Új- és Jelenkori Történeti Tanszék

A tanszéki struktúrában feladatunk a világtörténet 1789-től napjainkig terjedő periódusának áttekintése a politika-, a diplomácia-, a gazdaság- és társadalomtörténet aspektusából, különös hangsúlyt helyezve a modernizáció problematikájára. A tárgyalt korszakban a nemzeti függetlenség, a polgári jogegyenlőség és tőkés piacgazdaság, valamint a szociális igazságosság ideáltípusainak érvényre jutását célzó társadalmi mozgások az emberi együttműködés új formáit teremtették meg, amelyek ugyanakkor az integrált világgazdaság viszonyai között korábban nem tapasztalt krízisek táptalajává váltak (gazdasági világválság, fasizmus, hidegháború, a gyarmati- és a szocialista rendszer felbomlása). A tanszék oktatóinak egyéni kutatásai a különböző specializációs és szakirányú programok mentén oktatott tárgyakhoz (a közép-európai térség és a Balkán, az orosz/szovjet birodalom) kapcsolódnak.

A tanszék a modern- és jelenkori magyar történelmi (1815-2000) kurzus kínálatért felelős. Programunk a hallgatók számára lehetővé teszi, hogy a Habsburg Birodalom és az örökös államok társadalmi, politikai és kulturális kérdéseivel összehasonlító módon foglalkozhassanak. A tanszéki oktatók legfontosabb kutatási területei a következők:
- magyar politikai rendszerek,
- reformkor,
- magyar történeti historiográfia,
- Erdély története,
- két világháború közötti eszmetörténet,
- második világháború, GULAG-történetek,
- szovjetizálás,
- vidéki Magyarország.

Cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.

Tanszékvezető
Dr. Szakály Sándor, egyetemi tanár
szakterület: Magyarország 1919 és 1945 közötti történelme, az ország második világháborús szereplése, a volt magyar királyi csendőrség és honvédség története, az 1919 és 1945 közötti időszak politikai-és sporttörténete 

Oktatók
Dr. Makkai Béla, CSc, egyetemi docens
szakterület: 19. századi világtörténet, a közép-európai térség és a Balkán a 19-20. században, interetnikus kapcsolatok és konfliktusok a 19-20. századi Európában

Dr. habil. Kun Miklós, CSc, professzor emeritus (a Kremlinológiai Intézet vezetője)
szakterület: a hidegháború korszaka, Oroszország és a Szovjetunió, valamint a szocialista blokk története

Dr. habil. Popély Gyula, DSc, professzor emeritus
szakterület: 20. századi világtörténet, Csehszlovákia és a felvidéki magyar kisebbség története

Dr. habil. Semsey Viktória, PhD, egyetemi docens
szakterület: az Ibériai-félsziget és Latin-Amerika története, autoriter rendszerek a Mediterráneumban, egyháztörténet

Prof. Dr. Hermann Róbert, Intézetvezető, egyetemi tanár

Dr. Balaton Petra, egyetemi adjunktus

Dr. Bognár Zalán, egyetemi docens

Prof. Dr. Gergely András, professzor emeritus

Dr. Kovács Dávid, egyetemi adjunktus

Dr. Nagy Marianna, egyetemi docens

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube