Károlis hallgatói fotózás – felhívás

Kipróbálná magát egy igazi fotózáson?
Az elmúlt években több hallgatói fotózást tartottunk, amelyet idén tavasszal szeretnénk újra megrendezni.

Dr. Łukasz Wordliczek előadást tart Religion and Politics in the USA címmel

Ezúton szeretettel meghívjuk Önöket Dr. Łukasz Wordliczek (Krakkó, Jagelló Egyetem) Religion and Politics in the USA című előadására.

Elhunyt Sz. Jónás Ilona

Április 18-án, életének 88. évében elhunyt Sz. Jónás Ilona professzor emeritus, az MTA doktora.
Sz. Jónás Ilona korábban jelentős szerepet töltött be a Károli Gáspár Református Egyetem életében, a Középkori Magyar és Egyetemes Történeti Tanszékének alapító professzora és 2000-ig a vezetője volt.

Hallgatóink sikere a XXXIII. OTDK-n

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) szervezésében 2017. március 23-án, Győrben, a Széchenyi István Egyetemen kezdődtek meg a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) rendezvényei.

Rangos elismerést kapott Szakály Sándor

Prof. Dr. Szakály Sándor a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára  a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat legmagasabb fokú elismerésében, Bugát Pál Emlékérem kitüntetésben részesült.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat a díjat a tudományos ismeretterjesztésben kiemelkedő munkát végzettek számára adományozza. Bugát Pál, az emlékérem névadója orvos, nyelvművelő, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat alapítója és első elnöke volt.

Az emlékérmet Piróth Eszter, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat országos igazgatója és Horváth László Árpád, a Somogy megyei TIT elnöke adta át a díjazottnak 2017. március 29-én Kaposváron.

Szakirány, minor, specializáció választás Hallgatói tájékoztató

2017. április 20-án (csütörtök) 8:30-11:30 között kari belső nyílt nap keretében az intézetek/tanszékek – az előző évek gyakorlatának megfelelően – ismét bemutatják specializációikat/szakirányaikat/minorjaikat az érintett hallgatóknak. Az esemény helyszíne a BTK Buda Béla-terme. A választási lehetőségekről összeállított tájékoztatót itt találja.

Sikeres szereplés a XXXIII. OTDK-n

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatói sikerrel vettek részt 2017. március 23–25. között megrendezett XXXIII. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában, mely Győrben, a Széchenyi István Egyetemen zajlott.

Tanulmányi Osztály ügyfélfogadása 2017. április 18-án és 2017. május 2-án.

Tisztelt Hallgató!

Tájékoztatom, hogy a Tanulmányi Osztály 2017. április 14-én (péntek) és április 17-én (hétfőn), illetve május 1-én (hétfő) zárva tart.
Tekintettel, arra hogy a záróvizsgára való jelentkezés végső határideje 2017. április 18. (kedd), ügyfélszolgálatunk mindhárom helyszínén nyitva tart az alábbiak szerint:
     •    Dózsa György út 25–27. szám alatti egyetemi épületben: 9–12 óráig
     •    Pszichológiai Intézetben: 9–11 óra és 12–15 óra között
     •    Reviczky utcai épületünkben: 9–12 óra és 13–15 óra között.

2016 április

 • Horvátország egy negyedszázada a függetlenségtől napjainkig (1991-2016)

  A DÉLKELET–EURÓPA ALAPÍTVÁNY ÉS KUTATÓKÖZPONT – Budapest
  INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY
  INSTITUTE FOR CULTURAL RELATIONS POLICY és a
  KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Bölcsészettudományi Kara

  Tisztelettel meghívja

  Horvátország egy negyedszázada
  a függetlenségtől napjainkig (1991-2016)

  XXXIV. Délkelet–Európa
  Tudományos tanácskozás

  2016. május 4-én (szerdán) 18.00

  Helyszín:
  KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
  Bölcsészettudományi Kar
  Díszterem
  (1088 Budapest, Reviczky u 4. I. em. 100)

  További részletek itt olvashatók!

 • Melih Derya Gurer előadása: Web 2.0 applications for language teaching

  Kedves Hallgatók!


  Modern oktatási eszközök nyelvórai felhasználásának lehetőségeivel ismerkedhetünk meg gyakorlati szempontból vendégoktatónk, Assist. Prof. Dr. Melih Derya Gurer (Abant Izzet Baysal University, Computer Education and Instructional Technologies Department) segítségével.
  Május 11-én 10–14-ig előadást és workshopot tart
                     Web 2.0 applications for language teaching
  címmel a Dózsa György úti épület fsz. 2-es termében, ahol egy áttekintő előadás után az egyes eszközök kipróbálására is lehetőség lesz.

  Mindenkit szeretettel várunk!

 • Meghívó

  Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt Dr. Bangha Imre oxfordi egyetemi docens előadásaira az alábbi időpontokban és helyszíneken:

  I. Előadás címe: „Késő-középkori irodalom Indiában:  A hindi kezdetek
  Időpont és helyszín: 2016.04.25. 16.00 óra, KRE BTK Reviczky utca 4., III. em. 319-es terem
  II. Előadás címe: „Istenszeretet szóban és írásban
  Időpont és helyszín: 2016.04.29. 14:00 óra, KRE BTK Dózsa György út 25-27., II. em. 226-os terem

 • Pályázati felhívás - Szakmai, tudományos ösztöndíjra

  KRE BTK 2015/2016. tanév tavaszi félév

  A KRE SzMSz. III. 2. sz. melléklet – Hallgató támogatásokról és díjakról szóló szabályzat (Htjsz.) 24-28. §§-i alapján a Bölcsészettudományi Kar dékánja

  pályázati felhívást

  tesz közzé szakmai, tudományos ösztöndíjra.

  1.    Kik pályázhatnak:

       Teljes idejű (nappali)
  -    alapképzésben,
  -    egységes, osztatlan képzésben,
  -    mesterképzésben,
  -    felsőoktatási szakképzésben,
  -    doktori képzésben
  részt vevő, a 2015/2016. tanévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas (államilag támogatott), vagy önköltséges (költségtérítéses) hallgató részesülhet, aki a 2015/2016. tanévben a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, művészeti) tevékenységet végzett/végez.


  2.    Pályázatok leadásának határideje, helye, összege:

  A ösztöndíj jelentkezés alapján nyújtható.

  Pályázat leadási határideje:

  2016. május 16. 15:00 óra

  Pályázat leadási helyszíne:

  KRE BTK Dékáni Hivatal
  (1088 Budapest, Reviczky u. 4. 1. em. 106. ajtó)

  Ösztöndíj összege:

  5.000 Ft - 20.000 Ft/hónap


  Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát és az ösztöndíj összegét a pályázók létszáma és a keretösszeg határozza meg.

  3.    Kizáró okok

  -    A hallgató nem teljes idejű képzésben vesz részt (levelező tagozat);
  -    A hallgató hallgatói jogviszonya a 2015/2016. tanév tavaszi félévében nem aktív.


  4.    Elbírálás szempontrendszere:

  1.

  Publikációk, szakmai előadások

  max. 30 pont

  2.

  Kiemelkedő nyelvtudás

  max. 10 pont

  3.

  Demonstrátori tevékenység

  max. 10 pont

  4.

  Tehetséggondozó vagy diáktudományos projektekben való részvétel

  max. 10 pont

  5.

  Szakmai önkéntes munka

  max. 10 pont

  6.

  TDK tevékenység

  max. 10 pont

  7.

  Egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken való részvétel

  max. 10 pont


  5.    A nyertes pályázók listájának közzétételének időpontja:

  2016. június 1.

  Hiánypótlásra nincs lehetőség!

  A beérkezett pályázatokat a dékánból és dékánhelyettesekből, valamint a kari HÖK elnök és a jogi és igazgatási kari igazgatóból álló 6 fős bizottság bírálja el.  

  Csak azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a pályázatukat határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be.

  A bíráló bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak, fellebbezésnek helye nincs!

  Pályázati adatlap az alábbi linken érhető el.


  További információk hatályos Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatában (az SzMSz.III.2. számú mellékletében) találhatóak. A szabályzat elérhető az alábbi linken:http://www.kre.hu/portal/index.php/szabalyzatok.html

  Abban az esetben, ha a hallgató jogviszonyában, munkarendjében az aktuális félévben olyan változás következik be, amely az ösztöndíjra való jogosultságát érinti, akkor a jogosultsága a félév elejéig visszamenőleg megszűnik. A hallgató köteles a jogosultság megszűnését követő 8 napon belül a jogosulatlanul utalt ösztöndíjat teljes egészében visszafizetni.

  Ha a hallgató ösztöndíjra jogosult, majd tagozatváltási vagy passziválási kérelmet terjeszt elő, melyet a Tanulmányi Bizottság jóváhagy, a Neptunban a passzív státusz, vagy a tagozatváltás rögzítésére csak akkor kerülhet sor, ha a hallgató visszafizette a részére korábban már kiutalt ösztöndíjat.

  Kelt: Budapest, 2016. április 20.


  Dr. Sepsi Enikő, s.k.
  dékán

 • Korlátozott racionalitás (Filozófia és etika)

   

  DÉLKELET–EURÓPA ALAPÍTVÁNY ÉS KUTATÓKÖZPONT – Budapest
  INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY és a
  KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Bölcsészettudományi Kara

  Tisztelettel meghívja:

  Korlátozott racionalitás
  (Filozófia és etika)
  Tudományos tanácskozás

  2016. április 27-én (szerdán) 17.00

  Helyszín:
  KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
  Bölcsészettudományi Kar
  Díszterem
  (1088 Budapest, Reviczky u 4.)

  Részletes program itt érhető el.

 • The Lecture of Dr. Leonard Neidorf

  The Lecture of Dr. Leonard Neidorf
  “J.R.R. Tolkien’s The Fall of Arthur: An Unfinished Masterpiece”

  Harvard Society of Fellows
  20 April 2016 at 2 pm
  Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
  Faculty of Humanities
  Buda Béla Hall (Ceremony Hall)

  In recent years, the corpus of works composed by J.R.R. Tolkien has been substantially augmented on account of the publication of a series of works that might be termed “scholarly fictions” (e.g., The Legend of Sigurd and Gudrun). In these works, the most striking of which is The Fall of Arthur, Tolkien engages creatively with the medieval literature that he taught as a professor at Oxford and Leeds. The reputation of these works among scholars and admirers of Tolkien’s writing remains uncertain. Should The Fall of Arthur be regarded as the trivial amusement of a quixotic professor or as the serious literary creation of the genius behind The Lord of the Rings? This lecture contextualizes The Fall of Arthur by examining it in alongside the medieval Arthurian tradition and by determining its relationship to Tolkien’s critical views on Arthurian literature. It argues that The Fall of Arthur is a quintessentially Tolkienian work, which shows us the author at his best.

 • Meghívó: Korlátozott racionalitás (Filozófia és etika)

   

  A DÉLKELET–EURÓPA ALAPÍTVÁNY ÉS KUTATÓKÖZPONT – Budapest
  A HORTHY-KORSZAKOT KUTATÓK TÁRSASÁGA, az IRQ és a
  KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Bölcsészettudományi Kara

  Tisztelettel meghívja

  AZ ADMIRÁLIS ÉS A TUDÓS
  Horthy és Teleki
  Tudományos tanácskozás

  2016. április 6-án (szerdán) 17.00

  Helyszín:
  KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
  Bölcsészettudományi Kar
  Díszterem
  (1088 Budapest, Reviczky u 4.)

  Részletes program itt érhető el.

BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM

 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet, melynek célja, hogy

 • a pályázatot elnyerő felsőoktatási képzésben résztvevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét;
 • a diplomamunka megírásához biztosított szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségekkel járuljon hozzá a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához.

A Program időtartama 10 hónap, a Program kezdési időpontja: 2015. szeptember, keresztféléves képzés esetén 2016. február.
 
Az ösztöndíj mértéke: bruttó 50.000 Ft/hó/fő
Jelentkezési határidő: 2015. április 30.
A részvétel feltételeiről a lenti „pályázati kiírásban” lehet tájékozódni, illetve az alábbi dokumentumok szükségesek még a pályázatban való részvételhez.
 
Pályázati kiírás – Budapest Ösztöndíj Program
Pályázati adatlap
Szakdolgozati témakörök – Budapest Ösztöndíj Program
Nyilatkozat


Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube