Szociálpszichológiai és Interkulturális Pszichológiai Tanszék

A Szociálpszichológiai és Interkulturális Tanszék feladata a BA képzésben a három féléven átívelő szociálpszichológia tantárgy oktatása, műhelymunkák és szakdolgozatok vezetése, ezen felül különböző interdiszciplináris szemléletű speciálkollégiumok tartása; az MA képzésben a Szociálpszichológia mesterfokon című tantárgy oktatása, valamint kutatószemináriumok, szakdolgozatok vezetése. Az alapkurzusokon nemcsak a szociálpszichológia klasszikus témáiról – személypercepció, attitűd, döntési folyamatok, csoportfolyamatok, kategorizáció, előítélet és identitás – esik szó, hanem nagy hangsúlyt kapnak a csoportdinamika, a modern szervezetpszichológia, illetve a kulturális pszichológia kritikai megközelítései. Szemináriumok és gyakorlatok keretében lehetőség van elmélyültebben megismerni többek között a kvalitatív kutatási módszereket, a diskurzuselemzést és a társadalmi nem kutatás alapfogalmait.

A Klinikai és egészségpszichológia MA-programban a szociálpszichológia legújabb megközelítéseit ismerhetik meg a hallgatók, és elmélyült, terepen folytatott empirikus kutatómunka keretében szerezhetnek tapasztalatot a pszichológia számára releváns társadalmi problémákról. A képzés során egyedileg kidolgozott kommunikációs készségfejlesztésben és különböző kutatóműhelyekben vehetnek részt az MA-program hallgatói.

A tanszék oktatói által végzett kutatások felölelik a szociálpszichológia alkalmazási területeit a pszichoanalízistől a társadalompolitikáig, több jelentős, hazai kutatóintézettel – MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet , MTA Szociológiai Kutatóintézet, ELTE-TáTK – állunk együttműködésben. AzInterkulturális Kutatási Műhely égisze alatt folyó empirikus vizsgálatok szakmai vezetője Erdélyi Ildikó habil. docens. A műhelyhez kapcsolódó kutatásokat az OTKA, az NKFP, a Közoktatásért Alapítvány, az EU 6-os keretprogram támogatta.

Kutatási témák
1. Interakciódinamika: a terület kutatási eredményei a klinikai gyakorlatban, pszichoterápiás elméletekben és a pszichoterapeuta-képzésekben is hasznosulnak, számos alkalmazási területet ölelnek fel (pl. fogyatékkal élők nem verbális viselkedése, nem verbális viselkedés kétszemélyes kapcsolatokban, interakció-dinamika pszichodráma-csoportokban, testvérkapcsolatokban, a szégyen pszichodinamikájában).

2. Csoportdinamika pszichodráma csoportokban: a műhely vezetője 1987 óta publikál a témában hazai és nemzetközi fórumokon. A csoportdinamika, illetve a pszichodráma elmélete és gyakorlata a mesterképzés anyagát is képezi

3. Pszichiátriatörténet – pszichiátriai kórrajzok társadalomtörténete: a kutatás a hatalom, a politika, az orvosi tudás és a pszichopatológia összefüggéseit vizsgálja a Horthy- és a Kádár-korszak pszichiátriai kórrajzaiban.

4. Társadalmi egyenlőtlenségek kutatása: több vizsgálatot végeztünk az oktatási rendszer, illetve az ehhez kapcsolódó szakértői testületek által működtetett eljárások társadalmi egyenlőtlenségekre gyakorolt hatásairól az iskola kezdő szakaszában. A kutatások rámutattak a pszichológiai gyakorlat túlontúl individualizált megközelítéseinek korlátaira, és a kulturális pszichológiai látásmód szükségességére.

5. Narratív pszichológiai kutatások, amelyek történetek alapján vizsgálják a szociális és a személyes identitást. További kutatási téma a történelmi események szociális reprezentációjának vizsgálata, illetve a traumatikus történelmi események feldolgozási folyamata. Emellett kutatásaink kiterjednek az érzelmek narratív szerveződésére és az automatikus elemzési eljárások kidolgozására is.

6. Transzgenerációs traumaátadás: történelmi- és társadalmi traumák átörökítéseinek vizsgálata (törvénytelen származás, holocaust, kitelepítések, lakosságcsere, migráció stb.).

7. Pszichedelikus drogokat önismereti céllal fogyasztók vizsgálata. A droghasználók ezen csoportja alig vizsgált szubkultúrát képez hazánkban. A kutatás a pszichedelikus szerhasználók motivációit, társadalmi státuszát és hiedelemrendszerét vizsgálja internetes jelenlétük elemzésével, valamint kérdőíves és mélyinterjús módszerrel.

8. A késő modernitás szociálpszichológiája: napjaink változó társadalmi viszonyainak hatása az interakciók szerkezetére, az attitűdök kialakulására és a self konstrukciójára.

9. Állampolgári szocializáció: a demokráciával kapcsolatos attitűdök és attribúciós mechanizmusok kialakulásának családi, iskolai és kortárs összefüggései

Tanszékvezető
Dr. habil. Szummer Csaba
Telefon: +36 (20) 9 464 462
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Interkulturális és Szociálpszichológiai Tanszék oktatói

Dr. Erdélyi Ildikó professor emeritus, egyetemi tanár
Dr. Harsányi Szabolcs Gergő egyetemi adjunktus
Dr. habil Kiss Paszkál egyetemi docens
Dr. Koltói Lilla egyetemi adjunktus
Dr. habil. Szummer Csaba tanszékvezető, egyetemi docens
Dr. Pólya Tibor egyetemi adjunktus
   


Elérhetőség:
1037 Budapest, Bécsi út 324. I. emelet 208.
Tel.: +36 (1) 430-2340/208

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube