paweł Kornatowski) Magyar–lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás. Kontakty polsko-węgierskie:kontrastywne badania językoznawcze, literackie i kulturalne. I. Adam Mickiewicz Egyetem – UAM, Poznań 2012: 135-146. Társszerző: Oszkó Beatrix

Szükséges-e a magyar nyelv a hungarológia oktatásához? In: Gondolatok a hungarológiáról. Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Budapest 2012. 93-110.

Mi változott a Sprachmeister óta? Tudomány, oktatás Bél Mátyás szellemében. In: Kozmács István – Vanconé Kremmer Ildikó (szerk.): Közös jövőnk a nyelv I. Nyelvtudomány és pedagógia. Nyitra, 2010. 137- 146.

Anyanyelvoktatás – kihagyott lehetőségek. In: Zimányi Árpád (szerk.) A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében. XIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Eger, 2009. épr.16-18. Szerkesztő:. MANYE, Vol.6. 789-800.

Életlen kategóriák – élesben. In: Nádor Orsolya (szerk.), A magyar mint európai és világnyelv. XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Budapest, 2008. április 3-5. MANYE Vol. 5. MANYE-Balassi Intézet, Budapest. 2009.111-116.

Anyanyelvoktatás – kihagyott lehetőségek. In: Zimányi Árpád (szerk.) A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében. XIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Eger, 2009. épr.16-18. Szerkesztő:. MANYE, Vol.6. 789-800.

Hasznos és/vagy haszontalan nyelvtanórák . In: Klaudy Kinga - Dobos Csilla (szerk.) A világ nyelvei és a nyelvek világa. Sokszínűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban. A XV. magyar Alkalmazott nyelvészeti Kongresszus előadásai. Miskolc, 2005. április 7-9. MANYE Vol. 2/2. MANYE - Miskolci Egyetem, Pécs - Miskolc, 2006. 355-360.

Életlen kategóriák – élesben. In: Nádor Orsolya (szerk.), A magyar mint európai és világnyelv. XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Budapest, 2008. április 3-5. MANYE Vol. 5. MANYE-Balassi Intézet, Budapest. 2009.111-116.

Nyelvtan - nyelvhasználat. In: Benő Attila és Szilágyi N. Sándor (szerk.), Nyelvi közösségek – nyelvi jogok. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár. 2006. 193-199.

Más néven: névmás. In: Gecső Tamás (szerk.) Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár - TINTA Könyvkiadó, Budapest. 2006. 153-160.

Hibáról hibára… A magyar mint idegen nyelv mérésének érdekességei és buktatói. In: Cs.Jónás Erzsébet – Székely Gábor (szerk.) Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. MANYE-Bessenyei György Könvkiadó, Pécs – Nyíregyháza. 2005. 272-277.

„No milk today” – variációk a nominális mondatra. In: Gecső Tamás (szerk.)Variabilitás és nyelvhasználat.. Tinta Kiadó, Budapest. 2003. 123-132.

Hilfe oder Hindernis - Welche Rolle spielt die Vermittlung der ungarischen Grammatik im DaF-Unterricht? In: Katona András et al (szerk.), A tanári mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány. Tankönyvkiadó, Budapest. 611-20.

Alany-e az állítmány? In.: Balaskó Mária - Kohn János (szerk.) A nyelv mint a szellemi és gazdasági tőke. A VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása. 1998. április 16-18. Vol I-III. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szombathely. 1999.319–324.

”Én és Napóleon” – a szerző és befogadó viszonya magyar mint idegen nyelvi tankönyvekben. In: Polyák Ildikó (szerk.) 1997. VII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. 1997. április 3-5. Budapest. Külkereskedelmi Főiskola. II. 322 – 327.

Néhány érdekesség az időhatározók köréből. In: Székely Gábor - Cs. Jónás Erzsébet (szerk.) 1996. Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében. VI. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. 1996. április 2-4. Nyíregyháza. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza. 107-113.

Kontrasztív szemlélet a XIX. sz. derekán – a nyelvtipológiai kutatások kezdetei Magyarországon. In: Lengyel Zsolt – Navrasics Judit (szerk.) Ötödik Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Veszprém, 1995. 76 – 79.

Külföldieket tanító magyartanárok továbbképzése az ELTE Nyári Egyetemén. In: Aradi András – Dr. Sturcz Zoltán – Szőllősy-Sebestyén András (szerk) IV. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Többnyelvűség az oktatásban és a kutatásban. Folia practico-Linguistica XXIV. Bp. 1994. I. 282-87.

Szövegtan a magyar mint idegen nyelv oktatásában. In: Klaudy Kinga (szerk.)III. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. 1993. április 2-3. Miskolc. II. 271-77.

100 Jahre Hungarologie in Berlin | 100 éves a berlini hungarológia
Jubiläumstagung
18./19. November 2016
Humboldt-Universität zu Berlin /Collegium Hungaricum
Tradition und/oder Modernismus. Sprachwissenschaft in den Ungarischen Jahrbüchern

VIRSU 20 years: jubilee conference, October 5-6, 2017, Tallinn
LANGUAGE IN LINGUISTICS, LINGUISTICS IN LANGUAGE LEARNING
Tallinn University
KEYNOTE SPEECH : Challenges of small languages in language teaching
Rita Hegedűs (Humboldt-Universität zu Berlin)

Adam Mickiewicz Egyetem Finnugor Tanszéke:
A hungarológia jelene és jövője nemzetközi konferencia a poznańi magyar szak (hungarystyka, később filologia węgierska) megalakulásának 25. évfordulója alkalmából
2017. november 30-a és december 1
HEGEDŰS Rita (Szláv Intézet, Humboldt Egyetem, Berlin) A kis nyelvek hozadéka/jelentősége a nyelvészeti diszciplínában


3rd International Scientific Conference Uralo-Indoermanica
October 19-20, 2018
Rita Hegedűs (Berlin): Diathese auf ungarischer Art


Diagram Konferencia: Nyelvtan, diskurzus, megismerés
ELTE DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely és a Magyar Nyelvtudományi Társaság konferenciája. 2019. március 28–29.
Részem vagy tulajdonom? Az összetartozás/birtoklás rész/egész viszony funkcionális tipológiai vizsgálata

 

 

Book Reviews

Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Modern Nyelvoktatás 2009. 15/3.. 67-70.

Bognár József: Guidelines II: Dialóg Campus, Pécs, 2001. 8/4.

Bart István: Ungarn. Land und Leute. Ein kleines Konversationslexikon der ungarischen Alltagskultur. Modern Nyelvoktatás 2000. 7./1. 68-70

Hlavacska Edit - Hoffmann István - Lackó Tibor - Maticsák Sándor: Magyar nyelvkönyv haladóknak. Hungarolingua 3. (Kis kitekintéssel a haladó szintű magyar mint idegen nyelv tankönyvekre) Hungarológia 2 (2000)1–2.325–329.

Szűcs Tibor: Magyar-német kontrasztív nyelvészet a hungarológiában (a magyar mint idegen nyelv és kultúra közvetítésében) in: Hungarológia 1(1999)/1–2. 242 – 245.

Silló Ágnes: Szituációk. Hueber, Ismaning, Modern nyelvoktatás 1995. 2/3 Németh Boglárka: Az aspektus a magyar nyelvben. Különös tekintettel a statikusságra. THL2. 2012/1-2. 126-129.

Translations

Gragger Róbert 1921. Munkatervünk. (ford. Hegedűs Rita) In: A hungarológia fogalma. (szerk. Nádor Orsolya) 13–17. http://mek.oszk.hu/02000/02055/02055.pdf

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Magyartanítás – idegen anyanyelvűeknél. Köznevelés 1996. 36-43.

  

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube