Csontos Nóra

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1975
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 06-1-483-2868

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2009
Tudományág: nyelvtudomány
Disszertáció címe: Az írásjelek alkalmazásának alakulástörténete a 17. század közepétől a 19. század elejéig keletkezett magyar nyelvű nyomtatványokban
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 2001
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi adjunktus

Korábbi munkaadó: Balassi Intézet
Beosztás: oktató

Egyéb korábbi munkaadó: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Mai Magyar Nyelvi Tanszék
Beosztás: PhD-ösztöndíjas, ösztöndíjas demonstrátor


Kutatási és oktatási szakterületek
történeti pragmatika;
kognitív nyelvészet;
a perspektivizáció (elsősorban az idézés) pragmatikai/kognitív szemantikai vizsgálata;
a medialitás hatása a nyelvi tevékenység alakulására, ehhez kapcsolódóan az írásjelek alakulástörténetének pragmatikai megközelítése;
a filozófiai hermeneutika, a recepcióelmélet és a fenomenológia eredményeinek alkalmazása a nyelvészetben


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
DIAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar) – tag;
Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont – tag;
PLIDAM (INALCO, Paris) – tag;
2012–2016: OTKA, Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás (K 100717), Eötvös Loránd Tudományegyetem, DIAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely, vezeti: Tolcsvai Nagy Gábor, téma: az idézés kognitív megközelítése (a K 73049 folytatása);
2008–2012: OTKA, Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás (K 73049), Eötvös Loránd Tudományegyetem, DIAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely, vezeti: Tolcsvai Nagy Gábor, téma: az idézés kognitív szemantikai megközelítése

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
   
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
francia C-típusú (komplex) középfokú (B2) nyelvvizsga
német szakmai nyelvvizsga
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Deák Ferenc Ösztöndíj Oktatási Minisztérium 2008–2009.
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Nyelvtudományi Társaság tag
EAFT (European Association for Terminology) tag
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2013- INALCO (Paris) vendégoktató
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Kuna Ágnes (ELTE) A 16–17. századi magyar nyelvű orvosi recept szövegtipológiai és pragmatikai vizsgálata funkcionális-kognitív keretben 2011
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

Az írásjelek alkalmazásának alakulástörténete a 17. század közepétől a 19. század elejéig keletkezett magyar nyelvű nyomtatványokban. Bölcsészdoktori disszertáció. Budapest: ELTE BTK. 2009. Kézirat.

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

„Híres vagy, hogyha ezt akartad”. József Attila recepciója külföldön. Budapest: Balassi Bálint Intézet. (Társszerkesztők: L’Homme Ilona–Thullner Zsuzsanna.) 2005.

THL2. A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata

Könyvfejezetek

Az egyenes idézet alakulásának története. In: Attila Mártonfi– Kornélia Papp– Mariann Slíz (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Budapest: Argumentum. 2006. 570–579.

Az idézés jelölésének módja a XVII. század közepétől a XIX. század elejéig. In: Gabriella Bozsik (szerk.): Két évtized a helyesírásért. Eger: Esterházy Károly Főiskola. 2007. 47–57.

Reprezentáció a drámában. Az ún. szerzői utasítás funkciójának pragmatikai megközelítése a dráma mint szövegben. In: Tátrai Szilárd–Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2008. 260–270.

Az idézés pragmatikai megközelítése. (Az idézési módok vizsgálatának lehetőségei a magyar nyelvű írásbeliségben). (Társszerző: Tátrai Szilárd.) In: Tolcsvai Nagy Gábor–Ladányi Mária (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó. 59–119.

Az idézés kognitív szemantikai megközelítése. Az idéző rész szerepe és viszonya az idézettel. In: Tátrai Szilárd–Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Konstrukció és jelentés. Budapest: ELTE BTK. 2012. 195–210.

Cikkek tudományos folyóiratokban

Az idézetek jelölésének módja a magyar nyelvű nyomtatványokban (a XVII. század közepétől az idézőjel megjelenéséig). Magyar Nyelvőr 128: 242–256.

A kihagyás és a megszakítás jelölésének alakulástörténete. (A kihagyásjel, a gondolatjel és a három pont használata a 17. század közepétől a 19. század elejéig a magyar nyelvű nyomtatványokban). Magyar Nyelvőr 131: 87–98.

Perspectivization and modes of quoting in hungarian. (Társszerző: Tátrai Szilárd.) Acta Linguistica Hungarica 2010 (56) 4. 441–468.

A Hermeneutical Approach to Graphemes. Annales Sectio Linguistica. Vol. 27. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2010. 65–76.

A pragmatika mint szemléletmód érvényesítésének lehetősége a történetiségben. Magyar Nyelv CIX: 149–157.

Konferenciaközlemények

A párbeszéd jelölésének alakulása (a XVII. század közepétől a XVIII. század végéig). In: Éva Zsilinszky– Nikolett Ágnes Érsok– Mariann Slíz (szerk.): Félúton. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság. 2006. 29–37.

Az írásjel funkciója az írott szövegben. In: Zimányi Árpád (szerk.): A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. MANYE Vol. 6. Székesfehérvár–Eger: MANYE. 2010. 994–1000.

Az interperszonalitás kérdése a 19. századi levelezőkönyvekben. In: Horváthné Molnár Katalin–Antonio Sciacovelli (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. MANYE, Vol. 8. Budapest–Szombathely–Sopron: MANYE–NYME. 2012. 215–221.

A kép mint narratíva. A kép szerepe a MID-tankönyvekben. In: Tóth Szregej (szerk.): Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében. MANYE, Vol. 9. Budapest–Szeged. 2013. 135–144.

Recenziók

Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan, Formák, funkciók, összefüggések. THL2 2005/1: 131–133.

Zaicz Gábor: Etimológiai szótár. THL2 2006/1–2: 196–198.

Hadoke, M.–Kerndter, F.–P. Márkus K.: Angol–magyar, magyar–angol gasztronómiai szótár. Magyar Terminológia 3 (2): 294–295.

Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés. THL2 2012/1–2: 129–131.

Konferenciaszervezés

Beyond Dichotomies. A DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely és az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének konferenciája. Budapest, 2010. október 25–26.

5th Terminology Summit 2010. Budapest, 2010. november 12–13. és a kapcsolódó Satellite Conference on Terminology Aspects of Bible Translation. Budapest, 2010. november 11.

Nyilvános megjelenések

2013. 03. 27. MANYE Konferencia, Budapest
Az előadás címe: Figyelemirányítás az idézésben. A deiktikus nyelvi elem funkciója az egyenes idézésben

2012. 05. 15. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest
Pragmatikai kutatások Magyarországon című kerekasztal-beszélgetésre felkért résztvevő

2012. 04. 13. MANYE Konferencia, Szeged
Az előadás címe: A kép mint narratíva. A kép szerepe a MID-tankönyvekben

2011. 08. 30. MANYE Konferencia, Szombathely
Az előadás címe: Az interperszonalitás kérdése a 19. századi levelezőkönyvekben

2009. 04. 28. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest
Az előadás címe: Az írásjelek alakulástörténete a 17. század közepétől a 19. század elejéig

2009. 04. 16–18. MANYE Konferencia, Eger
Az előadás címe: Az írásjel funkciója az írott szövegben

2007. 11. 13–14. Szöveg, szövegtípus nyelvtan. Az ELTE BTK Funkcionális nyelvészeti műhelyének konferenciája
Az előadás címe: Reprezentáció a dráma mint szövegben. Az ún. szerzői utasítás alakulástörténete a drámában

2006. 06. 14. Félúton. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája
Az előadás címe: A kihagyás és a megszakítás jelölésének alakulása a 17. század közepétől a 19. század elejéig

2006. 05. EKTF Helyesírási verseny
Az előadás címe: Az egyenes idézés jelölésének alakulása

2005. 06. 12. Félúton. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája. Az előadás címe: A párbeszéd jelölésének alakulásaNóra Csontos

Title: Dr / PhD
Gender: F
Year of Birth: 1975
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36 (1) 483 2868

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2009
Discipline: Linguistics
Title of Thesis: The Development of Punctuation in Hungarian-Language Printed Texts From the Mid-17th to the Early 19th Centuries
Issuing Institution: Eötvös Loránd University Faculty of Humanities

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 2001
Discipline(s): Hungarian Language and Literature
Issuing Institution: Eötvös Loránd University Faculty of Humanities

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Hungarian Linguistics
Current Position(s): Senior Lecturer

Previous Employer: Balassi Institute
Previous Position Held: Lecturer

Other Previous Employers: Eötvös Loránd University Faculty of Humanities, Department of Modern Hungarian Linguistics
Other Previous Positions Held: PhD scholar, demonstrator


Areas of Research and Teaching

Historical Pragmatics
Cognitive Linguistics
Perspectivization and modes of quotation
Effects of medialism on the language – History of punctuation from the perspective of Pragmatism
Philosophical Hermeneutics, Appliance of Phenomenology and Reception Theory in Linguistics

Membership in Research Groups and Projects

DIAGram Research Group in Functional Linguistics (Eötvös Loránd University Faculty of Humanities): member
Hungarian Research Centre for Pragmatics: member

PLIDAM (INALCO, Paris): member

2012–2016: OTKA, Research in Functional Linguistics, Eötvös Loránd University DIAGram Research Group in Functional Linguistics, leader: Gábor Tolcsvai Nagy, topic: cognitive approach to the quotation

2008–2012: OTKA, Research in Functional Linguistics, Eötvös Loránd University DIAGram Research Group in Functional Linguistics, leader: Gábor Tolcsvai Nagy, topic: cognitive semantic approach to the quotation

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
French B2 Intermediate Language Exam
German Technical Language Exam
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Deák Ferenc Scholarship Ministry of Education 2008–2009
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Society of Hungarian Linguistics member
EAFT (European Association for Terminology) member
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2013- INALCO (Paris) Lecturer
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Ágnes Kuna,
Eötvös Loránd University Faculty of Humanities
Pragmatical description of Hungarian medical recipes as a text-type between the 16th-17th century within a functional cognitive framework 2011
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

Az írásjelek alkalmazásának alakulástörténete a 17. század közepétől a 19. század elejéig keletkezett magyar nyelvű nyomtatványokban. Bölcsészdoktori disszertáció. Budapest: ELTE BTK. 2009. Kézirat.

Edited Books and Journals

„Híres vagy, hogyha ezt akartad”. József Attila recepciója külföldön. Budapest: Balassi Bálint Intézet. (Társszerkesztők: L’Homme Ilona–Thullner Zsuzsanna.) 2005.

THL2. A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata

Chapters in Books

Az egyenes idézet alakulásának története. In: Attila Mártonfi– Kornélia Papp– Mariann Slíz (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Budapest: Argumentum. 2006. 570–579.

Az idézés jelölésének módja a XVII. század közepétől a XIX. század elejéig. In: Gabriella Bozsik (szerk.): Két évtized a helyesírásért. Eger: Esterházy Károly Főiskola. 2007. 47–57.

Reprezentáció a drámában. Az ún. szerzői utasítás funkciójának pragmatikai megközelítése a dráma mint szövegben. In: Tátrai Szilárd–Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2008. 260–270.

Az idézés pragmatikai megközelítése. (Az idézési módok vizsgálatának lehetőségei a magyar nyelvű írásbeliségben). (Társszerző: Tátrai Szilárd.) In: Tolcsvai Nagy Gábor–Ladányi Mária (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó. 59–119.

Az idézés kognitív szemantikai megközelítése. Az idéző rész szerepe és viszonya az idézettel. In: Tátrai Szilárd–Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Konstrukció és jelentés. Budapest: ELTE BTK. 2012. 195–210.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Az idézetek jelölésének módja a magyar nyelvű nyomtatványokban (a XVII. század közepétől az idézőjel megjelenéséig). Magyar Nyelvőr 128: 242–256.

A kihagyás és a megszakítás jelölésének alakulástörténete. (A kihagyásjel, a gondolatjel és a három pont használata a 17. század közepétől a 19. század elejéig a magyar nyelvű nyomtatványokban). Magyar Nyelvőr 131: 87–98.

Perspectivization and modes of quoting in hungarian. (Társszerző: Tátrai Szilárd.) Acta Linguistica Hungarica 2010 (56) 4. 441–468.

A Hermeneutical Approach to Graphemes. Annales Sectio Linguistica. Vol. 27. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2010. 65–76.

A pragmatika mint szemléletmód érvényesítésének lehetősége a történetiségben. Magyar Nyelv CIX: 149–157.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

A párbeszéd jelölésének alakulása (a XVII. század közepétől a XVIII. század végéig). In: Éva Zsilinszky– Nikolett Ágnes Érsok– Mariann Slíz (szerk.): Félúton. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság. 2006. 29–37.

Az írásjel funkciója az írott szövegben. In: Zimányi Árpád (szerk.): A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. MANYE Vol. 6. Székesfehérvár–Eger: MANYE. 2010. 994–1000.

Az interperszonalitás kérdése a 19. századi levelezőkönyvekben. In: Horváthné Molnár Katalin–Antonio Sciacovelli (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. MANYE, Vol. 8. Budapest–Szombathely–Sopron: MANYE–NYME. 2012. 215–221.

A kép mint narratíva. A kép szerepe a MID-tankönyvekben. In: Tóth Szregej (szerk.): Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében. MANYE, Vol. 9. Budapest–Szeged. 2013. 135–144.

Book Reviews

Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan, Formák, funkciók, összefüggések. THL2 2005/1: 131–133.

Zaicz Gábor: Etimológiai szótár. THL2 2006/1–2: 196–198.

Hadoke, M.–Kerndter, F.–P. Márkus K.: Angol–magyar, magyar–angol gasztronómiai szótár. Magyar Terminológia 3 (2): 294–295.

Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés. THL2 2012/1–2: 129–131.

Organisation of Conferences

Beyond Dichotomies. A DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely és az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének konferenciája. Budapest, 2010. október 25–26.

5th Terminology Summit 2010. Budapest, 2010. november 12–13. és a kapcsolódó Satellite Conference on Terminology Aspects of Bible Translation. Budapest, 2010. november 11.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

2013. 03. 27. MANYE Konferencia, Budapest
Az előadás címe: Figyelemirányítás az idézésben. A deiktikus nyelvi elem funkciója az egyenes idézésben

2012. 05. 15. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest
Pragmatikai kutatások Magyarországon című kerekasztal-beszélgetésre felkért résztvevő

2012. 04. 13. MANYE Konferencia, Szeged
Az előadás címe: A kép mint narratíva. A kép szerepe a MID-tankönyvekben

2011. 08. 30. MANYE Konferencia, Szombathely
Az előadás címe: Az interperszonalitás kérdése a 19. századi levelezőkönyvekben

2009. 04. 28. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest
Az előadás címe: Az írásjelek alakulástörténete a 17. század közepétől a 19. század elejéig

2009. 04. 16–18. MANYE Konferencia, Eger
Az előadás címe: Az írásjel funkciója az írott szövegben

2007. 11. 13–14. Szöveg, szövegtípus nyelvtan. Az ELTE BTK Funkcionális nyelvészeti műhelyének konferenciája
Az előadás címe: Reprezentáció a dráma mint szövegben. Az ún. szerzői utasítás alakulástörténete a drámában

2006. 06. 14. Félúton. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája
Az előadás címe: A kihagyás és a megszakítás jelölésének alakulása a 17. század közepétől a 19. század elejéig

2006. 05. EKTF Helyesírási verseny
Az előadás címe: Az egyenes idézés jelölésének alakulása

2005. 06. 12. Félúton. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája. Az előadás címe: A párbeszéd jelölésének alakulásaKövetkező események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube