Bertha Zoltán

Cím: Dr., Dr. habil
Nem: férfi
Születési év: 1955
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 36 - 1-872-1709

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1994
Tudományág: irodalomtudományok
Disszertáció címe: Bálint Tibor
Oklevelet kiállító intézmény: Kossuth Lajos Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1978
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: Kossuth Lajos Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Debreceni Egyetem habilitáció 2008
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Modern Magyar Irodalmi, Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Magyar Országgyűlés
Beosztás: országgyűlési képviselő

Egyéb korábbi munkaadó: Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
Beosztás: könyvtáros, tudományos munkatárs


Kutatási és oktatási szakterületek
Huszadik századi modern és kortárs magyar irodalomtörténet, kulturális és intézményrendszer
Határon túli, kisebbségi magyar irodalmak
Erdélyi magyar irodalom


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
1980 és 1982 között oktatási és kulturális minisztériumi OTKA program

1995-ben a Művelődési és Közoktatási Minisztérium felsőoktatási K + F programja

1997 és 2000 között az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája által finanszírozott és koordinált program: az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodájának 05202. számú pályázata és az MKM FKFP 0426/1997.

2001 és 2004 között a Széchenyi-terv keretén belül támogatott humán tudományok egyik kutatási projektje „Nemzeti identitástudat, kisebbség, multikulturalitás a Kárpát-medence múltjában és jelenében” címmel; pontosan: a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok (NKFP), az NKFP 2001. évi pályázatán az 5. számú „A nemzeti örökség és a jelenkori társadalmi kihívások kutatása” programhoz kapcsolódva; nyilvántartási szám: NKFP 5/071; megbízó: Oktatási Minisztérium; projektvezető: Görömbei András akadémikus.


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
1992-1994 Magyar Országgyűlés Emberjogi, Etnikai és Vallásügyi Bizottság
2000-2004 NKA (Nemzeti Kulturális Alapprogram) Szépirodalmi Szakmai Kollégium tagja - szakmai szervezetek delegáltjaként
2011 NKA (Nemzeti Kulturális Alap) Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégium tagja
2012–2015 NKA (Nemzeti Kulturális Alap) Könyvkiadás Kollégiuma tagja - miniszteri megbízással, kinevezéssel
  Zsürizések, lektorálások, folyóirat-szerkesztések stb.
2013-tól OKTV (Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny - magyar irodalom) elnöke miniszteri megbízatással
2013-2017 József Attila-díj bizottsági tag miniszteri megbízatással
2014-től Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozatának levelező tagjaként
2015-től MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet Tanácsadó Testületi tagjaként

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
angol felsőfok
orosz alapfok
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
József Attila Díj Kulturális MinisztériumKiadó 2004
Tamási Áron Díj Bethlen Gábor Alapítvány - Tamási Alapítvány 2003
Széchenyi Professzori Ösztöndíj Oktatási és kulturális Minisztérium 2000-2004
Kölcsey díj Lakitelek Alapítvány 1996
Petőfi Sándor Sajtószabadság-díj Magyar Újságírók Közössége 2003
Móricz Zsigmond Irodalmi Ösztöndíj Kulturális Minisztérium 1989
Hídverő Díj Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány 2009
Partium Irodalmi Díj Partium Művelődési Egyesület, Nagyvárad 2010
Emléklap
Fehér Mária Emlékdíj
Lakitelek Alapítvány
NAP Alapítvány
2007
2007
Bálint Tibor Emléklap Bálint Tibor Baráti Egyesület, Kolozsvár 2011
Emléklap Partiumi Írótábor Egyesület 2013
Arany János-díj   2014
Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat)   2015

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Írószövetség választmányi tag
Magyar Írószövetség Hajdú-Bihar Megyei Írócsoport elnök
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tag
Magyar Irodalomtörténeti Társaság tag
MTA köztestületi tag
Erdély-történeti Alapítvány, Debreceni Egyetem kuratóriumi tag
Tokaji Írótábor kuratóriumi tag
Írók Alapítványa kuratóriumi tag
The American Biographical Institute (Research Board of Advisors) tag
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete tag
Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma tag
Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozat levelező tag
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
     
     
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

 

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Lázok János, Babes-Bolyai Tudományegyetem Sütő András drámatrilógiája 1997
Szász László, Babes-Bolyai Tudományegyetem Egy szerencsés kelet-európai – Székely János 1999
Végh Balázs Béla, Babes-Bolyai Tudományegyetem Kanonizáció a kisebbségi irodalmakban 2003
Antal Balázs, Babes-Bolyai Tudományegyetem Stílusok és irányzatok a Forrás.nemzedékek prózájában – Mózes Attila 2008
Nagy Zoltán, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Makkai Sándor – Módszer, történelem, személyiség 2012
Antal Attila, Debreceni Egyetem Világalkotó elemek Áprily Lajos költészetében 2002
Penckófer János, Debreceni Egyetem Tettben a jellem – A magyar irodalom sajátos kezdeményei Kárpátalján a huszadik század második felében 2002
Vallasek Júlia Réka, Debreceni Egyetem Erdélyi magyar irodalom 1940–44 között 2003
Elek Tibor, Debreceni Egyetem Székely János 2004
Ködöböcz Gábor, Debreceni Egyetem Hagyomány és újítás Kányádi Sándor költészetében 2005
Oláh Ildikó, Debreceni Egyetem Wass Albert erdélyi korszaka (1923–1944) 2009
Sebők Melinda, ELTE Természeti képekbe vetített halálmotívum Radnóti Miklós, Rónay György és Pilinszky János költészetében 2008
Miklós Ágnes Kata, ELTE Nemzedékváltási problémák a hetvenes évek romániai magyar irodalmában 2009
Váradi Ferenc, KRE Életmű, arcvonásokkal – kultusz és recepció az önmagát megszemélyesítő Krúdy-oeuvre világában 2009
Dr. Bárczi Zsőfia, ELTE A másság reprezentációja – Magyar regények Szlovenszkón (habilitáció) 2014
Kurcz Ádám István,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Identitás és történelem Gion Nándor prózájában 2015

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

A hetvenes évek romániai magyar irodalma. – A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája 1971–1980 (Görömbei Andrással). Budapest, TIT, 1983.; 1985. 156 l. + 212 l. (lektorálta Czine Mihály, Pomogáts Béla)

A szellem jelzőfényei. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1988. 208 l. (JAK-füzetek 34.)

Bálint Tibor. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. 176 l. (Kortársaink; sorozatszerkesztő Juhász Béla, Rónay László)

Gond és mű (Tanulmányok az erdélyi magyar irodalom köréből). Budapest, Széphalom Könyvműhely, 1994. 244 l. (Aranyhal sorozat – esszék, tanulmányok)

Sütő András. Pozsony, Kalligram Könyvkiadó, 1995.; 1998. 264 l. (Tegnap és Ma – Kortárs Magyar Írók; sorozatszerkesztő Szegedy-Maszák Mihály)

Sorstükör. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2001. 632 l.

Sorsbeszéd. Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, 2003. 288 l. (Teleszkóp sorozat 22.)

„Világképteremtő enciklopédizmus” – Tanulmányok Németh Lászlóról. Budapest, Kairosz Kiadó, 2005. 176 l.

Erdélyiség és modernség (Irodalmi tanulmányok). Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2006. 404 l. (Bibliotheca Transsylvanica 50.; sorozatszerkesztő Kozma Mária)

Sorsjelző (Tanulmányok, esszék, kritikák). Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2006. 454 l. (Vízjel sorozat – esszék, tanulmányok; sorozatszerkesztő Pécsi Györgyi)

Fekete-piros versek költője – Kányádi Sándor. Budapest, Hungarovox Kiadó, 2006. 88 l.

Sorsmetszetek. Budapest, Kortárs Könyvkiadó, 2012. 152 l. (Kortárs Tanulmány sorozat)

Erdély felé (Esszék, tanulmányok, vallomások). Budapest, Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó, 2012. 304 l. (Kútfő Bibliotéka 9.; sorozatszerkesztő Vincze Ferenc)

„Székely Homérosz” – Tanulmányok Tamási Áronról. Budapest, Kairosz Kiadó, 2012. 230 l.

Erdély felől. Budapest, Lucidus Kiadó, 2013. 242 l. (Kisebbségkutatás Könyvek; sorozatszerkesztő: Cholnoky Győző, Miskolczy Ambrus, Szász Zoltán)

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Küszöbök – Az Alföld Stúdió antológiája (Szerkesztette Aczél Géza, B. Z., Márkus Béla; bevezető B. Z.). Debrecen, 1986.

Kossuth-díjas írók – Sütő András (Válogatta, szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket készítette B. Z.). Pécs, Alexandra Kiadó, 2002.

Kányádi Sándor: Válogatott versei – Bertha Zoltán válogatása (Szerkesztette és az utószót írta B. Z.). Budapest, Magyar Napló Kiadó, 2004. (Második, javított kiadás, 2004.; Harmadik kiadás, 2006.; Negyedik kiadás, 2007.)

Cselekvő irodalom – Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére (Szerkesztette B. Z., Ekler Andrea; bevezető B. Z.). Budapest, 2005.

Csönd, ének, csönd… – Buda Ferenc ötven esztendős (Szerk. Agócs Sándor). Kecskemét, Magyar–Finn Kulturális Egyesület, 1986. (co-editor)

„meggyötörten is gyönyörű” – Képek és tények Kányádi Sándor életéből (Szerk. Pécsi Györgyi). Budapest, Helikon Kiadó, 2009. (co-editor)

Dolog és Szellem (1988-1989); Alföld (1991–93), Holnap (1990–93), Magyar Élet (1993–95), Népi Krónika (2000-2008)

Presently: Magyar Jövő, Kelet Felől, Stádium, Agria

Könyvfejezetek

Szilágyi Domokos. In: Kikötő – Az Alföld Stúdió antológiája (szerk. Aczél Géza, Görömbei András, Márkus Béla). Debrecen, 1981. 273-289.

Hervay Gizella 1934–1982. In: Hervay Gizella: Száműzött szivárvány. Békéscsaba, 1982. 5-6.

„…mulónak látszik és örök” – Jegyzetek egy kis Weöres-remekműhöz. In: Magyar Orpheus – Weöres Sándor emlékezetére (szerk. Domokos Mátyás). Bp., Szépirodalmi, 1990. 543-551.

Gondolatok az erdélyi magyar irodalom újabb korszakáról. In: Politikum vagy esztétikum? (szerk. Kötő József, Pribula László) Kisvárda, 1991. 121-131.

Megjegyzések a Szabó Dezső-kérdéshez. In: Szabó Dezső Emlékkönyv (szerk. Szőcs Zoltán). Bp., Szabó Dezső Emléktársaság, 1993. 186-194. – (Dolog és Szellem – A LAP, A József Attila Kör folyóirata, Bp., Magvető, 1988. 49-54.)

Egy elfeledett Tamási-regény. In: Feltáratlan értékek a magyar irodalomban (szerk. Szabó B. István, Császtvay Tünde). Bp., ELTE, 1994. 406-412.

Posztmodernizmus és értékkonzervativizmus. In: Érték és értékrend az egyetemes magyar irodalomban (szerk. Cseke Péter). Hungarológia 5. Bp., Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1994. 173-178.

A közösség homlokráncai – Sütő András arcképéhez. In: NAP Évkönyv 1996 (szerk. Maczó János). 1996. 84-93.

Transzszilvanizmus és népiség. In: A népi mozgalom és a magyar társadalom (szerk. Sipos Levente, Tóth Pál Péter). Bp., Napvilág, 1997. 203-216.

Transzszilvánizmus és népiség. – Németh László: Sorskérdések. – Erdélyi magyar gondok – újabb könyvek tükrében. In: Gondolatok a nemzetért (szerk. Mózsi Ferenc). Bp., Püski, 1997. 364-392.

Előszó. In: Szénási Miklós: Boszorkányos széphistória – A kert. Debrecen, Magányos, 1997. 5-7.

„Maradok, másként nem tehetek!” – Az esszéíró Sütő Andrásról. In: Kéve. Múzeumi Kurír 70. szám (különszám). Debrecen, 1997. 41-54.

Nemzetsors – ma. In: NAP Évkönyv 1997 (szerk. Maczó János). 1997. 16-23.

Holló Ernő. In: Magyar Katolikus Lexikon IV. Bp., Szent István Társulat, 1998. 922.

„Gond és reménység” – Sorok a száz éve született Tamási Áron ünnepén. In: NAP Évkönyv 1998 (szerk. Maczó János). 1998. 12-16.

„… egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten” – Vallásos alapélmények a klasszikus erdélyi lírában. In: In honorem Czine Mihály (szerk. Görömbei András, Kenyeres Zoltán). Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999. 179-188.; NAP Alapítvány Évkönyv 1999–2000 (szerk. Maczó János). 1999. 1. 28-32.

„Világirodalmi költő”, „székely Homérosz” – Németh László Tamási Áronról. In: Németh László irodalomszemlélete (szerk. Görömbei András). Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999. 66-82.

„Hogy szabad legyen gondolnom”. In: Egyedül – Székely János emlékezete (szerk. Dávid Gyula, Szász László). Bp., Nap, 1999. 212-218.

Profán passió – A modern erdélyi Krisztus-dráma változatairól. In: In honorem Tamás Attila (szerk. Görömbei András). Debrecen, Kossuth Egyetemi, 2000. 352-365.

Pillantás a mai erdélyi magyar irodalomra. – Bálint Tibor írói pályája. – Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. In: Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen (szerk. Görömbei András). Debrecen, Kossuth Egyetemi, 2000. 61-80.; 178-206.; 320-348.

Rege a világ kiigazításáról. In: Tamási Áron: Magyari rózsafa. Bp., Kairosz, 2000. 205-218.

Sors és lélek a megalázottságban. In: Nagy Zoltán Mihály: A sátán fattya. Bp., Magyar Napló, 2000. 181-190.; 2003. 179-186.

Introduction. In: Homeland in the Heights. An Anthology of Post–World War II Hungarian Poetry (szerk. Bertha Csilla). Bp., Eötvös, 2000. 14-26.

Erkölcs, nemzet, történelem (Sorskérdések Páskándi Géza Árpád-házi királydrámáiban). In: „Mi nékem az igazság?” (szerk. Muzsnay Árpád). Szatmárnémeti, 2000. 56-62.

Pap Gábor Varázstükör című könyvsorozata. In: „Kiálts Telyes Torokal” – Képek és írások Pap Gábor művészettörténész 60. születésnapjára (szerk. Végvári József). Bp., Polar, 2000. 495-496.

Az „igaz devotio” apostolai (Németh László régi erdélyi protestáns drámahőseiről). In:

Németh László emlékkönyv (szerk. Monostori Imre, Olasz Sándor) Szeged, Tiszatáj, 2001. 371-384.

A mitikus folklórhagyomány architextualitása (Tamási Áron). In: A próza

intertextualitásának retorikája és pragmatikája (szerk. Mózes Huba). Miskolc, Egyetemi, 2001. 9-17.

„Világképteremtő enciklopédizmus” (Németh László eszmevilágának alapvonásairól).

In: Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve 11 (szerk. Kováts Dániel). 2001. 183-186.

Egy „magyar sziget” – Németh László és Sárospatak kapcsolatáról. In: Comeniustól Németh Lászlóig (szerk. Kováts Dániel). Sárospataki Pedagógiai Füzetek 20. Sárospatak, Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara, 2001. 213-219.

Szövegköziség és sorsjelentés (Szilágyi Domokosról). In: „Sajtóértekezlet” – Szilágyi Domokos és költészete negyedszázad távlatából (szerk. Muzsnay Árpád). Szatmárnémeti, 2001. 41-55.

Félrejáró Salamon és társai. – „Maradok, másként nem tehetek!” (Az esszéíró Sütő Andrásról). – Hatalom és téboly (A szuzai menyegző; Az álomkommandó). In: Tanulmányok Sütő Andrásról (szerk. Görömbei András). Debrecen, Kossuth Egyetemi, 2002. 29-34.; 254-264.; 279-288.

Határon túli magyar irodalmak az ezredvégen. In: A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája (szerk. Sipos Lajos). Bp., Magyar Könyvklub, 2002. 629-633.

Németh László erdélyi protestáns drámahőseiről. – Magyarság és minőség – Németh László Tanú-korszakáról. In: „Üzenet az emberiséghez” – Németh László univerzuma (szerk. Erdélyi Erzsébet, Hajas Magdolna, Nobel Iván). Bp., Helio-Biblos, 2002. (CD-Rom)

A huszadik század legszebb magyar versei. In: A teremtmények arca – A Korunk ankétja (szerk. Balázs Imre József, Kántor Lajos). Kolozsvár, Korunk Baráti Társaság, Komp-Press, 2002. 206.

Kárhozat és remény. In: Viczai Henrietta: Hajnali kárhozat. Szerencs, 2002. 5-7.; és in: Úton valahová – Az Új Holnap Stúdió antológiája (szerk. Fecske Csaba). Miskolc, Bíbor, 2007. 127-128.

Bertha Zoltán iskolái. In: Laczkó András: Írók és iskolák II. NAP Alapítvány, 2002. 46-63.

Egzisztencia és transzcendencia (Illyés Gyula költői világlátásának néhány vonásáról). In: Csak az igazat – Tanulmányok Illyés Gyula születésének centenáriumán (szerk. Görömbei András). Bp., Kortárs, 2003. 234-258.

Erdélyiség és modernség – Páskándi Géza esszéi nagy elődökről. In: Mozgó Világ – Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére (szerk. Hansági Ágnes et al.). Bp., Ráció, 2003. 31-46.

Hegyaljai üzenetek. In: Nyitott kapuk előtt – Jubileumi antológia (szerk. Gaál Ernő). Szerencs, Hegyaljai Alkotók Társulása, 2003. 125-131.

Előszó. In: Maczkó Edit: Kővel – kegyelemmel. Tokaj, Rím, 2004. 3-4.

Visszapillantás. In: „…nálunk nélkül a jelen nem létezik” – A Móricz-ösztöndíj 30 éve 1974–2003 (szerk. Gáspár György, Monostori Judit). Bp., Hungarofest, 2004. 208-211., 331.

A „határon túli magyar irodalom” integrációjának kérdései. In: Elek Tibor: Fényben és árnyékban – Az irodalmi siker természetrajza. Pozsony, Kalligram, 2004. 410-441.

„Valaki jár a fák hegyén” – Egy Kányádi-versremek és környéke. In: Tanulmányok Kányádi Sándorról (szerk. Márkus Béla). Debrecen, Kossuth Egyetemi, 2004. 405-417.

Remitologizáció Tamási Áron első regényében. In: „egy csonk maradhat” – Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról (szerk. Hansági Ágnes et al.). Bp., Ráció, 2004. 134-143.

„Erdélyi változatlanságok” – „hollóidőben”. In: Hatalom és kultúra – Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.) előadásai I-II. (szerk. Jankovics József, Nyerges Judit) Bp., Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2004. I. 383-387.

Az együttélés emberiessége. In: A kő marad… – Wass Albert emlékezetére (szerk. Turcsány Péter). Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, 2004. 152-168.

In honorem Görömbei András. – A szintézis tisztasága, igazsága és méltósága – Görömbei András legújabb tanulmánykötetéről. In: Cselekvő irodalom – Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére (szerk. B. Z., Ekler Andrea). Bp., 2005. 5-8.; 64-74.

Szilágyi Domokos. In: Kényszerleszállás – Szilágyi Domokos emlékezete (szerk. Pécsi Györgyi). Bp., Nap, 2005. 138-150.

Szellem és történelem – A drámaíró Lászlóffy Csaba. In: Lászlóffy Csaba: Összegyűjtött drámák I-II. Bp., Mundus Magyar Egyetemi, 2005. II. 1067-1082.

A létszerű ambiguitás regénye (Németh László: Gyász). In: A prózaíró Németh László (szerk. Görömbei András). Debrecen, Kossuth Egyetemi, 2005. 133-154.

Wass Albert és a háborús fordulatok. In: Magyar író a huszadik században – Wass Albert – Sors és pálya (szerk. Nagy Pál). Székelyudvarhely, Erdélyi Gondolat, 2005. 77-93.

Előszó. In: Králisok – Károlis antológia (szerk. Dubics Ákos et al.). Bp., Gáspár Hallgatói Egyesület, 2005. 5-7.

„Szivárványfényű zsoltárok”. In: Ötvös László: Mester és tanítvány. Debrecen, Doktorok Collégiuma, 2005. 242-243.

Pomogáts Béla: A transzilvánizmus. In: A magyar irodalom szolgálatában – Írások Pomogáts Béláról (szerk. Beke György). Bp., Közdok, 2004. 206-212.

Sorsos sorok – Szász István Tas versei elé. In: Szász István Tas: Kockázat. Bp., Accordia, 2005. 5-6.

Az archaikus-modern népiségről – a Tamási-modell néhány vonása kapcsán. In: „De mi a népiesség…” (szerk. Sallai Éva, Kulin Ferenc). Bp., Kölcsey Intézet, 2005. 175-209.

A nemzeti sorstudat horizontjai (Illyés Gyuláról). In: Szíj Rezső 90 éves – Írások az ünnepelt tiszteletére I-II. (szerk. Csohány János) Bp., Szenci Molnár Társaság, 2005. I. 122-131.

Fehér páva. In: Sorsmorzsák – Hornyák József emlékezete (szerk. Székely Hornyák Gyöngyi). Kolozsvár, Polis, 2006. 104-105.

Fekete-piros versek költője. In: Az év esszéi 2006 – Antológia (szerk. Ekler Andrea, Rosonczy Ildikó). Bp., Magyar Napló, 2006. 43-52.

Czine Mihály irodalomképe – a kálvinizmus vonzásában. In: A kálvinizmus és a magyar kultúra – Művelődéstörténeti tanulmányok (szerk. Muzsnay Árpád). Szatmárnémeti, EMKE, 2006. 136-144.

Könyv és kenyér – Cseke Péter munkássága és az erdélyi létértelmező hagyományok. In: Cseke Péter: Legyen eszünk, ha már volt – Feljegyzések Európán innen, Erdélyen túl (1990–2005). Miskolc–Szolnok, Felsőmagyarország – Szépírás, 2006. 239-256.

Isten közelében – Reményik Sándor vallásos lírájáról. In: Cum honore Cs. Varga István (szerk. Büki Attila). Eger, 2006. 155-158.

Bálint Tibor írói pályája. In: Vallomás repedt tükör előtt – Bálint Tibor emlékezete (szerk. Bálint Júlia, Demény Péter). Kolozsvár, Polis, 2007. 237-252.

Hatalom és téboly – A szuzai menyegző; Az álomkommandó. – Erdélyi irodalomtörténeti kincsestár. In: Csillag a máglyán – In memoriam Sütő András (szerk. Görömbei András). Bp., Nap, 2007. 306-318.; 361-370.

Ötvenöt vers – világló fényekkel, képekkel (Az ötvenöt éves Cseh Károly új könyve elé). In: Cseh Károly: Gesztenyék ideje. Miskolc, Bíbor, 2007. 5-8.

Mítosz és varázshit egy Tamási-regényben. In: Élet és Világ – Írások Keresztesné Várhelyi Ilona tiszteletére (szerk. Lakner Lajos). Debrecen, Déri Múzeum – Debreceni Irodalmi Múzeum, 2007. 209-219.

Kelemen Erzsébet drámái elé. In: Kelemen Erzsébet: Happy Birthday! – Variációk egy témára (Monodrámák). Bp., Magyar Napló, 2008. 5-14.

Kisebbségiség, magyarság, európaiság – Németh Lászlóról, nagyváradi beszéde kapcsán. In: Az év esszéi 2008 – Antológia (szerk. Ekler Andrea, Rosonczy Ildikó). Bp., Magyar Napló, 2008. 145-152.

Az élő magyar irodalom értelmező mindenese és tudós patrónusa – A hatvanöt éves Vasy Géza köszöntése. In: „de sosem mondta: most már elég” – Ünnepi kötet Vasy Géza 65. születésnapjára (szerk. Hanti Krisztina, Pécsi Györgyi). Bp., Ráció, 2008. 17-21.

Czine Mihály és a protestáns szellemi hagyományok. In: Ötvös László: Új Magvető – Biblia és irodalom. Dunaharaszti, NAP Alapítvány, 2008. 125-136.

Sorstudat és nemzeti létesély. – Regionális és egységes nemzettudat. In: A Magyarkanizsai Írótábor antológiája (2003–2007) (szerk. Tari István). Magyarkanizsa, Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény, 2008. 49-54.; 405-409.

Emlékezéstöredék – Nagy Gáspárról. In: Tanulmányok Nagy Gáspárról (szerk. Görömbei András). Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. 295-299.

Üzenetek „Szavaink Nagyfejedelemségéből” – Sütő Andrásról. In: A visszaszerzés reménye – Húszéves a Hitel (Antológia) (szerk. Papp Endre). Bp., A HITELÉRT Alapítvány, 2008. 328-331.

Két etűd a megmaradásról. In: Kik vagyunk és miért – Írások az identitásról (szerk. Dávid Gyula, Veress Zoltán). Stockholm, Erdélyi Könyv Egylet (Föreningen Transsylvanska Bokvänner), 2008. 323-335.

Köszöntő szavak Halász István könyve elé. In: Halász István: A titkok városa. Bp. Accordia, 2008. 5-7.

A költői szó mélységei és labirintusai – Hadnagy József új kötete elé. In: Hadnagy József: Labirintus. Bp., Rím, 2009. 5-8.

Istenképzetek, vallásélmények az újabb erdélyi magyar költészetben. In: Súlyok és hangsúlyok – Írások az utóbbi két évtized magyar irodalmáról (1989–2009) (szerk. Szondi György, Vincze Ferenc). (Kútfő Bibliotéka 2.) Bp., Napkút, 2009. 116-134.

A bölcselő Wass Albertről. In: És lészen csillagfodulás – Örökségünk Wass Albert (Centenáriumi írások 1908–2008) (szerk. Turcsány Péter). Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, 2009. 197-202.

Identitás, megmaradás. In: Az év esszéi 2009 – Antológia (szerk. Ekler Andrea, Rosonczy Ildikó). Bp., Magyar Napló, 2009. 216-226.

„mondatok az időtlenségből” – Portré Király Farkasról. In: Pályatükrök – Húsz portré fiatal alkotókról (szerk. Ekler Andrea, Erős Kinga). Bp., Magyar Írószövetség Arany János Alapítványa – Kortárs, 2009. 104-111.

Büki Attila drámaírói világa. In: Soproni Füzetek 2009 – Művészeti antológia (szerk. Sarkady Sándor). Sopron, Kulturális Egyesületek és Baráti Körök Szövetsége, 2009. 345-350.

„Psalmus Transsylvanicus” – Vallási, biblikus képzetformák az újabb erdélyi magyar lírában. In: Az Írás és az írás (szerk. Fülöp Éva et al.). (KGRE BTK IDI kiadványai 4.) Bp., Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2009. 28-38.

„A szép mindig korszerű” – Dsida Jenő kritikai nézeteiről. In: Studia Litteraria, Tomus XLVII. Redigunt: Bitskey István, Imre László – Tanulmányok a XX. századi irodalom köréből (szerk. Imre László, Gönczy Monika). Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009. 85-101.

Kisebbség és modernség. In: Irodalom a történelemben – irodalomtörténet (szerk. Ács Margit). (Tanácskozások az Írószövetségben) Bp., Magyar Írószövetség, Magyar Művészeti Akadémia, 2010. 104-107.

A vértanú-sors példázatossága – Utószó Kelemen Erzsébet művéhez. In: Kelemen Erzsébet: Tiszta szándék – Gróf Batthyány Lajos olmützi és pesti naplója, levelei. Bp., Püski, 2010. 49-54.

Könyv és kenyér – Cseke Péter munkássága és az erdélyi létértelmező hagyományok. In: Tükörjáték – Emlékkönyv Cseke Péter 65. születésnapjára (szerk. Botházi Mária, Győrffy Gábor). Kolozsvár, Medea Egyesület – Művelődés, 2010. 207-222.

A Nyugattól a Kelet Népéig és Szárszóig – Németh László eszmevilágáról. In: Az év esszéi 2010 – Antológia (szerk. Rosonczy Ildikó). Bp., Magyar Napló, 2010. 55-73.

Világra jövetelem előtt megúsztam halálomat – Születésnapi beszélgetés Cseke Péterrel. In: Cseke Péter: Álom egy kolozsvári Solveig-házról – Eszmetörténeti írások, dokumentumok. Bp., Széphalom, 2010. 197-213.

Sors és misszió – Tóth-Máthé Miklós történelmi drámáiról. In: Tóth-Máthé Miklós: Tűz és kereszt – Történelmi drámák. Debrecen, Uropath Kiadó, 2010. 331-344.

Bálint Tibor. – Páskándi Géza. In: Erdélyi Panteon – Művelődéstörténeti vázlatok 4 (szerk. Nagy Pál). Marosvásárhely, Mentor, 2010. 138-144.; 145-151.

Erdélyi költők Ady-versei. In: „Nyugat csapatjának keleti zászlója”: Tanulmányok a Nyugat kelet-magyarországi kötődéseiről (szerk. Mercs István). Modus Hodiernus 2. Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, 2010. 41-76.

„Egy szenvedély margójára” – A hetvenéves Alföldy Jenő köszöntése. In: Emlékszel?! – Versek, tanulmányok, levelek, emlékezések, paródiák Alföldy Jenő 70. születésnapjára (szerk. Kónya Anna). Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2010. 47-50.

Ady korszerűsége és hatása a mai erdélyi lírában. In: Az idő rostájában – Antológia Adyról (szerk. Debreczeni Éva). Kolozsvár, Dacia XXI Kiadó, 2010. 182-202. (Magyar Könyvtár)

„Két helységnek egy hazát” – Demeter József magyardellői–ballószögi énekei elé. In: Demeter József: Hazatévedtem – Magyardellői–Ballószögi Napdalok. Bp., Hungarovox, 2011. 7-8.

„Meghallani a magyar Atlantisz harangszavát” – Beszélgetés Bertha Zoltánnal. In: Ködöböcz Gábor: Erdélyi élmény – erdélyi gondolat (Esszék, tanulmányok, kritikák, interjúk). Eger, Líceum, 2011. (Pandora Könyvek 23.) 222-238.

Erdélyiek Szárszón. In: Versében él… – Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján (szerk. Gréczi-Zsoldos Enikő). Miskolc, Bíbor Kiadó, 2011. 13-21.

Az esszénapló tágas horizontjai – Petrőczi Éva: Áfonyahegyi jegyzetek. In: Septempunctata – Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára (szerk. Pénzes Tiborc Szabolcs). Bp., rec.iti (MTA Irodalomtudományi Intézete), 2011. 209-214.

Magyarság és Európa – Németh László eszmevilágáról. In: Európa (Studia Caroliensia – A Károli Gáspár Református Egyetem 2011-es évkönyve) (szerk. Sepsi Enikő). Bp., Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2012. 193-209.

Szakrális dimenziók – Finta Edit festőmúvész kiállítása. In. Finta Edit: Áttűnések. Bp., IAT Kiadó, 2012. 132-133.

„Egy hazából két haza lett, de én még mindig csak egy vagyok” – Lengyel János új kötete elé. In: Lengyel János: Mitracsek úr elfuserált életének hiteles története. Ungvár–Budapest, Intermix Kiadó, 2012. (Kárpátaljai Magyar Könyvek 218.) 5-8.

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján – Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Székelyudvarhely, Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 2012. 10-11., 51-56., 68-69., 90-91., 99-101., 126., 157-158.

Földem – Vonások Oláh János költői arcképéhez. In: „…mint egy mély folyóban…” – Antológia Oláh János 70. születésnapjára (szerk. Mezey Katalin, Réger Ádám, Zsiga Kristóf). Bp., Széphalom Könyvműhely, 2012. 19-30.

Előszó. In: Cseh Károly: Nagypénteki nyár – Versek, műfordítások. Bp., Hungarovox Kiadó, 2012. 5-6.

Bálint Tiborra emlékezve. In: Más térben – Bálint Tibor (1932–2002). Szerk. Egyed Emese. Kolozsvár, Komp-Press – Kolozsvár Társaság – Bálint Tibor Baráti Társaság, 2012. 50-57.

Sors és lélek a megalázottságban. In: Nagy Zoltán Mihály: A sátán fattya. Budapest, Magyar Napló Kiadó, 2012. 173-182.

In memoriam Sütő András. In: Sütő András szoboravató – 2013. június 23. Székelyudvarhely. Szerk. Dr. Ferenczy Ferenc, Lőrincz György. Székelyudvarhely, Sütő András Baráti Egyesület, Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány, 2013. 12-14.

Hommage à Mezey Katalin. In: „…minden mindenre vágyik…” – Antológia Mezey Katalin 70. születésnapjára. Budapest, Magyar Napló Kiadó, 2013. 24-29.

Az irodalmi magyarságtudomány éthosza – Czine Mihály és a protestáns szellemi hagyományok. In: Tudomány és etika – Studia Caroliensia – A Károli Gáspár Református Egyetem 2012-es évkönyve. Szerk. Sepsi Enikő. Budapest, Károli Gáspát Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, 2013. 157-171.

Nemzet a csillagokban. In: Párbeszéd nemzetről, nemzetköziségről. Szerk. Kántor Lajos. Kolozsvár, Korunk – Komp-Press Kiadó, 2013. 25-28.

Erdélyi sorsképek a fordulatról. In: A rendszerváltozások megjelenítései a magyar irodalomban – A Magyar Írószövetség szervezésében 2009. március 6-án rendezett tanácskozás előadásai. Szerkesztő Pécsi Györgyi, Zsille Gábor. Tanácskozások az Írószövetségben. Sorozatszerkesztő: Ács Margit. Budapest, Magyar Írószövetség Arany János Alapítványa – Kortárs Könyvkiadó, 2013. 154-174.

A drámaköltészet varázsa és katarzisa (Szőcs Géza színjátékairól). In: Szőcs Géza 60 – Album Amicorum. Szerk. Gáll Attila, Orbán János Dénes. Kolozsvár – Arad, Erdélyi Híradó Kiadó – Irodalmi Jelen Könyvek, 2013. 7-13.

Előszó. In: Farkas Gábor: Szavakkal elfedem. Budapest, Hungarovox Kiadó, 2014. 5-7.

Szempontok a magyar nemzeti irodalmi paradigmához. In: Az irodalomtudomány nemzeti jellegéről – Irodalomértésünk helyzete és a nemzeti szempontú irodalomértés esélyei. Szerkesztette Papp Endre. Budapest, Nemzeti Kultúráért Alapítvány, Hitel Könyvműhely, 2014. 166-186.

Az éthosz szelíd rendíthetetlensége – Kalász Márton születésnapjára. In: „nő hozzám a világ – velem” – Antológia Kalász Márton 80. születésnapjára. Szerkesztette Zsille Gábor. Budapest, Orpheusz Kiadó, 2014. 174-177.

Menyegző és Tengerparti lakodalom – Nagy László és Szilágyi Domokos. In: Arc a papír tükrében – Írások Jánosi Zoltán tiszteletére. Szerkesztette Karádi Zsolt, T. Károlyi Margit, Pethő József. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Könyvkiadója, 2014. 101-110.

Meghallani a magyar Atlantisz harangszavát. Beszélgetőtárs: Ködöböcz Gábor. In: Nyitott műhely – 100 interjú a mai magyar irodalomból I-II. Szerkesztette Csontos János. Budapest, Magyar Napló Kiadó, 2014. I. 74-86.

Cseke Péter: Világra jövetelem előtt megúsztam halálomat. Beszélgetőtárs: Bertha Zoltán. In: Nyitott műhely – 100 interjú a mai magyar irodalomból I-II. Szerkesztette Csontos János. Budapest, Magyar Napló Kiadó, 2014. I. 139-149.

Király László: Az én vezérem is a bensőmből vezérel. Beszélgetőtárs: Bertha Zoltán. In: Nyitott műhely – 100 interjú a mai magyar irodalomból I-II. Szerkesztette Csontos János. Budapest, Magyar Napló Kiadó, 2014. I. 476-485.

Utószó – Vonások Oláh János költői arcképéhez. In: Oláh János: Belső tükör – Összegyűjtött versek 1958–2014. Budapest, Írók Alapítványa – Széphalom Könyvműhely, 2014. 549-565.

Öröklét – Weöres Sándor világképéről. In: Esemény és költészet – Az irodalomértés kortárs horizontjai a magyar és a nemzetközi tudományosságban – Tanulmányok Kovács Árpád hetvenedik születésnapjára. Szerkesztette: Szitár Katalin, Molnár Angelika, Kovács Gábor, Selmeczi János, S Horváth Géza. Veszprém, Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, 2014. 195-198.

Az ember dallama – Szempontok az Áprily-recepcióhoz. In: „Szirt a habok közt” – Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerkesztők: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press, 2014. 464-470.
Nagy Zoltán Mihály regénytrilógiái. In: In memoriam Görömbei András. Szerkesztők: Baranyai Norbert, Imre László, Takács Miklós. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press, 2015. 361-367.

„Valaki jár a fák hegyén” – Hit és bizonyosság Kányádi Sándor versremekeiben. In: Hit és tudás – A Károli Gáspár Református Egyetem 2014-es évkönyve. Szerkesztette Sepsi Enikő és Deres Kornélia. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, 2015. 54-65. (Studia Caroliensia)

Cikkek tudományos folyóiratokban

Bálint Tibor. Alföld, 1979/8. 69-76.

Egy nemzedék körvonalai. Alföld, 1981/2. 90-92.

„Minden véges: megalkuvás” – Szilágyi Domokos költészetéről. Alföld, 1981/7. 66-73.

Az első Forrás-nemzedék prózája. Alföld, 1982/7. 53-62.

Hervay Gizella 1934–1982. Alföld, 1982/9. 96.

Az irodalom szerepe ma. Alföld, 1983/2. 56-57.

„mulónak látszik és örök” – Jegyzetek egy kis Weöres-remekműhöz. Alföld, 1983/6. 63-70.

A József Attila Kör első füzetei. Mozgó Világ, 1983/8. 13-16.

Főnix Füzetek. Alföld, 1984/8. 81-85.

A lényeg kíméletlensége – Nádas Péter: Színtér. Napjaink, 1984/10. 30-31.

Kihívás és lélekállapot. Kortárs, 1984/12. 1996-1998.

Könyvek Nagy Lászlóról és Kormos Istvánról. Forrás, 1986/9. 54-56.

Avantgarde tegnap és ma. Határ, 1986/1. 47-49.

Pomogáts Béla: A transzilvánizmus. Filológiai Közlöny, 1986-1987/1-2. 119-121.

Mózes Huba: Az egészet akartam – Szabédi Lászlóról és életművéről. Hungarológiai Értesítő, 1986/3-4. 134-135.

Léttudat és meseregény – Szempontok Tamási Áron világképéhez. Alföld, 1987/9. 53-63.

Transylvanism, The Ideology of Erdélyi Helikon. Acta Litteraria, 1987/1-2. 222-226.

Képi érzékenységgel. Napjaink, 1987/8. 33.

Sors és mítosz: Tamási Áron. Életünk, 1988/6. 534-549.

„Hogy szabad legyen gondolnom” – A hatvanéves Székely Jánosról. Alföld, 1989/3. 55-62.

Pomogáts Béla: Jelenidő az erdélyi magyar irodalomban. Irodalomtörténet, 1989/1. 137-140.

Erdélyi magyar irodalom a nyolcvanas években. Tiszatáj, 1990/3. 66-80. (és Helikon, 1990/49. 2-3.; 50. 2-3. – Átvette: Látóhatár, 1991/4. 209-219.; 6. 94-104.)

Németh László: Sorskérdések. Tiszatáj, 1990/5. 79-91.

A posztmodern felé. Alföld, 1991/2. 30-32. (és Látó, 1991/2. 250-253.; Kelet–Nyugat, 1990/42. 2.)

Hiedelem és bölcselet Tamási Áron Jégtörő Mátyásában. Forrás, 1991/5. 64-74.

Tamási Áron népi expresszionizmusa. Holnap, 1991/5. 7-8.

Drámai novellák világa Tamási Áron első pályaszakaszán. Tiszatáj, 1991/6. 3-10.

Az induló Tamási Áron világlátása. Korunk, 1991/6. 717-723.

Három erdélyi költő. Alföld, 1992/4. 81-87.

Tárlat – Fiatal erdélyi esszéírók antológiája. Alföld, 1992/5. 88-92.

Farkas Árpád: A szivárgásban. Alföld, 1992/6. 68-75.

Hommage à Móricz Zsigmond. Holnap, 1992/9. 3. (és Kelet Felől, 1994/4. 7-9.)

Töprengések irodalomról, politikáról. Korunk, 1992/10. 62-67. (és Holnap, 1992/12. 42-44.)

Posztmodernizmus és értékkonzervativizmus. Hitel, 1992/3. 88-91. (és Látó, 1992/11. 76-80.)

Magyar gond és remény. Magyar Szemle, 1993/4. 341-344.

Mózes Attila újabb könyveiről. Tiszatáj, 1993/8. 88-96.

Szilágyi Domokos európaisága. Korunk, 1993/9. 83-85. (és Erdélyi Tükör, 1993/4. 5-6.)

Szabadság és önrendelkezés Tamási Áron erdélyiség-felfogásában. Korunk, 1993/11. 8-13.

Vallomás a népiségről. Magyar Élet, 1993/3. 11-12.

Pap Gábor Varázstükör című könyvsorozata. Magyar Élet, 1994/1. 45-46.

Erdélyi magyar gondok – újabb könyvek tükrében. Magyar Élet, 1994/2. 13-18.

Transzilvánizmus és népiség – Tamási Áron társadalmi nézeteiről. Hitel, 1994/6. 84-94.

„Isten se tudja: megvagyunk-e még” – A fiatal erdélyi magyar líráról. Magyar Élet, 1994/8. 12-13.

Hazatérő szavak. Korunk, 1994/8. 51-53.

Világ csodája – Sorok 1956-ról. Magyar Élet, 1994/10. 44-45.

Remény és szabadság. Hitel, 1994/12. 104-107.

Sors és kín metafizikája Tamási Áron első jelentős novellájában. Studia Nova, 1994. 2. 227-244.

Hegedűs Loránt: Isten és ember titka. Studia Nova, 1994. 2. 269-276.

Haza a magasban – Bevezető kortárs magyar költők angol nyelvű antológiája elé. Magyar Élet, 1995/1. 33-39.

A közösség homlokráncai – Sütő András arcképéhez. Magyar Napló, 1995/7. 20-23.

Sütő András írói világképe és az „Anyám könnyű álmot ígér”. Studia Nova, 1995. 3. 259-289.

(Székely)magyarok – romló időben – Sütő András két drámája. Hitel, 1995/12. 92-99.

A metaforikus önszemlélet jellegzetességei Sütő András világképében. Tiszatáj, 1996/1. 69-79.

Sütő András vidám játékairól. Új Horizont, 1996/1. 83-89.

Sütő András három klasszikus drámája. Studia Nova, 1995. 4. 227-259.

Körkép a mai erdélyi magyar irodalomról. Bárka, 1996/3-4. 9-21. (és Helikon, 1997/2. 1-2.; 3. 2-3.; 4. 2-3.)

Nyelv, nemzet, irodalom. Korunk, 1996/11. 45-47.

Bálint Tibor: Bábel toronyháza. Tiszatáj, 1996/12. 85-91.

Bálint Tibor írói pályája. Hitel, 1997/4. 95-105. (és Irodalmi Szemle, 1997/6-7. 37-47.)

Benne lüktet magyarságunk – Szilágyi Domokosról. Új Horizont, 1997/2. 112-114.

Gond és reménység – Sorok a száz éve született Tamási Áron ünnepén. Székelyföld, 1997/2. 30-33. (és Erdélyi Tükör, 1997/3. 29-31.)

Vallomások a magyarságról. Confessio, 1997/4. 124-126.

Szakrális dimenziók. Helikon, 1997/23. 18.

Új tankönyv a kisebbségi magyar irodalmakról. Nyelvünk és Kultúránk 100. (1997. szept.-dec.) 187-191.

Századunk és a magyar irodalom. Új Horizont, 1998/4-5. 41-43. (és Erdélyi Tükör, 1998/2. 15-16.)

Kisebbségi értelmiség – kisebbségi nyilvánosság. Kortárs, 1999/3. 107-109. (és A Hét, 1998/49. 6.)

Mítosz és lélek – A mitikus látásmód néhány vonása Tamási Áronnál. Új Horizont, 1999/1. 97-102.

Kárpátaljai sorsképek. Confessio, 1999/1. 122-124.

Sütő András esszévilága. Erdélyi Tükör, 1999/2. 12-15.

Irodalom és nemzet. A Hét, 1999/35. 5.

Psalmus Transsylvanicus – Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Bárka, 1999/4. 58-64.; 2000/1. 58-67. (és Helikon, 2000/6. 1-3.; 7. 1-3.; 8. 3-5.; 9. 1-3.)

„Székely Homérosz”, „világirodalmi költő” – Németh László Tamási Áronról. Studia Caroliensia, 2000/1. 46-55.

A szülőföld emléke (Serfőző Simon: Gyerekidő). Magyar Napló, 2000/1. 110-111.

Költői (Körmen)diárium. Eső, 2000/2. 72-76.

Sors és lélek a megalázottságban (Nagy Zoltán Mihály: A sátán fattya). Magyar Napló, 2000/3. 86-89.

Profán passió – A modern erdélyi Krisztus-dráma változatairól. Látó, 2000/5. 89-102.

A história sokarcúsága. Kortárs, 2000/6. 122-124. (és A Hét, 2000/25. 6.)

Isten közelében – Reményik Sándor vallásos lírájáról. Confessio, 2000/3. 41-44. (és Keresztyén Nevelés, 2001/5. 10-11.)

„Magyar három király” – Páskándi Géza dráma-triptichonja. Polisz, 2000. 54. 14-17. (és Helikon, 2000/15. 14-15.)

Rege a világ kiigazításáról (Tamási Áron Magyari rózsafája). Helikon, 2000/14. 17-18.

„Valaki jár a fák hegyén” – Egy Kányádi-versremek és környéke. Parnasszus, 2000/4. 48-59. (és Keresztyén Nevelés, 2001/8-9. 12-16.)

Népiség és erdélyiség. Magyar Napló, 2001/1. 98-100.

Határon túli magyar irodalmak az ezredvégen. Hitel, 2001/11. 92-96. (és Helikon, 2001/15. 17-18.; Trasnssylvania. Quarterly of the American Transylvanian Federation, 2002/1. 35-38.)

Színházi jubileum Nagyváradon. Polisz, 2001. 58. 81-82.

Enciklopédizmus és erkölcsi minőség – Németh László eszmevilágáról. Polisz, 2001. 59. 26-29. (és Helikon, 2001/11. 2-3.)

Érvényes modernség – Kós Károly Varju nemzetségéről. Polisz, 2001. 61. 68-72. (és Helikon, 2002/12. 17-18.)

Magyarság és minőség (Németh László Tanú-korszakáról). Új Horizont, 2001/2. 9-16. (és Népi Krónika, 2001. 3. 4-11.)

„Eklézsia-megkövetés” – Németh László erdélyi protestáns drámahőseiről. Korunk, 2001/5. 73-79. (és Árgus, 2001/3. 50-53.)

Az „igaz devotio” apostolai – Németh László régi erdélyi protestáns drámahőseiről. Irodalomtörténet, 2001/3. 444-453. (és Magyar Református Nevelés, 2001/3. 17-19.)

A huszadik század legszebb magyar versei. Korunk, 2001/10. 61-62.

Magyarság és Európa – Németh Lászlóról. Bárka, 2001/6. 74-76. (és Helikon, 2002/4. 6.)

„Erdélyi változatlanságok” – „hollóidőben”. Bárka, 2002/1. 59-62. (és Helikon, 2001/18. 1-3.; A Dunánál, 2002/4. 102-105.)

Az együttélés emberiessége – Wass Albert és a háborús fordulatok. Polisz, 2002. 63. 47-56. (és Helikon, 2002/2. 15-18.)

Szövegköziség és sorsjelentés – Szilágyi Domokosról. Tiszatáj, 2002/3. 52-60. (és a Hét, 2001/39. 6-7.)

Bálint Tibor (1932–2002). Tiszatáj, 2002/4. 67-70.

A sorstudat paradoxonai – Illyés Gyuláról. Magyar Napló, 2002/11. 18-21.

Üzenetek „Szavaink Nagyfejedelemségéből” – Sütő Andrásról. Hitel, 2002/6. 15-18.

Serfőző Simon hatvanadik születésnapjára. Új Holnap, 2002/3. 28-30.

In honorem Sánta Ferenc. Napút, 2002/8. 3-4.

Egzisztencia és transzcendencia (Illyés Gyula költői világlátásának néhány vonásáról). Studia Litteraria, 2002. 114-137. (és Helikon, 2002/23. 2-4.; 2003/1. 15-18.)

A nemzettudat létkérdései Illyés Gyula világképében. Zempléni Múzsa, 2003/1. 24-29.

Magyar sors- és hitköltészet. Confessio, 2003/2. 122-126. (és Székelyföld, 2003/9. 131-138.; Duna-part, 2003/2. 87-91.; Magyartanítás, 2004/3. 3-6.)

A „határon túli magyar irodalom” integrációjának kérdései. Hitel, 2003/3. 39-61.

Kerekasztal-beszélgetés A sátán fattya című regényről. Magyar Napló, 2003/8. 32-37.

„Kelet-európai rapszódiák” – Páskándi Géza: Árpád-házi triptichon. Kortárs, 2003/8. 106-112. (és Várad, 2004/3. 64-71.)

Sorstudat és nemzeti létesély. Magyar Napló, 2003/12. 42-44.

Egy új kárpátaljai magyar irodalomtörténet. Együtt, 2003/3. 50-61.

A fény-tisztások költője (Cseh Károly). Palócföld, 2003/2. 128-129.

Fecske Csabáról – újabb könyvei kapcsán. Palócföld, 2003/6. 802-807.

A szintézis tisztasága és igazsága (Görömbei András: Irodalom és nemzeti önismeret). Tiszatáj, 2004/3. 70-77.

Erdélyiség és modernség. Székelyföld, 2004/3. 123-139.

Fekete-piros versek költője – Kányádi Sándor. Hitel, 2004/5. 105-112. (és Helikon, 2004/19. 4-7.; Zempléni Múzsa, 2005/1. 22-29.; Magyar Jövő, 2007/1. 48-54.)

A határokon túli magyar irodalom. Magyartanítás, 2004/2. 3-7.

Sorsmonográfia a kárpátaljai magyar sors írójáról. Együtt, 2004/1. 72-76. (és Új Horizont, 2006/3. 184-188.; Magyar Jövő, 2005/3. 32-36.)

A magyar önazonosság „sámánszerű” prózaköltője – In memoriam Móricz Zsigmond. Együtt, 2004/3. 53-54. (és Partium, 2005. Ősz. 22-23.; Magyar Jövő, 2007/2. 59-60.)

Fény-tisztások – világló időben. Hitel, 2004/10. 115-117. (és Magyar Jövő, 2007/4. 97-98.)

Magyar költősors – magyar szabadságharc. A Céh, 2004/10. 12-14. (és Magyar Jövő, 2005/4. 82-86.)

„Gyökerek fogják szívemet” – In memoriam Körmendi Lajos. Új Horizont, 2005/1. 74-76. (és Berek, 2005/1. 12-13.; Magyar Jövő, 2005/3. 31-32.)

Nekünk még mindig Mohács kell?! Hitel, 2005/2. 131-133. (és A Céh, 2005/12. 19-21.; Aracs, 2005/3-4. 68-70.; Tiszahát, 2005. május. 3-4.; Magyar Jövő, 2007/3. 50-51.)

A groteszk dráma remekei. Debreceni Disputa, 2005/2. 43-45.

A drámaíró Kányádi. Együtt, 2005/3. 72-76.

Fülep Lajos „szent őrületei”. Új Horizont, 2005/4. 128. (és Magyar Jövő, 2006/1. 70.)

A nyelvjáték varázsai és katarzisai – Szőcs Géza versei és drámás történetei. Irodalmi Jelen, 2005. szeptember. 19.

Székely humor – erdélyi írók tollán. Bárka, 2005/5. 87-97.

Szellem és történelem. Látó, 2005/11. 76-90.

Könyv és kenyér. Könyvesház, 2005/1-2. 25-32.

Nemzeti sors és remény. A Céh, 2005/12. 16-19.

Sors, mindig újraírva. Véletlen Balett, 2005. Búcsúszám. 101-102.

Czine Mihály irodalomképe – a kálvinizmus vonzásában. Hitel, 2006/1. 108-115.

Emberi szavak. Tamási Áron – beszélgetései, vallomásai, naplójegyzetei tükrében. Hitel, 2006/5. 79-90. (és Erdélyi Toll, 2012/2. 3-16.)

Tamási Áron legkedvesebb regénye. Magyar Napló, 2006/6. 35-39. (és Erdélyi Toll, 2012/4. 13-21.)

A mindig hazatérő – Tamási Áron szobra előtt. Bárka, 2006/4. 47-52.

Transzszilván „lélekmentők” – Páskándi Géza esszéi modern erdélyi klasszikusokról. PoLíSz, 2006. 92. 79-87.; 93. 91-94.; 94. 86-89. (és Erdélyi Toll, 2012/3. 3-22.)

Lászlóffy Csaba: A Biblia üzenete. Tiszatáj, 2006/8. 88-91.

Versszöveg – sorsszövet (Szilágyi Domokosról). Új Hegyvidék, 2006/1. 26-32.

Történelmi portrédráma. Irodalmi Jelen, 2006. június. 21.

A nagykorúsodás elméleti útjai. Hitel, 2006/12. 121-125.

Szilágyi Domokos-emlékkiadványok a szatmári szülőföldön. Forrás, 2006/12. 119-123.

Tamási Áron szobra előtt. Együtt, 2006/4. 49-54.

Ferenczes István. Hitel, 2007/1. 16-18. (és Művelődés, 2006/11. 10-11.)

Erdélyi irodalomtörténeti kincsestár. Hitel, 2007/2. 140-146. (és Magyar Jövő, 2012/1. 90-94.)

Csángó versek – csángó költők. Székelyföld, 2007/1. 39-55. (és Új Hegyvidék, 2006/2. 63-70.)

„Három az egyben”. Berek, 2007/1-2. 9-11.

Sütő András (1927–2006). Új Hegyvidék, 2006/2. 8-9.

Czine Mihály és a protestáns szellemi örökség. Zempléni Múzsa, 2006/4. 5-12. (és Partium, 2006. Ősz. 48-54.)

Vonások Cseke Péter munkásságáról. Partium, 2007. Nyár. 23-30.

In memoriam Bálint Tibor. Helikon, 2007/13. 2.

Ady Endre korszerűsége. Magyar Napló, 2007/11. 6-9. (és Nyelvünk és Kultúránk, 2007/3. 10-16.; Partiumi Közlöny, 2007/8. 12-13.; Várad, 2007/11-12. 84-90.)

„…ámulni ezen a játékon, melyet ember és természet egyaránt játszik” – Tamási Áron székely népi humora és kedélyvilága. Székelyföld, 2007/9. 45-56.

Páskándi Géza-emlékkiállítás Tokajban. Helikon, 2007/17. 4.

„…hogy kitudódjék a világ” – A hetvenéves Lászlóffy Aladárról. Hitel, 2007/9. 5-12. (és Helikon, 2007/18. 14-17.; Új Hegyvidék, 2007/3-4. 95-102.)

Regionális és egységes nemzettudat. Aracs, 2007/4. 42-44.

„A szép mindig korszerű” – Dsida Jenő kritikai nézeteiről. Székelyföld, 2007/11. 57-77.

Csángómagyar sorsköltészet. PoLíSz, 2007. 109. 12-18. (és Magyar Jövő, 2011/2. 48-53.)

Az emlékidő titkai (Fecske Csaba: Első életem). Magyar Napló, 2007/12. 97-98.

Óda és zsoltár – Vonások Lászlóffy Aladár arcképéhez. Napút, 2007/9. 13-18.

Istenélmény az újabb erdélyi lírában. Duna-part, 2007/4. 9-20.

Ötvenöt vers – Világló fényekkel, képekkel (Az ötvenöt éves Cseh Károly új könyve elé); Az élő magyar irodalom értelmező mindenese és tudós patrónusa (A hatvanöt éves Vasy Géza köszöntése); Emlékezéstöredék – Nagy Gáspárról. Agria, 2007/1. 37-39.; 160-163.; 172-175.

Kisebbségiség, magyarság, európaiság (Németh Lászlóról, nagyváradi beszéde kapcsán). Muravidék, 2007. 12-13. 84-89.

Sors és remény. Hitel, 2008/2. 58-66.

Világra jövetelem előtt megúsztam halálomat – Beszélgetés Cseke Péterrel. Magyar Napló, 2008/2. 53-61.

A bölcselő Wass Albertről. PoLíSz, 2008. 113. 45-49. (és Magyartanítás, 2008/2. 3-5.; Magyar Jövő, 2008/4. 68-72.)

„Az én vezérem is a bensőmból vezérel” – Beszélgetés Király Lászlóval. Magyar Napló, 2008/4. 43-52.

„Isten csodája hogy vagyunk” – Vázlat a határon túli magyar irodalomról. Magyar Jövő, 2008/2. 37-42.

Kelemen Erzsébet drámái elé. Agria, 2008/1. 177-182. (és Magyar Jövő, 2009/1. 61-64.)

Világló fényekkel, képekkel. Zempléni Múzsa, 2008/1. 95-97.

Ady korszerűsége és hatása a mai erdélyi lírában. Ártér, 2008. Tavasz. 27-36. (és Magyar Jövő, 2009/3. 91-99.)

„A szép mindig korszerű” (Dsida Jenő kritikai nézeteiről). PoLíSz, 2008. 115. 79-86. (és Erdélyi Toll, 2012/2. 38-48.)

„Szelíd fényű glória” – Páskándi Géza Dsida Jenőről. Agria, 2008/2. 26-33. (és Erdélyi Toll, 2012/3. 60-67.

In memoriam Szilágyi Domokos. Agria, 2008/2. 155-156.

Czine Mihály és a protestáns szellemi hagyományok. Magyar Jövő, 2008/3. 65-71.

In memoriam Szilágyi Domokos. Helikon, 2008/13. 2.

Kisebbségiség és modernség. Kortárs, 2008/7-8. 140-142. (és Együtt, 2008/4. 76-78.; Helikon, 2009/4. 16.)

Történelmi, irodalomtörténeti hamisítások hiteles kritikája (Madarász Imre: Antiretró). Hitel, 2008/8. 121-124.

Ambrus Lajos – Pályarajz. Hazanéző, 2008/2. 4.

Ady-hatások az újabb erdélyi magyar költészetben. Partiumi Közlöny, 2008/7. 10-11.

Élet, mű, történelem. Új Könyvpiac, 2008. szeptember. 20.

In memoriam Páskándi Géza. Helikon, 2008/16. 18.

Ady-hatások az erdélyi magyar költészetben. Duna-part, 2008/3. 27-33.

Identitás, megmaradás. Agria, 2008/3. 28-37.

A Serfőző-életmű dimenziói. Kortárs, 2008/10. 93-102.

Sors, identitás, megmaradás. Nagyvilág, 2008/10. 1039-1051. (és Partium, 2008-2009. Tél. 20-27.)

Nemzeti irodalmi paradigma. Magyar Napló, 2008/11. 12-14. (és Nyelvünk és Kultúránk, 2008/4. 95-99.; Együtt, 2009/1. 69-74.)

„Új harcainkhoz új erőt te adj” – Két háború közti erdélyi költők Ady-élménye. Agria, 2008/4. 42-50.

A nemzeti sorstudat horizontjai (A negyedszázada elhunyt Illyés Gyuláról). Vár, 2008/4. 53-61.

Nemzeti irodalmi jelleg. Partium, 2008. Ősz. 75-78.

Harmadik út és kisebbségi magyarság (In memoriam Szárszó, 1943). Hitel, 2009/1. 49-65.

Az abszurd az újabb erdélyi magyar irodalomban. Napút, 2009/1. 110-126. (és Erdélyi Toll, 2011/4. 27-45.)

A Nyugattól a Kelet Népéig és Szárszóig – Németh László eszmevilágáról. Agria, 2009/1. 74-85. (és Helikon, 2009/12. 5-7., 2009/13. 12-13.)

A Bükkalja munkatársainak – Levél és vallomás. Bükkalja, 2009/3. 16.

„Dala ma is friss élettel tele” – Erdélyi költők Ady-élménye. Székelyföld, 2009/4. 40-60.

Lászlóffy Csaba 70. Tiszatáj, 2009/6. 10-11.

Búcsú Lászlóffy Aladártól (1937–2009). Hitel, 2009/6. 7-8.

Szellem és történelem (Közelítések Lászlóffy Csaba életművéhez). Agria, 2009/2. 115-136.

A hetvenéves Lászlóffy Csaba köszöntése. Napút, 2009/4. 5-6.

Erdélyi sorsképek a fordulatról. Székelyföld, 2009/7. 47-74.

„meggyötörten is gyönyörű” – A nyolcvanéves Kányádi Sándorról. Duna-part, 2009/3. 6-15.

Élő nyelv – élő irodalom. Partium, 2009. Nyár. 96-99.

Élő nyelv – élő magyar irodalom (A Tokaji Írótábor 2009. évi tanácskozásai – a Kazinczy-évforduló jegyében). PoLíSz, 2009. 126. 87-90.

„Jókedvet is láttam…” – Tamási Áron székely népi humora és kedélyvilága. – Tanulmánykötet Makkai Sándorrról (Ifj. Fekete Károly: Tudománnyal és a hit pajzsával). Agria, 2009/4. 142-151.; 185-191.

„Mindenki átmenti magát, de ki menti át az összmagyar nemzetet?” – Nyelvi, etnikai, politikai humor Páskándi Géza Szekusok című nagyregényében. Studia Caroliensia, 2009/4. 201-207.

„Ady táltos-paripáján” (Ady-élmények az erdélyi magyar költészetben). Szamos, 2009. 42. 6. (és Erdélyi Toll, 2012/4. 37-54.)

Emberi szavak (Tamási Áron – beszélgetései, vallomásai, naplójegyzetei tükrében). Magyar Jövő, 2010/1. 64-71.

Változások és változatlanságok (A rendszerváltó fordulat történelmi élménye az erdélyi magyar irodalomban). Nagyvilág, 2010/1. 52-78.

Új szín – magas színvonal (Szlovákiai magyar Opus). – A nyolcvanas évek felvidéki írónemzedékének monográfiája (Ardamica Zorán: Perspektívaváltás a szlovákaii magyar irodalomban). – Kisprózai etűdök a mindennapokról (Nagy Erika: Zsákutca). Agria, 2010/1. 72-77.; 84-85.; 90-91.

Szociográfia, sorsirodalom, magyarságtudomány – Cseke Péter és az erdélyi magyar művelődéstörténet. Szín, 2010/1. 85-93.

Fiatal nemzedékek a kárpátaljai magyar irodalomban. Együtt, 2010/1. 72-82.

Új Vetés – Fiatal nemzedékek a kárpátaljai magyar irodalomban. Magyar Napló, 2010/6. 27-32.

Mítosz és poézis (Fátyol Zoltán: Lezuhant mítosz). – A vértanú-sors példázatossága (Kelemen Erzsébet: Tiszta szándék). – A költői szó labirintusai (Hadnagy József: Labirintus). Agria, 2010/2. 142-145.; 148-151.; 164-166.

„Az igazságot is meg lehet szokni” – Trianon részleges revíziója, Észak-Erdély 1940-es visszatérése az irodalom tükrében. Duna-part, 2010/2. 37-51.; Várad, 2010/7. 88-102.

Az Advent a Hargitán – angolul. Hitel, 2010/9. 107-111.

„Mindenki átmenti magát, de ki menti át az összmagyar nemzetet”? – Nyelvi, etnikai, politikai humor Páskándi Géza Szekusok című nagyregényében. Agria, 2010/3. 128-134.; Szamos, 2011/8. 12.

A költő drámaművei (Kányádi Sándor: Ünnepek háza). Új Könyvpiac, 2010. október. 7.

In memoriam Utassy József (1941–2010). Napút, 2010/8. 126-128.

„Csak legyen elég mécsesünk a várakozáshoz” – Az Advent a Hargitán – angolul. Erdélyi Toll, 2010/4. 25-30.

Sors és misszió – Tóth-Máthé Miklós történelmi drámáiról. Duna-part, 2010/4. 38-46.

Bálint Tibor. Agria, 2010/4. 97-101.

Psalmus Transsylvanicus – Vallási, biblikus képzetformák az újabb erdélyi magyar lírában. Várad, 2010/8. 68-74.

Magyarság, irodalom, patakiság. Zempléni Múzsa, 2010/4. 8-9.

A Nyugattól a Kelet Népéig és Szárszóig – Németh László eszmevilágáról. Kelet Felől, 2011/1. 67-79. (és Stádium, 2012/3. 13-14.)

A drámaíró Kányádi. – „fejét a vers nem hajtja le” – A Bella István-díjjal kitüntetett Király Farkas köszöntése. Agria, 2011/1. 173-180.; 233-235.

„Ifjú szívekben”. Hitel, 2011/2. 74-81.

„Fehér csendben” – A Bella István-díjjal kitüntetett Király Farkas köszöntése. Duna-part, 2011/1. 15-17.

Az esszénapló tágas horizontjai (Petrőczi Éva: Áfonyahegyi jegyzetek). Confessio, 2011/1. 122-127. (és in: Septempunctata – Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára. Szerk. Pénzes Tiborc Szabolcs. Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézet, rec.iti.mta.hu, 2011. 209-214.)

„A műalkotás elsősorban cselekedet” – Beszélgetés Vitéz Ferenccel. Agria, 2011/2. 21-37.

Emlékezéstöredék – Nagy Gáspárról. Magyar Jövő, 2011/3. 41-43.

A megtartó szellem nagykövete (A Partiumi Írótábor 2011-es irodalmi díjával kitüntetett Ködöböcz Gábor köszöntése). Egri Magazin, 2011/8. 10-11.

Erdélyiek Szárszón. Agria, 2011/3. 92-102.

„Az ábeli humorérzék” (Tamási Áron székely népi humora és kedélyvilága). – Istenélmény a kortárs erdélyi lírában. Erdélyi Toll, 2011/1. 11-20.; 57-71.

„…meggyötörten is gyönyörű” – Kányádi Sándor világa. Erdélyi Toll, 2011/2. 10-20.

Sors és misszió – Tóth-Máthé Miklós történelmi drámáiról. Zempléni Múzsa, 2011/2. 32-40.

„Hogy fennmaradjon most és mindörökké” (Sors, identitás, megmaradás). Új Dunatáj, 2011/3. 45-53.

A regionalitás problémái az új irodalomtörténeti kézikönyvekben – Beszélgetés a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongreszus résztvevőivel. (Lejegyezte Balázs Imre József) Korunk, 2011/11. 14-16.

A kritikaíró Szilágyi Domokos. Forrás, 2012/3. 101-108.

Magyarság és Európa – Németh László eszmevilágában. Agria, 2012/1. 30-45.

Erdélyi írók Szárszón. Erdélyi Toll, 2012/1. 53-62.

A drámaíró Kányádi. Erdélyi Toll, 2012/1. 204-208.

„Haj, szegény nép, haj magyar nép”. Agria, 2012/2. 32-39.

Illyés Gyula és a nemzeti sorstudat horizontjai. Somogy, 20121/2. 6-12.

In memoriam Páskándi Géza. Havi Magyar Fórum, 2012/5. 36-37.

Nyirő József Krisztus-drámája. Magyar Napló, 2012/8. 22-28.

Népek Krisztusa, Magyarország; Ember és betű; Vallomás a költészetről. Agria, 2012/3. 166-168.; 170-171.; 212-214.

Az ember dallama – A százhuszonöt éve született Áprily Lajosról. PoLíSz, 2012. 148. 98.

Földem – Vonások Oláh János költői arcképéhez. Agria, 2012/4. 120-130.

A drámaíró Serfőző Simon. Agria, 2012/4. 154-158.

Fénylő szavak poétája – A hatvanéves Cseh Károlyról. Agria, 2012/4. 195-200.

Szempontok a magyar nemzeti irodalmi paradigmához. Hitel, 2013/1. 71-79.

Erdélyi irodalomtörténeti kincsestár – Sütő András esszéiről. Magyar Jövő, 2012/1. 90-94.

Emberi szavak – Tamási Áron – beszélgetései, vallomásai, naplójegyzetei tükrében. Erdélyi Toll, 2012/2. 3-16.

„A szép mindig korszerű” – Dsida Jenő kritikai nézeteiről. Erdélyi Toll, 2012/2. 38-48.

Transzilván „lélekmentők” (Páskándi Géza esszéi modern erdélyi klaszikusokról). Erdélyi Toll, 2012/3. 3-22.

„Szelíd fényű glória” – Páskándi Géza Dsida Jenőről. Erdélyi Toll, 2012/3. 60-67.

Tamási Áron legkedvesebbb regénye (Jégtörő Mátyás). Erdélyi Toll, 2012/4. 13-21.

„Ady táltos-paripáján” (Ady-élmények az erdélyi magyar költészetben). Erdélyi Toll, 2012/4. 37-54.

A Nyugattól a Kelet Népéig és Szárszóig – Németh László eszmevilágáról. Stádium, 2012/3. 13-14.

„Dala ma is friss élettel tele” – Ady Endre korszerűségéről. Irodalom21, 2012. december. 6-7.

A mindig hazatérő (Tamási Áron). Limes, 2012/4-II. 25-35.

Psalmus Transsylvanicus – Vallási, biblikus képzetformák az újabb erdélyi magyar lírában. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2012/3. 80-92.

Mágikus figuralitás – Finta Edit képzőművészetéről. Bárka, 2013/1. 90-93.

Tamási Áron, a mindig hazatérő. Agria, 2013/1. 190-201.

A magyar irodalom teljességéért. Somogy, 2013/1. 9-11.

Nemzet a csillagokban. Néző – Pont, 2013. 50. 85-89.

Fény-tisztások a világló időben. Magyar Jövő, 2013/2. 76-78.

Nemzet a csillagokban – Magyar sors, identitás, megmaradás. Havi Magyar Fórum, 2013/4. 27-33.

Magyarság és emberség – A magyar nemzeti irodalom legfőbb jellegzetességeiről. Erdélyi Toll, 2013/1. 113-123.

„Hogy fennmaradjon most és mindörökké” (Sors, identitás, megmaradás). Erdélyi Toll, 2013/2. 57-64.

Az irodalmi magyarságtudomány éthosza (Czine Mihály és a protestáns szellemi hagyományok). Agria, 2013/2. 61-74.

Magyarság és Európa Németh László eszmevilágában. Erdélyi Múzeum, 2013/1. 51-63.

„…Soha nem veszítjük el a hitet és a reménységet.” Lengyel János interjúja Bertha Zoltánnal. Együtt, 2013/2. 44-54.

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján. Beke Sándor beszélgetése írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről I. Erdélyi Toll, 2013/1. 31-34., 40., 52-53.

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján. Beke Sándor beszélgetése írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről II. Erdélyi Toll, 2013/2. 3-5., 19., 36-37.

Nemzet a csillagokban. Búvópatak, 2013/8. 2-3.

A kritikaíró Szilágyi Domokos. Erdélyi Toll, 2013/3. 43-52.

Mezey Katalin köszöntése. Partium, 2013/2. 5-8.

Nagyváradtól Szárszóig – Németh László és Szárszó. Partium, 2013/2. 37-46.

In memoriam Görömbei András. Hitel, 2013/8. 5-13.

Hit és haza – Tüzes Bálint költészetéről. Agria, 2013/3. 213-217.

Nagyváradtól Szárszóig – Németh László – válságos időkben. Kapu, 2013/8. 20-24.

„De ki menti át az összmagyar nemzetet?” – A felemás történelmi fordulat élménye az erdélyi magyar irodalomban. Havi Magyar Fórum, 2013/9. 21-27.

A helytállás példaképe – Görömbei András emlékezete. Stádium , 2013/6. 3.

Az irodalmi magyarságtudomány éthosza (Czine Mihály és a protestáns szellemi hagyományok). Partium , 2013/3. 51-64.

Nemzet a csillagokban. Partium , 2013/3. 84-87.

A drámaíró Serfőző Simon. Partium , 2013/4. 37-42.

Népek Krisztusa, Magyarország. Partium , 2013/4. 57-59.

Az iskolateremtő nagyság mintaképe – Görömbei András emlékére. Agria , 2013/4. 31-34.

A drámaköltészet varázsa és katarzisa – Szőcs Géza színjátékairól. Agria, 2013/4. 97-102.

Poézis és gondolat. Helikon , 2013/22. 15-16.

Egy modern klasszikus regény – Kós Károly: Varju nemzetség. Erdélyi Toll, 2013/4. 27-31.

Hit és haza – Tüzes Bálint költészetéről. Kapu , 2013/10. 56-57.

In honorem Pozsgay Imre. Stádium , 2013/8. 9.

Magyarság és emberség – A magyar nemzeti irodalom legfőbb jellegzetességeiről. Új Tanú , 2013. 11-12. 90-98.

Nagyváradtól Szárszóig – Németh László – válságos időkben. Nyelvünk és Kultúránk, 2013/1-4. 29-39.

Makkai Sándor – és a magyar sorskérdések. Mediárium, 2013/3-4. 5-13.

Hallani a félrevert harangok jajszavát – Sigmond István emlékére. Irodalmi Jelen, 2014. március. 93-100.

Hallani a félrevert harangok jajszavát – Sigmond István emlékére. Agria, 2014/1. 170-175.

Vallomás a költészetről. Néző – Pont, 2014. március. 56. kötet, 121-123.

Fénykör – Bertha Zoltán. Napút, 2014. április. 2014/3. 45-47.

Lászlóffy Aladár írásművészetéről – Hat éve, 2008-ban hunyt el Lászlóffy Aladár. Erdélyi Toll, , 2014/1. 17-25.

Nyirő József drámája. Erdélyi Toll, 2014/2. 92-102.

Földem – Vonások Oláh János költői arcképéhez. Partium, 2014/2. nyár, 34-42.

A Sátán ellenében – A hatvanöt éves Nagy Zoltán Mihály köszöntése. Együtt, 2014/3. 10-13.

Mágikus figuralitás – Finta Edit képzőművészetéről. Erdélyi Művészet, XV. évf. 2014/1. 21-28.

A Sátán ellenében – A hatvanöt éves Nagy Zoltán Mihály köszöntése. Partium, XXIII. évf. 2014/3. ősz, 46-48.

Az ember dallama – Áprily Lajosról. Agria, VIII. évf. 2014/3. 42-50.

In memoriam Dobos László (1930–2014). Agria, VIII. évf. 2014/3. 161-162. (Partium, XXIV. évf. 2015/1. 55-56.)

Poézis és gondolat megrázó magasrendűsége – Lászlóffy Csaba: Pózok a sebezhetőn; Átörökített magány – Versek I–II. Agria, VIII. évf. 2014/3. 211-214.

Sorsjelző. Magyar Napló, XXVI. évf. 2014/9. 44-46.

Beke Sándor: Erdélyi Toll – az egyetemes magyar irodalom és művelődés szolgálatában (II.) – Beszélgetés sajtómunkatársakkal, szerkesztőkkel, írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal az Erdélyi Toll ötéves évfordulóján. Erdélyi Toll, VI. évf. 2014/3. 25.

Beke Sándor: Erdélyi Toll – az egyetemes magyar irodalom és művelődés szolgálatában (III.) – Beszélgetés sajtómunkatársakkal, szerkesztőkkel, írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal az Erdélyi Toll ötéves évfordulóján. Erdélyi Toll, VI. évf. 2014/4. 4., 11-12., 19., 28-29.

Bálint Tibor, az erdélyi sors különleges szavú megörökítője. Erdélyi Toll, VI. évf. 2014/4. 44-48.

Monográfiasorozat a Barbaricum mindeneséről – Rideg István: Körmendi Lajos világa. Agria, VIII. évf. 2014/4. 233-237.

Ünnep és tisztelgés. Magyar Napló, XXVI. évf. 2014/12. 15-17.

Népek Krisztusa, Magyarország. Kelet Felől, XXI. évf. 2014/10, 11, 12. 26-29.

A föld lírai metaforája és metafizikája – kortárs költők verseiben. Magyar Napló, XXVII. évf. 2015/1. 29-34. (Együtt, XIII. évf. 2015/1. 61-70.)

Belső tükör – Oláh János összegyűjtött versei. Bárka, XXIII. évf. 2015/1. 109-111.

Magyarország a magyaroké. Hitel, XXVIII. évf. 2015/2. 5-13.

Oláh Andrásról – új könyve kapcsán. Agria, IX. évf. 2015/1. 96-105.

A Magyar Kultúra Napján Tokajban. Agria, IX. évf. 2015/1. 165-168.

Nagy Zoltán Mihály regénytrilógiái. Vár, XI. évf. 2015/1. 119-124.

Konferenciaközlemények

„Határtalan” reményeink ’68 után. In: Korforduló – Kísérletek és változatok az autonómiára 1968–1992 (szerk. Zimonyi Zoltán). A Tokaji Írótábor Évkönyve II. Miskolc, 1993. 198-202.

„Isten se tudja: megvagyunk-e még” – A fiatal erdélyi magyar líráról. In: Másfél évtized magyar költészete – Érzület, eszme, mesterség (szerk. Serfőző Simon). A Tokaji Írótábor Évkönyve IV. Miskolc, 1995. 13-17.

Értékvesztés, önelveszejtés. In: Az irodalmi köztudat dilemmái – irodalomértelmezés, értékelés, közvetítés (szerk. Serfőző Simon). A Tokaji Írótábor Évkönyve V. Bp.–Miskolc, 1996. 16-17.

Nyelv, nemzet, irodalom. In: Szerepváltozások – Anyanyelv, irodalom, nemzet (szerk. Serfőző Simon). A Tokaji Írótábor Évkönyve VI. Miskolc, 1997. 154-158.

Páskándi Géza „filozófiai végjátéka”. In: Páskándi-ünnepségek ’98 (szerk. Muzsnay Árpád). Szatmárnémeti, Kölcsey Kör, 1998. 27-31.

Századunk és a magyar irodalom. In: Századunk kihívásai – a magyar irodalom válaszai (szerk. Serfőző Simon). A Tokaji Írótábor Évkönyve VII. Miskolc, 1998. 13-15.; NAP Alapítvány Évkönyv 1999–2000 (szerk. Maczó János). 1999. 3. 11-12.

Irodalom és nemzet. In: Irodalmi nemzet? – Hagyományok, kérdések, távlatok az ezredfordulón (szerk. Serfőző Simon). A Tokaji Írótábor Évkönyve IX. Miskolc, 2000. 73-76.

Magyarság és Európa. In: „Magyarság és Európa” – Németh László irodalmi vitái (szerk. Serfőző Simon). A Tokaji Írótábor Évkönyve XI. Miskolc, 2002. 73-77.

Érvényes modernség – Kós Károly Varju nemzetségéről. In: Sztánai Napok 2004 – Sztánai Füzetek 1. (szerk. Szabó Zsolt). Kolozsvár–Sztána, Szentimrei Alapítvány, Művelődés Műhelye, 2004. 37-42.

Páskándi Géza klasszikus erdélyi író-elődökről. In: Évforduló tanácskozások 2002–2004 (szerk. Muzsnay Árpád). Szatmárnémeti, Kölcsey Kör, 2005. 82-93.; Sztánai Napok 2005 – Sztánai Füzetek 3. (szerk. Szabó Zsolt). Kolozsvár–Sztána, Szentimrei Alapítvány, Művelődés Műhelye, 2006. 21-33.

Dsida kritikai nézeteiről. In: Évfordulós tanácskozások 2007 – Dsida Napok 2007 – Száz esztendeje született Dsida Jenő költő (szerk. Muzsnay Árpád). Szatmárnémeti, EMKE – Kölcsey Kör, 2007. 217-229.

Ady korszerűsége és hatása a mai erdélyi lírában. In: „Mítosz vagy valóság?” – Irodalmi tanácskozás és megemlékezés a 130 éve született Ady Endréről – 2007 (szerk. Muzsnay Árpád). Szatmárnémeti, EMKE – Kölcsey Kör, 2008. 112-121.

Páskándi Géza-emlékkiállítás. In: Magyar tájhazák – Nemzeti kultúra, regionalitás, európai integráció (szerk. Serfőző Simon). A Tokaji Írótábor Évkönyve XVII. Miskolc, Bíbor, 2008. 57-60.

„Szelíd fényű glória” – Páskándi Géza Dsida Jenőről. – A hetven éve született Szilágyi Domokos szatmárnémeti szobra előtt. – Páskándi Géza tokaji emlékkiállításának megnyitó beszéde. In: Évfordulós tanácskozások 2008 – „Párhuzamos Sajtóértekezlet” – Irodalmi tanácskozás és megemlékezés Dsida Jenőről, Páskándi Gézáról és Szilágyi Domokosról (szerk. Muzsnay Árpád). Szatmárnémeti, EMKE – Kölcsey Kör, 2008. 44-50.; 105-106.; 126-128.

Nemzeti irodalmi paradigma. In: Irodalmi értékrendek, pályakezdés, érvényesülés (szerk. Serfőző Simon). A Tokaji Írótábor Évkönyve XVIII. Miskolc, Bíbor, 2009. 72-78.

A Nyugattól a Kelet Népéig – Németh László eszmevilágáról. In: Ady Endre- és Móricz Zsigmond-tanácskozás – Szatmárnémeti 2008–2009 (szerk. Muzsnay Árpád). Szatmárnémeti, EMKE – Kölcsey Kör, 2009. 66-75.

Kortárs szépirodalom. In: Élő nyelv, élő irodalom – Hagyomány és kihívás (szerk. Serfőző Simon). A Tokaji Írótábor Évkönyve XIX. Miskolc, Bíbor, 2010. 212-213., 237-238., 248-249.

Köszöntő. In: A magyar irodalom égtájai – Sokágú síp Tokajban (szerk. Serfőző Simon). A Tokaji Írótábor Évkönyve XX. Miskolc, Bíbor, 2011. 311., 318., 327.

A magyar irodalom élete és állapota – A Tokaji Írótábor tanácskozásai 2011. Szerk. Serfőző Simon. A Tokaji Írótábor Évkönyve XXI. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2012. 56., 62., 66., 70., 74., 75., 76., 77., 78.

Eltiltva és elfelejtve – A hallgatás és elhallgattatás évei a magyar irodalomban 1945–1965. A Tokaji Írótábor tanácskozásai 2012. Szerk. Serfőző Simon. A Tokaji Írótábor Évkönyve XXII. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2013. 217-218., 223-224., 235-236., 248., 256., 260-261., 263., 266-267., 343-344.

Határon túli új nemzedékek jelentkezése. In: Eltiltva és elfelejtve 1965–1989. A Tokaji Írótábor tanácskozásai 2013. Szerkesztette Serfőző Simon. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2014. (A Tokaji Írótábor Évkönyve XXIII.) 217., 225-228., 245., 256., 260., 265.

Határon túli új nemzedékek jelentkezése. In: Eltiltva és elfelejtve 1965–1989. A Tokaji Írótábor tanácskozásai 2013. Szerkesztette Serfőző Simon. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2014. (A Tokaji Írótábor Évkönyve XXIII.) 217., 225-228., 245., 256., 260., 265.

Recenziók

Iszlai Zoltán: Tabularáza. Alföld, 1978/1. 86-87.

Újhelyi János: Feketevágás. Alföld, 1978/3. 77-78.

Két pályakezdő prózaíró. Alföld, 1978/6. 74-76.

Szilágyi Domokos: Tengerparti lakodalom. Alföld, 1979/4. 71-73.

Panek Zoltán: Elmozdult képek. Alföld, 1979/6. 67-69.

Dobai Péter: Hanyatt. Kortárs, 1979/11. 1837-1838.

Ács Károly: Ének füstje, füst éneke. Alföld, 1979/12. 96-98.

Farkas Árpád: Alagutak a hóban. Alföld, 1980/6. 79-81.

Fodor Sándor: Tíz üveg borvíz. Tiszatáj, 1980/12. 96-98.

Sárándi József: A barbárság kora; Döbrentei Kornél: Szőkőév. Alföld, 1981/1. 87-90.

Zákány Antal: Közel a nap arcához. Alföld, 1981/9. 71-73.

Szőcs István: Selyemsárhajó. Forrás, 1981/12. 88-89.

Angol nyelvű monográfia Petőfiről. Alföld, 1983/3. 97-98.

Király László: Amikor pipacsok voltatok. Alföld, 1983/5. 70-72.

Tóth László: Vita és vallomás. Alföld, 1983/7. 82-85.

Ószabó István: A toronykalapos fiú. Alföld, 1983/9. 76-78.

Géczi János: Léghajó és nehezéke. Alföld, 1984/3. 81-82.

Szokolay Zoltán: Az élő hal. Alföld, 1984/5. 88-90.

Osztojkán Béla: Hóesés hűségben. Alföld, 1984/11. 76-78.

Vasadi Péter: Nem kő, se csillag. Kortárs, 1985/1. 159-160.

Bisztray Ádám: Kerítetlen világ madara. Kortárs, 1985/3. 161-162.

Kántor Lajos két könyvéről. Alföld, 1985/6. 87-90.

Utassy József: Júdás Idő. Alföld, 1985/8. 70-73.

Ószabó István: A Vak Géniusz. Alföld, 1986/1. 77-78.

Huszár Sándor: Honnan tovább? Alföld, 1986/3. 71-73.

Magyar költői antológia Portugáliában. Alföld, 1986/4. 98-99.

A lírai sorsvallomás regénye (Vári Attila: Volt egyszer egy város). Forrás, 1987/6. 5-8. (és Határ, 1986/2. 95-97.)

Mészáros Sándor: A kék hegyeken túl… Életünk, 1988/8. 725-727.

Z. Szalai Sándor: „Hit a harcban, remény a bajban” – Pályakép Tamási Áronról. Alföld, 1992/1. 88-90.

Görömbei András: Napjaink kisebbségi magyar irodalma. Alföld, 1993/9. 70-73.

Széles Klára: Szeged–Kolozsvár 1955–1992. Kortárs, 1993/11. 111-113.

Király László: Skorpió. Alföld, 1994/8. 74-76.

Pécsi Györgyi: Olvasópróbák. Életünk, 1995/1. 93-95.

Monográfia egy modern erdélyi klasszikusról (Szász László: Egy szerencsés kelet-európai – Székely János). Alföld, 2001/3. 107-111.

Hiánypótló monográfia (Pécsi Györgyi: Kányádi Sándor). Bárka, 2004/1. 141-145. (és Irodalmi Jelen, 2003/23. 1-2.; Helikon, 2004/23. 16-18.)

Fájdalmak sűrű poézise (Balázs Imre József: Hervay Gizella). Hitel, 2004/9. 117-120. (és Helikon, 2004/21. 6-7.)

Posztmodern „példabeszédek” (Lengyel Tamás: Tamás evangéliuma). Bárka, 2004/6. 103-105. (és Együtt, 2004/4. 69-71.)

Monográfia Székely Jánosról (Elek Tibor könyve). Tiszatáj, 2004/12. 79-85. (és Helikon, 2005/3. 4-7.)

Monográfia Áprily Lajosról (Antal Attila könyve). Helikon, 2004/20. 4-7.

Ködöböcz Gábor: Hagyomány és újítás Kányádi Sándor költészetében. Debreceni Szemle, 2005/2. 305-307. (és Helikon, 2004/23. 16-18.)

Két könyv Kolozsvárról. Hitel, 2005/5. 116-123. (és Könyvesház, 2004/1-2. 56-61.)

A sejtekbe oltott félelem – Lászlóffy Csaba: A félelem halmazállapota. Irodalmi Jelen, 2005. március. 16. (és Magyar Jövő, 2008/1. 17-18.)

Székely szavainkban élünk – Sántha Attila: Székely szótár. Irodalmi Jelen, 2005. május. 20.

Szépség és méltóság – Vári Fábián László: Fecskehajtó idő. Irodalmi Jelen, 2006. január. 18. (és Együtt, 2006/1. 50-54.)

Escorial, avagy a Cs-tartomány – Tanulmánykötet Cselényi Lászlóról. Új Holnap, 2006/2. 79-80. (és Szőrös Kő, 2004/6. 68-69.)

Krónikás falurajz (Sarusi Mihály könyve). Új Horizont, 2006/4. 158-160.

Poszt-abszurd rejtelmek – Sigmond István: Csókavész. Irodalmi Jelen, 2007. január. 20.

Írói életrajz, pályakép, kortörténet – Sipos Lajos: Tamási Áron. Irodalmi Jelen, 2007. május. 23.

Serfőző Simon: Még nincs vége. Könyvheti Újság 2007. 6.

Sipos Lajos: Tamási Áron. Kortárs, 2007/11. 115-118.

Legyen vers (Bakos Kiss Károly első kötete). Együtt, 2008/1. 60-64.

Madár János: Hullong az idő. Duna-part, 2008/4. 106-109.

A költői szó mélységei és labirintusai (Hadnagy József új kötete elé). Múzsa, 2008. december 20. 7.

Nagymonográfia Lászlóffy Aladárról. Magyar Napló, 2009/1. 58-59.

Lászlóffy Aladár világa (Széles Klára nagymonográfiája). Helikon, 2009/3. 6-7.

Csillagfény és homály közt – Bálint Péter tanulmánykötetéről. Agria, 2009/3. 100-107.

Janicsár-idő, szekus-világ egy új erdélyi regényben (Lőrincz György: Besúgó voltam, szívem). Bárka, 2009/6. 114-115.

Sorsirodalom – társadalomrajz (Cseke Péter: A magyar szociográfia erdélyi műhelyei). Hitel, 2010/1. 118-123.

Áfonyás fohászok (Petrőczi Éva: A patak éneke). Agria, 2011/4. 215-217.

Önelemző lírai gondolatiság (Benő Attila: A kórus és a kutyák). Agria, 2012/3. 240-242.

„Egy hazából két haza lett, de én még mindig csak egy vagyok” – Lengyel János: Mitracsek úr elfuserált életének hiteles története. Agria, 2012/4. 262-264.

Önelemző lírai gondolatiság (Benő Attila: A kórus és a kutyák). Agria, 2012/3. 240-242.

Szakmonográfia Wass Albertről – Balázs Ildikó: Wass Albert erdélyi korszaka 1923–1944. Agria, 2013/2. 208-212.

Számvetés és perújrafelvétel – Szász István Tas könyve a kolozsvári Hitel szellemi műhelyéről. Erdélyi Toll, 2013/3. 66-71.

Farkas Gábor új verseskönyve (Hierophania). Partium, 2013/2. 97-98.

Természet és halál – Sebők Melinda: Halálmotívum Rónay György és Pilinszky János tájköltészetében. Agria, 2013/3. 240-244.

„Hogy elfogadjanak…” – Bakonyi István monográfiája Petrőczi Éváról. Vár , 2013/4. 77-81.

Számvetés és perújrafelvétel – Szász István Tas könyve a kolozsvári Hitel szellemi műhelyéről. Agria, 2014/2. 238-243.

Lászlóffy Csaba verseskönyvéről. Partium, 2014/1. tavasz, 80-84.

Nagymonográfia a Barbaricum mindeneséről (Rideg István: Körmendi Lajos világa). Partium, XXIV. évf. 2015/1. 64-68.

Film és multimédia

Portréfilm, Echo TV (2009)

Szereplés Koltay Gábor filmjében Wass Albertről (2007)

Konferenciaszervezés

Wass Albert Memorial Conference, Debrecen College of the Reformed Church, 2008.

Regularly, yearly organisation of the International Conference of Hungarian Writers in Tokaj

Nyilvános megjelenések

Kortárs Magyar Írók Kislexikona, Kortárs Magyar Írók, Új Magyar Irodalmi Lexikon, Révai Új Lexikona Magyar Nagylexikon, Nemzetközi és Magyar Ki Kicsoda, Who is Who Magyarországon, International Authors and Writers Who’s Who /Cambridge/, Ki kicsoda a hírközlésben?, Ki kicsoda a magyar oktatásban, A magyar irodalom évkönyve, Országgyűlési Almanach, Kislexikon, JAK-lexikon, Költők, írók, kritikusok /Debrecen/, Debreceni Irodalmi Lexikon etc.

Magyar Nemzet, 2005. jún. 11.; Magyar Napló, 2010/10./, Laczkó András: Bertha Zoltán iskolái, Confessio, 2003/1. in: Laczkó András: Írók és iskolák II., 2002.; Stefka István: Rendszerváltók, Bp., Kairosz, 2006.

Debreceni Irodalmi Napok, 1982. november 18-19. (Előadásom: Az irodalom szerepe ma)

Debreceni Irodalmi Napok, 1984. november 22-23. (Előadásom: Érték, válság, kritika)

Egyetemi és főiskolai folyóiratok szerkesztőinek találkozója. Debrecen, KLTE, 1987. április 16-17. (Előadásom: Helyzetek és irányok)

II. Nemzetiségi Színházi Fesztivál – színházi és történettudományi szimpózium. Kisvárda, 1990. június 7-11. (Előadásom: Az erdélyi magyar irodalom újabb korszaka)

A romániai magyar irodalom 1970–1990. Debreceni Irodalmi Napok, DAB, 1990. november 15-17. (Előadásom: a posztmodern felé) Előadások korábban, 1982-ben és 1984-ben is.

Érték és értékrend az egyetemes magyar irodalomban. Kolozsvár, 1992. szeptember 25-26. (Babes-Bolyai Tudományegyetem) (Előadásom: Posztmodernizmus és értékkonzervativizmus)

Feltáratlan értékek a magyar irodalomban. Budapest, 1993. november 25-26. (ELTE, MTA) (Előadásom: Egy elfeledett Tamási-regény)

A népi mozgalom és a magyar társadalom. Budapest, 1993. szeptember 9-10. (Politikatörténeti Alapítvány, ELTE, MTA) (Előadásom: Transzszilvánizmus és népiség)

Magyar Reformátusok III. Világtalálkozója. Erdély, Szilágyság, 1996. augusztus 4. (Előadásom: Millecentenárium: magyar irodalom, magyar megmaradás)

Váci Mihály Irodalmi Társaság konferenciája. Nyíregyháza, 1996. augusztus 26-31. (Előadásom: Magyarság és ünnep)

A határontúli magyar irodalom napjainkban – III. Nemzetközi Könyvtáros Konferencia. Békéscsaba, Megyei Könyvtár, 1996. október 7-11. (Előadásom: A mai erdélyi magyar irodalom)

Centenáriumi Tamási Áron-emlékkonferenciák: 1997. szeptember 26., Budapest, PIM; 1997. október 4., Budapest, Ráday Kollégium; 1997. október 10. Székelyudvarhely, EME, EMKE; 1997. október 20. Budapest, MVSZ.

Németh László irodalomszemlélete. Debrecen, DAB, 1998. május 8. (Előadásom: Németh László Tamási Áronról)

Nyirő József-emlékkonferencia. Budapest, Szent László Akadémia, 1998. november 30. (Előadásom: Nyirő József munkássága); uo. 2002. október 16. (Előadásom: Nyirő József és az erdélyi pikareszk)

Irodalmi Társaságok Szövetsége vándorgyűlése és konferenciája. Fehérgyarmat–Szatmárcseke, 1999. július 2-4. (Előadásom: A transzszilvánizmus és az erdélyi magyar irodalom)

Páskándi-ünnepségek 2000. Szatmárnémeti–Szatmárhegy, 2000. május 19-20. „Mi nékem az igazság?” Irodalmi tanácskozás Páskándi Géza életművéről. (Szatmárnémeti Kölcsey Kör, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Szatmár Megyei Művelődési Felügyelőség, Páskándi Géza Baráti Társaság) (Előadásom: Erkölcs, nemzet, történelem – Sorskérdések Páskándi Géza Árpád-házi királydrámáiban) Előadás korábbi Páskándi-emlékkonferencián is, 1998-ban, legutóbb 2005-ben.

Reményik Sándor emlékkonferencia. Kolozsvár, 2000. augusztus 26-27. „Egy lángot adok, ápold, add tovább…” 110 éve született Reményik Sándor. (Zsinatpresbiteri Evangélikus– Lutheránus Egyház, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Reményik Sándor Művészstúdió Alapítvány) (Előadásom: Reményik Sándor vallásos lírájának jelentősége)

A határon túli magyar irodalom integrációjának kérdései. Kerekasztal-konferencia a Károlyi Palota Kulturális Központban, Budapest, 2001. március 13. (Előadásom: A nemzeti kisebbségi kultúrák alapkérdései)

A Németh László Társaság és a Petőfi Irodalmi Múzeum centenáriumi konferenciája Németh László életművéről. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2001. március 29. (Előadásom: Erdélyi protestáns drámahősök)

Németh László születésének 100. évfordulója tiszteletére rendezett emlékkonferencia. Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara, Sárospatak, 2001. április 18. (Előadásom: Németh László és Sárospatak)

Németh László születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékkonferencia. Debrecen, Déri Múzeum, 2001. április 21. (Népi Írók Baráti Társasága Czine Mihály Kelet- magyarországi Területi Műhelye) (Előadásom: Németh László Tanú-korszaka)

Németh László-konferencia. Eger, 2001. április 26. (Kálnoky László Egyesület, Eszterházy Károly Főiskola, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Megyei Művelődési Központ) (Előadásom: Németh László Tanú-korszaka)

Németh László, a tanár, az író, a tudós, a XX. század polihisztora – emlékülés Németh László születésének századik évfordulója alkalmából. Debrecen, Debreceni Akadémiai Bizottság, 2001. május 4. (Debreceni Egyetem, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, DAB) (Előadásom: Németh László eszmevilágának filozófiai alapvonásai)

Kós Károly életműve a harmadik évezred elején. Nemzetközi konferencia. Budapest, 2001. május 8-10. (Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Magyar Írószövetség, Fővárosi Állat- és Növénykert, Hungaria Nostra Foundation of Los Angeles stb.) (Előadásom: Kós Károly prózaírásának modernsége)

Identitásproblémák Erdélyben az ezredfordulón. Szabédi Napok. Kolozsvár, 2001. június 14-16. (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Magyar Írószövetség, Babes–Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Anyanyelvi Konferencia, Korunk Stúdió) (Előadásom: Erdélyiség és irodalomtörténet)

V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Finnország, Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10. (Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Jyväskyläi Egyetem) (Hatalom és kultúra; előadásom: „Kettős elnyomásban” – Hatalomképzetek az újabb kisebbségi /erdélyi/ magyar irodalomban)

„Magyarság és Európa” – Németh László irodalmi vitái. A magyar irodalom nemzetközi tanácskozása Tokajban. 29. Tokaji Írótábor, 2001. augusztus 14-16. (Magyar Írószövetség, Tokaji Írótábor Egyesület) (Előadásom: Magyarság és Európa – Németh Lászlóról) Előadások a Tokaji Írótábor korábbi tanácskozásain is, 1992-ben, 1996-ban, 1999-ben.

Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Irodalmi és Nyelvészeti Szekciójának konferenciája. Budapest, Ráday Kollégium, 2001. augusztus 20-24. (Előadásaim: 2001. augusztus 21-én: Keresztyén szellemiség a modern magyar irodalomban; 2001. augusztus 24-én: Németh László)

Intertextualitás a két világháború közötti kisebbségi magyar szépprózában. Nemzetközi tudományos konferencia. Miskolc, 2001. október 8. (Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Közép-Európa Irodalma és Kultúrája Tanszék) (Előadásom: A folklórhagyomány architextualitásának jelentősége Tamási Áronnál – különös tekintettel a Szűzmáriás királyfira)

„Sajtóértekezlet” – Szilágyi Domokos és költészete negyedszázad távlatából. A VI. Szilágyi Domokos Napok irodalmi tanácskozása. Szatmárnémeti, Nagysomkút, 2001. október 26-28. (Szatmárnémeti Kölcsey Kör, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület) (Előadásom: Szövegköziség és sorsjelentés Gondolatok Szilágyi Domokosról) Előadások a korábbi Szilágyi Domokos-emlékkonferenciákon is, 1993-ban, 1996-ban.

Wass Albert Nap. Emlékkonferencia. Budapest, Károlyi Palota, 2001. október 30.

(Károlyi Palota Kulturális Központ, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet) (Előadásom: Wass Albert és a háborús fordulatok)

Sütő András születésnapi konferencia. EMKE, Pusztakamarás (református templom), 2002. június 16. (Előadásom: Sütő András életművének jelentősége) (Előadásomból részlet a Magyar Rádió „Határok nélkül” című műsorában, 2002. június 17.)

Illyés Gyula száz éve. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Budapest, Ráday Kollégium, 2002. augusztus 24. (Előadásom: Illyés Gyula és a nemzeti sorskérdések)

Illyés Gyula születésének centenáriuma – emlékkonferencia. Debreceni Egyetem, DAB, MIT, Debrecen, 2002. szeptember 27. (Előadásom: Illyés Gyula lírai világlátásának néhány vonásáról)

„Minden csillag Zágon felé mutat…” Wass Albert-konferencia. Budapest, Kossuth Klub, 2002. szeptember 28. (Előadásom: Wass Albert pályája – munkásságának irodalomtörténeti szerepe)

A hagyomány mint feladat – az 1920-as évek magyar irodalmában. KGRE, PIM, Budapest, 2002. október 3-4. (Előadásom: Architextualitás és remitologizáció – Tamási Áron a húszas években)

Illyés Gyula emlékkonferencia. Népi Írók Czine Mihály Baráti Társasága, Debrecen, Déri Múzeum, 2002. október 12. (Előadásom: Illyés Gyula irodalomtörténeti helye)

Kerekasztal-konferencia Nagy Zoltán Mihályról – Magyar Írószövetség, 2003. május 8. – (Előadásom: A sátán fattya című sorsregény) (a konferencia anyaga: Magyar Napló, 2003/8. 32-37.)

„Mi nékem az igazság?” III. Páskándi Géza emlékkonferencia – Páskándi ünnepségek 2003. – Páskándi, az ember (A költő létmodellje). EMKE, Kölcsey Kör, Szatmárnémeti, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, 2003. május 16-17. (Előadásom: Páskándi Géza nagy erdélyi elődökről, kortársakról)

In memoriam Páskándi Géza. Irodalomelméleti emlékkonferencia. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2003. május 21. (Előadásom: Árpád-házi dráma-triptichon) Az előadás mellett két plenáris ülésszakot elnökként vezettem.

Irodalmi életünk a szórványban – a megmaradás esélyei. Irodalmi Társaságok Szövetsége XII. Vándorgyűlése. Arad, 2003. július 17-20. (Előadásom: Magyar hit- és sorsköltészet) (közvetlen és jelentősebb visszhang: Karácsonyi Zsolt, Nyugati Jelen, 2003. július 19-20. 1., 14.; Karácsonyi Zsolt velem készített interjúi: Az irodalom több, mint társaság, Nyugati Jelen, 2003. július 23. 10.; A transzilvanizmus mai állásáról, Nyugati Jelen, 2003. augusztus 7. 10.)

Nyelvünk, irodalmunk és nemzeti kultúránk esélyei. Magyarkanizsa (Szerbia), 51. Kanizsai Írótábor tanácskozása, 2003. szeptember 3-6. (Előadásom: Sorstudat és nemzeti létesély) – Az írók felelőssége és a szabadság. 54. Kanizsai Írótábor tanácskozása, 2006. szeptember 6-9. (Előadásom: 1956 üzenete) – Provincializmus – egészséges regionalizmus. 55. Kanizsai Írótábor tanácskozása, 2007. szeptember 5-8. (Előadásom: Regionális és egységes nemzettudat) – Az én olvasóm – napló és levél. 56. Magyarkanizsai Írótábor tanácskozása, 2008. szeptember 3-6. (Előadásom: Modern klasszikusaink naplóiról) – Nosztalgia és vallomás a modern irodalomban. 57. Magyarkanizsai Írótábor tanácskozása, 2009. szeptember 2-5. (Előadásom: Móricz Zsigmond délvidéki riportjai)

A prózaíró Németh László – Recepciótörténet és új értelmezés. Debrecen, DAB, 2004. november 5. (Debreceni Egyetem, MIT, Németh László Társaság) (Előadásom: A létszerű ambiguitás regénye)

„De mi a népiesség…?” Budapest, 2004. november 18-19. (ELTE, MTA, Kölcsey Intézet, Illyés Archívum) (Előadásom: Népiség, modernség, erdélyiség)

Móricz Zsigmond emlékülés. Budapest, Magyar Írószövetség, 2004. december 6. (Előadásom: A modern magyar irodalom „sámánszerű” prózaköltője)

Polgár és nemzet. Kassa, Thália Színház, 2005. július 14-17. (Irodalmi Társaságok Szövetsége) (Előadásom: A XX. századi felvidéki irodalom és irodalmi élet)

A humor szerepe a magyar irodalomban. Békéscsaba – Gyula, 2005. augusztus 2. (Békés Megyei Könyvtár, Gyulai Várszínház, Körös Irodalmi Társaság, Bárka) (Előadásom: Székely humor – erdélyi írók tollán)

A kálvinizmus és a magyar kultúra – Kárpát-medencei tudományos tanácskozás. Szatmárnémeti – Csenger, 2005. szeptember 23-24. (Előadásom: Czine Mihály és a protestáns szellemi örökség)

Király István és könyvtára. Sárospatak, Református Kollégium Tudományos Gyűjteménye, 2006. május 20. (Előadásom: Emlékezés Király Istvánra)

VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Debrecen, 2006. augusztus 21-26. (Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debreceni Egyetem) (Kultúra, nemzet, identitás; előadásom: Csángó versek – csángó költők; a „Kisebbségi magyar irodalom” című szimpózium vezetése Márkus Bélával)

A mítosz poétikája – Gellért Sándor tudományos emlékkonferencia. Szatmárnémeti, 2006. december 2. (Előadásom: Gellért Sándor költészetének értékvilága)

Dsida Napok – Száz éve született Dsida Jenő. Irodalomtörténeti tanácskozás. Szatmárnémeti – Kolozsvár, 2007. május 17-19. (EMKE, RMDSZ, Kölcsey Kör) (Előadásom: Dsida Jenő kritikai nézeteiről)

Bálint Tibor Emlékkonferencia. Kolozsvár, 2007. május 21-22. (Erdélyi Magyar Írók Ligája, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár Társaság) (Előadásom: Bálint Tibor írói pályája és életművének jelentősége)

IV. Partiumi Írótábor. Nagyvárad, 2007. július 5-7. (Pro Universitate Partium Alapítvány, Partiumi Magyar Művelődési Céh, Anyanyelvi Konferencia) (Előadásom: Ady Endre korszerűsége)

Szent László városa és a Partium. Nagyvárad, 2007. július 12-15. (Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetsége XVI. vándorgyűlése) (Előadásom: Németh László partiumi gyökerei és nagyváradi beszéde)

Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma (Irodalmi és Nyelvi Szekció) konferenciája. Budapest, Ráday Kollégium, 2007. augusztus 21-24. (Előadásom 2007. augusztus 22-én: Czine Mihály és a protestáns-református magyar irodalmi hagyományok)

Szakrális-spirituális költészetünk az utóbbi negyedszázadban. Érd, 2007. szeptember 5. (Csuka Zoltán Városi Könyvtár) (Előadásom: Istenélmény az újabb erdélyi lírában)

IX. Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferencia – Kulturális nemzeti stratégia kidolgozása civil összefogással a közös Európában. Budapest, Magyar Kultúra Alapítvány Székháza, 2007. szeptember 21. (Kráter Műhely Egyesület, MKA) (Előadásom: Csángómagyar sorsköltészet)

Dsida Jenő Emléknap. Csenger, Művelődési Központ, 2007. október 8. (Előadásom: Dsida Jenő és az erdélyi magyar líra)

Mítosz vagy valóság? – 130 esztendeje született Ady Endre. Szatmárnémeti – Nagykároly – Adyfalva (Érmindszent), 2007. november 15-17. (EMKE, Kölcsey Kör, Anyanyelvi Konferencia) (Előadásom: Ady korszerűsége és hatása a mai erdélyi lírában)

Megértjük-e Wass Albertet? – Emlékkonferencia Wass Albert születésének 100. évfordulója alkalmából. Pomáz, 2008. február 15. (Pomázi Teleki–Wattay Zenekastély) (Kráter Műhely Egyesület) (Előadásom: A bölcselő Wass Albertről) (és levezető elnökség)

Sütő András est. Budapest, 2008. február 19. (László Gyula Történelmi és Kulturális Egyesület, MOM Művelődési Központ) (Előadásom: Sütő András életműve)

A Biblia Éve. Eger, Kálvin Ház, 2008. március 2. (Egervölgyi Református Egyházmegye) (Előadásom: Vallásos témakörök és bibliai motívumok az erdélyi magyar irodalomban)

„Párhuzamos Sajtóértekezlet” – Emlékkonferencia Dsida Jenőről, Páskándi Gézáról és Szilágyi Domokosról. Szatmárnémeti, 2008. május 15-18. (EMKE, Kölcsey Kör) (Előadásom: „Szelíd fényű glória” – Páskándi Géza Dsida Jenőről)

Páskándi 75 – Emlékező est. Budapest, 2008. május 20. (Petőfi Irodalmi Múzeum) (Előadásom: Páskándi Géza és a nemzeti sorskérdések)

Irodalom a történelemben – irodalomtörténet. Budapest, 2008. június 9. (Magyar Írószövetség, Magyar Művészeti Akadémia) (Előadásom: Kisebbségiség és modernség)

Sütő András emlékezete. Marosvásárhely, Bernády György Közművelődési Központ, 2008. június 21. (Sütő András Baráti Egyesület) (Előadásom: Sütő András emlékezete)

Debreceni Wass Albert Napok. Ünnepi és tudományos emlékülés. Debreceni Református Kollégium, 2008. június 27. (Wass Albert Társaság) (Előadásom: Wass Albert életművének jelentősége) (és levezető elnökség)

V. Partiumi Írótábor. Nagyvárad, 2008. július 3-5. (Pro Universitate Partium Alapítvány, Partiumi Magyar Művelődési Céh, Partiumi Írótábor Egyesület) (Előadásom: Ady-hatások az újabb erdélyi magyar költészetben)

Válaszutak metszéspontján – Szárszóért Fesztivál 1943–2008 (Jubileum 65). Balatonszárszó, Magyarországi Református Egyház „Soli Deo Gloria” Konferencia Központ, 2008. augusztus 11-17. (Előadásom: Harmadik út és kisebbségi magyarság)

Irodalmi értékrendek, pályakezdés, érvényesülés. XXXVI. Tokaji Írótábor. Tokaj, 2008. augusztus 13-15. (Előadásom: Nemzeti irodalmi paradigma)

„Nyugat csapatjának keleti zászlója” – Konferencia a Nyugat és a kelet-magyarországi régió kapcsolatáról a folyóirat indulásának 100. évfordulójára. Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 2008. október 17. (Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület) (Előadásom: Ady-hatások az erdélyi magyar költészetben)

Sánta Ferenc emlékülés. Budapest, 2008. október 29. (Magyar Írószövetség) (szekcióelnöklés)

A Holnaptól a Nyugaton át a Kelet Népéig. Irodalmi tanácskozás – 100 esztendeje jelent meg a Nyugat. Szatmárnémeti – Adyfalva (Érmindszent), 2008. november 21-22. (EMKE, Kölcsey Kör, Anyanyelvi Konferencia, Királyhágómelléki Református Egyházkerület) (Előadásom: A Nyugattól a Kelet Népéig – Németh László eszmevilágáról)

A Biblia éve – Debreceni Irodalmi Találkozó. Debrecen, Református Kollégium, 2008. november 29. (A Népi Írók Baráti Társasága Czine Mihály Kelet-Magyarországi Területi Műhelye) (Előadásom: Biblia és irodalom)

„2008. a Biblia éve” – A Biblia mint ősforrás: értelmezések, feldolgozások, kommentárok. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, 2008. decvember 5. (Irodalomtudományi Doktori Iskola) (Előadásom: Psalmus Transsylvanicus – Vallási, biblikus képzetformák az újabb erdélyi magyar lírában)

Nagy László Emléknapok. Eger, 2009. január 30-31. (Eger Megyei Jogú Város, Magyar Írószövetség) (Előadásom: Nagy László emlékezete)

„Magyar Jövő”. Nemzetközi irodalmi konferencia. Budapest, Budai Vár, 2009. február 27. (Magyar Kultúra Alapítvány) (Előadásom: Identitás, megmaradás)

A rendszerváltozások megjelenítései a magyar irodalomban. Budapest, Magyar Írószövetség, 2009. március 6. (Előadásom: Erdélyi sorsképek a fordulatról)

Áldozat és Ima. Budapest, 2009. május 22-23. (Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Vallástudományi Társaság) (Előadásom: „Köznapi mennyország! – Ilyet akarok.” – A szekularizált vallásosság lírai formái Illyés Gyula költészetében)

Pályatükrök – Húsz portré fiatal alkotókról. Budapest, Magyar Írószövetség, 2009. június 3. (Előadásom: Király Farkas költészete)

Tamási Áron Emlékest. Budapest, 2009. június 3. (Magyarok Világszövetsaége, Szent László Akadémia, Budapesti Székely Kör) (Előadásom: Tamási Áron irodalmi levelezése)

VI. Partiumi Írótábor. Nagyvárad–Érsemjén, 2009. július 2-4. (Pro Universitate Partium Alapítvány, Partiumi Magyar Művelődési Céh, Partiumi Írótábor Egyesület) (Előadásom: Identitás, megmaradás)

Határtalan hazában – a KITÁSZ (Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetsége) XVIII. Vándorgyűlése. Kecskemét, Katona József Emlékház, 2009. július 9-12. (Előadásom: Lászlóffy Aladár 1937–2009)

Élő nyelv, élő irodalom – Hagyomány és kihívás. XXXVII. Tokaji Írótábor. Tokaj, 2009. augusztus 12-14. (Előadásom: A nyelvi önreflexió változatai a mai magyar irodalomban. Szekcióelnöklés a Kortárs szépirodalom című munkacsoportban)

Sztánai Napok 2009. Sztána, 2009. augusztus 22-23. (Szentimrei Alapítvány) (Előadásom: Dsida Jenő kritikai nézetei)

Berekfürdői Írótábor, Református Egyház (Megbékélés Háza), 2009. szeptember 4-9. (Előadásom: A Kunság irodalma)

„Ex oriente lux” – Konferencia a Kelet Népe című folyóiratról. Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 2009. október 16. (Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület) (Előadásom: Németh László útja a Nyugattól a Kelet Népéig; és ülésszak-elnöklés)

Erdély mai irodalma. Székelyudvarhely, Városháza, 2009. október 24. (Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány) (Előadásom: A mai erdélyi magyar irodalom)

Magyar irodalom a Partiumban. Nagyvárad, Partiumi Keresztény Magyar Egyetem, 2009. november 3. (Előadásom: Regionalitás és egyetemesség a magyar irodalomban)

Kortárs irodalom. Eger, 2009. november 18. (Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye) (Előadásom: Kortárs irodalmunk legfőbb tendenciái)

Ady Endre öröksége és az irodalom felelőssége. Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Múzeum, 2009. november 20-21. (EMKE, Szatmárnémeti Kölcsey Kör) (Előadásom: „Ady táltos-paripáján” – Ady a két háború közötti erdélyi költészetben)

Határtalan Irodalom. Budapest, 2009. november 26. (Magyar Írószövetség) (Előadásom: Új vetés Kárpátalján)

Lükő Gábor Emlékkonferencia. Hajdúböszörmény, 2009. november 28. (Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara) (Előadásom: Lükő Gábor Adyról)

Sütő András emlékkonferencia. Debrecen, 2010. március 29. (MTA DAB, Magyar Kultúra Alapítvány, Magyar–Amerikai Koalíció) (Előadásom: Az Advent a Hargitán – angolul)

XIII. Páskándi Napok 2010 – Irodalmi tanácskozás Páskándi Gézáról. Szatmárnémeti–Szatmárhegy, 2010. május 14-15. (EMKE, RMDSZ, Anyanyelvi Konferencia, Magyar Írószövetség) (Előadásom: Nyelvi, etnikai, politikai humor Páskándi Géza Szekusok című nagyregényében)

Ekszpanzió XXII. Nemzetközi Kortárs Művészeti Találkozó. Eger, 2010. szeptember 27-30. (Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Főegyházmegyei Könyvtár, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola) (Előadásom: Hagyomány és avantgárd)

Tendenciák a mai erdélyi és felvidéki irodalomban. Sokágú síp – A magyar irodalom égtájai. A magyar irodalom nemzetközi tanácskozása. 38. Tokaji Írótábor. Tokaj, 2010. augusztus 11-13.

„Psalmus Transsylvanicus” – Vallási, biblikus képzetformák az erdélyi lírában. Történelem és szakralitás. VII. Partiumi Írótábor. Nagyvárad. 2010. július 1-3.

2011. február 18. „Evilági feltámadásunk” – A Hitel folyóirat estje (TF-esték), Budapest, Testnevelési Egyetem, 2011. február 18.

2011. március 22. Budapest, Kálvin Kiadó, Magyar Írószövetség. Előadásom: Protestantizmus és modern magyar irodalom.

2011. április 12. Költészet Napja – Irodalom és kultúra. Eger, Városháza.

2011. május 14. Németh László Emlékkonferencia. Debrecen, Debreceni Református Kollégium, Népi Írók Baráti Társasága. Előadásom: Németh László Tanu-korszaka

2011. május 21. Szentendre, Kulturális Központ, Magyar Jövő folyóirat-találkozó. Előadásom: Kisebbségi magyar irodalmak

2011. június 9. Kortárs irodalmi folyóiratok találkozója. Beregszász, Európa–Magyar Ház (Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet). Előadásom: Regionalitás és egyetemesség

2011. június 14. Ünnepi Könyvhét, Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. Előadásom: Kortárs folyóirat-irodalom

2011. július 7-9. Nagyvárad. VIII. Partiumi Írótábor (Pro Universitate Partium Alapítvány, Partiumi Írótábor Egyesület, Partiumi Magyar Művelődési Céh). Magyar irodalom – magyar jövő. Előadásom: 2011. július 8. Sors, identitás, megmaradás; 2011. július 9. A megtartó szellem követségében (laudáció)

2011. augusztus 10-12. A magyar irodalom élete és állapota – Kihívások és válaszok. XXXIX. Tokaji Írótábor – A magyar irodalom nemzetközi tanácskozása. Előadás és elnöklés a tanácskozás plenáris ülésén, 2011. augusztus 10-én.

2011. augusztus 22-27. Nyelv és kultúra a változó régióban – VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár (Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság). Előadásom (2011. augusztus 26-án): Nyelvi, etnikai, politikai humor erdélyi írók műveiben.

2011. augusztus 31 – szeptember 3. 59. Magyarkanizsai Írótábor (Délvidék). A könyv sorsa című tanácskozás (szeptember 3-án). Előadásom: Ember és betű.

2011. október 14. Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége – Bécsi Magyar Otthon (Bécsi Napló), Bécs (Wien). Előadásom: A kortárs magyar irodalom.

2011. október 15. Felsőőr (Oberwart), Református Gyülekezeti Ház. Előadásom: A kortárs magyar irodalom

2011. október 28-29. Szatmárnémeti–Kolozsvár. Szilágyi Domokos Napok. EMKE, Kolozsvár Társaság. „Sajtóértekezlet – 2011” – Irodalmi tanácskozás, emlékkonferencia. Előadásom: A kritikaíró Szilágyi Domokos. Valamint: nyitó plenáris ülésen elnöklés.

2011. december 16. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Stephaneum. A Tarisznyától mind tovább… – Konferencia Turcsány Péter (költői) életművéről. Előadásom: Indulás és irodalomtörténészi kiteljesedés.

Előadás a veszprémi Pannon Egyetemen, 2012. március 28. Címe: Kárpátaljai irodalom (Kárpátaljai Napok rendezvénysorozat keretében)

2012. április 3-6. Sárvár, 35. (XXXV.) Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázat és Tábor (Találkozó) (Írók Szakszervezete, Írók Alapítványa, Budapest; Sárvári Tinódi Gimnázium) Zsürizés, előadás, műhelymunka

Korreferátum kerekasztal-beszélgetésen. Titkos írás – Beszélgetés Szőnyei Tamás Titkos írás – Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet, 1956–1990 című könyvéről. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, BTK, 2012. május 3.

A Székely Apostol, Nyirő József Emlékkonferencia, Budapest, Magyar Írószövetség, 2012. május 23. A Magyar Országgyűlés Hivatala, Magyar Írószövetség. Előadásom: Nyirő József Krisztus-drámája (A Megfeszített)

Bálint Tibor Emlékest. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2012. május 29. Előadásom: Bálint Tibor írói jelentősége

2012. július 5-7. Nagyvárad. IX. Partiumi Írótábor (Pro Universitate Partium Alapítvány, Partiumi Írótábor Egyesület, Partiumi Magyar Művelődési Céh). Partium kortárs magyar irodalma. Előadásom: 2011. július 6. Kortárs erdélyi gondolati költészet.

2012. augusztus 15-17. 40. Tokaji Írótábor. Eltitltva és elfelejtve – A hallgatás és elhallgattatás évei a magyar irodalomban 1945–1965. Elnöklés és értékelő, összefoglaló előadás.

2012. október 3-4. Nyíregyháza, Nyíregyházi Fóiskola. János István (A tudós, a tanár, az ember) Emlékkonferencia. Előadás: Psalmus Transsylvanicus – Az újabb erdélyi magyar vallásos líra (In memoriam János István)

2012. november 14. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum. Irodalmunk visszahódítása – Irodalomértésünk helyzetéről és a nemzeti szempontú irodalomértés esélyeiről. Konferencia. (Könyves Szövetség, Magyar Művészeti Akadémia) Előadásom: Szempontok a magyar nemzeti irodalmi paradigmához

2012. szeptember 16. Berekfürdő. Előadás: Körmendi Lajos világa.

2012. november 8. Budapest, Magyar Írószövetség. Előadás: Mágikus figuralitás – Finta Edit művészetéről (Áttűnések című könyvéről)

2012. november 14. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum. Irodalmunk visszahódítása – Irodalomértésünk helyzetéről és a nemzeti szempontú irodalomértés esélyeiről. Konferencia. (Könyves Szövetség, Magyar Művészeti Akadémia) Előadásom: Szempontok a magyar nemzeti irodalmi paradigmához

2012. november 16. Piliscsaba (Pázmáneum), Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara. Babits és kortársai – Mester szakos és doktori iskolai hallgatók konferenciája. (TÁMOP – Új Széchenyi Terv) Szekcióelnöklés

2012. december 6. Eger, Bródy Sándor Megyei Könyvtár, Magyar Irodalomtörténeti Társaság (MIT) Heves Megyei Tagozata – A hatvanéves Cseh Károly köszöntése. Előadásom: Fénylő szavak poétája

2012. december 14. Eger, Református Egyház, Kálvin Ház. Ötéves az Agria. Előadásom: Kortárs magyar irodalomértés az Agria folyóiratban

Erdély vonzásában. Előadás. (Erdély felé – Esszék, tanulmányok könyvem bemutatása) Budapest, Magyar Írószövetség, Napkút Kiadó, 2013. január 24.

2013. március 7. Magyar Írószövetség, Budapest. Előadás Teleki Pálról és Kelemen Erzsébet Getszemáni magány című kétnyelvű (magyar és lengyel) drámakönyvéről (Bp., Hungarovox Kiadó, 2013).

2013. március 26-29. Sárvár. 36. (XXXVI.) Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázat és Tábor (Találkozó) (Írók Szakszervezete, Írók Alapítványa, Budapest; Sárvár Város Önkormányzata, Sárvári Tinódi Gimnázium) Előzsürizés, zsürizés, előadás, műhelymunka

2013. május 17. Budapest, Országos Idegennyelvű Könyvtár. Előadás: Lászlóffy Csaba életműve

2013. június 9. Saját könyveim dedikálása a 84. Ünnepi Könyvhéten, Budapesten a Vörösmarty téren.

Kortárs magyar irodalom. Előadás a II. Hajdúböszörményi Írótábor programjában (mint a Magyar Írószövetség Hajdú-Bihari Írócsoportjának elnöke). Hajdúböszörmény, 2013. június 26.

2013. július 4-6. Nagyvárad. X. Partiumi Írótábor (Pro Universitate Partium Alapítvány, Partiumi Írótábor Egyesület, Partiumi Magyar Művelődési Céh). Hagyomány, haladás, megmaradás. Előadásaim: 2013. július 4. Nagyváradtól Szárszóig – Németh László eszmevilága. – In memoriam Görömbei András. – 2013. július 5. „Kell-e térkép, hogy megtaláld hazádat?” – Egy nagyváradi költő, Tüzes Bálint életmúve. – Az Agria folyóirat újabb évfolyama.

2013. július 27. Hajdúböszörmény, Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör. Előadásom: A hajdúsági irodalom korszakai.

2013. augusztus 14-16. 41. Tokaji Írótábor. Eltiltva és elfelejtve II. A hallgatás és elhallgattatás évei a magyar irodalomban 1965–1989. Szekcióelnöklés: Határon túli új nemzedékek jelentkezése.

2013. augusztus 22. Debreceni Református Kollégium, Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma. Irodalomtudományi és nyelvészeti szekció, előadásom: A Makkai Sándor-életmű kutatásának legújabb fejezetei.

2013. szeptember 4-5. Filológia és irodalom – Kárpát-medencei Irodalmi MA- és PhD-hallgatók Konferenciája. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola. Dolgozatok bírálása és szekcióelnöklés.

2013. szeptember 20-21. Történelmi emlékezet, szociográfia és fikció a mai magyar prózában. ELTE Eötvös Collegium. (Írott Szó Alapítvány, MTA Irodalomtudományi Intézete, Magyar Napló Kiadó) Előadásom: Nagy Zoltán Mihály regénypoétikája

2013. szeptember 29. Graz (Ausztria), Magyar Katolikusok Egyesülete, Magyar Egyetemisták Klubja. Előadásom: Kortárs magyar irodalom

2013. november 7-8. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem (Írott Szó Alapítvány). Weöres Sándor emlékezete. Szekcióelnöklés. Előadásom: Öröklét – Weöres Sándor világképéről

2013. december 11. Budapest, Magyar Írószövetség, Felsőmagarország Kiadó karácsonyi új könyveinek bemutatása, előadás, beszélgetésvezetés (Kiss Dénes: Silányak ideje, Sárándi József: Hiányuniverzum, Pomogáts Béla: Varázslat és hatalom, Medvigy Endre: Adósságtörlesztés)

2014. április 8. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest. Előadás Áprily Lajosról és Reményik Sándorról

2014. április 15-18. 37. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázat és Tábor, Sárvár. Rendezők: Sárvár Város Önkormányzata, Sárvári Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola, Írók Szakszevezete, Írók Alapíványa (Budapest). Előzsüri és szóbeli zsüri tagja.

2014. április 25. Incognito Irodalmi Klub, Debrecen. Előadásom: Mai erdélyi költészet

2014. május 28. Lászlóffy Csaba erdélyi és Nagy Zoltán Mihály kárpátaljai író születésnapi köszöntése, előadás életművükről. Magyar Művészeti Akadémia, Magyar Írószövetség, Budapest

2014. május 29. Hungarovox Kiadó könyvheti bemutatója, előadás Farkas Gábor verseskönyvéről, Magyar Írószövetség, Budapest

2014. július 10-12. Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem, XI. Partiumi Írótábor (Partium – Kompország. Irodalom és identitás). Partiumi Magyar Művelődési Céh, Partiumi Keresztény Egyetem, Pro Universitate Partium Alapítány. Előadásom: Sorsjelző. (2014. július 11.)

Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma konferenciája, Sárospatak, Sárospataki Református Teológiai Akadémia, 2014. július 13-15. Előadásom: Németh László és Sárospatak (Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció, 2014. július 14.)

„Nagy jövő mögöttünk” – Elhallgatva és elfelejtve. 42. Tokaji Írótábor, Tokaj, 2014. augusztus 13-15. (Tokaji Írótábor Egyesület) Elnöklés a tanácskozás első plenáris ülésén

Újrealizmus és modern népiség a mai magyar irodalomban. Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, 2014. október 6. (Írott Szó Alapítvány konferenciája) Szekcióelnöklés. Előadásom: A föld lírai metaforája és metafizikája – néhány költőnk verseiben.

Széphalom Könyvműhely 25 – Magyar Napló 20 – Irodalmi műhelyek szerepe a Kárpát-medencében. Budapest, 2014. október 11. (Magyar Napló Kiadó jubileumi rendezvénye) Előadásom: A könyv- és lapkiadás mai küldetése

A 25 éves Hazanéző folyóirat és könyvkiadó (Erdély, Korond, Firtos Művelődési Egylet) jubileumi rendezvénye. Budapest, Magyar Írószövetség, 2014. október 14. Előadásom: A Hazanéző folyóirat jelentősége

„Szembenézni a földönfutó idővel…” – Serfőző Simon költészete (Serfőző Simon szerzői estje, tudományos-ismeretterjesztő bevezető előadás). 2014. november 17. Sárospatak, A Művelődés Háza és Könyvtára, Zrínyi Ilona Városi Könyvtár

Culture of Migration II.: Post-Confessional Era from the Nineteenth to the Twenty-First Century. Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences. Conference program: Reformation and the Hungarian Culture of Migration: Five Centuries of Survival of Reformed Hungarians All Over the World. Előadásom: Emigration, Mission, and Translation: Hungarian Literature in English. Budapest, 2014. november 28.

Budapest, Magyar Írószövetség, Arany János Alapítvány, Széphalom Könyvműhely, Írók Alapítványa. Előadásom: Oláh János költői arcképe (Oláh János: Belső tükör – Összegyűjtött versek 1958–2014 című könyvének bemutatóján). 2014. december 9.

A Himnusz születésnapja – A Magyar Kultúra Napja 2015. Tokaj, Tokaji Kulturális és Konferenciaközpont, 2015. január 22. Díszelőadás (a Tokaji Írótábor és a Magyar Írószövetség nevében)

Budapest, MOM Kulturális Központ. Nemzet és függetlenség – a Hitel folyóirat estje (a lap 2015/2-es tematikus számának bemutatója), 2015. február 18. Előadásom: Magyar út

38. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázat és Tábor, Sárvár, 2015. március 31. – április 3. Rendezők: Sárvár Város Önkormányzata, Sárvári Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola, Írók Szakszevezete, Írók Alapíványa (Budapest). Előzsüri és szóbeli zsüri tagja.Zoltán Bertha

Title: Mr / Dr / Dr habil. /
Gender: M
Year of Birth: 1955
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: 36 -1-872-1709

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1994 (PhD)
Discipline: Literary Studies
Title of Thesis: 'Bálint Tibor'
Issuing Institution: Kossuth Lajos University of Debrecen

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1978
Discipline(s): Hungarian Linguistics and Literature,
English Linguistics and Literature
Issuing Institution: Kossuth Lajos University of Debrecen

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
University of Debrecen Habilitation 2008
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Modern Hungarian Literature, Comparative Literature and Literary Theory
Current Position(s): Associate Professor

Previous Employer: Parliament of Hungary
Previous Position Held: MP (Member of Parliament)

Other Previous Employers: Kossuth Lajos University of Debrecen
Other Previous Positions Held: Librarian, Research Fellow


Areas of Research and Teaching

Twentieth Century an Contemporary Modern Hungarian Literature and Its Cultural and Institutional Environment
Hungarian Literature Abroad
Transylvanian Hungarian Literature

Membership in Research Groups and Projects

1980–1982: OTKA (Cultural Ministry of Hungary)
1995: K + F program (Educational és Cultural Ministry of Hungary)
1997–2000: MTA Supported Research Centres (no. 05202. and MKM FKFP 0426/1997. Project)
2001–2004: Széchenyi Program, Educational Ministry of Hungary, NKFP, no. 5. (National Heritage) Project no. NKFP 5/071. (responsible for part of the research work)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
1992-1994 Parliament of Hungary, Member of Committee for Education, Ethnic and Religious Groups
2000-2004 NKA (National Cultural Program), Member of Literary Book Edition College
2011 NKA (National Cultural Program), Member of Márai Literary College
2012–2015 NKA (National Cultural Program), Member of Book Edition College
2013- Head of OKTV (National Competition of Grammar Schools - ’’Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny – Hungarian Literature
2013-2017 Member of József Attila Prize
From 2014 - Corresponding member of the Division of Theory in the Arts of the Hungarian Academy of Arts (HAA)
From 2015 - Member of the Advisory Board of Arts Research Institute of the Hungarian Academy of Arts (HAA)

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
English advanced (state-admitted)
Russian basic (state-admitted)
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
József Attila Prize Ministry of Culture in Hungary 2004
Tamási Áron Prize Bethlen Gábor Foundation 2003
Széchenyi Scholarship for Professors Cultural Ministry of Hungary 2000–2004
Arany János Award   2014
Hungarian National Medal of Merit   2015

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Association of Hungarian Writers Elected member of the leading board
Hajdú-Bihar County Group of the Association of Hungarian Writers Head
International Association of Hungarian Studies  
Society of Hungarian Literary History  
MTA Common Board  
MMA – HAA (Hungarian Acadamy of Arts) Corresponding member
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Lázok János,
Babes-Bolyai University of Cluj
’Sütő András drámatrilógiája’ 1997
Szász László,
Babes-Bolyai University of Cluj
’Egy szerencsés kelet-európai –
Székely János’
1999
Végh Balázs Béla,
Babes-Bolyai University of Cluj
’Kanonizáció a kisebbségi
irodalmakban’
2003
Antal Balázs,
Babes-Bolyai University of Cluj
’Stílusok és irányzatok a Forrás
-nemzedékek prózájában –
Mózes Attila’
2008
Nagy Zoltán,
Babes-Bolyai University of Cluj
’Makkai Sándor – Módszer,
történelem, személyiség’
2012
Antal Attila,
Debrecen University
’Világalkotó elemek Áprily
Lajos költészetében’
2002
Penckófer János,
Debrecen University
’Tettben a jellem –
A magyar irodalom sajátos
kezdeményei Kárpátalján a huszadik század második felében’
2002
Vallasek Júlia Réka,
Debrecen University
’Erdélyi magyar irodalom 1940–44 között’ 2003
Elek Tibor,
Debrecen University
’Székely János’ 2004
Ködöböcz Gábor,
Debrecen University
’Hagyomány és újítás Kányádi Sándor költészetében’ 2005
Oláh Ildikó,
Debrecen University
’Wass Albert erdélyi korszaka (1923–1944)’ 2009
Sebők Melinda,
ELTE
’Természeti képekbe vetített
halálmotívum Radnóti Miklós, Rónay György és Pilinszky János költészetében’
2008
Miklós Ágnes Kata,
ELTE
’Nemzedékváltási problémák a hetvenes évek
romániai magyar irodalmában’
2009
Váradi Ferenc,
KRE
’Életmű, arcvonásokkal – kultusz és recepció
az önmagát megszemélyesítő Krúdy-oeuvre világában’
2009
Dr. Bárczi Zsófia, ELTE ’A másság reprezentációja – Magyar regények Szlovenszkón’ (habilitáció) 2014
Kurcz Ádám István,
Pázmány Péter
Catholic University
Identitás és történelem Gion Nándor prózájában 2015
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

A hetvenes évek romániai magyar irodalma. – A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája 1971–1980 (Görömbei Andrással). Budapest, TIT, 1983.; 1985. 156 l. + 212 l. (lektorálta Czine Mihály, Pomogáts Béla)

A szellem jelzőfényei. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1988. 208 l. (JAK-füzetek 34.)

Bálint Tibor. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990. 176 l. (Kortársaink; sorozatszerkesztő Juhász Béla, Rónay László)

Gond és mű (Tanulmányok az erdélyi magyar irodalom köréből). Budapest, Széphalom Könyvműhely, 1994. 244 l. (Aranyhal sorozat – esszék, tanulmányok)

Sütő András. Pozsony, Kalligram Könyvkiadó, 1995.; 1998. 264 l. (Tegnap és Ma – Kortárs Magyar Írók; sorozatszerkesztő Szegedy-Maszák Mihály)

Sorstükör. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2001. 632 l.

Sorsbeszéd. Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, 2003. 288 l. (Teleszkóp sorozat 22.)

„Világképteremtő enciklopédizmus” – Tanulmányok Németh Lászlóról. Budapest, Kairosz Kiadó, 2005. 176 l.

Erdélyiség és modernség (Irodalmi tanulmányok). Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2006. 404 l. (Bibliotheca Transsylvanica 50.; sorozatszerkesztő Kozma Mária)

Sorsjelző (Tanulmányok, esszék, kritikák). Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2006. 454 l. (Vízjel sorozat – esszék, tanulmányok; sorozatszerkesztő Pécsi Györgyi)

Fekete-piros versek költője – Kányádi Sándor. Budapest, Hungarovox Kiadó, 2006. 88 l.

Sorsmetszetek. Budapest, Kortárs Könyvkiadó, 2012. 152 l. (Kortárs Tanulmány sorozat)

Erdély felé (Esszék, tanulmányok, vallomások). Budapest, Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó, 2012. 304 l. (Kútfő Bibliotéka 9.; sorozatszerkesztő Vincze Ferenc)

„Székely Homérosz” – Tanulmányok Tamási Áronról. Budapest, Kairosz Kiadó, 2012. 230 l.

Erdély felől. Budapest, Lucidus Kiadó, 2013. 242 l. (Kisebbségkutatás Könyvek; sorozatszerkesztő: Cholnoky Győző, Miskolczy Ambrus, Szász Zoltán)

Edited Books and Journals

Küszöbök – Az Alföld Stúdió antológiája (Szerkesztette Aczél Géza, B. Z., Márkus Béla; bevezető B. Z.). Debrecen, 1986.

Kossuth-díjas írók – Sütő András (Válogatta, szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket készítette B. Z.). Pécs, Alexandra Kiadó, 2002.

Kányádi Sándor: Válogatott versei – Bertha Zoltán válogatása (Szerkesztette és az utószót írta B. Z.). Budapest, Magyar Napló Kiadó, 2004. (Második, javított kiadás, 2004.; Harmadik kiadás, 2006.; Negyedik kiadás, 2007.)

Cselekvő irodalom – Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére (Szerkesztette B. Z., Ekler Andrea; bevezető B. Z.). Budapest, 2005.

Csönd, ének, csönd… – Buda Ferenc ötven esztendős (Szerk. Agócs Sándor). Kecskemét, Magyar–Finn Kulturális Egyesület, 1986. (co-editor)

„meggyötörten is gyönyörű” – Képek és tények Kányádi Sándor életéből (Szerk. Pécsi Györgyi). Budapest, Helikon Kiadó, 2009. (co-editor)

Dolog és Szellem (1988-1989); Alföld (1991–93), Holnap (1990–93), Magyar Élet (1993–95), Népi Krónika (2000-2008)

Presently: Magyar Jövő, Kelet Felől, Stádium, Agria

Chapters in Books

Szilágyi Domokos. In: Kikötő – Az Alföld Stúdió antológiája (szerk. Aczél Géza, Görömbei András, Márkus Béla). Debrecen, 1981. 273-289.

Hervay Gizella 1934–1982. In: Hervay Gizella: Száműzött szivárvány. Békéscsaba, 1982. 5-6.

„…mulónak látszik és örök” – Jegyzetek egy kis Weöres-remekműhöz. In: Magyar Orpheus – Weöres Sándor emlékezetére (szerk. Domokos Mátyás). Bp., Szépirodalmi, 1990. 543-551.

Gondolatok az erdélyi magyar irodalom újabb korszakáról. In: Politikum vagy esztétikum? (szerk. Kötő József, Pribula László) Kisvárda, 1991. 121-131.

Megjegyzések a Szabó Dezső-kérdéshez. In: Szabó Dezső Emlékkönyv (szerk. Szőcs Zoltán). Bp., Szabó Dezső Emléktársaság, 1993. 186-194. – (Dolog és Szellem – A LAP, A József Attila Kör folyóirata, Bp., Magvető, 1988. 49-54.)

Egy elfeledett Tamási-regény. In: Feltáratlan értékek a magyar irodalomban (szerk. Szabó B. István, Császtvay Tünde). Bp., ELTE, 1994. 406-412.

Posztmodernizmus és értékkonzervativizmus. In: Érték és értékrend az egyetemes magyar irodalomban (szerk. Cseke Péter). Hungarológia 5. Bp., Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1994. 173-178.

A közösség homlokráncai – Sütő András arcképéhez. In: NAP Évkönyv 1996 (szerk. Maczó János). 1996. 84-93.

Transzszilvanizmus és népiség. In: A népi mozgalom és a magyar társadalom (szerk. Sipos Levente, Tóth Pál Péter). Bp., Napvilág, 1997. 203-216.

Transzszilvánizmus és népiség. – Németh László: Sorskérdések. – Erdélyi magyar gondok – újabb könyvek tükrében. In: Gondolatok a nemzetért (szerk. Mózsi Ferenc). Bp., Püski, 1997. 364-392.

Előszó. In: Szénási Miklós: Boszorkányos széphistória – A kert. Debrecen, Magányos, 1997. 5-7.

„Maradok, másként nem tehetek!” – Az esszéíró Sütő Andrásról. In: Kéve. Múzeumi Kurír 70. szám (különszám). Debrecen, 1997. 41-54.

Nemzetsors – ma. In: NAP Évkönyv 1997 (szerk. Maczó János). 1997. 16-23.

Holló Ernő. In: Magyar Katolikus Lexikon IV. Bp., Szent István Társulat, 1998. 922.

„Gond és reménység” – Sorok a száz éve született Tamási Áron ünnepén. In: NAP Évkönyv 1998 (szerk. Maczó János). 1998. 12-16.

„… egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten” – Vallásos alapélmények a klasszikus erdélyi lírában. In: In honorem Czine Mihály (szerk. Görömbei András, Kenyeres Zoltán). Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999. 179-188.; NAP Alapítvány Évkönyv 1999–2000 (szerk. Maczó János). 1999. 1. 28-32.

„Világirodalmi költő”, „székely Homérosz” – Németh László Tamási Áronról. In: Németh László irodalomszemlélete (szerk. Görömbei András). Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1999. 66-82.

„Hogy szabad legyen gondolnom”. In: Egyedül – Székely János emlékezete (szerk. Dávid Gyula, Szász László). Bp., Nap, 1999. 212-218.

Profán passió – A modern erdélyi Krisztus-dráma változatairól. In: In honorem Tamás Attila (szerk. Görömbei András). Debrecen, Kossuth Egyetemi, 2000. 352-365.

Pillantás a mai erdélyi magyar irodalomra. – Bálint Tibor írói pályája. – Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. In: Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen (szerk. Görömbei András). Debrecen, Kossuth Egyetemi, 2000. 61-80.; 178-206.; 320-348.

Rege a világ kiigazításáról. In: Tamási Áron: Magyari rózsafa. Bp., Kairosz, 2000. 205-218.

Sors és lélek a megalázottságban. In: Nagy Zoltán Mihály: A sátán fattya. Bp., Magyar Napló, 2000. 181-190.; 2003. 179-186.

Introduction. In: Homeland in the Heights. An Anthology of Post–World War II Hungarian Poetry (szerk. Bertha Csilla). Bp., Eötvös, 2000. 14-26.

Erkölcs, nemzet, történelem (Sorskérdések Páskándi Géza Árpád-házi királydrámáiban). In: „Mi nékem az igazság?” (szerk. Muzsnay Árpád). Szatmárnémeti, 2000. 56-62.

Pap Gábor Varázstükör című könyvsorozata. In: „Kiálts Telyes Torokal” – Képek és írások Pap Gábor művészettörténész 60. születésnapjára (szerk. Végvári József). Bp., Polar, 2000. 495-496.

Az „igaz devotio” apostolai (Németh László régi erdélyi protestáns drámahőseiről). In:

Németh László emlékkönyv (szerk. Monostori Imre, Olasz Sándor) Szeged, Tiszatáj, 2001. 371-384.

A mitikus folklórhagyomány architextualitása (Tamási Áron). In: A próza

intertextualitásának retorikája és pragmatikája (szerk. Mózes Huba). Miskolc, Egyetemi, 2001. 9-17.

„Világképteremtő enciklopédizmus” (Németh László eszmevilágának alapvonásairól).

In: Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve 11 (szerk. Kováts Dániel). 2001. 183-186.

Egy „magyar sziget” – Németh László és Sárospatak kapcsolatáról. In: Comeniustól Németh Lászlóig (szerk. Kováts Dániel). Sárospataki Pedagógiai Füzetek 20. Sárospatak, Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara, 2001. 213-219.

Szövegköziség és sorsjelentés (Szilágyi Domokosról). In: „Sajtóértekezlet” – Szilágyi Domokos és költészete negyedszázad távlatából (szerk. Muzsnay Árpád). Szatmárnémeti, 2001. 41-55.

Félrejáró Salamon és társai. – „Maradok, másként nem tehetek!” (Az esszéíró Sütő Andrásról). – Hatalom és téboly (A szuzai menyegző; Az álomkommandó). In: Tanulmányok Sütő Andrásról (szerk. Görömbei András). Debrecen, Kossuth Egyetemi, 2002. 29-34.; 254-264.; 279-288.

Határon túli magyar irodalmak az ezredvégen. In: A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája (szerk. Sipos Lajos). Bp., Magyar Könyvklub, 2002. 629-633.

Németh László erdélyi protestáns drámahőseiről. – Magyarság és minőség – Németh László Tanú-korszakáról. In: „Üzenet az emberiséghez” – Németh László univerzuma (szerk. Erdélyi Erzsébet, Hajas Magdolna, Nobel Iván). Bp., Helio-Biblos, 2002. (CD-Rom)

A huszadik század legszebb magyar versei. In: A teremtmények arca – A Korunk ankétja (szerk. Balázs Imre József, Kántor Lajos). Kolozsvár, Korunk Baráti Társaság, Komp-Press, 2002. 206.

Kárhozat és remény. In: Viczai Henrietta: Hajnali kárhozat. Szerencs, 2002. 5-7.; és in: Úton valahová – Az Új Holnap Stúdió antológiája (szerk. Fecske Csaba). Miskolc, Bíbor, 2007. 127-128.

Bertha Zoltán iskolái. In: Laczkó András: Írók és iskolák II. NAP Alapítvány, 2002. 46-63.

Egzisztencia és transzcendencia (Illyés Gyula költői világlátásának néhány vonásáról). In: Csak az igazat – Tanulmányok Illyés Gyula születésének centenáriumán (szerk. Görömbei András). Bp., Kortárs, 2003. 234-258.

Erdélyiség és modernség – Páskándi Géza esszéi nagy elődökről. In: Mozgó Világ – Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére (szerk. Hansági Ágnes et al.). Bp., Ráció, 2003. 31-46.

Hegyaljai üzenetek. In: Nyitott kapuk előtt – Jubileumi antológia (szerk. Gaál Ernő). Szerencs, Hegyaljai Alkotók Társulása, 2003. 125-131.

Előszó. In: Maczkó Edit: Kővel – kegyelemmel. Tokaj, Rím, 2004. 3-4.

Visszapillantás. In: „…nálunk nélkül a jelen nem létezik” – A Móricz-ösztöndíj 30 éve 1974–2003 (szerk. Gáspár György, Monostori Judit). Bp., Hungarofest, 2004. 208-211., 331.

A „határon túli magyar irodalom” integrációjának kérdései. In: Elek Tibor: Fényben és árnyékban – Az irodalmi siker természetrajza. Pozsony, Kalligram, 2004. 410-441.

„Valaki jár a fák hegyén” – Egy Kányádi-versremek és környéke. In: Tanulmányok Kányádi Sándorról (szerk. Márkus Béla). Debrecen, Kossuth Egyetemi, 2004. 405-417.

Remitologizáció Tamási Áron első regényében. In: „egy csonk maradhat” – Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról (szerk. Hansági Ágnes et al.). Bp., Ráció, 2004. 134-143.

„Erdélyi változatlanságok” – „hollóidőben”. In: Hatalom és kultúra – Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.) előadásai I-II. (szerk. Jankovics József, Nyerges Judit) Bp., Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2004. I. 383-387.

Az együttélés emberiessége. In: A kő marad… – Wass Albert emlékezetére (szerk. Turcsány Péter). Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, 2004. 152-168.

In honorem Görömbei András. – A szintézis tisztasága, igazsága és méltósága – Görömbei András legújabb tanulmánykötetéről. In: Cselekvő irodalom – Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére (szerk. B. Z., Ekler Andrea). Bp., 2005. 5-8.; 64-74.

Szilágyi Domokos. In: Kényszerleszállás – Szilágyi Domokos emlékezete (szerk. Pécsi Györgyi). Bp., Nap, 2005. 138-150.

Szellem és történelem – A drámaíró Lászlóffy Csaba. In: Lászlóffy Csaba: Összegyűjtött drámák I-II. Bp., Mundus Magyar Egyetemi, 2005. II. 1067-1082.

A létszerű ambiguitás regénye (Németh László: Gyász). In: A prózaíró Németh László (szerk. Görömbei András). Debrecen, Kossuth Egyetemi, 2005. 133-154.

Wass Albert és a háborús fordulatok. In: Magyar író a huszadik században – Wass Albert – Sors és pálya (szerk. Nagy Pál). Székelyudvarhely, Erdélyi Gondolat, 2005. 77-93.

Előszó. In: Králisok – Károlis antológia (szerk. Dubics Ákos et al.). Bp., Gáspár Hallgatói Egyesület, 2005. 5-7.

„Szivárványfényű zsoltárok”. In: Ötvös László: Mester és tanítvány. Debrecen, Doktorok Collégiuma, 2005. 242-243.

Pomogáts Béla: A transzilvánizmus. In: A magyar irodalom szolgálatában – Írások Pomogáts Béláról (szerk. Beke György). Bp., Közdok, 2004. 206-212.

Sorsos sorok – Szász István Tas versei elé. In: Szász István Tas: Kockázat. Bp., Accordia, 2005. 5-6.

Az archaikus-modern népiségről – a Tamási-modell néhány vonása kapcsán. In: „De mi a népiesség…” (szerk. Sallai Éva, Kulin Ferenc). Bp., Kölcsey Intézet, 2005. 175-209.

A nemzeti sorstudat horizontjai (Illyés Gyuláról). In: Szíj Rezső 90 éves – Írások az ünnepelt tiszteletére I-II. (szerk. Csohány János) Bp., Szenci Molnár Társaság, 2005. I. 122-131.

Fehér páva. In: Sorsmorzsák – Hornyák József emlékezete (szerk. Székely Hornyák Gyöngyi). Kolozsvár, Polis, 2006. 104-105.

Fekete-piros versek költője. In: Az év esszéi 2006 – Antológia (szerk. Ekler Andrea, Rosonczy Ildikó). Bp., Magyar Napló, 2006. 43-52.

Czine Mihály irodalomképe – a kálvinizmus vonzásában. In: A kálvinizmus és a magyar kultúra – Művelődéstörténeti tanulmányok (szerk. Muzsnay Árpád). Szatmárnémeti, EMKE, 2006. 136-144.

Könyv és kenyér – Cseke Péter munkássága és az erdélyi létértelmező hagyományok. In: Cseke Péter: Legyen eszünk, ha már volt – Feljegyzések Európán innen, Erdélyen túl (1990–2005). Miskolc–Szolnok, Felsőmagyarország – Szépírás, 2006. 239-256.

Isten közelében – Reményik Sándor vallásos lírájáról. In: Cum honore Cs. Varga István (szerk. Büki Attila). Eger, 2006. 155-158.

Bálint Tibor írói pályája. In: Vallomás repedt tükör előtt – Bálint Tibor emlékezete (szerk. Bálint Júlia, Demény Péter). Kolozsvár, Polis, 2007. 237-252.

Hatalom és téboly – A szuzai menyegző; Az álomkommandó. – Erdélyi irodalomtörténeti kincsestár. In: Csillag a máglyán – In memoriam Sütő András (szerk. Görömbei András). Bp., Nap, 2007. 306-318.; 361-370.

Ötvenöt vers – világló fényekkel, képekkel (Az ötvenöt éves Cseh Károly új könyve elé). In: Cseh Károly: Gesztenyék ideje. Miskolc, Bíbor, 2007. 5-8.

Mítosz és varázshit egy Tamási-regényben. In: Élet és Világ – Írások Keresztesné Várhelyi Ilona tiszteletére (szerk. Lakner Lajos). Debrecen, Déri Múzeum – Debreceni Irodalmi Múzeum, 2007. 209-219.

Kelemen Erzsébet drámái elé. In: Kelemen Erzsébet: Happy Birthday! – Variációk egy témára (Monodrámák). Bp., Magyar Napló, 2008. 5-14.

Kisebbségiség, magyarság, európaiság – Németh Lászlóról, nagyváradi beszéde kapcsán. In: Az év esszéi 2008 – Antológia (szerk. Ekler Andrea, Rosonczy Ildikó). Bp., Magyar Napló, 2008. 145-152.

Az élő magyar irodalom értelmező mindenese és tudós patrónusa – A hatvanöt éves Vasy Géza köszöntése. In: „de sosem mondta: most már elég” – Ünnepi kötet Vasy Géza 65. születésnapjára (szerk. Hanti Krisztina, Pécsi Györgyi). Bp., Ráció, 2008. 17-21.

Czine Mihály és a protestáns szellemi hagyományok. In: Ötvös László: Új Magvető – Biblia és irodalom. Dunaharaszti, NAP Alapítvány, 2008. 125-136.

Sorstudat és nemzeti létesély. – Regionális és egységes nemzettudat. In: A Magyarkanizsai Írótábor antológiája (2003–2007) (szerk. Tari István). Magyarkanizsa, Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény, 2008. 49-54.; 405-409.

Emlékezéstöredék – Nagy Gáspárról. In: Tanulmányok Nagy Gáspárról (szerk. Görömbei András). Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. 295-299.

Üzenetek „Szavaink Nagyfejedelemségéből” – Sütő Andrásról. In: A visszaszerzés reménye – Húszéves a Hitel (Antológia) (szerk. Papp Endre). Bp., A HITELÉRT Alapítvány, 2008. 328-331.

Két etűd a megmaradásról. In: Kik vagyunk és miért – Írások az identitásról (szerk. Dávid Gyula, Veress Zoltán). Stockholm, Erdélyi Könyv Egylet (Föreningen Transsylvanska Bokvänner), 2008. 323-335.

Köszöntő szavak Halász István könyve elé. In: Halász István: A titkok városa. Bp. Accordia, 2008. 5-7.

A költői szó mélységei és labirintusai – Hadnagy József új kötete elé. In: Hadnagy József: Labirintus. Bp., Rím, 2009. 5-8.

Istenképzetek, vallásélmények az újabb erdélyi magyar költészetben. In: Súlyok és hangsúlyok – Írások az utóbbi két évtized magyar irodalmáról (1989–2009) (szerk. Szondi György, Vincze Ferenc). (Kútfő Bibliotéka 2.) Bp., Napkút, 2009. 116-134.

A bölcselő Wass Albertről. In: És lészen csillagfodulás – Örökségünk Wass Albert (Centenáriumi írások 1908–2008) (szerk. Turcsány Péter). Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, 2009. 197-202.

Identitás, megmaradás. In: Az év esszéi 2009 – Antológia (szerk. Ekler Andrea, Rosonczy Ildikó). Bp., Magyar Napló, 2009. 216-226.

„mondatok az időtlenségből” – Portré Király Farkasról. In: Pályatükrök – Húsz portré fiatal alkotókról (szerk. Ekler Andrea, Erős Kinga). Bp., Magyar Írószövetség Arany János Alapítványa – Kortárs, 2009. 104-111.

Büki Attila drámaírói világa. In: Soproni Füzetek 2009 – Művészeti antológia (szerk. Sarkady Sándor). Sopron, Kulturális Egyesületek és Baráti Körök Szövetsége, 2009. 345-350.

„Psalmus Transsylvanicus” – Vallási, biblikus képzetformák az újabb erdélyi magyar lírában. In: Az Írás és az írás (szerk. Fülöp Éva et al.). (KGRE BTK IDI kiadványai 4.) Bp., Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2009. 28-38.

„A szép mindig korszerű” – Dsida Jenő kritikai nézeteiről. In: Studia Litteraria, Tomus XLVII. Redigunt: Bitskey István, Imre László – Tanulmányok a XX. századi irodalom köréből (szerk. Imre László, Gönczy Monika). Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009. 85-101.

Kisebbség és modernség. In: Irodalom a történelemben – irodalomtörténet (szerk. Ács Margit). (Tanácskozások az Írószövetségben) Bp., Magyar Írószövetség, Magyar Művészeti Akadémia, 2010. 104-107.

A vértanú-sors példázatossága – Utószó Kelemen Erzsébet művéhez. In: Kelemen Erzsébet: Tiszta szándék – Gróf Batthyány Lajos olmützi és pesti naplója, levelei. Bp., Püski, 2010. 49-54.

Könyv és kenyér – Cseke Péter munkássága és az erdélyi létértelmező hagyományok. In: Tükörjáték – Emlékkönyv Cseke Péter 65. születésnapjára (szerk. Botházi Mária, Győrffy Gábor). Kolozsvár, Medea Egyesület – Művelődés, 2010. 207-222.

A Nyugattól a Kelet Népéig és Szárszóig – Németh László eszmevilágáról. In: Az év esszéi 2010 – Antológia (szerk. Rosonczy Ildikó). Bp., Magyar Napló, 2010. 55-73.

Világra jövetelem előtt megúsztam halálomat – Születésnapi beszélgetés Cseke Péterrel. In: Cseke Péter: Álom egy kolozsvári Solveig-házról – Eszmetörténeti írások, dokumentumok. Bp., Széphalom, 2010. 197-213.

Sors és misszió – Tóth-Máthé Miklós történelmi drámáiról. In: Tóth-Máthé Miklós: Tűz és kereszt – Történelmi drámák. Debrecen, Uropath Kiadó, 2010. 331-344.

Bálint Tibor. – Páskándi Géza. In: Erdélyi Panteon – Művelődéstörténeti vázlatok 4 (szerk. Nagy Pál). Marosvásárhely, Mentor, 2010. 138-144.; 145-151.

Erdélyi költők Ady-versei. In: „Nyugat csapatjának keleti zászlója”: Tanulmányok a Nyugat kelet-magyarországi kötődéseiről (szerk. Mercs István). Modus Hodiernus 2. Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, 2010. 41-76.

„Egy szenvedély margójára” – A hetvenéves Alföldy Jenő köszöntése. In: Emlékszel?! – Versek, tanulmányok, levelek, emlékezések, paródiák Alföldy Jenő 70. születésnapjára (szerk. Kónya Anna). Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2010. 47-50.

Ady korszerűsége és hatása a mai erdélyi lírában. In: Az idő rostájában – Antológia Adyról (szerk. Debreczeni Éva). Kolozsvár, Dacia XXI Kiadó, 2010. 182-202. (Magyar Könyvtár)

„Két helységnek egy hazát” – Demeter József magyardellői–ballószögi énekei elé. In: Demeter József: Hazatévedtem – Magyardellői–Ballószögi Napdalok. Bp., Hungarovox, 2011. 7-8.

„Meghallani a magyar Atlantisz harangszavát” – Beszélgetés Bertha Zoltánnal. In: Ködöböcz Gábor: Erdélyi élmény – erdélyi gondolat (Esszék, tanulmányok, kritikák, interjúk). Eger, Líceum, 2011. (Pandora Könyvek 23.) 222-238.

Erdélyiek Szárszón. In: Versében él… – Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján (szerk. Gréczi-Zsoldos Enikő). Miskolc, Bíbor Kiadó, 2011. 13-21.

Az esszénapló tágas horizontjai – Petrőczi Éva: Áfonyahegyi jegyzetek. In: Septempunctata – Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára (szerk. Pénzes Tiborc Szabolcs). Bp., rec.iti (MTA Irodalomtudományi Intézete), 2011. 209-214.

Magyarság és Európa – Németh László eszmevilágáról. In: Európa (Studia Caroliensia – A Károli Gáspár Református Egyetem 2011-es évkönyve) (szerk. Sepsi Enikő). Bp., Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2012. 193-209.

Szakrális dimenziók – Finta Edit festőmúvész kiállítása. In. Finta Edit: Áttűnések. Bp., IAT Kiadó, 2012. 132-133.

„Egy hazából két haza lett, de én még mindig csak egy vagyok” – Lengyel János új kötete elé. In: Lengyel János: Mitracsek úr elfuserált életének hiteles története. Ungvár–Budapest, Intermix Kiadó, 2012. (Kárpátaljai Magyar Könyvek 218.) 5-8.

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján – Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Székelyudvarhely, Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 2012. 10-11., 51-56., 68-69., 90-91., 99-101., 126., 157-158.

Földem – Vonások Oláh János költői arcképéhez. In: „…mint egy mély folyóban…” – Antológia Oláh János 70. születésnapjára (szerk. Mezey Katalin, Réger Ádám, Zsiga Kristóf). Bp., Széphalom Könyvműhely, 2012. 19-30.

Előszó. In: Cseh Károly: Nagypénteki nyár – Versek, műfordítások. Bp., Hungarovox Kiadó, 2012. 5-6.

Bálint Tiborra emlékezve. In: Más térben – Bálint Tibor (1932–2002). Szerk. Egyed Emese. Kolozsvár, Komp-Press – Kolozsvár Társaság – Bálint Tibor Baráti Társaság, 2012. 50-57.

Sors és lélek a megalázottságban. In: Nagy Zoltán Mihály: A sátán fattya. Budapest, Magyar Napló Kiadó, 2012. 173-182.

In memoriam Sütő András. In: Sütő András szoboravató – 2013. június 23. Székelyudvarhely. Szerk. Dr. Ferenczy Ferenc, Lőrincz György. Székelyudvarhely, Sütő András Baráti Egyesület, Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány, 2013. 12-14.

Hommage à Mezey Katalin. In: „…minden mindenre vágyik…” – Antológia Mezey Katalin 70. születésnapjára. Budapest, Magyar Napló Kiadó, 2013. 24-29.

Az irodalmi magyarságtudomány éthosza – Czine Mihály és a protestáns szellemi hagyományok. In: Tudomány és etika – Studia Caroliensia – A Károli Gáspár Református Egyetem 2012-es évkönyve. Szerk. Sepsi Enikő. Budapest, Károli Gáspát Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, 2013. 157-171.

Nemzet a csillagokban. In: Párbeszéd nemzetről, nemzetköziségről. Szerk. Kántor Lajos. Kolozsvár, Korunk – Komp-Press Kiadó, 2013. 25-28.

Erdélyi sorsképek a fordulatról. In: A rendszerváltozások megjelenítései a magyar irodalomban – A Magyar Írószövetség szervezésében 2009. március 6-án rendezett tanácskozás előadásai. Szerkesztő Pécsi Györgyi, Zsille Gábor. Tanácskozások az Írószövetségben. Sorozatszerkesztő: Ács Margit. Budapest, Magyar Írószövetség Arany János Alapítványa – Kortárs Könyvkiadó, 2013. 154-174.

A drámaköltészet varázsa és katarzisa (Szőcs Géza színjátékairól). In: Szőcs Géza 60 – Album Amicorum. Szerk. Gáll Attila, Orbán János Dénes. Kolozsvár – Arad, Erdélyi Híradó Kiadó – Irodalmi Jelen Könyvek, 2013. 7-13.

Előszó. In: Farkas Gábor: Szavakkal elfedem. Budapest, Hungarovox Kiadó, 2014. 5-7.

Szempontok a magyar nemzeti irodalmi paradigmához. In: Az irodalomtudomány nemzeti jellegéről – Irodalomértésünk helyzete és a nemzeti szempontú irodalomértés esélyei. Szerkesztette Papp Endre. Budapest, Nemzeti Kultúráért Alapítvány, Hitel Könyvműhely, 2014. 166-186.

Az éthosz szelíd rendíthetetlensége – Kalász Márton születésnapjára. In: „nő hozzám a világ – velem” – Antológia Kalász Márton 80. születésnapjára. Szerkesztette Zsille Gábor. Budapest, Orpheusz Kiadó, 2014. 174-177.

Menyegző és Tengerparti lakodalom – Nagy László és Szilágyi Domokos. In: Arc a papír tükrében – Írások Jánosi Zoltán tiszteletére. Szerkesztette Karádi Zsolt, T. Károlyi Margit, Pethő József. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Könyvkiadója, 2014. 101-110.

Meghallani a magyar Atlantisz harangszavát. Beszélgetőtárs: Ködöböcz Gábor. In: Nyitott műhely – 100 interjú a mai magyar irodalomból I-II. Szerkesztette Csontos János. Budapest, Magyar Napló Kiadó, 2014. I. 74-86.

Cseke Péter: Világra jövetelem előtt megúsztam halálomat. Beszélgetőtárs: Bertha Zoltán. In: Nyitott műhely – 100 interjú a mai magyar irodalomból I-II. Szerkesztette Csontos János. Budapest, Magyar Napló Kiadó, 2014. I. 139-149.

Király László: Az én vezérem is a bensőmből vezérel. Beszélgetőtárs: Bertha Zoltán. In: Nyitott műhely – 100 interjú a mai magyar irodalomból I-II. Szerkesztette Csontos János. Budapest, Magyar Napló Kiadó, 2014. I. 476-485.

Utószó – Vonások Oláh János költői arcképéhez. In: Oláh János: Belső tükör – Összegyűjtött versek 1958–2014. Budapest, Írók Alapítványa – Széphalom Könyvműhely, 2014. 549-565.

Öröklét – Weöres Sándor világképéről. In: Esemény és költészet – Az irodalomértés kortárs horizontjai a magyar és a nemzetközi tudományosságban – Tanulmányok Kovács Árpád hetvenedik születésnapjára. Szerkesztette: Szitár Katalin, Molnár Angelika, Kovács Gábor, Selmeczi János, S Horváth Géza. Veszprém, Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, 2014. 195-198.

Az ember dallama – Szempontok az Áprily-recepcióhoz. In: „Szirt a habok közt” – Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerkesztők: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press, 2014. 464-470.
Nagy Zoltán Mihály regénytrilógiái. In: In memoriam Görömbei András. Szerkesztők: Baranyai Norbert, Imre László, Takács Miklós. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press, 2015. 361-367.

„Valaki jár a fák hegyén” – Hit és bizonyosság Kányádi Sándor versremekeiben. In: Hit és tudás – A Károli Gáspár Református Egyetem 2014-es évkönyve. Szerkesztette Sepsi Enikő és Deres Kornélia. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, 2015. 54-65. (Studia Caroliensia)

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Bálint Tibor. Alföld, 1979/8. 69-76.

Egy nemzedék körvonalai. Alföld, 1981/2. 90-92.

„Minden véges: megalkuvás” – Szilágyi Domokos költészetéről. Alföld, 1981/7. 66-73.

Az első Forrás-nemzedék prózája. Alföld, 1982/7. 53-62.

Hervay Gizella 1934–1982. Alföld, 1982/9. 96.

Az irodalom szerepe ma. Alföld, 1983/2. 56-57.

„mulónak látszik és örök” – Jegyzetek egy kis Weöres-remekműhöz. Alföld, 1983/6. 63-70.

A József Attila Kör első füzetei. Mozgó Világ, 1983/8. 13-16.

Főnix Füzetek. Alföld, 1984/8. 81-85.

A lényeg kíméletlensége – Nádas Péter: Színtér. Napjaink, 1984/10. 30-31.

Kihívás és lélekállapot. Kortárs, 1984/12. 1996-1998.

Könyvek Nagy Lászlóról és Kormos Istvánról. Forrás, 1986/9. 54-56.

Avantgarde tegnap és ma. Határ, 1986/1. 47-49.

Pomogáts Béla: A transzilvánizmus. Filológiai Közlöny, 1986-1987/1-2. 119-121.

Mózes Huba: Az egészet akartam – Szabédi Lászlóról és életművéről. Hungarológiai Értesítő, 1986/3-4. 134-135.

Léttudat és meseregény – Szempontok Tamási Áron világképéhez. Alföld, 1987/9. 53-63.

Transylvanism, The Ideology of Erdélyi Helikon. Acta Litteraria, 1987/1-2. 222-226.

Képi érzékenységgel. Napjaink, 1987/8. 33.

Sors és mítosz: Tamási Áron. Életünk, 1988/6. 534-549.

„Hogy szabad legyen gondolnom” – A hatvanéves Székely Jánosról. Alföld, 1989/3. 55-62.

Pomogáts Béla: Jelenidő az erdélyi magyar irodalomban. Irodalomtörténet, 1989/1. 137-140.

Erdélyi magyar irodalom a nyolcvanas években. Tiszatáj, 1990/3. 66-80. (és Helikon, 1990/49. 2-3.; 50. 2-3. – Átvette: Látóhatár, 1991/4. 209-219.; 6. 94-104.)

Németh László: Sorskérdések. Tiszatáj, 1990/5. 79-91.

A posztmodern felé. Alföld, 1991/2. 30-32. (és Látó, 1991/2. 250-253.; Kelet–Nyugat, 1990/42. 2.)

Hiedelem és bölcselet Tamási Áron Jégtörő Mátyásában. Forrás, 1991/5. 64-74.

Tamási Áron népi expresszionizmusa. Holnap, 1991/5. 7-8.

Drámai novellák világa Tamási Áron első pályaszakaszán. Tiszatáj, 1991/6. 3-10.

Az induló Tamási Áron világlátása. Korunk, 1991/6. 717-723.

Három erdélyi költő. Alföld, 1992/4. 81-87.

Tárlat – Fiatal erdélyi esszéírók antológiája. Alföld, 1992/5. 88-92.

Farkas Árpád: A szivárgásban. Alföld, 1992/6. 68-75.

Hommage a Móricz Zsigmond. Holnap, 1992/9. 3. (és Kelet Felől, 1994/4. 7-9.)

Töprengések irodalomról, politikáról. Korunk, 1992/10. 62-67. (és Holnap, 1992/12. 42-44.)

Posztmodernizmus és értékkonzervativizmus. Hitel, 1992/3. 88-91. (és Látó, 1992/11. 76-80.)

Magyar gond és remény. Magyar Szemle, 1993/4. 341-344.

Mózes Attila újabb könyveiről. Tiszatáj, 1993/8. 88-96.

Szilágyi Domokos európaisága. Korunk, 1993/9. 83-85. (és Erdélyi Tükör, 1993/4. 5-6.)

Szabadság és önrendelkezés Tamási Áron erdélyiség-felfogásában. Korunk, 1993/11. 8-13.

Vallomás a népiségről. Magyar Élet, 1993/3. 11-12.

Pap Gábor Varázstükör című könyvsorozata. Magyar Élet, 1994/1. 45-46.

Erdélyi magyar gondok – újabb könyvek tükrében. Magyar Élet, 1994/2. 13-18.

Transzilvánizmus és népiség – Tamási Áron társadalmi nézeteiről. Hitel, 1994/6. 84-94.

„Isten se tudja: megvagyunk-e még” – A fiatal erdélyi magyar líráról. Magyar Élet, 1994/8. 12-13.

Hazatérő szavak. Korunk, 1994/8. 51-53.

Világ csodája – Sorok 1956-ról. Magyar Élet, 1994/10. 44-45.

Remény és szabadság. Hitel, 1994/12. 104-107.

Sors és kín metafizikája Tamási Áron első jelentős novellájában. Studia Nova, 1994. 2. 227-244.

Hegedűs Loránt: Isten és ember titka. Studia Nova, 1994. 2. 269-276.

Haza a magasban – Bevezető kortárs magyar költők angol nyelvű antológiája elé. Magyar Élet, 1995/1. 33-39.

A közösség homlokráncai – Sütő András arcképéhez. Magyar Napló, 1995/7. 20-23.

Sütő András írói világképe és az „Anyám könnyű álmot ígér”. Studia Nova, 1995. 3. 259-289.

(Székely)magyarok – romló időben – Sütő András két drámája. Hitel, 1995/12. 92-99.

A metaforikus önszemlélet jellegzetességei Sütő András világképében. Tiszatáj, 1996/1. 69-79.

Sütő András vidám játékairól. Új Horizont, 1996/1. 83-89.

Sütő András három klasszikus drámája. Studia Nova, 1995. 4. 227-259.

Körkép a mai erdélyi magyar irodalomról. Bárka, 1996/3-4. 9-21. (és Helikon, 1997/2. 1-2.; 3. 2-3.; 4. 2-3.)

Nyelv, nemzet, irodalom. Korunk, 1996/11. 45-47.

Bálint Tibor: Bábel toronyháza. Tiszatáj, 1996/12. 85-91.

Bálint Tibor írói pályája. Hitel, 1997/4. 95-105. (és Irodalmi Szemle, 1997/6-7. 37-47.)

Benne lüktet magyarságunk – Szilágyi Domokosról. Új Horizont, 1997/2. 112-114.

Gond és reménység – Sorok a száz éve született Tamási Áron ünnepén. Székelyföld, 1997/2. 30-33. (és Erdélyi Tükör, 1997/3. 29-31.)

Vallomások a magyarságról. Confessio, 1997/4. 124-126.

Szakrális dimenziók. Helikon, 1997/23. 18.

Új tankönyv a kisebbségi magyar irodalmakról. Nyelvünk és Kultúránk 100. (1997. szept.-dec.) 187-191.

Századunk és a magyar irodalom. Új Horizont, 1998/4-5. 41-43. (és Erdélyi Tükör, 1998/2. 15-16.)

Kisebbségi értelmiség – kisebbségi nyilvánosság. Kortárs, 1999/3. 107-109. (és A Hét, 1998/49. 6.)

Mítosz és lélek – A mitikus látásmód néhány vonása Tamási Áronnál. Új Horizont, 1999/1. 97-102.

Kárpátaljai sorsképek. Confessio, 1999/1. 122-124.

Sütő András esszévilága. Erdélyi Tükör, 1999/2. 12-15.

Irodalom és nemzet. A Hét, 1999/35. 5.

Psalmus Transsylvanicus – Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Bárka, 1999/4. 58-64.; 2000/1. 58-67. (és Helikon, 2000/6. 1-3.; 7. 1-3.; 8. 3-5.; 9. 1-3.)

„Székely Homérosz”, „világirodalmi költő” – Németh László Tamási Áronról. Studia Caroliensia, 2000/1. 46-55.

A szülőföld emléke (Serfőző Simon: Gyerekidő). Magyar Napló, 2000/1. 110-111.

Költői (Körmen)diárium. Eső, 2000/2. 72-76.

Sors és lélek a megalázottságban (Nagy Zoltán Mihály: A sátán fattya). Magyar Napló, 2000/3. 86-89.

Profán passió – A modern erdélyi Krisztus-dráma változatairól. Látó, 2000/5. 89-102.

A história sokarcúsága. Kortárs, 2000/6. 122-124. (és A Hét, 2000/25. 6.)

Isten közelében – Reményik Sándor vallásos lírájáról. Confessio, 2000/3. 41-44. (és Keresztyén Nevelés, 2001/5. 10-11.)

„Magyar három király” – Páskándi Géza dráma-triptichonja. Polisz, 2000. 54. 14-17. (és Helikon, 2000/15. 14-15.)

Rege a világ kiigazításáról (Tamási Áron Magyari rózsafája). Helikon, 2000/14. 17-18.

„Valaki jár a fák hegyén” – Egy Kányádi-versremek és környéke. Parnasszus, 2000/4. 48-59. (és Keresztyén Nevelés, 2001/8-9. 12-16.)

Népiség és erdélyiség. Magyar Napló, 2001/1. 98-100.

Határon túli magyar irodalmak az ezredvégen. Hitel, 2001/11. 92-96. (és Helikon, 2001/15. 17-18.; Trasnssylvania. Quarterly of the American Transylvanian Federation, 2002/1. 35-38.)

Színházi jubileum Nagyváradon. Polisz, 2001. 58. 81-82.

Enciklopédizmus és erkölcsi minőség – Németh László eszmevilágáról. Polisz, 2001. 59. 26-29. (és Helikon, 2001/11. 2-3.)

Érvényes modernség – Kós Károly Varju nemzetségéről. Polisz, 2001. 61. 68-72. (és Helikon, 2002/12. 17-18.)

Magyarság és minőség (Németh László Tanú-korszakáról). Új Horizont, 2001/2. 9-16. (és Népi Krónika, 2001. 3. 4-11.)

„Eklézsia-megkövetés” – Németh László erdélyi protestáns drámahőseiről. Korunk, 2001/5. 73-79. (és Árgus, 2001/3. 50-53.)

Az „igaz devotio” apostolai – Németh László régi erdélyi protestáns drámahőseiről. Irodalomtörténet, 2001/3. 444-453. (és Magyar Református Nevelés, 2001/3. 17-19.)

A huszadik század legszebb magyar versei. Korunk, 2001/10. 61-62.

Magyarság és Európa – Németh Lászlóról. Bárka, 2001/6. 74-76. (és Helikon, 2002/4. 6.)

„Erdélyi változatlanságok” – „hollóidőben”. Bárka, 2002/1. 59-62. (és Helikon, 2001/18. 1-3.; A Dunánál, 2002/4. 102-105.)

Az együttélés emberiessége – Wass Albert és a háborús fordulatok. Polisz, 2002. 63. 47-56. (és Helikon, 2002/2. 15-18.)

Szövegköziség és sorsjelentés – Szilágyi Domokosról. Tiszatáj, 2002/3. 52-60. (és a Hét, 2001/39. 6-7.)

Bálint Tibor (1932–2002). Tiszatáj, 2002/4. 67-70.

A sorstudat paradoxonai – Illyés Gyuláról. Magyar Napló, 2002/11. 18-21.

Üzenetek „Szavaink Nagyfejedelemségéből” – Sütő Andrásról. Hitel, 2002/6. 15-18.

Serfőző Simon hatvanadik születésnapjára. Új Holnap, 2002/3. 28-30.

In honorem Sánta Ferenc. Napút, 2002/8. 3-4.

Egzisztencia és transzcendencia (Illyés Gyula költői világlátásának néhány vonásáról). Studia Litteraria, 2002. 114-137. (és Helikon, 2002/23. 2-4.; 2003/1. 15-18.)

A nemzettudat létkérdései Illyés Gyula világképében. Zempléni Múzsa, 2003/1. 24-29.

Magyar sors- és hitköltészet. Confessio, 2003/2. 122-126. (és Székelyföld, 2003/9. 131-138.; Duna-part, 2003/2. 87-91.; Magyartanítás, 2004/3. 3-6.)

A „határon túli magyar irodalom” integrációjának kérdései. Hitel, 2003/3. 39-61.

Kerekasztal-beszélgetés A sátán fattya című regényről. Magyar Napló, 2003/8. 32-37.

„Kelet-európai rapszódiák” – Páskándi Géza: Árpád-házi triptichon. Kortárs, 2003/8. 106-112. (és Várad, 2004/3. 64-71.)

Sorstudat és nemzeti létesély. Magyar Napló, 2003/12. 42-44.

Egy új kárpátaljai magyar irodalomtörténet. Együtt, 2003/3. 50-61.

A fény-tisztások költője (Cseh Károly). Palócföld, 2003/2. 128-129.

Fecske Csabáról – újabb könyvei kapcsán. Palócföld, 2003/6. 802-807.

A szintézis tisztasága és igazsága (Görömbei András: Irodalom és nemzeti önismeret). Tiszatáj, 2004/3. 70-77.

Erdélyiség és modernség. Székelyföld, 2004/3. 123-139.

Fekete-piros versek költője – Kányádi Sándor. Hitel, 2004/5. 105-112. (és Helikon, 2004/19. 4-7.; Zempléni Múzsa, 2005/1. 22-29.; Magyar Jövő, 2007/1. 48-54.)

A határokon túli magyar irodalom. Magyartanítás, 2004/2. 3-7.

Sorsmonográfia a kárpátaljai magyar sors írójáról. Együtt, 2004/1. 72-76. (és Új Horizont, 2006/3. 184-188.; Magyar Jövő, 2005/3. 32-36.)

A magyar önazonosság „sámánszerű” prózaköltője – In memoriam Móricz Zsigmond. Együtt, 2004/3. 53-54. (és Partium, 2005. Ősz. 22-23.; Magyar Jövő, 2007/2. 59-60.)

Fény-tisztások – világló időben. Hitel, 2004/10. 115-117. (és Magyar Jövő, 2007/4. 97-98.)

Magyar költősors – magyar szabadságharc. A Céh, 2004/10. 12-14. (és Magyar Jövő, 2005/4. 82-86.)

„Gyökerek fogják szívemet” – In memoriam Körmendi Lajos. Új Horizont, 2005/1. 74-76. (és Berek, 2005/1. 12-13.; Magyar Jövő, 2005/3. 31-32.)

Nekünk még mindig Mohács kell?! Hitel, 2005/2. 131-133. (és A Céh, 2005/12. 19-21.; Aracs, 2005/3-4. 68-70.; Tiszahát, 2005. május. 3-4.; Magyar Jövő, 2007/3. 50-51.)

A groteszk dráma remekei. Debreceni Disputa, 2005/2. 43-45.

A drámaíró Kányádi. Együtt, 2005/3. 72-76.

Fülep Lajos „szent őrületei”. Új Horizont, 2005/4. 128. (és Magyar Jövő, 2006/1. 70.)

A nyelvjáték varázsai és katarzisai – Szőcs Géza versei és drámás történetei. Irodalmi Jelen, 2005. szeptember. 19.

Székely humor – erdélyi írók tollán. Bárka, 2005/5. 87-97.

Szellem és történelem. Látó, 2005/11. 76-90.

Könyv és kenyér. Könyvesház, 2005/1-2. 25-32.

Nemzeti sors és remény. A Céh, 2005/12. 16-19.

Sors, mindig újraírva. Véletlen Balett, 2005. Búcsúszám. 101-102.

Czine Mihály irodalomképe – a kálvinizmus vonzásában. Hitel, 2006/1. 108-115.

Emberi szavak. Tamási Áron – beszélgetései, vallomásai, naplójegyzetei tükrében. Hitel, 2006/5. 79-90. (és Erdélyi Toll, 2012/2. 3-16.)

Tamási Áron legkedvesebb regénye. Magyar Napló, 2006/6. 35-39. (és Erdélyi Toll, 2012/4. 13-21.)

A mindig hazatérő – Tamási Áron szobra előtt. Bárka, 2006/4. 47-52.

Transzszilván „lélekmentők” – Páskándi Géza esszéi modern erdélyi klasszikusokról. PoLíSz, 2006. 92. 79-87.; 93. 91-94.; 94. 86-89. (és Erdélyi Toll, 2012/3. 3-22.)

Lászlóffy Csaba: A Biblia üzenete. Tiszatáj, 2006/8. 88-91.

Versszöveg – sorsszövet (Szilágyi Domokosról). Új Hegyvidék, 2006/1. 26-32.

Történelmi portrédráma. Irodalmi Jelen, 2006. június. 21.

A nagykorúsodás elméleti útjai. Hitel, 2006/12. 121-125.

Szilágyi Domokos-emlékkiadványok a szatmári szülőföldön. Forrás, 2006/12. 119-123.

Tamási Áron szobra előtt. Együtt, 2006/4. 49-54.

Ferenczes István. Hitel, 2007/1. 16-18. (és Művelődés, 2006/11. 10-11.)

Erdélyi irodalomtörténeti kincsestár. Hitel, 2007/2. 140-146. (és Magyar Jövő, 2012/1. 90-94.)

Csángó versek – csángó költők. Székelyföld, 2007/1. 39-55. (és Új Hegyvidék, 2006/2. 63-70.)

„Három az egyben”. Berek, 2007/1-2. 9-11.

Sütő András (1927–2006). Új Hegyvidék, 2006/2. 8-9.

Czine Mihály és a protestáns szellemi örökség. Zempléni Múzsa, 2006/4. 5-12. (és Partium, 2006. Ősz. 48-54.)

Vonások Cseke Péter munkásságáról. Partium, 2007. Nyár. 23-30.

In memoriam Bálint Tibor. Helikon, 2007/13. 2.

Ady Endre korszerűsége. Magyar Napló, 2007/11. 6-9. (és Nyelvünk és Kultúránk, 2007/3. 10-16.; Partiumi Közlöny, 2007/8. 12-13.; Várad, 2007/11-12. 84-90.)

„…ámulni ezen a játékon, melyet ember és természet egyaránt játszik” – Tamási Áron székely népi humora és kedélyvilága. Székelyföld, 2007/9. 45-56.

Páskándi Géza-emlékkiállítás Tokajban. Helikon, 2007/17. 4.

„…hogy kitudódjék a világ” – A hetvenéves Lászlóffy Aladárról. Hitel, 2007/9. 5-12. (és Helikon, 2007/18. 14-17.; Új Hegyvidék, 2007/3-4. 95-102.)

Regionális és egységes nemzettudat. Aracs, 2007/4. 42-44.

„A szép mindig korszerű” – Dsida Jenő kritikai nézeteiről. Székelyföld, 2007/11. 57-77.

Csángómagyar sorsköltészet. PoLíSz, 2007. 109. 12-18. (és Magyar Jövő, 2011/2. 48-53.)

Az emlékidő titkai (Fecske Csaba: Első életem). Magyar Napló, 2007/12. 97-98.

Óda és zsoltár – Vonások Lászlóffy Aladár arcképéhez. Napút, 2007/9. 13-18.

Istenélmény az újabb erdélyi lírában. Duna-part, 2007/4. 9-20.

Ötvenöt vers – Világló fényekkel, képekkel (Az ötvenöt éves Cseh Károly új könyve elé); Az élő magyar irodalom értelmező mindenese és tudós patrónusa (A hatvanöt éves Vasy Géza köszöntése); Emlékezéstöredék – Nagy Gáspárról. Agria, 2007/1. 37-39.; 160-163.; 172-175.

Kisebbségiség, magyarság, európaiság (Németh Lászlóról, nagyváradi beszéde kapcsán). Muravidék, 2007. 12-13. 84-89.

Sors és remény. Hitel, 2008/2. 58-66.

Világra jövetelem előtt megúsztam halálomat – Beszélgetés Cseke Péterrel. Magyar Napló, 2008/2. 53-61.

A bölcselő Wass Albertről. PoLíSz, 2008. 113. 45-49. (és Magyartanítás, 2008/2. 3-5.; Magyar Jövő, 2008/4. 68-72.)

„Az én vezérem is a bensőmból vezérel” – Beszélgetés Király Lászlóval. Magyar Napló, 2008/4. 43-52.

„Isten csodája hogy vagyunk” – Vázlat a határon túli magyar irodalomról. Magyar Jövő, 2008/2. 37-42.

Kelemen Erzsébet drámái elé. Agria, 2008/1. 177-182. (és Magyar Jövő, 2009/1. 61-64.)

Világló fényekkel, képekkel. Zempléni Múzsa, 2008/1. 95-97.

Ady korszerűsége és hatása a mai erdélyi lírában. Ártér, 2008. Tavasz. 27-36. (és Magyar Jövő, 2009/3. 91-99.)

„A szép mindig korszerű” (Dsida Jenő kritikai nézeteiről). PoLíSz, 2008. 115. 79-86. (és Erdélyi Toll, 2012/2. 38-48.)

„Szelíd fényű glória” – Páskándi Géza Dsida Jenőről. Agria, 2008/2. 26-33. (és Erdélyi Toll, 2012/3. 60-67.

In memoriam Szilágyi Domokos. Agria, 2008/2. 155-156.

Czine Mihály és a protestáns szellemi hagyományok. Magyar Jövő, 2008/3. 65-71.

In memoriam Szilágyi Domokos. Helikon, 2008/13. 2.

Kisebbségiség és modernség. Kortárs, 2008/7-8. 140-142. (és Együtt, 2008/4. 76-78.; Helikon, 2009/4. 16.)

Történelmi, irodalomtörténeti hamisítások hiteles kritikája (Madarász Imre: Antiretró). Hitel, 2008/8. 121-124.

Ambrus Lajos – Pályarajz. Hazanéző, 2008/2. 4.

Ady-hatások az újabb erdélyi magyar költészetben. Partiumi Közlöny, 2008/7. 10-11.

Élet, mű, történelem. Új Könyvpiac, 2008. szeptember. 20.

In memoriam Páskándi Géza. Helikon, 2008/16. 18.

Ady-hatások az erdélyi magyar költészetben. Duna-part, 2008/3. 27-33.

Identitás, megmaradás. Agria, 2008/3. 28-37.

A Serfőző-életmű dimenziói. Kortárs, 2008/10. 93-102.

Sors, identitás, megmaradás. Nagyvilág, 2008/10. 1039-1051. (és Partium, 2008-2009. Tél. 20-27.)

Nemzeti irodalmi paradigma. Magyar Napló, 2008/11. 12-14. (és Nyelvünk és Kultúránk, 2008/4. 95-99.; Együtt, 2009/1. 69-74.)

„Új harcainkhoz új erőt te adj” – Két háború közti erdélyi költők Ady-élménye. Agria, 2008/4. 42-50.

A nemzeti sorstudat horizontjai (A negyedszázada elhunyt Illyés Gyuláról). Vár, 2008/4. 53-61.

Nemzeti irodalmi jelleg. Partium, 2008. Ősz. 75-78.

Harmadik út és kisebbségi magyarság (In memoriam Szárszó, 1943). Hitel, 2009/1. 49-65.

Az abszurd az újabb erdélyi magyar irodalomban. Napút, 2009/1. 110-126. (és Erdélyi Toll, 2011/4. 27-45.)

A Nyugattól a Kelet Népéig és Szárszóig – Németh László eszmevilágáról. Agria, 2009/1. 74-85. (és Helikon, 2009/12. 5-7., 2009/13. 12-13.)

A Bükkalja munkatársainak – Levél és vallomás. Bükkalja, 2009/3. 16.

„Dala ma is friss élettel tele” – Erdélyi költők Ady-élménye. Székelyföld, 2009/4. 40-60.

Lászlóffy Csaba 70. Tiszatáj, 2009/6. 10-11.

Búcsú Lászlóffy Aladártól (1937–2009). Hitel, 2009/6. 7-8.

Szellem és történelem (Közelítések Lászlóffy Csaba életművéhez). Agria, 2009/2. 115-136.

A hetvenéves Lászlóffy Csaba köszöntése. Napút, 2009/4. 5-6.

Erdélyi sorsképek a fordulatról. Székelyföld, 2009/7. 47-74.

„meggyötörten is gyönyörű” – A nyolcvanéves Kányádi Sándorról. Duna-part, 2009/3. 6-15.

Élő nyelv – élő irodalom. Partium, 2009. Nyár. 96-99.

Élő nyelv – élő magyar irodalom (A Tokaji Írótábor 2009. évi tanácskozásai – a Kazinczy-évforduló jegyében). PoLíSz, 2009. 126. 87-90.

„Jókedvet is láttam…” – Tamási Áron székely népi humora és kedélyvilága. – Tanulmánykötet Makkai Sándorrról (Ifj. Fekete Károly: Tudománnyal és a hit pajzsával). Agria, 2009/4. 142-151.; 185-191.

„Mindenki átmenti magát, de ki menti át az összmagyar nemzetet?” – Nyelvi, etnikai, politikai humor Páskándi Géza Szekusok című nagyregényében. Studia Caroliensia, 2009/4. 201-207.

„Ady táltos-paripáján” (Ady-élmények az erdélyi magyar költészetben). Szamos, 2009. 42. 6. (és Erdélyi Toll, 2012/4. 37-54.)

Emberi szavak (Tamási Áron – beszélgetései, vallomásai, naplójegyzetei tükrében). Magyar Jövő, 2010/1. 64-71.

Változások és változatlanságok (A rendszerváltó fordulat történelmi élménye az erdélyi magyar irodalomban). Nagyvilág, 2010/1. 52-78.

Új szín – magas színvonal (Szlovákiai magyar Opus). – A nyolcvanas évek felvidéki írónemzedékének monográfiája (Ardamica Zorán: Perspektívaváltás a szlovákaii magyar irodalomban). – Kisprózai etűdök a mindennapokról (Nagy Erika: Zsákutca). Agria, 2010/1. 72-77.; 84-85.; 90-91.

Szociográfia, sorsirodalom, magyarságtudomány – Cseke Péter és az erdélyi magyar művelődéstörténet. Szín, 2010/1. 85-93.

Fiatal nemzedékek a kárpátaljai magyar irodalomban. Együtt, 2010/1. 72-82.

Új Vetés – Fiatal nemzedékek a kárpátaljai magyar irodalomban. Magyar Napló, 2010/6. 27-32.

Mítosz és poézis (Fátyol Zoltán: Lezuhant mítosz). – A vértanú-sors példázatossága (Kelemen Erzsébet: Tiszta szándék). – A költői szó labirintusai (Hadnagy József: Labirintus). Agria, 2010/2. 142-145.; 148-151.; 164-166.

„Az igazságot is meg lehet szokni” – Trianon részleges revíziója, Észak-Erdély 1940-es visszatérése az irodalom tükrében. Duna-part, 2010/2. 37-51.; Várad, 2010/7. 88-102.

Az Advent a Hargitán – angolul. Hitel, 2010/9. 107-111.

„Mindenki átmenti magát, de ki menti át az összmagyar nemzetet”? – Nyelvi, etnikai, politikai humor Páskándi Géza Szekusok című nagyregényében. Agria, 2010/3. 128-134.; Szamos, 2011/8. 12.

A költő drámaművei (Kányádi Sándor: Ünnepek háza). Új Könyvpiac, 2010. október. 7.

In memoriam Utassy József (1941–2010). Napút, 2010/8. 126-128.

„Csak legyen elég mécsesünk a várakozáshoz” – Az Advent a Hargitán – angolul. Erdélyi Toll, 2010/4. 25-30.

Sors és misszió – Tóth-Máthé Miklós történelmi drámáiról. Duna-part, 2010/4. 38-46.

Bálint Tibor. Agria, 2010/4. 97-101.

Psalmus Transsylvanicus – Vallási, biblikus képzetformák az újabb erdélyi magyar lírában. Várad, 2010/8. 68-74.

Magyarság, irodalom, patakiság. Zempléni Múzsa, 2010/4. 8-9.

A Nyugattól a Kelet Népéig és Szárszóig – Németh László eszmevilágáról. Kelet Felől, 2011/1. 67-79. (és Stádium, 2012/3. 13-14.)

A drámaíró Kányádi. – „fejét a vers nem hajtja le” – A Bella István-díjjal kitüntetett Király Farkas köszöntése. Agria, 2011/1. 173-180.; 233-235.

„Ifjú szívekben”. Hitel, 2011/2. 74-81.

„Fehér csendben” – A Bella István-díjjal kitüntetett Király Farkas köszöntése. Duna-part, 2011/1. 15-17.

Az esszénapló tágas horizontjai (Petrőczi Éva: Áfonyahegyi jegyzetek). Confessio, 2011/1. 122-127. (és in: Septempunctata – Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára. Szerk. Pénzes Tiborc Szabolcs. Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézet, rec.iti.mta.hu, 2011. 209-214.)

„A műalkotás elsősorban cselekedet” – Beszélgetés Vitéz Ferenccel. Agria, 2011/2. 21-37.

Emlékezéstöredék – Nagy Gáspárról. Magyar Jövő, 2011/3. 41-43.

A megtartó szellem nagykövete (A Partiumi Írótábor 2011-es irodalmi díjával kitüntetett Ködöböcz Gábor köszöntése). Egri Magazin, 2011/8. 10-11.

Erdélyiek Szárszón. Agria, 2011/3. 92-102.

„Az ábeli humorérzék” (Tamási Áron székely népi humora és kedélyvilága). – Istenélmény a kortárs erdélyi lírában. Erdélyi Toll, 2011/1. 11-20.; 57-71.

„…meggyötörten is gyönyörű” – Kányádi Sándor világa. Erdélyi Toll, 2011/2. 10-20.

Sors és misszió – Tóth-Máthé Miklós történelmi drámáiról. Zempléni Múzsa, 2011/2. 32-40.

„Hogy fennmaradjon most és mindörökké” (Sors, identitás, megmaradás). Új Dunatáj, 2011/3. 45-53.

A regionalitás problémái az új irodalomtörténeti kézikönyvekben – Beszélgetés a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongreszus résztvevőivel. (Lejegyezte Balázs Imre József) Korunk, 2011/11. 14-16.

A kritikaíró Szilágyi Domokos. Forrás, 2012/3. 101-108.

Magyarság és Európa – Németh László eszmevilágában. Agria, 2012/1. 30-45.

Erdélyi írók Szárszón. Erdélyi Toll, 2012/1. 53-62.

A drámaíró Kányádi. Erdélyi Toll, 2012/1. 204-208.

„Haj, szegény nép, haj magyar nép”. Agria, 2012/2. 32-39.

Illyés Gyula és a nemzeti sorstudat horizontjai. Somogy, 20121/2. 6-12.

In memoriam Páskándi Géza. Havi Magyar Fórum, 2012/5. 36-37.

Nyirő József Krisztus-drámája. Magyar Napló, 2012/8. 22-28.

Népek Krisztusa, Magyarország; Ember és betű; Vallomás a költészetről. Agria, 2012/3. 166-168.; 170-171.; 212-214.

Az ember dallama – A százhuszonöt éve született Áprily Lajosról. PoLíSz, 2012. 148. 98.

Földem – Vonások Oláh János költői arcképéhez. Agria, 2012/4. 120-130.

A drámaíró Serfőző Simon. Agria, 2012/4. 154-158.

Fénylő szavak poétája – A hatvanéves Cseh Károlyról. Agria, 2012/4. 195-200.

Szempontok a magyar nemzeti irodalmi paradigmához. Hitel, 2013/1. 71-79.

Erdélyi irodalomtörténeti kincsestár – Sütő András esszéiről. Magyar Jövő, 2012/1. 90-94.

Emberi szavak – Tamási Áron – beszélgetései, vallomásai, naplójegyzetei tükrében. Erdélyi Toll, 2012/2. 3-16.

„A szép mindig korszerű” – Dsida Jenő kritikai nézeteiről. Erdélyi Toll, 2012/2. 38-48.

Transzilván „lélekmentők” (Páskándi Géza esszéi modern erdélyi klaszikusokról). Erdélyi Toll, 2012/3. 3-22.

„Szelíd fényű glória” – Páskándi Géza Dsida Jenőről. Erdélyi Toll, 2012/3. 60-67.

Tamási Áron legkedvesebbb regénye (Jégtörő Mátyás). Erdélyi Toll, 2012/4. 13-21.

„Ady táltos-paripáján” (Ady-élmények az erdélyi magyar költészetben). Erdélyi Toll, 2012/4. 37-54.

A Nyugattól a Kelet Népéig és Szárszóig – Németh László eszmevilágáról. Stádium, 2012/3. 13-14.

„Dala ma is friss élettel tele” – Ady Endre korszerűségéről. Irodalom21, 2012. december. 6-7.

A mindig hazatérő (Tamási Áron). Limes, 2012/4-II. 25-35.

Psalmus Transsylvanicus – Vallási, biblikus képzetformák az újabb erdélyi magyar lírában. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2012/3. 80-92.

Mágikus figuralitás – Finta Edit képzőművészetéről. Bárka, 2013/1. 90-93.

Tamási Áron, a mindig hazatérő. Agria, 2013/1. 190-201.

A magyar irodalom teljességéért. Somogy, 2013/1. 9-11.

Nemzet a csillagokban. Néző – Pont, 2013. 50. 85-89.

Fény-tisztások a világló időben. Magyar Jövő, 2013/2. 76-78.

Nemzet a csillagokban – Magyar sors, identitás, megmaradás. Havi Magyar Fórum, 2013/4. 27-33.

Magyarság és emberség – A magyar nemzeti irodalom legfőbb jellegzetességeiről. Erdélyi Toll, 2013/1. 113-123.

„Hogy fennmaradjon most és mindörökké” (Sors, identitás, megmaradás). Erdélyi Toll, 2013/2. 57-64.

Az irodalmi magyarságtudomány éthosza (Czine Mihály és a protestáns szellemi hagyományok). Agria, 2013/2. 61-74.

Magyarság és Európa Németh László eszmevilágában. Erdélyi Múzeum, 2013/1. 51-63.

„…Soha nem veszítjük el a hitet és a reménységet.” Lengyel János interjúja Bertha Zoltánnal. Együtt, 2013/2. 44-54.

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján. Beke Sándor beszélgetése írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről I. Erdélyi Toll, 2013/1. 31-34., 40., 52-53.

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján. Beke Sándor beszélgetése írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről II. Erdélyi Toll, 2013/2. 3-5., 19., 36-37.

Nemzet a csillagokban. Búvópatak, 2013/8. 2-3.

A kritikaíró Szilágyi Domokos. Erdélyi Toll, 2013/3. 43-52.

Mezey Katalin köszöntése. Partium, 2013/2. 5-8.

Nagyváradtól Szárszóig – Németh László és Szárszó. Partium, 2013/2. 37-46.

In memoriam Görömbei András. Hitel, 2013/8. 5-13.

Hit és haza – Tüzes Bálint költészetéről. Agria, 2013/3. 213-217.

Nagyváradtól Szárszóig – Németh László – válságos időkben. Kapu, 2013/8. 20-24.

„De ki menti át az összmagyar nemzetet?” – A felemás történelmi fordulat élménye az erdélyi magyar irodalomban. Havi Magyar Fórum, 2013/9. 21-27.

A helytállás példaképe – Görömbei András emlékezete. Stádium , 2013/6. 3.

Az irodalmi magyarságtudomány éthosza (Czine Mihály és a protestáns szellemi hagyományok). Partium , 2013/3. 51-64.

Nemzet a csillagokban. Partium , 2013/3. 84-87.

A drámaíró Serfőző Simon. Partium , 2013/4. 37-42.

Népek Krisztusa, Magyarország. Partium , 2013/4. 57-59.

Az iskolateremtő nagyság mintaképe – Görömbei András emlékére. Agria , 2013/4. 31-34.

A drámaköltészet varázsa és katarzisa – Szőcs Géza színjátékairól. Agria, 2013/4. 97-102.

Poézis és gondolat. Helikon , 2013/22. 15-16.

Egy modern klasszikus regény – Kós Károly: Varju nemzetség. Erdélyi Toll, 2013/4. 27-31.

Hit és haza – Tüzes Bálint költészetéről. Kapu , 2013/10. 56-57.

In honorem Pozsgay Imre. Stádium , 2013/8. 9.

Magyarság és emberség – A magyar nemzeti irodalom legfőbb jellegzetességeiről. Új Tanú , 2013. 11-12. 90-98.

Nagyváradtól Szárszóig – Németh László – válságos időkben. Nyelvünk és Kultúránk, 2013/1-4. 29-39.

Makkai Sándor – és a magyar sorskérdések. Mediárium, 2013/3-4. 5-13.

Hallani a félrevert harangok jajszavát – Sigmond István emlékére. Irodalmi Jelen, 2014. március. 93-100.

Hallani a félrevert harangok jajszavát – Sigmond István emlékére. Agria, 2014/1. 170-175.

Vallomás a költészetről. Néző – Pont, 2014. március. 56. kötet, 121-123.

Fénykör – Bertha Zoltán. Napút, 2014. április. 2014/3. 45-47.

Lászlóffy Aladár írásművészetéről – Hat éve, 2008-ban hunyt el Lászlóffy Aladár. Erdélyi Toll, , 2014/1. 17-25.

Nyirő József drámája. Erdélyi Toll, 2014/2. 92-102.
Földem – Vonások Oláh János költői arcképéhez. Partium, 2014/2. nyár, 34-42.

A Sátán ellenében – A hatvanöt éves Nagy Zoltán Mihály köszöntése. Együtt, 2014/3. 10-13.

Mágikus figuralitás – Finta Edit képzőművészetéről. Erdélyi Művészet, XV. évf. 2014/1. 21-28.

A Sátán ellenében – A hatvanöt éves Nagy Zoltán Mihály köszöntése. Partium, XXIII. évf. 2014/3. ősz, 46-48.

Az ember dallama – Áprily Lajosról. Agria, VIII. évf. 2014/3. 42-50.

In memoriam Dobos László (1930–2014). Agria, VIII. évf. 2014/3. 161-162. (Partium, XXIV. évf. 2015/1. 55-56.)

Poézis és gondolat megrázó magasrendűsége – Lászlóffy Csaba: Pózok a sebezhetőn; Átörökített magány – Versek I–II. Agria, VIII. évf. 2014/3. 211-214.

Sorsjelző. Magyar Napló, XXVI. évf. 2014/9. 44-46.

Beke Sándor: Erdélyi Toll – az egyetemes magyar irodalom és művelődés szolgálatában (II.) – Beszélgetés sajtómunkatársakkal, szerkesztőkkel, írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal az Erdélyi Toll ötéves évfordulóján. Erdélyi Toll, VI. évf. 2014/3. 25.

Beke Sándor: Erdélyi Toll – az egyetemes magyar irodalom és művelődés szolgálatában (III.) – Beszélgetés sajtómunkatársakkal, szerkesztőkkel, írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal az Erdélyi Toll ötéves évfordulóján. Erdélyi Toll, VI. évf. 2014/4. 4., 11-12., 19., 28-29.

Bálint Tibor, az erdélyi sors különleges szavú megörökítője. Erdélyi Toll, VI. évf. 2014/4. 44-48.

Monográfiasorozat a Barbaricum mindeneséről – Rideg István: Körmendi Lajos világa. Agria, VIII. évf. 2014/4. 233-237.

Ünnep és tisztelgés. Magyar Napló, XXVI. évf. 2014/12. 15-17.

Népek Krisztusa, Magyarország. Kelet Felől, XXI. évf. 2014/10, 11, 12. 26-29.

A föld lírai metaforája és metafizikája – kortárs költők verseiben. Magyar Napló, XXVII. évf. 2015/1. 29-34. (Együtt, XIII. évf. 2015/1. 61-70.)

Belső tükör – Oláh János összegyűjtött versei. Bárka, XXIII. évf. 2015/1. 109-111.

Magyarország a magyaroké. Hitel, XXVIII. évf. 2015/2. 5-13.

Oláh Andrásról – új könyve kapcsán. Agria, IX. évf. 2015/1. 96-105.

A Magyar Kultúra Napján Tokajban. Agria, IX. évf. 2015/1. 165-168.

Nagy Zoltán Mihály regénytrilógiái. Vár, XI. évf. 2015/1. 119-124.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

„Határtalan” reményeink ’68 után. In: Korforduló – Kísérletek és változatok az autonómiára 1968–1992 (szerk. Zimonyi Zoltán). A Tokaji Írótábor Évkönyve II. Miskolc, 1993. 198-202.

„Isten se tudja: megvagyunk-e még” – A fiatal erdélyi magyar líráról. In: Másfél évtized magyar költészete – Érzület, eszme, mesterség (szerk. Serfőző Simon). A Tokaji Írótábor Évkönyve IV. Miskolc, 1995. 13-17.

Értékvesztés, önelveszejtés. In: Az irodalmi köztudat dilemmái – irodalomértelmezés, értékelés, közvetítés (szerk. Serfőző Simon). A Tokaji Írótábor Évkönyve V. Bp.–Miskolc, 1996. 16-17.

Nyelv, nemzet, irodalom. In: Szerepváltozások – Anyanyelv, irodalom, nemzet (szerk. Serfőző Simon). A Tokaji Írótábor Évkönyve VI. Miskolc, 1997. 154-158.

Páskándi Géza „filozófiai végjátéka”. In: Páskándi-ünnepségek ’98 (szerk. Muzsnay Árpád). Szatmárnémeti, Kölcsey Kör, 1998. 27-31.

Századunk és a magyar irodalom. In: Századunk kihívásai – a magyar irodalom válaszai (szerk. Serfőző Simon). A Tokaji Írótábor Évkönyve VII. Miskolc, 1998. 13-15.; NAP Alapítvány Évkönyv 1999–2000 (szerk. Maczó János). 1999. 3. 11-12.

Irodalom és nemzet. In: Irodalmi nemzet? – Hagyományok, kérdések, távlatok az ezredfordulón (szerk. Serfőző Simon). A Tokaji Írótábor Évkönyve IX. Miskolc, 2000. 73-76.

Magyarság és Európa. In: „Magyarság és Európa” – Németh László irodalmi vitái (szerk. Serfőző Simon). A Tokaji Írótábor Évkönyve XI. Miskolc, 2002. 73-77.

Érvényes modernség – Kós Károly Varju nemzetségéről. In: Sztánai Napok 2004 – Sztánai Füzetek 1. (szerk. Szabó Zsolt). Kolozsvár–Sztána, Szentimrei Alapítvány, Művelődés Műhelye, 2004. 37-42.

Páskándi Géza klasszikus erdélyi író-elődökről. In: Évforduló tanácskozások 2002–2004 (szerk. Muzsnay Árpád). Szatmárnémeti, Kölcsey Kör, 2005. 82-93.; Sztánai Napok 2005 – Sztánai Füzetek 3. (szerk. Szabó Zsolt). Kolozsvár–Sztána, Szentimrei Alapítvány, Művelődés Műhelye, 2006. 21-33.

Dsida kritikai nézeteiről. In: Évfordulós tanácskozások 2007 – Dsida Napok 2007 – Száz esztendeje született Dsida Jenő költő (szerk. Muzsnay Árpád). Szatmárnémeti, EMKE – Kölcsey Kör, 2007. 217-229.

Ady korszerűsége és hatása a mai erdélyi lírában. In: „Mítosz vagy valóság?” – Irodalmi tanácskozás és megemlékezés a 130 éve született Ady Endréről – 2007 (szerk. Muzsnay Árpád). Szatmárnémeti, EMKE – Kölcsey Kör, 2008. 112-121.

Páskándi Géza-emlékkiállítás. In: Magyar tájhazák – Nemzeti kultúra, regionalitás, európai integráció (szerk. Serfőző Simon). A Tokaji Írótábor Évkönyve XVII. Miskolc, Bíbor, 2008. 57-60.

„Szelíd fényű glória” – Páskándi Géza Dsida Jenőről. – A hetven éve született Szilágyi Domokos szatmárnémeti szobra előtt. – Páskándi Géza tokaji emlékkiállításának megnyitó beszéde. In: Évfordulós tanácskozások 2008 – „Párhuzamos Sajtóértekezlet” – Irodalmi tanácskozás és megemlékezés Dsida Jenőről, Páskándi Gézáról és Szilágyi Domokosról (szerk. Muzsnay Árpád). Szatmárnémeti, EMKE – Kölcsey Kör, 2008. 44-50.; 105-106.; 126-128.

Nemzeti irodalmi paradigma. In: Irodalmi értékrendek, pályakezdés, érvényesülés (szerk. Serfőző Simon). A Tokaji Írótábor Évkönyve XVIII. Miskolc, Bíbor, 2009. 72-78.

A Nyugattól a Kelet Népéig – Németh László eszmevilágáról. In: Ady Endre- és Móricz Zsigmond-tanácskozás – Szatmárnémeti 2008–2009 (szerk. Muzsnay Árpád). Szatmárnémeti, EMKE – Kölcsey Kör, 2009. 66-75.

Kortárs szépirodalom. In: Élő nyelv, élő irodalom – Hagyomány és kihívás (szerk. Serfőző Simon). A Tokaji Írótábor Évkönyve XIX. Miskolc, Bíbor, 2010. 212-213., 237-238., 248-249.

Köszöntő. In: A magyar irodalom égtájai – Sokágú síp Tokajban (szerk. Serfőző Simon). A Tokaji Írótábor Évkönyve XX. Miskolc, Bíbor, 2011. 311., 318., 327.

A magyar irodalom élete és állapota – A Tokaji Írótábor tanácskozásai 2011. Szerk. Serfőző Simon. A Tokaji Írótábor Évkönyve XXI. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2012. 56., 62., 66., 70., 74., 75., 76., 77., 78.

Eltiltva és elfelejtve – A hallgatás és elhallgattatás évei a magyar irodalomban 1945–1965. A Tokaji Írótábor tanácskozásai 2012. Szerk. Serfőző Simon. A Tokaji Írótábor Évkönyve XXII. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2013. 217-218., 223-224., 235-236., 248., 256., 260-261., 263., 266-267., 343-344.

Határon túli új nemzedékek jelentkezése. In: Eltiltva és elfelejtve 1965–1989. A Tokaji Írótábor tanácskozásai 2013. Szerkesztette Serfőző Simon. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2014. (A Tokaji Írótábor Évkönyve XXIII.) 217., 225-228., 245., 256., 260., 265.

Határon túli új nemzedékek jelentkezése. In: Eltiltva és elfelejtve 1965–1989. A Tokaji Írótábor tanácskozásai 2013. Szerkesztette Serfőző Simon. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2014. (A Tokaji Írótábor Évkönyve XXIII.) 217., 225-228., 245., 256., 260., 265.

Book Reviews

Iszlai Zoltán: Tabularáza. Alföld, 1978/1. 86-87.

Újhelyi János: Feketevágás. Alföld, 1978/3. 77-78.

Két pályakezdő prózaíró. Alföld, 1978/6. 74-76.

Szilágyi Domokos: Tengerparti lakodalom. Alföld, 1979/4. 71-73.

Panek Zoltán: Elmozdult képek. Alföld, 1979/6. 67-69.

Dobai Péter: Hanyatt. Kortárs, 1979/11. 1837-1838.

Ács Károly: Ének füstje, füst éneke. Alföld, 1979/12. 96-98.

Farkas Árpád: Alagutak a hóban. Alföld, 1980/6. 79-81.

Fodor Sándor: Tíz üveg borvíz. Tiszatáj, 1980/12. 96-98.

Sárándi József: A barbárság kora; Döbrentei Kornél: Szőkőév. Alföld, 1981/1. 87-90.

Zákány Antal: Közel a nap arcához. Alföld, 1981/9. 71-73.

Szőcs István: Selyemsárhajó. Forrás, 1981/12. 88-89.

Angol nyelvű monográfia Petőfiről. Alföld, 1983/3. 97-98.

Király László: Amikor pipacsok voltatok. Alföld, 1983/5. 70-72.

Tóth László: Vita és vallomás. Alföld, 1983/7. 82-85.

Ószabó István: A toronykalapos fiú. Alföld, 1983/9. 76-78.

Géczi János: Léghajó és nehezéke. Alföld, 1984/3. 81-82.

Szokolay Zoltán: Az élő hal. Alföld, 1984/5. 88-90.

Osztojkán Béla: Hóesés hűségben. Alföld, 1984/11. 76-78.

Vasadi Péter: Nem kő, se csillag. Kortárs, 1985/1. 159-160.

Bisztray Ádám: Kerítetlen világ madara. Kortárs, 1985/3. 161-162.

Kántor Lajos két könyvéről. Alföld, 1985/6. 87-90.

Utassy József: Júdás Idő. Alföld, 1985/8. 70-73.

Ószabó István: A Vak Géniusz. Alföld, 1986/1. 77-78.

Huszár Sándor: Honnan tovább? Alföld, 1986/3. 71-73.

Magyar költői antológia Portugáliában. Alföld, 1986/4. 98-99.

A lírai sorsvallomás regénye (Vári Attila: Volt egyszer egy város). Forrás, 1987/6. 5-8. (és Határ, 1986/2. 95-97.)

Mészáros Sándor: A kék hegyeken túl… Életünk, 1988/8. 725-727.

Z. Szalai Sándor: „Hit a harcban, remény a bajban” – Pályakép Tamási Áronról. Alföld, 1992/1. 88-90.

Görömbei András: Napjaink kisebbségi magyar irodalma. Alföld, 1993/9. 70-73.

Széles Klára: Szeged–Kolozsvár 1955–1992. Kortárs, 1993/11. 111-113.

Király László: Skorpió. Alföld, 1994/8. 74-76.

Pécsi Györgyi: Olvasópróbák. Életünk, 1995/1. 93-95.

Monográfia egy modern erdélyi klasszikusról (Szász László: Egy szerencsés kelet-európai – Székely János). Alföld, 2001/3. 107-111.

Hiánypótló monográfia (Pécsi Györgyi: Kányádi Sándor). Bárka, 2004/1. 141-145. (és Irodalmi Jelen, 2003/23. 1-2.; Helikon, 2004/23. 16-18.)

Fájdalmak sűrű poézise (Balázs Imre József: Hervay Gizella). Hitel, 2004/9. 117-120. (és Helikon, 2004/21. 6-7.)

Posztmodern „példabeszédek” (Lengyel Tamás: Tamás evangéliuma). Bárka, 2004/6. 103-105. (és Együtt, 2004/4. 69-71.)

Monográfia Székely Jánosról (Elek Tibor könyve). Tiszatáj, 2004/12. 79-85. (és Helikon, 2005/3. 4-7.)

Monográfia Áprily Lajosról (Antal Attila könyve). Helikon, 2004/20. 4-7.

Ködöböcz Gábor: Hagyomány és újítás Kányádi Sándor költészetében. Debreceni Szemle, 2005/2. 305-307. (és Helikon, 2004/23. 16-18.)

Két könyv Kolozsvárról. Hitel, 2005/5. 116-123. (és Könyvesház, 2004/1-2. 56-61.)

A sejtekbe oltott félelem – Lászlóffy Csaba: A félelem halmazállapota. Irodalmi Jelen, 2005. március. 16. (és Magyar Jövő, 2008/1. 17-18.)

Székely szavainkban élünk – Sántha Attila: Székely szótár. Irodalmi Jelen, 2005. május. 20.

Szépség és méltóság – Vári Fábián László: Fecskehajtó idő. Irodalmi Jelen, 2006. január. 18. (és Együtt, 2006/1. 50-54.)

Escorial, avagy a Cs-tartomány – Tanulmánykötet Cselényi Lászlóról. Új Holnap, 2006/2. 79-80. (és Szőrös Kő, 2004/6. 68-69.)

Krónikás falurajz (Sarusi Mihály könyve). Új Horizont, 2006/4. 158-160.

Poszt-abszurd rejtelmek – Sigmond István: Csókavész. Irodalmi Jelen, 2007. január. 20.

Írói életrajz, pályakép, kortörténet – Sipos Lajos: Tamási Áron. Irodalmi Jelen, 2007. május. 23.

Serfőző Simon: Még nincs vége. Könyvheti Újság 2007. 6.

Sipos Lajos: Tamási Áron. Kortárs, 2007/11. 115-118.

Legyen vers (Bakos Kiss Károly első kötete). Együtt, 2008/1. 60-64.

Madár János: Hullong az idő. Duna-part, 2008/4. 106-109.

A költői szó mélységei és labirintusai (Hadnagy József új kötete elé). Múzsa, 2008. december 20. 7.

Nagymonográfia Lászlóffy Aladárról. Magyar Napló, 2009/1. 58-59.

Lászlóffy Aladár világa (Széles Klára nagymonográfiája). Helikon, 2009/3. 6-7.

Csillagfény és homály közt – Bálint Péter tanulmánykötetéről. Agria, 2009/3. 100-107.

Janicsár-idő, szekus-világ egy új erdélyi regényben (Lőrincz György: Besúgó voltam, szívem). Bárka, 2009/6. 114-115.

Sorsirodalom – társadalomrajz (Cseke Péter: A magyar szociográfia erdélyi műhelyei). Hitel, 2010/1. 118-123.

Áfonyás fohászok (Petrőczi Éva: A patak éneke). Agria, 2011/4. 215-217.

Önelemző lírai gondolatiság (Benő Attila: A kórus és a kutyák). Agria, 2012/3. 240-242.

„Egy hazából két haza lett, de én még mindig csak egy vagyok” – Lengyel János: Mitracsek úr elfuserált életének hiteles története. Agria, 2012/4. 262-264.

Önelemző lírai gondolatiság (Benő Attila: A kórus és a kutyák). Agria, 2012/3. 240-242.

Szakmonográfia Wass Albertről – Balázs Ildikó: Wass Albert erdélyi korszaka 1923–1944. Agria, 2013/2. 208-212.

Számvetés és perújrafelvétel – Szász István Tas könyve a kolozsvári Hitel szellemi műhelyéről. Erdélyi Toll, 2013/3. 66-71.

Farkas Gábor új verseskönyve (Hierophania). Partium, 2013/2. 97-98.

Természet és halál – Sebők Melinda: Halálmotívum Rónay György és Pilinszky János tájköltészetében. Agria, 2013/3. 240-244.

„Hogy elfogadjanak…” – Bakonyi István monográfiája Petrőczi Éváról. Vár , 2013/4. 77-81.

Számvetés és perújrafelvétel – Szász István Tas könyve a kolozsvári Hitel szellemi műhelyéről. Agria, 2014/2. 238-243.

Lászlóffy Csaba verseskönyvéről. Partium, 2014/1. tavasz, 80-84.

Nagymonográfia a Barbaricum mindeneséről (Rideg István: Körmendi Lajos világa). Partium, XXIV. évf. 2015/1. 64-68.

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Portréfilm, Echo TV (2009)

Szereplés Koltay Gábor filmjében Wass Albertről (2007)

Organisation of Conferences

Wass Albert Memorial Conference, Debrecen College of the Reformed Church, 2008.

Regularly, yearly organisation of the International Conference of Hungarian Writers in Tokaj

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

Kortárs Magyar Írók Kislexikona, Kortárs Magyar Írók, Új Magyar Irodalmi Lexikon, Révai Új Lexikona Magyar Nagylexikon, Nemzetközi és Magyar Ki Kicsoda, Who is Who Magyarországon, International Authors and Writers Who’s Who /Cambridge/, Ki kicsoda a hírközlésben?, Ki kicsoda a magyar oktatásban, A magyar irodalom évkönyve, Országgyűlési Almanach, Kislexikon, JAK-lexikon, Költők, írók, kritikusok /Debrecen/, Debreceni Irodalmi Lexikon etc.

Magyar Nemzet, 2005. jún. 11.; Magyar Napló, 2010/10./, Laczkó András: Bertha Zoltán iskolái, Confessio, 2003/1. in: Laczkó András: Írók és iskolák II., 2002.; Stefka István: Rendszerváltók, Bp., Kairosz, 2006.

Debreceni Irodalmi Napok, 1982. november 18-19. (Előadásom: Az irodalom szerepe ma)

Debreceni Irodalmi Napok, 1984. november 22-23. (Előadásom: Érték, válság, kritika)

Egyetemi és főiskolai folyóiratok szerkesztőinek találkozója. Debrecen, KLTE, 1987. április 16-17. (Előadásom: Helyzetek és irányok)

II. Nemzetiségi Színházi Fesztivál – színházi és történettudományi szimpózium. Kisvárda, 1990. június 7-11. (Előadásom: Az erdélyi magyar irodalom újabb korszaka)

A romániai magyar irodalom 1970–1990. Debreceni Irodalmi Napok, DAB, 1990. november 15-17. (Előadásom: a posztmodern felé) Előadások korábban, 1982-ben és 1984-ben is.

Érték és értékrend az egyetemes magyar irodalomban. Kolozsvár, 1992. szeptember 25-26. (Babes-Bolyai Tudományegyetem) (Előadásom: Posztmodernizmus és értékkonzervativizmus)

Feltáratlan értékek a magyar irodalomban. Budapest, 1993. november 25-26. (ELTE, MTA) (Előadásom: Egy elfeledett Tamási-regény)

A népi mozgalom és a magyar társadalom. Budapest, 1993. szeptember 9-10. (Politikatörténeti Alapítvány, ELTE, MTA) (Előadásom: Transzszilvánizmus és népiség)

Magyar Reformátusok III. Világtalálkozója. Erdély, Szilágyság, 1996. augusztus 4. (Előadásom: Millecentenárium: magyar irodalom, magyar megmaradás)

Váci Mihály Irodalmi Társaság konferenciája. Nyíregyháza, 1996. augusztus 26-31. (Előadásom: Magyarság és ünnep)

A határontúli magyar irodalom napjainkban – III. Nemzetközi Könyvtáros Konferencia. Békéscsaba, Megyei Könyvtár, 1996. október 7-11. (Előadásom: A mai erdélyi magyar irodalom)

Centenáriumi Tamási Áron-emlékkonferenciák: 1997. szeptember 26., Budapest, PIM; 1997. október 4., Budapest, Ráday Kollégium; 1997. október 10. Székelyudvarhely, EME, EMKE; 1997. október 20. Budapest, MVSZ.

Németh László irodalomszemlélete. Debrecen, DAB, 1998. május 8. (Előadásom: Németh László Tamási Áronról)

Nyirő József-emlékkonferencia. Budapest, Szent László Akadémia, 1998. november 30. (Előadásom: Nyirő József munkássága); uo. 2002. október 16. (Előadásom: Nyirő József és az erdélyi pikareszk)

Irodalmi Társaságok Szövetsége vándorgyűlése és konferenciája. Fehérgyarmat–Szatmárcseke, 1999. július 2-4. (Előadásom: A transzszilvánizmus és az erdélyi magyar irodalom)

Páskándi-ünnepségek 2000. Szatmárnémeti–Szatmárhegy, 2000. május 19-20. „Mi nékem az igazság?” Irodalmi tanácskozás Páskándi Géza életművéről. (Szatmárnémeti Kölcsey Kör, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Szatmár Megyei Művelődési Felügyelőség, Páskándi Géza Baráti Társaság) (Előadásom: Erkölcs, nemzet, történelem – Sorskérdések Páskándi Géza Árpád-házi királydrámáiban) Előadás korábbi Páskándi-emlékkonferencián is, 1998-ban, legutóbb 2005-ben.

Reményik Sándor emlékkonferencia. Kolozsvár, 2000. augusztus 26-27. „Egy lángot adok, ápold, add tovább…” 110 éve született Reményik Sándor. (Zsinatpresbiteri Evangélikus– Lutheránus Egyház, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Reményik Sándor Művészstúdió Alapítvány) (Előadásom: Reményik Sándor vallásos lírájának jelentősége)

A határon túli magyar irodalom integrációjának kérdései. Kerekasztal-konferencia a Károlyi Palota Kulturális Központban, Budapest, 2001. március 13. (Előadásom: A nemzeti kisebbségi kultúrák alapkérdései)

A Németh László Társaság és a Petőfi Irodalmi Múzeum centenáriumi konferenciája Németh László életművéről. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2001. március 29. (Előadásom: Erdélyi protestáns drámahősök)

Németh László születésének 100. évfordulója tiszteletére rendezett emlékkonferencia. Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara, Sárospatak, 2001. április 18. (Előadásom: Németh László és Sárospatak)

Németh László születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékkonferencia. Debrecen, Déri Múzeum, 2001. április 21. (Népi Írók Baráti Társasága Czine Mihály Kelet- magyarországi Területi Műhelye) (Előadásom: Németh László Tanú-korszaka)

Németh László-konferencia. Eger, 2001. április 26. (Kálnoky László Egyesület, Eszterházy Károly Főiskola, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Megyei Művelődési Központ) (Előadásom: Németh László Tanú-korszaka)

Németh László, a tanár, az író, a tudós, a XX. század polihisztora – emlékülés Németh László születésének századik évfordulója alkalmából. Debrecen, Debreceni Akadémiai Bizottság, 2001. május 4. (Debreceni Egyetem, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, DAB) (Előadásom: Németh László eszmevilágának filozófiai alapvonásai)

Kós Károly életműve a harmadik évezred elején. Nemzetközi konferencia. Budapest, 2001. május 8-10. (Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Magyar Írószövetség, Fővárosi Állat- és Növénykert, Hungaria Nostra Foundation of Los Angeles stb.) (Előadásom: Kós Károly prózaírásának modernsége)

Identitásproblémák Erdélyben az ezredfordulón. Szabédi Napok. Kolozsvár, 2001. június 14-16. (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Magyar Írószövetség, Babes–Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Anyanyelvi Konferencia, Korunk Stúdió) (Előadásom: Erdélyiség és irodalomtörténet)

V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Finnország, Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10. (Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Jyväskyläi Egyetem) (Hatalom és kultúra; előadásom: „Kettős elnyomásban” – Hatalomképzetek az újabb kisebbségi /erdélyi/ magyar irodalomban)

„Magyarság és Európa” – Németh László irodalmi vitái. A magyar irodalom nemzetközi tanácskozása Tokajban. 29. Tokaji Írótábor, 2001. augusztus 14-16. (Magyar Írószövetség, Tokaji Írótábor Egyesület) (Előadásom: Magyarság és Európa – Németh Lászlóról) Előadások a Tokaji Írótábor korábbi tanácskozásain is, 1992-ben, 1996-ban, 1999-ben.

Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Irodalmi és Nyelvészeti Szekciójának konferenciája. Budapest, Ráday Kollégium, 2001. augusztus 20-24. (Előadásaim: 2001. augusztus 21-én: Keresztyén szellemiség a modern magyar irodalomban; 2001. augusztus 24-én: Németh László)

Intertextualitás a két világháború közötti kisebbségi magyar szépprózában. Nemzetközi tudományos konferencia. Miskolc, 2001. október 8. (Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Közép-Európa Irodalma és Kultúrája Tanszék) (Előadásom: A folklórhagyomány architextualitásának jelentősége Tamási Áronnál – különös tekintettel a Szűzmáriás királyfira)

„Sajtóértekezlet” – Szilágyi Domokos és költészete negyedszázad távlatából. A VI. Szilágyi Domokos Napok irodalmi tanácskozása. Szatmárnémeti, Nagysomkút, 2001. október 26-28. (Szatmárnémeti Kölcsey Kör, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület) (Előadásom: Szövegköziség és sorsjelentés Gondolatok Szilágyi Domokosról) Előadások a korábbi Szilágyi Domokos-emlékkonferenciákon is, 1993-ban, 1996-ban.

Wass Albert Nap. Emlékkonferencia. Budapest, Károlyi Palota, 2001. október 30.

(Károlyi Palota Kulturális Központ, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet) (Előadásom: Wass Albert és a háborús fordulatok)

Sütő András születésnapi konferencia. EMKE, Pusztakamarás (református templom), 2002. június 16. (Előadásom: Sütő András életművének jelentősége) (Előadásomból részlet a Magyar Rádió „Határok nélkül” című műsorában, 2002. június 17.)

Illyés Gyula száz éve. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Budapest, Ráday Kollégium, 2002. augusztus 24. (Előadásom: Illyés Gyula és a nemzeti sorskérdések)

Illyés Gyula születésének centenáriuma – emlékkonferencia. Debreceni Egyetem, DAB, MIT, Debrecen, 2002. szeptember 27. (Előadásom: Illyés Gyula lírai világlátásának néhány vonásáról)

„Minden csillag Zágon felé mutat…” Wass Albert-konferencia. Budapest, Kossuth Klub, 2002. szeptember 28. (Előadásom: Wass Albert pályája – munkásságának irodalomtörténeti szerepe)

A hagyomány mint feladat – az 1920-as évek magyar irodalmában. KGRE, PIM, Budapest, 2002. október 3-4. (Előadásom: Architextualitás és remitologizáció – Tamási Áron a húszas években)

Illyés Gyula emlékkonferencia. Népi Írók Czine Mihály Baráti Társasága, Debrecen, Déri Múzeum, 2002. október 12. (Előadásom: Illyés Gyula irodalomtörténeti helye)

Kerekasztal-konferencia Nagy Zoltán Mihályról – Magyar Írószövetség, 2003. május 8. – (Előadásom: A sátán fattya című sorsregény) (a konferencia anyaga: Magyar Napló, 2003/8. 32-37.)

„Mi nékem az igazság?” III. Páskándi Géza emlékkonferencia – Páskándi ünnepségek 2003. – Páskándi, az ember (A költő létmodellje). EMKE, Kölcsey Kör, Szatmárnémeti, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, 2003. május 16-17. (Előadásom: Páskándi Géza nagy erdélyi elődökről, kortársakról)

In memoriam Páskándi Géza. Irodalomelméleti emlékkonferencia. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2003. május 21. (Előadásom: Árpád-házi dráma-triptichon) Az előadás mellett két plenáris ülésszakot elnökként vezettem.

Irodalmi életünk a szórványban – a megmaradás esélyei. Irodalmi Társaságok Szövetsége XII. Vándorgyűlése. Arad, 2003. július 17-20. (Előadásom: Magyar hit- és sorsköltészet) (közvetlen és jelentősebb visszhang: Karácsonyi Zsolt, Nyugati Jelen, 2003. július 19-20. 1., 14.; Karácsonyi Zsolt velem készített interjúi: Az irodalom több, mint társaság, Nyugati Jelen, 2003. július 23. 10.; A transzilvanizmus mai állásáról, Nyugati Jelen, 2003. augusztus 7. 10.)

Nyelvünk, irodalmunk és nemzeti kultúránk esélyei. Magyarkanizsa (Szerbia), 51. Kanizsai Írótábor tanácskozása, 2003. szeptember 3-6. (Előadásom: Sorstudat és nemzeti létesély) – Az írók felelőssége és a szabadság. 54. Kanizsai Írótábor tanácskozása, 2006. szeptember 6-9. (Előadásom: 1956 üzenete) – Provincializmus – egészséges regionalizmus. 55. Kanizsai Írótábor tanácskozása, 2007. szeptember 5-8. (Előadásom: Regionális és egységes nemzettudat) – Az én olvasóm – napló és levél. 56. Magyarkanizsai Írótábor tanácskozása, 2008. szeptember 3-6. (Előadásom: Modern klasszikusaink naplóiról) – Nosztalgia és vallomás a modern irodalomban. 57. Magyarkanizsai Írótábor tanácskozása, 2009. szeptember 2-5. (Előadásom: Móricz Zsigmond délvidéki riportjai)

A prózaíró Németh László – Recepciótörténet és új értelmezés. Debrecen, DAB, 2004. november 5. (Debreceni Egyetem, MIT, Németh László Társaság) (Előadásom: A létszerű ambiguitás regénye)

„De mi a népiesség…?” Budapest, 2004. november 18-19. (ELTE, MTA, Kölcsey Intézet, Illyés Archívum) (Előadásom: Népiség, modernség, erdélyiség)

Móricz Zsigmond emlékülés. Budapest, Magyar Írószövetség, 2004. december 6. (Előadásom: A modern magyar irodalom „sámánszerű” prózaköltője)

Polgár és nemzet. Kassa, Thália Színház, 2005. július 14-17. (Irodalmi Társaságok Szövetsége) (Előadásom: A XX. századi felvidéki irodalom és irodalmi élet)

A humor szerepe a magyar irodalomban. Békéscsaba – Gyula, 2005. augusztus 2. (Békés Megyei Könyvtár, Gyulai Várszínház, Körös Irodalmi Társaság, Bárka) (Előadásom: Székely humor – erdélyi írók tollán)

A kálvinizmus és a magyar kultúra – Kárpát-medencei tudományos tanácskozás. Szatmárnémeti – Csenger, 2005. szeptember 23-24. (Előadásom: Czine Mihály és a protestáns szellemi örökség)

Király István és könyvtára. Sárospatak, Református Kollégium Tudományos Gyűjteménye, 2006. május 20. (Előadásom: Emlékezés Király Istvánra)

VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Debrecen, 2006. augusztus 21-26. (Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debreceni Egyetem) (Kultúra, nemzet, identitás; előadásom: Csángó versek – csángó költők; a „Kisebbségi magyar irodalom” című szimpózium vezetése Márkus Bélával)

A mítosz poétikája – Gellért Sándor tudományos emlékkonferencia. Szatmárnémeti, 2006. december 2. (Előadásom: Gellért Sándor költészetének értékvilága)

Dsida Napok – Száz éve született Dsida Jenő. Irodalomtörténeti tanácskozás. Szatmárnémeti – Kolozsvár, 2007. május 17-19. (EMKE, RMDSZ, Kölcsey Kör) (Előadásom: Dsida Jenő kritikai nézeteiről)

Bálint Tibor Emlékkonferencia. Kolozsvár, 2007. május 21-22. (Erdélyi Magyar Írók Ligája, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár Társaság) (Előadásom: Bálint Tibor írói pályája és életművének jelentősége)

IV. Partiumi Írótábor. Nagyvárad, 2007. július 5-7. (Pro Universitate Partium Alapítvány, Partiumi Magyar Művelődési Céh, Anyanyelvi Konferencia) (Előadásom: Ady Endre korszerűsége)

Szent László városa és a Partium. Nagyvárad, 2007. július 12-15. (Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetsége XVI. vándorgyűlése) (Előadásom: Németh László partiumi gyökerei és nagyváradi beszéde)

Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma (Irodalmi és Nyelvi Szekció) konferenciája. Budapest, Ráday Kollégium, 2007. augusztus 21-24. (Előadásom 2007. augusztus 22-én: Czine Mihály és a protestáns-református magyar irodalmi hagyományok)

Szakrális-spirituális költészetünk az utóbbi negyedszázadban. Érd, 2007. szeptember 5. (Csuka Zoltán Városi Könyvtár) (Előadásom: Istenélmény az újabb erdélyi lírában)

IX. Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferencia – Kulturális nemzeti stratégia kidolgozása civil összefogással a közös Európában. Budapest, Magyar Kultúra Alapítvány Székháza, 2007. szeptember 21. (Kráter Műhely Egyesület, MKA) (Előadásom: Csángómagyar sorsköltészet)

Dsida Jenő Emléknap. Csenger, Művelődési Központ, 2007. október 8. (Előadásom: Dsida Jenő és az erdélyi magyar líra)

Mítosz vagy valóság? – 130 esztendeje született Ady Endre. Szatmárnémeti – Nagykároly – Adyfalva (Érmindszent), 2007. november 15-17. (EMKE, Kölcsey Kör, Anyanyelvi Konferencia) (Előadásom: Ady korszerűsége és hatása a mai erdélyi lírában)

Megértjük-e Wass Albertet? – Emlékkonferencia Wass Albert születésének 100. évfordulója alkalmából. Pomáz, 2008. február 15. (Pomázi Teleki–Wattay Zenekastély) (Kráter Műhely Egyesület) (Előadásom: A bölcselő Wass Albertről) (és levezető elnökség)

Sütő András est. Budapest, 2008. február 19. (László Gyula Történelmi és Kulturális Egyesület, MOM Művelődési Központ) (Előadásom: Sütő András életműve)

A Biblia Éve. Eger, Kálvin Ház, 2008. március 2. (Egervölgyi Református Egyházmegye) (Előadásom: Vallásos témakörök és bibliai motívumok az erdélyi magyar irodalomban)

„Párhuzamos Sajtóértekezlet” – Emlékkonferencia Dsida Jenőről, Páskándi Gézáról és Szilágyi Domokosról. Szatmárnémeti, 2008. május 15-18. (EMKE, Kölcsey Kör) (Előadásom: „Szelíd fényű glória” – Páskándi Géza Dsida Jenőről)

Páskándi 75 – Emlékező est. Budapest, 2008. május 20. (Petőfi Irodalmi Múzeum) (Előadásom: Páskándi Géza és a nemzeti sorskérdések)

Irodalom a történelemben – irodalomtörténet. Budapest, 2008. június 9. (Magyar Írószövetség, Magyar Művészeti Akadémia) (Előadásom: Kisebbségiség és modernség)

Sütő András emlékezete. Marosvásárhely, Bernády György Közművelődési Központ, 2008. június 21. (Sütő András Baráti Egyesület) (Előadásom: Sütő András emlékezete)

Debreceni Wass Albert Napok. Ünnepi és tudományos emlékülés. Debreceni Református Kollégium, 2008. június 27. (Wass Albert Társaság) (Előadásom: Wass Albert életművének jelentősége) (és levezető elnökség)

V. Partiumi Írótábor. Nagyvárad, 2008. július 3-5. (Pro Universitate Partium Alapítvány, Partiumi Magyar Művelődési Céh, Partiumi Írótábor Egyesület) (Előadásom: Ady-hatások az újabb erdélyi magyar költészetben)

Válaszutak metszéspontján – Szárszóért Fesztivál 1943–2008 (Jubileum 65). Balatonszárszó, Magyarországi Református Egyház „Soli Deo Gloria” Konferencia Központ, 2008. augusztus 11-17. (Előadásom: Harmadik út és kisebbségi magyarság)

Irodalmi értékrendek, pályakezdés, érvényesülés. XXXVI. Tokaji Írótábor. Tokaj, 2008. augusztus 13-15. (Előadásom: Nemzeti irodalmi paradigma)

„Nyugat csapatjának keleti zászlója” – Konferencia a Nyugat és a kelet-magyarországi régió kapcsolatáról a folyóirat indulásának 100. évfordulójára. Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 2008. október 17. (Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület) (Előadásom: Ady-hatások az erdélyi magyar költészetben)

Sánta Ferenc emlékülés. Budapest, 2008. október 29. (Magyar Írószövetség) (szekcióelnöklés)

A Holnaptól a Nyugaton át a Kelet Népéig. Irodalmi tanácskozás – 100 esztendeje jelent meg a Nyugat. Szatmárnémeti – Adyfalva (Érmindszent), 2008. november 21-22. (EMKE, Kölcsey Kör, Anyanyelvi Konferencia, Királyhágómelléki Református Egyházkerület) (Előadásom: A Nyugattól a Kelet Népéig – Németh László eszmevilágáról)

A Biblia éve – Debreceni Irodalmi Találkozó. Debrecen, Református Kollégium, 2008. november 29. (A Népi Írók Baráti Társasága Czine Mihály Kelet-Magyarországi Területi Műhelye) (Előadásom: Biblia és irodalom)

„2008. a Biblia éve” – A Biblia mint ősforrás: értelmezések, feldolgozások, kommentárok. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, 2008. decvember 5. (Irodalomtudományi Doktori Iskola) (Előadásom: Psalmus Transsylvanicus – Vallási, biblikus képzetformák az újabb erdélyi magyar lírában)

Nagy László Emléknapok. Eger, 2009. január 30-31. (Eger Megyei Jogú Város, Magyar Írószövetség) (Előadásom: Nagy László emlékezete)

„Magyar Jövő”. Nemzetközi irodalmi konferencia. Budapest, Budai Vár, 2009. február 27. (Magyar Kultúra Alapítvány) (Előadásom: Identitás, megmaradás)

A rendszerváltozások megjelenítései a magyar irodalomban. Budapest, Magyar Írószövetség, 2009. március 6. (Előadásom: Erdélyi sorsképek a fordulatról)

Áldozat és Ima. Budapest, 2009. május 22-23. (Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Vallástudományi Társaság) (Előadásom: „Köznapi mennyország! – Ilyet akarok.” – A szekularizált vallásosság lírai formái Illyés Gyula költészetében)

Pályatükrök – Húsz portré fiatal alkotókról. Budapest, Magyar Írószövetség, 2009. június 3. (Előadásom: Király Farkas költészete)

Tamási Áron Emlékest. Budapest, 2009. június 3. (Magyarok Világszövetsaége, Szent László Akadémia, Budapesti Székely Kör) (Előadásom: Tamási Áron irodalmi levelezése)

VI. Partiumi Írótábor. Nagyvárad–Érsemjén, 2009. július 2-4. (Pro Universitate Partium Alapítvány, Partiumi Magyar Művelődési Céh, Partiumi Írótábor Egyesület) (Előadásom: Identitás, megmaradás)

Határtalan hazában – a KITÁSZ (Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetsége) XVIII. Vándorgyűlése. Kecskemét, Katona József Emlékház, 2009. július 9-12. (Előadásom: Lászlóffy Aladár 1937–2009)

Élő nyelv, élő irodalom – Hagyomány és kihívás. XXXVII. Tokaji Írótábor. Tokaj, 2009. augusztus 12-14. (Előadásom: A nyelvi önreflexió változatai a mai magyar irodalomban. Szekcióelnöklés a Kortárs szépirodalom című munkacsoportban)

Sztánai Napok 2009. Sztána, 2009. augusztus 22-23. (Szentimrei Alapítvány) (Előadásom: Dsida Jenő kritikai nézetei)

Berekfürdői Írótábor, Református Egyház (Megbékélés Háza), 2009. szeptember 4-9. (Előadásom: A Kunság irodalma)

„Ex oriente lux” – Konferencia a Kelet Népe című folyóiratról. Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 2009. október 16. (Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület) (Előadásom: Németh László útja a Nyugattól a Kelet Népéig; és ülésszak-elnöklés)

Erdély mai irodalma. Székelyudvarhely, Városháza, 2009. október 24. (Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány) (Előadásom: A mai erdélyi magyar irodalom)

Magyar irodalom a Partiumban. Nagyvárad, Partiumi Keresztény Magyar Egyetem, 2009. november 3. (Előadásom: Regionalitás és egyetemesség a magyar irodalomban)

Kortárs irodalom. Eger, 2009. november 18. (Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye) (Előadásom: Kortárs irodalmunk legfőbb tendenciái)

Ady Endre öröksége és az irodalom felelőssége. Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Múzeum, 2009. november 20-21. (EMKE, Szatmárnémeti Kölcsey Kör) (Előadásom: „Ady táltos-paripáján” – Ady a két háború közötti erdélyi költészetben)

Határtalan Irodalom. Budapest, 2009. november 26. (Magyar Írószövetség) (Előadásom: Új vetés Kárpátalján)

Lükő Gábor Emlékkonferencia. Hajdúböszörmény, 2009. november 28. (Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara) (Előadásom: Lükő Gábor Adyról)

Sütő András emlékkonferencia. Debrecen, 2010. március 29. (MTA DAB, Magyar Kultúra Alapítvány, Magyar–Amerikai Koalíció) (Előadásom: Az Advent a Hargitán – angolul)

XIII. Páskándi Napok 2010 – Irodalmi tanácskozás Páskándi Gézáról. Szatmárnémeti–Szatmárhegy, 2010. május 14-15. (EMKE, RMDSZ, Anyanyelvi Konferencia, Magyar Írószövetség) (Előadásom: Nyelvi, etnikai, politikai humor Páskándi Géza Szekusok című nagyregényében)

Ekszpanzió XXII. Nemzetközi Kortárs Művészeti Találkozó. Eger, 2010. szeptember 27-30. (Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Főegyházmegyei Könyvtár, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola) (Előadásom: Hagyomány és avantgárd)

Tendenciák a mai erdélyi és felvidéki irodalomban. Sokágú síp – A magyar irodalom égtájai. A magyar irodalom nemzetközi tanácskozása. 38. Tokaji Írótábor. Tokaj, 2010. augusztus 11-13.

„Psalmus Transsylvanicus” – Vallási, biblikus képzetformák az erdélyi lírában. Történelem és szakralitás. VII. Partiumi Írótábor. Nagyvárad. 2010. július 1-3.

2011. február 18. „Evilági feltámadásunk” – A Hitel folyóirat estje (TF-esték), Budapest, Testnevelési Egyetem, 2011. február 18.

2011. március 22. Budapest, Kálvin Kiadó, Magyar Írószövetség. Előadásom: Protestantizmus és modern magyar irodalom.

2011. április 12. Költészet Napja – Irodalom és kultúra. Eger, Városháza.

2011. május 14. Németh László Emlékkonferencia. Debrecen, Debreceni Református Kollégium, Népi Írók Baráti Társasága. Előadásom: Németh László Tanu-korszaka

2011. május 21. Szentendre, Kulturális Központ, Magyar Jövő folyóirat-találkozó. Előadásom: Kisebbségi magyar irodalmak

2011. június 9. Kortárs irodalmi folyóiratok találkozója. Beregszász, Európa–Magyar Ház (Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet). Előadásom: Regionalitás és egyetemesség

2011. június 14. Ünnepi Könyvhét, Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. Előadásom: Kortárs folyóirat-irodalom

2011. július 7-9. Nagyvárad. VIII. Partiumi Írótábor (Pro Universitate Partium Alapítvány, Partiumi Írótábor Egyesület, Partiumi Magyar Művelődési Céh). Magyar irodalom – magyar jövő. Előadásom: 2011. július 8. Sors, identitás, megmaradás; 2011. július 9. A megtartó szellem követségében (laudáció)

2011. augusztus 10-12. A magyar irodalom élete és állapota – Kihívások és válaszok. XXXIX. Tokaji Írótábor – A magyar irodalom nemzetközi tanácskozása. Előadás és elnöklés a tanácskozás plenáris ülésén, 2011. augusztus 10-én.

2011. augusztus 22-27. Nyelv és kultúra a változó régióban – VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár (Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság). Előadásom (2011. augusztus 26-án): Nyelvi, etnikai, politikai humor erdélyi írók műveiben.

2011. augusztus 31 – szeptember 3. 59. Magyarkanizsai Írótábor (Délvidék). A könyv sorsa című tanácskozás (szeptember 3-án). Előadásom: Ember és betű.

2011. október 14. Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége – Bécsi Magyar Otthon (Bécsi Napló), Bécs (Wien). Előadásom: A kortárs magyar irodalom.

2011. október 15. Felsőőr (Oberwart), Református Gyülekezeti Ház. Előadásom: A kortárs magyar irodalom

2011. október 28-29. Szatmárnémeti–Kolozsvár. Szilágyi Domokos Napok. EMKE, Kolozsvár Társaság. „Sajtóértekezlet – 2011” – Irodalmi tanácskozás, emlékkonferencia. Előadásom: A kritikaíró Szilágyi Domokos. Valamint: nyitó plenáris ülésen elnöklés.

2011. december 16. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Stephaneum. A Tarisznyától mind tovább… – Konferencia Turcsány Péter (költői) életművéről. Előadásom: Indulás és irodalomtörténészi kiteljesedés.

Előadás a veszprémi Pannon Egyetemen, 2012. március 28. Címe: Kárpátaljai irodalom (Kárpátaljai Napok rendezvénysorozat keretében)

2012. április 3-6. Sárvár, 35. (XXXV.) Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázat és Tábor (Találkozó) (Írók Szakszervezete, Írók Alapítványa, Budapest; Sárvári Tinódi Gimnázium) Zsürizés, előadás, műhelymunka

Korreferátum kerekasztal-beszélgetésen. Titkos írás – Beszélgetés Szőnyei Tamás Titkos írás – Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet, 1956–1990 című könyvéről. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, BTK, 2012. május 3.

A Székely Apostol, Nyirő József Emlékkonferencia, Budapest, Magyar Írószövetség, 2012. május 23. A Magyar Országgyűlés Hivatala, Magyar Írószövetség. Előadásom: Nyirő József Krisztus-drámája (A Megfeszített)

Bálint Tibor Emlékest. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2012. május 29. Előadásom: Bálint Tibor írói jelentősége

2012. július 5-7. Nagyvárad. IX. Partiumi Írótábor (Pro Universitate Partium Alapítvány, Partiumi Írótábor Egyesület, Partiumi Magyar Művelődési Céh). Partium kortárs magyar irodalma. Előadásom: 2011. július 6. Kortárs erdélyi gondolati költészet.

2012. augusztus 15-17. 40. Tokaji Írótábor. Eltitltva és elfelejtve – A hallgatás és elhallgattatás évei a magyar irodalomban 1945–1965. Elnöklés és értékelő, összefoglaló előadás.

2012. október 3-4. Nyíregyháza, Nyíregyházi Fóiskola. János István (A tudós, a tanár, az ember) Emlékkonferencia. Előadás: Psalmus Transsylvanicus – Az újabb erdélyi magyar vallásos líra (In memoriam János István)

2012. november 14. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum. Irodalmunk visszahódítása – Irodalomértésünk helyzetéről és a nemzeti szempontú irodalomértés esélyeiről. Konferencia. (Könyves Szövetség, Magyar Művészeti Akadémia) Előadásom: Szempontok a magyar nemzeti irodalmi paradigmához

2012. szeptember 16. Berekfürdő. Előadás: Körmendi Lajos világa.

2012. november 8. Budapest, Magyar Írószövetség. Előadás: Mágikus figuralitás – Finta Edit művészetéről (Áttűnések című könyvéről)

2012. november 14. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum. Irodalmunk visszahódítása – Irodalomértésünk helyzetéről és a nemzeti szempontú irodalomértés esélyeiről. Konferencia. (Könyves Szövetség, Magyar Művészeti Akadémia) Előadásom: Szempontok a magyar nemzeti irodalmi paradigmához

2012. november 16. Piliscsaba (Pázmáneum), Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara. Babits és kortársai – Mester szakos és doktori iskolai hallgatók konferenciája. (TÁMOP – Új Széchenyi Terv) Szekcióelnöklés

2012. december 6. Eger, Bródy Sándor Megyei Könyvtár, Magyar Irodalomtörténeti Társaság (MIT) Heves Megyei Tagozata – A hatvanéves Cseh Károly köszöntése. Előadásom: Fénylő szavak poétája

2012. december 14. Eger, Református Egyház, Kálvin Ház. Ötéves az Agria. Előadásom: Kortárs magyar irodalomértés az Agria folyóiratban

Erdély vonzásában. Előadás. (Erdély felé – Esszék, tanulmányok könyvem bemutatása) Budapest, Magyar Írószövetség, Napkút Kiadó, 2013. január 24.

2013. március 7. Magyar Írószövetség, Budapest. Előadás Teleki Pálról és Kelemen Erzsébet Getszemáni magány című kétnyelvű (magyar és lengyel) drámakönyvéről (Bp., Hungarovox Kiadó, 2013).

2013. március 26-29. Sárvár. 36. (XXXVI.) Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázat és Tábor (Találkozó) (Írók Szakszervezete, Írók Alapítványa, Budapest; Sárvár Város Önkormányzata, Sárvári Tinódi Gimnázium) Előzsürizés, zsürizés, előadás, műhelymunka

2013. május 17. Budapest, Országos Idegennyelvű Könyvtár. Előadás: Lászlóffy Csaba életműve

2013. június 9. Saját könyveim dedikálása a 84. Ünnepi Könyvhéten, Budapesten a Vörösmarty téren.

Kortárs magyar irodalom. Előadás a II. Hajdúböszörményi Írótábor programjában (mint a Magyar Írószövetség Hajdú-Bihari Írócsoportjának elnöke). Hajdúböszörmény, 2013. június 26.

2013. július 4-6. Nagyvárad. X. Partiumi Írótábor (Pro Universitate Partium Alapítvány, Partiumi Írótábor Egyesület, Partiumi Magyar Művelődési Céh). Hagyomány, haladás, megmaradás. Előadásaim: 2013. július 4. Nagyváradtól Szárszóig – Németh László eszmevilága. – In memoriam Görömbei András. – 2013. július 5. „Kell-e térkép, hogy megtaláld hazádat?” – Egy nagyváradi költő, Tüzes Bálint életmúve. – Az Agria folyóirat újabb évfolyama.

2013. július 27. Hajdúböszörmény, Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör. Előadásom: A hajdúsági irodalom korszakai.

2013. augusztus 14-16. 41. Tokaji Írótábor. Eltiltva és elfelejtve II. A hallgatás és elhallgattatás évei a magyar irodalomban 1965–1989. Szekcióelnöklés: Határon túli új nemzedékek jelentkezése.

2013. augusztus 22. Debreceni Református Kollégium, Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma. Irodalomtudományi és nyelvészeti szekció, előadásom: A Makkai Sándor-életmű kutatásának legújabb fejezetei.

2013. szeptember 4-5. Filológia és irodalom – Kárpát-medencei Irodalmi MA- és PhD-hallgatók Konferenciája. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola. Dolgozatok bírálása és szekcióelnöklés.

2013. szeptember 20-21. Történelmi emlékezet, szociográfia és fikció a mai magyar prózában. ELTE Eötvös Collegium. (Írott Szó Alapítvány, MTA Irodalomtudományi Intézete, Magyar Napló Kiadó) Előadásom: Nagy Zoltán Mihály regénypoétikája

2013. szeptember 29. Graz (Ausztria), Magyar Katolikusok Egyesülete, Magyar Egyetemisták Klubja. Előadásom: Kortárs magyar irodalom

2013. november 7-8. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem (Írott Szó Alapítvány). Weöres Sándor emlékezete. Szekcióelnöklés. Előadásom: Öröklét – Weöres Sándor világképéről

2013. december 11. Budapest, Magyar Írószövetség, Felsőmagarország Kiadó karácsonyi új könyveinek bemutatása, előadás, beszélgetésvezetés (Kiss Dénes: Silányak ideje, Sárándi József: Hiányuniverzum, Pomogáts Béla: Varázslat és hatalom, Medvigy Endre: Adósságtörlesztés)

2014. április 8. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest. Előadás Áprily Lajosról és Reményik Sándorról

2014. április 15-18. 37. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázat és Tábor, Sárvár. Rendezők: Sárvár Város Önkormányzata, Sárvári Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola, Írók Szakszevezete, Írók Alapíványa (Budapest). Előzsüri és szóbeli zsüri tagja.

2014. április 25. Incognito Irodalmi Klub, Debrecen. Előadásom: Mai erdélyi költészet

2014. május 28. Lászlóffy Csaba erdélyi és Nagy Zoltán Mihály kárpátaljai író születésnapi köszöntése, előadás életművükről. Magyar Művészeti Akadémia, Magyar Írószövetség, Budapest

2014. május 29. Hungarovox Kiadó könyvheti bemutatója, előadás Farkas Gábor verseskönyvéről, Magyar Írószövetség, Budapest

2014. július 10-12. Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem, XI. Partiumi Írótábor (Partium – Kompország. Irodalom és identitás). Partiumi Magyar Művelődési Céh, Partiumi Keresztény Egyetem, Pro Universitate Partium Alapítány. Előadásom: Sorsjelző. (2014. július 11.)

Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma konferenciája, Sárospatak, Sárospataki Református Teológiai Akadémia, 2014. július 13-15. Előadásom: Németh László és Sárospatak (Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció, 2014. július 14.)

„Nagy jövő mögöttünk” – Elhallgatva és elfelejtve. 42. Tokaji Írótábor, Tokaj, 2014. augusztus 13-15. (Tokaji Írótábor Egyesület) Elnöklés a tanácskozás első plenáris ülésén

Újrealizmus és modern népiség a mai magyar irodalomban. Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, 2014. október 6. (Írott Szó Alapítvány konferenciája) Szekcióelnöklés. Előadásom: A föld lírai metaforája és metafizikája – néhány költőnk verseiben.

Széphalom Könyvműhely 25 – Magyar Napló 20 – Irodalmi műhelyek szerepe a Kárpát-medencében. Budapest, 2014. október 11. (Magyar Napló Kiadó jubileumi rendezvénye) Előadásom: A könyv- és lapkiadás mai küldetése

A 25 éves Hazanéző folyóirat és könyvkiadó (Erdély, Korond, Firtos Művelődési Egylet) jubileumi rendezvénye. Budapest, Magyar Írószövetség, 2014. október 14. Előadásom: A Hazanéző folyóirat jelentősége

„Szembenézni a földönfutó idővel…” – Serfőző Simon költészete (Serfőző Simon szerzői estje, tudományos-ismeretterjesztő bevezető előadás). 2014. november 17. Sárospatak, A Művelődés Háza és Könyvtára, Zrínyi Ilona Városi Könyvtár

Culture of Migration II.: Post-Confessional Era from the Nineteenth to the Twenty-First Century. Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences. Conference program: Reformation and the Hungarian Culture of Migration: Five Centuries of Survival of Reformed Hungarians All Over the World. Előadásom: Emigration, Mission, and Translation: Hungarian Literature in English. Budapest, 2014. november 28.

Budapest, Magyar Írószövetség, Arany János Alapítvány, Széphalom Könyvműhely, Írók Alapítványa. Előadásom: Oláh János költői arcképe (Oláh János: Belső tükör – Összegyűjtött versek 1958–2014 című könyvének bemutatóján). 2014. december 9.

A Himnusz születésnapja – A Magyar Kultúra Napja 2015. Tokaj, Tokaji Kulturális és Konferenciaközpont, 2015. január 22. Díszelőadás (a Tokaji Írótábor és a Magyar Írószövetség nevében)

Budapest, MOM Kulturális Központ. Nemzet és függetlenség – a Hitel folyóirat estje (a lap 2015/2-es tematikus számának bemutatója), 2015. február 18. Előadásom: Magyar út

38. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázat és Tábor, Sárvár, 2015. március 31. – április 3. Rendezők: Sárvár Város Önkormányzata, Sárvári Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola, Írók Szakszevezete, Írók Alapíványa (Budapest). Előzsüri és szóbeli zsüri tagja.Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube