Dringó-Horváth Ida

Cím: PhD. habil.
Nem: nő
Születési év: 1973
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Habilitáció éve: 2019
Tudományág: Neveléstudomány
Előadások címe: „A szótárdidaktika és szótárhasználat változásai”, „Moderne Lehrwerke und das Digitale Lehrwerkservice”
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Doktori (PhD) védés éve: 2004
Tudományág: Germanisztika / Nyelvtudomány
Disszertáció címe: Analyse und Evaluation des modernen Lehr- und Lernmediums „Elektronisches PC-Wörterbuch“
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1998
Tudományág(ak): germanisztika
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Pedagógus-továbbképzési Központ, Pilisborosjenő oktatásinformatikus 2000
Katolikus Társadalomtudományi Akadémia (KATTA) szociális munkás 1999
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Intézet: Német- és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete
Beosztás: egyetemi docens


Korábbi munkaadó: Kodolányi János Főiskola
Beosztás: főiskolai adjunktus

Egyéb korábbi munkaadó: Különböző nyelviskoláknál és kulturális intézeteknél
Beosztás: német nyelvoktató és továbbképző

Egyéb korábbi munkaadó: Siemens Magyarország
Beosztás: Fordító és tolmács (német és angol nyelven)


Kutatási és oktatási szakterületek
Tanításmódszertan: Szakmódszertan előadás és szeminárium, Tanításkísérő gyakorlat, Információs- és kommunikációs technológiák a nyelvoktatásában (E-Learning/Blended-Learning kurzusok tutorálása), Interkulturális kommunikáció
Nyelvészet: Bevezetés a nyelvészetbe, Alkalmazott nyelvészet, Internet és nyelvészet, Elektronikus szótárak
Nyelvfejlesztés: beszédgyakorlat, stílusgyakorlat és nyelvtani gyakorlat tartása
Egyéb: A fordítás számítógépes eszközei, Szövegtípusok és fordításuk, Prezentációs technikák


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
2018-tól: A KRE BTK IKT-kutatóközpont vezetője, kutatások végzése az infokommunikációs technológiák felsőoktatásban való alkalmazásáról nemzetközi és hazai intézetek együttműködésével

2017-től: Szakértői és tananyagfejlesztői feladatok a Református Tananyagfejlesztő Projekt (EGYH-KCP-16-P-0127) Digitális Tananyagfejlesztési Munkacsoportjában.

2014-től: Online tananyagfejlesztés a Goethe Intézet Központjának (München) nyelvi kurzusaihoz (tankönyvhöz és függetlenül), online és blended-learning tanuláshoz

2013.12.-2014.12. Projektvezetői és kutatói tevékenység - TU Dresden
EU-Projekt „Gemeinsame Qualifizierungsmaßnahmen zum Einsatz von neuen Medien und Technologien im Fremdsprachenunterricht mit dem Ziel der Entwicklung von innovativen Lehr- und Lernmaterialien“ (Log-In: http://www.log-in-projekt.eu/)
EU-Projekt „Gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des Blended Learning Konzepts für das Fernstudium „Interkulturelle Germanistik“ mit Hilfe einer Online Lernplattform“ (INGO: http://www.ingo-projekt.eu/)

2011-től: Comenius-Goethe Intézet megbízásából részvétel magyarországi referensként a „Schule im Wandel” c. Goethe Intézet-Comenius projektben (E-Learning tutorképzés, majd ilyen típusú kurzusok tartása egyetemi kurzusok keretében ill. tanártovábbképzéseken).

2000-2002 - OECD projekt: Részvétel idegen nyelv szaktárgyi referensként az „ICT and the Quality Of Learning” nemzetközi projektben, az OM és az OECD Pedagógiai Kutatóintézete (CERI) együttműködésében.

2000-2002 - Apertus projekt: Digitális, online továbbképzési anyagok és CD-ROM kidolgozása német és angol nyelvtanárok számára (IKT a nyelvoktatásban), a Pilisbhorosjenői Tanártovábbképző Központ megbízásából


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2018-tól IKT-Kutatóközpont vezető (központi oktatásfejlesztési szervezeti egység)
2015-től Az egyetem képviselete az OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekciójában, tagjság 2016-tól vezető bizottsági tagság 2017-től
2013-2017 A Tanárképzési Központ főigazgató helyettese és szakmódszertani munkacsoportjának vezetője
2009-től A német tanári MA szakfelelőse
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német C2
angol B2
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MTA köztestület tagság 2018-tól
MTA Nyelvtudományi Bizottság, Szótári Munkabizottság tagság 2015-től
OTDK Tanulás és tanításmódszertani szekció tagság 2016-tól vezetőségi tagság 2017-től 
UDV (Ungarischer Deutschlehrerverband / A Magyarországi Némettanárok Egyesülete) tagság 2000-től, elnökségi tagság 2010-től 
GUG (Gesellschaft der ungarischen Germanisten / Magyar Germanisták Társasága) tagság 2000-től
IDV (Internationaler Deutschlehrerverband / Némettanárok Nemzetközi Egyesülete) tagság 2001-től
MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek Egyesülete) tagság 2005-től

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2018-tól Bécsi Egyetem (Uni Wien) óraadó vendégoktató
2018.10.-2018.12 TU Dresden DAAD-ösztöndíj, tudomámyos kutatások végzése
2017.04.-2018.09. TU Dresden KAAD-ösztöndíj, tudomámyos kutatások végzése
2014-2015 TU Dresden Tudomáyos munkatárs, E-Learning-es kurzusok tartása
2010 
2012 
2017
Universität Wien (A) „Nachbetreuungsstipendium” a bécsi egyetemen, az Osztrák-Magyar Akcióalapítvány (ÖAD -Österreichischer Akademischer Austauschdienst) támogatásával
1999.03.-1999.07. Universität Wien (A) Kutatások / tanulmányok végzése a bécsi egyetemen, az Osztrák-Magyar Akcióalapítvány (ÖAD -Österreichischer Akademischer Austauschdienst) támogatásával
1996.10.
1997.03.
Gesamthochschule Kassel (D) Tanulmányi ösztöndíj a KAAD (Katholischer Akademischer Austauschdienst) támogatásával.

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Veres Violetta  Szakszószedet és gyakorló feladatsor két tanítási nyelvű és nemzetiségi iskoláknak  folyamatban
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve

Kétyi András
SZTE

 IKT-val támogatott módszerek hatékonysága felnőttek nyelvoktatásában  2016
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Dringó-Horváth Ida – Fischer Andrea (szerk.) (2019): Tanárjelölti kézikönyv. Budapest: Patrocinium (ISBN 978-963-413-247-9)

Dringó-Horváth Ida (szerk.) (2017): Szótárírás és szótárhasználat a modern technológiák korában. A 2016. évi Szótárnap konferencia előadásaiból készült tanulmánykötet. Alkalmazott Nyelvtudomány (2017 különszám). Online: http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/kulonszam2017/

Dringó-Horváth Ida – Fischer Andrea (szerk.)  (2015): Tanárjelölti kézikönyv. Budapest: Patrocinium (ISBN 978-963-413-026-0)

Dringó-Horváth Ida – Fülöp József – Szatmári Petra – Szentpéteri-Czeglédy Anita – Zakariás Emese (szerk.) (2014): Das Wort - ein weites Feld. Budapest: L’Harmattan (ISBN 978-963-236-885-6)

Kárpáti Andrea (főszerk)/Dringó-Horváth Ida (szerk.) (2003): Informatikai eszközök használata az idegen nyelvek tanításában, Tanári kézikönyv, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó (ISBN: 9631940950)

Dringó-Horváth, Ida – N. Császi Ildikó (szerk.) (2013): Konferenciakötet: Digitális tananyagok – Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben c. konferencia. Budapest: L’Harmattan (ISBN 978-963-236-712-5)

Cikkek tudományos folyóiratokban

Dringó-Horváth Ida (2019): Digitales Lehrwerkservice – Ergänzungsmaterialien der DaF-Verlage zu gängigen Lehrwerken. AKTUELL, Nummer 50, 01/2019, 62-70. https://www.pdv.org.gr/img/Aktuell%2050%20-%20Januar%202019.pdf

Dringó-Horváth Ida (2018): IKT a tanárképzésben: a magyarországi képzőhelyek tanárképzési moduljában oktatók IKT-mutatóinak mérése. Új Pedagógiai Szemle. 2018/9-10. 13-41. http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/ikt-a-tanarkepzesben-a-magyarorszagi-kepzohelyek-tanarkepzesi-moduljaban

Dringó-Horváth Ida – Gonda Zsuzsa (2018). Tanárjelöltek IKT-kompetenciájának mérése. Képzés és Gyakorlat. 16 évf. (2), 21-47. http://real.mtak.hu/90202/1/02-Dringo-Horvath-Gonda-tanulmany-2018-02.pdf

Dringó-Horváth Ida (2017): Digitális szótárak ‒ szótárdidaktika és szótárhasználati szokások. In: Alkalmazott Nyelvtudomány (2017 különszám). 1-27. Online: http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/wordpress/wp-content/uploads/DringoHorvath.pdf
doi:http://dx.doi.org/10.18460/ANY.K.2017.005

Dringó-Horváth Ida (2017): Förderung der pädagogischen IKT-Kompetenzen – aber wie? In: Konferenzband der IDT-Konferenz 2017. Berlin: Erich Schmidt Verlag (megjelenés alatt)

Dringó-Horváth Ida, Gonda Zsuzsa, Majzikné Lichtenberger Krisztina (2017): A tanítási gyakorlatok tanulási rétegeinek reflexiója és értékelése. In: Károly Krisztina - Perjés István: Jó gyakorlatok a tanárképzés tudós műhelyeiből. Budapest: ELTE Tanárképző Központ. 35-48. http://www.eltereader.hu/media/2017/07/Diszciplinak_5_READER.pdf

Dringó-Horváth Ida (2016): Schulische Unterrichtspraktika in der DaF-Lehrerausbildung - richtungsweisende Tendenzen in Ungarn und Europa. In: -Knapp, Ilona/Boócz-Barna, Katalin (Hrsg.): DaF-Lehrerausbildung in Mittel-Osteuropa. München: Iudicium-Verlag 88-101.

Dringó-Horváth Ida (2016): Moderne Unterrichtsmedien und DaF-Didaktik in Ungarn –Forschungsarbeiten der letzten 15 Jahren. In: Backes, Johanna / Szendi, Zoltán (Hrsg.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik, Budapest/Bonn: GUGDAAD. 37-50.

Dringó-Horváth Ida (2016): Digitális kooperáció a nyelvórán. In: Reményi Andrea Ágnes, Sárdi Csilla, Tóth Zsuzsa (Szerk.): Irányok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 32-46. http://www.tinta.hu/shop_ordered/60066/pic/tavlatok_honlapra.compressed.pdf

Dringó-Horváth Ida (2015): Interaktion und Kooperation digital - DaF-Lehrwerke und ihre digitalen Ergänzungsmaterialien In: DUfU (Deutschunterricht für Ungarn). Festschrift für Katalin Boócz-Barna 27/2015, 27-41.

Dringó-Horváth, Ida (2015): A tanárrá válás rögös útjai. „Tudós tanárok – tanár tudósok. Konferencia a minőségi tanárképzésről” című tudományos konferenciakötet lektorált tanulmánykötete. Budapest: ELTE Tanárképző Központ. 64-75. http://www.eltereader.hu/media/2016/01/Jo_gyakorlatok_READER.pdf

Dringó-Horváth, Ida (2015): Die Förderung der pädagogischen IKT-Kompetenzen mit "Schule im Wandel". IDV-Magazin, 5. Band - Beiträge der IDT 2013. Schriftleitung des Internationalen Deutschlehrerverbands. University Press (megjelenés alatt)

Dringó-Horváth, Ida (2014): Wörterbuchdidaktik für digitale Wörterbücher. In: Das Wort - ein weites Feld. Budapest: L’Harmattan. 218-228.

Dringó-Horváth, Ida (2013): Oktatásinformatikai tartalmak a KRE némettanárképzésében. In: Digitális tananyagok – Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben c. konferencia. L’Harmattan. 153-168.

Dringó-Horváth, Ida (2013): Pädagogische IKT-Kompetenzen in der DaF-LehrerInnenausbildung in Ungarn und in Österreich – ein Vergleich. In: ÖDaF-Mitteilungen 1/2013, 132-148.


Dringó-Horváth, Ida (2013): Innovation im Schulwesen – das Projekt „Schule im Wandel”. In: DUfU (Deutschunterricht für Ungarn) 25/2013, 199-209.

Dringó-Horváth, Ida (2012): Oktatás-informatikai tartalmak a némettanárképzésben –intézményi körkép. In: Modern Nyelvoktatás 2012/4. Budapest: Tinta Kiadó.19-32. http://www.tintakiado.hu/book_detail.php?id=351 (Dátum: 2015-03-04)

Dringó-Horváth, Ida (2012). Lernstrategien im Umgang mit digitalen Wörterbüchern. Fremdsprache Deutsch, 46 (Themenheft Lernstrategien). 34-40.

Dringó-Horváth, Ida (2011): Hogyan válasszunk elektronikus szótárat a nyelvtanuláshoz? (Wie wählt man elektronische Wörterbücher für den Fremdsprachenunterricht?) In: Iskolakultúra 2011/6–7, 141-156. Online: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00157/pdf/iskolakultura_2011_06-07_141-156.pdf (Dátum: 2015-03-04)

Dringó-Horváth, Ida (2011): Elektronische Lernumgebung im FSU mit W-Fragen: Wer solle was, wie, warum unf wann benutzen? – Der didaktisch begründete Einsatz moderner Unterrichtsmedien. In: DUfU (Deutschunterricht für Ungarn) 1-2/2011, 125-141.

Dringó-Horváth, Ida (2011): Typen und Untypen elektronischer Wörterbücher. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2010. Budapest-Bonn: JUG-DAAD, 2011, 67-88.

Dringó-Horváth Ida (2005): Kommunikations- und Informationstechnologie im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. In: Junge Germanisten aus Ungarn stellen sich vor. Hrsg.: Imre Szigeti. Peter Lang GmbH. Frankfurt am Main S. 199-208.

Dringó-Horváth Ida (2005): Analyse und Evaluation des elektronischen PC-Wörterbuches als modernes Lehr- und Lernmedium für DaF. In: Praktische Aspekte der Lexikographie, Budapester Beiträge zur Germanistik. Hrsg.: Koloman Brenner / Roberta Rada. Budapest 79-87.

Dringó-Horváth Ida/Hoffmann Orsolya (2004): Informatikai eszközök az idegen nyelv oktatásában: Hol tartanak a magyarországi nyelvtanárok? (A 2002-es cikk átdolgozott változata) In: Új Pedagógiai Szemle, 2004, 4-5 sz. 38-51. Online: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00081/2004-04-ta-Tobbek-Informatikai.html (Dátum: 2015-03-04)

Dringó-Horváth Ida (2003): Analyse und Evaluation des elektronischen PC-Wörterbuches als modernes Lehr- und Lernmedium für DaF. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik, Budapest-Bonn: JUG-DAAD. Hrsg.: Magdolna Orosz / Andreas Herzog. Budapest S. 316-338.

Dringó-Horváth Ida (2003): Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien im Dienste des Spracherwerbs. DUFU (Deutsch Unterricht für Ungarn), Ungarischer Deutschlehrerverband, 2003/1-2, 57-73.

Dringó-Horváth Ida/Hoffmann Orsolya (2002): Informatikai eszközök az idegen nyelv oktatásában: Hol tartanak a magyarországi nyelvtanárok? Szabadpart Társadalomtudományi, Művészeti és Irodalmi folyóirat, 13. szám.

Dringó-Horváth Ida (2000): Számítógép a nyelvoktatásban. Tanárképzési program tananyag. Goethe Intézet, Budapest

Dringó-Horváth Ida (1998): Internet – Ist es was für uns? DUFU (Deutsch Unterricht für Ungarn), Ungarischer Deutschlehrerverband, III., 59-67

Konferenciaközlemények

Dringó-Horváth, Ida (2015): Die Förderung der pädagogischen IKT-Kompetenzen mit "Schule im Wandel". IDV-Magazin, 5. Band - Beiträge der IDT 2013. Schriftleitung des Internationalen Deutschlehrerverbands. University Press (megjelenés alatt)

Dringó-Horváth, Ida (2013): Oktatásinformatikai tartalmak a KRE némettanárképzésében. Digitális tananyagok – Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben c. konferencia. L’Harmattan. 153-168

Dringó-Horváth Ida/Hoffmann Orsolya (2001): A számítógép csak felkészülési eszköz a nyelvórára? Beszámoló egy országos felmérés eredményeiről, Média – Informatika – Kommunikáció 2001 Konferencia kiadványkötete, Veszprém, 98-102

Dringó-Horváth Ida (2001): EUROCALL 2001 Conference Report, ReCall Journal, Volume 13 (Part 2), Cambridge University Press, 2001, 296-298

Recenziók

Görcsné Dr. Muzsai Viktória – Szilágyi Magdolna (szerk.): Multimédia Projekt DVD (Multimedia Projekt DVD) és Német nyelvtanulás/tanítás – dinamikusan. Kézikönyv a Multimédia Projekt DVD-hez (Deutschlernen/lehren – dynamisch. Handbuch zum DVD Multimedia Projekt). In: Modern Nyelvoktatás (2014), XX./3, Corvina Kiadó, 66-68

Hessky Regina (szerk.): Német-magyar, magyar-német gyerekszótár/Deutsch-Ungarisches Kinderwörterbuch. Szeged: Grimm Kiadó, 2010. 512 o. In: Masát, András/ Haase, Michael (szerk.) (2010) Jahrbuch der Ungarischen Germanistik (JUG). S. Budapest-Bonn: JUG-DAAD. 313-316
Zweitveröffentlichung in: DUfU (Deutschunterricht für Ungarn) 1-2/2011, 196-198

Somló Katalin, Gál Tamás (2000) Startbahn (Német multimédia tananyag kezdőknek). In: Modern nyelvoktatás, VI./4, Corvina Kiadó, 90-91

Uzonyi Pál, Szabó László (1999): Deutsch - immer höher (Német multimédia tananyag haladóknak). In: Modern Nyelvoktatás, VI./2-3, Corvina Kiadó, 127-128

Film és multimédia

Dringó-Horváth Ida/Hoffmann Orsolya (2004): Webológia. Internet a német nyelv oktatásában. Kétnyelvű, interaktív multumédiás oktatóprogram CD-ROM-on. Edunet Tananyagfejlesztési Alapítvány. BudapestIda Dringó-Horváth

Title: Mrs, PhD. habil
Gender: F
Year of Birth: 1973
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of habil. Doctoral Defence: 2019
Discipline: Education
Title of lectures: „A szótárdidaktika és szótárhasználat változásai”, „Moderne Lehrwerke und das Digitale Lehrwerkservice”
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Budapest

Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2004
Discipline: Germanistik / Linguistics
Ph.D. Program of the German Studies
Title of Thesis: Analyse und Evaluation des modernen Lehr- und Lernmediums „Elektronisches PC-Wörterbuch“
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Budapest

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1997
Discipline(s): Master of Arts in German Language and Literature
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Budapest

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Further Education Centre in Pilisborosjenő ICT Pedagogue 2000
Catholic Social Science Academy Social Worker 1999
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of German and Netherlandic Studies
Department: Department of German Language and Literature
Current Position(s): Associate Professor

Previous Employer: Kodolányi János University of Applied Sciences
Previous Position Held: College Senior Lecturer

Other Previous Employers: Working for several Language Schools and Cultural Institutes
Other Previous Positions Held: German language teacher and teacher trainer

Other Previous Employers: Working for Siemens Hungary
Other Previous Positions Held: interpreter and translator in German and English language

Areas of Research and Teaching

Methodology: Information and communication technology in language learning (Tutoring of E-Learning/Blended-Learning courses), Methodology of German language teaching, Mentoring of students during in-service teaching, intercultural communication;

Linguistic: Introduction to German linguistics, Applied linguistics, Internet and linguistics, Electronic dictionaries;

Language skills development: reading comprehension, listening, speaking, grammar practice;

Others: IT-Technology in translation, Text types and translation.

Membership in Research Groups and Projects

from 2018: Head of ICT Research Center

from 2017: Expert of developing ICT-learning-materials for the Material-Developing-Project oft the Reformed Church (EGYH-KCP-16-P-0127)

from 2014: Material development, teaching further education for teachers of german language (Goethe Institut München)

2013-2014 - project-leader at the University Dresden:
Projectleader: EU-Projekt für das Projekt „Gemeinsame Qualifizierungsmaßnahmen zum Einsatz von neuen Medien und Technologien im Fremdsprachenunterricht mit dem Ziel der Entwicklung von innovativen Lehr- und Lernmaterialien“ (Kurzname Log-In: http://www.log-in-projekt.eu/ )
Projectleader: EU-Projekt für das Projekt „Gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des Blended Learning Konzepts für das Fernstudium „Interkulturelle Germanistik“ mit Hilfe einer Online Lernplattform“ (Kurzname INGO: http://www.ingo-projekt.eu/ )

from 2011 – Comenius Project: Coordinating the project „Schule im Wandel” of the Goethe Institute in Hungary (Tutoring during E-Learning Courses, material development, teaching further education for teachers

2000-2002 – OECD Project: Taking part as a coordinator of the foreign language learning group in the international OECD project „ICT and the Quality Of Learning”

2000-2003 – Apertus Project: Developing of online, distance education materials on using ICT for the teaching of German and English languages, project of Apertus foundation and Further Education Centre in Pilisborosjenő

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

 

Period Function or Activity
from 2018 Head of ICT Research Center 
from 2015 KRE-Representative in OTDK Teaching- and Learning-Methodology Section
from 2013 Assistant director of the Teacher Training Center and Division Leader at the Methodology Group
from 2009 Quality assurance of the German language teacher training MA
2004 Webology: Internet in German Language Teaching. Interactive teacher training material on CD-ROM
2002 Information Technology in the teaching of foreign languages. Handbook for teacher. (ed.)
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German C2
English B2
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies


Name Function
Public Body member of the Hungarian Academy of Sciences from 2018
Member of the Section of Linguistics and Literary Scholarship (Hungarian Academy of Sciences) from 2015
Member of OTDK Teaching- and Learning-Methodology Section membership from 2016, board member from 2017
UDV (Ungarischer Deutschlehrerverband / Assosiation of German Language Teachers in Hungary) membership from 2000, board member from 2010
GUG (Gesellschaft der ungarischen Germanisten / Magyar Germanisták Társasága) membership from 2000
IDV (Internationaler Deutschlehrerverband / International Assosiation of German Language Teachers) membership from 2001
MANYE (Hungarian Association of Applied Linguists and Language Teachers) membership from 2005

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Function or Activity
from 2018 Uni Wien guest professorship
2018.10.-2018.12 TU Dresden DAAD-scholarship , Study and research
2017.04.-2018.09. TU Dresden KAAD-scholarship , Study and research
2014-2015 TU Dresden Researcher and leader of e-learning-courses
2010 
2012 
2017
Universität Wien (A) „Nachbetreuungsstipendium”  (ÖAD -Österreichischer Akademischer Austauschdienst) támogatásával
1999.03.-1999.07. Universität Wien (A) Study and research in Vienna, Austria with ÖAD-scholarship (ÖAD -Österreichischer Akademischer Austauschdienst)
1996.10.
1997.03.
Gesamthochschule Kassel (D) Study at the University of Kassel, Germany with KAAD-scholarship (KAAD -Katholischer Akademischer Austauschdienst)

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
 Veress Violetta  Szakszószedet és gyakorló feladatsor két tanítási nyelvű és nemzetiségi iskoláknak  in progress
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence

Kétyi András
SZTE

IKT-val támogatott módszerek hatékonysága felnőttek nyelvoktatásában  2016
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Edited Books and Journals

Dringó-Horváth Ida – Fischer Andrea (eds.) (2019): Tanárjelölti kézikönyv. Budapest: Patrocinium (ISBN 978-963-413-247-9)

Dringó-Horváth Ida (eds.) (2017): Szótárírás és szótárhasználat a modern technológiák korában. A 2016. évi Szótárnap konferencia előadásaiból készült tanulmánykötet. Alkalmazott Nyelvtudomány (2017 különszám). Online: http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/kulonszam2017/

Dringó-Horváth Ida – Fischer Andrea (eds.) (2015): Tanárjelölti kézikönyv. Budapest: Patrocinium (ISBN 978-963-413-026-0)

Dringó-Horváth, Ida – Fülöp, József – Szatmári, Petra – Szentpéteri-Czeglédy, Anita – Zakariás, Emese (eds.) (2014): Das Wort - ein weites Feld. Budapest: L’Harmattan (ISBN 978-963-236-885-6)

Dringó-Horváth, Ida – N. Császi Ildikó (eds.) (2013): Konferenciakötet: Digitális tananyagok – Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben c. konferencia. L’Harmattan (előkészületben)

Kárpáti Andrea / Dringó-Horváth Ida (eds.) (2003): Informatikai eszközök használata az idegen nyelvek tanításában, Tanári kézikönyv, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Dringó-Horváth Ida (2019): Digitales Lehrwerkservice – Ergänzungsmaterialien der DaF-Verlage zu gängigen Lehrwerken. AKTUELL, Nummer 50, 01/2019, 62-70. https://www.pdv.org.gr/img/Aktuell%2050%20-%20Januar%202019.pdf

Dringó-Horváth Ida (2018): IKT a tanárképzésben: a magyarországi képzőhelyek tanárképzési moduljában oktatók IKT-mutatóinak mérése. Új Pedagógiai Szemle. 2018/9-10. 13-41. http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/ikt-a-tanarkepzesben-a-magyarorszagi-kepzohelyek-tanarkepzesi-moduljaban

Dringó-Horváth Ida – Gonda Zsuzsa (2018). Tanárjelöltek IKT-kompetenciájának mérése. Képzés és Gyakorlat. 16 évf. (2), 21-47. http://real.mtak.hu/90202/1/02-Dringo-Horvath-Gonda-tanulmany-2018-02.pdf

Dringó-Horváth Ida (2017): Digitális szótárak ‒ szótárdidaktika és szótárhasználati szokások. In: Alkalmazott Nyelvtudomány (2017 különszám). 1-27. Online: http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/wordpress/wp-content/uploads/DringoHorvath.pdf 
doi:http://dx.doi.org/10.18460/ANY.K.2017.005

Dringó-Horváth Ida (2017): Förderung der pädagogischen IKT-Kompetenzen – aber wie? In: Konferenzband der IDT-Konferenz 2017. Berlin: Erich Schmidt Verlag (megjelenés alatt)

Dringó-Horváth Ida, Gonda Zsuzsa, Majzikné Lichtenberger Krisztina (2017): A tanítási gyakorlatok tanulási rétegeinek reflexiója és értékelése. In: Károly Krisztina - Perjés István: Jó gyakorlatok a tanárképzés tudós műhelyeiből. Budapest: ELTE Tanárképző Központ. 35-48. http://www.eltereader.hu/media/2017/07/Diszciplinak_5_READER.pdf

Dringó-Horváth Ida (2016): Schulische Unterrichtspraktika in der DaF-Lehrerausbildung - richtungsweisende Tendenzen in Ungarn und Europa. In: -Knapp, Ilona/Boócz-Barna, Katalin (Hrsg.): DaF-Lehrerausbildung in Mittel-Osteuropa. München: Iudicium-Verlag 88-101.

Dringó-Horváth Ida (2016): Moderne Unterrichtsmedien und DaF-Didaktik in Ungarn –Forschungsarbeiten der letzten 15 Jahren. In: Backes, Johanna / Szendi, Zoltán (Hrsg.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik, Budapest/Bonn: GUGDAAD. 37-50.

Dringó-Horváth Ida (2016): Digitális kooperáció a nyelvórán. In: Reményi Andrea Ágnes, Sárdi Csilla, Tóth Zsuzsa (Szerk.): Irányok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 32-46. http://www.tinta.hu/shop_ordered/60066/pic/tavlatok_honlapra.compressed.pdf

Dringó-Horváth, Ida (2015): Interaktion und Kooperation digital - DaF-Lehrwerke und ihre digitalen Ergänzungsmaterialien In: DUfU (Deutschunterricht für Ungarn). Festschrift für Katalin Boócz-Barna 27/2015, 27-41.

Dringó-Horváth, Ida (2015): A tanárrá válás rögös útjai. „Tudós tanárok – tanár tudósok. Konferencia a minőségi tanárképzésről” című tudományos konferenciakötet lektorált tanulmánykötete). Budapest: ELTE Tanárképző Központ. 64-75. http://www.eltereader.hu/media/2016/01/Jo_gyakorlatok_READER.pdf

Dringó-Horváth, Ida (2015): Die Förderung der pädagogischen IKT-Kompetenzen mit "Schule im Wandel". IDV-Magazin, 5. Band - Beiträge der IDT 2013. Schriftleitung des Internationalen Deutschlehrerverbands. University Press (megjelenés alatt)

Dringó-Horváth, Ida (2014): Wörterbuchdidaktik für digitale Wörterbücher. In: Das Wort - ein weites Feld. Budapest: L’Harmattan. 218-228.

Dringó-Horváth, Ida (2013): Oktatásinformatikai tartalmak a KRE némettanárképzésében. In: Digitális tananyagok – Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben c. konferencia. Budapest: L’Harmattan. 153-168.

Dringó-Horváth, Ida (2013): Pädagogische IKT-Kompetenzen in der DaF-LehrerInnenausbildung in Ungarn und in Österreich – ein Vergleich. In: ÖDaF-Mitteilungen 1/2013, 132-148.

Dringó-Horváth, Ida (2013): Innovation im Schulwesen – das Projekt „Schule im Wandel”. In: DUfU (Deutschunterricht für Ungarn) 25/2013, 199-209.

Dringó-Horváth, Ida (2012): Oktatás-informatikai tartalmak a némettanárképzésben –intézményi körkép. In: Modern Nyelvoktatás 2012/4. Budapest: Tinta Kiadó.19-32.

Dringó-Horváth, Ida (2012). Lernstrategien im Umgang mit digitalen Wörterbüchern. Fremdsprache Deutsch, 46 (Themenheft Lernstrategien). 34-40.

Dringó-Horváth, Ida (2011): Hogyan válasszunk elektronikus szótárat a nyelvtanuláshoz? (Wie wählt man elektronische Wörterbücher für den Fremdsprachenunterricht?) In: Iskolakultúra 2011/6–7, 141-156.

Dringó-Horváth, Ida (2011): Elektronische Lernumgebung im FSU mit W-Fragen: Wer solle was, wie, warum unf wann benutzen? – Der didaktisch begründete Einsatz moderner Unterrichtsmedien. In: DUfU (Deutschunterricht für Ungarn) 1-2/2011, 125-141.

Dringó-Horváth, Ida (2011): Typen und Untypen elektronischer Wörterbücher. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2010. Budapest-Bonn: JUG-DAAD, 2011, 67-88.

Dringó-Horváth, Ida (2005): Kommunikations- und Informationstechnologie im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. In: Junge Germanisten aus Ungarn stellen sich vor. Hrsg.: Imre Szigeti. Peter Lang GmbH. Frankfurt am Main S. 199-208.

Dringó-Horváth, Ida (2005): Analyse und Evaluation des elektronischen PC-Wörterbuches als modernes Lehr- und Lernmedium für DaF. In: Praktische Aspekte der Lexikographie, Budapester Beiträge zur Germanistik. Hrsg.: Koloman Brenner / Roberta Rada. Budapest 79-87.

Dringó-Horváth, Ida/Hoffmann, Orsolya (2004): Informatikai eszközök az idegen nyelv oktatásában: Hol tartanak a magyarországi nyelvtanárok? (A 2002-es cikk átdolgozott változata) In: Új Pedagógiai Szemle, 2004, 4-5 sz. 38-51. Online: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2004-04-ta-tobbek-informatikai (Dátum: 2005-12-04)

Dringó-Horváth, Ida (2003): Analyse und Evaluation des elektronischen PC-Wörterbuches als modernes Lehr- und Lernmedium für DaF. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik, Budapest-Bonn: JUG-DAAD. Hrsg.: Magdolna Orosz / Andreas Herzog. Budapest S. 316-338.

Dringó-Horváth, Ida (2003): Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien im Dienste des Spracherwerbs. DUFU (Deutsch Unterricht für Ungarn), Ungarischer Deutschlehrerverband, 2003/1-2, 57-73.

Dringó-Horváth, Ida/Hoffmann Orsolya (2002): Informatikai eszközök az idegen nyelv oktatásában: Hol tartanak a magyarországi nyelvtanárok? Szabadpart Társadalomtudományi, Művészeti és Irodalmi folyóirat, 13. szám.

Dringó-Horváth, Ida (2000): Számítógép a nyelvoktatásban. Tanárképzési program tananyag. Goethe Intézet, Budapest

Dringó-Horváth, Ida (1998): Internet – Ist es was für uns? DUFU (Deutsch Unterricht für Ungarn), Ungarischer Deutschlehrerverband, III., 59-67

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Dringó-Horváth, Ida (2015): Die Förderung der pädagogischen IKT-Kompetenzen mit "Schule im Wandel". IDV-Magazin, 5. Band - Beiträge der IDT 2013. Schriftleitung des Internationalen Deutschlehrerverbands. University Press (under publish)

Dringó-Horváth, Ida (2013): Oktatásinformatikai tartalmak a KRE némettanárképzésében. Digitális tananyagok – Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben c. konferencia. L’Harmattan. 153-168

Dringó-Horváth, Ida/Hoffmann, Orsolya (2001): A számítógép csak felkészülési eszköz a nyelvórára? Beszámoló egy országos felmérés eredményeiről, Média – Informatika – Kommunikáció 2001 Konferencia kiadványkötete, Veszprém, 98-102

Dringó-Horváth, Ida (2001): EUROCALL 2001 Conference Report, ReCall Journal, Volume 13 (Part 2), Cambridge University Press, 2001, 296-298

Book Reviews

Görcsné Dr. Muzsai Viktória – Szilágyi Magdolna (szerk.): Multimédia Projekt DVD (Multimedia Projekt DVD) és Német nyelvtanulás/tanítás – dinamikusan. Kézikönyv a Multimédia Projekt DVD-hez (Deutschlernen/lehren – dynamisch. Handbuch zum DVD Multimedia Projekt). In: Modern Nyelvoktatás (2014), XX./3, Corvina Kiadó, 66-68

Hessky Regina (szerk.): Német-magyar, magyar-német gyerekszótár/Deutsch-Ungarisches Kinderwörterbuch. Szeged: Grimm Kiadó, 2010. 512 o. In: Masát, András/ Haase, Michael (szerk.) (2010) Jahrbuch der Ungarischen Germanistik (JUG). S. Budapest-Bonn: JUG-DAAD. 313-316
Zweitveröffentlichung in: DUfU (Deutschunterricht für Ungarn) 1-2/2011, 196-198.

Somló Katalin, Gál Tamás (2000) Startbahn (Német multimédia tananyag kezdőknek). In: Modern nyelvoktatás, VI./4, Corvina Kiadó, 90-91

Uzonyi Pál, Szabó László (1999): Deutsch - immer höher (Német multimédia tananyag haladóknak). In: Modern Nyelvoktatás, VI./2-3, Corvina Kiadó, 127-128

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Dringó-Horváth, Ida/Hoffmann, Orsolya (2004): Webológia. Internet a német nyelv oktatásában. Kétnyelvű, interaktív multumédiás oktatóprogram CD-ROM-on. Edunet Tananyagfejlesztési Alapítvány. BudapestKövetkező események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube