Szakirány, minor, specializáció választás Hallgatói tájékoztató

2017. április 20-án (csütörtök) 8:30-11:30 között kari belső nyílt nap keretében az intézetek/tanszékek – az előző évek gyakorlatának megfelelően – ismét bemutatják specializációikat/szakirányaikat/minorjaikat az érintett hallgatóknak. Az esemény helyszíne a BTK Buda Béla-terme. A választási lehetőségekről összeállított tájékoztatót itt találja.

Sikeres szereplés a XXXIII. OTDK-n

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatói sikerrel vettek részt 2017. március 23–25. között megrendezett XXXIII. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában, mely Győrben, a Széchenyi István Egyetemen zajlott.

Tanulmányi Osztály ügyfélfogadása 2017. április 18-án és 2017. május 2-án.

Tisztelt Hallgató!

Tájékoztatom, hogy a Tanulmányi Osztály 2017. április 14-én (péntek) és április 17-én (hétfőn), illetve május 1-én (hétfő) zárva tart.
Tekintettel, arra hogy a záróvizsgára való jelentkezés végső határideje 2017. április 18. (kedd), ügyfélszolgálatunk mindhárom helyszínén nyitva tart az alábbiak szerint:
     •    Dózsa György út 25–27. szám alatti egyetemi épületben: 9–12 óráig
     •    Pszichológiai Intézetben: 9–11 óra és 12–15 óra között
     •    Reviczky utcai épületünkben: 9–12 óra és 13–15 óra között.

2016 április

 • Horvátország egy negyedszázada a függetlenségtől napjainkig (1991-2016)

  A DÉLKELET–EURÓPA ALAPÍTVÁNY ÉS KUTATÓKÖZPONT – Budapest
  INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY
  INSTITUTE FOR CULTURAL RELATIONS POLICY és a
  KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Bölcsészettudományi Kara

  Tisztelettel meghívja

  Horvátország egy negyedszázada
  a függetlenségtől napjainkig (1991-2016)

  XXXIV. Délkelet–Európa
  Tudományos tanácskozás

  2016. május 4-én (szerdán) 18.00

  Helyszín:
  KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
  Bölcsészettudományi Kar
  Díszterem
  (1088 Budapest, Reviczky u 4. I. em. 100)

  További részletek itt olvashatók!

 • Melih Derya Gurer előadása: Web 2.0 applications for language teaching

  Kedves Hallgatók!


  Modern oktatási eszközök nyelvórai felhasználásának lehetőségeivel ismerkedhetünk meg gyakorlati szempontból vendégoktatónk, Assist. Prof. Dr. Melih Derya Gurer (Abant Izzet Baysal University, Computer Education and Instructional Technologies Department) segítségével.
  Május 11-én 10–14-ig előadást és workshopot tart
                     Web 2.0 applications for language teaching
  címmel a Dózsa György úti épület fsz. 2-es termében, ahol egy áttekintő előadás után az egyes eszközök kipróbálására is lehetőség lesz.

  Mindenkit szeretettel várunk!

 • Meghívó

  Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt Dr. Bangha Imre oxfordi egyetemi docens előadásaira az alábbi időpontokban és helyszíneken:

  I. Előadás címe: „Késő-középkori irodalom Indiában:  A hindi kezdetek
  Időpont és helyszín: 2016.04.25. 16.00 óra, KRE BTK Reviczky utca 4., III. em. 319-es terem
  II. Előadás címe: „Istenszeretet szóban és írásban
  Időpont és helyszín: 2016.04.29. 14:00 óra, KRE BTK Dózsa György út 25-27., II. em. 226-os terem

 • Pályázati felhívás - Szakmai, tudományos ösztöndíjra

  KRE BTK 2015/2016. tanév tavaszi félév

  A KRE SzMSz. III. 2. sz. melléklet – Hallgató támogatásokról és díjakról szóló szabályzat (Htjsz.) 24-28. §§-i alapján a Bölcsészettudományi Kar dékánja

  pályázati felhívást

  tesz közzé szakmai, tudományos ösztöndíjra.

  1.    Kik pályázhatnak:

       Teljes idejű (nappali)
  -    alapképzésben,
  -    egységes, osztatlan képzésben,
  -    mesterképzésben,
  -    felsőoktatási szakképzésben,
  -    doktori képzésben
  részt vevő, a 2015/2016. tanévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas (államilag támogatott), vagy önköltséges (költségtérítéses) hallgató részesülhet, aki a 2015/2016. tanévben a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, művészeti) tevékenységet végzett/végez.


  2.    Pályázatok leadásának határideje, helye, összege:

  A ösztöndíj jelentkezés alapján nyújtható.

  Pályázat leadási határideje:

  2016. május 16. 15:00 óra

  Pályázat leadási helyszíne:

  KRE BTK Dékáni Hivatal
  (1088 Budapest, Reviczky u. 4. 1. em. 106. ajtó)

  Ösztöndíj összege:

  5.000 Ft - 20.000 Ft/hónap


  Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát és az ösztöndíj összegét a pályázók létszáma és a keretösszeg határozza meg.

  3.    Kizáró okok

  -    A hallgató nem teljes idejű képzésben vesz részt (levelező tagozat);
  -    A hallgató hallgatói jogviszonya a 2015/2016. tanév tavaszi félévében nem aktív.


  4.    Elbírálás szempontrendszere:

  1.

  Publikációk, szakmai előadások

  max. 30 pont

  2.

  Kiemelkedő nyelvtudás

  max. 10 pont

  3.

  Demonstrátori tevékenység

  max. 10 pont

  4.

  Tehetséggondozó vagy diáktudományos projektekben való részvétel

  max. 10 pont

  5.

  Szakmai önkéntes munka

  max. 10 pont

  6.

  TDK tevékenység

  max. 10 pont

  7.

  Egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken való részvétel

  max. 10 pont


  5.    A nyertes pályázók listájának közzétételének időpontja:

  2016. június 1.

  Hiánypótlásra nincs lehetőség!

  A beérkezett pályázatokat a dékánból és dékánhelyettesekből, valamint a kari HÖK elnök és a jogi és igazgatási kari igazgatóból álló 6 fős bizottság bírálja el.  

  Csak azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a pályázatukat határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be.

  A bíráló bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak, fellebbezésnek helye nincs!

  Pályázati adatlap az alábbi linken érhető el.


  További információk hatályos Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatában (az SzMSz.III.2. számú mellékletében) találhatóak. A szabályzat elérhető az alábbi linken:http://www.kre.hu/portal/index.php/szabalyzatok.html

  Abban az esetben, ha a hallgató jogviszonyában, munkarendjében az aktuális félévben olyan változás következik be, amely az ösztöndíjra való jogosultságát érinti, akkor a jogosultsága a félév elejéig visszamenőleg megszűnik. A hallgató köteles a jogosultság megszűnését követő 8 napon belül a jogosulatlanul utalt ösztöndíjat teljes egészében visszafizetni.

  Ha a hallgató ösztöndíjra jogosult, majd tagozatváltási vagy passziválási kérelmet terjeszt elő, melyet a Tanulmányi Bizottság jóváhagy, a Neptunban a passzív státusz, vagy a tagozatváltás rögzítésére csak akkor kerülhet sor, ha a hallgató visszafizette a részére korábban már kiutalt ösztöndíjat.

  Kelt: Budapest, 2016. április 20.


  Dr. Sepsi Enikő, s.k.
  dékán

 • Korlátozott racionalitás (Filozófia és etika)

   

  DÉLKELET–EURÓPA ALAPÍTVÁNY ÉS KUTATÓKÖZPONT – Budapest
  INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY és a
  KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Bölcsészettudományi Kara

  Tisztelettel meghívja:

  Korlátozott racionalitás
  (Filozófia és etika)
  Tudományos tanácskozás

  2016. április 27-én (szerdán) 17.00

  Helyszín:
  KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
  Bölcsészettudományi Kar
  Díszterem
  (1088 Budapest, Reviczky u 4.)

  Részletes program itt érhető el.

 • The Lecture of Dr. Leonard Neidorf

  The Lecture of Dr. Leonard Neidorf
  “J.R.R. Tolkien’s The Fall of Arthur: An Unfinished Masterpiece”

  Harvard Society of Fellows
  20 April 2016 at 2 pm
  Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
  Faculty of Humanities
  Buda Béla Hall (Ceremony Hall)

  In recent years, the corpus of works composed by J.R.R. Tolkien has been substantially augmented on account of the publication of a series of works that might be termed “scholarly fictions” (e.g., The Legend of Sigurd and Gudrun). In these works, the most striking of which is The Fall of Arthur, Tolkien engages creatively with the medieval literature that he taught as a professor at Oxford and Leeds. The reputation of these works among scholars and admirers of Tolkien’s writing remains uncertain. Should The Fall of Arthur be regarded as the trivial amusement of a quixotic professor or as the serious literary creation of the genius behind The Lord of the Rings? This lecture contextualizes The Fall of Arthur by examining it in alongside the medieval Arthurian tradition and by determining its relationship to Tolkien’s critical views on Arthurian literature. It argues that The Fall of Arthur is a quintessentially Tolkienian work, which shows us the author at his best.

 • Meghívó: Korlátozott racionalitás (Filozófia és etika)

   

  A DÉLKELET–EURÓPA ALAPÍTVÁNY ÉS KUTATÓKÖZPONT – Budapest
  A HORTHY-KORSZAKOT KUTATÓK TÁRSASÁGA, az IRQ és a
  KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Bölcsészettudományi Kara

  Tisztelettel meghívja

  AZ ADMIRÁLIS ÉS A TUDÓS
  Horthy és Teleki
  Tudományos tanácskozás

  2016. április 6-án (szerdán) 17.00

  Helyszín:
  KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
  Bölcsészettudományi Kar
  Díszterem
  (1088 Budapest, Reviczky u 4.)

  Részletes program itt érhető el.

BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM

 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet, melynek célja, hogy

 • a pályázatot elnyerő felsőoktatási képzésben résztvevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét;
 • a diplomamunka megírásához biztosított szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségekkel járuljon hozzá a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához.

A Program időtartama 10 hónap, a Program kezdési időpontja: 2015. szeptember, keresztféléves képzés esetén 2016. február.
 
Az ösztöndíj mértéke: bruttó 50.000 Ft/hó/fő
Jelentkezési határidő: 2015. április 30.
A részvétel feltételeiről a lenti „pályázati kiírásban” lehet tájékozódni, illetve az alábbi dokumentumok szükségesek még a pályázatban való részvételhez.
 
Pályázati kiírás – Budapest Ösztöndíj Program
Pályázati adatlap
Szakdolgozati témakörök – Budapest Ösztöndíj Program
Nyilatkozat


Károlis sikerek a Szép magyar beszéd versenyen

Az Esztergomban 2015. április 24-én megrendezett, Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyének 43. országos döntőjén hallgatóink kiváló eredményeket értek el: Nagy Roland (történelem MA szakos hallgató) Kazinczy-érmet szerzett, Naszák Szilvia (magyartanár – magyar mint idegen nyelv tanára MA szakos hallgató) pedig különdíjat nyert.

A hallgatók felkészítő tanára Dr. Sólyom Réka (Magyar Nyelvtudományi Tanszék).

A versenyről az esztergomi televízió is beszámolt filmösszefoglalóban, illetve cikkben:

http://www.rtve.hu/index.php/component/k2/item/8950-heti-hirosszefoglalo (03:10 perctől)

http://www.rtve.hu/index.php/component/k2/item/8952-orszagos-kazinczy-dontot-tartottak-esztergomban

Szeretettel gratulálunk az eredményhez!


„250 éves a Dei delitti e delle pene – Konferencia Ceasare Beccariaról“ tudományos konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszéke, az Országos Kriminológiai Intézet és a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság közös szervezésében konferenciát tartottak 250 éves a Dei delitti e delle pene – Konferencia Ceasare Beccariaról címmel 2015. április 22-én, 10 órai kezdettel az Országos Kriminológiai Intézetben.

Dr. Törő Csaba, a KRE ÁJK dékánja köszöntőjében üdvözölte a megjelenteket és felkérte Dr. J. Tóth Zoltánt, a KRE ÁJK Jogtörténti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docensét, hogy jelentse be, hogy a Dei delitti e delle pene 250 éve történt megjelenése alkalmából a konferencia teljes anyagából kötet készül, ami szeptemberben fog megjelenni.

A konferenciát a KRE Állam- és Jogtudományi Karának oktatója, Prof. Dr. Stipta István nyitotta meg, aki jogtörténetileg átfogó képet adott Beccariáról, műveiről, a korról, amelyben munkálkodott és az őt, valamint művét elismerő számtalan történelmi személyiségről. Többek között kifejtette azt is, hogy 1764 miért olyan fontos mérföldkő a történelemben, Beccaria ekkor adta ki ugyanis a büntetőjogi főművét Dei delitti e delle pene címmel.

Prof. Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora Bentham, Howard és Beccaria hármas hatásáról értekezett a büntetés-végrehajtásban, beszélt ugyanakkor a korabeli börtönviszonyokról is, amit a javítással és a társadalomba való visszatéréssel hozott szoros kapcsolatba.

Prof. Dr. Finszter Géza, az NKE RTK, Rendészetelméleti tanszék tanára és az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának elnökhelyettese a büntetőjog humanizálódásáról beszélt. Meglátása szerint a jó jogalkotás az, ahol megszólal mind a társadalom, a politika és a szakma, megfelel a hasznossági elvnek és mindeközben tartalmazza az értékelveket egyaránt. Véleménye szerint a politikai, társadalmi és szakmai konszenzus hiánya érzékelhető a mai jogalkotói kultúránkból is.

A konferencián a továbbiakban előadást tartott Prof. Dr. Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság volt elnöke, a MJÁT elnöke, Dr. Fejes Zsuzsanna, az NKE KTK dékánhelyettese, MJÁT alelnöke, Dr. Sárik Eszter, az OKRI tudományos munkatársa, Dr. Bolyky Orsolya, az OKRI tudományos munkatársa, Dr. Tóth J. Zoltán, a KRE ÁJK Jogtörténti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docense, MJÁT alelnöke, Dr. Deres Petronella, a KRE ÁJK Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék vezetője és Dr. Békés Ádám, a PPKE JÁK Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi tanszék adjunktusa.


Könyvbemutató

Sepsi Enikő Le "théâtre" immobile de János Pilinszky – lu dans l'optique de Mallarmé, Simone Weil et Robert Wilson (Párizs, L'Harmattan, 2014. november) és Pilinszky János mozdulatlan színháza Mallarmé, Simone Weil és Robert Wilson műveinek tükrében (Budapest, L'Harmattan-KRE, Károli Könyvek sorozat, 2015) c. könyvét bemutatja Georges Banu és Visky András a MITEM keretében, 2015. április 25-én 17.30-kor a fesztiválklubban (nézőtéri büfé).
 
További információ: www.mitem.hu
 
A könyv több, eddig kiadatlan, A süket pillantásához fűződő Wilson-dokumentumot, levélrészletet, Ann Wilson  munkajegyzetét is közli (a magyar kiadás Louis Aragon nyílt levelét az akkor már halott Bretonnak címezve A süket pillantása párizsi bemutatója kapcsán, stb.)


„Emberi jogok és Alkotmányosság” tudományos konferencia


Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter
(fotó: Stuhl Ágnes/KRE) 

Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró, a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) címzetes egyetemi tanára és Dr. Törő Csaba, Egyetemünk Állam- és Jogtudományi Karának (ÁJK) dékánja kezdeményezésére, az Alkotmánybíróság és a KRE ÁJK közös szervezésében tudományos konferenciát tartottak Emberi jogok és Alkotmányosság címmel, 2015. április 16-án, 9 órai kezdettel a Református Zsinati Székházban.
A konferencia célja az volt, hogy az Alkotmánybíróság és a hagyományos jogászi hivatásrendek oldaláról mutassa be az emberi jogok érvényesülésének egyes kérdéseit.

Prof. Dr. Balla Péter, Egyetemünk rektora
(fotó: Stuhl Ágnes/KRE)

Prof. Dr. Balla Péter, Egyetemünk rektora köszöntőjében kiemelte: a mai konferencia szervezése is azt példázza, hogy az egyetem gyakorlatias és sokoldalú jogi képzést nyújt.
A konferenciát a rendezvény fővédnöke, Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter nyitotta meg. Megnyitó beszédében köszönetét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a mai konferencia egy újabb lehetőséget nyújt az együttgondolkodásra.  Továbbá aggodalmának adott hangot a tömegtájékoztatás által generált féligazságok miatt, amelyek - mint folytatta - hosszútávon tartós félrevezetéshez vezethetnek. Miniszter úr feltette a kérdést, hogy van-e, és mit jelent társadalmunk számára az erkölcsi minimum kérdésköre, emellett hogyan oldható fel az univerzális emberi jogok és a kulturális identitáshoz való jog ellentéte. Záró gondolatában megjegyezte, hogy a mai nap a holokauszt magyar áldozatainak az emléknapja, ezért lényeges elgondolkodni a felelősségvállalás fogalmáról is: „A magyar alkotmányosságban megvan az erő ahhoz, hogy elkerüljük az olyan tragédiát, amire most emlékezünk.”
 
A konferencián a továbbiakban az ügyvédi és az ügyészi hivatásrendek jeles képviselői mellett többek között előadást tartott Dr. Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság elnöke, Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, Dr. Miskolczi Barna miniszteri biztos, Dr. Lajtár István legfőbb ügyészségi tanácsos, közjogi legfőbb ügyész helyettes, a KRE címzetes egyetemi tanára.

A rendezvényen készült további fotók itt megtekinthetőek.

Dr. Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság elnöke
(fotó: Stuhl Ágnes/KRE)


Károlis sikerek a XXXII. OTDK Társadalomtudományi Szekciójában

A XXXII. OTDK Társadalomtudományi Szekcióját 2015. március 30. és április 1. között a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Bölcsészettudományi Kara rendezte meg.
A társadalomtudományi szekcióban 326 dolgozatot neveztek 30 felsőoktatási intézményből, köztük 3 határon túli intézményből 20 pályamunkát.

A díjátadó ünnepségen összesen 114 díjat adtak át, beleértve a különdíjakat is.

Egyetemünket a társadalomtudományi szekcióban három Kar (BTK, HTK, TFK) képviselte összesen 29 hallgatóval. A Károlisok jó eredménnyel zárták a megmérettetést, három 1., 2. és 3. helyezést is hallgatóinknak ítélt a zsűri, emellett 6 különdíjat is hallgatóink vihettek haza.

A KRE-s díjazottak tagozatonként:

Filmtudomány:
     Különdíj: Lips Adrián – BTK (témavezető: Dr. Sepsi Enikő)

Filozófia I. tagozat: Filozófiatörténet és kontinentális filozófia:
     Különdíj: Élő Csenge Enikő (témavezetők: Dr. habil. Kendeffy
     Gábor – Dr. Vassányi Miklós)

Filozófia II. tagozat: Analitikus filozófia:
     3. díj: Chris Kalaitzidis – BTK (témavezetők: Dr. habil. Kendeffy
     Gábor – Dr. Vassányi Miklós)

Média- és kommunikációtudomány II. tagozat:
     3. díj: Pásztori Zsuzsanna – BTK (témavezető: Dr. Demeter
     Márton)

Művelődéstörténet és -elmélet és Tudomány- és technikatörténet:
     1.    díj: Miklós Eszter – BTK (témavezető: Dr. Tóth Anna Judit)
     2.    díj: Horváth Tamás Illés – BTK (témavezető: Dr. habil.
           Romhányi Beatrix - Dr. Sarnyai Csaba Máté - Dr. Bubnó
           Hedvig)

Szociológia I. tagozat:
     2.    díj: Földesi Judit – BTK (témavezető: Dr. Török Emőke)
     Különdíj: Szilágyi Ádám – BTK (témavezető: Dr. Bocz János és
                 Dr. Török Emőke)
                 Harmati Barbara – BTK (témavezető: Dr. Albert Fruzsina)
                 Földesi Judit – BTK (témavezető: Dr. Török Emőke)

Vallás- és hittudomány I. tagozat:
     1.    díj: Péntek Dániel Gábor – HTK (témavezető: Prof. Dr.
            Zsengellér József)

Vallás- és hittudomány II. tagozat:
     1.    díj és prezentációs különdíj: Veress Dávid – BTK
           (témavezető: Dr. Vassányi Miklós)
     2.    díj: Imriné Erdei Ildikó – BTK (témavezető: Dr. Vassányi
            Miklós)
     3.    díj: Welczenbach Luca – BTK (témavezető: Dr. Sarnyai Csaba
            Máté)
     Különdíj:
          Kövi Franciska – BTK (témavezető: Dr. Vassányi Miklós)
          Czentnár Simon – HTK (témavezető: Dr. Békési Sándor)

Az ünnepélyes eredményhirdetés az OTDK rendezői staféta átadásával zárult. A két év múlva esedékes konferencia társadalomtudományi szekcióját az Eötvös Loránd Tudományegyetem rendezi. A stafétát Dr. Orosz Éva, az ELTE rektorhelyettese és Dr. Juhász Gábor, az ELTE TáTK általános és oktatási dékánhelyettese vette át.


A díjazottaknak, témavezetőiknek és a résztvevőknek ezúton is gratulálunk!


Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin


Nguyen Anasztázia
Gór-Nagy Miklós
Szilágyi Áron
Szabó Gabriella Tímea
Deáki Dóra
Szepesi Bertold
Telegdy Ádám
Beviz Barnabás

Youtube