Géher István László

Cím: Dr., PhD
Nem: férfi
Születési év: 1972
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2010
Tudományág: irodalomtudomány
Disszertáció címe: A vers szótagidőtartam-lüktetésének szimmetriarendje Weöres Sándor Magyar etüdök - verseinek 1. sorozatában
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1997
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Láthatatlan Kollégium   1997
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv- Irodalom- és Kultúrtudományi Intézet
Tanszék: Modern Magyar Irodalmi, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi adjunktus

Korábbi munkaadó: Toldy Ferenc Gimnázium
Beosztás: magyar-angol szakos tanár

Kutatási és oktatási szakterületek
Tizenkilencedik-huszadik századi angol- és amerkai irodalom
Kortárs magyar költészet
Verstan
Líraelmélet
Kreatív írás


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Irodalom és cenzúra Magyarországon: 1945-1989, nemzetközi kutatócsoport

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
   
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol felsőfok (angol szakos egyetemi diploma)
   
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
József Attila-díj   2011
Füst Milán-díj Füst Milán Kuratórium 2012
Radnóti-díj Radnóti Emlékbizottság 2006
Zelk Zoltán-díj Zelk Zoltán Kuratórium 2007
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Szépírók Társasága tag
Magyar Műfordítók Egyesülete tag
Magyar Alkotók Országos Egyesülete tag
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Könyvfejezetek

Antológiák:

Testet ölt, - verselemzések, Liget, 2013.

Fénycsóva lobban – verselemzések, Liget, 2012.

Vigyél át, révészem - verselemzések, Liget, 2011.

Szép versek, Magvető, 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014.

Cikkek (tudományos) folyóiratokban

A szótagidőtarrtam-lüktetés szimmetriája Weöres Sándor Magyar etüdök 1. versében - in. 'Tánc volnék, mely önmagát lejti', konferenciakiadvány, 2014. október

Weöres Sándor: A benső végtelen felé, Holmi, 2011. április

Weöres-vizsgálódások, tanulmány, Irodalmi Páholy, 2011. április

„A teljesség igényével” – Ferencz Győző Radnóti-monográfiájáról, Élet és Irodalom, 2006. április 7

A vers élettana, A kifosztottság költészete Sylvia Plathról, Liget, 1999, április

A vers élettana - Kálnoky László költészetéről. Liget, 1998. augusztus

Vas István költészetéről, Liget, 1998. március

A vers élettana - Jékely Zoltán költészetéről, Liget, 1998. június

Az otthonosság maszkjai, W.B.Yeats költészetéről, Nagyvilág, 1995, 7-8

 

Fordítások

Simon Armitage, válogatott versek, JAK világlíra, L Harmattan, 2013

Pentagram (öt költő) versfordtások, Parnasszus könyvek, 2009

Stephen Greenblatt: Géniusz földi pályán. Shakespeare módszere, HVG, 2005

Simon Armitage versei, Nagyvilág, 2013. 2

Synead Morissey versek, Nagyvilág, 2011. 7-8.

Sylvia Plath három verse, Parnasszus, 2009 nyár

Emily Dickinson versei, Nagyvilág, 2009. június

W. B.Yeats: Szavak, talán zenére I-XXV in. 2000, 2009. március

George Szirtes: Angol versek, Corvina, 2008.

Owen Sheers versei, Nagyvilág, 2008 augusztus

Skót bárdok, magyar költők, Ráció, 2007.

James Dillon: Philomela, Jövő Háza Teátrum, Budapesti Őszi Fesztivál, 2006. október 13.

Zérus – Sinead Morrissey versei a Trafóban, Imreh Andrással és Mesterházi Mónikával közös fordítás 2005. október 11-12.

Belső terek- 25 év 25 skót verse, Parnasszus könyvek, 2004.

W. B.Yeats: A kócsag tojása, in. A csontok álmodása, válogatott drámák, Nagyvilág-könyvek, 2004.

James Joyce, Kisebb művek, Arctis, 2002.

Sylvia Plath válogatott versek, Lyra Mundi, Európa, 2002.

Ted Hughes Születésnapi levelek, Európa, 2001.

Kristálykert: kortárs kanadai angol nyelvű költők kétnyelvű antológiája, Magyar-Kanadai Baráti Társaság. 2001.

W. B.Yeats, válogatott versek, Lyra Mundi, Európa, 1999.

James Joyce költemények, 1999, Orpheusz, 2002, Arktisz

James Joyce költemények, Átváltozások, 1997. augusztus

Emily Dickinson 721., Holmi, 1997. március

William Shakespeare 18. szonett, Holmi, 1997. március

W. B.Yeats versek, Nagyvilág, 1995. augusztus

Geoge Szirtes három vers in 2000, 1994. március

 

Szépirodalmi alkotások

Hármasoltárok, versek, Új Palatinus, 2013

Választóvíz, versek, Új Palatinus, 2011.

Sandfuge, két nyelvű válogatott versek, ford. Kalász Orsolya és Monika Rinck, Reihe Literatur merz&Solitude, Stuttgart, 2009

Egy (két) hang – Berzsenyi Dániel válogatott versei, utószó, jegyzetek, szerk., Új Palatinus, 2009

7 poets, 4 days, 1 book – Renga with 6 other poets, Trinity University Press, 2009

Homokfúga, versek, Új Palatinus, 2008

Amíg alszom, vigyázz magadra, versek, Új Palatinus, 2006

Napfoltok, versek, Liget, 2001

Merülő szonettek, versek, Belvárosi Kiadó, 1998

Kereszthuzat, versek, Liget, 1996

Öt ajtón át, versek, Liget, 1994

Nyilvános megjelenések

A Füst Milán-díj átadása, 2012. december 5. Bp., Illyés Archivum.

Fénycsóva lobban - a Liget antológia könyvbemutatója, 2012. október 11. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum

Százezer költő a változásért, felolvasás, 2012. szeptember 29. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum

A Műhely folyóirat 3-4. számának bemutatója, felolvasás 2012. szeptember 17. Bp., Nyitott Műhely

Vári Zsófia festőművész kiállítása, két festmény a Repülő szőnyeg Párkeresés és Sivatag című versének ihletésére, 2012. szeptmber 4. Bp., IF kávézó

Visegrad Fund – lőcsei felolvasás szlovák és magyar nyelven a szerző távollétében, Lőcse, 2012. július 5.

Könyvheti Szép versek maraton – 2012. június 10. Bp., Rózsavölgyi Szalon

Spring Poetry Rain –– költői performance, görögre fordított versek, Ciprus, Nicosia, 2012. május 26.

Sandfuge – költői est, Géher Istvánnal, Lyrik Kabinett, 2012. május 23. München

Választóvíz bemutatója, Imreh András, 2012. április 10, Írók BoltjaIstván László Géher

Title: Dr, PhD
Gender: M
Year of Birth: 1972
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD): 2010
Discipline: Literary Studies
Title of Thesis: THE SYMMETRY-ORDER OF THE PULSATION OF POETIC SYLLABIC
DURATION IN THE FIRST SEQUENCE OF SÁNDOR WEÖRES’ POEMS:
“MAGYAR ETÜDÖK” [HUNGARIAN ETUDES]

Issuing Institution: ELTE Faculty of Art

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1997
Discipline(s): English and Hungarian Language and Literature
Issuing Institution: ELTE

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Invisible College   1997
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Hungarian Language and Literature
Department: Comparative Literature and Literary Theory
Current Position(s): assistant professor

Previous Employer: Toldy Ferenc Grammar School
Previous Position Held: Teacher of Hungarian and English


Areas of Research and Teaching

Nineteenth and Twentieth Century English and American Literature
Contemporary Hungarian Poetry
Creative Writing
Studies of Prosody
Poetic Theories

Membership in Research Groups and Projects

Censorship and the Reception of English-Language Authors in Hungary between 1945 and 1989
International Research

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English Advanced
   
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Attila József Prize State of Hungary 2011
Milán Füst Award Füst Milán Advisory Board 2012
Miklós Radnóti Award for Poetry Miklós Radnóti Advisory Board 2006
Zoltán Zelk Award Zoltán Zelk Advisory Board 2007
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Belletrist Association  
Hungarian Literary Translators’ Association  
Hungarian Artists’ Association  
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Chapters in Books

Antológiák (2012-ben):

Fémnycsóva lobban – verselemzések, Liget, 2012.

Szép versek, Magvető, 2012

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Holmi, január, Tizenhetedik-tizennyolcadik védőbeszéd

Új Forrás, január, Tizenegyedik-tizenkettedik védőbeszéd

Jelenkor, január, Tizenkilencedik-huszadik védőbeszéd

Liget, március, Huszonhatodik védőbeszéd

Prae, március (2011.5.), Hatodik védőbeszéd

Mozgó Világ, március, Huszonötödik, Huszonhetedik védőbeszéd

Élet és Irodalom, március 31. Ötödik-Huszonnegyedik védőbeszéd

Beszélő, április, Harminchetedik védőbeszéd

Pannonhalmi Szemle, tavasz, Harminckettedik-harmincnegyedik védőbeszéd

2000, április, Tizenkettedik-tizenharmadik védőbeszéd

Kalligram, május, Tizennegyedik-tizenhatodik védőbeszéd

Jelenkor, május, Negyvenegyedik-negyvenkettedik védőbeszéd

Kortárs, május, Harmincadik-harmincegyedik-harmincharmadik védőb.

Litera, június 24. Töredék, Géher István Emlékére

Jelenkor, július, Tizenöt-huszonkilenc-ötvenegy-ötvenkettedik védőb.

Műhely, július, Huszonharmadik védőbeszéd, Haiku

Alföld, július, Huszonegyedik-huszonkettedik védőbeszéd

Visegrad Fund, július , Nova magnifica (Peter Milcak ford.)

Holmi, augusztus, Negyvenhárom-negyvennégy-negyvenötödik védőbeszéd

Parnasszus, nyár, Harmincnyolcadik-harminckilencedik védőbeszéd

Prae, nyár, Öt daktilikus minta a Repülő szőnyegből

2000, október A Repülő szőnyeg verseiből

Mozgó Világ, október, Harminchatodik, negyvenhatodik védőbeszéd

Translations

Synead Morissey versek, Nagyvilág, 2011. 7-8.

Sylvia Plath három verse, Parnasszus, 2009 nyár

Emily Dickinson versei, Nagyvilág, 2009. június

W.B.Yeats: Szavak, talán zenére I-XXV in. 2000, 2009. március

George Szirtes: Angol versek, Corvina, 2008.

Owen Sheers versei, Nagyvilág, 2008 augusztus

Skót bárdok, magyar költők, Ráció, 2007.

James Dillon: Philomela, Jövő Háza Teátrum, Budapesti Őszi Fesztivál, 2006. október 13.

Zérus – Sinead Morrissey versei a Trafóban, Imreh Andrással és Mesterházi Mónikával közös fordítás 2005. október 11-12.

Stephen Greenblatt: Géniusz földi pályán. Shakespeare módszere, HVG, 2005.

Belső terek- 25 év 25 skót verse, Parnasszus könyvek, 2004.

W.B.Yeats: A kócsag tojása, in. A csontok álmodása, válogatott drámák, Nagyvilág-könyvek, 2004.

James Joyce, Kisebb művek, Arctis, 2002.

Sylvia Plath válogatott versek, Lyra Mundi, Európa, 2002.

Ted Hughes Születésnapi levelek, Európa, 2001.

Kristálykert: kortárs kanadai angol nyelvű költők kétnyelvű antológiája, Magyar-Kanadai Baráti Társaság. 2001.

W.B.Yeats, válogatott versek, Lyra Mundi, Európa, 1999.

James Joyce költemények, 1999, Orpheusz, 2002, Arktisz

James Joyce költemények, Átváltozások, 1997. augusztus

Emily Dickinson 721., Holmi, 1997. március

William Shakespeare 18. szonett, Holmi, 1997. március

W.B.Yeats versek, Nagyvilág, 1995. augusztus

Geoge Szirtes három vers in 2000, 1994. március


Creative Writing

Választóvíz, versek, Új Palatinus, 2011.

Pentagram versfordítások, Parnasszus Könyvek, 2009

Sandfuge, két nyelvű válogatott versek, ford. Kalász Orsolya és Monika Rinck, Reihe Literatur merz&Solitude, Stuttgart, 2009

Egy (két) hang – Berzsenyi Dániel válogatott versei, utószó, jegyzetek, szerk., Új Palatinus, 2009

7 poets, 4 days, 1 book – Renga with 6 other poets, Trinity University Press, 2009

Homokfúga, versek, Új Palatinus, 2008

Amíg alszom, vigyázz magadra, versek, Új Palatinus, 2006

Napfoltok, versek, Liget, 2001

Merülő szonettek, versek, Belvárosi Kiadó, 1998

Kereszthuzat, versek, Liget, 1996

Öt ajtón át, versek, Liget, 1994

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

A Füst Milán-díj átadása, 2012. december 5. Bp., Illyés Archivum.

Fénycsóva lobban - a Liget antológia könyvbemutatója, 2012. október 11. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum

Százezer költő a változásért, felolvasás, 2012. szeptember 29. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum

A Műhely folyóirat 3-4. számának bemutatója, felolvasás 2012. szeptember 17. Bp., Nyitott Műhely

Vári Zsófia festőművész kiállítása, két festmény a Repülő szőnyeg Párkeresés és Sivatag című versének ihletésére, 2012. szeptmber 4. Bp., IF kávézó

Visegrad Fund – lőcsei felolvasás szlovák és magyar nyelven a szerző távollétében, Lőcse, 2012. július 5.

Könyvheti Szép versek maraton – 2012. június 10. Bp., Rózsavölgyi Szalon

Spring Poetry Rain –– költői performance, görögre fordított versek, Ciprus, Nicosia, 2012. május 26.

Sandfuge – költői est, Géher Istvánnal, Lyrik Kabinett, 2012. május 23. München

Választóvíz bemutatója, Imreh András, 2012. április 10, Írók Boltja

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube