Bene Sándor

Cím: CSc
Nem: férfi
Születési év: 1964
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 1998
Tudományág: Irodalomtudomány
Disszertáció címe: Égi és földi dicsőség. A közvélemény és a manipuláció toposzainak fejlődéstörténete a 17. század első feléig
Oklevelet kiállító intézmény: Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1989
Tudományág(ak): Magyar nyelv és irodalom – latin nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Régi és Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék
Beosztás: egyetemi docens


Kutatási és oktatási szakterületek
Régi magyar irodalomtörténet
Kora újkori politikai eszmetörténet
Magyar-horvát-olasz irodalmi kapcsolatok a korai újkorban
Hungarológia – tudományszervezés és oktatás

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet – Reneszánsz Osztály – A magyarországi irodalmak története (készülő akadémiai kézikönyv) I. kötet, a kezdetektől 1800-ig; korszakszerkesztés

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2006-2012 Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság főtitkár-helyettes
2012- Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság főtitkár
2010 a Zágrábi Egyetem Hungarológia Tanszéke teljes magyar irodalmi tantervi anyagának kidolgozása akkreditációs eljárásra
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
olasz felsőfok (állami nyelvvizsga)
latin felsőfok (egyetemi diploma)
angol középfok
horvát felsőfok
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Akadémiai Ifjúsági Díj Magyar Tudományo Akadémia 1998
Klaniczay-díj MTA Irodalomtudományi Intézet – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 2011
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Magyar Irodalomtörténeti Társaság  
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1997 Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere „Storia delle dottrine politiche“ kurzus vezetése (Soros-ösztöndíj)
2009-2013 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za hungarologiju hungarológia vendégprofesszor (Balassi Intézet kiküldöttjeként, államközi szerződés alapján)
     
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Lázár István Dávid,
Szegedi Egyetem
Tudatlanság = jámborság; tudatlanság =
istentelenség: Paradoxon és megoldása Petrarca
’De sui ipsius et multorum ignorantia’ c. művében
2004 (PhD)
Kenesiné Tekulics Judit,
Szegedi Egyetem
A „dialógus művészete” és a „társalgás
temploma”: A dialógus XVI. századi olasz
elméletei és és gyakorlata Stefano Guazzo műveiben
2005 (PhD)
Fazekas Sándor,
Szegedi Egyetem
A soknyelvű tolmács: A Sebes agynak késő
sisak forrásai, műfaj- és eszmetörténeti jellemzői
2007 (PhD)
Hausner Gábor,
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Zrínyi Miklós és a hadtudományi irodalom Magyarországon a 17. században 2008 (PhD)
Lukács István,
Magyar Tudományos Akadémia
A passióhagyomány a horvát irodalomban 2010 (akadémiai doktori)
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

1. Zrínyi és a vadkan [társszerző: Borián Gellért], Helikon, Bp., 1988, 139 l.
2. Theatrum politicum. Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999, 406 l.
3. Egy kanonok három királysága. Ráttkay György horvát históriája, Bp., Argumentum, 2000, 248 l. (Irodalomtörténeti Füzetek, 148).

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

1. Helikon Irodalomtudományi Szemle, 2005/3., tematikus szám: „Régi az újban” (Kecskeméti Gáborral)
2. „Hol vagy István király?” A Szent István-hagyomány évszázadai, szerk. Bene Sándor, Bp., Gondolat, 2006. (329+XII)
3. Hősgaléria: A Zrínyiek a magyar és a horvát történelemben, szerk. Bene Sándor, Hausner Gábor, Bp., Zrínyi Kiadó, 2007. (392 l.)
4. Militia et litterae: Die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa, Herausgeben von Wilhelm Kühlmann, Gábor Tüskés, unter Mitarbeit von Sándor Bene, Tübingen, Niemeyer, 2009, 411–430. (Frühe Neuzeit, Band 141.)
5. A magyarságtudomány önértelmezései: A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája, Budapest, 2008. augusztus 22–24, szerk. Bene Sándor, Dobos István, Bp., NMT, 2009. (Hálózati kiadvány: http://mek.oszk.hu/07600/07689/ )
6. Határátlépések: A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája (Kolozsvár, 2010. augusztus 26-27), szerk. Bene Sándor, Dobos István, Bp., Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2011. (Elektronikus kiadvány: http://mek.oszk.hu/09700/09720/html/index.htm )
7. Átmenet és különbözőség: Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban / Transition and Difference: Hungarian Studies in East-Central-European Context, szerk. / ed. Fenyvesi Kristóf, lektorálták / reviewers Bene Sándor, Dobos István, Tuomo Lahdelma, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp., 2012.
8. Susreti dviju kultura: Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti: Zbornik radova, urednici izdanja Sándor Bene, Zoran Ladić, Gábor Hausner, Matica hrvatska, Zagreb, 2012, 558 l. (Biblioteka zbornici)
9. Irodalomtörténeti közlemények (Szemle rovat vezetése)
10. Povijesni prilozi (Hrvatski institut za povijest, Zágráb; membership in international editorial board)

Kritikai kiadás, forráskiadás, kommentár


1. Zrínyi Miklós Válogatott levelei, sajtó alá rendezte Bene Sándor [társszerkesztő: Hausner Gábor], Bp., Balassi, 1997, 332 l.
2. Juraj Rattkay, Spomen na kraljeve i banove Kraljevstava Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, uvodna studija dr. Sandor Bene, glavni urednik dr. Mirko Valentić, Zagreb, 2001 (Biblioteka Hrvatska povjesnica – Hrvatska latinistička historiografija, 4).
3. Petri György, A szabadság hagyománya: A magyar politikai költészet klasszikusai (Petri Györggyel beszélget Kisbali László és Mink András), a versek szövegének gondozta és a jegyzeteket írta: Bene Sándor, A Beszélő politikai és kulturális folyóirat kiadása, Bp., 2001.

Könyvfejezetek

1. „Lacrymae Hungaricae” - a Zrínyi Miklós halálára Londonban kiadott gyászversek = Angol életrajz Zrínyi Miklósról, szerk. Kovács Sándor Iván, Zrínyi, Bp.,1987, 355-368 (Zrínyi-könyvtár II).
2. Zrínyi mint „Magyar Mars” = ESTERHÁZY Pál, Mars Hungaricus, s. a. r. Iványi Emma, szerk. Hausner Gábor, Zrínyi, Bp., 1989, 387-407 (Zrínyi-könyvtár III).
3. Zrínyi = Patrimoine litteraire europeen, 8, Avenement de l' equilibre europeen 1616-1720, dir. Jean-Claude Polet, Paris-Bruxelles, 1996, 462-471.Lipót császár mécsese = „Mint sok fát gyümölccsel..”": Tanulmányok Kovács Sándor Iván tiszteletére, Bp., 1997, 43-53.
4. „Hóhérok teátruma”: A Wesselényi-mozgalom perei és a hazai recepció kezdetei = Siralmas jajt érdemlő játék: Magyar nyelvű tudósítás a Wesselényi mozgalomról, s. a. r. Bajáki Rita, szerk. Hargittay Emil, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 1997, 32-85.
5. Ideološke koncepcije o staleškoj državi zagrebačkoga kanonika = Juraj RATTKAY, Spomen na kraljeve i banove kraljevstava Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, id. kiad., 4-103.
6. Archaikus elemek a XVII. század paszkvillusköltészetében (“Planctus” Zrínyi Miklósról) = Ritoók Zsigmondné Szalay Ágnes 70. születésnapjára, szerk Tamás Zsuzsanna, Bp., Balassi, 2001, 34-39.
7. "Hol vagy István király"? = Katalógus a Petőfi irodalmi Múzeum kiállításához, szerk. Unger Zsolt, Bp., PIM, 2001, 1-14.
8. A Szilveszter-bulla nyomában (Pázmány Péter és a Szent István-hagyomány 17. századi fordulópontja) [A Ráday Gyűjtemény Évkönyve, X (2002), 39-80. megjelent tanulmány rövidített szövegű másodközlése] = Szent István és az államalapítás, szerk. Veszprémy László, Bp., Osiris Kiadó, 2002, 143-162 (Nemzet és emlékezet, sorozatszerk. Gyurgyák János, Pótó János, 1).
9. Pavao Ritter Vitezović levelei Luigi Ferdinando Marsilihoz (1699-1700) = Croato-Hungarica: Uz 900 godina hrvatsko-mađarskih povijesnih veza – A horvát-magyar történelmi kapcsolatok 900 éve alkalmából, ur.-szerk. Milka Jauk-Pinhak, Kiss Gy. Csaba, Nyomárkay István, Zagreb, Katedra za hungarologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2002, 167-179 (Biblioteka Hungarologica Zagrabiensis, sv. 1).
10. A politika műfajai = Az Eötvös Collegium és a magyar irodalomtörténet: Tanulmányok, szerk. Varga László, Argumentum Kiadó, Bp., 2003, 87-113.
11. Legyünk polgárrá? (Zrínyi humoráról) = Mozgó világ: Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére, szerk. Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, Horváth Csaba, Szitár Katalin, Ráció Kiadó, Bp., 2003, 22-30.
12. The ’ars historica’ debate in Hungary and Transylvania = Az értelem bátorsága: Tanulmányok Perjés Géza emlékére, szerk. Hausner Gábor, Bp., Argumentum, 2005, 75-90.
13. A Szilveszter-bulla nyomában (Pázmány Péter és a Szent István-hagyomány 17. századi fordulópontja) [A Ráday Gyűjtemény Évkönyve, X (2002), 39-80. megjelent tanulmány bővített és javított változata] = „Hol vagy István király?” A Szent István-hagyomány évszázadai, szerk. Bene Sándor, Bp., Gondolat, 2006, 89–124.
14. Latin Historiography in Hungary: Writing and Rewriting Myths of Origins = Myth and Reality: Latin Historiography in Hungary 15th-18th Centuries. Exhibition in the National Széchényi Library 7 July – 3 September, 2006, ed. István Monok, Bp., OSzK, 2006, 3–27.
15. Az ellenállás hermeneutikája (Egy fejezet a Rákóczi- szabadságharc politikai publicisztikájának történetéből) = „Nem sűlyed az emberiség…”Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, főszerk. Jankovics József, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézet (hálózati kiadvány), 2007, 1035–1058. (http://www.iti.mta.hu/Szorenyi60/Bene.pdf )
16. A Zrínyiek: Egy családtörténet története = Hősgaléria: A Zrínyiek a magyar és a horvát történelemben, szerk. Bene Sándor, Hausner Gábor, Bp., Zrínyi Kiadó, 2007, 271–319.
17. Középkor és reneszánsz határán (1467/1471: Megszületnek Andreas Pannonius királytükrei) = A magyar irodalom történetei, I, A kezdetektől 1800-ig, szerk. Jankovits László, Orlovszky Géza, Bp., Gondolat, 2007, 118–132. (A magyar irodalom történetei, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály) - (http://irodalom.elte.hu/villanyspenot/index.php/1467-1471:_Megsz%C3%BCletnek_Andreas_Pannonius_kir%C3%A1lyt%C3%BCkrei )
18. A Jövő története és az olvasók (1653: Zrínyi befejezi a Vitéz hadnagyot) = u.o., 487–500. (http://irodalom.elte.hu/villanyspenot/index.php/1653:_A_j%C3%B6v%C5%91_
t%C3%B6rt%C3%A9nete_%C3%A9s_az_olvas%C3%B3k )
19. Politika és teológia Borso d’ Este Ferrarájában (Andreas Pannonius királytükreinek skolasztikus forrásai) = Reneszánsz filozófia, szerk. Boros Gábor, Bp., ELTE BTK, 2009, 11-30. (http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=51611)
20. Miklós Zrínyi in post World War II scholarly Literature = Militia et litterae: Die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa, Herausgeben von Wilhelm Kühlmann, Gábor Tüskés, unter Mitarbeit von Sándor Bene, Tübingen, Niemeyer, 2009, 411–430. (Frühe Neuzeit, Band 141.)
21. Illyria or what you will: Luigi Ferdinando Marsigli’s and Pavao Ritter Vitezovic’s „mapping” of the borderlands recaptured from the Ottomans = Whose Love of Which Country: Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe, eds. Balázs Trencsényi, Márton Zászkaliczky, Leiden–Boston, Brill, 2010, 351–404. (Studies in the History of Political Thought, vol 3.)
22. Questions of the New Balcan Settlement after 1699: L.F. Marsili and the Local Traditions = La politica, la scienza, le armi: Luigi Ferdinando Marsili e la costruzione della frontiera dell'impero e dell'Europa, a cura di Raffaella Gherardi, Bologna, CLUEB, 2010, 199-216.
23. Where Paradigms Meet: The Theology of Political Virtues in Andreas Pannonius’ Mirrors for Princes = Italy and Hungary: Humanism and Art in the Early Renaissance, eds. Péter Farbaky, Louis Waldman, Firenze, Villa I Tatti – The Harvard Renaissance Center, 2011, 173-215.
24. Balassi tréfája = Magyar művelődéstörténeti lexikon LX, a főszerkesztő, Kőszeghy Péter hatvanadik születésnapjára, szerk. Bartók István, Csörsz Rumen István, Jankovics József, Szentmártoni Szabó Géza, Bp., 2011, 28–31.
25. Illíria vagy amit akartok: A karlócai békét követő viták az egykori hódoltság déli határvidékének politikai berendezkedéséről = Identitás és kultúra a török hódoltság korában, szerk. Ács Pál, Balassi Kiadó, Bp., 2012, 440–463.
26. Rimay vindicatus (Rimay János Justus Lipsiushoz írott leveléről) = Filológia és textológia a régi magyar irodalomban, szerk. Kecskeméti Gábor, Miskolc, 2012, 139-188. (http://magyarszak.uni-miskolc.hu/csv/kiadvany.php?item=54 )
27. Povijest jedne obiteljske povijesti (Rađanje i žanrovska pozadina genealogije Zrinskih = Susreti dviju kultura: Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti: Zbornik radova, urednici izdanja Sándor Bene, Zoran Ladić, Gábor Hausner, Matica hrvatska, Zagreb, 2012 (Biblioteka zbornici), 251-302.

Folyóiratban megjelent tanulmány (nyomtatott és elektronikus)

1. Lacrymae Hungaricae = Zrínyi-dolgozatok, II, szerk. Kovács Sándor Iván, Kazinczy Andrea, ELTE BTK, Bp., 1985, 85-86.
2. Zrínyi és a vadkan, Irodalomtörténet, 1986, 146-155.
3. Zrínyi mint „Magyar Mars”, Somogy, 1988, 1, 69-73.
4. A „Forstall-kódex” = Zrínyi-dolgozatok, V, szerk. Kovács Sándor Iván, ELTE BTK, Bp., 1988, 1-16.
5. Politika és pornográfia – Bethlen Miklós Velencében, A Céh, 1990, 3, 9-13.
6. Molnár Imre (1920-1989), Irodalomtörténeti Közlemények, 1990, 572-573. (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00360/pdf/ )
7. Zrínyi és Priorato – elogium és eposz, Somogy", 1991, 6, 48-53.
8. Note per un saggio sulle lacune nella storia del „culto di Zrínyi” = Contributi, a cura di Giulio Cesare Carloni, Università degli Studi di Bologna, Bologna, 1990-1991, 9-13 (Quaderni Italo-Ungheresi, 10).
9. „Sua Maestà Cesarea si compiace di audire..”" – una storia imperiale e i suoi coautori = Contributi, id. kiad., 13-22.
10. Zrínyi-levelek 1664-ből, Irodalomtörténeti Közlemények, 1992, 225-242. (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00368/pdf/ )
11. „Ő Császári Felségének kedve telik benne..”" – egy birodalmi história és társszerzői, Filológiai Közlöny, XXXIX/1 (1993), 49-56.
12. Adalékok Zrínyi Miklós téli hadjáratának történetéhez, Hadtörténelmi Közlemények, 1993, 3, 69-73.
13. „Jöttem, láttam s elmenekültem” – Franz Friedrich Andtler gúnyirata Montecuccoliról, Irodalomismeret, IV/1-2 (1993), 36-39.
14. A Zrínyi testvérek az Ismeretlenek Akadémiáján (Velencei karnevál), Irodalomtörténeti Közlemények, 1993, 650-668. (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00376/pdf/ )
15. Zrínyi, Frangepán, Nádasdy: A Wesselényi-összeesküvés perei, Rubicon, 1995, 6-7, 16-22.
16. Közvélemény-történet és toposzkutatás, Jel-Kép, 1996, 2, 67-85.
17. Politika és genealógia (A Zrínyiek eredetéről), Café Babel, 1996, 1, 27-38.
18. Idegen köntös, vendéghaj, Beszélő, 1996, 5, 159-162. (http://beszelo.c3.hu/cikkek/idegen-kontos-vendeghaj )
19. Theatrum politicum, Beszélő, 1996, 6, 110-125. (http://beszelo.c3.hu/cikkek/theatrum-politicum )
20. Politika i genealogija (Ponešto o podrijetlu Zrinskih), Hrvatski sjever, 1996, 2-3, 108-128.
21. A hír és a közvélemény koncepciójának formálódása Zrínyi Miklós műveiben (A világszínháztól a politika színházáig), Irodalomtörténeti Közlemények, 1996, 369-394. (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00388/pdf/ )
22. Tuđa odora i vlasulja, Kolo, 3, jesen 1996, 243-250.
23. Theatrum gloriae, Pompei, 1996, 3-4, 312-323.
24. Bán a ravatalon, avagy: még egyszer Zrínyi Miklós haláláról, Beszélő, 1997, 2, 100-114. (http://beszelo.c3.hu/cikkek/ban-a-ravatalon )
25. Theatrum Mundi, Filológiai Közlöny, XLIII/1-2 (1997), 1-19.
26. Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan u Regensburgu, god. 1664, Rijeć, 1998/1.
27. Az „Erény múzeuma”: Az irodalmi és politikai nyilvánosság humanista modellje, Beszélő, 1999, 7-8, 166-180. (http://beszelo.c3.hu/cikkek/az-%E2%80%9Eereny-muzeuma%E2%80%9D )
28. Oktatás elmélkedésre [Szabó Sándorral], Hadtörténelmi Közlemények, 2000, 437-476.
29. Kis kuruc pornográfia – Bethlen, Esterházy, Beszélő, 2001, 1, 122-144. (http://beszelo.c3.hu/cikkek/kis-kuruc-pornografia )
30. A történeti kommunikációelmélet alkalmazása a magyar politikai eszmetörténetben – a kora újkori modell, Irodalomtörténeti Közlemények, 2001, 285-315. (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00402/pdf/ )
31. A Szilveszter-bulla nyomában (Pázmány Péter és a Szent István-hagyomány 17. századi fordulópontja), A Ráday Gyűjtemény Évkönyve, X (2002), 39-80.
32. Őskeresők (A Zrínyi-családtörténet és műfaji háttre), Irodalomtörténeti Közlemények, 2003, 3-42. (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00405/pdf/ )
33. Szövegaktus, Irodalomtörténeti Közlemények, 2003, 628-702. (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00408/pdf/ )
34. Searle, Vico, Patrizi: a történeti pragmatika esélye = Helikon Irodalomtudományi Szemle, 2005/3 („Régi az újban”), 239-278.
35. Régi ötletek az új irodalomtörténethez (5+1), Literatura, 32 (2006), 238–251 [Kecskeméti Gáborral].
36. Acta pacis – béke a muzulmánokkal: Luigi Ferdinando Marsili terve a karlócai béke iratainak kiadására, Hadtörténelmi Közlemények, 119 (2006), 329–372.
37. Acta Pacis – Peace with the Muslims (Luigi Ferdinando Marsili’s Plan for the Publication of the Documents of the Karlowitz Peace Treaty), Camoenae Hungaricae, 3 (2006), 113–146.
38. Eljutni Zágonba, Holmi, 2007, 5. sz., 551–571. (http://www.holmi.org/2007/05/eljutni-zagonba)
39. Eszmetörténet és irodalomtörténet: A magyar politikai hagyomány kutatása, Budapesti Könyvszemle, 2007 / tavasz, 50–64. (http://www.c3.hu/scripta/buksz/honlap/0701/09bene.pdf )
40. Javaslatok egy új irodalomtörténet elvi alapvetéséhez és régi irodalmi részének felépítéséhez [Kecskeméti Gáborral], Helikon Irodalomtudományi Szemle, 2009. 1-2. sz., „Irodalomtudomány és eszmetörténet”, szerk. Szentpéteri Márton, Zászkaliczky Márton, 201–225.
41. Politika és teológia Borso d’ Este Ferrarájában (Andreas Pannonius királytükreinek skolasztikus forrásai), Világosság, XLX (2009 / ősz), 5–17.
42. Theology and politics in Andreas Pannonius’s mirrors for princes = Camoenae Hungaricae, 6 (2009-2010), 39-83.
43. Rimay Múzsája, Irodalomtörténeti közlemények, 115 (2011), 271–339.

Konferenciakiadvány (nyomtatott és elektronikus)

1. Politikai nyilvánosságmodellek és politikai diskurzustípusok a kora újkori Magyarországon (Javaslat egy kutatási programra) = Hatalom és kultúra: Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10) előadásai, szerk. Jankovics József, Nyerges Judit, Bp., 2004, 11-34.
2. Politika, paráznaság és házasságtörés a magyar irodalmi hagyományban (Bethlen Miklós Velencében) = Ámor, álom és mámor: A szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete: Tudományos konferencia, Sátoraljaújhely, 1999. május 26-29, szerk. Szentmártoni Szabó Géza, Bp., Universitas Kiadó, 2002, 299-324.
3. Od kupovine knjiga do kupovina pisaca: braća Zrinski u međunarodnoj propagandi (1663–1666) = 400. obljetnice Nacionalne i sveučilišne knižnice u Zagrebu: Zbornik radova sa znanstvenog-stručnog skupa, urednica Mirna Walter, CD-ROM, Zagreb, Nacionalna i sveučilišna knižnica, 2007, 39–50.
4. Renaissance or Medieval ’Mirror for Magistrates’? Andreas Pannonius’ „libelli” in Various Research Perspectives = Centers and peripheries in European Renaissance culture: Essays by East-Central European Mellon Fellows, eds. György E. Szönyi, Csaba Maczelka, JATE Press, Szeged, 2012, 25-42.

Lexikoncikk

1. Cennerné Wilhelmb Gizella, Csapodi Csaba, Csonka Ferenc, Écsy Ödön István, Marcus Forstall, Frangepán Katalin, Guilleaume Árpád, Kéry János, Molnár Imre, Pigler Andor, Rózsa György, Folia Archaeologica, Lacrymae Hungaricae, Muraközi Szövetség, Szigetvári Várbaráti Kör, Zrínyi Miklós Naptára = Új Magyar Irodalmi Lexikon, főszerk. Péter László, I-III, Bp., 1994. (ad vocem)
2. Foktövi János, Marcus Forstall = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, főszerk. Kőszeghy Péter, III, Bp., Balassi Kiadó, 2005, 147-148; 167-168.
3. Kéry János = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor, főszerk. Kőszeghy Péter, V, Balassi Kiadó, Bp., 2006, 368-369.
4. Lacrymae Hungaricae = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor, főszerk. Kőszeghy Péter, V, Balassi Kiadó, Bp., 2006, 348.
5. Oktatás jó elmélkedésre Magyarországnak romlott állapotja segedelméről; Opinio dominorum consiliariorum Hungarorum = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor, főszerk. Kőszeghy Péter, VIII, Balassi Kiadó, Bp., 2008, 300-301; 317-318.
6. Magyar Encyclopaedia; História egy Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szűzleányról; Szép magyar comoedia Thyrsisnek Angelicával, Sylvanusnak Galateával való szerelmekrűl; Hogy Júliára talála, így köszöne neki; Egy katonaének in laudem confiniorum; Gróf Bethleni Bethlen Kata életének maga által való rövid leírása; Bethlen Miklós Önéletírása; A magyar történelem tizedei; Tragoedia magyar nyelven az Sophocles Electráiából; Igaz történet a magyarok és Szulejmán török császár mohácsi ütközetéről; Téli éjszakák, vagyis azok unalmit enyhítő beszédek; Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv; Márssal társolkodó Murányi Vénus; Krónika az magyaroknak dolgairól; Száz fabula; Az híres-nevezetes Toldi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokoskodásáról való história; Egy dunántúli mandulafáról; Saját lelkéhez; Törökországi levelek; Isteni igazságra vezérlő kalauz; II. Rákóczi Ferenc Vallomása és Emlékiratai; Én édes Ilonám; Europica varietas; Psalterium Ungaricum; Eger vár viadaljáról való ének; Az török áfium ellen való orvosság; Mátyás király életéről való elmélkedések; Szigeti veszedelem – cikkek a Művek lexikona (főszerk. Szlávik Tamás; Bp.; Magyar Nagylexikon Kiadó; 2008) I–III. köteteiben, ad vocem.
7. Ráttkay György = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon (főszerk. Kőszeghy Péter) IX, Budapest, Balassi Kiadó, 2009, 387-389.
8. Siralmas jajt érdemlő játék; Siralmas könyörgő levél; Siralmas panasz = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon (főszerk. Kőszeghy Péter) X, Budapest, Balassi Kiadó, 2010, 317; 318-319; 319-320.
9. Zrínyi (VII.) Miklós = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor, főszerk. Kőszeghy Péter, XIII, Balassi Kiadó, Bp., 2012, 206-222.
10. Nikola Zrinski = Hrvatska književna enciklopedija, 4: S-Ž, glavni urednik Velimir Visković, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2012, 548-550.

Recenzió

1. Egy marék mazsola (A „Hamvas-reneszánszról”), Korszem, 1987, 1, 7-11.
2. Egy szerepkeresés kálváriája (CSENGEY Dénes, A kétségbeesés méltósága), Tekintet, 1988, 3, 93-99.
3. Angol életrajz Zrínyi Miklósról, Somogy, 1988, 3, 109-112.
4. Vonzások és választások (Bethlen Miklós Levelei, 1657-1698), Budapesti Könyvszemle, 1990, 176-179.
5. A köpönyegforgatás dicsérete (Bethlen János, Erdély története 1629-1673), Budapesti Könyvszemle, 1994, 140-149. (Ugyanennek rövidített változata: Iskolakultúra, IV/11-12 [1994], 162-167.)
6. Andrija Dudić, hrvatski i mađarski humanist (Nova istraživanja), Povijesni prilozi, 1996, 1, 327-331.
7. Knapp Éva, Officium Rákócziánum: Az I. Rákóczi Ferencről elnevezett imádságoskönyv története és nyomtatott kiadásai, Bp., Borda Antikvárium, 2000, Irodalomtörténeti Közlemények, 2001, 486-496. (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00402/pdf/ )
8. Csehy Zoltán, A szöveg hermafrodituszi teste, Beszélő, 2003, 1-2, 97-99. (http://beszelo.c3.hu/cikkek/csehy-zoltan-a-szoveg-hermafrodituszi-teste )
9. Litterae Marianae – a hagyományok elkülönülése, Irodalomtörténeti Közlemények, 2006, 199–211. (A recenzeált mű: Tüskés Gábor, Knapp Éva: Az egyházi irodalom műfajai a XVII–XVIII. században: Tanulmányok, Bp., Argumentum, 2002.) (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00432/pdf/ )
10. Lukács István: A passióhagyomány a horvát irodalomban (recenzió) = Irodalomtörténeti Közlemények, 2010, 2. sz., 174-181.

Fordítás / Translations

1. André Chastel, „Musca depicta” – a festett légy, Café Bábel, 1995, 3, 38-55.
2. Umberto Eco, Tükrökről, Café Bábel, 1995, 4, 19-30.
3. Vlasta Švoger, Az 1848-49-i magyar forradalom visszhangja Horvátországban, Café Bábel, 1998, 1.
4. Giampaolo Zucchini, Politikai ikonográfia Velencében: a szabadság és függetlenség erőtere, Café Bábel, 1998, 3, 43-49.
5. Marcus Forstall, A Zrínyi grófok hősi családjának története = Hősgaléria…, i. m., 321–378. (fordítás, jegyzetek)
6. Galeazzo Gualdo Priorato, Zrínyi Miklós grófnak, Horvátország bánjának viselt dolgai = u. o., 385–390. (fordítás, jegyzetek)

Esszé

1. Az utolsó mondat (Illyés Gyula: Kháron ladikján), Beszélő, 1997, 12, 91-95. (http://beszelo.c3.hu/cikkek/az-utolso-mondat )
2. Hol van István király? Bevezetés = „Hol vagy István király?” A Szent István-hagyomány évszázadai, szerk. Bene Sándor, Bp., Gondolat, 2006, 7–11.
3. Előszó [társszerző: Hausner Gábor] = Hősgaléria: A Zrínyiek a magyar és a horvát történelemben, szerk. Bene Sándor, Hausner Gábor, Bp., Zrínyi Kiadó, 2007, 5–13.
4. Belgium romjai, Élet és Irodalom, 2012. ápr. 6.
5. Predgovor [társszerzők: Hausner Gábor, Zoran Ladić] = Susreti dviju kultura: Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti: Zbornik radova, urednici izdanja Sándor Bene, Zoran Ladić, Gábor Hausner, Matica hrvatska, Zagreb, 2012 (Biblioteka zbornici), 7-14.

Film, televízió, elektronikus média

1993
Zodiákus (Magyar Televízió, szerk. Csonka Erzsébet, Jankovics Marcell, rend. Fazekas Lajos, 13 rész) – műsorvezetés

1996
Nikola Zrinski (Hrvatska Radiotelevizija, 1996) – szakanyag, interjú
MC Magyarok cselekedetei - Zrínyi Miklós halála (Magyar Televízió, 1996. november 18.) – műsorszerkesztés, szakanyag írása
Repeta – „Ad hoc”: Latin örökségünk morzsái (Magyar Televízió, 1996. október-december, 8 rész) - a sorozat forgatókönyvének írása és műsorvezetése

1997
Hungaria litterata (a Duna Televízió sorozata, 11 rész, szerk. Csonka Erzsébet, vezető szakértők Gergely András, Szörényi László, rend. Kovács Béla; forgatásszervezés, szakértői munka, interjúk)

2000
Magyar Történelmi Arcképcsarnok – A Zrínyi és a Frangepán család; Zrínyi Miklós (Duna Televízió, szerk. Csonka Erzsébet) – a két rész szakanyagának és narrátorszövegének elkészítése (adásban mindkettő: 2000. január)

2001
Tudósklub – Hargittay Emil: Gloria, fama, literatura: Az uralkodói eszmény a régi magyarországi fejedelmi tükrökben, Bp., Universitas, 2001 (Historia Litteraria, 10) – kerekeasztal-beszélgetés a magyar és az európai politikai eszmetörténet összefüggéseiről (további résztvevők: Klaniczay Gábor, Bence György, szerk.-műsorvezető: Gábor György; Magyar Televízió, 2001. július 19.)

2002
Irodalmi önarcképek – Rimay, Zrínyi Gyöngyösi (szerk.-műsorvezető Takáts József; Magyar Rádió, 2002, február 18.) – stúdióbeszélgetés
Irodalmi Újság – interjú a ferrarai Janus Pannonius-konferenciáról (Magyar Rádió, riporter: Völgyi-Tóth Zsuzsa, 2002. december 15.)

2003
Hegyi Katalin, Laik Eszter, Felülvizsgálni a filológiát? Beszélgetés Szörényi Lászlóval, az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatójával és Bene Sándorral, az intézet tudományos főmunkatársával, Világosság, 2003, 7-8. sz., 13-20.

2005
Gordiusz magazin – beszélgetés Sz. Jónás Ilonával a magyar politikai irodalomról (Magyar Rádió, szerk. Gózon Ákos, 2005. július 25.)
Szörényi László 60. születésnapjára – interjú (Duna Televízió, szerk. Csonka Erzsébet, rend.: Horváth Béla)

2006
Végeredmény vagy kiindulópont? Kerekasztal-beszélgetés a hungarológiáról (résztvevők: Tuomo Lahdelma, Lauter Éva, Monok István, Bene Sándor, Csernus Sándor, Fazekas Tiborc, Gömöri György, K. Lengyel Zsolt, Módos Péter, Újváry Gábor), Európai Utas, 2006. 2-3. sz. 130–141. (http://www.europaiutas.hu/6364/tart.htm )

2007
Esti beszélgetés – A „nemzet” a magyar irodalomban – stúdióbeszélgetés Szörényi Lászlóval (szerk.- műsorvezető: Várkonyi Benedek (Magyar Rádió, 2007. október 5.)

2008
Gondolatjel – Hősgaléria: A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában (Bp., 2008) – interjú (Magyar Rádió, szerk. Szénási Sándor, riporter Gócza Anita)
Kultúrkör – Hősgaléria: A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában (Bp., 2008) – interjú (Magyar Rádió, szerk.-riporter Antall István)
Műpártoló – Hősgaléria: A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában (Bp., 2008) – interjú (Katolikus Rádió, szerk.- riporter: Lázár Fruzsina)

2010
Valahai aranykorainkról: Helyünk a történelemben és a világban – alkotói öntudat és identitás a régi magyar irodalomban (közös interjú Szörényi Lászlóval; az interjút készítette: Somogyi F. Anikó), Magyar Hírlap, 2009. december 28. http://www.magyarhirlap.hu/kultura/valahai_aranykorainkrol.html

2011
Balassi Bálint munkásságát bemutató szakszöveg készítése a Balassi Intézet honlapjára (http://www.bbi.hu/hu/balassibalint )

2012
Gondolatjel – A horvát-magyar tudományos kapcsolatokról (Magyar Rádió, szerk. Antall István, 2012. dec. 17.)

Konferenciaszervezés

1996
Dudith András – Andrija Dudić: egy magyar-horvát humanista a 16. században – MTA Irodalomtudományi Intézet, a Filozoski fakultet Zagrebačkog sveučilišta, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zágráb (Horvátország), 1996. március 22-23.

1998
Baroque Concept of History and National Historiography in the 17th Century Hungary and Croatia – MTA Irodalomtudományi Intézet, 1998. január 20.

1999
Mir u Srijemskim Karlovcima 1699. godine i nove granice – Hrvatski institut za povijest, Zágráb (Horvátország), 1999. november 18-19.

2000
Szent István alakja a régi magyar és az európai irodalomban, művészetben és történetírásban (A késő középkortól a 18-19. század fordulójáig) – MTA Irodalomtudományi Intézet és a magyarországi egyetemek régi magyar irodalmi tanszékei – Tihany, Bencés Apátság, 2000. szeptember 27-30.

2001
Hatalom és értelmiség diskurzustípusai a kora újkorban szimpózium – V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Jyväskylä (Finnország), 2001. augusztus 8-9.

2002
Janus Pannonius: Poesia umanistica e cultura rinascimentale tra Ferrara e Ungheria nel Quattrocento – Istituto di Studi Rinascimentali (Ferrara), MTA Irodalomtudományi Intézet, Ferrara (Olaszország), 2002. október 17-19.

2005
A politika műfajai a régi magyar irodalomban – MTA Irodalomtudományi Intézet és a magyarországi egyetemek régi magyar irodalmi tanszékei, Gyula, 2005. május 26-28. (http://www.iti.mta.hu/gyula.html )

2006
Birodalmi patriotizmus és béke a muzulmánokkal: L. F. Marsili hagyatékának kérdései szimpózium – VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen, 2006. aug. 27.

2007
Militia et littera: Ungarnbilder und historischer Selbveständnis in der europäischen Gescichte, Literatur und bildenden Kunst am beispiel der zwei Nikolaus Zrínyis – MTA Irodalomtudományi Intézet – Humboldt Stiftung; főszervező: Tüskés Gábor; Budapest, 2007. okt. 10-14.
Historiography szekció – Varietas Gentium, Communis Latinitas: XIII International Congress for Neolatin Studies –International Association for Neolatin Studies, Budapest, 2006. aug. 7.

2009
Susreti dviju kultura: obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti – Balassi Intézet, Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Matica hrvatska, Zágráb-Csáktornya (Horvátország), 2009. október 1-2.
2008
A magyarságtudományok önértelmezései (A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája) – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság; Budapest, 2008. augusztus 21-22. (http://hungarologia.net/hu/conferences-and-congresses/magyar-doktoriskolak-konferenciai/magyar-%E2%80%9Ea-magyarsagtudomanyok-onertelmezesei-a-doktoriskolak-ii-konferenciajanak-kiadvanyai/ )

2010
Határátlépések (A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája) – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2010. augusztus 26-27. (http://hungarologia.net/hu/conferences-and-congresses/magyar-doktoriskolak-konferenciai/magyar-hataratlepesek-a-doktoriskolak-iii-konferenciajanak-kiadvanyai/ )

2011
Nyelv és kultúra a változó régióban: VII. Nemzetközi Hungarológia kongresszus – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. (http://hungarologia.net/hu/conferences-and-congresses/magyar-nemzetkozi-hungarologiai-kongresszusok/magyar-vii-kongresszus/ )

2012
Régi és új: párhuzamok és érintkezések a horvát és a magyar reneszánsz között / Staro i novo: paralele i dodiri u hrvatskoj i mađarskoj renesansi – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zágráb (Horvátország), 2012. november 23. (http://www.ffzg.unizg.hr/klafil/dokuwiki/doku.php/z:staro-novo?s[]=staro&s[]=novo )

Konferenciaelőadások, nyilvános szereplések (élő és elektronikus)

1987
Földi és égi dicsőség (A Zrínyi-propaganda 1663-64-ben) – Országos Tudományos Diákköri Konferencia; Pécs, 1987. május 15.

1989
Zrínyi Miklós halála – A Zrínyiek a magyar irodalomban – MTA Irodalomtudományi Intézet és a magyarországi egyetemek régi magyar irodalmi tanszékei; Debrecen, 1989. május 26.

1993
Velencei karnevál (A Zrínyi-testvérek az Ismeretlenek Akadémiáján) – MtA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály felolvasóülése; Budapest, 1996. június 23.

1996
A dicsőség színházától a politika színházáig: Zrínyi Miklós hírnévfelfogása – MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály felolvasóülése; Budapest, 1996. február 28.
Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan u Regensburgu godine 1664. god. – Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Zágráb (Horvátország), 1996. május 2..
Tuđa odora i vlasulja (Idegen köntös, vendéghaj) – a Hrvatska / Mađarska. Stoljetne književne i likovno-umjetničke veze c. könyv bemutatója a zágrábi városházán; Zágráb (Horvátország), 1996. május 24.
"Siralmas jajt érdemlő játék..." (közös előadás Hargittay Emillel és Bajáki Ritával) – MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály felolvasóülése; Budapest, 1996. október 30.
Püspökök, kanonokok, szeretők. Zrínyi Miklós genealógiájának keletkezéstörténete –IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság; Róma, 1996 szeptember 11.

1998
La fondazione storiografica del pensiero nazionale: Giorgio Rattkay e i suoi critici – Baroque Concept of History and National Historiography in the 17th Century Hungary and Croatia – MTA Irodalomtudományi Intézet; Budapest, 1998. január 20.
Egy kanonok három királysága – Horvát-magyar könyvtári konferencia – Magyar Könyvtárosok Egyesülete, JPTE Könyvtára; Pécs, 1998. szeptember 23-24.

1999
Prostitúció és politika – Bethlen Miklós Velencében, 1665 – Ámor, álom és mámor – a szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete –MTA Irodalomtudományi Intézet és a magyarországi egyetemek régi magyar irodalomtörténeti tanszékei; Sátoraljaújhely, 1999. május 28.
Nyilvánosság és közvélemény a 17. századi Magyarországon – Reneszánszkutatások Posztgraduális Központja (CHER – ELTE BTK, Magyar Irodalomtörténeti Intézet) felolvasóülése; Budapest, 1999. november 4.
Državnopravna koncepcija “trojednog Ilirika” i “mađarsko pitanje” u povjesnom djelu Jurja Ratkaja – Mir u Srijemskim Karlovcima 1699. godine i nove granice – Hrvatski institut za povijest; Zágráb (Horvátország), 1999. november 19.
Erasmus redivivus: Gregorio Leti – On the Decline and Fall of the Humanist Model of the Public Sphere – Republic of Letters, Humanism, Humanities – NIAS (Hollandia), Collegium Budapest, JATE; Budapest, 1999. november 28.

2000
Politika és pornográfia – Pepsi-diáksziget, Magyar Hírlap Szabadegyetem; Budapest, 2000, augusztus 6.
Szent István alakja a 17. századi politikai publicisztikában – Szent István alakja a régi magyar és az európai irodalomban, művészetben és történetírásban – A késő középkortól a 18-19. század fordulójáig– MTA Irodalomtudományi Intézet és a magyarországi egyetemek régi magyar irodalmi tanszékei – Tihany, 2000. szeptember 29.
Házasság és paráznaság a reformáció irodalmában – Karácsony Sándor pedagógiája – barátság szerelem, hivatás – Csökmei Kör; Pécel, 2000. december 28.

2001
Okvir i metodologija istraživanja ranonoviječne povijesti političkog mišljenja u srednjoj Europi – előadás a zágrábi Horvát Történeti Intézetben, Ráttkay György Memoria regum et banorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae / Spomen na kraljeve i banove Kraljevstava Dalmacije, Hrvatske i Slavonije c. történeti munkája kritikai kiadásának bemutatóján; Zágráb (Horvátország), 2001. április 6.
Alla soglia degli ultimi tempi: Il topos della 'fornicazione' dall' esegetica biblica all' uso politico nell' Ungheria del '500 – Millenarismo ed età dell' oro nel Rinascimento – Istituto Studi Umanistici Francesco Petrarca, Chianciano-Montepulciano-Pienza (Olaszország), 2001. július 16-19.
Politikai apokalipszis – Pepsi-diáksziget, Magyar Hírlap Szabadegyetem; Budapest, 2001. augusztus 3.
Az abszolutizmus dialektusai a 18. század elején – V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság; Jyväskylä (Finnország), 2001, augusztus 9.
Upotrebe i zloupotrebe prototeksta: Orbini sto godina kasnije – Kraljevstvo Slavena Mavra Orbinija – (re)produkcijski okvir i recepcijski horizonti u četiristoljetnom trajanju –Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Zágráb (Horvátország), 2001. november 5.)

2002
A politika műfajai (Őze Sándorral közös előadás) – Az Eötvös Collegium és a magyar irodalomtudomány – Eötvös József Collegium; Budapest, 2002. szeptember 26.
Discorsi di matrimonio –L' età di Alfonso I – Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara; Ferrara (Olaszország), 2002. szeptember 24.
Az elszalasztott jó conjunctura (A horvát-magyar kulturális érintkezések regiszterei a 17. században) –Hrvatsko-mađarski odnosi 1102-1918. – u prigodi 900. godišnjice Kolomanove krunidbe; Horvát-magyar kapcsolatok, 1102-1918 – Kálmán horvát királlyá koronázásának 900. évfordulóján – Hrvatski institut za povijest, MTA Történettudományi Intézet; Zágráb (Horvátország), 2002. október 15.
Gli specula regum di Andreas Pannonius: prima lettura –Ianus Pannonius: Poesia umanistica e cultura rinascimentale tra Ferrara e Ungheria nel Quattrocento – Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara, MTA Irodalomtudományi Intézet;Ferrara (Olaszország), 2002. október 18.
Acta executionis pacis: Marsilijevo građe u bolonjskoj Sveućilišnoj knjižnici – Pavao Vitezović u povodu 350. obljetnice njegova rođenja –Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Zágráb (Horvátország), 2002. november 7-8.

2003
Fikció vagy igazság? A történetírás elmélete a 16. században –ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténet Tanszék; Budapest, 2003. március 12.
Szövegaktus –„Mi, filológusok” – ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék; Budapest, 2003. április 3.
Nemzeti narratíváink az Európai Unióban –Európai Unió: érdek- és értékközösség – Beszélő, Rubicon – ELTE Állam- és Jogtuodmányi Kar; Budapest, 2003. április 5.
Politikai eszmetörténet és irodalomtörténet-írás – Elemzés, értelmezés és elmélet a jelen új kihívásainak világában – Petőfi Irodalmi Múzeum, ELTE BTK Filozófiai Intézet; Budapest, 2003. április 18.
Renaissance or medieval ’Mirror for magistrates’? Andreas Pannonius’ specula principis in various research perspectives –Renaissance and Renaissances: Conference of Eastern-Central European Mellon Fellows – Szegedi Egyetem, Angol-Amerikai Intézet, Mellon Foundation, Council of American Overseas Research Centers; Szeged, 2003. július 12.
Hogyan írjunk történelmet? –Sziget Fesztiválon, Magyar Hírlap Szabadegyetem; Budapest, 2003. július 31.
The ’ars historica’ debate in Hungary and Transylvania (1578-1621) –Latin as the International Language of Scholarship from the Renaissance to the Present: XIIth International Congress of Neo-Latin Studies; Bonn (Németország), 2003. augusztus 5.
Az irodalmi kánon –Függetlenségre, autonómiára nevelés – Csökmei Kör; Pécel, 2003. augusztus 23.
A politikai nevelés kutatásának problémái a kora újkori Magyarországon –Nyelv, meggyőzés, érvelés – ELTE BTK Filozófiai Intézet; Budapest, 2003. október 3.
L’ educazione politica nell’ Europa della prima età moderna – VI Settimana di Alti Studi – L’ istruzione dei fanciulli nel Rinascimento – Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara; Ferrara (Olaszország), 2003, október 10.
Politika és irodalom a korai újkorban – Nyitrai Konstantin Egyetemen, Magyar Köztársaság Pozsonyi Kulturális Intézete; Nyitra (Szlovákia), 2003. október 15.
Hűség és hűtlenség a kora újkori teológiában és politikában –Komensky Egyetem Magyar Irodalmi Tanszéke, Magyar Köztársaság Pozsonyi Kulturális Intézete; Pozsony, 2003. október 16.
Az ’ars historica’ vita Magyarországon –Magyar Neolatin Társaság; Debrecen, 2003. november 17.
Politika, retorika, politikai retorika – előadás a Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Politika és irodalom történeti és elméleti kapcsolatai programjában (vezető: Ferenczi László); Miskolc, 2003. november 28.
L’ ermeneutica della resistenza: la pubblicistica rákócziana – Convegno sulla vita e sui rapporti europei dei Ferenc Rákóczi II –Fraknói Történeti Intézet, Római Magyar Akadémia; Róma (Olaszország), 2003. december 2.

2004
Teológia és politika (Andreas Pannonius forrásai) –MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály felolvasóülése; Budapest, 2004. október 27.
Nikola i Petar Zrinski u novijoj mađarskoj historiografiji (1947-2000) –Povijest obitelji Zrinski u povodu 340. obljetnice smrti Nikole Zrinskog – Matica hrvatska; Zágráb (Horvátország), 2004. november 8-9.
Bethlen Gábor, korának irodalmában – előadás a Bethlen Gábor halálának 375. évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepen – Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Partiumi Keresztény Egyetem, Erdélyi Múzeum Egyesület; Nagyvárad (Románia), 2004. november 15.
Andreas Pannonius – középkor és humanizmus határán –Pécsi Egyetem, Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék; Pécs, 2004. december 2.
Zrínyi Miklós az európai közvéleményben – előadás az August Šenoa Horvát Kulturális Egyesület Zrínyi Miklós halálának 340. évfordulója alkalmából tartott emlékülésén; Pécs, 2004. december 2.
Stoljeće propuštene „dobre konjunkture” (Zabilješke o hrvatsko-mađarskim kulturnim kontaktima u 17. stoljeću) –VII. Nemzetközi Kroatisztikai Konferencia – Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete, PTE BTK Horvát Nyelv és Irodalom Tanszék, Pécsi Akadémiai Bizottság; Pécs, 2004. december 10.

2005
Magyar Politikai Könyvtár – egy szövegkiadás-sorozat koncepciója – Bibó István Szellemi Műhely; Budapest, 2005. január 20.
Udvari kultúra Itáliában és Magyarországon – kerekesztal-beszélgetés (további résztvevők: Vígh Éva, Klaniczay Gábor) – Istituto Italiano di Cultura – Szegedi Tudományegyetem Olasz Tanszék; Budapest, 2005. január 31.
Miti nazionali e modelli internazionali: la storiografia rinascimentale in Ungheria –L’ umanesimo latino in Ungheria – Fondazione Cassamarca Treviso, Olasz Kulturális Intézet; Budapest, 2005. április 18.
Az elbeszélés „tényei”: sensus litteralis – Az irodalomtörténet mint elbeszélés / Az irodalomtörténet elbeszélhetősége (Kulturális identitás és nemzeti irodalomtörténet a 21. században) –Károli Gáspár Református Egyetem BTK; Budapest, 2006. április 20.
Marsigli’s mission in the recaptured territories in South-Hungary (The uses of national history in mapping the region and the 'national projects' of the experts: Vitezović, Miklós Bethlen) – Whose love of which country? The Intellectual History of Patriotism and the Legacy of Composite States in East-Central Europe –Central European University, Department of History; Budapest, 2006. május 20.
A hűtlenség határai: Kendi Anna históriája – A politika műfajai a régi magyar irodalomban – MTA Irodalomtudományi Intézet és a magyarországi egyetemek régi magyar irodalmi tanszékei, Gyula, 2005. május 26.
Régi ötletek az új irodalomtörténethez (közös előadás Kecskeméti Gáborral) – Az új magyar irodalomtörténeti kézikönyv első előkészítő tanácskozása – MTA Irodalomtudományi Intézet; Budapest, 2005. november 30.

2006
A vizsolyi biblia helye a magyar művelődésben –VII. Károli Gáspár tudományos napok; Gönc, 2007. április 26.)
Od kupovine knjiga do kupovine pisaca: braća Zrinski u međunarodnoj propagandi (1663.-1666.) – 400. obljetnica utemeljenja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu – Zágráb, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár – 2007. május 10.
The Challenges of Early-Modern Intellectual History – kerekasztal-beszélgetés (további résztvevők: Ács Pál, Hargittay Emil, Jankovics József, Kecskeméti Gábor, Kőszeghy Péter, Takéts József, Várkonyi Gábor, moderátor: Trenycsényi Balázs) – Hungarian Political and Historiographic Discourses in a Central European Context – Central European University; Budapest, 2006. május 14. (http://www.ceu.hu/news/2009-05-19/hungarian-political-and-historiographic-discourses-in-a-central-european-context )
Marsigli’s mission in the recaptured territories in South-Hungary: The uses of national history in mapping the region and the 'national projects' of the experts (Vitezović, Miklós Bethlen) (I) – First international workshop of the project The Intellectual History of Patriotism and the Legacy of Composite States in East-Central Europe – Central European University; Budapest, 2006. május 20. (http://www.ceu.hu/patriotism/may2006workshop )
Andreas Pannonius, a Hungarian Humanist in the Court of Borso d’Este – Varietas Gentium, Communis Latinitas: XIII International Congress of Neo-Latin Studies – International Association for Neo-Latin Studies; Budapest, 2006. augusztus 10.
Irodalom és társadalom (A „regény” dekonstrukciója – Móricz Zsigmond: Míg új a szerelem) – „A könyvek lelke” (Az irodalmi nevelés) – Csökmei Kör; Pécel, 2006. augusztus. 20.
Birodalmi patriotizmus? Modernizációs modellek Magyarországon a 17–18. század fordulóján –VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság; Debrecen, 2006. augusztus 26.

2007
Vivere all’ indietro: István Kemény e il Discorso vivo – Római Magyar Akadémia; Róma, 2007. április 6.
Marsigli’s mission in the recaptured territories in South-Hungary: The uses of national history in mapping the region and the 'national projects' of the experts (II) – international workshop of the project The Intellectual History of Patriotism and the Legacy of Composite States in East-Central Europe – Central European University; Budapest, 2007. május 25. (http://www.ceu.hu/patriotism/may2007workshop )
Il primo speculum principis dedicato a Mattia Corvino (Andreas Pannonius, De regiis virtutibus) – Mathias Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l’ État moderne – CNRS; Párizs (Franciaország), 2007. november 16. (http://corvin.irht.cnrs.fr/ )
Célszerű romok – Filológia, interpretáció, médiatörténet – ELTE BTK Általános Irodalomtudmányi Kutatócsoport; Budapest, 2007. november 22.
Eljutni Zágonba – Mikes Kelemen Leveleskönyve olasz kiadásának bemutatója (Lettere dalla Turchia, a cura di Cinzia Franchi, Roma, Lithos, 2006) – Római Magyar Akadémia; Róma (Olaszország), 2006. november 24.
Miklós Zrínyi in post-WWII scholarly literature in Hungary – Militia et littera: Ungarnbilder und historischer Selbveständnis in der europäischen Gescichte, Literatur und bildenden Kunst am beispiel der zwei Nikolaus Zrínyis – MTA Irodalomtudományi Intézet, Humboldt Stiftung; Budapest, 2007. okt. 14.

2008
Hősgaléria: A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában c. kötet (szer. Bene Sándor, Hausner Gábor) bemutatása – Országos Széchényi Könyvtár; Budapest, 2008. február 21.
Részvétel a Tudományos Diákkörök VIII. Országos Konferenciáján (Gödöllő, Török Ignác Gimnázium, 2008. március 8.), elnöklés az irodalmi szekció zsürijében
Melius Juhász Péter Apokalipszis-kommentárjának új kiadása (Venásch Eszterrel és Cziczka Katalinnal közös előadás) – Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció; Sárospatak, 2008. augusztus 27.
Fedelta e infedelta: la migrazione dei concetti fra teologia, politica e vita coniugale nell' Ungheria rinascimentale – 500. obljetnica rođenja Marina Držića – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Dubrovnik (Horvátország), 2008. szeptember 4.
Illíria vagy amit akartok: Délszláv identitás a 18. század elején – Identitás és kultúra a török hódoltságban – MTA Irodalomtudományi Intézet és a magyarországi egyetemek régi magyar irodalmi tanszékei; Esztergom, 2008. szeptember 18.
Molnár Antal, Elfelejtett végvidék: Tanulmányok a hódoltsági katolikus művelődés történetéből (Balassi Kiadó, Bp., 2008) c. kötetének bemutatása; Esztergom, 2008. szept. 18.)
Lo specchio ferrarese: Fisionomia e rappresentazione del potere negli 'specula principum' dedicati a Borso d' Este: Bornio da Sala, Tommaso dai Liuti, Michele Savonarola e Andrea Pannonio – Mitografia del potere principesco fra l’Italia e l’Europa Centrale nei secoli XV–XVII – Római Magyar Akadémia; Róma (Olaszország), 2008. november 21.
Political happiness in Borso d’ Este’s Ferrara: the scholastic sources of Andreas Pannonius’ two mirrors for princes – Renaissance-Philosophie im Hof von Matthias Corvinus und danach: Tagung der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft für Philosophie – Deutsch-Ungarischen Gesellschaft für Philosophie; Szeged, 2008. december 11.
„A reneszánsz ember” – kerekasztal-beszélgetés (további résztvevők: Szentmártoni Szabó Géza, Hites Sándor) –Reneszánsz Év Programiroda, Hadtörténelmi Intézet és Múzeum; Budapest, 2008. máj. 3.

2009
I perfetti capitani nella guerra pubblicistica: Montecuccoli e Zrínyi nell’opinione pubblica coeva – Raimondo Montecuccoli (1609-1680): Lettere, arte militare e scienze agli albori dell’Europa moderna –Római Magyar Akadémia; Róma (Olaszország), 2009. február 10.
The forgery of the Sylvester bull – Famous cases of forgery and the notion of authenticity –Collegium Budapest Institute for Advanced Study; Budapest, 2009. március 3.
Káosz a rendben: Raimondo Montecuccoli és Luigi Ferdinando Marsigli szerelmei – Montecuccoli-emlékülés – Szegedi Olasz Kulturális Központ; Szeged, 2009. március 26.
Irodalomtörténet és magyarságtudomány: A készülő új akadémiai irodalomtörténet koncepciójának kérdései – Kodolányi János Főiskola Hungarológiai Műhely; Székesfehérvár, 2009. március 31.
U potrazi za pretcima: priča o obiteljskoj povijesti Zrinskih) – Susreti dviju kultura: obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti –Matica hrvatska; Zagreb (Horvátország), 2009. október 1.
Illiria: L.F. Marsili, il medico dei Balcani ¬– La politica, la scienza, le armi: Luigi Ferdinando Marsili e la costruzione della frontiera dell’Impero e dell’Europa – Università degli Studi di Bologna, Accademia delle scienze; Bologna, 2009. október 23.
Politikai költészet és vallási propaganda a 17. században: A „Sebes agynak késő sisak” szerzői és közönsége – Protestantizmus és medialitás: a reformáció mediális forradalma – Károli Gáspár Református Egyetem; Budapest, 2009. november 11.
Jedna povijesna obitelj: Zrinski (A Zrínyiek – egy horvát-magyar történelmi család) - „Mura, Mura, gliboka si voda ti…” Tjedan hrvatske kulture –Hrvatska gimnazija / Horvát Gimnázium; Budapest 2009. november 18.

2010
Povijest budučnosti – i njezini čitatelji (Rasprava „ars historica” u Ugarskoj u ranom novom vijeku) – Filozofski fakultet Zagrebačkog sveučilišta, Doktorska škola povijesnih znanosti; Zágráb (Horvátország), 2010. június 19.

2011
Rimay Múzsája – MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály felolvasóülése – Budapest, 2011. február 23.
Rimay-kutatások – Pécsi Tudományegyetem, Régi magyar Irodalomtörténeti Tanszék; Pécs, 2011. március 31.
A magyarországi irodalmak története – az új akadémiai irodalomtörténeti kézikönyv vitája – MTA Irodalomtudományi Intézet, Miskolci Akadémiai Bizottság; Miskolc, 2011. május 25.
„…instar apum scripta saltem delibant” (Rimay János Justus Lipsiushoz írott levelének értelmezése és értelmezéstörténete) – Filológia és textológia a régi magyar irodalomban – Miskolc, MTA Irodalomtudományi Intézet és a magyarországi és külföldi egyetemek régi irodalmi tanszékei - 2011. május 27.
Zrínyi Miklós vadászbalesete a korabeli források tükrében – „Múzeumi Esték” – Hansági Múzeum; Mosonmagyaróvár, 2011. november 3.

2012
Versre magyar, hí a haza! Kerekasztal-beszélgetés (további résztvevők: Bazsányi Sándor, Horkay-Hörcher Ferenc, Vári György) – Fiatal Írók Szövetsége, Hadik Kávéház; Budapest, 2012. március 8.
Najhrabrija žena mađarske historiografije – R. Várkonyi Ágnes Jelena Zrinski, najhrabrija žena Europe (Jesenski i Turk, Zagreb, 2011) monográfiájának bemutatója, Bogdan Ogrizović városi könyvtár; Zágráb, 2012. ápr. 20.
Filológia és hungarológia – Hungarológia Veszprémben – Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar; Veszprém, 2012. május 3.
Kerekasztal beszélgetés a mai magyar irodalmi életről (további résztvevők: Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke; Kontra Ferenc horvátországi magyar író) – Društvo hrvatskih pisaca, Katedra za hungarologiju, Filozfski fakultet Zagrebačkog sveučilišta; Zágráb (Horvátország), 2012. máj. 7.
L’ influsso di Petrarca e devozione moderna in uno specchio del principe “medievale” (Andreas Pannonius: De regiis virtutibus, 1467) –Régi és új: párhuzamok és érintkezések a horvát és a magyar reneszánsz között / Staro i novo: paralele i dodiri u hrvatskoj i mađarskoj renesansi – Katedra za hungarologiju, Katedra za Klasičnu filologiju, Filozfski fakultet Zagrebačkog sveučilišta; Zágráb (Horvátország), 2012. november 23.Sándor Bene

Title: CSc
Gender: M
Year of Birth: 1964
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 1998
Discipline: Literary scholarship
Title of Thesis: The Formation and Manipulation of Political Public Opinion in the Context of Raison d’ État
Issuing Institution: Hungarian Academy of Sciences

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1989
Discipline(s): Hungarian language and literature – Classical philology
Issuing Institution: Eötvös Loránd University (Budapest)

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Old and Classical Hungarian Literature
Current Position(s): Associate professor

Previous Employer:
Previous Position Held:

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching

Literary history – old Hungarian Literature
Early modern intellectual history (especially history of political thought)
Hungarian – Italian – Croatian literary relations in the early modern period
Hungarian studies (theory and practice)

Membership in Research Groups and Projects

Intitute for Literary Studies - Research Center for the Humanities of Hungarian Academy of Sciences; Renaissance Department – co-editorship of the first volume of the planned new History of Hungarian Literature (from the beginnings to 1800)

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2006-2012 Vice Secretary of the International Association of Hungarian Studies
2012- General Secretary of the International Association of Hungarian Studies
2010 elaboration of the 3+2 years didactic plan of the history of Hungarian literature, for accreditation purposes (Zagreb University, Faculty of Philosophy, Department of Hungarian Studies)
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
Latin (MA university degree, Eötvös Loránd University Budapest, Hungary, 1989)
Italian excellent (“State Language Exam Committee” diploma, Budapest, Hungary, 1992)
Croatian fluent
English fluent
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Award for Young Researchers Hungarian Academy of Sciences 1998
Klaniczay Award Institute for Literary Studies HAS – International Association of Hungarian Studies 2011
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Associacion of Hungarian Literary History  
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
1997 University of Bologna, Faculty of Humanities Course of lectures in „History of political ideas” (as a Soros fellow)
2009-2013 Zagreb University, Faculty of Philosophy, Dep. of Hungarian Studies guest professor in Hungarian literature
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
István Dávid Lázár,
Szeged University
Paradox and its solution in Petrarca’s ’De sui ipsius et multorum ignorantia’ 2005 (PhD)
Judit Tekulics Mrs Kenesi,
Szeged University
The 16 century theory and practice of the dialogue in Stefano Guazzo’ Civil conversations 2005 (PhD)
Sándor Fazekas,
Szeged University
Multilingual interpret (Sources and genre characteristics of the „Sebes agynak késő sisak”) 2007 (PhD)
István Lukács,
Hungarian Academy of Sciences
The tradition of passion plays in the Croatian Literature 2010 (academic doctorate)

 

List of Publications

(MTMT)

Monographs

1. Zrínyi és a vadkan [társszerző: Borián Gellért], Helikon, Bp., 1988, 139 l.
2. Theatrum politicum. Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999, 406 l.
3. Egy kanonok három királysága. Ráttkay György horvát históriája, Bp., Argumentum, 2000, 248 l. (Irodalomtörténeti Füzetek, 148).

Edited Books and Journals

1. Helikon Irodalomtudományi Szemle, 2005/3., tematikus szám: „Régi az újban” (Kecskeméti Gáborral)
2. „Hol vagy István király?” A Szent István-hagyomány évszázadai, szerk. Bene Sándor, Bp., Gondolat, 2006. (329+XII)
3. Hősgaléria: A Zrínyiek a magyar és a horvát történelemben, szerk. Bene Sándor, Hausner Gábor, Bp., Zrínyi Kiadó, 2007. (392 l.)
4. Militia et litterae: Die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa, Herausgeben von Wilhelm Kühlmann, Gábor Tüskés, unter Mitarbeit von Sándor Bene, Tübingen, Niemeyer, 2009, 411–430. (Frühe Neuzeit, Band 141.)
5. A magyarságtudomány önértelmezései: A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája, Budapest, 2008. augusztus 22–24, szerk. Bene Sándor, Dobos István, Bp., NMT, 2009. (Hálózati kiadvány: http://mek.oszk.hu/07600/07689/ )
6. Határátlépések: A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája (Kolozsvár, 2010. augusztus 26-27), szerk. Bene Sándor, Dobos István, Bp., Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2011. (Elektronikus kiadvány: http://mek.oszk.hu/09700/09720/html/index.htm )
7. Átmenet és különbözőség: Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban / Transition and Difference: Hungarian Studies in East-Central-European Context, szerk. / ed. Fenyvesi Kristóf, lektorálták / reviewers Bene Sándor, Dobos István, Tuomo Lahdelma, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp., 2012.
8. Susreti dviju kultura: Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti: Zbornik radova, urednici izdanja Sándor Bene, Zoran Ladić, Gábor Hausner, Matica hrvatska, Zagreb, 2012, 558 l. (Biblioteka zbornici)
9. Irodalomtörténeti közlemények (Szemle rovat vezetése)
10. Povijesni prilozi (Hrvatski institut za povijest, Zágráb; membership in international editorial board)


Kritikai kiadás, forráskiadás, kommentár


1. Zrínyi Miklós Válogatott levelei, sajtó alá rendezte Bene Sándor [társszerkesztő: Hausner Gábor], Bp., Balassi, 1997, 332 l.
2. Juraj Rattkay, Spomen na kraljeve i banove Kraljevstava Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, uvodna studija dr. Sandor Bene, glavni urednik dr. Mirko Valentić, Zagreb, 2001 (Biblioteka Hrvatska povjesnica – Hrvatska latinistička historiografija, 4).
3. Petri György, A szabadság hagyománya: A magyar politikai költészet klasszikusai (Petri Györggyel beszélget Kisbali László és Mink András), a versek szövegének gondozta és a jegyzeteket írta: Bene Sándor, A Beszélő politikai és kulturális folyóirat kiadása, Bp., 2001.

Chapters in Books

1. „Lacrymae Hungaricae” - a Zrínyi Miklós halálára Londonban kiadott gyászversek = Angol életrajz Zrínyi Miklósról, szerk. Kovács Sándor Iván, Zrínyi, Bp.,1987, 355-368 (Zrínyi-könyvtár II).
2. Zrínyi mint „Magyar Mars” = ESTERHÁZY Pál, Mars Hungaricus, s. a. r. Iványi Emma, szerk. Hausner Gábor, Zrínyi, Bp., 1989, 387-407 (Zrínyi-könyvtár III).
3. Zrínyi = Patrimoine litteraire europeen, 8, Avenement de l' equilibre europeen 1616-1720, dir. Jean-Claude Polet, Paris-Bruxelles, 1996, 462-471.Lipót császár mécsese = „Mint sok fát gyümölccsel..”": Tanulmányok Kovács Sándor Iván tiszteletére, Bp., 1997, 43-53.
4. „Hóhérok teátruma”: A Wesselényi-mozgalom perei és a hazai recepció kezdetei = Siralmas jajt érdemlő játék: Magyar nyelvű tudósítás a Wesselényi mozgalomról, s. a. r. Bajáki Rita, szerk. Hargittay Emil, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 1997, 32-85.
5. Ideološke koncepcije o staleškoj državi zagrebačkoga kanonika = Juraj RATTKAY, Spomen na kraljeve i banove kraljevstava Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, id. kiad., 4-103.
6. Archaikus elemek a XVII. század paszkvillusköltészetében (“Planctus” Zrínyi Miklósról) = Ritoók Zsigmondné Szalay Ágnes 70. születésnapjára, szerk Tamás Zsuzsanna, Bp., Balassi, 2001, 34-39.
7. "Hol vagy István király"? = Katalógus a Petőfi irodalmi Múzeum kiállításához, szerk. Unger Zsolt, Bp., PIM, 2001, 1-14.
8. A Szilveszter-bulla nyomában (Pázmány Péter és a Szent István-hagyomány 17. századi fordulópontja) [A Ráday Gyűjtemény Évkönyve, X (2002), 39-80. megjelent tanulmány rövidített szövegű másodközlése] = Szent István és az államalapítás, szerk. Veszprémy László, Bp., Osiris Kiadó, 2002, 143-162 (Nemzet és emlékezet, sorozatszerk. Gyurgyák János, Pótó János, 1).
9. Pavao Ritter Vitezović levelei Luigi Ferdinando Marsilihoz (1699-1700) = Croato-Hungarica: Uz 900 godina hrvatsko-mađarskih povijesnih veza – A horvát-magyar történelmi kapcsolatok 900 éve alkalmából, ur.-szerk. Milka Jauk-Pinhak, Kiss Gy. Csaba, Nyomárkay István, Zagreb, Katedra za hungarologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2002, 167-179 (Biblioteka Hungarologica Zagrabiensis, sv. 1).
10. A politika műfajai = Az Eötvös Collegium és a magyar irodalomtörténet: Tanulmányok, szerk. Varga László, Argumentum Kiadó, Bp., 2003, 87-113.
11. Legyünk polgárrá? (Zrínyi humoráról) = Mozgó világ: Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére, szerk. Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, Horváth Csaba, Szitár Katalin, Ráció Kiadó, Bp., 2003, 22-30.
12. The ’ars historica’ debate in Hungary and Transylvania = Az értelem bátorsága: Tanulmányok Perjés Géza emlékére, szerk. Hausner Gábor, Bp., Argumentum, 2005, 75-90.
13. A Szilveszter-bulla nyomában (Pázmány Péter és a Szent István-hagyomány 17. századi fordulópontja) [A Ráday Gyűjtemény Évkönyve, X (2002), 39-80. megjelent tanulmány bővített és javított változata] = „Hol vagy István király?” A Szent István-hagyomány évszázadai, szerk. Bene Sándor, Bp., Gondolat, 2006, 89–124.
14. Latin Historiography in Hungary: Writing and Rewriting Myths of Origins = Myth and Reality: Latin Historiography in Hungary 15th-18th Centuries. Exhibition in the National Széchényi Library 7 July – 3 September, 2006, ed. István Monok, Bp., OSzK, 2006, 3–27.
15. Az ellenállás hermeneutikája (Egy fejezet a Rákóczi- szabadságharc politikai publicisztikájának történetéből) = „Nem sűlyed az emberiség…”Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, főszerk. Jankovics József, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézet (hálózati kiadvány), 2007, 1035–1058. (http://www.iti.mta.hu/Szorenyi60/Bene.pdf )
16. A Zrínyiek: Egy családtörténet története = Hősgaléria: A Zrínyiek a magyar és a horvát történelemben, szerk. Bene Sándor, Hausner Gábor, Bp., Zrínyi Kiadó, 2007, 271–319.
17. Középkor és reneszánsz határán (1467/1471: Megszületnek Andreas Pannonius királytükrei) = A magyar irodalom történetei, I, A kezdetektől 1800-ig, szerk. Jankovits László, Orlovszky Géza, Bp., Gondolat, 2007, 118–132. (A magyar irodalom történetei, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály) - (http://irodalom.elte.hu/villanyspenot/index.php/1467-1471:_Megsz%C3%BCletnek_Andreas_Pannonius_kir%C3%A1lyt%C3%BCkrei )
18. A Jövő története és az olvasók (1653: Zrínyi befejezi a Vitéz hadnagyot) = u.o., 487–500. (http://irodalom.elte.hu/villanyspenot/index.php/1653:_A_j%C3%B6v%C5%91_
t%C3%B6rt%C3%A9nete_%C3%A9s_az_olvas%C3%B3k )
19. Politika és teológia Borso d’ Este Ferrarájában (Andreas Pannonius királytükreinek skolasztikus forrásai) = Reneszánsz filozófia, szerk. Boros Gábor, Bp., ELTE BTK, 2009, 11-30. (http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=51611)
20. Miklós Zrínyi in post World War II scholarly Literature = Militia et litterae: Die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa, Herausgeben von Wilhelm Kühlmann, Gábor Tüskés, unter Mitarbeit von Sándor Bene, Tübingen, Niemeyer, 2009, 411–430. (Frühe Neuzeit, Band 141.)
21. Illyria or what you will: Luigi Ferdinando Marsigli’s and Pavao Ritter Vitezovic’s „mapping” of the borderlands recaptured from the Ottomans = Whose Love of Which Country: Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe, eds. Balázs Trencsényi, Márton Zászkaliczky, Leiden–Boston, Brill, 2010, 351–404. (Studies in the History of Political Thought, vol 3.)
22. Questions of the New Balcan Settlement after 1699: L.F. Marsili and the Local Traditions = La politica, la scienza, le armi: Luigi Ferdinando Marsili e la costruzione della frontiera dell'impero e dell'Europa, a cura di Raffaella Gherardi, Bologna, CLUEB, 2010, 199-216.
23. Where Paradigms Meet: The Theology of Political Virtues in Andreas Pannonius’ Mirrors for Princes = Italy and Hungary: Humanism and Art in the Early Renaissance, eds. Péter Farbaky, Louis Waldman, Firenze, Villa I Tatti – The Harvard Renaissance Center, 2011, 173-215.
24. Balassi tréfája = Magyar művelődéstörténeti lexikon LX, a főszerkesztő, Kőszeghy Péter hatvanadik születésnapjára, szerk. Bartók István, Csörsz Rumen István, Jankovics József, Szentmártoni Szabó Géza, Bp., 2011, 28–31.
25. Illíria vagy amit akartok: A karlócai békét követő viták az egykori hódoltság déli határvidékének politikai berendezkedéséről = Identitás és kultúra a török hódoltság korában, szerk. Ács Pál, Balassi Kiadó, Bp., 2012, 440–463.
26. Rimay vindicatus (Rimay János Justus Lipsiushoz írott leveléről) = Filológia és textológia a régi magyar irodalomban, szerk. Kecskeméti Gábor, Miskolc, 2012, 139-188. (http://magyarszak.uni-miskolc.hu/csv/kiadvany.php?item=54 )
27. Povijest jedne obiteljske povijesti (Rađanje i žanrovska pozadina genealogije Zrinskih = Susreti dviju kultura: Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti: Zbornik radova, urednici izdanja Sándor Bene, Zoran Ladić, Gábor Hausner, Matica hrvatska, Zagreb, 2012 (Biblioteka zbornici), 251-302.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

1. Lacrymae Hungaricae = Zrínyi-dolgozatok, II, szerk. Kovács Sándor Iván, Kazinczy Andrea, ELTE BTK, Bp., 1985, 85-86.
2. Zrínyi és a vadkan, Irodalomtörténet, 1986, 146-155.
3. Zrínyi mint „Magyar Mars”, Somogy, 1988, 1, 69-73.
4. A „Forstall-kódex” = Zrínyi-dolgozatok, V, szerk. Kovács Sándor Iván, ELTE BTK, Bp., 1988, 1-16.
5. Politika és pornográfia – Bethlen Miklós Velencében, A Céh, 1990, 3, 9-13.
6. Molnár Imre (1920-1989), Irodalomtörténeti Közlemények, 1990, 572-573. (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00360/pdf/ )
7. Zrínyi és Priorato – elogium és eposz, Somogy", 1991, 6, 48-53.
8. Note per un saggio sulle lacune nella storia del „culto di Zrínyi” = Contributi, a cura di Giulio Cesare Carloni, Universita degli Studi di Bologna, Bologna, 1990-1991, 9-13 (Quaderni Italo-Ungheresi, 10).
9. „Sua Maesta Cesarea si compiace di audire..”" – una storia imperiale e i suoi coautori = Contributi, id. kiad., 13-22.
10. Zrínyi-levelek 1664-ből, Irodalomtörténeti Közlemények, 1992, 225-242. (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00368/pdf/ )
11. „Ő Császári Felségének kedve telik benne..”" – egy birodalmi história és társszerzői, Filológiai Közlöny, XXXIX/1 (1993), 49-56.
12. Adalékok Zrínyi Miklós téli hadjáratának történetéhez, Hadtörténelmi Közlemények, 1993, 3, 69-73.
13. „Jöttem, láttam s elmenekültem” – Franz Friedrich Andtler gúnyirata Montecuccoliról, Irodalomismeret, IV/1-2 (1993), 36-39.
14. A Zrínyi testvérek az Ismeretlenek Akadémiáján (Velencei karnevál), Irodalomtörténeti Közlemények, 1993, 650-668. (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00376/pdf/ )
15. Zrínyi, Frangepán, Nádasdy: A Wesselényi-összeesküvés perei, Rubicon, 1995, 6-7, 16-22.
16. Közvélemény-történet és toposzkutatás, Jel-Kép, 1996, 2, 67-85.
17. Politika és genealógia (A Zrínyiek eredetéről), Café Babel, 1996, 1, 27-38.
18. Idegen köntös, vendéghaj, Beszélő, 1996, 5, 159-162. (http://beszelo.c3.hu/cikkek/idegen-kontos-vendeghaj )
19. Theatrum politicum, Beszélő, 1996, 6, 110-125. (http://beszelo.c3.hu/cikkek/theatrum-politicum )
20. Politika i genealogija (Ponešto o podrijetlu Zrinskih), Hrvatski sjever, 1996, 2-3, 108-128.
21. A hír és a közvélemény koncepciójának formálódása Zrínyi Miklós műveiben (A világszínháztól a politika színházáig), Irodalomtörténeti Közlemények, 1996, 369-394. (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00388/pdf/ )
22. Tuđa odora i vlasulja, Kolo, 3, jesen 1996, 243-250.
23. Theatrum gloriae, Pompei, 1996, 3-4, 312-323.
24. Bán a ravatalon, avagy: még egyszer Zrínyi Miklós haláláról, Beszélő, 1997, 2, 100-114. (http://beszelo.c3.hu/cikkek/ban-a-ravatalon )
25. Theatrum Mundi, Filológiai Közlöny, XLIII/1-2 (1997), 1-19.
26. Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan u Regensburgu, god. 1664, Rijeć, 1998/1.
27. Az „Erény múzeuma”: Az irodalmi és politikai nyilvánosság humanista modellje, Beszélő, 1999, 7-8, 166-180. (http://beszelo.c3.hu/cikkek/az-%E2%80%9Eereny-muzeuma%E2%80%9D )
28. Oktatás elmélkedésre [Szabó Sándorral], Hadtörténelmi Közlemények, 2000, 437-476.
29. Kis kuruc pornográfia – Bethlen, Esterházy, Beszélő, 2001, 1, 122-144. (http://beszelo.c3.hu/cikkek/kis-kuruc-pornografia )
30. A történeti kommunikációelmélet alkalmazása a magyar politikai eszmetörténetben – a kora újkori modell, Irodalomtörténeti Közlemények, 2001, 285-315. (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00402/pdf/ )
31. A Szilveszter-bulla nyomában (Pázmány Péter és a Szent István-hagyomány 17. századi fordulópontja), A Ráday Gyűjtemény Évkönyve, X (2002), 39-80.
32. Őskeresők (A Zrínyi-családtörténet és műfaji háttre), Irodalomtörténeti Közlemények, 2003, 3-42. (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00405/pdf/ )
33. Szövegaktus, Irodalomtörténeti Közlemények, 2003, 628-702. (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00408/pdf/ )
34. Searle, Vico, Patrizi: a történeti pragmatika esélye = Helikon Irodalomtudományi Szemle, 2005/3 („Régi az újban”), 239-278.
35. Régi ötletek az új irodalomtörténethez (5+1), Literatura, 32 (2006), 238–251 [Kecskeméti Gáborral].
36. Acta pacis – béke a muzulmánokkal: Luigi Ferdinando Marsili terve a karlócai béke iratainak kiadására, Hadtörténelmi Közlemények, 119 (2006), 329–372.
37. Acta Pacis – Peace with the Muslims (Luigi Ferdinando Marsili’s Plan for the Publication of the Documents of the Karlowitz Peace Treaty), Camoenae Hungaricae, 3 (2006), 113–146.
38. Eljutni Zágonba, Holmi, 2007, 5. sz., 551–571. (http://www.holmi.org/2007/05/eljutni-zagonba)
39. Eszmetörténet és irodalomtörténet: A magyar politikai hagyomány kutatása, Budapesti Könyvszemle, 2007 / tavasz, 50–64. (http://www.c3.hu/scripta/buksz/honlap/0701/09bene.pdf )
40. Javaslatok egy új irodalomtörténet elvi alapvetéséhez és régi irodalmi részének felépítéséhez [Kecskeméti Gáborral], Helikon Irodalomtudományi Szemle, 2009. 1-2. sz., „Irodalomtudomány és eszmetörténet”, szerk. Szentpéteri Márton, Zászkaliczky Márton, 201–225.
41. Politika és teológia Borso d’ Este Ferrarájában (Andreas Pannonius királytükreinek skolasztikus forrásai), Világosság, XLX (2009 / ősz), 5–17.
42. Theology and politics in Andreas Pannonius’s mirrors for princes = Camoenae Hungaricae, 6 (2009-2010), 39-83.
43. Rimay Múzsája, Irodalomtörténeti közlemények, 115 (2011), 271–339.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

1. Politikai nyilvánosságmodellek és politikai diskurzustípusok a kora újkori Magyarországon (Javaslat egy kutatási programra) = Hatalom és kultúra: Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10) előadásai, szerk. Jankovics József, Nyerges Judit, Bp., 2004, 11-34.
2. Politika, paráznaság és házasságtörés a magyar irodalmi hagyományban (Bethlen Miklós Velencében) = Ámor, álom és mámor: A szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete: Tudományos konferencia, Sátoraljaújhely, 1999. május 26-29, szerk. Szentmártoni Szabó Géza, Bp., Universitas Kiadó, 2002, 299-324.
3. Od kupovine knjiga do kupovina pisaca: braća Zrinski u međunarodnoj propagandi (1663–1666) = 400. obljetnice Nacionalne i sveučilišne knižnice u Zagrebu: Zbornik radova sa znanstvenog-stručnog skupa, urednica Mirna Walter, CD-ROM, Zagreb, Nacionalna i sveučilišna knižnica, 2007, 39–50.
4. Renaissance or Medieval ’Mirror for Magistrates’? Andreas Pannonius’ „libelli” in Various Research Perspectives = Centers and peripheries in European Renaissance culture: Essays by East-Central European Mellon Fellows, eds. György E. Szönyi, Csaba Maczelka, JATE Press, Szeged, 2012, 25-42.

Lexikoncikk

1. Cennerné Wilhelmb Gizella, Csapodi Csaba, Csonka Ferenc, Écsy Ödön István, Marcus Forstall, Frangepán Katalin, Guilleaume Árpád, Kéry János, Molnár Imre, Pigler Andor, Rózsa György, Folia Archaeologica, Lacrymae Hungaricae, Muraközi Szövetség, Szigetvári Várbaráti Kör, Zrínyi Miklós Naptára = Új Magyar Irodalmi Lexikon, főszerk. Péter László, I-III, Bp., 1994. (ad vocem)
2. Foktövi János, Marcus Forstall = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, főszerk. Kőszeghy Péter, III, Bp., Balassi Kiadó, 2005, 147-148; 167-168.
3. Kéry János = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor, főszerk. Kőszeghy Péter, V, Balassi Kiadó, Bp., 2006, 368-369.
4. Lacrymae Hungaricae = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor, főszerk. Kőszeghy Péter, V, Balassi Kiadó, Bp., 2006, 348.
5. Oktatás jó elmélkedésre Magyarországnak romlott állapotja segedelméről; Opinio dominorum consiliariorum Hungarorum = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor, főszerk. Kőszeghy Péter, VIII, Balassi Kiadó, Bp., 2008, 300-301; 317-318.
6. Magyar Encyclopaedia; História egy Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szűzleányról; Szép magyar comoedia Thyrsisnek Angelicával, Sylvanusnak Galateával való szerelmekrűl; Hogy Júliára talála, így köszöne neki; Egy katonaének in laudem confiniorum; Gróf Bethleni Bethlen Kata életének maga által való rövid leírása; Bethlen Miklós Önéletírása; A magyar történelem tizedei; Tragoedia magyar nyelven az Sophocles Electráiából; Igaz történet a magyarok és Szulejmán török császár mohácsi ütközetéről; Téli éjszakák, vagyis azok unalmit enyhítő beszédek; Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv; Márssal társolkodó Murányi Vénus; Krónika az magyaroknak dolgairól; Száz fabula; Az híres-nevezetes Toldi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokoskodásáról való história; Egy dunántúli mandulafáról; Saját lelkéhez; Törökországi levelek; Isteni igazságra vezérlő kalauz; II. Rákóczi Ferenc Vallomása és Emlékiratai; Én édes Ilonám; Europica varietas; Psalterium Ungaricum; Eger vár viadaljáról való ének; Az török áfium ellen való orvosság; Mátyás király életéről való elmélkedések; Szigeti veszedelem – cikkek a Művek lexikona (főszerk. Szlávik Tamás; Bp.; Magyar Nagylexikon Kiadó; 2008) I–III. köteteiben, ad vocem.
7. Ráttkay György = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon (főszerk. Kőszeghy Péter) IX, Budapest, Balassi Kiadó, 2009, 387-389.
8. Siralmas jajt érdemlő játék; Siralmas könyörgő levél; Siralmas panasz = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon (főszerk. Kőszeghy Péter) X, Budapest, Balassi Kiadó, 2010, 317; 318-319; 319-320.
9. Zrínyi (VII.) Miklós = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor, főszerk. Kőszeghy Péter, XIII, Balassi Kiadó, Bp., 2012, 206-222.
10. Nikola Zrinski = Hrvatska književna enciklopedija, 4: S-Ž, glavni urednik Velimir Visković, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2012, 548-550.

Book Reviews

1. Egy marék mazsola (A „Hamvas-reneszánszról”), Korszem, 1987, 1, 7-11.
2. Egy szerepkeresés kálváriája (CSENGEY Dénes, A kétségbeesés méltósága), Tekintet, 1988, 3, 93-99.
3. Angol életrajz Zrínyi Miklósról, Somogy, 1988, 3, 109-112.
4. Vonzások és választások (Bethlen Miklós Levelei, 1657-1698), Budapesti Könyvszemle, 1990, 176-179.
5. A köpönyegforgatás dicsérete (Bethlen János, Erdély története 1629-1673), Budapesti Könyvszemle, 1994, 140-149. (Ugyanennek rövidített változata: Iskolakultúra, IV/11-12 [1994], 162-167.)
6. Andrija Dudić, hrvatski i mađarski humanist (Nova istraživanja), Povijesni prilozi, 1996, 1, 327-331.
7. Knapp Éva, Officium Rákócziánum: Az I. Rákóczi Ferencről elnevezett imádságoskönyv története és nyomtatott kiadásai, Bp., Borda Antikvárium, 2000, Irodalomtörténeti Közlemények, 2001, 486-496. (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00402/pdf/ )
8. Csehy Zoltán, A szöveg hermafrodituszi teste, Beszélő, 2003, 1-2, 97-99. (http://beszelo.c3.hu/cikkek/csehy-zoltan-a-szoveg-hermafrodituszi-teste )
9. Litterae Marianae – a hagyományok elkülönülése, Irodalomtörténeti Közlemények, 2006, 199–211. (A recenzeált mű: Tüskés Gábor, Knapp Éva: Az egyházi irodalom műfajai a XVII–XVIII. században: Tanulmányok, Bp., Argumentum, 2002.) (http://epa.oszk.hu/00000/00001/00432/pdf/ )
10. Lukács István: A passióhagyomány a horvát irodalomban (recenzió) = Irodalomtörténeti Közlemények, 2010, 2. sz., 174-181.

Translations

1. André Chastel, „Musca depicta” – a festett légy, Café Bábel, 1995, 3, 38-55.
2. Umberto Eco, Tükrökről, Café Bábel, 1995, 4, 19-30.
3. Vlasta Švoger, Az 1848-49-i magyar forradalom visszhangja Horvátországban, Café Bábel, 1998, 1.
4. Giampaolo Zucchini, Politikai ikonográfia Velencében: a szabadság és függetlenség erőtere, Café Bábel, 1998, 3, 43-49.
5. Marcus Forstall, A Zrínyi grófok hősi családjának története = Hősgaléria…, i. m., 321–378. (fordítás, jegyzetek)
6. Galeazzo Gualdo Priorato, Zrínyi Miklós grófnak, Horvátország bánjának viselt dolgai = u. o., 385–390. (fordítás, jegyzetek)


Esszé

1. Az utolsó mondat (Illyés Gyula: Kháron ladikján), Beszélő, 1997, 12, 91-95. (http://beszelo.c3.hu/cikkek/az-utolso-mondat )
2. Hol van István király? Bevezetés = „Hol vagy István király?” A Szent István-hagyomány évszázadai, szerk. Bene Sándor, Bp., Gondolat, 2006, 7–11.
3. Előszó [társszerző: Hausner Gábor] = Hősgaléria: A Zrínyiek a magyar és a horvát történelemben, szerk. Bene Sándor, Hausner Gábor, Bp., Zrínyi Kiadó, 2007, 5–13.
4. Belgium romjai, Élet és Irodalom, 2012. ápr. 6.
5. Predgovor [társszerzők: Hausner Gábor, Zoran Ladić] = Susreti dviju kultura: Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti: Zbornik radova, urednici izdanja Sándor Bene, Zoran Ladić, Gábor Hausner, Matica hrvatska, Zagreb, 2012 (Biblioteka zbornici), 7-14.

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

1993
Zodiákus (Magyar Televízió, szerk. Csonka Erzsébet, Jankovics Marcell, rend. Fazekas Lajos, 13 rész) – műsorvezetés

1996
Nikola Zrinski (Hrvatska Radiotelevizija, 1996) – szakanyag, interjú
MC Magyarok cselekedetei - Zrínyi Miklós halála (Magyar Televízió, 1996. november 18.) – műsorszerkesztés, szakanyag írása
Repeta – „Ad hoc”: Latin örökségünk morzsái (Magyar Televízió, 1996. október-december, 8 rész) - a sorozat forgatókönyvének írása és műsorvezetése

1997
Hungaria litterata (a Duna Televízió sorozata, 11 rész, szerk. Csonka Erzsébet, vezető szakértők Gergely András, Szörényi László, rend. Kovács Béla; forgatásszervezés, szakértői munka, interjúk)

2000
Magyar Történelmi Arcképcsarnok – A Zrínyi és a Frangepán család; Zrínyi Miklós (Duna Televízió, szerk. Csonka Erzsébet) – a két rész szakanyagának és narrátorszövegének elkészítése (adásban mindkettő: 2000. január)

2001
Tudósklub – Hargittay Emil: Gloria, fama, literatura: Az uralkodói eszmény a régi magyarországi fejedelmi tükrökben, Bp., Universitas, 2001 (Historia Litteraria, 10) – kerekeasztal-beszélgetés a magyar és az európai politikai eszmetörténet összefüggéseiről (további résztvevők: Klaniczay Gábor, Bence György, szerk.-műsorvezető: Gábor György; Magyar Televízió, 2001. július 19.)

2002
Irodalmi önarcképek – Rimay, Zrínyi Gyöngyösi (szerk.-műsorvezető Takáts József; Magyar Rádió, 2002, február 18.) – stúdióbeszélgetés
Irodalmi Újság – interjú a ferrarai Janus Pannonius-konferenciáról (Magyar Rádió, riporter: Völgyi-Tóth Zsuzsa, 2002. december 15.)

2003
Hegyi Katalin, Laik Eszter, Felülvizsgálni a filológiát? Beszélgetés Szörényi Lászlóval, az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatójával és Bene Sándorral, az intézet tudományos főmunkatársával, Világosság, 2003, 7-8. sz., 13-20.

2005
Gordiusz magazin – beszélgetés Sz. Jónás Ilonával a magyar politikai irodalomról (Magyar Rádió, szerk. Gózon Ákos, 2005. július 25.)
Szörényi László 60. születésnapjára – interjú (Duna Televízió, szerk. Csonka Erzsébet, rend.: Horváth Béla)

2006
Végeredmény vagy kiindulópont? Kerekasztal-beszélgetés a hungarológiáról (résztvevők: Tuomo Lahdelma, Lauter Éva, Monok István, Bene Sándor, Csernus Sándor, Fazekas Tiborc, Gömöri György, K. Lengyel Zsolt, Módos Péter, Újváry Gábor), Európai Utas, 2006. 2-3. sz. 130–141. (http://www.europaiutas.hu/6364/tart.htm )

2007
Esti beszélgetés – A „nemzet” a magyar irodalomban – stúdióbeszélgetés Szörényi Lászlóval (szerk.- műsorvezető: Várkonyi Benedek (Magyar Rádió, 2007. október 5.)

2008
Gondolatjel – Hősgaléria: A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában (Bp., 2008) – interjú (Magyar Rádió, szerk. Szénási Sándor, riporter Gócza Anita)
Kultúrkör – Hősgaléria: A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában (Bp., 2008) – interjú (Magyar Rádió, szerk.-riporter Antall István)
Műpártoló – Hősgaléria: A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában (Bp., 2008) – interjú (Katolikus Rádió, szerk.- riporter: Lázár Fruzsina)

2010
Valahai aranykorainkról: Helyünk a történelemben és a világban – alkotói öntudat és identitás a régi magyar irodalomban (közös interjú Szörényi Lászlóval; az interjút készítette: Somogyi F. Anikó), Magyar Hírlap, 2009. december 28. http://www.magyarhirlap.hu/kultura/valahai_aranykorainkrol.html

2011
Balassi Bálint munkásságát bemutató szakszöveg készítése a Balassi Intézet honlapjára (http://www.bbi.hu/hu/balassibalint )

2012
Gondolatjel – A horvát-magyar tudományos kapcsolatokról (Magyar Rádió, szerk. Antall István, 2012. dec. 17.)

Organisation of Conferences

1996
Dudith András – Andrija Dudić: egy magyar-horvát humanista a 16. században – MTA Irodalomtudományi Intézet, a Filozoski fakultet Zagrebačkog sveučilišta, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zágráb (Horvátország), 1996. március 22-23.

1998
Baroque Concept of History and National Historiography in the 17th Century Hungary and Croatia – MTA Irodalomtudományi Intézet, 1998. január 20.

1999
Mir u Srijemskim Karlovcima 1699. godine i nove granice – Hrvatski institut za povijest, Zágráb (Horvátország), 1999. november 18-19.

2000
Szent István alakja a régi magyar és az európai irodalomban, művészetben és történetírásban (A késő középkortól a 18-19. század fordulójáig) – MTA Irodalomtudományi Intézet és a magyarországi egyetemek régi magyar irodalmi tanszékei – Tihany, Bencés Apátság, 2000. szeptember 27-30.

2001
Hatalom és értelmiség diskurzustípusai a kora újkorban szimpózium – V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Jyväskylä (Finnország), 2001. augusztus 8-9.

2002
Janus Pannonius: Poesia umanistica e cultura rinascimentale tra Ferrara e Ungheria nel Quattrocento – Istituto di Studi Rinascimentali (Ferrara), MTA Irodalomtudományi Intézet, Ferrara (Olaszország), 2002. október 17-19.

2005
A politika műfajai a régi magyar irodalomban – MTA Irodalomtudományi Intézet és a magyarországi egyetemek régi magyar irodalmi tanszékei, Gyula, 2005. május 26-28. (http://www.iti.mta.hu/gyula.html )

2006
Birodalmi patriotizmus és béke a muzulmánokkal: L. F. Marsili hagyatékának kérdései szimpózium – VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen, 2006. aug. 27.

2007
Militia et littera: Ungarnbilder und historischer Selbveständnis in der europäischen Gescichte, Literatur und bildenden Kunst am beispiel der zwei Nikolaus Zrínyis – MTA Irodalomtudományi Intézet – Humboldt Stiftung; főszervező: Tüskés Gábor; Budapest, 2007. okt. 10-14.
Historiography szekció – Varietas Gentium, Communis Latinitas: XIII International Congress for Neolatin Studies –International Association for Neolatin Studies, Budapest, 2006. aug. 7.

2009
Susreti dviju kultura: obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti – Balassi Intézet, Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Matica hrvatska, Zágráb-Csáktornya (Horvátország), 2009. október 1-2.
2008
A magyarságtudományok önértelmezései (A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája) – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság; Budapest, 2008. augusztus 21-22. (http://hungarologia.net/hu/conferences-and-congresses/magyar-doktoriskolak-konferenciai/magyar-%E2%80%9Ea-magyarsagtudomanyok-onertelmezesei-a-doktoriskolak-ii-konferenciajanak-kiadvanyai/ )

2010
Határátlépések (A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája) – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2010. augusztus 26-27. (http://hungarologia.net/hu/conferences-and-congresses/magyar-doktoriskolak-konferenciai/magyar-hataratlepesek-a-doktoriskolak-iii-konferenciajanak-kiadvanyai/ )

2011
Nyelv és kultúra a változó régióban: VII. Nemzetközi Hungarológia kongresszus – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. (http://hungarologia.net/hu/conferences-and-congresses/magyar-nemzetkozi-hungarologiai-kongresszusok/magyar-vii-kongresszus/ )

2012
Régi és új: párhuzamok és érintkezések a horvát és a magyar reneszánsz között / Staro i novo: paralele i dodiri u hrvatskoj i mađarskoj renesansi – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zágráb (Horvátország), 2012. november 23. (http://www.ffzg.unizg.hr/klafil/dokuwiki/doku.php/z:staro-novo?s[]=staro&s[]=novo)

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

1987
Földi és égi dicsőség (A Zrínyi-propaganda 1663-64-ben) – Országos Tudományos Diákköri Konferencia; Pécs, 1987. május 15.

1989
Zrínyi Miklós halála – A Zrínyiek a magyar irodalomban – MTA Irodalomtudományi Intézet és a magyarországi egyetemek régi magyar irodalmi tanszékei; Debrecen, 1989. május 26.

1993
Velencei karnevál (A Zrínyi-testvérek az Ismeretlenek Akadémiáján) – MtA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály felolvasóülése; Budapest, 1996. június 23.

1996
A dicsőség színházától a politika színházáig: Zrínyi Miklós hírnévfelfogása – MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály felolvasóülése; Budapest, 1996. február 28.
Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan u Regensburgu godine 1664. god. – Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Zágráb (Horvátország), 1996. május 2..
Tuđa odora i vlasulja (Idegen köntös, vendéghaj) – a Hrvatska / Mađarska. Stoljetne književne i likovno-umjetničke veze c. könyv bemutatója a zágrábi városházán; Zágráb (Horvátország), 1996. május 24.
"Siralmas jajt érdemlő játék..." (közös előadás Hargittay Emillel és Bajáki Ritával) – MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály felolvasóülése; Budapest, 1996. október 30.
Püspökök, kanonokok, szeretők. Zrínyi Miklós genealógiájának keletkezéstörténete –IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság; Róma, 1996 szeptember 11.

1998
La fondazione storiografica del pensiero nazionale: Giorgio Rattkay e i suoi critici – Baroque Concept of History and National Historiography in the 17th Century Hungary and Croatia – MTA Irodalomtudományi Intézet; Budapest, 1998. január 20.
Egy kanonok három királysága – Horvát-magyar könyvtári konferencia – Magyar Könyvtárosok Egyesülete, JPTE Könyvtára; Pécs, 1998. szeptember 23-24.

1999
Prostitúció és politika – Bethlen Miklós Velencében, 1665 – Ámor, álom és mámor – a szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete –MTA Irodalomtudományi Intézet és a magyarországi egyetemek régi magyar irodalomtörténeti tanszékei; Sátoraljaújhely, 1999. május 28.
Nyilvánosság és közvélemény a 17. századi Magyarországon – Reneszánszkutatások Posztgraduális Központja (CHER – ELTE BTK, Magyar Irodalomtörténeti Intézet) felolvasóülése; Budapest, 1999. november 4.
Državnopravna koncepcija “trojednog Ilirika” i “mađarsko pitanje” u povjesnom djelu Jurja Ratkaja – Mir u Srijemskim Karlovcima 1699. godine i nove granice – Hrvatski institut za povijest; Zágráb (Horvátország), 1999. november 19.
Erasmus redivivus: Gregorio Leti – On the Decline and Fall of the Humanist Model of the Public Sphere – Republic of Letters, Humanism, Humanities – NIAS (Hollandia), Collegium Budapest, JATE; Budapest, 1999. november 28.

2000
Politika és pornográfia – Pepsi-diáksziget, Magyar Hírlap Szabadegyetem; Budapest, 2000, augusztus 6.
Szent István alakja a 17. századi politikai publicisztikában – Szent István alakja a régi magyar és az európai irodalomban, művészetben és történetírásban – A késő középkortól a 18-19. század fordulójáig– MTA Irodalomtudományi Intézet és a magyarországi egyetemek régi magyar irodalmi tanszékei – Tihany, 2000. szeptember 29.
Házasság és paráznaság a reformáció irodalmában – Karácsony Sándor pedagógiája – barátság szerelem, hivatás – Csökmei Kör; Pécel, 2000. december 28.

2001
Okvir i metodologija istraživanja ranonoviječne povijesti političkog mišljenja u srednjoj Europi – előadás a zágrábi Horvát Történeti Intézetben, Ráttkay György Memoria regum et banorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae / Spomen na kraljeve i banove Kraljevstava Dalmacije, Hrvatske i Slavonije c. történeti munkája kritikai kiadásának bemutatóján; Zágráb (Horvátország), 2001. április 6.
Alla soglia degli ultimi tempi: Il topos della 'fornicazione' dall' esegetica biblica all' uso politico nell' Ungheria del '500 – Millenarismo ed eta dell' oro nel Rinascimento – Istituto Studi Umanistici Francesco Petrarca, Chianciano-Montepulciano-Pienza (Olaszország), 2001. július 16-19.
Politikai apokalipszis – Pepsi-diáksziget, Magyar Hírlap Szabadegyetem; Budapest, 2001. augusztus 3.
Az abszolutizmus dialektusai a 18. század elején – V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság; Jyväskylä (Finnország), 2001, augusztus 9.
Upotrebe i zloupotrebe prototeksta: Orbini sto godina kasnije – Kraljevstvo Slavena Mavra Orbinija – (re)produkcijski okvir i recepcijski horizonti u četiristoljetnom trajanju –Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Zágráb (Horvátország), 2001. november 5.)

2002
A politika műfajai (Őze Sándorral közös előadás) – Az Eötvös Collegium és a magyar irodalomtudomány – Eötvös József Collegium; Budapest, 2002. szeptember 26.
Discorsi di matrimonio –L' eta di Alfonso I – Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara; Ferrara (Olaszország), 2002. szeptember 24.
Az elszalasztott jó conjunctura (A horvát-magyar kulturális érintkezések regiszterei a 17. században) –Hrvatsko-mađarski odnosi 1102-1918. – u prigodi 900. godišnjice Kolomanove krunidbe; Horvát-magyar kapcsolatok, 1102-1918 – Kálmán horvát királlyá koronázásának 900. évfordulóján – Hrvatski institut za povijest, MTA Történettudományi Intézet; Zágráb (Horvátország), 2002. október 15.
Gli specula regum di Andreas Pannonius: prima lettura –Ianus Pannonius: Poesia umanistica e cultura rinascimentale tra Ferrara e Ungheria nel Quattrocento – Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara, MTA Irodalomtudományi Intézet;Ferrara (Olaszország), 2002. október 18.
Acta executionis pacis: Marsilijevo građe u bolonjskoj Sveućilišnoj knjižnici – Pavao Vitezović u povodu 350. obljetnice njegova rođenja –Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Zágráb (Horvátország), 2002. november 7-8.

2003
Fikció vagy igazság? A történetírás elmélete a 16. században –ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténet Tanszék; Budapest, 2003. március 12.
Szövegaktus –„Mi, filológusok” – ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék; Budapest, 2003. április 3.
Nemzeti narratíváink az Európai Unióban –Európai Unió: érdek- és értékközösség – Beszélő, Rubicon – ELTE Állam- és Jogtuodmányi Kar; Budapest, 2003. április 5.
Politikai eszmetörténet és irodalomtörténet-írás – Elemzés, értelmezés és elmélet a jelen új kihívásainak világában – Petőfi Irodalmi Múzeum, ELTE BTK Filozófiai Intézet; Budapest, 2003. április 18.
Renaissance or medieval ’Mirror for magistrates’? Andreas Pannonius’ specula principis in various research perspectives –Renaissance and Renaissances: Conference of Eastern-Central European Mellon Fellows – Szegedi Egyetem, Angol-Amerikai Intézet, Mellon Foundation, Council of American Overseas Research Centers; Szeged, 2003. július 12.
Hogyan írjunk történelmet? –Sziget Fesztiválon, Magyar Hírlap Szabadegyetem; Budapest, 2003. július 31.
The ’ars historica’ debate in Hungary and Transylvania (1578-1621) –Latin as the International Language of Scholarship from the Renaissance to the Present: XIIth International Congress of Neo-Latin Studies; Bonn (Németország), 2003. augusztus 5.
Az irodalmi kánon –Függetlenségre, autonómiára nevelés – Csökmei Kör; Pécel, 2003. augusztus 23.
A politikai nevelés kutatásának problémái a kora újkori Magyarországon –Nyelv, meggyőzés, érvelés – ELTE BTK Filozófiai Intézet; Budapest, 2003. október 3.
L’ educazione politica nell’ Europa della prima eta moderna – VI Settimana di Alti Studi – L’ istruzione dei fanciulli nel Rinascimento – Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara; Ferrara (Olaszország), 2003, október 10.
Politika és irodalom a korai újkorban – Nyitrai Konstantin Egyetemen, Magyar Köztársaság Pozsonyi Kulturális Intézete; Nyitra (Szlovákia), 2003. október 15.
Hűség és hűtlenség a kora újkori teológiában és politikában –Komensky Egyetem Magyar Irodalmi Tanszéke, Magyar Köztársaság Pozsonyi Kulturális Intézete; Pozsony, 2003. október 16.
Az ’ars historica’ vita Magyarországon –Magyar Neolatin Társaság; Debrecen, 2003. november 17.
Politika, retorika, politikai retorika – előadás a Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Politika és irodalom történeti és elméleti kapcsolatai programjában (vezető: Ferenczi László); Miskolc, 2003. november 28.
L’ ermeneutica della resistenza: la pubblicistica rákócziana – Convegno sulla vita e sui rapporti europei dei Ferenc Rákóczi II –Fraknói Történeti Intézet, Római Magyar Akadémia; Róma (Olaszország), 2003. december 2.

2004
Teológia és politika (Andreas Pannonius forrásai) –MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály felolvasóülése; Budapest, 2004. október 27.
Nikola i Petar Zrinski u novijoj mađarskoj historiografiji (1947-2000) –Povijest obitelji Zrinski u povodu 340. obljetnice smrti Nikole Zrinskog – Matica hrvatska; Zágráb (Horvátország), 2004. november 8-9.
Bethlen Gábor, korának irodalmában – előadás a Bethlen Gábor halálának 375. évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepen – Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Partiumi Keresztény Egyetem, Erdélyi Múzeum Egyesület; Nagyvárad (Románia), 2004. november 15.
Andreas Pannonius – középkor és humanizmus határán –Pécsi Egyetem, Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék; Pécs, 2004. december 2.
Zrínyi Miklós az európai közvéleményben – előadás az August Šenoa Horvát Kulturális Egyesület Zrínyi Miklós halálának 340. évfordulója alkalmából tartott emlékülésén; Pécs, 2004. december 2.
Stoljeće propuštene „dobre konjunkture” (Zabilješke o hrvatsko-mađarskim kulturnim kontaktima u 17. stoljeću) –VII. Nemzetközi Kroatisztikai Konferencia – Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete, PTE BTK Horvát Nyelv és Irodalom Tanszék, Pécsi Akadémiai Bizottság; Pécs, 2004. december 10.

2005
Magyar Politikai Könyvtár – egy szövegkiadás-sorozat koncepciója – Bibó István Szellemi Műhely; Budapest, 2005. január 20.
Udvari kultúra Itáliában és Magyarországon – kerekesztal-beszélgetés (további résztvevők: Vígh Éva, Klaniczay Gábor) – Istituto Italiano di Cultura – Szegedi Tudományegyetem Olasz Tanszék; Budapest, 2005. január 31.
Miti nazionali e modelli internazionali: la storiografia rinascimentale in Ungheria –L’ umanesimo latino in Ungheria – Fondazione Cassamarca Treviso, Olasz Kulturális Intézet; Budapest, 2005. április 18.
Az elbeszélés „tényei”: sensus litteralis – Az irodalomtörténet mint elbeszélés / Az irodalomtörténet elbeszélhetősége (Kulturális identitás és nemzeti irodalomtörténet a 21. században) –Károli Gáspár Református Egyetem BTK; Budapest, 2006. április 20.
Marsigli’s mission in the recaptured territories in South-Hungary (The uses of national history in mapping the region and the 'national projects' of the experts: Vitezović, Miklós Bethlen) – Whose love of which country? The Intellectual History of Patriotism and the Legacy of Composite States in East-Central Europe –Central European University, Department of History; Budapest, 2006. május 20.
A hűtlenség határai: Kendi Anna históriája – A politika műfajai a régi magyar irodalomban – MTA Irodalomtudományi Intézet és a magyarországi egyetemek régi magyar irodalmi tanszékei, Gyula, 2005. május 26.
Régi ötletek az új irodalomtörténethez (közös előadás Kecskeméti Gáborral) – Az új magyar irodalomtörténeti kézikönyv első előkészítő tanácskozása – MTA Irodalomtudományi Intézet; Budapest, 2005. november 30.

2006
A vizsolyi biblia helye a magyar művelődésben –VII. Károli Gáspár tudományos napok; Gönc, 2007. április 26.)
Od kupovine knjiga do kupovine pisaca: braća Zrinski u međunarodnoj propagandi (1663.-1666.) – 400. obljetnica utemeljenja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu – Zágráb, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár – 2007. május 10.
The Challenges of Early-Modern Intellectual History – kerekasztal-beszélgetés (további résztvevők: Ács Pál, Hargittay Emil, Jankovics József, Kecskeméti Gábor, Kőszeghy Péter, Takéts József, Várkonyi Gábor, moderátor: Trenycsényi Balázs) – Hungarian Political and Historiographic Discourses in a Central European Context – Central European University; Budapest, 2006. május 14. (http://www.ceu.hu/news/2009-05-19/hungarian-political-and-historiographic-discourses-in-a-central-european-context )
Marsigli’s mission in the recaptured territories in South-Hungary: The uses of national history in mapping the region and the 'national projects' of the experts (Vitezović, Miklós Bethlen) (I) – First international workshop of the project The Intellectual History of Patriotism and the Legacy of Composite States in East-Central Europe – Central European University; Budapest, 2006. május 20. (http://www.ceu.hu/patriotism/may2006workshop )
Andreas Pannonius, a Hungarian Humanist in the Court of Borso d’Este – Varietas Gentium, Communis Latinitas: XIII International Congress of Neo-Latin Studies – International Association for Neo-Latin Studies; Budapest, 2006. augusztus 10.
Irodalom és társadalom (A „regény” dekonstrukciója – Móricz Zsigmond: Míg új a szerelem) – „A könyvek lelke” (Az irodalmi nevelés) – Csökmei Kör; Pécel, 2006. augusztus. 20.
Birodalmi patriotizmus? Modernizációs modellek Magyarországon a 17–18. század fordulóján –VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság; Debrecen, 2006. augusztus 26.

2007
Vivere all’ indietro: István Kemény e il Discorso vivo – Római Magyar Akadémia; Róma, 2007. április 6.
Marsigli’s mission in the recaptured territories in South-Hungary: The uses of national history in mapping the region and the 'national projects' of the experts (II) – international workshop of the project The Intellectual History of Patriotism and the Legacy of Composite States in East-Central Europe – Central European University; Budapest, 2007. május 25. (http://www.ceu.hu/patriotism/may2007workshop )
Il primo speculum principis dedicato a Mattia Corvino (Andreas Pannonius, De regiis virtutibus) – Mathias Corvin, les bibliotheques princieres et la genese de l’ État moderne – CNRS; Párizs (Franciaország), 2007. november 16. (http://corvin.irht.cnrs.fr/ )
Célszerű romok – Filológia, interpretáció, médiatörténet – ELTE BTK Általános Irodalomtudmányi Kutatócsoport; Budapest, 2007. november 22.
Eljutni Zágonba – Mikes Kelemen Leveleskönyve olasz kiadásának bemutatója (Lettere dalla Turchia, a cura di Cinzia Franchi, Roma, Lithos, 2006) – Római Magyar Akadémia; Róma (Olaszország), 2006. november 24.
Miklós Zrínyi in post-WWII scholarly literature in Hungary – Militia et littera: Ungarnbilder und historischer Selbveständnis in der europäischen Gescichte, Literatur und bildenden Kunst am beispiel der zwei Nikolaus Zrínyis – MTA Irodalomtudományi Intézet, Humboldt Stiftung; Budapest, 2007. okt. 14.

2008
Hősgaléria: A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában c. kötet (szer. Bene Sándor, Hausner Gábor) bemutatása – Országos Széchényi Könyvtár; Budapest, 2008. február 21.
Részvétel a Tudományos Diákkörök VIII. Országos Konferenciáján (Gödöllő, Török Ignác Gimnázium, 2008. március 8.), elnöklés az irodalmi szekció zsürijében
Melius Juhász Péter Apokalipszis-kommentárjának új kiadása (Venásch Eszterrel és Cziczka Katalinnal közös előadás) – Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció; Sárospatak, 2008. augusztus 27.
Fedelta e infedelta: la migrazione dei concetti fra teologia, politica e vita coniugale nell' Ungheria rinascimentale – 500. obljetnica rođenja Marina Držića – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Dubrovnik (Horvátország), 2008. szeptember 4.
Illíria vagy amit akartok: Délszláv identitás a 18. század elején – Identitás és kultúra a török hódoltságban – MTA Irodalomtudományi Intézet és a magyarországi egyetemek régi magyar irodalmi tanszékei; Esztergom, 2008. szeptember 18.
Molnár Antal, Elfelejtett végvidék: Tanulmányok a hódoltsági katolikus művelődés történetéből (Balassi Kiadó, Bp., 2008) c. kötetének bemutatása; Esztergom, 2008. szept. 18.)
Lo specchio ferrarese: Fisionomia e rappresentazione del potere negli 'specula principum' dedicati a Borso d' Este: Bornio da Sala, Tommaso dai Liuti, Michele Savonarola e Andrea Pannonio – Mitografia del potere principesco fra l’Italia e l’Europa Centrale nei secoli XV–XVII – Római Magyar Akadémia; Róma (Olaszország), 2008. november 21.
Political happiness in Borso d’ Este’s Ferrara: the scholastic sources of Andreas Pannonius’ two mirrors for princes – Renaissance-Philosophie im Hof von Matthias Corvinus und danach: Tagung der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft für Philosophie – Deutsch-Ungarischen Gesellschaft für Philosophie; Szeged, 2008. december 11.
„A reneszánsz ember” – kerekasztal-beszélgetés (további résztvevők: Szentmártoni Szabó Géza, Hites Sándor) –Reneszánsz Év Programiroda, Hadtörténelmi Intézet és Múzeum; Budapest, 2008. máj. 3.

2009
I perfetti capitani nella guerra pubblicistica: Montecuccoli e Zrínyi nell’opinione pubblica coeva – Raimondo Montecuccoli (1609-1680): Lettere, arte militare e scienze agli albori dell’Europa moderna –Római Magyar Akadémia; Róma (Olaszország), 2009. február 10.
The forgery of the Sylvester bull – Famous cases of forgery and the notion of authenticity –Collegium Budapest Institute for Advanced Study; Budapest, 2009. március 3.
Káosz a rendben: Raimondo Montecuccoli és Luigi Ferdinando Marsigli szerelmei – Montecuccoli-emlékülés – Szegedi Olasz Kulturális Központ; Szeged, 2009. március 26.
Irodalomtörténet és magyarságtudomány: A készülő új akadémiai irodalomtörténet koncepciójának kérdései – Kodolányi János Főiskola Hungarológiai Műhely; Székesfehérvár, 2009. március 31.
U potrazi za pretcima: priča o obiteljskoj povijesti Zrinskih) – Susreti dviju kultura: obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti –Matica hrvatska; Zagreb (Horvátország), 2009. október 1.
Illiria: L.F. Marsili, il medico dei Balcani ¬– La politica, la scienza, le armi: Luigi Ferdinando Marsili e la costruzione della frontiera dell’Impero e dell’Europa – Universita degli Studi di Bologna, Accademia delle scienze; Bologna, 2009. október 23.
Politikai költészet és vallási propaganda a 17. században: A „Sebes agynak késő sisak” szerzői és közönsége – Protestantizmus és medialitás: a reformáció mediális forradalma – Károli Gáspár Református Egyetem; Budapest, 2009. november 11.
Jedna povijesna obitelj: Zrinski (A Zrínyiek – egy horvát-magyar történelmi család) - „Mura, Mura, gliboka si voda ti…” Tjedan hrvatske kulture –Hrvatska gimnazija / Horvát Gimnázium; Budapest 2009. november 18.

2010
Povijest budučnosti – i njezini čitatelji (Rasprava „ars historica” u Ugarskoj u ranom novom vijeku) – Filozofski fakultet Zagrebačkog sveučilišta, Doktorska škola povijesnih znanosti; Zágráb (Horvátország), 2010. június 19.

2011
Rimay Múzsája – MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály felolvasóülése – Budapest, 2011. február 23.
Rimay-kutatások – Pécsi Tudományegyetem, Régi magyar Irodalomtörténeti Tanszék; Pécs, 2011. március 31.
A magyarországi irodalmak története – az új akadémiai irodalomtörténeti kézikönyv vitája – MTA Irodalomtudományi Intézet, Miskolci Akadémiai Bizottság; Miskolc, 2011. május 25.
„…instar apum scripta saltem delibant” (Rimay János Justus Lipsiushoz írott levelének értelmezése és értelmezéstörténete) – Filológia és textológia a régi magyar irodalomban – Miskolc, MTA Irodalomtudományi Intézet és a magyarországi és külföldi egyetemek régi irodalmi tanszékei - 2011. május 27.
Zrínyi Miklós vadászbalesete a korabeli források tükrében – „Múzeumi Esték” – Hansági Múzeum; Mosonmagyaróvár, 2011. november 3.

2012
Versre magyar, hí a haza! Kerekasztal-beszélgetés (további résztvevők: Bazsányi Sándor, Horkay-Hörcher Ferenc, Vári György) – Fiatal Írók Szövetsége, Hadik Kávéház; Budapest, 2012. március 8.
Najhrabrija žena mađarske historiografije – R. Várkonyi Ágnes Jelena Zrinski, najhrabrija žena Europe (Jesenski i Turk, Zagreb, 2011) monográfiájának bemutatója, Bogdan Ogrizović városi könyvtár; Zágráb, 2012. ápr. 20.
Filológia és hungarológia – Hungarológia Veszprémben – Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar; Veszprém, 2012. május 3.
Kerekasztal beszélgetés a mai magyar irodalmi életről (további résztvevők: Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke; Kontra Ferenc horvátországi magyar író) – Društvo hrvatskih pisaca, Katedra za hungarologiju, Filozfski fakultet Zagrebačkog sveučilišta; Zágráb (Horvátország), 2012. máj. 7.
L’ influsso di Petrarca e devozione moderna in uno specchio del principe “medievale” (Andreas Pannonius: De regiis virtutibus, 1467) –Régi és új: párhuzamok és érintkezések a horvát és a magyar reneszánsz között / Staro i novo: paralele i dodiri u hrvatskoj i mađarskoj renesansi – Katedra za hungarologiju, Katedra za Klasičnu filologiju, Filozfski fakultet Zagrebačkog sveučilišta; Zágráb (Horvátország), 2012. november 23.Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube