Csízy Katalin

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1969
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: +36 (1) 483-2875

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2006.
Tudományág: Ókor – Irodalomtudomány
Disszertáció címe: Proverbiumok és proverbiális kifejezések Iulianus Apostata műveiben
Oklevelet kiállító intézmény: PPKE BTK

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1999., 2000., 2001.
Tudományág(ak): Történettudomány, Ógörög, Latin
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE BTK

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Ókortörténeti és Történeti Segédtudományok
Beosztás: Tanszékvezető, egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Pannon Egyetem
Beosztás: Egyetemi adjunktus

Egyéb korábbi munkaadó:
Beosztás:


Kutatási és oktatási szakterületek

Speculum regum műfajtörténete – Szent István Intelmeinek forráskutatása
A késő ókor eszmetörténete: filozófiai iskolák és vallás
Retorikai hagyomány (Kr. u. 4. sz.)
Iulianus Apostata császár és kora

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

DE TÁMOP „A magyarországi latin nyelvű írásbeliség és a klasszikus kultúra” – külső tag

DE OTKA (104789 sz.) „Erkölcs, kötelesség és bűn fogalomrendszerének hálózata Cicerótól Szent Istvánig” – külső tag

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2014. március Minőségbiztosítási Bizottság tagja
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Német Felsőfok („C” Goethe Intézet)
Angol Középfokú szint
Francia Alapfok (Lektorátusi nyelvvizsga)
Újgörög Alapfokú szint
Ógörög MA Diploma
Latin MA Diploma
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MTA Köztestületi Tag (17599)  
MTA VEAB  
Magyar Ókortudományi Társaság  
Magyar Filozófiai Társaság  
Magyar Patrisztikai Társaság  
Magyar Neolatin Társaság  
Magyar Történelmi Társulat  
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2010. október 16-24. Ionian University (Corfu)
(Történettudományi Intézet)
Vendégelőadó
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

Proverbiumok és proverbiális kifejezések Iulianus Apostata beszédeiben. Piliscsaba: PPKE-BTK, 2006. 265 oldal (Auctores Graeci et Latini).

Az ideális vezető politikus alakja a görög-római hagyományban. Budapest: L’Harmattan, 2018. 269 oldal.

 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Havas L. (főszerk.); társszerkesztők: Kálny B., Kiss S., Csízy K., Óbis H., Takács L., Tóth O.: HEREDITAS LITTERARIA TOTIUS GRAECO-LATINITATIS. AGATHA XXV., Debrecen, 2013

Havas L. (főszerk.); társszerkesztők: Kálny B., Csízy K., Takács L.: HEREDITAS LITTERARIA TOTIUS GRAECO-LATINITATIS. AGATHA XXVIII. Debrecen, 2014

Tóth O. (szerk.): Pannóniától Galliáig: Szent Márton és kultusza, HEREDITAS GRAECO-LATINITATIS VI. Debrecen, 2017.

 

Könyvfejezetek

Rudolf Steiner "Makrokozmosz és mikrokozmosz" című művének antik vonatkozásai. In: Czeglédy A., Sepsi E., Szummer Cs. (szerk.): Tükör által, Budapest, 2016, 18-28

Fürstenspiegel in der ungarischen protestantischen Literatur. In: Sepsi E., Deres K., Czeglédy A., Szummer Cs. (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás. A Károli Gáspár Református Egyetem 2015-ös évkönyve, Budapest, 2016, 524-538

Az Intelmek lehetséges forrásairól. In: STUDIA CAROLIENSIA - A KRE 2012-ES ÉVKÖNYVE. KRE, Budapest, 2013, 190-202

Über die Relation der Tugenden eines Priesters und eines Herrschers. Die Brieffragmente 89a und 89b von Julian dem Abtrünnigen. In: Czeglédy A, Horváth L, Krähling E, Laczkó K, Ligeti D Á, Mayer Gy (szerk.) Pietas non sola Romana: Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata.Budapest: Typotex, 2010. pp. 121-130. (ISBN:9589639548243)

Pogányság vagy kereszténység
In: Ferwagner Péter Ákos, Kalmár Zoltán (szerk.)
Az átmenet egyensúlya: Szilágyi István 60 éves. 418 p.
Budapest: Áron Kiadó, 2010. pp. 123-133.
(ISBN:978-963-9210-72-1)

Politikum und Gnomen in der Spätantike
In: Ladislaus Havas, Ladislaus Takács, Emericus Tegyey (szerk.)
Schola Europaea. Classica-Mediaevalia-Neolatina III: Les Valeurs de l' Europe - L' Europe des Valeurs. 423 p.
Budapest; Debrecen: Societas Neolatina Hungarica Sectio Debreceniensis; Collegium de Iosepho Eötvös nominatum, 2009. pp. 33-40.

A filozófia definíciójáról. In: Garaczi Imre, Kalmár Zoltán (szerk.) Pro Philosophia Évkönyv - 2008. Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2008. p. 227-234.

Politikum és közmondások a kései antikvitásban
In: Garaczi I., Szilágyi I. (szerk.)
Társadalmak, nyelvek, civilizációk, 344 p. Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2008. pp. 16-20
(ISBN 978-963-87056-7-9)

 

Cikkek tudományos folyóiratokban

Böjtölés, aszkézis a pythagoreus hagyományban. Vallástudományi Szemle XII/1. (2016) pp. 32-41 .

Megemlékezés - In memoriam Havas László. In: Orpheus Noster VI. évf. 2. sz. (2014) 134-137.

Themistios als Bewahrer der antiken Religion. ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS (ISSN 0418 – 453X) 49 (2013 Pars prior) pp. 347-354.

Die möglichen Quellen der Mahnungen. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 52. Paper DOI: 10.1556/AAnt.52.2012.3.5. p. 13 (2012) pp. 335-247.

A Pythagoras-életrajzok misztikus elemei. ORPHEUS NOSTER IV. évf. 4. sz. (2012) 7-16

Über die Relation zwischen den Tugenden eines Priesters und eines Herrschers.: Die Brieffragmente 89a und 89b von Julian dem Abtrünnigen. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 50:(1) pp. 79-87. Paper DOI: 10.1556/AAnt.50.2010.1.5. p. 9 (2010)

Emperor and Priest. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 50:(4) pp. 419-430. Paper DOI: 10.1556/AAnt.50.2010.4.5. p. 12 (2010)

Nagy Konstantin, a keresztények pártfogója. MEDITERRÁN VILÁG 12: pp. 21-36 (2009)

Iulianus Apostata, a "Hitehagyott" császár életútja. MEDITERRÁN VILÁG 8: pp. 162-177. (2008)

Porphyrios: pros Markellan.: Porphyrios, tés aléthinés sophias erastés. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 47:(2) pp. 227-236. (2007)

DOI / Teljes dokumentum / Dokumentum a kiadónál

Die Definition der Philosophie in den Werken von Julian dem Abtrünnigen. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 47:(4) pp. 421-431. (2007)

DOI / Teljes dokumentum /

Gnomen im klassischen Altertum. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 46:(4) pp. 329-340. (2006)

DOI / Teljes dokumentum / Dokumentum a kiadónál

Iulianus és a Duna. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 48: pp. 91-100. (2004)

Chronologische Probleme im Zusammenhang mit der Erziehung des Kaisers Julian. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 44: pp. 109-114. (2004)

Vizsgálat Vergilius Eklogáinak elrendezése körül. ÓKORTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ IV: pp. 14-18. (1999)

Kirké barlangja Iulianus értelmezésében. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 48: pp. 143-147. (2004)

Hélios szerepe és azonosítása Iulianos Hérakleios elleni beszédében (Or. VII.). ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 44:(1-2) pp. 223-228. (2000)

Konferenciaközlemények

Iulianus életének csodás eseményei. In: Miraculum: A csodák szerepe és jelentősége az európai kultúrtörténetben, HEREDITAS GRAECO-LATINITATIS VII., Debrecen, 2018, 144-155.

Sulpicius Severus életrajza az Intelmek lehetséges előképeként. In: Tóth O. (szerk.): Pannóniától Galliáig: Szent Márton és kultusza, HEREDITAS GRAECO-LATINITATIS VI., Debrecen, 2017, 104-124.

Themistios: Or. I. Peri philanthrópias. In: Tóth O. (szerk.): Scientia - Ethika, HEREDITAS GRAECO-LATINITATIS IV., Debrecen, 2017, 60-74.

Fürstenspiegel in der protestantischen Literatur und Pädagogik In: (ed.: Gy. Kurucz, E. Sepsi): Protestantism, Knowledge and the World of Science, Budapest, 2017, 39-51.

Iulianus: Hélioshoz [Or. XI (IV)]. In: Tóth O. (szerk.): A FÉNY AZ EURÓPAI KULTÚRÁBAN ÉS TUDOMÁNYBAN, HEREDITAS GRAECO-LATINITATIS III., Debrecen, 2016, 89-97

A bűn fogalma Szent István Intelmeiben. In: Takács L., Tóth O. (szerk.): TEMPORA MUTANTUR. Tanulmányok az időről és a bűnről. HEREDITAS LITTERARIA GRAECO-LATINITATIS II., Debrecen, 2015, 381-394.

Filozófiai iskolák vélekedése a jóslásról Cicero De divinatione című műve alapján. In: Takács L., Tóth O. (szerk.): TEMPORA MUTANTUR. Tanulmányok az időről és a bűnről. HEREDITAS LITTERARIA GRAECO-LATINITATIS II., Debrecen, 2015, 116-128.

A keresztény uralkodói ideál formálódása Themistios beszédei alapján - különös tekintettel Nagy Konstantin császárra. In: Havas L. (főszerk.): HEREDITAS LITTERARIA TOTIUS GRAECO-LATINITATIS. AGATHA XXVIII. Debrecen, 2014, 80-92.

A velünk élő antik és keresztény erkölcsök. A humanitas-eszme Cicero levelezésében. In: Havas L. (főszerk.): HEREDITAS LITTERARIA TOTIUS GRAECO-LATINITATIS. AGATHA XXVIII., Debrecen, 2014, 93-100.

A humanitas-eszme problematikájának megközelítésmódjai. In: Takács L., Tóth O. (szerk.): HEREDITAS GRAECO-LATINITATIS I. STUDIA MORALIA, Debrecen, 2014, 32-42.

Virtutes in libello De institutione morum - Az Intelmek erényei. In: HAVAS L. (SZERK.): HEREDITAS LITTERARIA TOTIUS GRAECO-LATINITATIS. AGATHA XXV. Debrecen, 2013, 56-65

Szent Ferenc: Cantico di Frate Sole. In: Medgyesi S. N., Ötvös I., Őze S. (szerk.): Nyolcszáz esztendős a Ferences Rend. Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről. Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti Konferenciák 8/1. Budapest, 2013, II. kötet, 915-926

Goethe und der Neuplatonismus. In: HAVAS L. (SZERK.): HEREDITAS LITTERARIA TOTIUS GRAECO-LATINITATIS. AGATHA XXV. Debrecen, 2013, 186-197.

Sancta novitas. In: HAVAS L. (SZERK.): HEREDITAS LITTERARIA TOTIUS GRAECO-LATINITATIS. AGATHA XXV. Debrecen, 2013, 94-105

Politikum és közmondások a kései antikvitásban. In: Garaczi Imre, Szilágyi István (szerk.) Társadalmak, nyelvek, civilizációk. Veszprém, Magyarország, 2007.11.23-2007.11.24. Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, pp. 16-20.(ISBN:978-963-87056-7-9)

Proverbien und proverbiale Redewendungen in den Werken von Julian dem Abtrünnigen. In: Földes Csaba (szerk.) Phraseologie disziplinär und interdisziplinär. Vorträge von EUROPHRAS 2006. Internationale Tagung zur Phraseologie vom 15 – 18. Juni 2006 in Veszprém/Ungarn. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2009. pp. 703-710. (ISBN:978-3-8233-6534-1)

 

Recenziók

Fazekas S. (szerk.), „Jobb aranyat csinált a császárénál is” A szebeni Nicolaus Melchiornak tulajdonított alkímiai mise és utóélete, Budapest: Balassi Kiadó, 2017. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE XIV. évf. (2) 148-151 (2018).

Konferenciabeszámoló. A 2016-os Magyar Ókortudományi Konferencia. ORPHEUS NOSTER IX. évf. (2) 199-201 (2017).

Havas L.: Florus, az organikus világkép első egyetemes megszólaltatója. Debrecen 2011. ORPHEUS NOSTER IV. évf. (1) pp. 110-112 p. 3 (2012)

Havas L.: Florus, az organikus világkép első egyetemes megszólaltatója. Debrecen 2011. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XIX. „A historiográfia műhelyében” DE Debrecen pp. 185-189. p. 4 2011 (2012)

Szemerkényi Á.: Közmondások és szólások. MAGYAR NYELVŐR 134:(2) pp. 254-256. p. 3 (2010)

Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és történelem. Budapest, 2007, Akadémia Kiadó, 544 oldal. ETHNOGRAPHIA 4. PP. 396-400 (2010)

Havas L., Kiss S.: Uralkodó és polgár antik tükörben. Debrecen 2007. DEBRECENI SZEMLE 2: pp. 124-126. p. 3 (2010)

 

Fordítások

Klaus Rosen: Iulianus császár - A kereszténységtől a pogányságig vezető úton. MEDITERRÁN VILÁG 8: pp. 178-206. (2008)

 

Szépirodalmi alkotások

Proverbiumok és proverbiális kifejezések Iulianus Apostata műveiben. 2006. (PhD)

 

Film és multimédia


Diszkográfia

 

Konferenciaszervezés

 

Nyilvános megjelenések

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/12/09/12/Reformatus_magazin_2012_december_9_.aspxCsízy, Katalin

Title: PhD
Gender: F
Year of Birth: 1969
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +36 (1) 483-2875

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2006
Discipline: Antiquity – Literature
Title of Thesis: Proverbs and proverbial phrases in Julian the Apostate’ writings
Issuing Institution: PPKE BTK

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1999, 2000, 2001
Discipline(s): History, Greek, Latin
Issuing Institution: ELTE BTK

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of History
Department: Department of Ancient History and Auxiliary Historical Sciences
Current Position(s): Senior Lecturer

Previous Employer: University of Pannonia
Previous Position Held: Senior Lecturer

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

History of Genre of Speculum Regum – Sources of St. Stephen’s Admonitions
Ideology in Late Antiquity (Philosophical Schools and Religion)
Rhetorical Tradition in 4th cent. A.D.
Julian the Apostate and his Time

Membership in Research Groups and Projects

University of Debrecen TÁMOP
„The Latin Literacy in Hungary and the Classical Culture” – external member
University of Debrecen OTKA (104789)
„System of Ideology of Ethic, Duty and Sin from Cicero to St. Stephen” – external member

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German Advanced („C” – Goethe Institute)
English Intermediate
French Elementary
Modern Greek Elementary
Latin Degree
Ancient Greek Degree
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Member of Public Body of Hungarian Academy of Sciences (Code: 17599)  
Member of the Veszprém Regional Centre of the Hungarian Academy of Sciences (VEAB)  
Hungarian Society for Ancient Studies  
Hungarian Philosophical Society  
Hungarian Patristic Society  
Hungarian Neolatin Society  
Hungarian Historical Society  
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
October 16-24, 2010 Ionian University (Corfu)
(Institute of History)
Guest Professorship (LLP Erasmus)
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

Proverbiumok és proverbiális kifejezések Iulianus Apostata beszédeiben. Piliscsaba: PPKE-BTK, 2006. 265 oldal p. (378 572 karakter) (Auctores Graeci et Latini; -.

Edited Books and Journals

Havas L. (főszerk.); társszerkesztők: Kálny B., Kiss S., Csízy K., Óbis H., Takács L., Tóth O.: HEREDITAS LITTERARIA TOTIUS GRAECO-LATINITATIS. AGATHA XXV., Debrecen, 2013

Havas L. (főszerk.); társszerkesztők: Kálny B., Csízy K., Takács L.: HEREDITAS LITTERARIA TOTIUS GRAECO-LATINITATIS. AGATHA XXVIII. Debrecen, 2014

Chapters in Books

Rudolf Steiner "Makrokozmosz és mikrokozmosz" című művének antik vonatkozásai. In: Czeglédy A., Sepsi E., Szummer Cs. (szerk.): Tükör által, Budapest, 2016, 18-28

Fürstenspiegel in der ungarischen protestantischen Literatur. In: Sepsi E., Deres K., Czeglédy A., Szummer Cs. (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás. A Károli Gáspár Református Egyetem 2015-ös évkönyve, Budapest, 2016, 524-538

Az Intelmek lehetséges forrásairól. In: STUDIA CAROLIENSIA - A KRE 2012-ES ÉVKÖNYVE. KRE, Budapest, 2013, 190-202

Über die Relation der Tugenden eines Priesters und eines Herrschers. Die Brieffragmente 89a und 89b von Julian dem Abtrünnigen. In: Czeglédy A, Horváth L, Krähling E, Laczkó K, Ligeti D Á, Mayer Gy (szerk.) Pietas non sola Romana: Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata.Budapest: Typotex, 2010. pp. 121-130. (ISBN:9589639548243)

Pogányság vagy kereszténység
In: Ferwagner Péter Ákos, Kalmár Zoltán (szerk.)
Az átmenet egyensúlya: Szilágyi István 60 éves. 418 p.
Budapest: Áron Kiadó, 2010. pp. 123-133.
(ISBN:978-963-9210-72-1)

Politikum und Gnomen in der Spätantike
In: Ladislaus Havas, Ladislaus Takács, Emericus Tegyey (szerk.)
Schola Europaea. Classica-Mediaevalia-Neolatina III: Les Valeurs de l' Europe - L' Europe des Valeurs. 423 p.
Budapest; Debrecen: Societas Neolatina Hungarica Sectio Debreceniensis; Collegium de Iosepho Eötvös nominatum, 2009. pp. 33-40.

A filozófia definíciójáról. In: Garaczi Imre, Kalmár Zoltán (szerk.) Pro Philosophia Évkönyv - 2008. Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2008. p. 227.

Politikum és közmondások a kései antikvitásban
In: Garaczi I., Szilágyi I. (szerk.)
Társadalmak, nyelvek, civilizációk, 344 p. Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2008. pp. 16-20
(ISBN 978-963-87056-7-9)

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Böjtölés, aszkézis a pythagoreus hagyományban. Vallástuományi Szemle XII/1., pp. 32-41 (2016)

Megemlékezés - In memoriam Havas László. In: Orpheus Noster VI. évf. 2. sz. (2014) 134-137.

Themistios als Bewahrer der antiken Religion. ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS (ISSN 0418 – 453X) 49 (2013 Pars prior) pp. 347-354.

Die möglichen Quellen der Mahnungen. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 52 pp. 235-247. Paper DOI: 10.1556/AAnt.52.2012.3.5. p. 13 (2012)

A Pythagoras-életrajzok misztikus elemei. Orpheus Noster IV. évf. 4. sz. (2012) 7-16

Über die Relation zwischen den Tugenden eines Priesters und eines Herrschers.: Die Brieffragmente 89a und 89b von Julian dem Abtrünnigen. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 50:(1) pp. 79-87. Paper DOI: 10.1556/AAnt.50.2010.1.5. p. 9 (2010)

Emperor and Priest. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 50:(4) pp. 419-430. Paper DOI: 10.1556/AAnt.50.2010.4.5. p. 12 (2010)

Nagy Konstantin, a keresztények pártfogója. MEDITERRÁN VILÁG 12: pp. 21-36 (2009)

Iulianus Apostata, a "Hitehagyott" császár életútja. MEDITERRÁN VILÁG 8: pp. 162-177. (2008)

Porphyrios: pros Markellan.: Porphyrios, tés aléthinés sophias erastés. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 47:(2) pp. 227-236. (2007)

DOI / Teljes dokumentum / Dokumentum a kiadónál

Die Definition der Philosophie in den Werken von Julian dem Abtrünnigen. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 47:(4) pp. 421-431. (2007)

DOI / Teljes dokumentum /

Gnomen im klassischen Altertum. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 46:(4) pp. 329-340. (2006)

DOI / Teljes dokumentum / Dokumentum a kiadónál

Iulianus és a Duna. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 48: pp. 91-100. (2004)

Chronologische Probleme im Zusammenhang mit der Erziehung des Kaisers Julian. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 44: pp. 109-114. (2004)

Vizsgálat Vergilius Eklogáinak elrendezése körül. ÓKORTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ IV: pp. 14-18. (1999)

Kirké barlangja Iulianus értelmezésében. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 48: pp. 143-147. (2004)

Hélios szerepe és azonosítása Iulianos Hérakleios elleni beszédében (Or. VII.). ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 44:(1-2) pp. 223-228. (2000)

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Proverbien und proverbiale Redewendungen in den Werken von Julian dem Abtrünnigen. In: Földes Csaba (szerk.) Phraseologie disziplinär und interdisziplinär. Vorträge von EUROPHRAS 2006. Internationale Tagung zur Phraseologie vom 15 – 18. Juni 2006 in Veszprém/Ungarn. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2009. pp. 703-710. (ISBN:978-3-8233-6534-1)

Politikum és közmondások a kései antikvitásban. In: Garaczi Imre, Szilágyi István (szerk.) Társadalmak, nyelvek, civilizációk. Veszprém, Magyarország, 2007.11.23-2007.11.24. Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, pp. 16-20.(ISBN:978-963-87056-7-9)

A humanitas-eszme problematikájának megközelítésmódjai. In: Takács L., Tóth O. (szerk.): HEREDITAS GRAECO-LATINITATIS I. STUDIA MORALIA, Debrecen, 2014, 32-42.

Sancta novitas. In: HAVAS L. (SZERK.): HEREDITAS LITTERARIA TOTIUS GRAECO-LATINITATIS. AGATHA XXV. Debrecen, 2013, 94-105

Goethe und der Neuplatonismus. In: HAVAS L. (SZERK.): HEREDITAS LITTERARIA TOTIUS GRAECO-LATINITATIS. AGATHA XXV. Debrecen, 2013, 186-197.

Szent Ferenc: Cantico di Frate Sole. In: Medgyesi S. N., Ötvös I., Őze S. (szerk.): Nyolcszáz esztendős a Ferences Rend. Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről. Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti Konferenciák 8/1. Budapest, 2013, II. kötet, 915-926

Virtutes in libello De institutione morum - Az Intelmek erényei. In: HAVAS L. (SZERK.): HEREDITAS LITTERARIA TOTIUS GRAECO-LATINITATIS. AGATHA XXV. Debrecen, 2013, 56-65

A velünk élő antik és keresztény erkölcsök. A humanitas-eszme Cicero levelezésében. In: Havas L. (főszerk.): HEREDITAS LITTERARIA TOTIUS GRAECO-LATINITATIS. AGATHA XXVIII., Debrecen, 2014, 93-100.

A keresztény uralkodói ideál formálódása Themistios beszédei alapján - különös tekintettel Nagy Konstantin császárra. In: Havas L. (főszerk.): HEREDITAS LITTERARIA TOTIUS GRAECO-LATINITATIS. AGATHA XXVIII. Debrecen, 2014, 80-92.

Filozófiai iskolák vélekedése a jóslásról Cicero De divinatione című műve alapján. In: Takács L., Tóth O. (szerk.): TEMPORA MUTANTUR. Tanulmányok az időről és a bűnről. HEREDITAS LITTERARIA GRAECO-LATINITATIS II., Debrecen, 2015, 116-128.

A bűn fogalma Szent István Intelmeiben. In: Takács L., Tóth O. (szerk.): TEMPORA MUTANTUR. Tanulmányok az időről és a bűnről. HEREDITAS LITTERARIA GRAECO-LATINITATIS II., Debrecen, 2015, 381-394.

Iulianus: Hélioshoz [Or. XI (IV)]. In: Tóth O. (szerk.): A FÉNY AZ EURÓPAI KULTÚRÁBAN ÉS TUDOMÁNYBAN, HEREDITAS GRAECO-LATINITATIS III., Debrecen, 2016, 89-97

Book Reviews

Havas L.: Florus, az organikus világkép első egyetemes megszólaltatója. Debrecen 2011. ORPHEUS NOSTER IV. évf. (1) pp. 110-112 p. 3 (2012)

Havas L.: Florus, az organikus világkép első egyetemes megszólaltatója. Debrecen 2011. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XIX. „A historiográfia műhelyében” DE Debrecen pp. 185-189. p. 4 2011 (2012)

Szemerkényi Á.: Közmondások és szólások. MAGYAR NYELVŐR 134:(2) pp. 254-256. p. 3 (2010)

Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és történelem. Budapest, 2007, Akadémia Kiadó, 544 oldal. ETHNOGRAPHIA 4. PP. 396-400 (2010)

Havas L., Kiss S.: Uralkodó és polgár antik tükörben. Debrecen 2007. DEBRECENI SZEMLE 2: pp. 124-126. p. 3 (2010)

Translations

Klaus Rosen: Iulianus császár - A kereszténységtől a pogányságig vezető úton. MEDITERRÁN VILÁG 8: pp. 178-206. (2008)

Creative Writing

Proverbiumok és proverbiális kifejezések Iulianus Apostata műveiben. 2006. (PhD)

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Discography

 

Organisation of Conferences

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/12/09/12/Reformatus_magazin_2012_december_9_.aspxKövetkező események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube