Bubnó Hedvig

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1961
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2010
Tudományág: Történelemtudomány
Disszertáció címe: Az ars musica elmélete és alkalmazása a kora középkori tanításban
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1990
Tudományág(ak): történelem; spanyol nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Intézet: Történettudományi Intézet
Tanszék: Medievisztika Tanszék
Beosztás: egyetemi adjunktus

Korábbi munkaadó: ELTE BTK Történeti Könyvtár (1990-1992)
Beosztás: könyvtáros

Egyéb korábbi munkaadó: ELTE Eötvös József Collegium (1993-tól)
Beosztás: megbízott óraadó spanyol nyelvtanár


Kutatási és oktatási szakterületek
Kutatás: középkori művelődéstörténet, zenetörténet, társadalomtörténet
Oktatás: középkori egyetemes történelem; Középkori egyetemes egyház-, művelődés-, zene- és társadalomtörténet; Segédtudományok: kronológia, hagiográfia, ikonográfia


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Latin-Amerika Kutatócsoport, KRE BTK


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2010- TDK- és tehetséggondozási felelős – KRE BTK Történettudományi Intézet
   
   
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
spanyol felsőfok
olasz szakmai középfok
angol középfok
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozat tag
Magyar Hagiográfiai Társaság elnökségi tag
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2012. október Universidad Complutense, Madrid vendégoktatás
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

MonográfiákMTMT

Harmonia terrena. „Ha te is velem akarsz élni…” Misztériumjáték, szöveggyűjtemény és bibliográfia Árpád-házi Szent Erzsébetről, Szent Margitról és Jolántáról. Könyvszerkesztés. Ráday Könyvesház, 2007.

Könyvfejezetek

Latin-Amerika szócikkek. Magyar Nagylexikon 1-5. Akadémiai Kiadó, 1992–1995.

A zene a lélek felemelője. A zsoltározási gyakorlat és a lelki fejlődés összefüggései a cluny szerzetességben. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 481–490.

La extención del culto de Santa Isabel de Hungría por la Península Ibérica y el himno de Fernán Pérez de Guzmán. In: Retratos Húngaros: Literatura y Cultura. (205 p.) Szerk.: Álvaro Arroyo, Alfonso Lombana Sánchez, Ferenc Pál. Madrid, 2014. pp. 103-115.

Az „élvezet veszedelme” és a „lélek haszna” között. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére I-II. (930 .) Szerk.: Bárány Attila, Dreska Gábor. Szovák Kornél. Debrecen; Budapest: ELTE BTK, 2014. pp. 201-210.

Kasztília küldöttsége a konstanzi zsinaton. In:"Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris": Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. Szerk.: Bárány Attila, Pósán László Debrecen: Printart-Press, 2014. pp. 36-51.

Cikkek tudományos folyóiratokban

Váczy Péter a zenekritikus. Studia Caroliensia, 2004. 2. sz. 109-118.

Fernán Pérez de Guzmán Árpád-házi Szent Erzsébet himnusza. Studia Caroliensia, 2005. 4. sz. 55-74.

A harmónia, mint rendező elv a kora középkori zenei gondolkodásban. In: „Testis temporum, vita memoriae”. Ünnepi tanulmányok Pálóczi Horváth András 65. Születésnapjára. Studia Caroliensia, 2006. 3-4. szám. 71-80.

Sevillai Izidor a zenéről. Elmélet és gyakorlat. In: Az identitás régi és új koordinátái. Tanulmányok Anderle Ádám 65. születésnapjára. Palatinus. Szeged-Bp, 2008. 11-19.

Rómaiak vagy barbárok? - Akkulturáció és kultúramegőrzés a barbár államokban, különös tekintettel az afrikai Vandál Királyságra. Orpheus Noster, V. évfolyam (2013) 2. szám. 15-29.

Recenziók

Beszámoló az ausztriai Mogersdorfban megtartott „Egyház, állam és társadalom a Pannon térségben – népi vallásosság, oktatás és szociális gondozás” című konferenciáról. Századok, 2000/6. szám, 1533-1541.

Az egyház szerepe a 18-19. századi társadalmi modernizációban a Pannon-térségben. Konferencia-ismertetés. Egyháztörténeti Szemle, 2001. II. évf. 2. sz.

Latin-Amerika 1750-1840. A gyarmati rendszer felbomlásától a független államok megalakulásáig. ORPHEUS NOSTER VI. évf. 1. szám(2014) 82-92.

Konferenciaszervezés

Intézeti TDK-konferencia szervezése: KRE BTK Történeti Intézet, II. em. 221. 2010. november 3.; TDK- és Tehetségnap, 2012. április 20.; Intézeti TDK-konferencia, KRE BTK Történeti Intézet 2012. november 9.

Nyilvános megjelenések

Váczy Péter zenekritikai írásai az Esti Magyarország hasábjain. Váczy Péter születése századik évfordulója alkalmából tartott emlékkonferencia. ELTE Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék – MTA Történettudományi Intézet Középkori Osztály. Budapest, ELTE, BTK, 2004. Április 23.

„Fernán Pérez de Guzmán Árpád-házi Szent Erzsébet himnusza”. „Vallások, régiók, struktúrák az Ibériai-félszigeten”. Károli Gáspár Református Egyetem Történeti Intézet – Budapesti Cervantes Intézet, 2005. május 5-6.

Kitörési pontok az egyháztörténet-írásban. Műhelybeszélgetés, Miskolci Egyetem, Történettudományi Intézet, 2008. április 29.

Sevillai Izidor a látványokról, zenéről, színházról és játékokról. Euro-mediterrán tanulmányok: romanisztika. Tudományos tanácskozás, KRE BTK (Helyszín: Horánszky u. 20.) 2008. november 13.

Bűnök és erények harcának egy irodalmi és egy ikonográfiai példája a kora középkorból. Prudentius Psychomachiája és Cluny oszlopai – Bűn, bűnhődés, büntetés, Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozata. ELTE Történettudományi Intézet Könyvtára, Múzeum krt. 6-8. 2010. május 28.

Szabad-e a tánc? – Pázmány „Mint kell a keresztyén leányt nevelni” című prédikációja nyomán. Könyvtártudományi Tanszék, az ELTE 375 éves jubileumán, Pázmány Péter tiszteletére. 2010. november 17.

Kulturális közvetítő hatás a Mediterráneum barbár királyságaiban – Mediterrán Világ Symposium VII. Pécs, 2011. október 28-29.

La extensión del culto de Santa Isabel de Hungría en la Península Ibérica y el himno de Fernán Pérez de Guzmán (+1460). „Ia jornada de literatura y cultura húngaras” Madrid, Universidad Complutense, 2012. 10. 25.

Egyetemes Történeti Beszélgetések az ELTE BTK Történeti Könyvtárában. 2006. június 7.: Anderle Ádám: A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve (Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2006.) című könyvéről. Kritikai kerekasztal, meghívott szakértő. (Publikált változata: Szilágyi Ágnes Judit, Írások egy könyvről. A magyar-spanyol kapcsolatok ezer éve. Múltunk, 2007/1. 246-258.)

A bizánci liturgiáról Gogol: Az isteni liturgiáról című műve alapján. Előadás a Károli BTK-n, a HÖK szervezésében tartott történész szakesten, 2009. október 12.

A Szépművészeti Múzeum spanyol gyűjteményének középkori termei, különös tekintettel a történeti, művelődéstörténeti háttérre. Előadás a helyszínen az ELTE Eötvös Collegium Spanyol Műhelye hallgatói számára. 2009. december 4.

A harmóniaelv és a zene a kora középkori tanításban – előadás az ELTE Történeti Doktori Iskolájában. 2010. március 29.

Az éneklési gyakorlat (ki)alakulása a kereszténység első századaiban az egyházatyák írásainak tükrében. Előadás a Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozatában. Helyszín: ELTE BTK Történeti Könyvtár, 2012. február 24.

Európaiság és identitás a középkorban. Előadás a Károli Történész Műhelyben. Reviczky u. 4. 2012. április 26.Hedvig Bubnó

Title: Mrs, PhD
Gender: F
Year of Birth: 1961
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD): 2010
Discipline: History
Title of Thesis: The theory of ars musica and its practice in early medieval education
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Budapest

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1990
Discipline(s): History; Spanish literature and philology
Issuing Institution: Eötvös Loránd University, Budapest

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of History
Department: Department of Medieval History
Current Position(s): Senior lecturer

Previous Employer: Eötvös Loránd University (1990-1992)
Previous Position Held: Librarian

Other Previous Employers: ELTE Eötvös József College (1993-)
Other Previous Positions Held: Spanish language teacher


Areas of Research and Teaching

Research: Medieval culture, music and social history
Teaching: Medieval world history
Medieval ecclesiastic, culture, music and social history
Auxiliary sciences of history (cronology, hagiography, iconography)

Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2010- Coordinator of Scientific Students’ Associations - Institute of History (Károli Gáspár University, Humanities)
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Spanish Advanced
Italian Intermediate
English Intermediate
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hungarian Historical Society Member
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
October/2012 Universidad Complutense, Madrid Guest Professorship
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

Harmonia terrena. „Ha te is velem akarsz élni…” Misztériumjáték, szöveggyűjtemény és bibliográfia Árpád-házi Szent Erzsébetről, Szent Margitról és Jolántáról. Könyvszerkesztés. Ráday Könyvesház, 2007.

Edited Books and Journals

Latin-Amerika szócikkek. Magyar Nagylexikon 1-5. Akadémiai Kiadó, 1992–1995.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Váczy Péter a zenekritikus. Studia Caroliensia, 2004. 2. sz. 109-118.

Fernán Pérez de Guzmán Árpád-házi Szent Erzsébet himnusza. Studia Caroliensia, 2005. 4. sz. 55-74.

A harmónia, mint rendező elv a kora középkori zenei gondolkodásban. In: „Testis temporum, vita memoriae”. Ünnepi tanulmányok Pálóczi Horváth András 65. Születésnapjára. Studia Caroliensia, 2006. 3-4. szám. 71-80.

Sevillai Izidor a zenéről. Elmélet és gyakorlat. In: Az identitás régi és új koordinátái. Tanulmányok Anderle Ádám 65. születésnapjára. Palatinus. Szeged-Bp, 2008. 11-19.

A zene a lélek felemelője. A zsoltározási gyakorlat és a lelki fejlődés összefüggései a cluny szerzetességben. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 481–490.

Book Reviews

Beszámoló az ausztriai Mogersdorfban megtartott „Egyház, állam és társadalom a Pannon térségben – népi vallásosság, oktatás és szociális gondozás” című konferenciáról. Századok, 2000/6. szám, 1533-1541.

Az egyház szerepe a 18-19. századi társadalmi modernizációban a Pannon-térségben. Konferencia-ismertetés. Egyháztörténeti Szemle, 2001. II. évf. 2. sz.

Organisation of Conferences

Intézeti TDK-konferencia szervezése: KRE BTK Történeti Intézet, II. em. 221. 2010. november 3.; TDK- és Tehetségnap, 2012. április 20.; Intézeti TDK-konferencia, KRE BTK Történeti Intézet 2012. november 9.

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Váczy Péter zenekritikai írásai az Esti Magyarország hasábjain. Váczy Péter születése századik évfordulója alkalmából tartott emlékkonferencia. ELTE Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék – MTA Történettudományi Intézet Középkori Osztály. Budapest, ELTE, BTK, 2004. Április 23.

„Fernán Pérez de Guzmán Árpád-házi Szent Erzsébet himnusza”. „Vallások, régiók, struktúrák az Ibériai-félszigeten”. Károli Gáspár Református Egyetem Történeti Intézet – Budapesti Cervantes Intézet, 2005. május 5-6.

Kitörési pontok az egyháztörténet-írásban. Műhelybeszélgetés, Miskolci Egyetem, Történettudományi Intézet, 2008. április 29.

Sevillai Izidor a látványokról, zenéről, színházról és játékokról. Euro-mediterrán tanulmányok: romanisztika. Tudományos tanácskozás, KRE BTK (Helyszín: Horánszky u. 20.) 2008. november 13.

Bűnök és erények harcának egy irodalmi és egy ikonográfiai példája a kora középkorból. Prudentius Psychomachiája és Cluny oszlopai – Bűn, bűnhődés, büntetés, Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozata. ELTE Történettudományi Intézet Könyvtára, Múzeum krt. 6-8. 2010. május 28.

Szabad-e a tánc? – Pázmány „Mint kell a keresztyén leányt nevelni” című prédikációja nyomán. Könyvtártudományi Tanszék, az ELTE 375 éves jubileumán, Pázmány Péter tiszteletére. 2010. november 17.

Kulturális közvetítő hatás a Mediterráneum barbár királyságaiban – Mediterrán Világ Symposium VII. Pécs, 2011. október 28-29.

La extensión del culto de Santa Isabel de Hungría en la Península Ibérica y el himno de Fernán Pérez de Guzmán (+1460). „Ia jornada de literatura y cultura húngaras” Madrid, Universidad Complutense, 2012. 10. 25.

Egyetemes Történeti Beszélgetések az ELTE BTK Történeti Könyvtárában. 2006. június 7.: Anderle Ádám: A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve (Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2006.) című könyvéről. Kritikai kerekasztal, meghívott szakértő. (Publikált változata: Szilágyi Ágnes Judit, Írások egy könyvről. A magyar-spanyol kapcsolatok ezer éve. Múltunk, 2007/1. 246-258.)

A bizánci liturgiáról Gogol: Az isteni liturgiáról című műve alapján. Előadás a Károli BTK-n, a HÖK szervezésében tartott történész szakesten, 2009. október 12.

A Szépművészeti Múzeum spanyol gyűjteményének középkori termei, különös tekintettel a történeti, művelődéstörténeti háttérre. Előadás a helyszínen az ELTE Eötvös Collegium Spanyol Műhelye hallgatói számára. 2009. december 4.

A harmóniaelv és a zene a kora középkori tanításban – előadás az ELTE Történeti Doktori Iskolájában. 2010. március 29.

Az éneklési gyakorlat (ki)alakulása a kereszténység első századaiban az egyházatyák írásainak tükrében. Előadás a Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozatában. Helyszín: ELTE BTK Történeti Könyvtár, 2012. február 24.

Európaiság és identitás a középkorban. Előadás a Károli Történész Műhelyben. Reviczky u. 4. 2012. április 26.Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube