Borosán Lívia

Cím: Dr.
Nem: nő
Születési év: 1973
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2005
Tudományág: Neveléstudomány
Disszertáció címe: Személyiségértelmezések a reformpedagógiákban
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1999
Tudományág(ak): pedagógia
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszék
közoktatási vezető 2003
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
iskolapszichológiai programbizonyítvány 1999
Könnyűipari Műszaki Főiskola bőripari mérnök 1995

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Tanszék: Tanárképző Központ
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet, Iskolapedagógia Központ
Beosztás: adjunktus

Egyéb korábbi munkaadó: Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakközépiskola
Beosztás: kollégiumi nevelőtanár


Kutatási és oktatási szakterületek
Személyiségelméletek – személyiségértelmezések vizsgálata
A reformpedagógiai rendszerek személyiség szemléletének kutatása
A felnőttoktatás motivációs bázisának vizsgálata
Pályaorientációs vizsgálatok
Az iskola mint szervezet működéséhez kapcsolódó kutatások

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
A TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 számú "A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása" projektben való részvétel.

Visegrádi Négyek: Jagelló Egyetem Krakkó-Lengyelország, Műszaki Egyetem Liberec-Csehország, Comenius Egyetem Pozsony-Szlovákia és a Károli Gáspár Református Egyetem Budapest-Magyarország tanárképzési kutatási együttműködése.

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2005.09–
2007.09.
Bildung des Handels szakmai csoport,
felnőttképzés, távoktatás, hátrányos helyzet,
nevelési kompetenciák témakör
2006.03- A Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttnevelési
Szakosztályával és a Szín Közösségi Művelődés
c. folyóirat szerkesztő bizottságában való részvétel
2005.01- A zalaegerszegi Humán Európa Szövetség,
a Humanitas Zala, valamint a Zaláért Egyesület
pedagógus továbbképzésében való részvétel
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol középfokú, „C” típusú nyelvvizsga
német középfokú, „C” típusú nyelvvizsga
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Takács Etel Alapítvány kutatói ösztöndíja ELTE BTK 1997
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
A Budapesti Műszaki Egyetem Műszaki Pedagógia
Tanszék, közoktatási vezető szakirány
konzulens
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Neveléstudományi Doktori Iskola
tag
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1999 Grundtvig Alapítvány finnországi tanulmányút ösztöndíjasa
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Anita Nudelman Adolescent Sexuality among Ethiopian Immigrants in Israel 2009
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

Borosán Lívia – Busi Etelka – Molnárné Jákó Mária (2005): Családi védelemben. Könyv a kábítószerről szülőknek, családoknak. Philos Alapítvány, Budapest

Borosán Lívia – Busi Etelka – Molnárné Jákó Mária (2005): Drogprevenció és drogkezelés a közoktatási intézményekben. Philos Alapítvány, Budapest

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Bábosik István – Borosán Lívia – Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária – Schaffhauser Franz (szerk.): Pedagógia az iskolában ELTE Eötvös Kiadó Budapest, 2011

Könyvfejezetek

Borosán Lívia (2011): Pályaorientáció In.: Bábosik I. – Borosán L. – Hunyady Gy-né – M. Nádasi M. – Schaffhauser F. (szerk,) (2011): Pedagógia az iskolában ELTE Eötvös Kiadó Budapest, 92-106.p.

Borosán Lívia (2011): A szabadidő, mint pedagógiai lehetőség In.: Bábosik I. – Borosán L. – Hunyady Gy-né – M. Nádasi M. – Schaffhauser F. (szerk,) (2011): Pedagógia az iskolában ELTE Eötvös Kiadó Budapest, 144-152.p.

Borosán Lívia (2011): A pedagógus segítőtársai In.: Bábosik I. – Borosán L. – Hunyady Gy-né – M. Nádasi M. – Schaffhauser F. (szerk,) (2011): Pedagógia az iskolában ELTE Eötvös Kiadó Budapest, 193-205.p.

Borosán Lívia - Hornyák Zoltán (2008): A hetedik évfolyamos tanulók szociális kompetenciájának vizsgálata Bács-Kiskun megyében In.: A pedagógusmesterség új tartalmai, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Kecskemét 88-105. p.

Borosán Lívia (2007): Személyiségértelmezések a reformpedagógiákban In.: Bábosik István (szerk.): Pedagógia és személyiség, Okker Kiadó, Budapest, 546-612.p.

Borosán Lívia (2001): Reformpedagógiák, alternatív iskolák hazánkban In.: Borosán Gyula – Bálint László (szerk.): Zalai közoktatási vezető. Válogatott tanulmányok a közoktatási vezető szakos hallgatók munkáiból. MMIK, Zalaegerszeg, 16-21. p.

Borosán Lívia (1998): Egy személyiségfejlesztő felzárkóztató program modellje In.: Bábosik István – Széchy Éva (szerk.): Új pedagógiai közlemények. Új tehetségek a hazai neveléstudományban, ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék, Pro Educatione Gentis Hungarie Alapítvány, Budapest

Cikkek tudományos folyóiratokban

Borosán Lívia - Vartmann György (2013): Pályaorientációs kutatás Zala megyében In.: Szakképzési Szemle XXIX. évf. 2. szám 33-55. p.

Borosán Lívia (2010): Személyiségértelmezés a reformpedagógiákban In.: Szín – Közösségi Művelődés 15/6. szám 18-22. p.

Borosán Lívia (2010): Pályaorientáció In.: Szín – Közösségi Művelődés 15/6. szám 23-31. p.

Borosán Lívia – Hornyák Zoltán (2009): A 7. évfolyamos tanulók szociális kompetenciájának vizsgálata Bács-Kiskun megyében In.: Szín Közösségi Művelődés 14/3. szám 16-38.p.

Borosán Lívia (2006): Az egész életen át tartó tanulás, kulcskompetenciák, a közművelődés és a munkaerőpiac igényei. In.: Szín Közösségi Művelődés 4. szám 1-3. p.

Borosán Lívia (2004): A személyiségfejlesztés kognitív és szociális fejlesztési feladatai a 21. században In.: Tudás Menedzsment V. évf. 2. sz. 104-110. p.

Konferenciaközlemények

Kovács Sándor – Borosán Lívia – Sótonyi Sándor (2010): Az iskolaműködés szakmai elszámolhatósága alulnézetből In.: Varga Lajos (szerk): Közoktatás – vezetési kutatások 2008-2010 Tanulmányok, Közoktatási Vezetők Képzésért Alapítvány, Miskolc

Borosán Lívia (2006): Felnőttnevelés – nevelési stílus. In.: LEPTAK, Socrates Grundtvig Tanulási kapcsolatok c. kiadvány, ZMPI, Zalaegerszeg

Borosán Lívia (2006): Erwachsenen erziehung – erziehungsstil. In.: LEPTAK, Socrates Grundtvig Tanulási kapcsolatok c. kiadvány, ZMPI, Zalaegerszeg

Film és multimédia

Borosán Lívia – Busi Etelka (2004): Pedagógiai személyiségértelmezések.

Borosán Lívia - Vartmann György (2012): Pályaorientációs kutatás Zala megyében http://www.pgz.si/upload/File/2012/ZALA_AI.pdf

Lektori vélemény

Borosán Lívia (2014) Pedagógiai lektori vélemény a Módszertani útmutató a szakközépiskolai kerettantervek közös szakmai tartalmának alkalmazásához - az Ágazaton kívüli Honvéd Altiszt szakképesítéshez, Készült a TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése keretein belül

Nyilvános megjelenések

Ars poetica és/vagy arculat? Tanári MA-ra jelentkező hallgatók motivációs leveleinek elemzése XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2011.11.04.

A 7. évfolyamos tanulók szociális kompetenciájának mérése Bács-Kiskun megyében a 2006. évben – Országos Értékelési Konferencia, PÉK, Szeged, 2007.04.04.

Felnőttképzés és munkaerő-piaci igények – „Tanuló Zala” konferencia, Zalaegerszeg, 2006.06.16.

Az egész életen át tartó tanulás, kulcskompetenciák, közművelődés és a munkaerőpiac igényei – Felnőttképzés és Közművelődés Országos Szakmai Konferencia, Budapest, 2006.03.22.

Felnőtt nevelés - nevelési stílus – angol nyelvű előadás - Grundtvig Nemzetközi Kapcsolatok Nemzetközi Találkozó, Hévíz, 2006.02.13.

Személyiségfejlesztés és kompetenciaalapú nevelés és oktatás – A „Tudásalapú társadalom fejlesztése” konferencia, Zalaegerszeg, 2006.03.24.Lívia Borosán

Title: Ms / Dr
Gender: F
Year of Birth: 1973
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2005
Discipline: Education
Title of Thesis: Perspectives on personality in the reform pedagogy
Issuing Institution: Eötvös Loránd University Faculty Of Humanities

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1999
Discipline(s): Pedagogy
Issuing Institution: Eötvös Loránd University Faculty Of Humanities

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Budapest University of Technology and Economics, Departement of Pedagogy Public education leader 2003
Eötvös Loránd University Faculty Of Humanities School Psychology Specialisation 1999
College of Light Industry and Technology Leather Engineer 1995

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Teacher Training Center
Department:
Current Position(s): Docent

Previous Employer: Eötvös Loránd University Faculty of Education and Psychology, Institute of Education
Previous Position Held: Assistant professor

Other Previous Employers: Varga Márton Horticultural and Land Surveying Vocational Secondary School
Other Previous Positions Held: Dormitory Teacher


Areas of Research and Teaching

Research of personality theories and perspectives on personality
Research of personality of reform pedagogy systems
Research of the motivational basis of andragogy
Guidance researches
Researches related to the operation of the school as an organization

Membership in Research Groups and Projects

TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 project

Research cooperation with V4 countrys' University Faculty of Education

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
09. 2005 –
09. 2007
Cooperation with Bildung des Handels (Germany)
professional group on andragogy, distance learning,
disparity, educational competencies topics
03. 2006. - Cooperation with Andragogy Departement of Hungarian
Educational Society and Szín Közösségi Művelődés journal
editor committee
01. 2005 - Advanced studies for teachers, organised by Human
European Union (Zalaegerszeg, Hungary), known as
Humanitas Zala, and Association for Zala
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English Intermediate C
German Intermediate C
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Research scholar Takács Etel Foundation 1997
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Budapest University of Technology and
Economics, Departement of Pedagogy
Consultant
Eötvös Loránd University Faculty Of Humanities,
Doctoral Studies in Education
Member
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1999 Grundtvig Foundation Study tour to Finland scholar
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Anita Nudelman Adolescent Sexuality among Ethiopian Immigrants inIsrael 2009
     
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

Borosán Lívia – Busi Etelka – Molnárné Jákó Mária (2005): Családi védelemben. Könyv a kábítószerről szülőknek, családoknak. Philos Alapítvány, Budapest

Borosán Lívia – Busi Etelka – Molnárné Jákó Mária (2005): Drogprevenció és drogkezelés a közoktatási intézményekben. Philos Alapítvány, Budapest

Edited Books and Journals

Bábosik István – Borosán Lívia – Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária – Schaffhauser Franz (szerk.): Pedagógia az iskolában ELTE Eötvös Kiadó Budapest, 2011

Chapters in Books

Borosán Lívia (2011): Pályaorientáció In.: Bábosik I. – Borosán L. – Hunyady Gy-né – M. Nádasi M. – Schaffhauser F. (szerk,) (2011): Pedagógia az iskolában ELTE Eötvös Kiadó Budapest, 92-106.p.

Borosán Lívia (2011): A szabadidő, mint pedagógiai lehetőség In.: Bábosik I. – Borosán L. – Hunyady Gy-né – M. Nádasi M. – Schaffhauser F. (szerk,) (2011): Pedagógia az iskolában ELTE Eötvös Kiadó Budapest, 144-152.p.

Borosán Lívia (2011): A pedagógus segítőtársai In.: Bábosik I. – Borosán L. – Hunyady Gy-né – M. Nádasi M. – Schaffhauser F. (szerk,) (2011): Pedagógia az iskolában ELTE Eötvös Kiadó Budapest, 193-205.p.

Borosán Lívia - Hornyák Zoltán (2008): A hetedik évfolyamos tanulók szociális kompetenciájának vizsgálata Bács-Kiskun megyében In.: A pedagógusmesterség új tartalmai, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Kecskemét 88-105. p.

Borosán Lívia (2007): Személyiségértelmezések a reformpedagógiákban In.: Bábosik István (szerk.): Pedagógia és személyiség, Okker Kiadó, Budapest, 546-612.p.

Borosán Lívia (2001): Reformpedagógiák, alternatív iskolák hazánkban In.: Borosán Gyula – Bálint László (szerk.): Zalai közoktatási vezető. Válogatott tanulmányok a közoktatási vezető szakos hallgatók munkáiból. MMIK, Zalaegerszeg, 16-21. p.

Borosán Lívia (1998): Egy személyiségfejlesztő felzárkóztató program modellje In.: Bábosik István – Széchy Éva (szerk.): Új pedagógiai közlemények. Új tehetségek a hazai neveléstudományban, ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék, Pro Educatione Gentis Hungarie Alapítvány, Budapest

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Borosán Lívia - Vartmann György (2013): Pályaorientációs kutatás Zala megyében In.: Szakképzési Szemle XXIX. évf. 2. szám 33-55.p.

Borosán Lívia (2010): Személyiségértelmezés a reformpedagógiákban In.: Szín – Közösségi Művelődés 15/6. szám 18-22. p.

Borosán Lívia (2010): Pályaorientáció In.: Szín – Közösségi Művelődés 15/6. szám 23-31. p.

Borosán Lívia – Hornyák Zoltán (2009): A 7. évfolyamos tanulók szociális kompetenciájának vizsgálata Bács-Kiskun megyében In.: Szín Közösségi Művelődés 14/3. szám 16-38.p.

Borosán Lívia (2006): Az egész életen át tartó tanulás, kulcskompetenciák, a közművelődés és a munkaerőpiac igényei. In.: Szín Közösségi Művelődés 4. szám 1-3. p.

Borosán Lívia (2004): A személyiségfejlesztés kognitív és szociális fejlesztési feladatai a 21. században In.: Tudás Menedzsment V. évf. 2. sz. 104-110. p.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

Kovács Sándor – Borosán Lívia – Sótonyi Sándor (2010): Az iskolaműködés szakmai elszámolhatósága alulnézetből In.: Varga Lajos (szerk): Közoktatás – vezetési kutatások 2008-2010 Tanulmányok, Közoktatási Vezetők Képzésért Alapítvány, Miskolc

Borosán Lívia (2006): Felnőttnevelés – nevelési stílus. In.: LEPTAK, Socrates Grundtvig Tanulási kapcsolatok c. kiadvány, ZMPI, Zalaegerszeg

Borosán Lívia (2006): Erwachsenen erziehung – erziehungsstil. In.: LEPTAK, Socrates Grundtvig Tanulási kapcsolatok c. kiadvány, ZMPI, Zalaegerszeg

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Borosán Lívia – Busi Etelka (2004): Pedagógiai személyiségértelmezések.

Borosán Lívia - Vartmann György (2012): Pályaorientációs kutatás Zala megyében

http://www.pgz.si/upload/File/2012/ZALA_AI.pdf

Editorial Reviews

Borosán Lívia (2014) Pedagógiai lektori vélemény a Módszertani útmutató a szakközépiskolai kerettantervek közös szakmai tartalmának alkalmazásához - az Ágazaton kívüli Honvéd Altiszt szakképesítéshez, Készült a TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése keretein belül

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Ars poetica és/vagy arculat? Tanári MA-ra jelentkező hallgatók motivációs leveleinek elemzése XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2011.11.04.

A 7. évfolyamos tanulók szociális kompetenciájának mérése Bács-Kiskun megyében a 2006. évben – Országos Értékelési Konferencia, PÉK, Szeged, 2007.04.04.

Felnőttképzés és munkaerő-piaci igények – „Tanuló Zala” konferencia, Zalaegerszeg, 2006.06.16.

Az egész életen át tartó tanulás, kulcskompetenciák, közművelődés és a munkaerőpiac igényei – Felnőttképzés és Közművelődés Országos Szakmai Konferencia, Budapest, 2006.03.22.

Felnőtt nevelés - nevelési stílus – angol nyelvű előadás - Grundtvig Nemzetközi Kapcsolatok Nemzetközi Találkozó, Hévíz, 2006.02.13.

Személyiségfejlesztés és kompetenciaalapú nevelés és oktatás – A „Tudásalapú társadalom fejlesztése” konferencia, Zalaegerszeg, 2006.03.24.Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube